فهرست مطالب

مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) - سال بیست و یکم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال بیست و یکم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقصود امیری، مجتبی آقایی* صفحات 1-23
  تصمیم گیرندگان در انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد اغلب چندین معیار را هم زمان در تصمیم گیری مورد نظر قرار می دهند. معیارها گاه هم راستا و گاه متقابل و متضاد است. هنگامی که بین معیارها وابستگی وجود دارد می توان برخی تکنیک های تصمیم گیری مانند ANP، AHP و یا دیمتل را به کار برد. رویکرد دیگر گروه بندی معیارهایی است که با یکدیگر همبستگی دارند. بدین منظور در این تحقیق با به کارگیری رویکردی جدید گروه بندی معیارها را برمبنای همبستگی بین آن ها انجام می دهیم. روش پیشنهادی به منظور حل مساله پوشش مجموعه است. در این مساله هدف عبارت از طبقه بندی کردن معیارها در گروه هایی که همبستگی بین معیارها در درون هر گروه بیشینه و همبستگی بین معیارهای هر گروه با گروه دیگر کمینه شود. موردمطالعه برای این تحقیق 9 صنعت مربوط به 26 کشور اروپایی است. روش تحلیل عاملی به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی نیز استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی (پوشش مجموعه) به منظور گروه بندی متغیرها از کارایی قابل قبولی برخوردار است و می توان از این روش نیز در تحقیقات آتی برای گروه بندی متغیرها (زمانی که بین متغیرها همبستگی وجود دارد) استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پوشش مجموعه، همبستگی، تحلیل عاملی، گروه بندی
 • محمد اکبری * صفحات 25-47
  هدف اصلی این پژوهش به کارگیری مهندسی عوامل انسانی در تئوری زمان بندی به منظور بهینه سازی عملکرد نیروی کار است. در این مقاله مساله زمان بندی نیروی کار موقت با عملکرد متغیر مورد بررسی قرار گرفته شده است. تابع هدف مدل مورد بررسی کمینه سازی هزینه های نیروی کار است و مدل ریاضی ارائه شده بهترین طول زمانی شیفت کاری و تخصیص کارکنان را مشخص می کند. ویژگی منحصر به فرد این پژوهش در نظر گرفتن ابعاد ارگونومی (خستگی کارکنان) در زمان بندی کارکنان است. برای حل مدل ریاضی ارائه شده از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. برای بررسی اثربخشی و کارایی مدل و الگوریتم ژنتیک مجموعه ای از مسائل حل شد. برای بررسی کارایی الگوریتم ژنتیک راه حل های به دست آمده با راه حل های نرم افزار لینگو مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه نتایج نشان داد که الگوریتم ژنتیک کارایی مطلوبی در یافتن پاسخ رضایت بخش در مدت زمان محاسباتی مناسب دارد. این پژوهش نشان داد که می توان خستگی کارکنان را در برنامه ریزی و زمان بندی کارکنان مدل سازی کرد و به منظور کاهش هزینه های کارکنان و افزایش کارایی تولید، شیفت های کاری انعطاف پذیر در نظر گرفت. پیشنهاد می شود که با استفاده از مدل ارائه شده به منظور بررسی سیاست های کاهش خستگی کارکنان و افزایش ظرفیت کاری آنان هزینه های این سیاست ها (چون آموزش، گردش شغلی، اتوماسیون و...) با میزان بهینگی اقتصادی ناشی از آن در زمان بندی، مقایسه و بهترین برنامه ها انتخاب گردد.
