فهرست مطالب

مشرق موعود - پیاپی 46 (تابستان 1397)
 • پیاپی 46 (تابستان 1397)
 • 356 صفحه، بهای روی جلد: 295,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/05/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مرتضی کریمی، نصرت الله آیتی صفحه 7
  جریان احمد الحسن بصری، یکی از جریان های خطرناک در موضوع مهدویت است و بعضی ویژگی ها مانند استناد به بعضی روایات، خواب و استخاره، آن را از سایر مدعیان دروغین مرتبط با آموزه مهدویت متمایز می کند. در چند سال اخیر، فعالیت های تبلیغی این جریان چه به صورت مجازی در پالتاک و وب سایت های مختلف و چه به صورت چهره به چهره افزایش یافته است. این نکات، ضرورت نقد و بررسی این جریان و نشان دادن اشکالات آن را دو چندان می کند. احمد الحسن بصری، که مدعی است امام، مهدی اول و یمانی موعود است، خود را همانند دیگر امامان، بهره مند از علم الهی و مصون از هرگونه اشکال و اشتباه می داند. بر این اساس، اثبات حتی یک اشکال در کتاب های وی برای رد تمام ادعاهای او کافی است. اشتباهات احمد الحسن را می توان در موضوعات مختلف مانند قرآنی، حدیثی، کلامی، ادبی، فقهی و تاریخی دنبال کرد. مسئله اصلی این مقاله، نقد و بررسی دیدگاه احمد الحسن بصری درباره متشابه بودن کل قرآن است که به شیوه توصیفی، تحلیلی و انتقادی، نشان داده خواهد شد. احمد الحسن معتقد است تمام آیات قرآن متشابه است و بدون روایات، نمی توان معنای آیات را فهمید. در این مقاله، نخست، عبارات متناقض احمد الحسن در این ارتباط نشان داده می شود، سپس چهار دلیل قرآنی و روایی برای رد این دیدگاه ارائه و در پایان، استدلال وی به یک روایت، نقد و بررسی می شود.
  کلیدواژگان: مهدویت، احمد الحسن بصری، علم امام، اشتباهات قرآنی، آیات محکم و متشابه
 • علی ملکی صفحه 25
  عدالت یکی از دغدغه های مهم همه باورها، ادیان و مذاهب است که از جنبه های مختلف نظری، فلسفی و جامعه شناختی قابل بررسی است. در این نوشتار به مقایسه دیدگاه دو مکتب اسلام و لیبرالیسم درباره مبنای عدالت می پردازیم و در این راستا دو اندیشه قرارداد اجتماعی و مهدویت را که هر دو تاملی نظری و ادعای جهان شمولی در این مورد دارند، بررسی می کنیم. سوال اصلی آن است که مبنای عدالت در اسلام و لیبرالیسم چه تفاوتی دارد و بر اساس آن، چه اندیشه ای درباره عدالت شکل گرفته است؟ نگارنده با روش تحلیلی و مقایسه ای این فرض را مطرح می کند که، عدالت در لیبرالیسم به دلیل ابتناء بر نظریه قرارداد اجتماعی، امری نسبی و مبتنی بر آراء شهروندان است و در نتیجه مبنای ذاتی و نفس الامری برای عدالت وجود ندارد. رضایت اکثریت در هر امری، عادلانه تلقی می شود و الگوی عملی آن، نظام سیاسی آمریکاست. اما در اسلام و اندیشه مهدویت، بر اساس بینش توحیدی، مبنای عدالت، بر اموری ذاتی و نفس الامری بنا شده، آفرینش و نظام هستی بر اساس عدالت شکل گرفته است و انسان با فطرت خود آن را شهود می کند. عدالت مهدوی بر اساس اندیشه مهدویت، با ظهور حضرت مهدی در همه زمینه ها اجرا می شود و چون امری فطری است با رضایت عمومی همراه است. این مسئله می تواند مهم ترین مشکل جوامع امروزی را که نارضایتی از عدالت است حل کند.
