فهرست مطالب

دانش پیشگیری و مدیریت بحران - سال هشتم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهندس فرشته اصلانی *، مهندس فاطمه سادات موسویان صفحات 9-15
  زمینه و هدف
  اهمیت تعیین چشم انداز در سرنوشت شهرها و محلات، به گونه ای است که می توان آن را به مثابه قلب فرایند برنامه ریزی و طراحی شهری محسوب نمود. در وضعیت کنونی، امر تدوین و اجرای چشم انداز برای شهرها و محلات، دیگر نه یک «انتخاب» بلکه به یک «ضرورت» تبدیل شده است. این مقاله با به کارگیری مدل ارگون به چشم انداز سازی محله خواجه مراد بم پرداخته است. مدل ارگون را فرایندی متشکل از چهار گام تشکیل می دهد که بر اساس چند پرسش ساده بنا شده است: اکنون کجا هستیم؟ به کجا می رویم؟ کجا میخواهیم باشیم؟ و چگونه به آنجا برسیم؟
  روش
  به منظور تدوین چشم انداز برای محله زلزله زده خواجه مراد، در سال 1392 (10 سال پس از زلزله)، چندین مراجعه به شهر بم جهت بازدید از محله، شناخت وضع موجود محله پس از بازسازی، انجام تحقیقات میدانی و برداشت محله نظیر به روز کردن نقشه ها، برداشت عکس، فیلم، کروکی ها و اسکیس های دستی و همچنین مصاحبه با اهالی محله انجام شد.
  یافته ها
  فرایند پژوهش به شرح ذیل می باشد: شناخت مفاهیمی نظیر چشم انداز و چارچوب طراحی محله (مبانی نظری)، شناخت محدوده مورد مطالعه (محله خواجه مراد در شهر بم)، ارزیابی بازسازی محله، شناخت آسیب پذیری محله، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای محله در قالب جدول سوات، تدوین چارچوب طراحی محله، چشم اندازسازی (بدین منظور در ابتدا اهداف کلان تدوین شد، سپس بر اساس آن ها اهداف خرد فهرست شده و در نهایت بر اساس اهداف خرد، سیاست هایی تدوین شدند).
  نتایج
  دستاورد مقاله عبارت است از تدوین چشم انداز برای محله خواجه مراد به عنوان مورد مطالعاتی می باشد. در این راستا، بر اساس شناسایی وضع موجود محله، اهداف کلان، اهداف خرد و سیاست هایی جهت دستیابی به وضعیت ایده آلی که امید است محله مورد نظر در آینده به آن نائل آید، توصیف گردید.
  کلیدواژگان: چشم انداز، محله، زلزله، سوات، بم
 • نازیلا یعقوب نژاد اصل * صفحات 16-26
  زمینه و هدف
  استان تهران و گستره اطراف آن به دلیل وجود گسل های اصلی، گسترش شهرها به سوی گسل های پای کوهی و عدم رعایت اصول مهندسی زلزله در ساخت و ساز بناها و ساختمان ها، در صورت بروز زلزله خسارات زیادی وارد خواهد شد؛ بنابراین، ضرورت ارزیابی آسیب پذیری ناشی از رخداد زلزله لازم است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی آسیب پذیری ناشی از رخداد زلزله در تهران و گستره اطراف آن است.
  روش
  در این راستا از شاخص های آسیب پذیر مانند بزرگی زلزله، فاصله از گسل ها، زمین شناسی، کاربری زمین، تراکم جمعیت شهری، تراکم جمعیت روستایی، تراکم راه ها، ارتفاع و شیب در قالب مدل فازی استفاده شد و نقشه پهنه بندی آسیب پذیری ناشی از زلزله برای تهران و گستره اطراف آن به دست آمد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در حدود 20 درصد، 64/18 درصد و 29/61 درصد به ترتیب در پهنه های با شدت آسیب پذیری بسیار زیاد و زیاد، متوسط و کم و بسیار کم قرارگرفته است. پهنه های با آسیب پذیری بالا در نواحی پای کوهی و کوهستانی و کنار گسل های فعال واقع شده اند. همچنین این پهنه های آسیب پذیر در نقاطی قرارگرفته اند که طی تاریخ زلزله های بزرگ و مخربی را متحمل شده اند. لذا در صورت رخداد مجدد زلزله های با بزرگی 6 ریشتر و بیشتر، احتمال آسیب های شدید می رود.
