فهرست مطالب

 • پیاپی 21 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید عباس موسویان *، حسین میثمی صفحات 7-27
  این تحقیق تلاش می کند تا سیر تطور و تکامل نظریه بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهد. جهت انجام این کار، رویکردهای موجود در حوزه بانکداری اسلامی در شش گروه کلی مورد تحلیل واقع می شوند که عبارت اند از: ارائه تفسیرهای جدید از ربا، ارائه تبیین حقوقی جدید از معاملات بانکی، تصحیح معاملات بانکی براساس ضرورت، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی (رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی) و طراحی بانک در چارچوب نظام اقتصادی اسلام. یافته های تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولا، هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده نمی تواند به عنوان یک دیدگاه منتخب مورد استفاده واقع شود و نقدهای جدی به تمامی آن ها وارد است.
  ثانیا، هر چند تشکیل الگوی ایده آل و حداکثری نظام اقتصادی اسلام امری مطلوب و ارزشمند است، اما نباید فراموش کرد که امکان تشکیل آن نیازمند مطالعات گسترده در کشف نظامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن بخش معظم آن است. البته این به معنی توقف تلاش ها نیست و اندیشمندان وظیفه دارند به صورت پیوسته در راستای استقرار الگوی ایده آل تلاش کنند. ثالثا، براساس منطق شریعت اسلامی، در عمل نمی توان به دلیل عدم دستیابی به نظام ایده آل اسلامی، اجرای جزئی و مرحله ای شریعت را تعطیل کرد. چرا که آموزه های دینی این خاصیت را دارد که هر یک در حد خود آثار مطلوبی بر جای گذارد. در نهایت به نظر می رسد بهترین راهکار، شروع از بانکداری بدون ربا و حرکت در راستای بانکداری اسلامی به معنای رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی و جهت گیری به سمت تحقق الگوی ایده آل نظام اقتصادی و بانکداری اسلام است.
  کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا، بهره، بانکداری
 • مهرداد کارگری *، عبدالله عشقی، محمد طالبی صفحات 29-42
  حجم و تعداد بالای تراکنش های یکی از عوامل اصلی کسب سود و درآمد در کسب و کارهای بانکی و از جمله در بانکداری اسلامی است، با این وجود وقوع تقلب یکی از دغدغه های اصلی این کسب وکارها در عصر الکترونیکی شدن فعالیت ها است. علاوه بر این دغدغه ای که در بانکداری اسلامی وجود دارد این است که خدمات و محصولات ارائه شده توسط این بانک ها منطبق بر موازین شرعی و اسلامی باشد و همچنین این محصولات برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرند. افراد سودجو و متخلفان از تسهیلات و امکاناتی که در بانکداری اسلامی ارائه می شود استفاده می کنند و آن ها را در مواردی غیر مرتبط صرف کرده و در نتیجه شبهه غیرشرعی بودن را برای بانک ایجاد می کنند. از طرفی پیگیری این درخواست ها و سنجش میزان شرعی بودن آن ها وظیفه ای زمان بر و پیچیده است که نیاز به متخصصین و خبرگان امر دارد. در این مقاله روشی ارائه شده است که با بهره گیری از دانش نهفته در داده ها و اسناد تاریخی بانک و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاری نرمال را شبیه سازی کرده و با استفاده از توابع عضویت تعریف شده فازی میزان تطابق درخواست ها با رفتارهای مطلوب را تعیین کرده و نتیجه به صورت عددی بین صفر و یک در خروجی ارائه می شود که نشان دهنده میزان ریسک غیرشرعی بودن درخواست مورد پردازش است. این سیستم به صورت سیستمی تصمیم یار برای بانکدار عمل می کند که می تواند با سرعت بسیار بیشتری نسبت به بررسی های کاملا انسانی عمل کرده و با گذشت زمان و بلوغ سیستم، نتایج بدست آمده از آن نیز واقعی تر و دقیق تر می شوند و در نهایت نیاز به بررسی های انسانی و دستی را تا حد ممکن کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: کشف تخلف، فازی، پروفایل کاربر
 • محمدنقی نظرپور *، طیبه گل محمدی صفحات 43-63
