فهرست مطالب

مشرق موعود - پیاپی 45-1 (بهار 1397)
 • پیاپی 45-1 (بهار 1397)
 • بهای روی جلد: 295,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/02/05
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمدتقی هادی زاده، نصرت الله آیتی صفحه 7
  انسان ها هم در حیات فردی و هم در حیات اجتماعی شان چشم انداز نگرند و این چشم اندازها منحصر در آرمان هایی که در طول حیات یک نسل فراهم می شود نیست بلکه انسان ها از چشم اندازهای فرانسلی نیز برخوردارند چشم اندازهایی مربوط به آینده های دور و نسل های آینده که از آدمی به ظاهر در آن خبری نیست اما نسل های آینده نظاره گر آن خواهند بود. با تحلیل فرایند انتخاب و گزینش چشم انداز می توان به این نتیجه رسید که عواملی که در انتخاب چشم انداز موثرند عبارتند از امکانات انسان، قلمرو روابط او و نیازهای واقعی اش. و آدمی اگر به حجم حقیقی امکاناتش و قلمرو واقعی روابطش تفطن پیدا کند جز به حاکمیت ولی خداوند در تمام شئون زندگی و ابعاد وجودی اش رضایت نمی دهد و در او احساس نیاز به حاکمیت معصوم جوانه می زند و وقتی از وجود چنین نعمتی محروم بود آن را به عنوان چشم انداز خود بر می گزیند و با تمام توان برای رسیدن به آن گام برمی دارد. و چشم انداز یاد شده همان آرمان بلندی است که در قرآن و سنت از آن به عنوان اندیشه مهدویت یاد شده است در مقاله پیش رو کوشیده خواهد شد با رویکرد تربیتی فرایندی تسیم شود که طی آن آدمی چنین چشم اندازی را برای خود برگزیند و در مسیر دستیابی به آن تلاش نماید.
  کلیدواژگان: امام مهدی، مهدویت، چشم انداز، فرانسلی، امکانات انسان، قلمرو روابط انسان، نیازهای انسان
 • حسین الهی نژاد، سید حسن سیادتی صفحه 37
  نوشتار حاضر به بحث مهم جایگاه مهدویت در میان اهل سنت می پردازد این جایگاه با دو مولفه اساسی یعنی «اعتقادی بودن مهدویت» و «متواتر بودن احادیث مهدویت» نشانه گذاری می شود. تواتر حدیثی مهدویت که بعضا با تعابیر هم سو نظیر استفاضه روائی، شهرت روائی، کثرت روائی همراهی می شود با استنادورزی به منابع مختلف حدیثی نظیر صحاح، سنن، مصنفات، جوامع و اطراف، توجیه شده و با استنادورزی به اقوال بسیاری از علماء و اندیشمندان اهل سنت نظیر آبری، سفارینی، کتانی، شوکانی، برزنجی، قنوجی، صبان و... تثبیت می شود. اعتقادی بودن مهدویت که از آن به ایمانی بودن مهدویت تعبیر می شود مورد پذیرش و اذعان همه اهل سنت و غالب علمای شان قرار گرفته است. توجیه اعتقادی و ایمانی بودن مهدویت از منظر اهل سنت به دلایل ذیل باز می گردد. 1. انکار مهدویت، انکار رسالت پیامبر گرامی اسلام است؛ 2. تصدیق اخبار غیبی پیامبر اسلام از جمله اخبار مهدویت واجب است؛ 3. اعتقاد به اشراط الساعه از جمله ظهور امام مهدی واجب است.
  کلیدواژگان: مهدویت، اهل سنت، احادیث مهدویت، اعتقاد به مهدویت، تواتر حدیثی مهدویت، مخالفین مهدویت
 • خدامراد سلیمیان صفحه 59
  بررسی های جامعه شناختی و تاریخی گویای آن است که «امنیت»، برجسته ترین نیاز هر جامعه، در هر زمان است و از این رو نخستین چشم داشت انسان ها از حاکمان است؛ که ابعاد گوناگون و گسترده ای را به خود اختصاص داده است. تاثیرپذیری امنیت از فرهنگ، اقتصاد، و جمعیت و نیز تاثیرگذاری آن بر همه شئونات و گستره زندگی انسانی، به آن نقش و کارکردی ویژه داده است.
