فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/29
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علی آقامحمدی، مهدی سجودی، میثم سجودی، محمد جواد طاووسی صفحات 1-17
  معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر، دو معیار مهم اندازه گیری ریسک در بازارهای مالی هستند که ریسک را با یک عدد مشخص می کنند. اما هر دو این معیارها، در سنجش ریسک دارای معایبی هستند. به همین دلیل معیار جدید ریسکGlueVaR در سال 2014 میلادی و در انتقاد از این دو معیار ریسک معرفی شد که می توان آن را به عنوان یک ترکیب خطی از دو معیار ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر نیز در نظر گرفت. در این مقاله این معیار توصیف شده و مزایای آن در مقایسه با دو معیار عنوان شده، بیان می شود. در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی، روشی برای برآورد این معیار ارائه خواهد شد. در پایان نیز کارایی این معیار ریسک، در مقایسه با دو معیار عنوان شده با استفاده از لگ- بازده قیمت سهام یک شرکت از بازار بورس آمریکا و دو شرکت از بازار بورس ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ارزش در معرض خطر، رگرسیون چندکی ترکیبی، متوسط ارزش در معرض خطر، معیار ریسک GlueVaR
 • عسگر پاک مرام، جمال بحری ثالث، مصطفی ولی زاده صفحات 19-42
  یکی از ویژگی های مهم کشورهای صنعتی و توسعه یافته، وجود بازار فعال و پویای پول و سرمایه است. به عبارت دیگر، اگر پس اندازهای افراد با مکانیسم صحیح به بخش تولید هدایت شوند، علاوه بر بازدهی که برای صاحبان سرمایه به ارمغان می آورد، می تواند به عنوان مهمترین عامل تامین سرمایه، برای راه اندازی طرح های اقتصادی جامعه نیز مفید باشد. در پژوهش حاضر، انتخاب و بهینه سازی سهام با استفاده از سه الگوریتم، شامل الگوریتم ژنتیک، فرهنگی و ازدحام ذرات مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، 106 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1386 الی 1393، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند.
  این پژوهش به بررسی تفاوت بین میانگین بازده سرمایه گذاری در سبدهای منتخب بر اساس سه روش پرداخته و آزمون های آماری مربوط به نتایج حاکی از عدم وجود اختلاف معنادار بین سه الگوریتم می باشد. از طرفی به منظور مقایسه دو الگوریتم و بررسی برتری الگوریتم ها، این دو روش بهینه سازی از دو بعد تابع هدف و نسبت بازده و ریسک مورد مقایسه قرار گرفتند و از آنجایی که الگوریتم ژنتیک مقدار تابع هدف کمتری داشته یا به عبارتی با کمترین خطا به بهترین نتیجه رسیده است، نسبت به الگوریتم های دیگر بهتر عمل کرده است و نشان دهنده برتری نسبی این الگوریتم در انتخاب سبد سهام بهینه است.
  کلیدواژگان: مدل مارکویتز، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات، الگوریتم فرهنگی
 • مهدی ذوالفقاری، رضا کیانی صفحات 43-74
  با توسعه بازارهای مالی در کشورهای توسعه یافته و نوظهور، ابزارهای مالی متنوعی در این بازارها برای تامین خواسته های طیف گسترده و متنوعی از سرمایه گذاران ارائه شده است. این ابزارهای شامل طیف گسترده ای از انواع سهام، اوراق بادرآمد ثابت، قراردادهای مشتقه و ترکیبی از موارد فوق است. دراین بین گواهی سپرده سهام به عنوان یکی از محصولات مهندسی مالی، نه تنها به عنوان ابزار تامین مالی در بازارهای سرمایه ایفای نقش می کند، بلکه با توجه به برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد، ضمن حفظ کنترل مدیریتی سهامداران عمده، موجب افزایش کارایی بازار سهام از طریق افزایش نقدشوندگی سهام نیز می گردد. در این رابطه با توجه به نقدشوندگی پایین بازار سرمایه ایران و تمایل کم شرکت های بورسی به تامین مالی (علی رغم نیاز جدی) از طریق انتشار سهام جدید به دلیل کاهش کنترل مدیریتی، پژوهش حاضر به معرفی، بومی سازی و ارائه مدل عملیاتی گواهی سپرده سهام به عنوان ابزار جدید در تامین مالی شرکتی (بدون کاهش کنترل مدیریتی) و افزایش کارایی بازار سرمایه (از طریق افزایش نقدشوندگی) پرداخته است.
  کلیدواژگان: بازار سرمایه، سهام پایه، گواهی سپرده سهام، تامین مالی، نقدشوندگی
 • زهره حاجیها صفحات 75-94
  شرکت ها برای موفقیت در عرصه رقابت باید اقدام به پیروی از یک راهبرد تجاری نمایند، یک تقسیم بندی دو راهبرد تدافعی و اکتشافی را پیشنهاد می دهد. در راهبرد تدافعی شرکت به دنبال کاهش هزینه ها و قیمت است، اما در راهبرد اکتشافی شرکت با انجام نوآوری و هزینه های بالای تحقیق و توسعه، سعی در متمایز ساختن محصول خود از رقبا دارد. اما این رویکرد ریسک سقوط سهام آتی را افزایش می دهد زیرا یکی از عواملی که منجر به سقوط قیمت سهام می شود نگهداشت اخبار بد در داخل شرکت است. با انتشار اخبار بد قیمت سهام دچار افت ناگهانی خواهد شد.