  امروزه صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می گردد؛ بانکداری اسلامی در مقام نظریه ملاحظات ارزشی و اخلاقی را با ساختار اقتصادی ترکیب می کند. بی تردید هر خدمتی که در بانکداری اسلامی ارائه می گردد نباید در تضاد با ملاحظات اخلاقی باشد. رسالت اصلی بانک ها اتخاذ و استقرار روش های بهینه تجهیز وتخصیص منابع و ارائه خدمات مالی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیازهای پیش روست. بنابراین بر مبنای ملاحظات اخلاقی، بانک های اسلامی برای فعالیت های مالی خود از روش هایی استفاده می کنند که نه تنها با اصول اخلاقی سازگار است بلکه می تواند به تقویت آن ها نیز کمک شایانی نماید. اساس نظریه بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. منابع اولیه سهامداران بانکی و ورودی منابع توسط سپرده گذارن به بانکداری اسلامی نمی تواند منابع آلوده به ربا، رشوه و سایر اموال حرام باشد. از سوی دیگر بانکداری اسلامی منابع بانکی را به فعالیت هایی سوق می دهد که با ارزش های اخلاقی هم خوانی و یا لااقل با آن در تضاد نباشد، بر خلاف بانکداری متعارف که تنها به سود تسهیلات توجه دارد در نظریه بانکداری اسلامی علاوه بر سود دهی تسهیلات به ملاحظات اخلاقی نیز توجه می شود. سوال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه روش های تجهیز و تخصیص منابع مالی در نظریه بانکداری اسلامی برملاحظات اخلاقی استوار است؟بر این اساس مقاله پیش روکه ماهیت تحلیلی- توصیفی دارد، به دنبال بررسی این فرضیه است که «در نظریه بانکداری اسلامی روش های تجهیز و تخصیص منابع با ملاحظات و ضوابط اخلاقی مطابقت دارند». بانکداری اسلامی با ترسیم اهداف و اصول خاصی، خود را ملزم به رعایت ملاحظات اخلاقی در کلیه فعالیت های مالی از جمله تخصیص و تجهیز منابع کرده است که می توان گفت ضوابط اخلاقی ای همچون حذف ربا از عملیات بانکی در عرصه تجهیز و تخصیص منابع، تجهیز و تخصیص منابع براساس ملاحظات اخلاقی، عدم تخصیص منابع به فعالیت های غیرمولد، توزیع عادلانه منابع، توزیع عادلانه سود، مشارکت در سود و زیان، امین بودن وکیل در قراردادهای بانکی را در فعالیت های مالی خود مورد ملاحظه قرار می دهد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که با توجه به مبتنی براصول شریعت بودن فعالیت های مالی بانک های اسلامی؛ روش های مالی در نظریه بانکداری اسلامی هم از جهت اهداف و هم از جهت عملکرد، نه تنها در تضاد با ارزش های اخلاقی نیست بلکه همسو با ارزش های اخلاقی می باشد. زیرا التزام به اخلاق به عنوان بستری مناسب برای تحقق اهداف نظام بانکی در جامعه اسلامی و تعامل با مشتریان عمل خواهد نمود.
  کلیدواژگان: اصول اخلاقی، بانکداری اسلامی، فعالیت های مالی، شریعت
 • رحمت الله عبدالله زاده، مصعب عبدالهی، حسین غفورزاده *، زهرا عبدالهی صفحات 65-90
  فساد اقتصادی از مسائل مهمی است که در سال های اخیر توجه بسیاری از دولت ها، مدیران و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزه های قرآنی و روایی در کاهش فساد اقتصادی انجام گردید. این پژوهش در طبقه بندی کلی تحقیقات، بنیادی و با توجه به هدف، کاربردی محسوب می شود. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی استفاده شده است. یافته های این پژوهش، در زمینه پیشگیری از فساد اقتصادی نظیر آگاه سازی؛ تزکیه نفس؛ جلوگیری از پیدایش زمینه های فساد (1. تمهیدات لازم برای پیشگیری از فساد در معاملات، 2. نظارت دقیق، 3. انتخاب افراد متعهد و متخصص برای اداره کشور، 4. کاهش دادن فقر و نابرابری در جامعه و...) نشان می دهد به کارگیری این آموزه های دینی در زندگی باعث کاهش بروز فساد اقتصادی می شود. و براساس آیات و روایات، اصلی ترین مساله در امر پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی، احیای معنویات، اخلاقیات و ارزش های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد اقتصادی است.