  نتیجه گیری
  با توجه به آسیب پذیری بالا باید از توسعه شهر و ساخت وسازهای غیراصولی به سمت نواحی حاشیه ای و کوهستانی جلوگیری کرد. همچنین احداث بناهای ضد زلزله و بازسازی بناهای ساخته شده با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توصیه می شود. نقشه های پهنه بندی آسیب پذیری ناشی از زلزله می تواند مورد استفاده مدیران و برنامه ریزان شهری برای جلوگیری از آسیب پذیری یا به حداقل رساندن آسیب پذیری ناشی از زلزله به عمل آید.
  کلیدواژگان: مخاطرات زلزله، عوامل موثر، آسیب پذیری، پهنه بندی، مدل فازی
 • وحید حکیم زاده اصل *، عباس کاوند، حسین رستمی صفحات 27-41
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین اقدامات در راستای کاهش خسارات ناشی از اعمال یک تهدید، سنجش میزان خطرپذیری دارایی ها است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی برای سنجش میزان خطرپذیری دارایی های یک پهنه جغرافیایی (برای مثال یک استان) به ارزیابی خطرپذیری این دارایی ها می پردازد. ارزیابی خطرپذیری در واقع یک نوع پیش بینی خسارت دیدگی در مقابل تهدیدها و خسارت های احتمالی ناشی از اعمال یک تهدید بر یک دارایی است. بر این اساس شناخت کانون ها و پهنه های خطرپذیر متاثر از دارایی های اساسی یا به تعبیری مراکز ثقل در یک پهنه جغرافیایی، سبب جلوگیری از بروز خسارت های گسترده و یا کاهش قابل توجه آسیب به این مراکز پراهمیت خواهد شد.
  روش
  روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است. بر این اساس ابتدا دارایی های پراهمیت در پهنه مورد نظر که می تواند یک شهر، یک استان یا یک کشور باشد، شناسایی می گردد. سپس بر اساس شاخص های تعریف شده، ارزش هر یک از دارایی ها، میزان تهدید ها آن ها و نیز اندازه آسیب پذیری این دارایی ها در برابر اعمال هر یک از تهدید ها متصور، از طریق نظرسنجی در قالب پرسشنامه از متخصصان و ارزیابی های میدانی آن ها تعیین شده و در نتیجه میزان خطرپذیری دارایی های پراهمیت واقع شده در آن پهنه، مشخص می گردد.