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر راهبرد تجاری شرکت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است، هچنین انتظار می رود در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر، راهبرد اکتشافی بیشتر ریسک سقوط سهام را افزایش دهد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 117 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1394 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که راهبرد تجاری اکتشافی ریسک سقوط سهام را افزایش می دهد در حالی که راهبرد تدافعی این ریسک را کاهش خواهد داد. همچنین در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی شدید راهبرد اکتشافی بیش از پیش باعث افزایش ریسک سقوط سهام خواهد شد.
  کلیدواژگان: راهبرد تجاری، راهبرد اکتشافی، راهبرد تدافعی، عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سقوط قیمت سهام
 • مصطفی زندیه، سیما مردانلو صفحات 95-112
  پیش بینی بازده سهام موضوعی مهم در حوزه مالی است که توجه محققان را برای سالهای بسیاری به خود جلب کرده است. سرمایه گذاران همواره در تلاش برای پیدا کردن راهی برای پیش بینی قیمت سهام و پیدا کردن سهام و زمان مناسب برای خرید و یا فروش هستند. اخیرا، از تکنیک های داده کاوی و تکنیک های هوش مصنوعی در این حوزه استفاده می شود. کشف قوانین پیوستگی یکی از رایج ترین روش های داده کاوی مورد استفاده جهت استخراج دانش از مجموعه داده های بزرگ است. برخی محققین کاوش قوانین پیوستگی را به عنوان یک مسئله چند هدفه بیان کرده اند، که به طور مشترک چند معیار را برای به دست آوردن یک مجموعه با قوانین جالب تر و دقیق تر بهینه سازی می کند. در این پژوهش، یک مدل تکاملی چند هدفه جدید ارائه می دهیم که قابلیت درک، جالب بودن و کارایی را به منظور کاوش مجموعه ای از قوانین پیوستگی کمی از داده های مالی، شامل 10 تا از رایج ترین نشانگرهای تحلیل تکنیکی، حداکثر می کند. برای این منظور، این مدل، دو الگوریتم تکاملی چندهدفه معروف الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب II و الگوریتم ژنتیک رتبه بندی شده نامغلوب را برای انجام فراگیری تکاملی فواصل ویژگی ها و انتخاب شرایط برای هر قانون گسترش می دهد. علاوه براین، مدل ارائه شده، یک جمعیت خارجی و یک فرایند شروع مجدد را برای مدل تکاملی به منظور ذخیره تمام قوانین نامغلوب یافته شده و بهبود تنوع مجموعه قوانین به دست آمده معرفی می کند. نتایج به دست آمده بر روی داده های سهام در دنیای واقعی، اثربخشی روش ارائه شده را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: قوانین پیوستگی کمی، داده کاوی، الگوریتم تکاملی چندهدفه، نشانگر های تکنیکی، سیگنال خرید و فروش
 • فریدون رهنمای رودپشتی، فرزانه هاشملو، فاطمه دادبه، کمال عبادزاده صفحات 113-148
  این پژوهش به بررسی تاثیر مولفه های مالی و حسابداری بر برون سپاری فروش محصولات شرکت زمرم پرداخته است. هدف از پژوهش بررسی میزان مطابقت و تبعیت الگوی برون سپاری محصولات این شرکت با شرایط آشوبناک بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که پس از انجام آزمون های روایی و پایایی(با ضریب بالای 0.7 برای هر متغیر) توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان شرکت زمزم در استان تهران می باشند که اساسا با موضوع برون سپاری فروش در ارتباط کاری بوده اند. پس از گردآوری داده ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری برای فرضیات پژوهش چنین حاصل شد که ویژگی غیر خطی‏، ویژگی خودمانایی، ویژگی جاذبه های غریب‏، اثر پروانه ای، ویژگی سازگاری پویا و ویژگی فراکتال بر برون سپاری فروش محصولات شرکت زمزم تاثیر دارد. همچنین ویژگی هموستاسیس و ویژگی انشعاب بر برون سپاری فروش محصولات شرکت زمزم تاثیری نداشته و رابطه معنی داری بین آنها مشاهده نشده است. مهمترین پیشنهاد پژوهش انجام پژوهش در سطحی گسترده تر و برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  کلیدواژگان: آشوب، برون سپاری، رفتار آشوبناک، فروش، نظم در بی نظمی
 • یونس نادمی، رامین خوچیانی صفحات 149-166