  کلیدواژگان: زمان بندی کارکنان، خستگی نیروی کار، کارکنان پاره وقت، الگوریتم ژنتیک
 • علیرضا حسین بیگی، لطف الله فروزنده دهکردی *، حسن دانایی فرد، علی اصغر پورعزت صفحات 49-71
  دولت از طریق خط مشی های خود تلاش دارد تا ضمن گسترش مرزهای پاسخ گویی با پایش و ارزشیابی، شفافیت در خط مشی را برای ارزیابان رونمایی کند. طراحی یک نظام پایش و ارزشیابی در هر یک از حوزه های فعالیت دولت علاوه بر بهبود خط مشی به یادگیری خط مشی نیز کمک می کند. افزایش تقاضا برای دانش، اهتمام رئوس عالی حکومتی به مقوله علم و فناوری، تدوین نقشه جامع علمی کشور، تغییر نظام پذیرش دانشجو و گسترش موسسات آموزش و پژوهشی دانشگاهی ضرورت تدوین یک نظام پایش و ارزشیابی را برای خط مشی های وزارت علوم ایجاب می کند. در این تحقیق تلاش می شود تا با استفاده از مدیریت مبتنی بر نتایج یک مدل پایش و ارزشیابی طراحی شده و با استفاده از پنج معیار نافعیت، اثربخشی، کارایی، پایداری و تاثیر این مدل در حوزه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری آزمون شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که زمینه های لازم برای تدوین این مدل از معرفی پایش و ارزشیابی آغاز شده و با تقاضا محوری سه گروه عمده ارزیابان نهادی، فرانهادی و جامعه مدنی مسیر لازم برای تحقق آن از مسیر زنجیره مدیریت مبتنی بر نتایج فراهم می شود.
  کلیدواژگان: پایش و ارزشیابی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، مدیریت مبتنی بر نتایج
 • انیس فرشیان عباسی، محمد فتحیان*، ابراهیم تیموری صفحات 73-95
  امروزه ظهور خدمات مبتنی بر وب مانند تجارت الکترونیکی، بانک داری الکترونیکی و موارد مشابه موجب ایجاد تغییرات اساسی در روش زندگی انسان ها شده است. وب یک رسانه ارتباط مستقیم با هزینه کم را برای ارائه خدمات کسب و کارها به مشتریانشان فراهم می کند. کسب و کارها برای فعالیت های ترویجی و بازاریابی هدفمند نیاز به ثبت، بررسی و تحلیل رفتار کاربران و کشف دانش نهفته در آن را دارند تا بتوانند محتوا و ظاهر وب سایت خود را با علایق و نیازهای کاربران سازگار و شخصی سازی کنند. در این راستا برای تحلیل رفتار کاربران و ارائه پیشنهادات پویا و متناسب با الگوهای رفتاری آن ها می توان از تکنیک های وب کاوی استفاده کرد. در این پژوهش مدلی ارائه شده است که به کمک آن می توان رفتار کاربران الکترونیکی را تحلیل و پیش بینی کرد. در این مدل ابتدا کاربران به کمک الگوریتم انتشار کشش خوشه بندی شده اند و سپس به وسیله الگوریتم کاوش الگوهای ترتیبی سی. ام. اسپید رفتارشان تحلیل شده است. در گام بعد برای هر خوشه پروفایل کاربری مختص آن خوشه تشکیل می شود. سپس به کمک این پروفایل ها می توان توصیه هایی را به کاربران جدید ارائه کرد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که مدل ارائه شده کارایی قابل قبولی دارد.
  کلیدواژگان: وب کاوی، شخصی سازی، کاربردکاوی وب، خوشه بندی، کاوش الگوهای ترتیبی
 • علی حیدری*، علیرضا والی پور، بهناز بختیاری صفحات 97-119
  هدف اصلی این پژوهش ارائه تصویری کلان از روند پژوهش‏های بازاریابی و کمک به فراهم آوردن بینشی ساختارمند از جایگاه و رویکرد پژوهش‏های بازاریابی در کشور است. طی این پژوهش 966 اثر انتشار یافته طی سال‏های 1380-1394 در نشریات علمی- پژوهشی فارسی حوزه مدیریت که متن کامل آن‏ها به صورت برخط در دسترس بوده‏اند براساس روش نظام مند مرور و ارزیابی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد حدود %75 از محققان فعال در این حوزه (عمدتا حاصل همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد با اعضای هیات علمی) فقط یک اثر پژوهشی انتشار یافته دارند؛ بنابراین می توان گفت جریان اصلی پژوهش کشور در این حوزه به بلوغ حرفه‏ای مورد نظر نرسیده است! بررسی پژوهش‏های انتشار یافته نشان می‏دهد رفتار مصرف‏کننده برند و استراتژی بازاریابی به ترتیب سه موضوع اول مورد توجه بوده‏ و روند رو به رشدی را تجربه کرده‏اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بیشتر پژوهش‏های انتشار یافته مبتنی بر روش‏های کمی (عمدتا مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل آماری استنباطی) بوده که این موضوع ارتباطی مستقیم با نوع داده های گردآوری شده داشته و تفاوت محسوسی با روند رو به رشد تحقیقات کیفی بازاریابی در نشریات بین المللی دارد.