  یافته ها و
  نتایج
  در مقاله حاضر نقشه خطرپذیری (ریسک) دارایی های پر اهمیت موجود در یک پهنه از کشور، در مقابل هر یک از تهدیدها و درنتیجه اولویت بندی میزان خطرپذیری این دارایی ها ارائه می گردد. مدیران و برنامه ریزان استانی و ملی می توانند با توجه به اطلاعاتی که با استفاده از این روش از میزان خطرپذیری دارایی های پر اهمیت موجود در پهنه تحت مسئولیت خود به دست می آورند، اقدام به اولویت بندی و برنامه ریزی برای کاهش خطر کنند. این موضوع می تواند باعث کاهش چشمگیر آسیب پذیری ها شود یا پیامدهای تهدیدهای احتمالی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
  کلیدواژگان: ارزیابی خطرپذیری، زیرساخت، دارایی های اساسی، تهدید، آسیب پذیری
 • دکتر لیلا میرسعیدی*، مهندس آزاده شمسی صفحات 42-53
  زمینه و هدف
  هنگام وقوع حادثه، زمان نقشی تعیین کننده در نجات جان انسان ها دارد؛ ازاین رو ضروری است در بنا ها امکانات اضطراری و مبادی ورود و خروج متناسب با نوع بنا تعبیه شود. هرچند استاندارد هایی در زمینه طراحی امن ساختمان وجوددارد؛ اما مکان یابی صحیح مبادی گریز از خطر در ساختمان باید بر اساس محاسبه دقیق بازه های زمانی خروج مشخص گردد و ابعاد ورودی های اضطراری متناسب با حجم تردد استفاده کنندگان در زمان بحران پیش بینی شود. در برخی کشورها با انجام مانورهایی جهت آمادگی قبل از خطر، رفتار کاربر در فضاهای معماری در زمان بحران ارزیابی می شود. این امر، موجب رفع نواقص در طراحی پلان های موجود می شود، اما از آن جایی که این مانورها نیازمند صرف هزینه و زمان است، در کشور ما اجرای چنین عملیاتی در بسیاری از پروژه ها انجام نمی شود. امروزه مهندسان مشاور بر پایه ضوابط و استانداردهایی اقدام به طراحی ساختمان ها می کنند که قبل از اجرا توسط سازمان های ذی ربط مورد بررسی قرار می گیرد؛ اما به نظر می رسد ارزیابی کاربرد موثر این ضوابط، بدون توجه به تخمین زمان های تخلیه کامل نباشد. فرار سریع و عملیات نجات در ساختمان هایی با ساختار داخلی پیچیده و تعداد محدودی نقاط دسترسی به سطح خیابان امری مشکل است. به دست آوردن شیوه ای در ارزیابی کارآیی ضوابط در تامین امکان تخلیه افراد در مدت زمان لازم نقش مهمی در بالا بردن سطح توان سازمان های ذی ربط در سنجش کارکرد مجموعه ساختمانی در هنگام بحران ایفا خواهد کرد.هدف این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر تخلیه خروج اضطراری و فرار از آتش در ساختمان ها است.
  روش
  این تحقیق از نوع مروری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بررسی پژوهش های پیشین و اسناد مکتوب، با هدف جمع آوری عوامل موثر بر تخلیه اضطراری ساختمان در مواقع بحران به ویژه هنگام آتش سوزی است.
  یافته ها
  به طور کلی می توان عوامل مهمی را در تاثیرآتش بر انسان و نجات یافتن در هنگام آتش سوزی بیان کرد. درجه عملکرد پاسخ به آتش در جریان آتش سوزی در یک ساختمان به عواملی چون ویژگی های انسانی، ویژگی های آتش و ویژگی های ساختمان وابسته است.
  نتایج
  در این پژوهش ویژگی های انسانی موثر بر تخلیه اضطراری شامل سرعت،شیوه تصمیم گیری و... بررسی شده اند.همچنین عوامل ساختمانی و طراحی تاثیرگذار بر تخلیه اضطراری در دو دسته ابعاد فضاها و موقعیت فضاها قرار گرفته اند که هریک بر اساس استانداردها دارای ویژگی هایی می باشند.
  کلیدواژگان: تخلیه اضطراری، راه های خروج، استاندارد، آتش سوزی، ساختمان
 • دکتر ابراهیم رحیمی * صفحات 54-65
  زمینه و هدف
  سازمان ها و صنایع پیوسته متاثر از بحران های پیرامون قرار دارند. ازاین رو مدیران باید برای پیشگیری و یا کاهش تاثیر بحران ها بر سازمان و صنایع تحت مدیریت خود، چاره اندیشند. بهترین اقدام به کارگیری مدیریت بحران است. هدف این پژوهش بررسی میزان اهمیت و اولویت بندی ابعاد مدیریت بحران از دیدگاه کارکنان بود.