  از این رو به روشنی می شود گفت یکی از پایه های بنیادین و ریشه ای در پیشرفت و توسعه در جامعه و نیز از بنیان های شکل گیری و استمرار حکومت، امنیت است؛ و نیز ابعاد آن، _ امنیت فردی و اجتماعی _ به عنوان سنگ زیربنای زندگی فرد و جامعه و پیش شرط هرگونه رشد، رفاه و ارتقای مادی و معنوی به شمار می آید.
  در پس همه حکومت هایی که تا کنون شکل گرفته و پس از این شکل خواهد گرفت، حکومت جهانی و عدالت گستر حضرت مهدی _ به عنوان فراگیرترین حکومتی که مردم در انتظار آن هستند _ نیز از این رویه بیرون نیست و در این حکومت جهانی برای رسیدن به آرمان بزرگ شایستگان و فرجام سعادت بخش زندگی، فراهم شدن امنیت فراگیر، از ارزش ویژه و والایی برخوردار است.
  در برخی روایات، نمادها و نمودهایی برای این فراهم شدن و فراگیری، بیان شده است. مانند: زندگی مسالمت آمیز برخی درندگان با برخی حیوانات. که به نظر می رسد این سخنان بیشتر تحت تاثیر نوشته های اهل کتاب و از مسیر منابع اهل سنت منتقل شده است.
  در این مقاله تلاش شده تا با ره گیری برخی سخنان ادعای یادشده، روایات در این باره بررسی و نقد شود که ره آورد آن اذعان یافتن به وارداتی بودن نمادهای روایی امنیت از متون غیراسلامی و به ویژه اهل کتاب بود.
  کلیدواژگان: نمادهای روایی امنیت، عصر ظهور، منابع اهل کتاب، حکومت جهانی مهدی
 • مجید احمدی کچایی صفحه 79
  این پژوهه تلاش دارد تا دورنمایی از جریان های شیعی که گرایش به مصداق مهدی خاصی داشتند، در دوره حضور ارائه نماید، زمانه ای که با شکل گیری فرقه های منسجم و غیرمنسجم همراه بوده و بسیاری از ایشان علاوه بر اعتقاد به مهدویت، باورمند به مصداق خاصی از مهدی نیز شدند، اما دیری نپاید که همگی آنها در همان بستر زمانی ناپدید گشتند و نتوانستند عمری دیرپا داشته باشند این در حالی بود که دیگر فرقه های ماندگار شیعی همچون زیدیه و اسماعیلیه که به مصداق خاصی از مهدی معتقد بودند، با تجدید نظر در آراء خویش، پنداری دیگر در عرصه امامت را باورمند شدند، در این میان تنها امامیه بود که علاوه بر گرایش های آشکار به مهدویت، در عمل به مصداق خاصی از مهدی باورمند شد و توانست با حفظ هویت در هر دو ساحت اندیشه و عمل مانای در تاریخ شود.
  کلیدواژگان: فرقه ها، شیعه، مهدی، امامیه، غیبت صغری
 • رضا برادران، نعمت الله صفری فروشانی صفحه 97
  کیسانیه به عنوان یکی از نخستین گروه هایی که برای موعود احادیث پیامبر مصداقی عینی و خارجی _ محمدبن حنفیه _ را برگزیدند، و از پیشگامان توجه به موضوع مهدویت در میان فرقه های اسلامی به شمار می روند؛ از این رو واکاوی و بازشناخت باور به مهدی و مهدویت در میان آنان با رویکرد فرایندی و تطوری، در نگاهی کلان به ارتقای مباحث و مطالعات تطوری در تاریخ تشیع کمک می کند. هدف گذاری پژوهش پیش رو، ترسیم جایگاه مهدی باوری در اندیشه کیسانیان از وفات محمدبن حنفیه در سال 81 تا وفات عبدالله پسر وی ملقب به ابوهاشم در سال 98 است که این امر با استفاده از بقایای آثار درون گروهی و همچنین کتاب های فرقه نگاری و تاریخی مرتبط با موضوع فوق میسر شده است. بنابراین با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پذیرفتنی ترین نقل های تاریخی و بهره گیری از اصول پذیرفته شده در مطالعات فرقه نگاری و تاریخی و نیز ارائه تحلیل های عقلانی مستند، به بررسی باور به مهدویت در میان این فرقه از میان رفته، در این بازه زمانی خواهیم پرداخت. به نظر می رسد کیسانیان در نخستین گام به انکار مرگ محمدبن حنفیه پرداخته و از مکان غیبت وی اظهار بی اطلاعی می کردند. اما به مرور زمان از کوه رضوی و چگونگی غیبت وی و همچنین شرایط پس از ظهور او سخن به میان آمد و این روند، سیری صعودی یافت. در مقابل موعودگرایان کیسانی، طرفداران ابوهاشم بودند که به امامت او بعد از پدرش باور داشتند. هرچند برخی از همین گروه در عین اعتقاد به ابوهاشم، همچنان مهدویت محمدبن حنفیه را نیز انکار نمی کردند.
