فهرست مطالب

 • پیاپی 237 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه اسدی ، شاهرخ حکمت، محمدرضا قاری صفحات 1-20
  در میان داستان های هدایت «سه قطره خون» از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار است. به عقیده بسیاری از منتقدان ادبی، سبک داستان پردازی هدایت در این داستان، نمونه تمام عیار سبک داستان نویسی خاص اوست. این داستان با درون مایه رازآلود و سمبلیک خود و ساختار پاره پاره و نامنسجم و روایت های گسیخته از وقایع نامرتبط، به خوبی نمایانگر نگرش خاص نویسنده به جهان پیرامون و همچنین جهان بینی ذهنی اوست. درواقع هدایت در این داستان با استفاده از عناصر سوررئالیستی و مدرنیستی، پیرنگی نامتعارف و بدیع خلق کرده است که به وسیله آن نگرش ابهام آلود و شک گرایانه خود به رویدادهای جهان هستی را به تصویر می کشد. همین عوامل سبب شده اند که معنای مرکزی متن در لایه مشهود و بیرونی تا حدی غامض و پیچیده شود. به همین دلیل نگارنده در این مقاله سعی کرده است تا از طریق مطالعه دقیق داستان و با تکیه بر نظریات، کتاب ها و مقالات متعددی که در این باره وجود داشته، عناصر پیرنگ ساز داستان را بر مبنای نظریات مدرنیست ها و سوررئالیست ها کشف و تحلیل کند. بر پایه همین نگرش، نگارنده درنهایت به این نتیجه رسیده است که اساس این پیرنگ نو و بدیع و نامتعارف بر پایه شک و ابهام و تکرار و تداعی نهاده شده است.
  کلیدواژگان: مدرنیسم، سوررئالیسم، پیرنگ، داستان کوتاه، سه قطره خون
 • عباس باقی نژاد صفحات 21-35
  مفتون امینی، شاعری تجربه گراست که مولفه های شعر او بیانگر تمایل وی به دگردیسی و حرکت در مسیر تجربه های تازه است. این امر به تغییرات متناوب در ساختار و زبان شعر مفتون انجامیده و زمینه ظهور شاخصه هایی انحصاری را در کلام وی فراهم آورده است. در این مجال، چند مولفه اصلی شعر مفتون که عمدتا برآیند رویکرد متنوع زبانی و تغییرات ساختاری در شعر او هستند، با عناوین «حرکت» ، «معنی» ، «ابهام» ، «مشاهده» و «روایت» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. طی تحلیل ها به ترتیب، چگونگی تغییر وضعیت و جا به جایی زمانی در مسیر تکوین شعر مفتون تشریح شده؛ کیفیت توضیح و تاکید و شرح و تثبیت معنا در آن بیان گردیده؛ هم چنین شگردهای پنهان سازی معنا و ابهام آفرینی در شعر مفتون توضیح داده شده است؛ افزون بر این موارد، وصف مادی و ملموس عینیات به عنوان یکی از عناصر زیبایی شناسی شعر مفتون و امکان فضاسازی با اشیا و واژه ها در آن مورد بررسی قرار گرفته است. نهایتا چگونگی استفاده مفتون از شگردهای روایت، یعنی صحنه، نمایش، حرکت، شخصیت پردازی، گفت وگو و… تحلیل و تببین شده است.