  این مقاله به دنبال بررسی هم حرکتی بازارهای سهام، ارز و طلا در اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از تحلیل همدوسی و رویکرد اکونوفیزیک، هم حرکتی و ارتباط دوبه دوی این بازارها در اقتصاد ایران برای بازه زمانی 09/07/1376 تا 31/04/1394 و با تواتر هفتگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل همدوسی نشان می دهد که در افق زمانی کوتاه مدت طی سالهای 1384-1387 و افق های میان مدت طی سالهای 1382 الی1385ارتباط نرخ بازدهی سهام و نرخ ارز در جهت عکس (فاز مخالف)بوده است. امادر افق های بلندمدت تر در سالهای 1386 الی 1389 نرخ بازده سهام بعد از نرخ ارز حرکت می کند و یک متغیر پس رونده محسوب می شود. همچنین همدوسی بین سکه طلا و نرخ ارز در افق های کوتاه مدت در سالهای 1377-1381 بالا و هم فاز بوده است. در این رابطه سکه طلا بعد از نرخ ارز حرکت کرده است. پس از این سالها در طی سالهای 1381 تا 1391 شدت ارتباط بین سکه طلا و نرخ ارز بخصوص در افق های بلندمدت بالا نبوده است اما پس از سال 1391 و با تشدید تحریم ها، همدوسی این بازارها تا سال 1393 بالا و هم فاز بوده است. علاوه بر آن همدوسی بین نرخ بازدهی سهام و نرخ سکه طلا نشان می دهد که شدت ارتباط بین این دو متغیر در تمامی افق ها و در طول دورهزمانی تحقیق چندان زیاد نبوده است؛ اما ارتباط این دو متغیر در سالهای 1380 الی 1383 در افق 16 الی 64 هفته شدت زیادی داشته است که البته جهت این ارتباط معکوس بوده است.
  کلیدواژگان: هم حرکتی، همدوسی موجک، سهام، ارز، طلا، اکونوفیزیک
 • حسین بدیعی، روح الله رضازاده، هادی محمودی صفحات 167-185
  شبکه های عصبی مصنوعی مدل هایی ریاضی می باشند که الهام گرفته از سیستم عصبی و مغز انسان می باشند. در این تحقیق هدف محقق بر آن است که به پیش بینی قیمت سهام روز بعد در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پرسپترون چند لایه از شبکه های عصبی مصنوعی بپردازد، و با روش های مختلف خطای این پیش بینی را بهبود بخشد. قیمت گذاری بالای سهام می تواند با کاهش تقاضا برای سهام در دست واگذاری، فرایندخصوصی سازی را با شکست مواجه سازد و قیمت گذاری نازل سهام نیز با ایجاد شبهات متعدد در زمینه نحوه واگذاری اموال عمومی، شکست درازمدت سیاست واگذاری را به دنبال دارد. باتوجه به اهمیت این مقوله،نو پابودن بازارسرمایه و نیز عدم وجود موسسات تامین سرمایه و بانک های سرمایه گذاری در ایران، پیش بینی رفتار قیمت سهام و روند صعودی و یا نزولی بودن آن می تواند در تصمیمات و استراتژی های مدیران موثر باشد. مطالعه حاضر با هدف پیش بینی قیمت پایانی سهام با به کارگیری داده های روزانه از طریق شبکه عصبی صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل شبکه عصبی دارای خطای پایین و قدرت توضیح دهندگی بالا و در نتیجه از قدرت پیش بینی خوبی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی، قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، رفتار قیمتی سهام
 • رضا پیرایش، حسن داداشی آرانی، محمدرضا برزگر صفحات 187-200
  در این مقاله پنج مدل مهم پیش بینی ورشکستگی را مطالعه و از میان متغیرهای پنج مدل، مدل بازطراحی شده پیش بینی ورشکستگی را ارائه می کنیم که دربرگیرنده هشت متغیر می باشد. مساله اصلی در این تحقیق این است که با بررسی و تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بتوانیم مدلی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها ارائه نماییم. به منظور طراحی مدل، از اطلاعات دو گروه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کنیم، گروه اول شرکت های غیر ورشکسته و گروه دوم شرکت های ورشکسته می باشد. به منظور طراحی مدل از هشت نسبت مالی شامل نسبت های: سود قبل از بهره و مالیات بر کل دارایی ها، سرمایه در گردش بر کل دارایی ها، مجموع بدهی ها بر ارزش بازار کل دارایی ها، ضریب بتای سهام، لگاریتم قیمت (بسته شده از سال مالی گذشته)، عامل تنوع بخشی، بازده سالانه تجمعی و ارزش وزنی شاخص بورس تهران و تغییرات درآمد خالص استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق را داده های صورت های مالی شرکت های بورسی طی سال های 83 تا 93 تشکیل می دهد. نتایج آزمون در ارتباط با توانایی پیش بینی مدل نشان دهنده این واقعیت هست که مدل می تواند دو سال قبل از وقوع ورشکستگی در شرکت ها، پیش بینی صحیحی در خصوص وجود بحران و ورشکستگی ارائه کند. با دوری از زمان وقوع ورشکستگی بدلیل کمرنگ شدن شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی، از توان پیش بینی مدل کاسته می شود. که نتایج پیش بینی برای یک سال قبل از ورشکستگی 91 درصد و برای دو سال قبل از ورشکستگی 83 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: ورشکستگی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رگرسیون لوجستیک، سوددهی، پیش بینی
