فهرست مطالب

مدیریت - پیاپی 190 (فروردین و اردیبهشت 1396)
 • پیاپی 190 (فروردین و اردیبهشت 1396)
 • ویژه نامه مقالات کنفرانس
 • 160 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/05/15
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سخنی با خوانندگان: مسئولیت اجتماعی مدیریت
  آذر صائمیان صفحه 4
 • سرمقاله: فرهنگ و تحولات آن در سازمان های کار
  محسن قانع بصیری صفحه 5
 • رهبری مبتنی بر فرهنگ سازمانی توسعه گرا
  مجید قاسمی صفحه 6
 • ارزیابی وضعیت فرهنگ سازمانی در یک سازمان فناوری محور دفاعی
  منوچهر منطقی، یونس نظری صفحه 16
 • نقش الگوی سرآمدی اخلاقی در تقویت فرهنگ سازمانی
  ایرج سلطانی صفحه 24
 • فرهنگ سازمانی و راهبردهای توسعه اعتماد و ارزش های سازمانی
  اباصلت خراسانی، یحیی داودی، آرش گوازی صفحه 30
 • بررسی رابطه بین فضای اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان
  اکرم هادیزاده، الهام تبریزی صفحه 40
 • بررسی و تحلیل رابطه بین حمایت ادراک شده سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر فرهنگ یادگیری سازمانی / مطالعه موردی کارکنان بانک پارسیان در شهر تهران
  عباسعلی حاج کریمی، مریم دانشور، مطهره توکلی صفحه 45
 • مدیریت مسئولیت های اجتماعی
  نغمه پورفتحی صفحه 51
 • بررسی تاثیر مولفه های اجتماعی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی های فردی
  آذر صائمیان صفحه 62
 • ارائه یک رویکرد ترکیبی جهت بررسی عوامل موثر بر تحول چابکی نیروی انسانی (شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا)
  سید رضاسیدجوادین، نسیم زارعی صفحه 69
 • سنجش نگرش سازمانی سرمایه های انسانی شرکت های سرمایه گذاری جسورانه (مطالعه موردی شرکت سرمایه گذاری جسورانه شناسا)
  حامد ساجدی، روزا مهرابی صفحه 78
 • نقش عوامل فردی و فرهنگ در کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
  لیلا شریفیان صفحه 85
 • بررسی رابطه رهبری تحول آفرین تعهد و وفاداری سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 1 تهران
  ثمین خباز یزدیها، علیرضا چناری صفحه 90
 • طراحی و تبیین مدل مفهومی مربی گری مدیریت و اعتماد سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی
  حسین وظیفه دوست، غلامحسین رادمرد قدیری صفحه 93
 • بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی ادراک شده بر دلسوزی در کار و تعهد سازمانی
  مجتبی صالحی سبزوار صفحه 99
 • بررسی نقش نوآوری سازمانی در توسعه فرهنگی سازمانی
  جواد حیدریان، علیرضا چناری صفحه 107
 • رابطه بین نظام نگهداری منابع انسانی با تعهد سازمانی (موردمطالعه: یکی از بانک های خصوصی شده)
  عبدالله کریمی، ابراهیم پارسافر صفحه 110
 • فرهنگ سازمانی ابزاری قدرتمند در توسعه کسب و کار (برای کسب کارهای کوچک تا متوسط)
  علی قاسمی، احمدرضا عظیمی صفحه 120
 • تاثیر کوچک سازی بر فرهنگ یادگیری و چابکی سازمان در شرکت های دانش بنیان
  نیلوفر احمدزاده کندی، شیده سادات هاشمی، سید حسین رضوی حاجی آقا صفحه 123
 • تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی
  امیرعباس فرهمند، امیرحسین کسرایی صفحه 129
 • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (در مرکز آموزش قوه قضائیه تهران)
  شیما شبانی، علیرضا چناری صفحه 137
 • تحول سازمانی با توجه به مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین
  آرش گرجی پورشفیعی صفحه 142
 • رابطه بین سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا)
  سمانه باقری غازیانی، مهدی نزاکتی علیزاده صفحه 146
 • بررسی تاثیر سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)
  شهره خردپیشه، فاطمه کریمی جعفری صفحه 151
 • نقش فرهنگ مسئولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده در میزان تعهد و وفاداری کارکنان
  هاجر برمکی، علیرضا چناری صفحه 157