  کلیدواژگان: مفتون امینی، ساختار، زبان، شعر
 • سعیده جاور، ناصر علیزاده صفحات 37-57
  مفهوم گروتسک که در ابتدای سده شانزدهم به نقاشی های عتیقه موردپسند عامه در ایتالیا محدود می شد، با ورود به موضوع بحث زیبایی شناسان قرن هیجده و تداعی آن با کاریکاتور، گسترش معنایی یافت و در کنار جنبه های ترسناک و منزجرکننده به عنصرهای مضحکه و خارق العاده گرایش پیدا کرد. ساختارگرایانی همچون میخائیل باختین، فیلیپ تامسون و ولفگانگ کایزر با پژوهش در حیطه گروتسک هریک از منظری متفاوت، ویژگی های آن را برشمردند و درنهایت این سبک هنری را درصدد تشریح جهانی بیگانه از خود دانستند که در آن قدرت جهت گیری نیست. با توجه به مولفه های موجود در رمان خوف که در این تحقیق با روش کتابخانه ای موردبررسی قرار گرفته، مشخص شد این اثر روایی که در حیطه فرم و محتوا پیشروست، با درآمیختن اجزای گروتسکی، روایت گر فضای هراسناکی است که برای نخستین بار در یک داستان زنانه به خدمت گرفته شده است و به اهداف عملکردی نوشته های گروتسک گونه دست یافته است.
  کلیدواژگان: عناصر گروتسک، رمان، خوف، ارسطویی
 • مهدی رضایی صفحات 59-73
  زمان به عنوان یک پدیده، از دغدغه های همیشگی ذهن بشر بوده است. در همه جنبه های حیات بشری، نمودی از زمان را می توان مشاهده کرد؛ از جمله در حماسه ها جلوه های متنوعی از زمان قابل مشاهده است. حماسه هایی چون شاهنامه به دلیل دربرداشتن ابعاد مختلف از جمله ابعاد اسطوره ای، تاریخی، طبیعی و فلسفی نمودگاه جلوه های مختلفی از زمان است. مطالعه مفهوم زمان در شاهنامه به عنوان اثری که مشحون از تاریخ و باورهای متنوع ملت متمدن و باسابقه ایران است، می تواند بخشی از روند باوری و تحولات و تنوع مفهوم زمان را نشان دهد. از جمله نکات قابل تامل درباره مفهوم زمان در شاهنامه فردوسی، کاربرد فراوان آن با واژه مکان است که اگر این هم بافتی را اتفاقی ندانیم و قصد توجیه آن را با آرایه های ادبی نداشته باشیم، می تواند پرسش های اساسی و مهمی را برانگیزد. برای یافتن این دلایل هم بافتی زمان با مکان در شاهنامه، ابتدا به روش تحلیل متن، انواع زمان در شاهنامه مورد تامل قرار گرفته و پس از بررسی های دقیق مشاهده می شود که زمان در شاهنامه به چهار نوع «نجومی، اسطوره ای، فلسفی و تاریخی» تقسیم گردیده و در نهایت با روش تحلیل بافت مشخص می شود که زمان در مفهوم فلسفی خویش با مکان دارای مفهومی مشترک و یگانه است که همین امر سبب هم بافتی این دو واژه شده است.
  کلیدواژگان: زمان، مکان، شاهنامه، اسطوره، فلسفه، کیهان
 • علیرضا شوهانی، سارا حسینی صفحات 75-101
  گسترش اینترنت و امکانات آن در دهه هفتاد در ایران، سبب ایجاد تحولات مهمی در حوزه زبان و ادبیات فارسی گردید که پدید آمدن شیوه های نوینی چون: وب نوشت ها و ابر داستان ها در حوزه نثر و نیز پیدایش شعر دیجیتالی و گسترش یافتن شعر های تصویری و دیداری در حوزه شعر از مهم ترین این تغییرات به شمار می آید. همچنین فراگیرشدن استفاده از اینترنت، این فرصت را در اختیار مخاطبان عام قرار داده است تا به ارائه نظر و نقد آثار ادبی منتشر شده در فضای مجازی بپردازند که این خود سبب فراوانی و البته سطحی شدن نقدها در این فضا گردیده است. به طور کلی رشد فضای سایبر در جامعه ما از یک سو، شکل های نوینی از طرح افکار ادبی را پیش روی نویسندگان و شاعران قرار داده و امکان تعامل گسترده تر و سریع تری را میان خالق آثار ادبی و مخاطبان آن ها فراهم نموده است؛ از سوی دیگر، شتابزدگی در نوشتن، سطحی شدن برخی از آثار و همچنین نقد آن ها، ایراد های نوشتاری و بی توجهی به ویرایش نوشته ها و… از جمله عیوبی است که گریبانگیر آثار منتشر شده در این فضا گردیده است. این پژوهش بر آن است تا به بررسی وجوه تاثیر فضای مجازی بر زبان و ادبیات فارسی معاصر پرداخته، فواید و کاستی های آن را در چهار مقوله قواعد نوشتار، نظم، نثر و نقد ادبی بررسی نماید.