  کلیدواژگان: پژوهش های بازاریابی، پژوهش های دانشگاهی، مرور نظام مند، تحلیل محتوا
 • فرشته فیاض، محمد صادق علی پور * صفحات 121-137
  بررسی عوامل موثر در ارتقاء عملکرد صادراتی شرکت ها موضوع مورد بحث بسیاری از مدیران و صاحبان نظر حوزه مدیریت است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دیدگاه منبع محوری به منابع انسانی در عملکرد صادراتی شرکت ها با در نظر گرفتن نقش میانجی گری تعهد به صادرات و بر مبنای مطالعه ای توصیفی- همبستگی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شاغل در واحد صادراتی برخی شرکت های فعال در حوزه صادرات است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در جامعه محدود به تعداد 248 نفر محاسبه و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه بوده که روایی آن به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ (905/0) تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آموس و به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. بررسی یافته های تحقیق نشان می دهد رویکرد منبع محوری به کارکنان بر عملکرد صادراتی از طریق نقش میانجی گر تعهد صادراتی تاثیر غیرمستقیم معنادار و مثبتی دارد.
  کلیدواژگان: عملکرد صادراتی، رویکرد منبع محوری به کارکنان، تعهد صادراتی، مدلسازی معادلات ساختاری
 • امین زمانی*، مصطفی خانزادی، محمد سعید جبل عاملی، مهرداد سرهادی صفحات 139-166
  مهندسی ارزش به عنوان ابزاری قوی برای حل مسائل بر پایه خلاقیت و کارکردگرایی، سال هاست که در پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار می گیرد و در این سال ها توانسته فواید خود را به تمامی اعضای این صنعت اثبات کند بااین حال این ابزار نیز مانند سایر ابزارها قابلیت ارتقا و افزایش سطح بهره وری را دارد. این تحقیق به دنبال ارائه چارچوبی تلفیقی از مهندسی ارزش و مدیریت ریسک است، بر این اساس پس از شناسایی مدل های موجود در این دو حوزه، مدل هایی که با صنعت ساخت و ساز ارتباط بیشتری دارند، برگزیده و با استفاده از نظر خبرگان مدل های برتر برای تلفیق انتخاب شدند، سپس خبرگان با استفاده از روش دلفی برای گام های این چارچوب به اجماع رسیدند. این چارچوب پس از منطبق سازی های لازم در سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان صحت سنجی پیاده سازی گردید. با استفاده از این چارچوب روند مهندسی ارزش بهبود یافت و مدیریت ریسک با استفاده از نظر خبرگانی که بر تمام زوایای پروژه اشراف دارند، در دو سطح و براساس منطق فازی، با صرف هزینه و زمان کمتر اجرایی شد.
  کلیدواژگان: مهندسی ارزش، مدیریت ریسک، چارچوب تلفیقی
 • آذین اسماعیلی، فرج الله رحیمی*، مهدی نداف صفحات 167-191
  در سال های اخیر پژوهشگران سازمانی به دلیل پیامدهای منفی که رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار داشته اند علاقه زیادی به مطالعه و ارائه راه کارهایی جهت اصلاح این گونه رفتارها از خود نشان داده اند. به تازگی محققان با رویکرد جدیدی به نام مربیگری به دنبال اصلاح این گونه رفتارها در محیط کار می باشند، اگرچه در حوزه مربیگری سازمانی مباحث تئوریکی مطرح شده است، ولی تحقیقات میدانی کمی به بررسی نقش مربیگری سازمانی در اصلاح رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار پرداخته اند. از این رو هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مربیگری سازمانی بر رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار با نقش میانجی جو سازمانی مثبت است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر کارکنان شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر است. نمونه پژوهش از بین کارکنان سازمان های یادشده به روش تصادفی ساده 253 نفر در نظر گرفته شد. پس از بررسی داده ها، تجزیه و تحلیل آن ها نتایج بدین صورت حاصل شد که مربیگری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر جو سازمانی مثبت دارد. همچنین جو سازمانی مثبت بر رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار (قلدری در محیط کار و از خود بیگانگی شغلی) تاثیر منفی و معناداری دارد. نتایج نشان داد که جو سازمانی مثبت در رابطه بین مربیگری سازمانی و رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار (قلدری در محیط کار و از خود بیگانگی شغلی) نقش میانجی کامل ایفا می کند.