  کلیدواژگان: کیسانیه، محمدبن حنفیه، مهدویت، تطور تاریخی، ابوهاشم
 • جواد جعفری صفحه 125
  عقیده به قیام امام مهدی اعتقادی مشترک میان شیعه و اهل تسنن است. انتظار و زمینه سازی دو امری است که با این عقیده مرتبط است. نوشته حاضر درصدد برسی این دو در منابع شیعه و اهل تسنن است. به دلیل روایات فراوان در این باره، مقاله حاضر (جز در موارد نادر) تنها به روایات معتبر استناد کرده است. این تحقیق نشان می دهد انتظار مهدی موعود نزد فریقین امری مشترک است؛ حتی برداشت منفی و پاسخ آن نیز در فریقین مطرح شده است. لزوم زمینه سازی نیز نزد فریقین حتی نزد منکرین اصل مهدویت روشن است. در ادامه وجود گروهی که همیشه به دنبال حق طلبی هستند و زمینه ظهور را فراهم می کنند از روایات فریقین به اثبات رسیده و ویژگی هایی برای آن ها بیان شده مانند آغاز قیام از شرق و پایان آن در بیت المقدس، آسیب ندیدن از مخالفت ها، نبرد آخر با مسیح دجال به رهبری امام مهدی و همراهی حضرت عیسی در پایان نیز روایت دعوت مرد قمی به حق طلبی آورده شده و مقصود امام خمینی از «صدور انقلاب» بیان شده است که ترویج و ایجاد سه امر مهم اسلام ناب، استقلال از بیگانگان و مردم سالاری بوده است. سخن محمدبن سلمان نیز نقد شده و روشن گردیده که بهره ای از حقیقت ندارد و تنها برای شیعه هراسی و ایران هراسی بیان شده است.
  کلیدواژگان: امام مهدی، انتظار، زمینه سازی، امام خمینی، قم، بیت المقدس، محمد بن سلمان
 • سیدمسعود پورسیدآقایی، محسن رحمانی زاده صفحه 151
  مهدویت اندیشه نجات بشر از هرچه بی عدالتی و نابرابری است. مهدی یک فرد الهی از فرزندان فاطمه و دوازدهمین وصی پیامبر و خاتم آنهاست. تبیین صحیح این اندیشه می تواند سبب تحولی عمیق در احساس و رفتار انسان شود به گونه ای که حرکت به کمال و سعادت بشری شتاب یابد و زمینه ساز ظهور امام مهدی گردد. این تحولات در حوزه افعال جوانحی و جوارحی فردی عبارتند از: توسعه و تعمیق معرفت، انقیاد و پذیرش، امید به آینده ای روشن، ترس از گرایش به باطل، دوستی و دشمنی در راه خدا، تلاش فراوان، صبر و استقامت، دعا و توسل برای دیندار ماندن و ظهور امام زمان ، آراستگی به صفات یاران ولی عصر. در حوزه اجتماعی نیز عبارتند از: حرکت در راه گسترش عدالت و مبارزه با ظلم، گسترش اندیشه مهدویت و نیروسازی، مقابله با تعالیم انحرافی و آسیب های مهدوی، استقرار حکومت الهی، ایجاد امنیت برای امام.