  کلیدواژگان: فضای سایبر، مجازی، وب نوشت، ابر داستان، شعر دیجیتالی، شعر تصویری و دیداری
 • امیرعباس عزیزی فر *، فاطمه بختیاری، مرتضی شکری صفحات 103-128

  یکی از مکاتب فلسفی مهم در قرن بیستم، که چهره های شاخصی همچون کی یرکگور، نیچه، هایدگر و سارتر داشت و تاثیر بسیاری بر جریان ادبی پس از خود برجاگذاشت، اگزیستانسیالیسم است. اگزیستانسیالیسم را به فارسی اصالت وجود ترجمه کرده اند. تقدم وجود بر ماهیت، فردیت، آزادی، درون ماندگاری، گزاف بودن جهان و عواطف وجودی مانند غم و دلهره، مبانی اصلی این فلسفه را تشکیل می دهند. سهراب سپهری از برجسته ترین شاعران نیمایی معاصر است که به گواهی شعرهایش، دغدغه های وجودی بسیاری داشته است. این دغدغه ها در هشت کتاب، بروز و ظهور پررنگی دارند. این جستار در پی تبیین اصول و مبانی فلسفه اگزیستانسیالیسم در شعرسپهری است. مساله محوری این پژوهش این است که تفکر سهراب تا چه میزان با مبانی فلسفی این مکتب تطابق دارد؛ به بیان دیگر اوچه مبانی ای از فلسفه مذکور را در شعر خود به نمایش گذاشته است. روش پژوهش از نوع کیفی و مطالعه کتابخانه ای بر مبنای تحلیل محتواست. دلزدگی و ملال سهراب از وضع کنونی جهان، احساسات و عواطف عمیق وی، مرگ، تنهایی، زندگی اصیل و نیز عطف توجه مخاطب به مقوله امر متعال، از جمله عواملی است که رگه های فلسفه اگزیستانسیالیسم را در شعر او نشان می دهد؛ تنهایی و غم، عشق، چیستی زندگی و مرگ و امر متعال از جمله اصول فلسفی اگزیستانسیالیسم است که در هشت کتاب سهراب نیز دیده می شود.

  کلیدواژگان: فلسفه اگزیستانسیالیسم، سپهری، هشت کتاب
 • رضا محمدی ، عباس قدیمی قیداری صفحات 129-151
  روزنامه طنز انتقادی حشرات الارض توسط میرزاآقا بلوری طی سال های 1326 تا 1329ه. ق در تبریز منتشر می شد. این نشریه در دوره استبداد صغیر روزنامه ای بود که با استفاده از کاریکاتور انتقادی و طنز منتشر می شد. مطالب آن بیشتر از زبان غفار وکیل (دیوانه بازارگرد) و به صورت شعر طنزگونه چاپ و کاریکاتورهای آن به دست حسین طاهرزاده بهزاد کشیده می شد. کاریکاتورها بیشتر در انتقاد از پادشاه ضدمشروطه، سوءاستفاده والیان از مناصب و فساد مالی آنان بود. بعضی طرح ها به مداخلات بیگانگان در امور ایران اشاره دارد. پیام طرح ها عموما آگاهی بخشی به مردم برای آشنایی با حقوق خود و مسئولیت های حاکمان قاجار بود. برای نخستین بار با زبان حیوانات، جریانات اجتماعی و سیاسی آذربایجان و ایران را افشا و از مشروطه، برقراری قانون و عدالت حمایت می کرد. این مقاله با تکیه بر مندرجات و کاریکاتورهای روزنامه حشرات الارض و منابع دیگر با روش تحلیل محتوا، سعی دارد گفتمان حاکم بر این روزنامه را در یکی از حساس ترین سال های تاریخ ایران عصر مشروطه در مقابله با استبداد روشن سازد.