  کلیدواژگان: قرآن و روایات، فساد، فساد اقتصادی
 • امیر احمد ذوالفقاری *، محمد صادق آزادفر، حسام ابراهیم وند صفحات 91-114
  اهمیت سرمایه در اقتصاد کنونی از هیچ کس پوشیده نیست. شرکت ها برای توسعه و گسترش فعالیت های خود، یا گذر از بحران های دوره ای، نیازمند تامین مالی و جذب سرمایه هستند. در این میان از یک سو به دلیل بالا بودن هزینه ی اخذ تسهیلات بانکی، و از سوی دیگر به دلیل آن که روش های مرسوم تامین مالی چون اوراق قرضه و اوراق مشارکت به دلایل شرعی و اجرایی در خصوص شرکت های تجاری قابلیت عملی شدن ندارند، فعالان اقتصادی همواره به دنبال راه های جایگزین برای جذب سرمایه و اخذ تسهیلات مستقیم از مردم هستند. یکی از این روش ها استفاده از اوراق اجاره است. فرآیند تامین مالی این اوراق به این صورت است که ناشر اوراق اجاره با فروش آن ها به مردم، سرمایه های آنان را جمع آوری می کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده و به وکالت از سرمایه گذاران، اموال مورد نیاز شرکت ها را خریداری کرده و طی قرارداد اجاره ی عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان اجاره می دهد. این روش تامین مالی به دلیل ویژگی ها و مزایایی که دارد مورد توجه شرکت ها و سرمایه گذاران قرارگرفته است. نوشتار حاضر با معرفی اجمالی
  اوراق اجاره و تحلیل ماهیت حقوقی آن، نحوه عملکرد این اوراق در تامین منابع مالی شرکت های تجاری را بررسی کرده، و مزایا و معایب این روش تامین مالی را نسبت به دو روش مرسوم یعنی انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت مورد ارزیابی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: اوراق بهادار، صکوک اجاره (اوراق اجاره)، ابزار تامین مالی اسلامی، شرکت های تجاری
 • محمدمهدی مجاهدی موخر * صفحات 115-134
  اقتصاد ایران در شرایط کنونی در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های تامین مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. تاثیر تحریم ها به مثابه یک جنگ همه جانبه اقتصادی در ایجاد آشفتگی مالی ضمن این که نتوانسته است مسیر سیاست گذاری های اقتصادی را در حوزه انتشار پول و اعتبار و کارکرد نهادهای بانکی تصحیح کند؛ طیفی از نهادهای عمومی و خصوصی را در بهره گیری از فرصت های سودآور بازار آشفته، در بستر اعمال تحریم تحریض نموده است. ادامه سیاست های انبساط مالی شامل گسترش بانک ها و موسسات خصوصی اعتبار، تداوم سیاست های انبساطی پولی و اعتباری، اتخاذ رویکردهای متناقض در جذب و کنترل نقدینگی ایجاب می کند تا ضمن ارائه پیشنهاد ها کاربردی در حوزه بانکی در شرایط امروز کشور، با تبیین اندیشه های مخالف جهت ایجاد اقناع فکری (فارغ از مقاومت های غیرعلمی منفعت جویانه) به ارائه راهکاری مناسب برای جامعه دست پیدا کرد. در همین راستا و نیل به اهداف فوق، دلالت های وارده بر اشکالات نظام بانکداری متعارف که در نظام بانکی کشور نیز مشهود است، مورد بررسی قرار می گیرد. این دلالت ها شامل: مدل مطلوب بانکداری، بانکداری متعارف، عدم تعادل و تثبیت رکود، دارایی کمتر از حجم بدهی بانکی، سود سرشار خلق اعتبار، خلق پول و توزیع درآمد است. در ادامه به مقایسه برنامه های توسعه ای کشور درزمینه این اشکالات و تناقض های سیاست های برنامه ای با توجه به دلالت های پنج گانه آشکارشده، پرداخته می شود. در نهایت، بسته سیاستی و راهکارهای لازم برای عبور از چالش های بانکداری متعارف نیز پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: فضای ارو، دبرو، اعتبار، پول، بانک، بانکداری متعارف