  روش
  این پژوهش، بر اساس روش گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان صنعت پتروشیمی شازند و نمونه پژوهش 207 نفر از این جامعه بود، که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور 929 محاسبه گردید. این ضریب از پایایی برخوردار بوده است. همچنین از آزمون T و آزمون فریدمن توسط نرم افزار SPSS جهت بررسی اهمیت و اولویت بندی ابعاد مدیریت بحران استفاده شد.
  یافته ها
  مقایسه ابعاد مدیریت بحران با میانگین فرضی 3 نشان داد که میزان اهمیت تمامی ابعاد از دیدگاه کارکنان، بیش از متوسط بوده و به طور کلی تمامی ابعاد در سطح مطلوبی قرار دارد. از نظر اولویت بندی نیز عوامل پیشگیری، واکنش، آمادگی و پساواکنش به ترتیب رتبه های نخست تا چهارم را کسب نمود.
  نتایج
  بر اساس یافته های پژوهش راهبردهای سازمانی و تصمیم گیری در زمینه مدیریت بحران و کاهش اثرات بحران، به میران پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، پیشگیری، آمادگی، واکنش، پساواکنش
 • دکتر جلال رضایی نور *، المیرا سادات مذنب امام زاده، حامد ذاکر صفحات 66-80
  زمینه و هدف
  با گرم شدن سراسری کره زمین بر اثر عواملی چون تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف سوخت های فسیلی و در پی آن کاهش منابع آبی در دسترس، مسئله تامین آب سالم و ایمن بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از پر چالش ترین موضوع ها در این زمینه برای کشورها، موضوع مربوط به سلامت و بهداشت عمومی است. تامین کنندگان آب باید از تمام ریسک هایی که در این زمینه وجود دارد، آگاهی داشته باشند و بر اساس اولویت بندی درصدد بر طرف کردن آن باشند. در این پژوهش به بررسی و اولویت بندی ریسک ها در سیستم تامین و توزیع آب پرداخته شده است.
  روش
  در این پژوهش، ابتدا با استفاده از ادبیات تحقیق و نظر کارشناسان خبره، ریسک های تاثیرگذار و معیارهای اندازه گیری این ریسک ها تعیین شده است. سپس به وسیله روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی اهمیت معیارها محاسبه شده است. در انتها با روش تودیم (مخفف تصمیم گیری چند معیاره و تعاملی در زبان پرتغالی) توسعه یافته ریسک ها با توجه به اوزان و اهمیتشان رتبه بندی شده اند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد معیارهای تلفات بالقوه اقتصادی و آمادگی ظرفیت برگشت پذیری، دارای تاثیر بیشتری برای ارزیابی ریسک ها است؛ در حالی که آمادگی اثربخش بحران و احتمال رخداد مخاطره، دارای تاثیر کمتری نسبت به سایر معیارها برای تحلیل ریسک ها است.
  در نهایت بر اساس اهمیت معیارها، ریسک های تخلیه مواد صنعتی به آب و نفوذ آب زیرزمینی به داخل شبکه از اهمیت بالاتری برخوردار بوده، همچنین ریسک های رخداد تغییر شدید اقلیمی و نوسانات مصرفی از اهمیت کمتری برخوردار هستند.
  نتایج
  بر اساس یافته ها، عواملی همچون تلفات بالقوه اقتصادی و آمادگی ظرفیت برگشت پذیر و ریسک هایی همچون ریسک های نفوذ آب زیرزمینی به داخل شبکه و پدیده فرونشست خاک دارای اهمیت بالایی در مدیریت ریسک است. با توجه به اینکه ریسک های موجود در سیستم تامین و توزیع آب، نقش پر رنگی در تصمیم های مدیران ایفا می کند، یافته های پژوهش مورد مطالعه می تواند کمک شایانی به اتخاذ راهکارهای صحیح برای مقابله با این ریسک ها بکند.