  کلیدواژگان: روزنامه حشرات الارض، مشروطیت، کاریکاتور، انتقاد سیاسی و اجتماعی، طنز، تحلیل محتوا
 • زهرا مددی، علیرضا مظفری*، عبدالله طلوعی آذر صفحات 153-183

  منظومه های غنائی بخشی از ادبیات فارسی هستند که به روایت داستان می پردازند به همین جهت زبان توصیفی در آن ها کاربرد زیادی دارد. زبان منظومه های غنائی در دوره های مختلف یکسان نبوده و بر اساس اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دگرگونی هایی در آن ایجاد شده است. در این پژوهش به مقوله دو گونه زبان، شامل زبان توصیفی تشبیهی و توصیفی استعاری، پرداخته ایم. به این منظور 9 منظومه غنائی از ابتدا تا انتهای دوره تیموریان انتخاب شده و با گزینش ابیاتی تصادفی از بخش های مختلف آن ها، زبان توصیفی تشبیهی و توصیفی استعاری بررسی شده است. این منظومه ها به طورکلی به دو گروه اول و دوم تقسیم شده اند. در گروه اول سه منظومه ویس و رامین، ورقه و گلشاه و شیرین و خسرو دهلوی بررسی شده و نشان داده ایم که این منظومه ها بیشتر مبتنی بر تشبیه بوده و دارای جملاتی کوتاه تر و زبانی ساده ترند. در گروه دوم شش منظومه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی، همای و همایون خواجوی کرمانی، لیلی و مجنون و یوسف و زلیخای جامی و مهر و مشتری عصار تبریزی بررسی شده و نشان داده ایم که این منظومه ها زبان توصیفی استعاری داشته و دارای تتابع اضافات و جملات طولانی تری نسبت به گروه اول اند.

  کلیدواژگان: ادبیات غنائی، منظومه ها، زبان استعاری، زبان تشبیهی، توصیف
 • رحمان مشتاق مهر ، امینه فیضی صفحات 185-210
  زبان‎شناسی زیست محیطی یکی از شاخه های جدید زبان‎شناسی است که به بررسی نقش زبان در تخریب های محیط زیست می پردازد؛ زیرا با پذیرش اصل ارتباط بین زبان و تفکر در زبانشناسی، خواهیم پذیرفت که طرز تفکر ما بر نحوه برخورد و رفتار ما با طبیعت تاثیر می‎گذارد. زبانشناسان با بررسی و تجزیه و تحلیل متون، در جست‎و‎جوی الگوهایی ذهنی هستند که ارتباط انسان با طبیعت را اصلاح و بازسازی می‎کند. نگارندگان، با این پیش‎فرض که عارفان به سبب ارتباط تنگاتنگ با جهان هستی، برای بیان اندیشه های انتزاعی خود، بیشترین بهره را از عناصر طبیعت گرفته اند، بر این باورند که زبان عرفان قادر است الگوهایی ارائه کند که با ترویج آن‎ها، زیرساخت‎های فکری و فرهنگی مردم نسبت به محیط زیست در جهت مثبت دگرگون شود. نتیجه بررسی ها بیان گر آن است که در دنیای کنونی که محیط زیست هر لحظه بیشتر تخریب می‎شود، ترویج چنین الگوهایی در به‎کرد زیر ساخت های فکری و اندیشگی جامعه نسبت به طبیعت موثر است.