 • یاسر مرادی *، عباس کریمی صفحات 135-156
  میزان مسئولیت بانک ها در عقود مشارکتی به عنوان شریک تسهیلات گیرنده یکی از مهم ترین سوالات روز جامعه حقوقی کشور است. امروزه بانک ها سعی می نماید تا ریسک خود در امور بانکی را با وضع شروط نافی مسئولیت در دو قالب قراردادی و عملیاتی(غیر قراردادی) کاهش دهند. در میان عقود مختلف بانکی، عقود مشارکتی و مشخصا عقد مضاربه و مشارکت مدنی که برخلاف عقود مبادله ای، بحث مسئولیت بانک تسهیلات دهنده اهمیت بالایی دارد، متضمن شروط مشخص منتج به عدم مسئولیت می باشند؛ همچنین شرط عدم مسئولیت در موارد غیر قراردادی یعنی عملیات بانکی هم وجود دارد. البته برخی شروط عدم مسئولیت در اسناد تجاری هم وجود دارد که خارج از موضوع این تحقیق است. شرط عدم مسئولیت در عقد مضاربه با توجه به تجویز قانون مدنی در ماده 558 و اجماع فقها، در قالب عقد خارج لازم بدون اشکال به نظر می رسد؛ هرچند با نظریه شروط تحمیلی، می توان تردیدهایی درخصوص صحت آن مطرح نمود؛ از این رو بانک ها در این زمینه در قالب عقد صلح ضمان مضارب را شرط می کنند. برخلاف عقد مضاربه، شروط عدم مسئولیت بانک ها در زیان احتمالی حاصل از مشارکت در قرارداد مشارکت مدنی، به نظر مشهور فقها از مصادیق شروط خلاف مقتضا و ماهیت عقد مشارکت می باشد.
  کلیدواژگان: شرط نفی مسئولیت، ضمان مضارب، عقود مشارکتی، مسئولیت مدنی بانک ها
 • محمد نقی نظر پور، حسین کفشگر جلودار صفحات 157-183
  مدیریت ریسک پدیده ای نسبتا پویا است که پیشرفت چشم گیری از چند دهه اخیر در حوزه مالی و صنعت بانکداری به وجود آورده است. لکن در حوزه مالی  اسلامی و همچنین بانکداری اسلامی علی الخصوص در کشور ایران، تلاش چندانی برای مدیریت ریسک و مواجه با خطرات احتمالی که این فعالیت ها را تهدید می کند صورت نگرفته است. صکوک هم به عنوان نماینده ابزارهای مالی اسلامی، به صورت ذاتی نسبت به دیگر ابزارهای مالی از ریسک بیشتری برخوردار است. باید اذعان نمود گرچه ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای مالی به سرعت در حال گسترش هستند؛ ولی در حوزه مدیریت و پوشش ریسک، هنوز به رشدی مشابه با رشد صنعت مالی اسلامی دست نیافته اند. لذا ضرورت توجه به طراحی پوشش ریسک این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی بیش از پیش احساس می شود. یکی از این ابزارهای مالی اسلامی صکوک مرابحه است که سهم قابل توجهی از کل را به خود اختصاص داده است که در صورت تنظیم سازوکار مناسب برای نقدشوندگی و مدیریت ریسک آن، می تواند ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت و سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی باشد تا در کنار پذیرش عموم سرمایه گذاران خصوصا افراد ریسک گریز و به دنبال آن رونق بازار سرمایه کشور، آسیب های اقتصادی و یا اجتماعی انتشار این اوراق را به حداقل رسانده شود. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده  منابع کتابخانه ای ریسک های این ورقه شناسایی و مهم تر ازآن راه های مدیریت آن در بازار سرمایه بیان گردد. این تحقیق به بررسی و اثبات این فرضیه می پردازد که پوشش ریسک اوراق مرابحه در بازار سرمایه امکان پذیر بوده و خریداران این اوراق در بازار سرمایه با ریسک بسیار کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری مواجه خواهند شد.