  کلیدواژگان: تودیم توسعه یافته، ریسک سیستم تامین و توزیع آب، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • نعیمه سعیدی*، علی قادری، محسن دژن صفحات 81-91
  زمینه و هدف
  فرسایش بادی در بسیاری از نقاط جهان، از جمله در مناطق کم باران، یکی از شاخص ترین فرایندهای بیابان زایی است و کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی به صورت جدی با این معضل روبرو است. در این راستا و در این مطالعه سعی بر آن داریم که به بررسی برخی روش های کنترل رسوبات بادی و به طور ویژه تاثیر مالچ نفتی برای تثبیت شن های روان بپردازیم.
  روش
  این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی و به لحاظ روش اجرا، توصیفی و تحلیلی محسوب می شود که بنا به ضرورت پژوهش ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای، یعنی کاوش در متون موجود، مشاهده برخی تصاویر ماهواره ای، مراجعه به نهادهای دولتی ذی ربط، انجام مصاحبه و دریافت داده های موجود و نیز بازدیدهای میدانی انجام شده است. در نهایت از تجمیع داده ها راهکارهای منطقی جهت مدیریت صحیح مقابله با فرسایش بادی صورت پذیرفت.
  یافته ها
  خشکسالی های چند سال اخیر جنوب استان کرمان، پوشش گیاهی فقیر موجود در بیابان را نیز از بین برده و افزایش سرعت باد منطقه به همراه آن روند بیابان زایی و ایجاد شن های روان را افزایش داده است. عوامل یاد شده شدت فرسایش بادی در کانون های بحرانی را در پی داشته است، به طوری که در دشت قلعه گنج نابودی درختچه ها و درخت زارهای موجود در منطقه را به دنبال داشته است. روند رو به رشد تپه های ماسه ای روستاهای منطقه را تهدید و باعث مهاجرت تعداد زیادی از روستائیان شده است. بازدیدهای میدانی منطقه و بررسی پژوهش های موجود نشان می دهد که استفاده از مالچ نفتی می تواند به عنوان یک راهکار عملی برای کنترل فرسایش بادی و شن های روان در منطقه قلعه گنج مورد استفاده قرار گیرد.
  نتیجه گیری
  آن چه که بیشتر در کشور، در مبحث کنترل فرسایش بادی و جلوگیری از گرد و غبار مطرح است استفاده از مالچ نفتی می باشد. مالچ نفتی مزایای زیادی داشته و روشی موثر در جلوگیری از شن های روان می باشد. اما تخریب محیط زیست به وسیله مالچ های نفتی استفاده از آن را محدود به شرایط خاص می کند.
  کلیدواژگان: بیابان زدایی، ریزگردها، بحران فرسایش بادی، مالچ نفتی، قلعه گنج
|
 • Fereshteh Aslani *, Fatemehsadat Mousavian Pages 9-15
  Background And Objective
  Defining the perspective for cities and districts consider as the heart of urbanism. So, in the current situation, defining a perspective is not a “choice” any more it become a “necessity”. This paper, define a perspective to Khaj-e-Morad quarter by using the Oregon model. Oregon model is a four-step process based on simple questions as below: where we are now? Where we are going? Where we want to be? How to get there?
  Method
  To define a perspective for Khaj-e-Morad quarter, 10 years after earthquake 2003, fieldwork have been done in Bam, visiting the neighborhood, its situation after reconstruction, updating maps, taking pictures and interviews with people of the neighborhood.
  Findings: The study process is as below: understanding the concepts such as perspective and district planning framework (theoretical basis), recognizing studied district (Khaj-e-Morad quarter in Bam), reconstruction’s assessment, recognizing the neighborhood vulnerability, recognizing the strength, weak points and threats of the neighborhood based on SWOT chart, defining the district planning framework and perspective (so in the first step, main goals were defined and then targets were listed, finally policies were defined based on targets).
  Conclusion
  The perspective has been defined for Khaj-e-Morad quarter as a case study. The objectives and policies were described based on recognition of neighborhood to achieve its ideal situation in the future.