  کلیدواژگان: عرفان، زبان‎شناسی، محیط زیست، بهاء ولد، بقلی شیرازی، مولوی
 • فرشاد ولی زاده، علی دهقان ، حمیدرضا فرضی صفحات 211-242
  عرفان اسلامی به عنوان نمود دینی معرفت باطنی (Esotericism) ، ساحت حیات مادی، جایگاه انسان در هستی و درنهایت، حیات آن‏جهانی او را موردتوجه قرار داده است. وجودمداری یا اگزیستانسیالیسم (Existentialism) نیز با این دو ویژگی که وجود را بر ماهیت مقدم می‏داند و دیگر آنکه موضوع اندیشه را انسان می‏داند و نه موضوعات فلسفی صرف، تحقق امکان‏های موجود انسانی را موردتوجه قرار داده است و از همین رو بیشتر شاخصه‏های اصلی این مکتب فکری ازجمله توجه به فردیت، وضعیت وجودی، آزادی، اخلاق و مسئولیت ناشی از آن‏ها در این مکتب بر محور یگانگی انسان می‏گردد. این پژوهش جایگاه انسان در دو جهان‏بینی مزبور را بر اساس حدیقه و تهوع بررسی کرده و به یافته‏هایی از این دست نایل آمده است که با وجود تفاوت‏های بنیادین فکری، انسان همچون یگانه هستی، در هر دو مکتب فکری جایگاه والایی دارد. هر دو مکتب فکری در جهت دستیابی انسان به مراتب متعالی وجود، او را به پشت پازدن به حیات مادی صرف ‏فرا می‏خوانند. سنایی، نیل به این هدف را درگرو سلوک عرفانی و پیروی از شریعت و سارتر در رمان تهوع، آن را در گرو پرداختن به امور متعالی ازجمله آفرینش هنری یا شرکت در فرایند نوشتن می‏داند.
  کلیدواژگان: انسان، عرفان اسلامی، اگزیستانسیالیسم، سنایی، سارتر، تهوع
|
 • Fatemeh Asadi, sharokh hekmat, MohammadReza Ghari Pages 1-20
  Three Drops of Blood is one of the short stories of Sadiq Hedayat that has a surrealist and symbolic structure and it somewhat included the author's coordinates. Since the perception of the central concept of this story is somewhat difficult, it has always been accompanied by different interpretations and criticisms. According to many critics the style of this story is the full-fledged style of a particular storytelling of Hedayat. Hedayat uses an unusual and specific plot to make mysterious and symbolic story that challenges the reader's understanding of the meaning of the text and makes it hard to understand the meaning of it, and sometimes to doubt it. In other words, what has made the story style different from other realist stories is the use of a complex and unusual plot that has concealed the meaning of the text in several layers so that the reader cannot easily understand the central meaning of the story. In fact, by using a plot that is more based on association, repetition, and displacement and ambiguity Hedayat has made an irregular structure and anecdotal narrative about unrelated events in the story that has left out the critics' hands in different ways from its meaning forever. In this paper, the author attempts to use the method of study and analysis to elucidate the specific style of Hedayat's plot in this modern short story and to analyze the intellectual coordinates that is involved in the plot of the story in order to show the relationship between this type of plot with story content.
  Keywords: Short story, Surrealism, Modern, Three Drops of Blood, Plot
 • Abbas Baghinejad Pages 21-35
  Maftoon Amini is an experimentalist poet. The elements of his poetry reveal his desire to make a change and attain new experiences. This tendency has led to some intermittent changes in the structure and language of his poetry and provided the ground for the emergence of exclusive features in his works. In this paper, some of the main components of Amani's poetry, which are mainly based on a diverse linguistic approach and structural changes, have been examined and analyzed in terms of motion, meaning, ambiguity, observation, and narration. The quality of change and its chronological developments have been elaborated on respectively throughout the analysis. The quality of elaboration, the kinds of emphasis and the establishment of the meaning along with the devices for creating ambiguity and the methods of concealment of meaning have also been analyzed. Furthermore, detailed and tangible descriptions of observable objects as one of the aesthetic elements of Mattoon's poetry and the possibility of using objects and words in the poetry have been examined. Ultimately, Mattoon's use of narrative techniques such as scene, play, movement, characterization, dialogue, and ... has been analyzed and explained.