  کلیدواژگان: مهدویت، موعود، افعال، افعال فردی، رفتار اجتماعی
 • سید تقی واردی صفحه 167
  گرچه مسئله مهدویت و ظهور حضرت مهدی در آخر الزمان مورد اتفاق و اجماع شیعه و اهل سنت است، ولی در برخی از موضوعات مربوط به آن حضرت، اختلاف نظرهایی بین فریقین وجود دارد. یکی از موارد اختلافی، بحث درباره نسب امام مهدی است. اجماع شیعه و برخی از اهل سنت با استناد به احادیث متواتر آن است که آن حضرت از نسل رسول خدا و از ذریه حضرت فاطمه زهرا و از اولاد امام حسین است. هم چنین معتقدند وی فرزند امام حسن عسکری می باشد. ولیکن برخی از اهل سنت، به ویژه آن هایی که در مخالفت و حتی دشمنی با پیروان مکتب اهل بیت إبا و امتناعی ندارند، گاهی شبهه می کنند که وی از تبار عباس بن عبدالمطلب است، نه از عترت و اهل بیت. گاهی می گویند وی از نسل امام حسن مجتبی است، نه از نسل امام حسین. هم چنین می گویند نام پدرش عبدالله است، نه امام حسن عسکری. آنان چنین شبهاتی را مستند به برخی از روایاتی نموده اند که با بررسی سندی و دلالی آن ها ثابت خواهد شد، که جملگی مرسل و مرفوع بوده و با انگیزه های خاصی توسط معاندان در طول تاریخ (به ویژه در عصر عباسیان) جعل و وضع شده اند و از منظر فریقین (شیعه و کثیری از اهل سنت) غیر قابل اعتبار و اعتنا بوده و اخبار موضوعه محسوب می گردند.
  کلیدواژگان: نسب شناسی، امام مهدی، مهدویت، شبهات، روایات موضوعه، جعل روایات
 • سیدعلی حسنی صفحه 207
  آموزه مهدویت از آموزه های اصیل اسلامی است که تقریبا مورد اتفاق شیعه و سنی است. علیرغم اتفاق نظر در اصل این آموزه، عده زیادی از علمای اهل سنت باور به تولد آن حضرت ندارند و تولد آن حضرت را موکول به آخرالزمان کرده اند. اما تعداد زیادی از علمای اهل سنت باور به تولد آن حضرت دارند. این تحقیق با روش توصیفی _ تحلیلی در صدد برآمد تا علل و زمینه های پذیرش تولد آن حضرت از سوی این دسته از علماء را بررسی کند. نتایج حاصله حکایت از آن دارد مذهب فقهی خاص (شافعی و حنفی)، گرایش به تصوف و عقل مداری از زمینه های اصلی پذیرش تولد حضرت، توسط علماء اهل سنت بوده است.
  کلیدواژگان: ولادت امام مهدی، اهل سنت، شافعی ها، حنفی ها، متصوفه
 • فرح رامین، افسانه کیتویی صفحه 229
  گمان می رود که دوران اخیر، زمانه شکوفایی مهدی باوری در میان زیدیان _ به خصوص زیدیان یمن _ باشد. این امر، ضرورت پرداختن به آموزه مهدویت و پاسخ دادن به شبهات پیروان زیدیه در قرون اولیه اسلام را آشکار می سازد. گرچه شماری اندک از زیدیان در باب اندیشه مهدوی به امامیه شباهت دارند، اما رکن اصلی اعتقادی ایشان، یعنی آشکاری امر به معروف و نهی از منکر از طرف امام، جهاد با شمشیر را ضروری می سازد. از این رو، این فرقه، چندان به مهدویت شخصی و به ویژه «غیبت امام» اعتقادی نداشته و جوهره مهدویت را در رفاه و عدالت اجتماعی در سایه دین می دانند و از آن جا که به اندیشه اعتزال گرایش دارند، به روایات نیز توجه چندانی نمی کنند. مهدویت در این گروه در طول تاریخ، دچار زیادت ها و نقصان های بسیاری بوده و همین امر موجب پیچیدگی و ابهام این آموزه گشته است.