  کلیدواژگان: مربیگری سازمانی، جو سازمانی مثبت، قلدری در محیط کار، از خود بیگانگی شغلی
 • داود فیض، بهنام گلشاهی * صفحات 193-215
  پژوهش حاضر به شناسایی اصول منابع انسانی شبکه ساز مدیران موثر در توسعه عملکرد شرکت با تحلیل نقش انعطاف پذیری راهبردی و شرایط محیطی و تحت مطالعه ای اکتشافی- تبینی پرداخته است. ابزار گردآوری داده ها برای شناسایی اصول منابع انسانی شبکه ساز در مرحله کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد 12 نفر از مدیران منابع انسانی صنایع دیجیتال و چرم سازی بوده است و برای سنجش روابط بین متغیرها در مرحله کمی، پرسش نامه 29 سوالی است. جامعه آماری مرحله کمی پژوهش شامل مدیران و سرپرستان شرکت های فعال در صنایع یادشده به تعداد 810 نفر که نمونه های آماری برای هر طبقه به روش در دسترس اتفاقی انتخاب گردید. براساس نتایج تحلیل تم، اصول منابع انسانی شبکه ساز شامل آموزش و یادگیری، مدیریت استعداد، ارزیابی عملکرد، مشوق های مالی و غیرمالی بوده اند که در ادامه نتایج مدل سازی تاثیر آنان بر انعطاف پذیری راهبردی و عملکرد شرکت را تایید کرد. سایر یافته ها مشخص کرد که به کارگیری این اصول در شرکت های با تلاطم محیطی به شکل غیرمستقیم و از طریق افزایش انعطاف پذیری در راهبردها عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد، در حالی که تمرکز بر این اصول در شرکت های با ثبات محیطی عملکرد را مستقیم و با تعهد به راهبردهای موجود بهبود می بخشد. قیاس نتایج بین شرکت ها ذهنیت نقش تعدیل گری شرایط محیطی در مدل پژوهش را تایید می کند.
  کلیدواژگان: عملکرد شرکت، اصول منابع انسانی شبکه ساز مدیران، انعطاف پذیری راهبردی، عدم قطعیت محیطی
 • سیدنجم الدین موسوی، عبدالله ساعدی * صفحات 217-241
  با گسترش روزافزون رقابت در بین شرکت های تجاری و تغییرات مربوط به افزایش یا کاهش سهم بازار، نگاه علمی به تمامی فعالیت های بازاریابی روز به روز بیشتر احساس می شود. یکی از مهم ترین فعالیت های بازاریابی، توجه به چرایی و چگونگی رفتارهای خرید مشتری است. هدف پژوهش حاضر تبیین تاثیر پایگاه های قدرت اجتماعی برند بر رفتار خرید با میانجی سطح درگیری ذهنی محصول مصرف کننده است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان نمایندگی های شرکت ایران خودرو در شهرستان خرم آباد است که به دلیل نامحدودی حجم جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از نمونه گیری در دسترس نمونه ای به حجم 384 نفر انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه بوده که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شده است. از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار آموس برای بررسی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح خطای 05/0 پایگاه های قدرت اجتماعی برند تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار خرید و سطح درگیری های ذهنی محصول مصرف کننده دارد، همچنین می توان عنوان کرد که در سطح خطای 05/0 درگیری های ذهنی محصول نقش متغیر میانجی در تاثیر پایگاه های قدرت اجتماعی برند بر رفتار خرید دارد.