  Keywords: Maftoon Amini, Structure, language, poetry
 • Saideh Javar, Naser Alizadeh Pages 37-57
  The concept of Grotesque which was limited to popular antique paintings at the beginning of the sixteenth century in Italy, expanded its meaning with the introduction of eighteenth-century aesthetics (its association with the caricature as well) and tended toward ridiculous and fantastic elements along with frightening and disgusting aspects. Structuralisms like Mikhail Bakhtin, Philip Thompson, and Wolfgang Kaiser described various features of Grotesque from different perspectives and ultimately when seeking a global explanation alienated with this artistic style. Investigating the elements present in “Fear” novel in this study by library method revealed that this narrative work, a precursor in form and content, through combining Grottic elements narrates a terrifying atmosphere that has been employed in a feminine story for the first time and has achieved the functional goals of the Grotesque writings.
  Keywords: grotesque elements, novel, Fear, Arastouei
 • Mahdi Rezaie Pages 59-73
  Time is one of the mental concerns of human beings. There are difference views toward time in difference historical, epical, mythological ages. The study of epical works can clarify these approaches toward time which contain mythological, epical, historical and philosophical view. Since time and space collocate in Shahname, in this study the reason of this collocation and the structure of time are investigated. There are four kinds of time in Shahname: astronomical, mythological, philosophical and historical. Consequently, since time share the philosophical concept with space they collocate together.
  Keywords: Myth, Time, Shahname, Philosophy, Cosmos, Space
 • alireza shohani, sara hosseini Pages 75-101
  The expansion of the Internet and its facilities in Iran in the 1370s caused significant changes in the field of Persian language, culture and literature which the emergence of new ways such as: Web writings and super stories in the field of prose and also The emergence of digital poetry and the development of visual and visual poetry in the field of poetry is one of the most important of these changes. Also, the widespread use of the Internet has given this opportunity to public audiences.
  To present and critique literary works published in cyberspace, which causes a lot and, of course, superficiality reviews in this area have been made. In general, the growth of cyberspace in our society, on the one hand, is a new form putting literary ideas to the attention of writers and poets and allowing faster and wider interaction between the creators of Literary works and their audience. On the other hand, the haste of writing, the leveling up of some works and also, their critique, written criticisms, and neglect of editing the writings so on ... are among the fines of the work which has been published in this space. This research seeks to examine the effects of the virtual space on Persian language and literature in four categories of rules of writing discipline, prose, poetry and Review of literary criticism
  Keywords: Cyberspace, Web writing, Hyper Fiction, Digital poetry, Visual poetry
 • AmirAbbas Azizifar, Fateme Bakhtyari, Mortaza Shokri Pages 103-128

  Existentialism was one of the most important philosophical schools of the twentieth century, which featured prominent figures such as Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, and Sartre, had a great influenced on literary movement. Existentialism has been translated into Persian by the originality of existence. The primacy of existence on the nature, individuality, freedom, immortality of inwardness, inefficacy of the universe and existential emotions, such as sadness and anxiety, are the basis of this philosophical movement. Sohrab Sepehri is one of the most prominent contemporary poets who have had many existential concerns about his poems. These concerns are presented in his works such as eight books. This study seeks to explain the main principles of the philosophy of existentialism in Sepehri's eight books. The central subject of this study is to what extent Sohrab's thinking is consistent with the philosophical principals of this school. The research method is qualitative and library study based on content analysis. The despair and grief of Sohrab from the current state of the world, his deep emotions, death, loneliness, genuine life, as well as the turning of the attention of the audience to the transcendental matter are among the factors that show the tinge of existentialist philosophy in his poem. Loneliness and sadness, love, the quiddity of life and death, and the transcendent, including the philosophical principles of existentialism, are also seen in eight Sohrab books.