  سوال اصلی که این پژوهش با آن روبرو است، این است که: مهم ترین شبهاتی که زیدیه بر آموزه مهدویت وارد کرده اند چیست و چگونه می توان از این اصل اعتقادی شیعی در برابر هجمه ها دفاع کرد؟ شبهاتی مانند عدم صحت و ساختگی بودن روایات دال بر دوازده تن بودن ائمه، عدم امکان شناخت امام مهدی و در نتیجه عدم وجود ایشان، فقدان دلیل موجه در حصر غیبت ائمه در وجود مبارک امام دوازدهم، عدم وجود نص بر امامت مهدی، باوجود وجوب عقلی آن از نظر امامیه، لغو و بیهوده بودن اعتقاد به امام غایب و پنهان. در این تحقیق، برآنیم با توجه به آراء عقلی و نقلی شیخ صدوق به این شبهات پاسخ گوییم.
  کلیدواژگان: امام مهدی، مهدویت، غیبت، زیدیه، شیخ صدوق
 • محمد معینی فر، محسن جوادی صدری صفحه 247
  مهدویت و ظهور منجی یکی از مسائل مهم در بین مذاهب و فرق اسلامی است که از زیرمجموعه های مبحث امامت و خلافت مسلمین است و سالیان متمادی در این رابطه سخن ها گفته شده و کتب متعددی به رشته تحریر درآمده است.
  از اباضیان در خصوص اندیشه مهدویت مطلب مهمی بیان نشده است و بعضا حتی تا مرحله انکار نیز پیش رفته اند که البته با دیدگاه امامیه بسیار متمایز است. اباضی ها تنها به روایاتی از منابع اهل سنت در پذیرش مهدویت نوعی و نه شخصی و نیز شرائط آخرالزمان بسنده کرده اند که در این تحقیق، برای نخستین بار مسائل مهدویت از دیدگاه اباضیه مورد بررسی قرار گرفته است. البته یکی از علل نپرداختن به این مبحث مهم در متون اباضی را می توان تقسیم بندی ایشان در خصوص امامت دانست زیرا آنها مراحل چهارگانه امامت اعم از «ظهور، دفاع، شراء و کتمان» را در نظام فکری خویش قرار داده اند و با این تفکر ظاهرا جائی برای منجی و موعود باقی نمی گذارند هرچند برخی از این چهار مرحله امامت قابل تطبیق با شیعه است. در مجموع مواردی همچون طلوع خورشید از مغرب، فتنه دجال، خروج یاجوج و ماجوج و... از جمله مواردی است که در متون اباضی در مباحث اشراط الساعه و... اشاره شده که برخی از آنها مانند فتنه دجال قابل تطبیق با آموزه مهدویت در شیعه است.
  کلیدواژگان: منجی، موعود، اباضیه، مهدویت، مهدی، آخرالزمان
|
 • Mohammad Taqi Hadizadeh, Dr. Nusrat Allah Ayati Page 7
  Humans look both at individual life and their social life, and these perspectives are not confined to the pillars that are provided throughout the life of a generation, but also from the perspective of the people of different generations. Perspectives on distant future generations and futuristic features, which does not seem to be obvious to an ordinary man, but future generations will be watching what we do. By analyzing the process of selecting and choosing a vision, one can conclude that the factors that influence the choice of vision are facilities, as well as the realm of relationships and real needs of humans. And if human beings become aware of in their true scope or impact, their possibilities and real realm of their relationships, they do not consent to nothing less than the sovereignty of God in all aspects of life and existential dimensions, and then, a sense of the need for the Rule of the Innocent Imam sprouts in them and when deprived of such a pleasure, they choose it as their vision and try to reach to the fullest of this. And this vision is the same as the high point mentioned in the Quran and Sunnah as the Mahdaviyyat thought. In the present paper, we will try to provide a description of the process based on an educational approach in which a person chooses such an outlook and strives to achieve it.