  کلیدواژگان: عدالت، اسلام، لیبرالیسم، مهدویت، قرارداد اجتماعی
 • مجید معارف، فرشاد منایی صفحه 45
  روایات متعددی در منابع روایی اهل سنت، وجود دارد که برخی اتفاقاتی که پیش از ظهور مهدی موعود رخ می دهد را بیان می کند و وقایعی که در آستانه ظهور اتفاق می افتد را تبیین می کند. ذیل همین دست روایات، لازم است به تعدادی از روایات که معروف به روایات «رایات سود» (پرچم های سیاه) هستند توجه شود. در برخی از احادیث «رایات سود» مطلبی بدین مضمون آمده است که «پرچم های سیاهی از جانب خراسان خارج می شوند که وقتی این پرچم ها را دیدید به سمت آنها بشتابید زیرا خلیفه خدا، مهدی در آن سپاه است». این دسته از احادیث بین خراسانی، که اندکی پیش از ظهور مهدی موعود از ناحیه خراسان، خروج می کند، با مهدی موعود که از مکه خروج می کند، خلط کرده اند و ممکن است این شبهه را القا کند که مهدی موعود در سپاه خراسانی است و از جانب خراسان ظهور می کند. پس از بررسی رجالی این روایات، مشخص می شود که این دسته از روایات از نظر سندی، فاقد اعتبار لازم هستند و نمی توانند مورد قبول واقع شوند و بر فرض تسامح نسبت به ضعف سندی این روایات، اشکالات متعدد فقه الحدیثی نیز بر این احادیث وارد است که از جمله این اشکالات فقه الحدیثی می توان به وجود احادیث صحیح السند دال بر ظهور و خروج مهدی موعود از مکه مکرمه، وجود قسمتی محذوف در متن احادیث «رایات سود» و احتمال وقوع تصحیف در متن حدیث، نقش مقدماتی و بسترسازی قیام خراسانی برای مهیا کردن شرایط حکومت مهدی موعود و تصریح علمای اهل سنت به منفک و جدا بودن قیام خراسانی با خروج مهدی موعود اشاره کرد. با توجه به این مطالب، نتیجه نهایی بدین صورت حاصل می شود که احادیثی که دلالت دارد که مهدی موعود در سپاه خراسانی است و از ناحیه خراسان خروج می کند، از نظر سندی و فقه الحدیثی قابل اعتماد نیستند و نمی توان به این احادیث استدلال کرد و آنها را برای ارائه مطلب در زمینه مهدویت، مستند دانست.
  کلیدواژگان: مهدی موعود، پرچم های سیاه، اهل سنت، جرح و تعدیل، فقه الحدیث
 • مجید احمدی کچایی صفحه 65
  جایگاه شایسته حسین بن روح نوبختی326ق به عنوان یکی از حلقه های وصل میان شیعیان و امام غائب شان و عملکرد وی در دوره وکالتش از اهمیت به سزایی برخوردار است به طوری که توان مدیریتی وی در دوره پر اختناق غیبت صغری و زمانه ای که بسیاری از گمانه زنی های درباره غیبت امام به پایان نرسیده و همچنین روی کارآمدن مدعیان پرقدرت وکالت و نفوذ ایشان در دستگاه حاکمه همگی حکایت از شخصیت و زمان ویژه وی دارد، این پژوهه بر آن است، دوره وکالت حسین بن روح و چگونگی رفتار وی در مواجهه با بحران های پدید آمده را واکاوی کند.
  کلیدواژگان: امام عصر، حسین بن روح، غیبت صغری، نهاد وکالت، شلمغانی
 • سیدعبدالله هاشمی صفحه 79
  یکی از نشانه های شیعیان دوازده امامی، به ویژه در دوران حاضر، عقیده به امامی زنده است که قرن های متمادی از زندگی غایبانه ایشان می گذرد. این عقیده باعث پیدایش پرسش هایی از سوی موافقان و مخالفان گشته و هرچه تاریخ به پیش رفته این بحث ها داغ تر و جدی تر و باعث آشکار شدن معارف بیشتری در باب مهدویت شده است. یکی از این بحث ها مسئله ولادت امام زمان و بحث از صحت و سقم گزارش های موجود در این زمینه است. آن چه در پی می آید در حقیقت پاسخ به یک شبهه است که توسط یکی از مدعیان روشنفکری طرح و ترویج شده و براساس آن، منکر ولادت امام زمان شده است. در این نوشتار و در سه بخش سعی شده پاسخی عالمانه به این شبهه داده شود. در بخش اول گزارش های ولادت امام در قالب پنج روایت معتبر و پنج گزارش تصحیح نشده بررسی شده و در بخش دوم گزارش های دیدار با امام، شامل دو گزارش معتبر و شش گزارش تصحیح نشده، گنجانده شده است و در بخش سوم به روایات دیگری که به صورت ضمنی دلالت بر ولادت امام زمان دارند اشاره می شود.
  کلیدواژگان: امام زمان، ولادت، مستندات تاریخی
 • فتح الله نجارزادگان، حامد دژآباد، علی اندیده صفحه 113
  این پژوهش با تحلیل ماهیت و نوع خلافت الهی به تشریح نظریه لزوم خلیفه الله و خلیفه اللهی امام مهدی براساس دیدگاه های آیت الله بلادی بوشهری پرداخته است. از دیدگاه وی فلسفه بعثت پیامبران الهی و فلسفه نصب و تعیین امام با مقام خلیفه اللهی امام مهدی مرتبط است. این مقام _ خلیفه اللهی امام مهدی _ برای ظهور و بروز اسماء، تجلی ربوبیت و افاضه فیض الهی بوده و از سنت های خداوند به شمار می آید و ضرورت وجود تکوینی خلیفه الله را می نمایاند. تداوم اهداف بعثت انبیاء از جمله؛ مرجعیت فکری و معنوی، حفظ و بقای شریعت، استمرار هدایت، پاسداری دین از تحریف و اجرای صحیح آن، از مولفه های اصلی لزوم خلیفه الله در عرصه تشریع است. از دیدگاه علامه بلادی از جهت ماهیت تفاوتی بین خلیفه الله ، خلیفه الرسول و امام نیست و امام مهدی در جمیع صفات، مقامات و شئونات به غیر از نبوت همانند انبیاء است.