  کلیدواژگان: پایگاه های قدرت اجتماعی برند، رفتار خرید، سطح درگیری ذهنی
 • محسن یعقوبی، نورمحمد یعقوبی* صفحات 243-261
  دلبستگی کاری یک حالت روانی مثبت است که با تجربه انرژی، مجذوب کار شدن و فداکاری کردن در کار همراه است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر توانمندسازی روان شناختی و مولفه های آن بر دلبستگی کاری است. هدف پژوهش کاربردی و ماهیت آن توصیفی- همبستگی است و به شکل مقطعی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان چند سازمان دولتی در شهر مشهد بودند. از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و با استفاده از جدول کرجی و مورگان حجم نمونه 384 به دست آمد. از 420 پرسش نامه توزیع شده 389 مورد به شکل کامل گرد آوری شد. برای اندازه گیری دلبستگی کاری از مقیاس شافیلی، باکر و سالانوا و برای اندازه گیری توانمندسازی روان شناختی از مقیاس اسپریتز استفاده شد. با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی روایی سنجه های پژوهش تایید شد. نتایج آزمون تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل نشان داد که توانمندسازی روان شناختی %73 از دلبستگی کاری کارکنان را تبیین می کند. در حالی که تاثیر احساس شایستگی بر دلبستگی کاری کارکنان معنادار نبود، سایر مولفه های توانمندسازی روان شناختی شامل مولفه های احساس معناداری، داشتن حق انتخاب و موثر بودن بر دلبستگی کارکنان به ترتیب %48، %33 و %38 تاثیر مثبت و معنی دار دارند؛ بنابراین توانمندسازی روان شناختی یک پیش بینی کننده قوی برای دلبستگی کاری است. در نتیجه مداخله سازمان ها برای افزایش توانمندسازی روان شناختی کارکنان تاکید می شود. محور این مداخله ها باید بر احساس معناداری وظایف، دادن حق انتخاب و موثر بودن متمرکز شود.
  کلیدواژگان: دلبستگی کاری، توانمندسازی روان شناختی، احساس معناداری، التزام شغلی، تعلق خاطر کاری
 • جهان عبدی، محمد جواد حضوری *، محمدعلی سرلک، علی قربانی صفحات 263-284
  هنگا می که اهداف و منافع کارمند از طریق ساختارهای رسمی یا غیررسمی سازمان تامین نمی شود و به این نتیجه می رسد که کار او در آن سازمان قابل انجام نیست، تلاش می کند با ایجاد جنجال توجه مدیران ارشد و سایر ذی نفعان سازمان را به خود جلب کند. هدف این پژوهش دستیابی به نظریه ای د خصوص شناسایی دلایل جنجال آفرینی کارکنان سازمانی، راه کارهایی برای مدیریت آن، همچنین درک این پدیده در سازمان ها و تغییر در رفتارها انجام شده است. رهیافت پژوهش به صورت کیفی و استراتژی پژوهش مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است .جهت گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی بهره گرفته شده است. نمونه گیری به روش نظری و هدفمند (قضاوتی و گلوله برفی) انجام شده است که بر مبنای آن تعداد 16 مصاحبه با کارکنان، مدیران، اعضاء هیات علمی و خبرگان سازمانی دارای تجربه و دانش در مورد علت چنین رفتارهایی صورت گرفته است. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها طی فرایند کد گذاری باز، محوری و انتخابی منجر به طراحی مدل نظریه جنجال سازمانی شده است. با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل مورد تایید قرار گرفت و مشخص شد که 10 عامل در پیدایش جنجال آفرینی کارکنان درسازمان دخالت دارند.