  کلیدواژگان: ریسک، مدیریت ریسک، مرابحه، اوراق مرابحه، ابزار مالی اسلامی
 • محمد نقی نظرپور، سید مهدی میرحسینی * صفحات 185-215
  امروزه مفهوم اقتصاد آزمایشگاهی در ادبیات اقتصادی کشورهای جهان به عنوان ابزاری قدرتمند و قابل اطمینان برای تولید داده های قابل استناد پذیرفته شده است. اما آن چه همیشه بین اقتصاددانان کمی و آزمایشگاهی مورد بحث بوده اعتبارداده های تولیدی در آزمایشگاه یا به اصطلاح اعتبارخارجی آزمون های آزمایشگاهی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوی، با مطرح ساختن تحلیلی نظری و ارائه شواهد تجربی و عملی به بررسی این فرضیه می پردازد که "نتایج به دست آمده از روش اقتصاد آزمایشگاهی قابل تعمیم به جهان واقعی است و آزمون های آزمایشگاهی اعتبار خارجی دارد". همچنین تحلیلی بومی سازی شده در باب مزایا و محدودیت های بکارگیری اقتصاد آزمایشگاهی درساختار اقتصادی ایران تبیین گردید و با توجه به ضرورت و اهمیت اجرای صحیح مفاهیم و الزامات اقتصاد اسلامی در کشور، در قالب رویکردی اسلامی- آزمایشگاهی موارد کاربرد آزمون های تجربی در مطالعات اقتصاد اسلامی بررسی گردید. شواهد تجربی حاصل از آزمایشگاه های اقتصاد نشان داد که در صورت رعایت درصد قابل توجهی از استانداردهای اقتصاد آزمایشگاهی، عکس العمل های ضبط شده، نتایج حاصل شده و داده های تولید شده قابلیت تعمیم پذیری به جهان واقعی اقتصاد را دارند و درنتیجه می توان اذعان کرد که، آزمون های تجربی انجام شده اعتبار خارجی خواهند داشت. لذا با در نظر گرفتن مزایا و محدودیت های اقتصاد آزمایشگاهی این ضرورت ایجاد می کند با بکارگیری این روش، بتوانیم دستاوردهای با ارزش، کم هزینه و مطمئنی برای پیاده سازی اقتصادی بومی اسلامی در کشور داشته باشیم.
  کلیدواژگان: اقتصاد آزمایشگاهی، آزمون های تجربی، تعمیم پذیری نتایج آزمایشگاهی، مطالعات اقتصاد اسلامی، اقتصاد ایران
 • محمدنقی نظرپور، سیدمحمدشهاب طباطبائی * صفحات 217-239
  تاخیر تادیه در بازپرداخت تسهیلات آثار منفی مالی و اقتصادی بسیاری را بر بانک ها تحمیل می کند، به گونه ای که حتی ممکن است آن ها را در آستانه ورشکستگی قراردهد، ازجمله این آثار نامطلوب اقتصادی می توان به مواردی چون کاهش نقدینگی، عدم امکان استفاده مناسب اقتصادی از سرمایه های بانک و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول اشاره کرد. به دنبال حل این مشکل شورای محترم نگهبان راهکاری تحت عنوان"جریمه تاخیر تادیه"را تصویب نمود تا از این طریق مشتریان نظام بانکی بیش از پیش ملزم به بازپرداخت به موقع تعهدات خود باشند. در عین حال اکثریت مراجع عظام و فقهیان با چنین شیوه ای موافقتی ندارند. این مقاله به دنبال معرفی راهکاری جایگزین برای جریمه تاخیردر عملیات بانکی بدون‎ ربا است که مورد تایید و توافق همه مراجع عظام و فقیهان بوده و در مشروعیت آن خدشه‎ای وارد نشود. مقاله درصدد پاسخگویی به این سئوال است که تخفیف خوش حسابی چگونه و با چه سازوکاری می تواند سبب پرداخت به موقع تعهدات از سوی گیرندگان تسهیلات در  نظام بانکی شود؟ در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی در تبیین و بررسی مباحث استفاده می شود و در مباحث تجربی از روش دلفی استفاده می کنیم و فرضیه این است که تخفیف خوش حسابی جایگزین مناسبی برای جریمه تاخیر مطالبات بانکی بوده و با دیدگاه مراجع و فقیهان نیز سازگار است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد راهکار تخفیف خوش حسابی با توجه به این که اهداف جریمه تاخیر تادیه را برای بانک محقق می سازد و عاری از ایراد فقهی بوده و از نظر کارشناسان نیز بهتر است به مراتب کارکرد مطلوب تری از جریمه تاخیر خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تخفیف خوش حسابی، جریمه تاخیر، خسارت تاخیرتادیه، ربا، نرخ سود، نظام بانکی
|
 • Seyedabas Mosavian *, Hosein Meysami Pages 7-27
  This paper tries to evaluate the evolution of the Islamic banking theory. For this sake, the most important current approaches in theorizing Islamic banking is analyzed. These approaches include: coming up with new interpretations about the concept of Riba and banking contracts, justifying the banking activities based on necessity principal, Riba-free banking, Islamic banking and finally theorizing the bank as an institution in the context of Islamic economic system.
