فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/06
 • تعداد عناوین: 16
|
 • علی اصفهانیان سمنانی، سید محمد موسوی بجنوردی، سید محمد حسینی صفحه 5
  از آنجا که در تحقق تربیت عالیه برای اطفال در مواجهه با مسایل جدید حادث شده بهترین معیار، استفاده از عنصر «مصلحت» است، این پژوهش، با استفاده از ویژگی های مصلحت در فقه و با بیان معیارها و دستورالعمل های اخلاق اسلامی، مصالح بنیادین در تربیت را برای اطفال ترسیم می کند. الگوی اخلاقی و تربیتی مورد نظر با تاکید بر حوایج معنوی اطفال تشریح شده است. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر داشتن ابعاد زندگی اطفال و رعایت ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان، ضعف مفهوم مصالح تربیتی اطفال در مقام استنباط و اجرا، مورد بازنگری جامعی قرار گرفته و تربیت به نحو احسن، که می بایست با ارزش های اخلاقی و موازین حقوق اسلام همسو گردد، بیان می شود. چگونگی اجرای مصلحت و اخلاق مداری در امور تربیتی اطفال، کارکرد اساسی در رشد و کرامت اطفال داشته و تشخیص و تکلیف مداری آن به والدین و ولی واگذار شده است. شیوه بیان حدود مصلحت در امور تربیتی و اختیارات اولیا و ولی، دچار کاستی های فراوانی است و باید با احصاء محورهای اصلی مصالح تربیتی، دامنه رفتار والدین و ولی را به منظور تحقق اخلاق حسنه در مواجهه با امور تربیتی و تامین منافع عالی اطفال، هدفمند نمود.
  کلیدواژگان: مصلحت، اخلاق، تربیت، منافع، حمایت
 • بیتاللهاکبری مقدم، علیرضا کشاورز قاسمی صفحه 33
  در دنیای پر تلاطم امروز، همه کشورها به فکر صادر نمودن کالاهای خویش به خارج از بازارهای داخلی می باشند. با توجه به تغیر سریع محیط کسب و کار در سطح بین المللی بررسی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی بنگاه های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر دارای دو بخش است بخش اول شامل یک تحلیل کمی با استفاده از یک مدل شبه جاذبه بوده و در بخش دوم که بر اساس تکنیک معادلات ساختاری انجام شده است تاثیر عوامل فردی و محیطی بر عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که تعداد بنگاه های صادر کننده به کشور روسیه در استان های قزوین و تهران محدود می باشد لذا برای نمونه گیری از روش ((در دسترس) ) استفاده شده و تعداد 39 پرسشنامه بین صادرکنندگان اصلی توزیع شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که تجارت بین ایران و روسیه از قانون مزیت نسبی هکشر – اوهلین تبعیت کرده همچنین تجارت بین این دو کشور برای ایران بین صنعتی است نه درون صنعتی. در تحلیل کیفی نیز تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که عواملی مانند اعتماد صادرکنندگان ایرانی به بخش خصوصی وارد کننده روسی و وجود بستر قابل اعتماد بانکی برای نقل و انتقالات ارزی و همچنین توجه به سایر مناطق روسیه (به جز مسکو) دربین سایر عوامل فردی و محیطی دارای رتبه های اول تا سوم عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری ایرانی می باشند.    
  کلیدواژگان: مولفه های اخلاقی، مدل شبه جاذبه، مزیت نسبی هکشر - اوهلین، عملکرد صادراتی، بین صنعتی، درون صنعتی
 • محمدسعید انصاری، علی آل بویه، نادر مردانی صفحه 49
  مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل 72 آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد…» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند. » مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف این پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد.  
  کلیدواژگان: قوه مقننه، مجلس، دولت، قانون اساسی، شورای نگهبان، مصوبات، آمریکا، رئیس جمهور
 • حبیب الله براهویی مقدم، محمد ابوعطا، حمید مسجدسرایی صفحه 69
  همان طور که در حقوق داخلی برای رفع و حل و فصل اختلافات بین افراد موسسات شرکت ها دولت ها مقررات و قوانین وضع شده و تشکیلاتی به این منظور ایجاد شده است. در روابط بین الملل نیز برای حل و فصل اختلافات افراد و اشخاص اعم از کشوری و سازمانی بین المللی و شرکتی نیز از قدیم الایام مقرراتی ولو ناقص وجود داشته و در محدوده خود به آن اختلافات رسیدگی می شد. تجارت بین المللی به عنوان آخرین و مهمترین تحول قانونگذاری ایران درزمینه ی داوری عمدتا با هدف ترویج داوری ویکنواختی وهماهنگی با نظام حقوقی بین المللی به تصویب رسید. سرمایه گذاری خارجی از جمله حوزه های است که بشدت تحت تاثیر آرای داوری بین المللی بوده است و اولین گام در این راستا ایجاد یک نظام حقوقی مناسب برای برقراری تعادل و توازن می باشد که از طریق اعمال مکانیسم های مالی و وضع قوانین و مقررات مناسب، تضمین های لازم به سرمایه گذاران داده شود. لذا در این پژوهش چهارچوب ها و راه های حل اختلاف بین سرمایه گذار های خارجی و دولت ها در زمان بروز اختلاف بررسی شده است.    