 • لیلا صفدریان، داریوش فروغی، فرزاد کریمی صفحات 201-216
  هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین همگرایی و روند حرکت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 الی 1393 است. بدین منظور ابتدا با پیروی از رویکرد ارائه شده در پژوهش واهال ویاووز (2013) طبقات تشکیل و همگرایی هر شرکت با طبقه خویش محاسبه شد و ضمن به کارگیری رویکرد جیگادیش و تیتمن (1973) برای معین نمودن پرتفوی شرکت های برنده و بازنده، به بررسی ارتباط بین همگرایی و روند حرکت سهام در این شرکت ها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد بین همگرایی و میانگین بازده 6،3 و 12 ماه گذشته، در شرکت های برنده با همگرایی بالا و شرکت های بازنده با همگرایی پایین رابطه معناداری وجود دارد. در شرکت های برنده با همگرایی بالا با افزایش بازه زمانی بازده گذشته، میزان تاثیر همگرایی بر بازده گذشته افزایش می یابد. همچنین در شرکت های بازنده با همگرایی پایین با افزایش بازه زمانی بازده گذشته، میزان تاثیر همگرایی بر بازده گذشته کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: بازده طبقه ای، سرمایه گذاری طبقه ای، روند حرکت سهام، همگرایی
 • علی رستمی، غلامرضا زمردیان، میثم علی محمدی صفحات 217-236
  یکی از مهم ترین کاربردهای قراردادهای آتی، پوشش ریسک می باشد که این کاربرد در قراردادهای آتی سکه نیز مشهود می باشد و ذینفعان گوناگونی می توانند از آن استفاده کنند. در این مقاله با استفاده از سری های زمانی قیمت دلار بازار آزاد و قیمت قراردادهای آتی سکه بورس کالا طی دوره زمانی 1390 الی 1393 به بررسی پوشش متقاطع ریسک نوسانات نرخ دلار با استفاده از قرارذادهای آتی سکه پرداخته شد. ابتدا ارتباط متقابل بین سری های زمانی نرخ ارز و قیمت آتی سکه با استفاده از مدل اقتصاد سنجی بردار خود رگرسیونی (VAR) مشخص گردید. پس از تائید وجود خود همبستگی و ناهمسانی شرطی بروی پسماند مدل VAR ، از طریق مدل BEEK (که یک مدل گارچ چند متغیره می باشد)، واریانس شرطی نرخ ارز و قیمت آتی سکه برآورد گردید و بعد از آن با استفاده از روش حداقل واریانس به محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک برای سررسیدهای مختلف پرداخته شد و میزان سود یا زیان ناشی از پوشش ریسک ارز با سود یا زیان واقعی ناشی از نوسانات نرخ ارز مقایسه گردید.
  نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود همبستگی بالای قیمت سکه با نرخ ارز (دلار)، امکان پوشش متقاطع ریسک ارز را با استفاده از قراردادهای آتی سکه طلا فرآهم می آورد. هم چنین بدلیل وجود حافظه بلند مدت بین نوسانات نرخ ارز و قیمت آتی سکه امکان برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک از طریق مدل BEEK-GARCH وجود دارد و با استفاده از این مدل می توان بیش از 70 درصد زیانهای ناشی از ریسک ارز را جبران نمود.
  کلیدواژگان: پوشش متقاطع ریسک، پوشش ریسک بهینه، مدل BEEK-GARCH، ریسک ارز، قرارداد آتی سکه
 • علی نجفی مقدم صفحات 237-265
  در طی چند سال گذشته تجربه انفجار خارق العاده ناشی از ارگانیسم های سرمایه گذاری دسته جمعی یا شرکت هایی سرمایه گذاری (که اقدام به خرید سهام سایر شرکت ها می کنند)، سبب شد تا سازمان های مسئول کنترل و نظارت بر این سرمایه گذاری ها یک سری دستورالعملهای مدیریتی بر پایه ارزش در معرض خطر اعمال نمایند. اما انعطاف پذیری این موضوع سوالات زیادی را در رابطه با انتخاب دقیقترین و مناسبترین مدل تخمین برمی انگیزد.
  هدف این مقاله انتخاب از بین سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونته کارلو است تا بهترین روش را به شرط پیش بینی ضررهای احتمالی پرونده های صندوق سرمایه گذاری باز تونسی بیابیم. بدین منظور ابتدا روش های مختلف تخمین ارزش در معرض خطر را ارائه می نماییم. سپس مشخصه های توصیفی آماری 14 پرونده ترکیبی صندوق سرمایه گذاری باز را تحلیل می کنیم. بعد از آن نتایج مطالعات تجربی را ارائه می کنیم، بنابراین می توانیم برتری روش شبیه سازی مونته کارلو را در پیش بینی ضررهای بالقوهاصلی پرونده های شرکت های سرمایه گذار ی مشخص نماییم.