  The results, which are based on an analytical-descriptive approach, show that: firstly, none of the above-mentioned approaches can be chosen because all of them face some challenges; secondly, although theorizing the ideal model of Islamic banking and economics is extremely desirable, but one should not forget that coming up with the ideal model is a hard work and it needs lots of research. However, it is a must for Islamic thinkers to work on this issue and try to shed lights on this ideal type; Thirdly, in practice, the Islamic societies cannot wait until the ideal model of Islamic banking and economics is found. Hence, the Shariah should be implemented in as much as possible. Finally, it seems that the best approach is to start with Riba-free banking and try to gradually reach the ideal model
  Keywords: Islamic banking, Riba-free banking, interest rate, banking
 • Abollah Eshghi, Mehrdad Kargari *, Mohammad Talebi Pages 29-42
  Increasing the number and volume of banking transactions is a way for making benefits for them but occurring of fraud is a main concern that banks are confronting with. The accordance of services and products and facilities with Islamic rules is another main concern in Islamic banks. Also spending the Islamic facilities for purposes rather that what they have defined for, makes them as non-Islamic services. Following and assessing all arrived requests for using Islamic facilities is both complicated and also labor intensive. In this paper by using the hidden knowledge in historical data and documents, and also using expert opinions the normal patterns for Islamic facilities requests has been modeled. Fuzzy membership functions are used for estimating the deviation of each requests from normal patterns. This system can help Islamic bankers as a decision support system which is fast, exact and automatic
  Keywords: raud detection, Fuzzy methods, profile
 • Mohammad Naghi nazarpur *, Tayebeh Gol Mohamadi Pages 43-63
  Nowadays, banking industry is considered one of the most important parts of any economy. Islamic banking can synthesizes value and ethical considerations with economic structure. The main mission assigned to banks is adoption and deployment of optimized method of resource allocation and mobilization and also provision of financial services at various levels of the community tailored to the existing needs. Thus, on the basis of ethical considerations, for their financial activities, Islamic Banks utilize the procedures that are not only compatible with moral principles but also can significantly contribute to the strengthening of such principles. The main question in the current article is that: how the methods of mobilization and allocation of financial resources in Islamic banking theory are built upon ethical considerations? Accordingly, using a descriptive-analytic nature, the current paper seeks to analyze the hypothesis that “in Islamic banking, the methods of mobilization and allocation of financial resources are compatible with ethical considerations and principles. The research results indicate that, given the fact that Islamic banks financial activities are legitimized, financial procedures in Islamic banking theory (both in terms of objectives and performance) are not inconsistent with moral values on the one hand, and are compatible with moral values on the other hand. This is because the commitment to ethics can act as a suitable context for achieving the goals of the banking system in an Islamic society and interacting with customers.