  کلیدواژگان: نظام اخلاقی، سرمایه گذاری، داوری سرمایه گذاری، اپکسید، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
 • علی بیگزاده، جعفر کوشا، سیدباقر میرعباسی صفحه 85
  اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار ارزشمند سوق داده است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی از مالکیت فکری, اسرار تجاری و مالیت آن, و برخی مفاهیم مرتبط با این موضوع پرداخته شده است و در نهایت ارزیابی حمایت کیفری از اسرار تجاری از منظر فقه امامیه, حقوق ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و هدف این مقاله مقایسه حمایت کیفری از دیدگاه فقهای امامیه, حقوق ایران و آمریکا است که نتایج آن حاکی از این است که مخالفت برخی از فقها با اصل حمایت از مالکیت فکری فاقد استدلال قانونی بوده و همچنین بطور صریح هم به حمایت کیفری توجه نداشته اند و موضع حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا نسبت به حمایت همه جانبه از اسرار تجاری ناکارآمد و ضعیف می باشد.  
  کلیدواژگان: حقوق مالکیت فکری، اسرار تجاری، نقض، ضمانت اجرای کیفری
 • محمد صادق چاووشی، هادی کرامتی معز صفحه 105
  کودکان و نوجوانان؛ آسیب پذیرترین قشر در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام هستند؛ شبکه های اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار می دهند که بخشی از آن ها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش کودک می تواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد. از این رو، ضروری است که مهارت های لازم برای حضور در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام به کودکان و والدین آن ها آموخته شود و همچنین عوامل و آثار بزه دیدگی اخلاقی این قشر آسیب پذیر در شبکه های اجتماعی شناسایی شود تا از آسیب های احتمالی پیشگیری شود. در این مقاله با روش تحقیق تحلیلی - توصیفی به صورت کتابخانه ای از طریق فیش برداری به ارزیابی عوامل و آثار بزه دیدگی اخلاقی کودکان و نوجوانان در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام پرداخته شده است.  
  کلیدواژگان: بزه دیدگی اخلاقی، شبکه اجتماعی تلگرام، شبکه اینستاگرام، کودکان و نوجوانان
 • راحله سید مرتضی حسینی*، بهرام تقی پور، مهدی عباسی سرمدی، فاطمه امیری صفحه 123

  به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای تعهد برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود در حالی که ممکن است طرف مقابل از این شرایط سود ببرد. در چنین حالتی مذاکره مجدد یکی از راهکارهایی است که می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. امری که امروزه در بسیاری از این قراردادها مورد توجه طرفین قرار می گیرد. با استفاده از این شیوه، طرفین می توانند قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و ادامه اجرای آن را امکانپذیر نمایند، طرفین ملزم می باشند با رعایت اخلاق و حسن نیت راه را برای ایجاد توافق برای رفع مشکل و خروج از بن بست بوجود آمده هموار سازند. مذاکره مجدد ممکن است به صورت شرط در زمان انعقاد قرارداد در آن درج شود یا اینکه بعد از تغییر شرایط طرفین بر آن توافق نمایند. این شرط موجب ثبات قرارداد می شود و همین موضوع باعث تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور میزبان را بدنبال خواهد داشت. در واقع این شرط یک مکانیزم حل اختلاف است که مانع از انحلال قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال خواهد شد. ضمن اینکه رعایت اخلاق و حسن نیت، طرف قرارداد را ملزم به جدیت در مذاکره و دادن پیشنهادات منطقی و قابل اجرا می نماید.  

  کلیدواژگان: قراردادهای بالادستی صنعت نفت، تغییر بنیادین اوضاع و احوال، مذاکره مجدد، اخلاق در مذاکره مجدد، تعادل اقتصادی، قرارداد مشارکتی، قرارداد امتیازی، قرارداد خدمت
 • محمد جواد سامی، محمد یوسف نیری صفحه 145
  آرامش در رفتار و گفتار حکیم سبزواری محصول ، اندیشه صلح گرایانه و مسالمت آمیز اوست. هدف مقاله نمایش تاثیرصلح و همزیستی در رفتار گوینده سخن است. این مساله از دوستی حکیم، با مولانا و حافظ نشات می گیرد. این مقام اخلاقی و عرفانی حاصل نشد، مگر مصایب گوناگون ، چون بیماری، قحطی ،جنگ های داخلی ،فتنه باب و جنگ های تفلیس و فاجعه کرمان، جنگ ده ساله با روسیه سرزمین های شمال غرب ایران را از کشور جدا کرد. در این عصر اندیشه حکیم سبزواری بر دوره قاجاری سایه افکنده و خردگرایی بر افکار ستیزه جویانه حاکم می شود. درنگاه حکیم رایحه صلح و دوستی جایگزین جنگ و مخاصمه است. مساله مورد بحث این که چرا حکیمان، شاعران و عارفان از دیگران صلح دوست ترند. این مفهوم در اندیشه حکیم تحت تاثیر حکمت متعالیه ملاصدرا با شعر مولانا و حافظ مضاعف می شود. این نوشتار به شیوه کتابخانه ای به بررسی علت قرابت مردم با عارفان می پردازد. این حرکت وقتی به سر انجام می رسد که حکیم سبزواری خرد گرایی را در اشتی با فلسفه به کار می گیردو با عمل به نکات اخلاقی و ادبی به نحوی عمل می کند. که مردمان آن دوره در جنگ سالار الدوله خانه اورا محل امن و بسط از دو طرف نزاع قرار می دهند.  
