فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (آبان 1397)
 • بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/08/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سخن سردبیر
 • سخن سردبیر
  دکتر شقایق حیدری صفحه 2
 • سنجش
 • سنجش هویت جمعی ایرانیان «پیرانشهر»
  صفحه 4
 • آسیب شناسی
 • آسیب شناسی معضل قوم گرایی در ایران
  سیدمحمدمهدی شهیدی صفحه 9
 • تحلیل
 • مناقشه احزاب کردی در عراق؛ از اربیل تا بغداد
  نوذر خلیل طهماسبی صفحه 13
 • گزارش
 • نگاهی به «راهبرد ملی مبارزه با تروریسم آمریکا» در رابطه با ایران
  یاسر نورعلی وند صفحه 18
 • تحلیل
 • گروه های تجزیه طلب؛ از تروریسم خیابانی تا ترور رسانه ای
  علیرضا امیری صفحه 23
 • گروهک تروریستی جیش العدل؛ اقدامات، اهداف و حامیان
  دکتر فائزه قاسمی صفحه 27
 • گزارش
 • نگاهی به نخستین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران
  صفحه 33
 • ترجمه
 • سازمان القاعده؛ قدرت، موقعیت و بازسازی
  دکتر فائزه قاسمی صفحه 38
 • نگاه دیگران
 • پیش بینی چهارمین فصل سال توسط اندیشکده استراتفور
  صفحه 44