 • Rahmatallah Abdollahzadeh, Mosayeb Abdollahi, Hosein Ghaforzadeh *, Zahra Abdollahi Pages 65-90
  Economic corruption is an important issues that in recent years has been attentioned greatly by governments, administrators and researchers. In this context, this study Targeted to investigate the role of the teachings of the Quran and traditions in reducing economic corruption. this study according to overall classification of the researchs, is fundamental and according to the purpose, is applied. To collecting data, library and descriptive - analytical methods has been used. The findings of this research, a bout the prevention of corruption, such as awareness, self-purification, prevent the emergence of areas of corruption (Necessary measures to preventing corruption in transactions, 2. oversight, 3. Selecting committed and skilled people to run the country, 4. reducing poverty and inequality in society, etc.) shows that the use of religious teachings in life leads to reduce the incidence of corruption. And based on the verses and hadiths, the main issue in the prevention of economic corruption is the revival of spirituality, morality and religious values and culture of fight against corruption
  Keywords: Quran, Hadith, Corruption, Economic corruption
 • Amirahmad Zolfaghari *, Mohmmadsedegh Azadfar, Hesam Ebrahimvand Pages 91-114
  The importance of capital in the current economy is not covered by anyone. Firms need to finance and raise funds to expand their activities, or to go through periodic crises. On the one hand, due to the high cost of obtaining banking facilities, and on the other hand, because traditional financing methods such as bonds and equity bonds are not feasible for corporate and commercial reasons, economic operators are always looking for Alternative ways to attract capital and get direct access to the people. One of these methods is the use of rental bills. The process of financing these securities is such that the publisher of the leasing bonds by selling them to the people collects their funds and, using the resources collected and the lawyers of the investors, buys the property required by the companies and under the ordinary lease contract Leases are leased to them on condition of a loan. This method of financing is due to the characteristics and benefits that are of interest to companies and investors. The present paper examines the operation of these securities in the provision of corporate finance, and the advantages and disadvantages of leasing bonds and analyzing their legal nature. This method evaluates the financing of the two conventional methods, the issue of bonds and equity bonds
  Keywords: Securities, Rental Sukuk (Leasing Bonds), Islamic Finance Instruments, Commercial Companies
 • Mohammadmehdi Mojahedi Movakhar * Pages 115-134
  IRAN’S Economy have many restrictions in field of financial and banking system and These restrictions increased during extension of international sanction. However cannot be seen any reform in banking system. In this regard this paper attempts to explain major problem of IRAN,s fractional banking system which it has surrounded. These indications contains; eligible banking, fractional banking, disequilibrium and stagnation and asset banking which is less than liabilities and its debts. Also paper compares development plans and contradictions of this planning for solution of problems which is mentioned. Finally, paper suggests many approach for passing those problems.
  Keywords: Fractional Reserve Banking, Credit, Arrow- Debra Field
 • Yaser Moradi *, Abbas Karimi Pages 135-156
  The extent of the responsibility of banks in participating in a partnership as a facilitator is one of the most important questions of the day of the country's legal community. In fact daily development of banks activities in current time lead this financial institution in order to reduce its banking risks, place some non- responsibility terms and conditions in two form of contractual and functional (non-contractual)
  A non-responsibility condition is a contract between a responsible person and probable injured, according to this contract, the responsible is free from all charges and does not need to reimburse damages. Among different banking contracts, partnership agreement and Modrabah and joint ventures in particular lead to a non-responsibility.
  According to article 558 of Civil law and Ejma of Foghaha non- responsibility condition in Modarabah in form of another enforceable contract is possible. Although through imposed conditions theory there are some doubts about its accuracy therefore banks guarantee Modarab liability in a Solh contract.