  کلیدواژگان: پنجره های شکسته، جنجال سازمانی، عدالت سازمانی، مدیریت جنجال
|
 • Maghsood Amiri, Mojtaba Aghaei * Pages 1-23
  In choosing an alternative among many, decision makers usually take into account multiple criteria’s, which are sometimes in line with each other and sometimes conflicting. When there is dependencies between criteria, MCDM techniques such as ANP, AHP and DEMATEL could be applied. Another approach is to classify criteria that are correlated with each other. In this study a new approach of set covering problem to this end has been used. Our objective is setting these criteria into clusters so that their correlation in each cluster to be maximized, and also their correlation with others be minimized. In order to validate our proposed model, factor analysis method used. Data gathered from 9 industries related to 26 foreign countries. Finally, results of both models were almost similar. The results show that efficiency of the proposed method (set covering) for grouping variables is acceptable and this method in future research can be used to classify variables (when there is a correlation between variables).
  Keywords: Set Covering Problem, Correlation, Factor Analysis, Clustering
 • Mohammad Akbari * Pages 25-47
  This research aims to incorporate human factors engineering into the scheduling theory in order to exploit optimized human performance. Staff scheduling issue in which part-time employees have variable performance was studied in this paper. Objective function of the mathematical model is to minimize staffing costs and provided model tries to determine best shifts duration and employees assignments. The unique characteristic and novelty of this study is consideration of ergonomic aspect (fatigue rate of employees) in staff scheduling problem. We used genetic algorithm to solve model. In order to examine effectiveness and efficiency of the model, a set of problems were solved. Also efficiency of GA algorithm results were compared against LINGO results. Comparison of results demonstrated that GA algorithm has good ability to find satisfying solution in reasonable computational running time. This study showed that we can model human fatigue in employee scheduling and planning and consider flexible working shifts to decrease labor cost and increase production efficiency. In order to study policies of decreasing labor fatigue and increasing his/her working capacity, applying provided model were suggested for comparing cost of policies (such as education, job rotation, automation and …) against economic benefits of them in scheduling and choosing the best.
  Keywords: Staff Scheduling, Worker Fatigue, Part-Time Employee, Genetic Algorithm
 • Alireza Hoseinbeigi, Lotfollah Forouzande Dehkordi *, Hasan Danaeefard, Aliasghar Pourezzat Pages 49-71
  The government, through its policies, is trying to expand the boundaries of accountability by monitoring and evaluation. Therefore designing a monitoring and evaluation system in each of the areas of government activities, in addition to learning policy, also helps to improve policies and policy making. Increasing demand for knowledge, endeavors of top sovereignty in committing to science and technology, developing a comprehensive scientific map, changing the admissions system, expansion of academic education and research institutions, requires the need for developing a monitoring and evaluation of the policies of the Ministry of Education. In this study, a monitoring and evaluation model is designed using five criteria includes Relevancy, effectiveness, efficiency, sustainability, and impact by results-based management. This model is tested in the Ministry of Science, Research and Technology. Results show that the groundwork for the development of this model started from the introduction of monitoring and evaluation and the three main groups demand-driven assessment include Sovereignty, state and civil society which provide its way through results-based management chain .
  Keywords: Monitoring, Evaluation-Ministry of Science, Technology- Result Based Management
 • Anis Farshian Abbasi, Mohammad Fathian *, Ebrahim Teimoury Pages 73-95
  Nowadays, web-based services like E-Commerce and E-Banking make fundamental changes to the ways of using internet and human's life. Web shares direct media with low costs between services of businesses and their customers. Businesses need to record, study and analyze their user's behavior and interests in order to adapt content and interface of their web site with user's interest for targeted marketing and advertising and then complete the process of personalization. For this purpose and for analysis of users’ behavior and making recommendations based on the users’ behavior, web mining approaches can be used. In this paper, a model was developed which can be applied for analyzing and predicting user's behaviors of a specific web site. First, users were clustered with affinity propagation algorithm and then, their behaviors were analyzed using sequential pattern mining algorithm called CM-SPADE. In the next step, for each cluster, User's profile was created. Then by using these profiles, recommendations can be made for new users. At last, the represented model was evaluated and the final results was acceptable.