  کلیدواژگان: ارزش در معرض خطر، صندوق سرمایه گذاری باز، شبیه سازی مونته کارلو، شبیه سازی تاریخی، روش پارامتریک
 • مهدی شهرازی صفحات 267-280
  طلا به عنوان یک پوشش در برابر شرایط معکوس بازار نقشی اساسی ایفا می‏کند. از‏این‏رو، درک صحیح رفتار نوسانات قیمت طلا جهت مدیریت ریسک، اتخاذ استراتژی های پوششی، انتخاب بهینه سبد دارایی و... حائز اهمیت است. امروزه، مدل‏های خانواده گارچ بطور گسترده‏ای در مدل‏سازی فرآیند نوسانات بازدهی قیمت دارایی های مختلف مورد استفاده قرار می‏گیرند. این مقاله به مقایسه‏ سه مدل GARCH(1،1)، IGARCH(1،1)و FIGARCH(1،d،1) در ارزیابی رفتار نوسانات قیمت طلا در بازار طلای ایران می‏پردازد. برای این منظور، از داده های روزانه بازدهی طلا در فاصله‏ زمانی 05/01/1382 تا 03/10/1394 استفاده شده است. خروجی نرم افزار OxMetrics6.00 نشان می‏دهد که تصریح FIGARCHبهترین مدل جهت تعیین همبستگی نوسانات بازدهی طلا است. همچنین، پارامتر حافظه‏ بلندمدت، مثبت و به لحاظ آماری معنادار است. در نتیجه، حافظه‏ بلندمدت یک ویژگی مهم بازدهی نوسانات طلا بوده و باید در تصمیمات سرمایه گذاری مدنظر قرار گرفته شود. در نهایت، برای مقایسه دقت سه مدل مذکور در زمینه پیش‏بینی نوسانات بازدهی طلا، کل دوره به دو زیر دوره(زیر دوره اول شامل مشاهدات درون نمونه ای و زیر دوره دوم شامل مشاهدات برون نمونه ای) تقسیم می‏گردد. نتایج نشان می‏دهد که بر اساس هر سه معیار میانگین مطلق خطا (MAE)، جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) و شاخص نابرابری تایل (TIC) مدل FIGARCH نسبت به دو مدل دیگر عملکرد بهتری در زمینه پیش بینی نوسانات سری زمانی بازدهی طلای ایران دارد.
  کلیدواژگان: مدل سازی نوسانات، پیش بینی بازدهی طلا، حافظه بلندمدت، . FIGARCH
 • محمدرضا لطفعلی پور، مهدیه نصرتی، ابوالفضل قدیری مقدم، مهدی فیلسرایی صفحات 281-295
  در حال حاضر دقت برآورد ریسک پرتفوی برای مدیران سرمایه گذاری مسئله بسیار مهمی است انتخاب مدلی که واریانس را وابسته به زمان محاسبه می کندبه جای اینکه واریانس را ثابت در نظر می گیرد موجب مدل سازی بهتر داده ها در واقع هدف این پژوهش پیاده سازی یک روش ترکیبی محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی ([i]CVaR)است که تلاطم را در ویژگی خوشه ایمدل سازی کرده و مقدارCvaR را با در نظر گرفتن ویژگی دنباله پهنی به طور دقیق محاسبه کند. به این منظور مدلهایی از خانواده [ii]ARCH را در نظر گرفته شده است که ویژگی خوشه ایبودن را در مدل لحاظ کرده ، علاوه برآن تئوری مقدار فرین (EVT[iii])را درنظر می گیرد که بر دنباله پهن داده ها تمرکز دارد. داده های پژوهش مربوط به سال های 1380-1394 می باشد و به صورت روزانه از نرم افزارهای رهاورد نوین و TseCline استخراج شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای (2015)MATLAB و(2013) EXCELانجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از روش FIGARCH –EVT[iv] منجر به تخمین دقیق تری از CVaR نسبت به روش HS[v] می شود. روش FIGARCH-EVT در مقایسه با روشGARCH-EVT دقت بیشتری دارد. و به طور کلی مدل هایی که واریانس ناهمسانی را در نظر می گیرند نسبت به روش HS از دقت بالاتری برخوردارند.
  [i]. Conditional value at risk
  [ii]. Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity
  [iii]. Exterem value theory
  [iv]. Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity -EVT
  [v]. Historical simulation
  کلیدواژگان: ارزش در معرض ریسک شرطی، تئوری مقدار فرین، پرتفویFIGARCH-EVT
|
 • Ali Aghamohammadi, Mahdi Sojoudi, Meysam Sojoudi, Mohammad Javad Tavoosi Pages 1-17
  Value-at-Risk and Average Value-at-Risk are two important risk measures that used to measure the market's risk with quantity structure. However, both of these risk measures have defects in measuring risk. For this reason, the new risk measure GlueVaR has been introduced in 2014. In this paper the new measure is describe and the advantaes of this mesure are explained. A method for estimating the new mesure is provided using the composite quantile regression model. Finally, the efficiency of GlueVaR will be compared with two other mentioned risk measures for log-return data from the American’s stock market and Iran’s stock market.