  Keywords: Imam Mahdi, Mahdaviyyat, Perspective, Beyond generations, Human Facilities, Human Relations, Human Needs
 • Dr. Hosain Elahinezhad, Seyyed Hasn Siyadati Page 37
  The present essay studies the important issue of Mahdaviyyat (Mahdaviat) position among the sunnite people. This position is marked by two basic elements: raquo: messianism and laquo: the succession of sayings in Mahdaviat.This succession that sometimes followed by same interpretations such as currency profusion,currency reputation,currency multiplicity ,justified due to various sources of saying such as Sahah,Traditions,Compositions,Comunities and sides and ..... due to quotations of many sunnite scientists and sages like Ubri ,Safarini,Katani,Shookani,Barzanji,GHonuji,Saban and ... .Messianism which is interpretated as Mahdaviyyat credence ,has been accepted and cited by all the sunnite people and most of their scholars .Justification of messianism and Mahdaviyyat credence from sunnite point of view ,has following reasons:1-Denial of Mahdaviyyat is denial of the mission of the prophet of Islam(PBUH).
  2-The confirmation of the divine news of Islam prophet (PBUH)including Mahdaviat news is necessary.
  3-Belief in Ashratossaat (resurrection indications) including the advent of Imam Mahdi(AS) is necessary.
  Keywords: Mahdaviyyat, Sunnis, Hadiths of Mahdaviyyat, Belief in Mahdaviyyat, Hadith of Mahdaviyyat, Opponents of Mahdaviyyat
 • Dr. Khoda-Morad Salimian Page 59
  Sociological and historical studies indicate that "security" is the most important need of any society at any time, and hence it is the people's first expectation from the rulers, which has wide and various dimensions. The influence of security from culture, economy, and population, and also its effect on all aspects and on the scope of human life, has given it a special role and function.
  Therefore, it can be said clearly that security is one of the fundamental foundations to development and extension of society and also one of the foundations of the formation and continuity of government, and its dimensions, individual and social security as the basis of the individual and community life, are the preconditions for any kind of growth, prosperity, and material and spiritual uplift.
  After all governments that have been formed so far, and after this, the global and just government of Imam Mahdi (pbuh), as the most inclusive government that people are waiting for, is not out of this procedure, and in this global government, the provision of inclusive security has a special and great value to reach The great goal of the righteous and the end which make happiness to the life.
  In some traditions, some symbols and manifestations are stated for this provision and learning. Such as: Peaceful life of some predators with some animals, which seems to have been conveyed mostly under the influence of texts of the people of the Book and through the Sunni sources.
  This article attempts to investigate and criticize narrations in this regard by following some of the claims mentioned above, which led to the acknowledgment of the importation of the narrative symbols of security from non-Islamic texts and especially texts of the people of the Book.
  Keywords: Narrative Symbols of Security, the Age of Advent, the sources of the people of the Book, Global Rule of Imam Mahdi (Pbuh)
 • Dr. Majid Ahmadi Kachaii Page 79
  This research seeks to present a perspective on Shiite trends that tend to have a particular conceptualization of savior (Mahdi). Originated in the course of the earlier Presence, a time when the formation of various coherent and non-coherent sects was followed, many of them believed in a special edition to the belief in Mahdiism. They also provided a special concept of Mahdi, but they did not last long, most of which disappeared at the time and could not have a long life. Meanwhile, other enduring Shiite sects such as Zaidi and Ismailis, who believed in a specific case of Mehdi, reconsidered their views, and they believed in specific ideas in the realm of Imamate, among which only Imamieh (Twelvers) have become the mainstream who not only kept their interest in the idea of savior, but also came to formulate a specific conceptualization of Mahdaviyyat that stood the test of time and remained in history.
  Keywords: Sects, Shia Imamieh, Mahdi, Small Absence Period
 • Reza Baradaran, Dr. Nemat Allah Safari Forushani Page 97
  Kaysanites were among the first groups who indicated a definite person, Muhammad b. Hanafiyya, as the promised man to be reappeared which has been mentioned in the hadiths of Prophet Muhammad (s). They were among the first groups in Islamic sects who paid enormous attention to Mahdiism. As a result, analyzing and reassessing believing in Mahdi (a) and Mahdiism in Kaysanites in the aspect of process and evolution would generally help improving evolutionary studies in the history of Shiism. The goal of the present paper is describing the situation of believing in Mahdiism among Kaysanites from the demise of Muhammad b. Hanafiyya in 81 A.H. until the demise of his son, 'Abd Allah, known as Abu Hashim in 98 A.H. This paper will use the remained books of Kaysanites as well as historical and religious books related to the mentioned topic. Then after analyzing the collected data from reliable and acceptable historical quotations and narrations together with presenting logical analysis, believing in Mahdiism among.