  According to majority of Foghaha contrary to the Modarabah contracts non liability of banks in probable damages from partnership in joint ventures is a term against contract nature. In banking activities Due to the above mentioned items any non-liability conditions of state and private banks shall be considered invalid and void especially when according to article 35 of banking and monetary law liability of banks ( the same as carriers ) principal is accepted. The conditions for non-liability of banks in the probable loss resulting from participation in a civil partnership contract, according to the famous foghaha, are indicative of the opposite of the conditions and the nature of the partnership agreement
  Keywords: Banks' responsibility partnership agreement key words: non-responsibility condition, responsibility of Modrab
 • Mohammd Taghi Nazarpor *, Hosein Kafshgar Jelodar Pages 157-183
  Risk management is a pretty dynamic phenomenon that has brought about dramatic advances in the world finance and banking industries in the past few decades. But in Islamic finance as well as Islamic banking, especially in Iran, there has been little effort to manage risks and to deal with the potential risks that threaten these activities. Sukuk, as a representative of Islamic financial instruments, is inherently more risk-taking than other financial instruments. It must be acknowledged that although the Islamic financial instruments are rapidly expanding in financial markets, in terms of management and risk coverage, they have not yet reached the same level as the growth of the Islamic financial industry. Therefore, the need to paying attention to planning the risk coverage of these tools in the Islamic financial markets is felt more than ever. One of these financial instruments is Murabahah Sukuk, enjoying a significant share of the total in Islamic markets. If the appropriate mechanism for liquidity and risk management of Murabahah is set up, can be an appropriate tool for financing the government, investors, and economic agencies so that in addition to the acceptance of the general investors, especially the risk-averse followed by the prosperity of the country's capital market, the economic and social damages of the issuance of these bonds are minimized. The present study taking advantage of the related literature has struggled to identify the risks of these bonds, and more importantly to explain the ways to manage the bonds in the capital market. The study, also examines the hypothesis that Murabahah Sukuk risk coverage in the capital market is possible, and buyers of these bonds in the capital market will face much lower risk than expected returns
  Keywords: risk, risk management, murabahah, murabaha sukuk, Islamic financial instrument
 • Seyedmehdi Mirhoseini *, Mohammad Naghi Nazarpor Pages 185-215
  Today, the concept of experimental economics in the economics literature as a powerful and reliable country in the world to produce reliable data has been accepted. But what has always been debated among economists and quantitative laboratory data produced by the laboratory or the so-called credit Atbarkharjy laboratory tests. This paper describes and analyzes the content, introducing the theoretical analysis and empirical evidence to verify this hypothesis ". The results of experimental economics laboratory tests applicable to the real world and foreign credit". also, Localized analysis of the advantages and limitations of economic structure was explained using experimental economics And according to the need and the importance of proper implementation of the concepts and requirements of Islamic economics in the country, Islamic approach to empirical tests in laboratory applications were evaluated in the study of Islamic economics. Empirical evidence from laboratory showed that the economy if a significant percentage of compliance with the standards of experimental economics Reactions recorded, and the data produced results to real-world interoperability of their economy And can therefore be acknowledged that, empirical tests will be carried out foreign credit. Therefore, considering the advantages and limitations of experimental economics creates the necessity of using this method ,We gains valuable, low-cost and secure way for implementation of the local economy - Islamic in our country
  Keywords: Laboratory economics, empirical tests, generalizability of laboratory results, Islamic economics studies, Iranian economics
 • Mohammad Naghi Nazarpor, Seyedmohammadshahab Tabatabayi * Pages 217-239
  Payment delays in repayment negative effects of the financial and economic imposes on banks, So that they may even put them on the verge of bankruptcy. Among the adverse economic effects can include decreased liquidity, lack of proper economic use of the assets of the bank and the damage caused by the devaluation noted. Following to solve this problem Council of Guardians adopted a solution as "delayed payment penalty" so that the banking system’s customers are required to repay their obligations in a timely manner, more than ever. However, most of the leading religious authorities and legal scholars do not agree with this approach. The article looking for introduction a fine alternative approach to a delay penalty in without Reba banking operations that is approved and agreed by all concerned authorities and scholars, and undermine its legitimacy is inserted. The article seeks to answer the question how and by what mechanism the discount Credit- worthiness can lead to timely payment of obligations by borrowers’ loans in the banking system? In this study used descriptive and analytical methods in determining and survey issues and Delphi method for empirical arguments. Hypothesis is that the discount Credit- worthiness is a proper alternative for bank’s claims delay penalty and also consistent with the clients' perspective and jurists. The results indicate that strategy discount Credit- worthiness with respect to the objectives penalty for delayed payment provide for bank and free of legal error, it is better to delay penalty and will be far better performance
  Keywords: Banking system, delay penalty, discount Credit- worthiness, Losses of delayed payment, Rate of profit, Reba