  Keywords: Value at risk, Composit quantlie regression, GlueVaR risk measure, Average Value at risk
 • Asgar Pakmaram, Jamal Bahri Sales, Mostafa Valizadeh Pages 19-42
  One of the important features of industrialized and developing countries is the presence of money, dynamic market and capital. In other Words, if the saving of individuals will be directed by appropriate mechanism to the manufacturing sector it brings efficiency not only to the owners of capital but also it can be considered as the most important funding for launching economic projects of society.
  In present study, three stock selection and optimization algorithms including genetic algorithm, particle swarm algorithm, and cultural algorithm has been studied. So, 106 listed companies in Tehran Stock Exchange, since 2007 to 2014 were tested in order to investigate this.
  In this study, for plotting the efficient frontier and comprising of the optimal portfolio half of the variance is considered as the main factor of risk. This research investigates the significant difference between the averages of investment output in selected baskets based on three methods. The statistical analysis of the results shows that there is no difference between the three algorithms. However, in order to compare the two algorithms and analysis of superiority of algorithms, these two methods of optimization have been compared from two aspects of objective function, output ratio and risk.
  Since the objective function of genetic algorithms was less, in other word, it has the least error and gain the best result so in comparing to other algorithms it has been performed better which shows the relative superiority of these algorithms in the selection of the optimal portfolio.
  Keywords: Genetic Algorithms, particle swarm algorithms, cultural algorithms
 • Mehdi Zolfaghari, Reza Kiani Pages 43-74
  Looking for financial markets development in developed countries and emerging markets, the different financial instruments have been introuduced to meet the wide and variety demand of investors. These instruments include a wide range of stocks, fixed income securities, derivatives contracts and a combination of them. In this regard, the stock deposit certificates as a financial engineering product, not only pleys as a financing Instrument in the capital markets, but according to the having the unique features, but increases the stock market efficiency by increasing stock liquidity. It also maintains the management control of major shareholders. Therefore regarding to the low liquidity of Iran stock market and lack of the companies willingness for financing through the issue of new shares (despite the serious need) due to loss of managerial control, in this paper we introduced the operating model of the stock deposit certificates that it was localized for Iran stock market. This instrument is considered as a new instrument in corporate financing (without loss of management control) and increase the efficiency of capital markets (through increased liquidity).
  Keywords: capital markets, base stock, stock deposit certificates, financing, Liquidity
 • Zohreh Hajiha Pages 75-94
  Firms must follow a business strategy for success in the competition. There are two proposed strategies of Prospector and Defender firms. Defenders aims in decreasing costs and prices, however, prospectors conduct innovation and high level of R&D expenditures and try to differentiate their product from competitors. But this approach increase future Stock Price Crash, because one of causes can lead the firm to crash risk is bad news hoarding within the firm. With issuing the bad news, stock price experiences crash suddenly.
  This paper examines empirically the effect of firm-level business strategies on future stock price crash risk. In the mean time, it is expected in the higher asymmetry information condition, prospect strategy increase crash risk more. To achieve the research’s goals, we selected 117 firms listed in Tehran Stock Exchange as a sample during 2011-2015. To examine research hypotheses we employed multivariate regression with panel data. The finding indicate prospect strategy increase crash risk, however, defend strategy will decrease it. We also found that in the higher asymmetry information condition, prospectors are more prone to increases future crash risk.
  Keywords: Business strategy, Prospector strategy, Defender strategy, Information Asymmetry, Stock Price Crash
 • Mostafa Zandiyeh, Sima Mardanlu Pages 95-112
  Forecasting stock return is an important financial subject that has attracted researchers’ attention for many years. Investors have been trying to find a way to predict stock prices and to find the right stocks and right timing to buy or sell. Recently, data mining techniques and artificial intelligence techniques have been applied to this area. Association discovery is one of the most common Data Mining techniques used to extract interesting knowledge from large datasets. In this paper, we propose a new multi-objective evolutionary model which maximizes the omprehensibility, interestingness and performance of the objectives in order to mine a set of quantitative association rules from financial datasets, including 10 common indicators of technical analysis. To accomplish this, the model extends the two well-known Multi-objective Evolutionary Algorithms, Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II and Non-dominated Ranked Genetic Algorithm, to perform an evolutionary learning of the intervals of the attributes and a condition selection for each rule. Moreover, this proposal introduces an external population and a restarting process to the evolutionary model in order to store all the nondominated rules found and improve the diversity of the rule set obtained. The results obtained over real-world stock datasets demonstrate the effectiveness of the proposed approach.