  کلیدواژگان: خلیفه، خلیفه الله، امام مهدی، انبیاء، بلادی بوشهری
 • بی بی زینب حسینی، ابوالحسن بختیاری، طاهره ایزدی صفحه 137
  شناخت روایات جعلی و تمییز آنها از روایات معتبر، یکی از بایسته های مهم پژوهشی است. در جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت، روایاتی وجود دارد، که نشانه های مختلفی را برای ظهور امام زمان بیان می کند. یکی از این نشانه ها، روایات قتل نفس زکیه و قیام سیدحسنی است.
  تحلیل و تطبیق این روایات به روش تاریخی نشان می دهد خروج سیدحسنی، در واقع یک علامت ظهور نیست و با علامت قتل نفس زکیه متفاوت است. روایت سیدحسنی، روایتی غیرقابل اعتماد است که توسط حسین بن حمدان خصیبی(متوفی 334) زعیم فرقه نصیریه، در راستای اثبات دیدگاه های این فرقه جعل شده است. بررسی های تاریخی می تواند علت این جعل را در بستر تاریخ تبیین نماید.
  نخستین بار، محمد بن یعقوب کلینی، (متوفی 329) توصیفی از نفس زکیه، را به خطا برای سیدحسنی بدون ملقب ساختن وی به نفس زکیه، به کار برده است. سپس مسعودی (متوفی 346)، لقب نفس زکیه را برای سیدحسنی به کار برده است، پس از قرن چهارم این لقب در میان علویان، به تدریج شایع شده است و سیدحسنی و نفس زکیه یک شخص پنداشته شده اند و به دنبال آن، قیام حسنی به عنوان علامت ظهور امام زمان قلمداد شده است.
  کلیدواژگان: مهدویت، تحلیل تاریخی، علائم ظهور، سیدحسنی، نفس زکیه
 • سیدمسعود پورسیدآقایی، مسلم زمانیان صفحه 163
  حضرت بقیه الله الاعظم که به عنوان آخرین حجت الهی در زمین با هدف اصلاح بشر و گسترش عدالت و اخلاق در جهان ظهور خواهند کرد، طبیعتا برای تحقق هدف شان موانعی را پیش رو خواهند داشت؛ همان طور که در روایات آمده است که چنین پیروزی جز با خون و عرق میسر نمی گردد.
  برخی از این موانع، منتسب به مسلمانان بوده، و از درون امت اسلامی، در برابر ایشان قرار می گیرد و اهمیت ویژه ای دارد؛ چرا که این موانع، موانعی است که از درون دین در برابر پیشوای حقیقی آن دین قرار گرفته است و خطر بیشتری نسبت به موانعی دارد که از سوی غیرمسلمانان، متوجه اهداف حضرت خواهد شد.
  موانعی که به عنوان موانع درون دینی از روایات می توان برداشت کرد، در یک تقسیم بندی کلی به چهار دسته تقسیم می شوند: اول؛ موانعی که از سوءرفتار منتسبین به آن حضرت بروز می نماید. دوم؛ موانع مذهبی که به دو دسته اهل سنت و شیعه تقسیم می شود. سوم؛ موانعی که از سوی برخی اقوام و طوائف متوجه امام زمان می شود. و چهارمین مانع؛ جریان نفاق است که طبق برخی روایات در برابر حضرت کارشکنی خواهند کرد.
  کلیدواژگان: موانع، امت اسلامی، ظهور، موانع تحقق حکومت مهدوی، موانع پس از ظهور
 • اشرف سادات شکرباغانی صفحه 189
  این تحقیق توصیفی (طولی) با تمسک به اجرای پیمایشی به بررسی اثربخشی آموزش مهدی باوری در ارتقاء امیدواری، کاهش اضطراب و بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول دوره سه ساله آموزش متوسطه اول پرداخته و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از منابع مربوط به آموزه های مهدوی و تبیین آن به زبانی ساده برای نمونه آماری پژوهش (240 دانش آموز دختر پایه هفتم مدارس متوسطه اول شهرستان تهران) و تحلیل یافته ها توسط آمار استنباطی نشان داد که بین آموزش مهدی باوری و ارتقاء امیدواری و کاهش اضطراب دانش آموزان رابطه معناداری در سطح 05/0p≤ وجود دارد. همچنین بررسی کارنامه تحصیلی سالیانه نمونه آماری در سه سال تحصیلی متوالی به روش آمار توصیفی نشان می دهد که پیشرفت تحصیلی آنان بهبود یافته است.
  کلیدواژگان: آموزش مهدی باوری، ارتقاء امیدواری، کاهش اضطراب، بهبود پیشرفت تحصیلی، مطالعه طولی
 • احمدرضا مفتاح، ناصر محمدی صفحه 209
  معنادار بودن زندگی از جمله دغدغه های انسان معاصر است. اندیشه ها، باورها و آرمان های فردی و جمعی نقش تعیینکنند های در معنا داشتن زندگی دارد. از جمله باورهایی که در معنابخشی به زندگی فردی نقش دارد باور به مهدویت است. در مباحث فلسفی برای معنای زندگی سه معنا مطرح می شود: هدفمند بودن، ارزشمدار بودن و کارکرد داشتن. در این تحقیق با تکیه بر احادیث پیامبر و ائمه اطهار نشان داده خواهد شد که باور به مهدویت به هر سه معنای مورد نظر به زندگی شیعیان معنا می دهد. در مورد هدفمندی، باور به مهدویت از این جهت که جهان، رو به خیر حرکت می کند و بر عدالت گستری و مبارزه با ظلم و فساد تاکید می کند، به زندگی معنا می دهد. در مورد ارزش محوری، باور به مهدویت از این جهت که احیای اسلام راستین، تامین رفاه و آرامش، رضایت مندی و عشق به محبوب، ارزش محسوب می شود و در مورد کارکرد داشتن از آن رو که باور به مهدویت موجب پارسایی، اخلاق مداری مسئولیت پذیری و امیدبخشی می شود زندگی منتظران معنا پیدا می کند.