  Keywords: Kissaniah, Muhammad ibn Hanafiyah, Mahdaviyyat, historical evolution, Abu Hashim
 • Dr. Javad Jafari Page 125
  The belief in the uprising of the promised savior (Mahdi) is a common cause between original Shiite and Sunni as the main denominations of Islam. This belief can only become realized if we firstly have those expectations and, secondly, provide the grounds for it. The present article seeks to address these two categories in the narratives. Due to many traditions in this regard, the present article, except in rare cases, refers only to authentic narrations and refuses to quantify the various traditions of the weak source. This research seeks to show that the expectation of the savior in both denominations is a common issue overall, and even any negative impression or some replies to critiques has been documented in narratives of both denominations (not just Shia). The necessity of laying the foundation for the savior is even clear for non-believers in the case of Mahdaviyyat. In the continuation of the existence of groups that always seek for the truth and provide the basis for the emergence based on the traditions, accounts of what will happen, have been fixed and characterized for them, such as the onset of the uprising from the East and the end of it in Jerusalem, the intimidation of the existing opposition, the last battle with the leading Antichrist with Imam Mahdi aided by the companionship of Jesus Christ. At the end of the article, the narration of Qom's man can also be interpreted as the invitation of Ayatollah Khomeini who gave an opinion that exporting the revolution can be created by promoting three important issues of pure Islam, independence and democracy. Thus, the recent allegations of Muhammad bin Salman goes against all these facts and it only expresses his own phobia of Iranians and Shiite people.
  Keywords: Waiting, Ground-setting, Imam Mahdi, Ayatollah Khomeini, Qom, Jerusalem
 • Seyyed Masoud Pour Seyyed Aghaei, Mohsen Rahmani Zadeh Page 151
  "The effect of Mahdism on individual and social acts" is trying to address the question that: "with belief in Mahdism, what changes and influences may occur in individual and social behaviors?" The hypothesis that is tested in this paper is the phrase that: "Providing a correct explanation of the belief in Mahdism can lead to a profound transformation in behaviors in such a way as to accelerate the progress of human perfection and prosperity and provide the basis for the emergence of Imam Mahdi (AJ)." These developments are in the field of revival and Individual thoughts include: development and deepening of knowledge, hoping for a bright future, having a fear of tendency toward falsehood, building both friendship and hostility in the way of God, making great effort, having patience and endurance, keeping on praying for religious reasons and expecting the justice by coming of Imam Mahdi (AS). In the social sphere, too, the results are: the movement towards the spread of justice and the elimination of oppression, the teaching of the thought of Mahdism and energy building, the confrontation with the deviant teachings, the establishment of the divine government, the provision of security for the Imam (AS).
  Keywords: Mahdism, Promised, Verbs, Individual Verbs, Social Behavior
 • Dr. Seyyed Taqi Varedi Page 167
  Although the issue of Mahdaviyyat and the advent of Imam Mahdi (AS) at the end of the day are Shia and Sunni consensus, there are differences of opinion between the two in some of the themes of the Prophet. One of the controversies is the discussion of the birth of Imam Mahdi (aj). The consensus of the Shia and some of the Sunni people, based on the subsequent narrations, is that the Prophet is the descendant of the Prophet (pbuh) and the descendant of Fatima Zahra (sa) and of the descendants of Imam Hussein (AS). They also believe that he is the son of Imam Hasan Askari (AS). However, some Sunni people, especially those who do not have the opposite and even the hostility to followers of the Ahlul-Bayt (AS), sometimes doubt that they are from the descent of Abbas ibn Abdulmutallab, not from the Etruth and Ahlul Bayt (AS). Sometimes they say that he is from the generation of Imam Hassan Mojtaba (AS), not from the generation of Imam Hussein (AS). They also say that his father's name is Abdullah, not Imam Hasan Askari (AS). They have documented such doubts into some of the traditions that will be verified by the examination of their scriptures and documents, which are all mursal and narcissistic, and with special motivations by the perpetrators of history (especially in the age of the Abbasids) From the perspective of the Persian (Shia and many Sunni), they are untrustworthy and are considered news stories.