  Keywords: Quantitative association rules, data mining, Multi-objective evolutionary algorithm, Technical Indicators, Buy, Sell signal
 • F. Rahnamay Roodposhti, Farzaneh Hashemloo, Fatemeh Dadbeh, Kamal Ebadzadeh Pages 113-148
  The present study aims to explore the effect of factors beyond financial and accounting variables on sales outsourcing in ZamZam Company. The purpose of study is to investigate the level of compatibility and allegiance of product's outsourcing pattern under a chaotic situation. The data were collected by a questionnaire which was distributed after assessing its reliability and validity (each with a value of higher than 0.70). The sample under study included all managers and employees working in Zamzam Company, Tehran Province, Iran, who were basically involved in sales outsourcing. The results of data analysis showed that variables such as nonlinearity, self-similarity, strange attractors, butterfly effect, dynamic adaptation, and fractal affect product sales outsourcing in the company under study. In addition, hemostasis and bifurcation were found to have no affect product sales outsourcing and there was no significant correlation between these variables. Based on these findings, more extensive studies are suggested to be conducted on companies listed in Tehran Stock Exchanges.
  Keywords: Chaotic Behavior, chaos, Orderly disorder, Outsourcing, sales
 • Younes Nademi, Ramin Khochiany Pages 149-166
  This paper is trying to investigate comovement of the stock market, foreign exchange and gold in Iran. For this purpose, comovement and relationship mutually of these markets in Iran’s economy during the period 30.09.1997- 21.07.2015 with the weekly frequency have been investigated by the wavelet coherence analysis and Econophysics approach. The results of coherence analysis show that in the short time horizon during 2005-2008 and medium-term horizons during 2003-2006, the relationship between stock return and the exchange rate has been in the opposite direction (opposite phase). But in the longer-term horizonsduring2007-2010, the stock return moves after the moving exchange rate that the stock return is a lagging variable. Also, the coherence between gold and the exchange rate in the short term during1998-2002 was high with the same phase. After these years and during 2002-2012, the correlation between gold and the exchange rate had not been high particularly at high long-term horizons but after the year of 2012 with the intensification of sanctions, the coherency of these two markets has been high with the same phase until the year of 2014. Moreover, the coherency between stock return and the gold coin rates show that the intensity of correlation between these two variables during the period of study was low but the correlation of these two variables in 16-64 weeks’ horizons during 2001-2004 was high that of course, the direction of this relationship has been reversed.
  Keywords: Comovement, Wavelet Coherency, Stock, Foreign Exchange, Gold, Econophysics
 • Hossein Badiei, Ruhollah Rezazadeh, Hadi Mahmoudi Pages 167-185
  Artificial neural networks (ANN) are mathematical models inspired by human’s neural and brain system. This research deals with the next day price forecasting in Tehran’s stock market by MLP, and attempts, by various methods, to reduce the prediction error. High pricing of stocks may lead to low demand for negotiable stocks and the failure of privatization. Raising various doubts in the negotiation of public properties, low pricing results in the long-term failure of negotiation policies. With respect to the importance of this issue, the newness of stock market and the lack of financing institutes and investment banks in Iran, prediction of stock price trend and its ascending and descending order can influence the decisions and strategies of managers. Various variables affect stock prices among which the role of economic indices, such as exchange rate / oil price and gold price is significant.
  The purpose of the present study is to predict the final prices of stocks by utilizing daily data through neural networks. The results indicate that the ANN model has low error and high explanatory and thus considerable forecasting power.
  Keywords: artificial neural network, Stock price, Stock Market, stock trend
 • Reza Pirayesh, Hassan Dadashi Arani, Mohammadreza Barzegar Pages 187-200
  In this research, five major bankruptcy predictions model to study and among the components of the five models, redesigned bankruptcy prediction is provided that consists of eight variables. The main issue in this research is that by examining the financial statements of listed companies in Tehran Stock Exchange we can offer a model to predict corporate bankruptcy. In order to design data from two groups of companies accepted in the Tehran Stock Exchange use the first group consists companies surveyed non-bankrupt company and second group included bankrupt company. The study period financial statements of exchange data during the years have been 2005 to 2014. The study results in relation to the ability to predict model reflects the fact that the model could be two years before the bankruptcy of companies provide accurate predictions about the crisis and bankruptcy. The results show that the predictive power of the model for one year before bankruptcy 91% and two years before the bankruptcy 83%.
  Keywords: Bankruptcy, Companies Accepted in the Tehran Stock Exchange, logistic regression, Profitability, Prediction
 • Leila Safdarian, Darush Foroghi Foroghi, Farzad Karimi Pages 201-216
  The main goal of present study is to investigate the relation between co-movement and momentum in Tehran Exchange`s Listed companies during 1384-1393.For this purpose with following Wahal and Yavuz (2013) study, the style is constructed and the co-movement of each stock with its style was accounted and then the standard approach in the momentum literature is used. Following Jeegadeesh and Titman (1973) method for identifying winner and loser portfolio at the end of each month, the stock is ranked based on their 6 prior period return and the relation between co-movement and momentum is examined. Findings show that there is a meaningful relation between co-movement and (3, 6, 12) prior return in winner high co-movement and loser low co-movement portfolio.
  Furthermore, in winner high co movement portfolios, with increasing the range of past return, the effect of co-movement on past return will expand. On the other hand, in loser low co movement portfolios with increasing the range of past return the effect of co-movement on past return will decrease.