  کلیدواژگان: معنای زندگی، مهدویت، هدفمندی، ارزش مداری، کارکرد داشتن
 • حمیدرضا مطهری، سعید نجفی نژاد صفحه 229
  ظهور صفویان تحولات گسترده ای در مسائل فرهنگی از جمله تاریخ نگاری ایران پدید آورد و موضوعات جدیدی را وارد این عرصه کرده و در برخی امور متحول کرد. موضوع مهدویت از جمله مهمترین مسائلی بود که در این دوره مورد توجه تاریخ نگاران قرار گرفت. این نکته، مسئله اصلی پژوهش حاضر است که تلاش خواهد شد با استفاده از داده های کتابخانه ای و تحلیل آنها، سیمایی روشن از موعودگرایی و انتظار حضرت مهدی در تاریخ نگاری این دوره ارائه گردد. به نظر می رسد یک ارتباط معنی دار بین انگاره زمینه ساز بودن صفویان برای حکومت مهدوی از سوی تاریخ نگاران این دوره مورد تاکید بوده که می تواند به نوعی نمایانگر تلاش مورخان برای مشروعیت بخشی بیشتر به حکومت این خاندان در ایران آن عصر باشد. بررسی ارتباط بین این متغیرها از دیگر مسائلی است که در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: موعودگرایی، مهدویت، فرهنگ انتظار، صفویه، تاریخ نگاری
 • رضا شجاعی مهر، نجف لک زایی صفحه 249
  اعتقاد به آموزه مهدویت که مکمل اصل امامت در منشور اعتقادی شیعه است صرفا ایستاری ارزشی و اعتقادی محسوب نمی شود بلکه این آموزه در آمیزش با هیجانات اجتماعی و التهابات سیاسی همواره واکنشی انفجاری و تهاجمی از خود نشان می دهد. تاریخ پر تلاطم شیعه، نشان می دهد که آموزه مهدویت همواره با دو خوانش کلی روبرو بوده است؛ نگاه حداقلی و سلبی به این باورداشت رخوت و رکود را در جوامع شیعی رقم زده و قرائت حداکثری و ایجابی آن، روح امید و تکاپو را به جامعه تزریق می کند. توده انقلابیون در جریان انقلاب اسلامی ایران با بازآفرینی و جلوه سازی عینی رهیافت حداکثری آموزه مهدویت، موفق به خلق انقلاب اسلامی در ایران شدند. فرهنگ مهدویت از طریق باورها، رفتارها ونمادهای ایرانیان شیعه به تکوین دینی انقلاب کمک نموده است. این نگارش در پی واکاوی کاربست های آموزه مهدویت در هویت سازی و شکل گیری سامانه سیاسی انقلاب اسلامی ایران است.
  کلیدواژگان: مهدویت، انقلاب اسلامی، انتظار فرج، مهدویت حداکثری، مهدویت حداقلی
 • محمدعلی فلاح علی آباد، عباس کلانتری صفحه 273
  تاویل در آموزه مهدویت از مهم ترین ترفندهای فرقه های انحرافی به شمار می رود. تاویل که کشف معانی باطنی و غیرظاهر از نصوص دینی است دارای ظرفیتی است که بهره گیری از مفاهیم دینی را گسترش می دهد و از این رو مورد توجه بسیاری از فرقه ها قرار گرفته است. از آن جا که تاویلات فرقه ها بدون ضابطه و در راستای اهداف فرقه ای صورت می گیرد؛ مایه بسیاری از مشکلات و انحرافات شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به پیامدها و آثار تاویل گرایی فرقه های انحرافی در موضوع مهدویت می پردازد. نتایج تحقیق از تقسیم پیامدهای تاویل فرقه ها در دو بخش پیامدهای درونی و در اندیشه فرقه ها و پیامدهای بیرونی مربوط به اجتماع سخن می گوید. تاویل در حوزه نخست، باعث گرایشات انسان خدایی در اندیشه منجی، نفی شریعت و درهم ریختن نظام معرفتی امامت و مهدویت شده است و در دومین حوزه، القای شک و تردید در باورداشت مهدویت، بسترسازی برای پیدایش ادعاهای جدید، فرقه سازی های چندگانه و بسط اباحی گری در جامعه را در پی داشته است.
