فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 29 (پاییز 1379)
 • پیاپی 29 (پاییز 1379)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 1,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/07/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • روانکاری و اصول آن در یاتاقانهای هیدرودینامیکی و کفگرد و ژورنال (3)
  مهندس دیار عصمتی صفحه 1
 • مسائلی با یاتاقانها
  مهندس مسعود حداد صفحه 16
 • میزانکاری ماشینهای دوار
  مهندس محمد رضا قائدی صفحه 31
 • پمپهای گریز از مرکز
  مهندس رامین رحمانی مقدم صفحه 43
 • فهرست مقالات در شماره های قبلی نشریه پمپ
  صفحه 55