  Keywords: Style return, Style Investment, Momentum, Comovement
 • Ali Rostami, Gholamreza Zomordian, Meysam Alimohammadi Pages 217-236
  One of the most important applications of futures, hedging is that this application is also evident in the futures coins and various stakeholders can use it. In this paper, using time series dollar in free market and price of futures contracts coin during the period 1390 to 1393 to assess the risk of cross hedging exchange rate using futures contracts coin. First, the correlation between the exchange rate and price time series econometric model for future Coin vector regression (VAR) found. After the confirmation of residual autocorrelation and heteroscedasticity conditional on the VAR, the model BEEK (which is a multivariate GARCH model), conditional variance Currency and coins was estimated future prices and then by minimum variance hedge ratio was calculated for different maturities and the profit or loss resulting from currency risk hedging gain or loss resulting from exchange rate fluctuations were real. The results show that there is a high correlation with the price of the coin exchange rate (US Dollar), possibility of covering cross-currency risk using futures contracts provide for gold coins. Also, due to long-term memory between exchange rate fluctuations and price estimation of future coins hedge ratio through BEEK-GARCH model, and using this model include more than 70 percent to compensate losses from currency risk.
  Keywords: cross hedging risk, Optimum Hedge Ratio, BEEK-GARCH model, exchange risk, futures contracts coin
 • Ali Najafi Moghadam Pages 237-265
  During the past several years experience extraordinary explosion of collective investment organisms or of investment companies (who buys the shares of other companies), led to the agencies responsible for controlling and monitoring these investments are a The series is based on Value at Risk management guidelines apply. But the flexibility that many questions regarding the accurate and appropriate estimation model provokes.
  The purpose of this article Choose from three parametric method, historical simulation and Monte Carlo Simulation is the best way to predict the possible losses if the investment fund files open Tunisians find. For this purpose, different methods of estimating VaR propose. The descriptive statistical characteristics of 14 cases we analyzed combined investment fund. Then we present the results of experimental studies, so we can take advantage of Monte Carlo simulation method to predict the potential value of the company's chief of investor Tunisian specify.
  Keywords: Value at risk, Investment Fund Open, Monte Carlo simulation, historical simulation, parametric method
 • Mahdi Shahrazi Pages 267-280
  This paper compares three models of the GARCH family to investigate the volatility dynamics of gold Price returns. Nowadays, GARCH-type models have been extensively used in modeling the volatility process of various asset price returns. Gold plays a critical role as a hedge against adverse market conditions. An accurate understanding about the gold volatility is important for the financial assets pricing, risk management, portfolio selection hedging strategies and value-at-risk policies. In this study, we use Iranian gold returns data from March 25, 2003 to December 25, 2015 and employ the GARCH(1,1), IGARCH(1,1) and FIGARCH(1,d,1) specifications. The research findings show that the FIGARCH is the best model to capture dependence in the conditional variance of the gold returns. Moreover, we examine the long memory behavior in the volatility of gold returns. According to the estimation results, the long memory parameter is positive and statistically significant. Consequently, long memory is an important characteristic of the gold volatility returns and should be taken into consideration in investment decisions. Also, the out-of-sample evaluation criteria (MAE, RMSE and TIC) select the FIGARCH(1,d,1) as the best forecasting model of gold volatility.
  Keywords: Volatility modeling, Gold returns, Long-memory, Forecasting Performance, FIGARCH
 • Mohammadreza Lotfalipour, Mahdiyeh Nosrati, Abolfazl Ghadiri Moghaddam, Mahdi Filsaraei Pages 281-295
  An important factor in risk management is optimized conditional value at risk (CVaR) of the portfolio. Choose a model which calculates time depended to variance rather than the model with constant variance lead to improve data modeling. Using an appropriated method for measuring risk in financial asset returns distribution has a great utility. The main purpose of this study is implementing a hybrid procedure to calculate CVaR which, models, volatility and dynamics in clusters, and calculates CVaR value based on fat tail feature. In this case, using Extreme value theory (EVT) leads to calculate CVaR more precisely. In addition to, using some ARCH (autoregressive conditional heteroskedasticity) family models result to dynamic feature in estimating CVaR. Data were used in this study related to TEDPIX during 2001-2015. Total 2781 data were derived from Rahavard Novinand & TseCline softwares as daily. For analysis this TEDPIX data, MATLAB software and EXCELL were used. This result represented, return data distribution has fat tail. The historical simulation (HS) at 95% confidence level isn’t accurate, while the accuracy Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity-EVT (GARCH-EVT) model at 95% is more suitable. Using (Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity -EVT) FIGARCH-EVT method leads accurate estimates of CVaR in comparison with HS procedure. Calculating CVaR by FIGARCH-EVT-CVaR was more accurate than the GARCH-EVT-CVaR. This model has considered to both GARCH-EVT features and long memory property. The FIGARCH-EVT-CVaR model had acceptable accuracy and its exceptions are independent. In General, models which considered heteroscedastic, had an acceptable accuracy in comparing HS
  Keywords: conditional value at risk, Exterem value theory, portfolio, FIGARCH-EVT