  کلیدواژگان: تاویل، پیامد تاویل گرایی، فرقه، مهدویت
 • محمد امیری قوام، مهدی یوسفیان صفحه 293
  داده های روایی متعددی از منابع شیعه و اهل سنت بر اقتدای مسیح به امام مهدی دلالت می کنند و پذیرش مفاد آن ها پیامدهای مهمی در زمینه های گوناگون به ویژه در عرصه علم کلام خواهد داشت؛ ازجمله اقتدای یک نبی اولوالعزم بر امام و وصی پیامبر خاتم، افضلیت امام بر نبی و... که این پیامدهای کلامی تنها با مبانی امامت در مذهب شیعه سازگار بوده و با مبانی کلامی اهل سنت در تعارض خواهد بود؛ بنابراین باید این روایات، ازنظر سند و دلالت مورد ارزیابی علمی قرار گیرند تا ادعای فوق ارزش علمی بیابد؛ مقاله حاضر به دور از هرگونه تعصب مذهبی و با رعایت انصاف علمی، با مراجعه به منابع اصلی روایی و رجالی اهل سنت، پس از ارزیابی سند و دلالت روایات مذکور چنین نتیجه گیری شده است که از بین شش روایت موجود در منابع اهل سنت ازنظر دلالت، همگی بر اقتدای موردنظر دلالتی روشن دارند و ازنظر سند تنها دو روایت صحیح بخاری از ابوهریره و روایت مسند احمد از جابر صحیح السند هستند و چهار روایت دیگر از اشکالاتی نظیر عدم اتصال و مجهول یا ضعیف بودن برخی راویان رنج می برند؛ ولی درعین حال با توجه به مجموعه ای از قرائن، همه آن ها معتبر هستند و بعید نیست که با توجه به مجموع منابع شیعه و اهل سنت، تواتر معنوی اقتدای مذکور به اثبات برسد.
  کلیدواژگان: روایت، اقتدا، عیسی، مهدی، سند، صحیح، دلالت
 • حسین الهی نژاد، محمدرضا ثقفی صفحه 317
  مهدویت از باورهای قطعی اهل سنت است که از جایگاه مهم و ویژه ای در میان آنان برخوردار است. با این وجود، برخی از دگراندیشان با رویکردهای مختلف درصدد تردید و انکار این باور برآمده اند. یکی از روش های منکران اندیشه مهدویت در میان اهل سنت، رویکرد کارکردگرایانه است. برخی با درک ناصحیح، تفسیر غلط، برداشت های سطحی، نادرست و غیرعالمانه از روایات مهدویت خواسته اند چنین وانمود کنند که اندیشه مهدویت منجر به بروز کارکردهای منفی از قبیل: سستی و رخوت در جامعه، تجویز فراگیری ظلم و ستم و اعتقاد به توکیل و تفویض می شود. بنابراین برای رفع این نگرانی ها و مواجه نشدن با کارکردهای منفی، بهتر است که دست از اندیشه مهدویت کشیده و آن را انکار نمائیم. در مقابل؛ بعضی از بزرگان اهل سنت در مقام پاسخ برآمده و با رویکرد مثبت و برداشت صحیح از روایات، این نگرش را مردود و بی اساس دانسته اند. اینان معتقدند که بر اساس روایات المهدی، ما الزام داریم تا زمینه و آمادگی ایجاد نماییم و با دوری از خمودی و ایستایی به سمت هدف حرکت نماییم.
  کلیدواژگان: مهدویت، کارکردگرایانه، اهل سنت، تفویض، مدعیان
|
 • Dr. Morteza Karimi, Dr. Nusrat Allah Ayati Page 7
  The teachings preached by Ahmad al-Hasan al-Basri are dangerous to Shi’a beliefs on Mahdism. In recent years, the preaching activities of his followers through cyberspace and face-to-face dialogues have been increased and acceptance of his invitation by few students in Hawza Seminaries has doubled the danger. Thus, to have an analytical approach toward his ideas is of great importance. Ahmad al-Hasan al-Basri who claims to be Imam, the first Mahdi and the promised Yamani, believes that he, just like all the other Imams, is blessed by Divine knowledge and therefore, he is free from any kind of mistake and error. Thus, to show even 1 mistake in his works is enough to reject all his claims. His mistakes can be divided into various categories like those related to the Holy Quran, Hadith, theology, Arabic grammar, jurisprudence and history. This article analayzes his viewpoint which regards all Qur’anic Verses as ambiguous (Mutishabih) and claims that withought referring to the Infallibles, these is no clear Verse (Muhkam) in the Noble Qur’an.
  Keywords: Mahdism, Ahmad al-Hasan al-Basri, The Knowledge of the Imam, Mistakes Regarding the Holy Quran, Firm, Ambigous Verses
 • Dr. Ali Maleki Page 25
  Justice is one of the important anxieties of all beliefs and religions which can be investigated from different aspects of abstract, philosophical and sociological. In this research we compare Islam and liberalism about the basis of Justice; to reach our goal, we investigate two ideas of social contract and Mahdaviyat Both of which have abstract thoughts and extended claim in this domain. The main question is that what is the difference between the basis of Justice in Islam and liberalism and based on that what ideas are made about Justice. The writer poses ,by analytic- comparative method, this theory that says justice in liberalism is partial and based on the idea ideas of citizens because it is based on the theory of social contract; as a result, there is no internal basis for justice. Consensus in every Affair is considered just and fair. And it's practical pattern is the political system of the United States of America. But in Islam and the idea of Mahdaviyat, based on monotheistic idea, Justice is based on internal affairs. The whole universe and being system is created on the basis of justice. And human beings Feel it by their nature. Madhavi Justice based on the idea of Mahdaviyat will be executed in all aspects by the appearance of Mahdi (peace be upon him). And because it is something natural, it has consensus. This issue can solve the most important problem of nowaday societies which is dissatisfaction of Justice.