  Keywords: Web Mining, Personalization, Web Usage Mining, Clustering, Sequential Pattern Mining
 • Ali Heidari *, Alireza Valipour, Behnaz Bakhtiyari Pages 97-119
  The main purpose of this paper is to provide a structured insight into the current state of marketing research in Iran. Therefore, a systematic review of 966 studies published in Persian scientific journals (2001-2015) was conducted. The review of published studies shows that consumer behavior, brand and marketing strategy are the first three subjects that have been considered by researcher and have experienced a growing trend. Findings show that majority of active researchers in marketing have only one published study; therefore, mainstream of research in this field does not reach to its professional maturity. Also, published researches are mainly based on quantitative methods (structural equations modeling and inferential statistical analysis). Using quantitative methods has a direct relationship with the type of data collection and show a significant difference with the growing trend of qualitative research in the international marketing journals.
  Keywords: Marketing Research, Academic Research, Systematic Review, Content Analysis
 • Fereshteh Fayaz, Mohammad Sadegh Alipour * Pages 121-137
  Affective factors roles on export is an interesting issues. Export is mainly vital for a company. This survey studies effect of resource – based view of human resource on company export performance regarding mediation role of commitment to export and on base of solidarity study. Research population contains staffs in different companies and Sample size using Cochran formula was 248. A 47 questions questionnaire used to collect data for measuring relationship between variables. Its content and construct validity and reliability were confirmed in two ways questionnaire using Cronbach's alpha of 0/905. Data analyzed using structural equation modeling by Amos 21 software. Research findings show that the resource-oriented approach to employees has a significant indirect effect on export performance through the role of mediator of export commitment.
  Keywords: export performance, the resource-based approach to employees, export commitment, structural equation modeling
 • Amin Zamani Orcid *, Mostafa Khanzadi, Mohammad Saeed Jabal Ameli, Mehrdad Sarhadi Pages 139-166
  Value engineering is a powerful tool for solving problems based on creativity and function and it has been used in construction projects for many years and could prove its advantages to all members of this industry in recent years. However, like other tools, it has the ability to upgrade and increase productivity. This study attempts to provide a consolidated framework for value engineering and risk management. Accordingly, after identifying the model’s factors in these two areas, models which are more associated with the construction industry have been chosen. Based on expert's opinions, top models were selected for integration. By using the Delphi method, experts reached a consensus for sequence of the framework steps. After necessary synchronization, this framework implemented in Ports and Maritime Organization as a verification. By using this framework, the process of value engineering is improved. Risk management (associating experts who are aware of all aspects of project) was executed in two levels and based on fuzzy logic. It resulted in spending less time and money.
  Keywords: Value Engineering, Risk Management, Consolidated Framework
 • Azin Esmaeili, Farajallah Rahimi *, Mehdi Nadaf Pages 167-191
  In recent year, due to the negative effect of counterproductive behaviors on workplace, organizational researchers have become more interested in study and solution finding to correct these behaviors. In addition, organizations with a new approach namely coaching are looking for modify these behaviors. Although the theoretical issues discussed in the area of organizational coaching, yet the survey that examined the effect of organizational coaching on correct workplace counterproductive behaviors have not observed.The purpose of this study was to investigate the effect of organizational coaching on workplace counterproductive behaviors with the mediating role of positive organizational climate. The Statistical population consisted of petrochemical companies of mahshahr special economic zone employees. With applying random Stratified Sampling method, 253 persons were taken into account. After reviewing the data and analyzing them, results showed that organizational coaching has a significant positive effect on positive organizational climate. Also, the organizational climate at the workplace counterproductive behaviors (workplace bullying and job alienation) has a significant negative impact. Also positive organizational climate is mediating in the relation between organizational coaching and counterproductive behaviors (workplace bullying and job alienation) in the workplace.
  Keywords: organizational coaching, positive organizational climate, workplace bullying, job alienation
 • Davood Feiz, Behnam Golshahi * Pages 193-215
  This paper aims to identify effective networking human resource practices for managers and its effects on firm performance by analyzing strategic flexibility and environmental condition. Also, this paper has been completed based on a combinational approach and an expletory- explanation study. Data gathering tools in first step was semi structure interviews with 12 human resource managers in digital industry firms and leather industry. Purposive sampling and a thematic analysis conducted to identify networking human resource practices. At the second step 29 questions questionnaire used for measuring relationship among variables. Statistical population in quantitative step consist of 810 managers and supervisors of considered companies. Statistical sample were selected for each class according to random access method. Based on the results of thematic analyses, the most effective networking human resources practices were detected as training and learning, talent management, performance evaluation, financial and non-financial incentives. Results of structural modeling confirmed the effect of considered theme on strategic flexibility and firm performance. Other findings indicated that by using these practices in firms with environmental turbulence and via increasing strategies flexibility firm performance are affected indirectly. Focusing on these practices in firms with environmental sustainability, improve performance directly by committing on existing strategies. Comparing result between firms confirm the moderate role of environmental condition in research model.