  Keywords: Anthropology, Imam Mahdi (aj), Mahdaviyyat, doubts, stories, forging narratives
 • Dr. Seyed Ali Hasani Page 207
  The Doctrine Of Mahdaviyyat is one of the Original Islamic Doctrine Which is almost incidental to Shiite and Sunnis. Except Consensus about this Doctrine, lots of Sunni Schaller's don’t Believe the Birth of Imam Mahdi (AS) and have Referred in to Apocalypse. But However a Some of Sunni Schaller's Believe to his Birth. This research with descriptive-analytic approach, Try to find the reassures and roots of acceptance of the Birth of him From this Kind of Schallers. The results indicate, Special religious scholarship (Shafei and Hanafi), Sufi tendency and Wisdom Orbital It are one of the main fields of acceptance of the birth of the Imam Mahdi (AS).
  Keywords: Birth of Imam Mahdi(AS), Sunni, Shafei, Hanafi, Sufism
 • Dr. Farah Ramin, Afsaneh Kitouni Page 229
  It is believed that the recent era has revived the flourishing of Mahdi's belief among the Zaidis, especially the Zaidan of Yemen. This reveals the need to address the teachings of Mahdiism and to answer the doubts of the followers of Zaidi in the early centuries of Islam. Although a small number of Zaidians resemble to Imamieh about Mahdi's thoughts, the essential element of their beliefs, is faulty: a superficial form of the precept of ‘inviting to the good’ and ‘discouraging from the bad acts’ which only means a jihad with the sword. Hence, this sect does not have much faith in personal Mahdism, and in particular the "absence of Imam", and they consider the essence of Mahdism in the welfare and social justice supported by religion, and because of the tendency towards the thought of ‘Etezalieh’. There are also narratives against this superficial conceptualization which they do not pay much attention to it. The Mahdism in this group has suffered many deficiencies throughout history, which has caused the complexity and ambiguity of this doctrine.
  The main question that this study tries to address is that: What are the main doubts that Zaidieh has had on the teachings of Mahdism and how can belief in this Shiite principle be defended against the misunderstandings? There are doubts such as the possibility of inaccuracy and fictitiousness of narratives about the twelve Imams, the impossibility of recognizing the Imam Mahdi and as a result, in his absence, the lack of justifiable reason in the absence of the Imams in the presence of the blessed features in the twelfth Imam, and the absence of an explicit evidence in holy texts about the imamate of Mahdi. In spite of its rational necessity for Imam, we try to address these doubts – that promote the abandonment of belief in savior and hidden Imam - according to Sheikh Sadoogh's intellectual and transcendental views.
  Keywords: Imam Mahdi, Mahdism, Absence, Zaidi, Sheikh Sadoogh
 • Dr. Mohammad Moeinifar, Mohsen Javādi Sadr Page 247
  Mahdaviyyah and the emergence of the Savior, as two sub-divisional issues of Imamate and Caliphate, are among the most significant theological issues for all schools of thought in Islam, resulting in a range of volumes throughout the ages. This article surveys the position of Ibāḍiyya on the doctrine of Mahdaviyyah.
  Very different to Imāmi scholars, Ibāḍis not only have related nothing noteworthy regarding Mahdaviyyah, but also they have gone forth to almost deny it.
  They have merely relied on some Sunni traditions, recognizing a typical approach and not a character-based one towards Mahdaviyyah, as well as the conditions of the End of the World, what discussed for the first time in this article.
  Of course, one of the reasons of such a negligence by Ibāḍis could be their special method of categorizing the issue of Imamate into four levels of: Emergence (Dhuhoor), Defense (Difāā), Shirāā (Purchase) and Kitmān (Denial) which, despite some commonalities with Imāmiyya school, leaves no space for discussing the Promised Savior.
  In sum, anticipations like rising the sun from the west, revolt of Dajjāl, uprising of Yajooj and Majooj and etc. as the conditions of the End of the World could be compared with some similar Shia traditions about Mahdaviyya.
  Keywords: Promised Savior, Ibāḍiyya, Mahdaviyya, Mahdi Caliphate, End of the World