  Keywords: Islam, liberalism, Justice, social contract, Mahdaviyat
 • Dr. Majid Maaref, Farshad Manaei Page 45
  Several Sunni narrations faulty resources, there are some things that, before the advent of the promised Mahdi (PBUH) will occur The expression and the emergence of the events happening on the verge of explaining why the following hand narratives., It is necessary to have A number of traditions which is known as "profit" Tales of Rait (Black flag) are paying attention. "In some of the sayings of the Rait in this story is the theme of " profit" the black flags are out from Khorasan, when click the flags to the side they hurry because God's Caliph Mahdi Corps it. "this bunch of sayings between Khorasani, who Shortly before the advent of the promised Mehdi (as.) of Khorasan, withdrawal, with the promised Mehdi (as.) from Mecca have phlegm, exit and may induce the doubts that the promised Mehdi (as.) in the Corps of Khorasan Khorasani and rise. So check out Rejali It is clear that these narratives, a bunch of narratives of Sandy's comment, lacking the necessary credibility and can not be accepted, and assume tolerance towards the weakness of this document, numerous anecdotal tales, bugs on the jurisprudence of the jurisprudence which also compiled, including jurisprudence there can be bugs anecdotal sayings of the rise and exit properly Document promised Mehdi (as.) of Mecca, the existence of the text in the "sayings of the crossed portion of profit and Rait ahatema The text of the Hadith, the occurrence of l Edit an introductory role and prepare the conditions for fostering rebellion Khorasani promised Mehdi (as.) Government and Sunni clerics reiterated to being separate and the promised Mehdi Khorasani uprising with exit (PBUH). With regard to the content, the end result will be that in order for this outcome, which implies that the promised Mehdi (as.) In the area of the Khorasan Khorasani Corps is leaving, and the terms of the document are not reliable and anecdotal jurisprudence can not be added to this Hadith, arguing and get them to provide more in the field of documentary, Restrictions.
  Keywords: The promised Mehdi (AJ), black flag, the Sunni Hadith, Jurisconsult, adjustment, mayhem
 • Dr. Majid Ahmadi Kachaei Page 65
  The deserving place of Hussein ibn Rohoh Nobakhty 326 AH as one of the connecting rings between the Shiites and his absent Imam and his performance in his jurisprudence is of great importance, so that his ability to manage in a period of pressure in the lesser absence and in the time when many speculations about the absence of Imam have not ended, and also in the face of their powerful claimants and their influence on the ruling system, all indicate his personality and special timing. This paper explains the period of Hussein ibn Ruh and how he behaved in the face of crises.
  Keywords: Imam of the Time, Hossein ibn Ruh, Lesser absence, Intermediary, Shalmghani
 • Dr. Seyyed Abdullah Hashemi Page 79
  One of the signs of the twelver Shiites of the Imami, especially in the present era, is the belief in the live Imam, who for centuries lived through his absent life. This belief has raised questions from proponents and opponents, and as the history progresses, these discussions are hotter and more serious and reveal further findings about Mahdism. One of these discussions is the question of the birth of the Imam and discusses the authenticity of the reports in this area. What follows is, in fact, the answer to a doubt raised by one of the intellectual proponents and based on that, denies the birth of the Imam of Time. In this article and in three sections, we have tried to answer this doubt as raised. In the first section, Imam's birth reports were reviewed in the form of five valid reports and five uncorrected reports, and in the second section, reports of the visit to Imam, including two credible reports and six uncorrected reports, were included, and in the third section, there were other narratives in the form of Implicit implications for the birth of the Imam mentioned.
  Keywords: Historical Documentation, the Birth, the Imam of Time
 • Dr. Fathollah Najarzadegan, Dr. Hamed Dejabad, Ali Andide Page 113
  This research, by analyzing the nature and type of divine caliphate, describes the necessity of Khalifah of Allah and Imam Mahdi (PBUH) being Khalifa of Allah based on the views of Ayatollah Beladi Bushehri. In his view, the philosophy of the work of the divine prophets and the philosophy of the installation and appointment of Imam is related to the position of Imam Mahdi's Caliph of Allah. This position, the Imam Mahdi (PBUH) Caliphate, is the manifestation of the divine mercy and the offering of grace and of the traditions of God, for the creation of the caliph of Allah. The persistence of the goals of the Prophets, including the thinking and intellectual authority, the preservation and continuation of the Sharia, the continuity of guidance, the protection of religion from its distortion and their proper implementation are the essential components of the need for the Khalifah of Allah in the field of theology. From the point of view of Allama Beladi, the difference between the caliph of Allah, the Khalifa al-Rasul and the Imam, Imam Mahdi (AS) is not inherent in all attributes, authorities and actions, except for prophecy like prophets.