  Keywords: perspective, neighborhood, earthquake, SWOT, Bam
 • Nazila Yaghoob Nejad Asl * Pages 16-26
  Background And Objective
  Vulnerability assessment caused by earthquake is necessary in Tehran and its surrounding because of its situation on the faults and also non-observance the earthquake engineering in construction. The objective of this study is to assess the vulnerability caused earthquake in Tehran and its surroundings.
  Method
  Vulnerability index such as magnitude of earthquake, distance from the faults, land usage, urban population density, rural population density, roads density, elevation and slope based on fuzzy model were used and the vulnerability zonation map caused by earthquake for Tehran and its surroundings was achieved.
  Findings: The results showed that about 20%, 64.18% and 29.61%, respectively, of areas are situated in very high and high, medium, low and very low vulnerable zones. The high vulnerability areas are situated in the mountainous and foothill areas and beside the active faults. These vulnerable areas are also situated where large and destructive earthquakes happened through times. Therefore, there is a risk of more damages in case of reoccurrence of 6 Richter and more earthquakes.
  Results
  Considering the high of this area, it is suggested to prevent urban development and non-observance constructions in mountainous and foothill zones as well as reconstructions considering social, economic and cultural views. The managers and urban planner may use vulnerability zonation map to prevent or decrease vulnerability caused by earthquake.
  Keywords: Earthquake Hazards, Effective Factors, Vulnerability, Zonation, Fuzzy Model
 • Vahid Hakimzadeh Asl *, Abbas Kavand, Hosein Rostami Pages 27-41
  Background and
  Purpose
  Evaluationg the risk of assets is one of the most important steps to reduce damages caused by threats. The objective of this study is introducing a model to evaluate the risk of assets in a region (e.g. provinve). The risk evaluation in fact is a damages prediction against probable threats. Recognizing the risk centers and zones affected by critical assets in a region may prevent vast damages or considerably reduce damages.
  Method
  The descriptive-analitic method was used in this study. In the first step, the important assets in studied region (a city, a provine or a country) identified. Then, based on identified index, the value of each asset, amount of threats, as well as size of the assets vulnerability against each threat defined through a survey in the form of questionnaire by the experts and fieldwork. As a result, important assets vulnerability size of the syudied region will define.
  Findings and
  Conclusion
  This study present critical assets risk map in an area of the country against each threat and as a result the priority of asset risk size. The governors and planners may use informations based on mentioned method in the region to prioritize and planning to reduce risks which cause conciderable reduction of damages or threats.
  Keywords: Risk Assessment, Infrastructure, Critical Assets, Threat, Vulnerability
 • Leila Mirsaeedie*, Azadeh Shamsi Pages 42-53
  Background And Objective
  In any incidents, every minute is vital to survive human lives; so installing emergency facilities, proper entrances and exists is a necessity in constructions. Although there are standarsds in construction’s safe design but also proper location for escape in buildings based on exact calculation of time and volume of people in the case of crisis should be considered. In many countries, but not in Iran, manouvers carried out in order to prepare in the case the incidents to eliminate faults in architectural designs and plans, which need time and money. Now a days, consulting engineers design buildings based on standards which considered by concerned organizatios. For effective application of the standards the complete evacuation time should be considered as well. The complex plans and limit access to streets make difficult the evacuation and rescue. Achieving an approach to evaluate the effective standards in order to evacuate a building in a right time has an important role in capabilites of concerned organizations in crisis. The objective of the paper is considering effective elemnts in evacuation the buildings in fire.
  Method
  This study is based on descriptional-analytic method. Previous researches in this field are used in order to identify the effective factors in buildings’ evacuation in crisis especially in fire.
  Findings: There are importatnt elements in rescue from fire; an operation during the fire depends on factors such as human characteristics, fire and building featurs.
  Results
  The effective human characteristics in evacuation such fastness, decision making and so on are studied. Constructional eslements and plans are categorized based on spaces and location which have especial standards.