  Keywords: Existentialism philosophy, Sepehri, Eight books
 • Reza Mohammadi, Abbas ghadimi Pages 129-151
  Critical satirical Hasharatolarz newspaper was published in Tabriz by Mirza Agha Blouri in the years of 1326-1329 (1908-1911) During the Minor tyranny, this magazine was the only newspaper published cartoons. More contents of it were satirical poem, told by Ghaffar Wakil (A crazy wanderer). Its cartoons were drawn by Hosseinzadeh Behzad. More cartoons concept was in criticizing the anti-constitutional king, and abuse of state governors from offices and their corruption. The Message of plans was generally in order to spread awareness among people to understand their rights and responsibilities of Qajar rulers. For the first time, by the language and Character of animals, social and political processes in Azerbaijan and Iran were revealed. As a result, this magazine supported constitutionalism and rule of law and justice. We used in this article from the main sources on Iran's press, content of Hasharatolarz newspaper, and is written by content analysis.
  Keywords: Hasharatolarz newspaper, Constitution, Cartoon, social, political critical, Satir, Content Analysis
 • zahra madadi, AliReza Mozaffari, Abdollah Tolouei Azar Pages 153-183

  Each branch of knowledge has its own criteria and methods through which science is measured and examined. Speech elegance measurement parameter in Persian literature is Persian rhetoric. Speech rhetoric leads to comfort or discomfort of listener or reader, as such that it urges them to do something that speaker wishes or prevents from doing an affair. Therefore, effective speech needs rhetoric and eloquence. Speech eloquence will be effective when singular eloquence is free from defects. Some recent speakers following rhetoric and eloquence of Arabic literature have considered repeated additions and frequency as speech faults and disruptive eloquence. But some skilled ones in rhetoric based on difference between Persian and Arabic rhetoric rules believe that mentioned cases are not rhetorically disruptive factors, but they are effective factors of Persian rhetoric. In this paper, we address and analyze the flaws of traditional rhetoric from language role point of view, mood requirement observation, excessive Arabisation, comparison with Persian eloquence and Persian rhetoric different criteria in four entries with examples and evidences, context neglect, understanding traditional rhetoric of imagination, lack of research on literary texts, teaching of rhetoric science, lack of attention to stress and speech tone.

  Keywords: semantics, Traditional Rhetoric, Pathology, Ancient Persian Poetry
 • Rahman Moshtagh Mehr, Amineh Feizi Pages 185-210
  One of the new theories in field of linguistics is environmental linguistics, that addressing to the relation of thinking, language and the way of human interact with surrounding environment. Environmental linguistics emphasizes that language structures play a significant role in creating environmental degradation. So, mystics are searching for stories, means useful mental models which can correct and reconcile human communication with nature. Because the mystics have a significant relationship with nature, the authors of the article reviewed the works of Boghli Shirazi, Baha Valad and Molavi from this perspective.
  The result of this review suggests that in mystic language, linguistic patterns can be developed as a useful model for the community, with the goal of introducing the universe and ontology of mystic, it can be used as a tool for solving environmental problems, in order to prove its effectiveness
  Keywords: Mysticism, Linguistics, Environment
 • Farshad Valizadeh, Ali Dehghan, HamidReza Farzi Pages 211-242
  Islamic mysticism, have taken deep-seated concepts such as the material life, the dignity of man in the universe and, ultimately, his universal life. Existentialism is considered attention to individuality, the status of existence, freedom, ethics and responsibility, are based on the unity of man. In this regard, Sana'i Ghaznavispoke in his work, "Hadiqeh al-Haqiqa", according to the position of man in the context of the mystical thought around it, and Sartre in his fiction "nausea" has been devoted to examining the status of man in the realm of being. This research attempts to make a comparative study of the position of man in the two worldviews on the basis of the works discussed.
  These findings suggest that, despite the fundamental differences in thought, human standing in both high and precious intellectual schools, as well as the one in existence, is discussed. Both schools of thought invoke him for the sake of human excellence and the transcendence of existential existence. Sanei seeks to achieve this goal in the mystical drive and follow the Shari'a and Sartre in the Nouveau novel, which he considers to be transcendental affairs, including the creation of art or the participation in the writing process
  Keywords: Human, Islamic mysticism, Existentialism, Sana'i, Sartre, Nausea