  Keywords: Khalifa, Khalifah of Allah, Imam Mahdi (PBUH), Prophets, Beladi Bushehri
 • Dr. Bibi Zeinab Hosseini, Dr. Abolhassan Bakhtiari, Tahereh Izadi Page 137
  Identifying fake hadiths and distinguishing them from authentic hadiths is one of the important research issues. There are hadiths in Shia and Sunni hadith compilation that present different signs for the reappearance of the Imam Mahdi (AS). One of these signs is the hadiths of the murder of Zakiah (pure) Soul and the rise of Seyed Hassani.
  Analyzing and comparing of these hadiths in a historical way that the hadith of Seyed Hasani's uprising is not really a sign of reappearance, and is different from the sign of the murder of Zakiah Soul. The hadith of Seyed Hassani is an unreliable hadith that has been falsified by Hossein ibn Hamdan Khasibi (d. 334), the leader of Nusayriyah Sect, in order to prove the views of this sect. Historical investigations can explain the cause of this fabrication in the context of history.
  For the first time, Mohammed bin Yaqub Kulayni, (d. 329) used a descriptive account of Zakiah Soul mistakenly to refer to Seyed Hassani without naming him as Zakiah. Later, Masudi (d. 346) used the title of Zakiah soul for Seyed Hassani. Since the fourth century, this nickname has gradually become widespread among the Alawites. And Seyyed Hassani has been identified with Zakiah Soul, consequently, the Hassani uprising has been considered as the sign of the reappearance of Imam Mahdi (AS).
  Keywords: Mahdism, Historical Analysis, Signs of Reappearance, Seyed Hassani, Nafs Zakiah (pure soul)
 • Dr. Seyed Masood Pour Seyed Aghayi, Moslem Zamanian Page 163
  Imam Mahdi (AS) will appear as the ultimate divine authority on earth with the goal of reforming humanity and spreading justice and morality in the world. Naturally, He will face obstacles to achieve his goals, as it has been mentioned in narratives (Hadith), such a victory cannot be achieved except with much difficulty. Some of these obstacles come from within the Islamic Ummah and they are related to the Muslims. This is especially important because, these obstacles lie within the religion against the real leader of that religion. This impediment to the impediments that non-Muslims face in front of Imam is more influential. Using the Ravayats , inter-religious barriers can be divided into four basic categories . The first category is Misbehavior of some Sadat. The second is the religious barriers that are divided into two groups: Shia and Sunni. Third, the obstacles encountered by some tribes from different Geographical areas for the Imam (aj). The fourth obstacle is the flow of hypocrisy, which, according to some Ravayats, will stand up against him.
  Keywords: obstacle, Islamic Ummah, Emergence, Obstacles to the establishment of the Mahdi rule, Obstacles after the Appearance
 • Dr. Ashrafoalsadat Shekarbaghani Page 189
  This research (descriptive-longitudinal) survey aims to investigate the effectiveness of Messianism teaching on promoting hope, reducing anxiety and improving academic achievement during the first three years of high school education. By collecting the required information from the sources related to the teachings Messianism and its explanation in simple language for the statistical sample of the research (240 female students of the 7th grade of the first high schools of the city of Tehran) and analysis of the findings by inferential statistics showed that there was a significant relationship between Messianism teaching and promotion of hope and reduction of student anxiety at level p≤0/05. Also, the study of the annual study sample of the statistical sample in three consecutive academic years by descriptive statistics shows that their academic achievement has improved.
  Keywords: Educating Messianism, promotion of hope, reduction of anxiety, improvement of academic achievement, Longitudinal study
 • Dr. Ahmadreza Meftah, Naser Mohammadi Page 209
  The meaningfulness of life is one of the concerns of contemporary man. Individual and collective thoughts, beliefs and ideals play a decisive role in the meaning of life. One of the beliefs that affects individual life in giving meaning is belief in Mahdiism.In philosophical debates express tree meanings for meaning of life: Purposefulness, Value- orientation, Having a function. In this paper, based on the hadiths of the Prophet Mohammad and the Imams (PBUT), it will be shown that the belief in Mahdism is meaningful to the Shiite's life in terms of all three meanings. In terms of purposefulness, the belief in Mahdiism gives meaning to life in the sense that the world is moving towards goodness and emphasizes the development of justice and fights against oppression and corruption. Regarding the Value- orientation, given that the belief in Mahdiism are considered to be of value because of the revival of true Islam, the provision of well-being, tranquility, satisfaction, and love to the beloved, life becomes meaningful. Also in terms of having a function, life of the waiters will be meaningful, because belief in Mahdiism results in Piety, ethical responsibility and hope.
  Keywords: Meaning of life_Mahdiism_Purposefulness_Value - orientation_Having a function
 • Dr. Hamidreza Motahari, Saeid Najafi Nezhad Page 229
  The emergence of the Safavids created widespread changes in cultural issues, including Iranian historiography, and brought new issues into this arena and transformed in some matters. The issue of Mahdism was one of the most important issues that the historians considered in this period. The main issue of the present research is that it will attempt to use a library of data and analysis to provide a clear indication of the prophecy and expectation of Imam Mahdi (AS) in the historiography of this course. It seems that a meaningful connection between the idea of the Safavids for the rule of Mahdavi was emphasized by the historians of this period, which could in some way reflect the historian's efforts to legitimize more the rule of this family in this era of Iran. The study of the relationship between these variables is one of the other issues considered in this research.