  Keywords: Firm Performance, networking human resource practices for managers, Strategic Flexibility, Environmental Uncertainty
 • Abdollah Saedi * Pages 217-241
  Increasing expansion of competition among commercial companies and variations relate to increase or decrease in the market share, brings a scientific look at all marketing functions forward. One of the most important marketing activities is attention to why and how customer's behaviors are created. The present research's objective is to determine effects of the brand's social power base on the purchase behavior mediated by level of consumerProduct involvement. Statistical society of the research includes costumers of Iran-Khodro company agencies in khorramabad city. Due to infinite volume of statistical population, a sample of 384 subjects were chosen using Cochran formula and available sampling method. validity and reliability of the questionnaire were confirmed using content-creditability method and cronbach-alfa respectively. To examine and test hypotheses, the structural equation modeling approach and Amos software were used. The research finding indicate that at %5 error level , the bases of the brand's social power have a significant positive effect on the purchase behavior and cognitive engagements of the consumers product. In addition, it can be stated that at the error level of %5, the product's cognitive engagement has a mediator role in the effects of the brand's social power bases on the purchase behavior.
  Keywords: Brand Social Power Base, Purchase Behavior, Cognitive Engagement Level
 • Mohsen Yaqubi, Normohammad Yaghoubi * Pages 243-261
  Work engagement is a psychological state experiencing energy, absorption and dedication at work. The purpose of this study is to investigate impact of psychological empowerment and its components on work engagement. This cross sectional study was practical in terms of goal and descriptive-correlational in terms of nature. The statistical population was several public organizations in Mashhad, Iran. A simple random sampling method was applied. Krejcie and Morgan table showed that the suitable sample size is 384. Then, 420 questionnaires were distributed, led to 389 collected completed questionnaires. To measure the work engagement, Schaufeli, Bakker, and Salanova scale, and to measure psychological empowerment, Spreitzer scale were used. Using confirmatory factor analysis, the validity of measures were approved. The results of path analysis in LISREL software showed that psychological empowerment explains 73 percent of the employee's work engagement. While, competence’s effect on work engagement was not statistically significant, other components of psychological empowerment such as meaning, self-determination, and impact, had 48 percent, 33 percent and 38 percent positive and significant effect on the work engagement, respectively. Therefore, psychological empowerment is a significant predictor for work engagement. The results indicate that the organization performs interventions to increase employee's psychological empowerment. The pivot of these interventions should focused on sense of meaning for the tasks, self-determination, and impact.
  Keywords: Work Engagement, Psychological Empowerment, Job Engagement
 • Jahan Abdi, Mohammad Javad Hozoori *, Mohammad Ali Sarlak, Ali Ghorbani Pages 263-284
  As the goals and interests of employees wont met and satisfied through formal or informal organization structures, and they concludes that their role in organization is not recognized, they attempt to create brawl, in order to attract senior managers attentetion. The purpose of this research is to achieve a theory in identifying cause of organizational employees brawl, strategies for its management and also better understanding of the circumstances in organization and behavior change. This is a qualitative research based on data theory strategy. Semi- structural interview were used to gather data and Strauss-Corbin method used to analyze the data. Theoretical sampling has been done in managers group, which 16 interview were held with managers, faculty members and organization experts, who were experienced and had adequate knowledge about cause of such behaviors. Result obtained from interviews has led to designing organizational brawl theory in management. The model has been verified using Structural equation modeling and it was found that ten factors involved in creation of brawl in the organization.
  Keywords: Broken Windows, Organizational Brawl, Organizational Justice, Brawl Management