  Keywords: Emergency Evacuation, Fire Exit, Standards, Fire, Building
 • Ebrahim Rahimi * Pages 54-65
  Background And Objective
  Organizations and industries are always affected by crisis. Thus, managers should find a solution to prevent or reduce crisis impacts on their management organizations and industries. The best way is crisis management. The objective of this research is studying the importance and priority of crisis management dimensions from the employees’ view.
  Method
  This study is based on a discretional method. The statistical population are 207 employees of Shazand petrochemical industry which chosen by random sampling. Data are based on questionnaires. The Cronbach’s alpha index of the questionnaire is 929. This index was permanent. The T test and Friedman test were used in SPSS software in order to studying the importance and priority of crisis management dimensions.
  Findings: The comparison between crisis management dimensions and hypothetical mean of 3 indicates that all dimensions importance are more than average and in general all the dimensions are at a desirable level from the employees’ vie. In the term of prioritization prevention, reaction, preparation and post- reaction factors were ranked first to fourth respectively.
  Result
  According to the findings, organizational and decision making strategies in crisis management and reducing crisis effects were suggested to managers.
  Keywords: crisis management, prevention, preparation, reaction, post-reaction
 • Jalal Rezaeenour *, Elmirasadat Mozneb Imamzadeh, Hamed Zaker Pages 66-80
  Background And Objective
  Healthy water supply is an interesting issue to researches since global warming of the earth due to factors such as climate changes and increasing fossil fuel consumption consequently reduce available water resources. One of the most challenging issues in this field is health and public health in countries. Water suppliers should aware of all risks evolved in this regard and tries to resolve them by prioritizing. This study considers risk priority in the water supply and distribution system.
  Method
  This study used experts’ research and views, effective risks and their measurements. Then, by means of the hierarchical analysis process, the significance of the standards has been calculated. Finally, the risks are categorized based on their importance by using TEDIM method (abbr. of multi-criteria and interactive decision making in Portuguese).
  Findings: The study results showed that the potential economic loses and refundable capabilities have the most impact on risks assessing; while being ready in crisis and probability of a risk occurrence have less impact than other standards to risks analysis.
  Finally, according to criteria importance, the risks of industrial material discharges to water and underground water infiltration to networ have the most importance, while severe climate changes and consumption fluctuation risks have less importance.
  Results
  Findings showed that factors such as potential economic losses and refundable capabilities, as well as underground water infiltration into network and soil subsidence have the most importance in risk management. Since the risks in water supply and distribution systems play a significant role in managers’ decisions, findings of the study may help to take best decisions to confront the risks.
  Keywords: Risk of water supply, distribution system, AHP, Extended TODIM
 • N. Saidi *, A. Ghaderi, M. Dezhan Pages 81-91
  Background And Objective
  Wind erosion is one of the prominent desertification processes in many parts of the world such as low rainfall areas; and Iran is faced with this difficulty because of its geographical location. This study tries to consider some wind sediment controlling method especially the effect of oil mulch on sand stabilization.
  Method
  This study is a functional research by using descriptive-analytic method; according to necessities of the research, library studies, watching some satellite images, referring to relevant governmental organization, making interviews as well as fieldworks were done. Finally, logical solutions for proper managements against wind erosion deliver according to the mentioned information.
  Findings: In recent years droughts in south of Kerman province destroyed the poor vegetation in desert as well as increased wind speed in the region along with desertification process and creating dunes. These mentioned elements also caused severe wind erosion in critical centers, so destroyed bushes and trees in Ghale-Ganj plain. Increasing growth of dunes is a threat to villages and caused the migration of the rural population. Visiting the region and studying the existing researches indicate that using oil mulch can be applied as a practical way to control the wind erosion and dunes in Ghale-Ganj area.
  Conclusion
  The application of oil mulch to control wind erosion and dust prevention is the considerable way in country. The oil mulch has many benefits and is an effective way to prevent dunes; but the destruction of the environment by oil mulch makes it difficult to use.
  Keywords: Desertification, Dusts, Wind erosion crisis, petroleum mulch, Ghaleh Gannj area