  Keywords: Prophecy, Mahdism, Waiting Culture, Safavid, Historiography
 • Dr. Reza Shojaee Mehr, Dr. Najaf Lakzai Page 249
  The belief in the doctrine of Mahdiism, which complements the principle of Imamate in the Shiite Faith Charter, is not merely an expression of value and belief, but this doctrine has always shown an explosive and aggressive reaction in its mixing with social excitement and inflammation.The Shiite turbulent history shows that Mahdism's doctrine has always been met with two general readings. A minimalistic viewpoint, which has resulted in leanings and stagnation in Shiite societies and its proactive and positive perspective that has injected the Spirit of Hope and Struggle to the Society. The masses of revolutionaries during the Islamic Revolution of Iran, with the objective of re-creation and demonstration of the maximal approach of the Mahdist doctrine, succeeded in creating the Islamic Revolution in Iran. Culture of Mahdism through beliefs.The behaviors and practices of the Shiite have contributed to the religious development of the revolution.This article seeks to examine the teachings of Mahdism in identifying and shaping the political system of the Islamic Revolution of Iran.
  Keywords: Mahdism, Islamic Revolution, Expectation, Maximal Mahdism, Minimalism in Mahdiism
 • Dr. Muhammad Ali Fallah Aliabad, Abbas Kalantari Page 273
  Interpretation in the teachings of Mahdiism is one of the most important tricks of diverse denominations. Interpretation, which reveals insignificant meanings of religious texts, has the capacity to extend the use of religious concepts and is therefore considered by many sects. Because the interpretations of the sects are done with denominational and sectarian goals, there are many problems and deviations. This research, using a descriptive-analytic method, deals with the consequences and interpretations of deviant sects in the subject of Mahdism. The results of the research speak of the division of the consequences of the interpretation of sects into two parts: the internal consequences and the thoughts of the sects and the external outcomes of the community. The first interpretation in the field, has caused giving the godly human attributes to the Savior, and has caused negation of the system of Sharia and negated the Imammate and Mahdism. On the second front, it has induced doubts in the belief in mahdism, fostering the emergence of new claims for the Mahdi, multiple sectarianism and the expansion of amoralism in the community.
  Keywords: Interpretation, Consequences, Sect, Mahdiism
 • Mohammad Amiri Ghavam, Dr. Mahdi Yousefian Page 293
  Several narrative data from Shia and Sunni sources point to the imprint of Imam Mahdi PBUH and the acceptance of their provisions will have important implications in various fields, especially in the field of theology, including the adherence of a prophet of Olol-azm on the Imam and the mission of the Prophet Muhammad (PBUH) , Imam's priority on the prophet and so on. These verbal consequences are consistent with the principles of Imamate in Shiite religion and conflict with theological principles of the Sunni; therefore, these narratives must be evaluated in a scholarly way from the point of view of the accepted documents in order to find the supreme value of it and its implications. The present article evades from any Religious bias and with all scientific fairness, tries to demonstrate facts by referring to the main sources of narrative and religious guidance of the Sunni denominations. After evaluating the documents and implication of the mentioned narrations, it is concluded that Eghteda is verified in all of the six narratives in Sunni sources in terms of implications, and all have a clear meaning on his intended authority. And in terms of the documents, only two narrations of Sahih Bukhari from Abu Ghuraira and the narrative of Masand Ahmad of Jaber are properly documented. On the other hand, four other narratives are suffering from some problems such as lack of connection and the passivity or weakness of some narrators; however, according to a whole set of evidence, all of them being authentic, it is not unlikely that, given the total amount of Shia and Sunni sources in this regard, the spiritual passage of the above mentioned authority would be proved in Islamic world soon as a consensus.
  Keywords: Narration, Prophecy, Jesus, Mahdi, Document, Sahih, Implications
 • Dr. Hossein Elahinejad, Mohammad Reza Saghafi Page 317
  Mahdism is a definitive Sunni belief and has a special place among them. Nevertheless, some dissidents have come up with a variety of approaches to hesitate and deny this belief. One of the methods of denying Mahdism's of the people is taking a functionalist approach. Some have inaccurately pretended that belief in Mahdism leads to the occurrence of negative functions and thoughts. This has come with their wrong interpretation, misunderstanding, superficial and inaccurate perceptions of such narratives of the Mahdism. Those functionalities can be such as: creation of sense of indifference and apathy in the society, ranging from administration and tolerance in the face of oppression and the belief in the agency for the saviour. Therefore, they claim that in order to overcome these concerns and avoid the confrontation with those negative functions, it is better to stop thinking and deny Mahdism. In contrast, some of the elders of the Sunni have responded and rejected this attitude with a positive approach and referred to correct interpretation of the traditions. They believe that, according to Mahdist narrations, we are obliged to create an attitude of preparedness and to move towards a goal in a way that is steady and far from complacency.
  Keywords: Mahdism, Functionalism, Sunni, Devotion, Claimants