  کلیدواژگان: حافظ، حکمت، سلم، مثنوی، همزیستی
 • عبدالمحمد سانیری، احمد اسدیان صفحه 157
  واضح است که حصول خواسته قانونی خواهان یا دستگاه دولتی مدعی، مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم به منظور صدور رای قاطع از سوی مرجع صالح است که به نوبه خود نیاز به طی تشریفات مهم دادرسی، خصوصا فرآیند تبادل لوایح با طرف دعوا و اختلاف دارد. در این صورت این پرسش مطرح خواهد شد که تشریفات رسیدگی به دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت و یا دعاوی و اختلافات دستگاه های دولتی دارای چه شرایطی می باشد؟ و چه اصولی بر آن حاکم می باشد؟ در دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت، این پرسش که شخصیت خواهان و خوانده در تمامی دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری از رویه واحدی تبعیت می کنند یا نه و اینکه منظور از خوانده در دعاوی دیوان، شامل دعاوی علیه موسسات غیردولتی نیز می شود، در این پژوهش مطرح است؛ که از نتایج حاصله این تحقیق می توان دریافت که شخصیت خواهان و خوانده با یکدیگر متفاوت بوده و خواهان هر شخص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و خوانده اعم از واحدهای دولتی و مامورین آنها و تشکیلات و نهادهای انقلابی است و باید گفت در دعاوی دیوان، خوانده شامل مامورین و موسسات غیردولتی نیز می باشد. اما گاه ممکن است بین دستگاه های دولتی اختلافاتی به وجود بیاید که در این صورت با بررسی آیین نامه ها و تصویب نامه ها در خواهیم یافت که کلیه اختلافات دستگاه های اجرایی به معاونین حقوقی دستگاه های مزبور ارجاع می شود تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین، مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد، مساله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده، مرتفع شود و چنانچه حل اختلاف میسر نشد، مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و اصول حاکم بر تشریفات دادرسی های قضایی در رسیدگی به این اختلافات مطرح نیست.  
  کلیدواژگان: تحلیل شخصیتی، مرجع صالح، دعاوی، اختلافات، دولت، دستگاه های اجرایی
 • رضا سعودی صفحه 187
  سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر اقدام به یکنواخت سازی برخی اصول حاکم بر حمایت از مالکیت های فکری کرده است هر چند نقش حل و فصل اختلافات توسط این سازمان نیز قابل توجه می باشد ولی باید گفت بخشی از اقدامات سازمان جهانی تجارت در برگیرنده اصولی است که مبنای حمایت از اموال فکری به شمار می رود. از آنجایی که فناوری نانو از جمله تکنولوژی هایی است که نیازمند حمایت جدی مالکیت فکری از اختراعات آن دارد به نظر ضروری می رسد چهارچوب حمایت از این فناوری به خوبی تشریح شود از طرف دیگر باید به این مساله اشاره کرد چهارچوب های مشخص شده در تریپس بعضا با وضعیت های موجود تطبیق ندارند و به نظر می رسد برخی ویژگی های فناوری نانو به خوبی در نظر گرفته نشده است. از این رو پیشنهاد می شود که جهت حمایت از فناوری نانو در چهارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت باید دکترین مخصوص به فناوری نانو در نظر گرفته شود زیرا ویژگی های موجود در فناوری نانو باعث شده است که برخی شرایط حمایت از این فناوری متفاوت با دیگر اختراعات تکنولوژی باشد. در این مقاله سعی شده است به جایگاه سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر در ارتباط با اموال فکری بالاخص فناوری نانو پرداخته شود و در نهایت چهارچوب مدنظر از دکترین حمایت از فناوری نانو با توجه به مبانی سازمان جهانی تجارت ارائه گردد.
  کلیدواژگان: رویکرد اخلاقی، فناوری نانو، اختراع، سازمان جهانی تجارت، حمایت، تنظیم گر
 • نیما شجاعی، کامبیز حیدرزاده *، احمد روستا صفحه 207

  هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی است. در این تحقیق از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. در این مطالعه کارمندان شرکت آی سودا به عنوان مصاحبه شوندگان مورد بررسی قرار گرفتند که با انجام مصاحبه با 4 نفر، اشباع نظری اتفاق افتاد. برای تایید پایایی تحقیق در این مطالعه به داده های خام رجوع شد تا ساخت بندی نظریه با داده های خام مقایسه و ارزیابی شود. همچنین از تکنیک ممیزی نیز استفاده گردیدو جهت ارزیابی اعتبار از روش زاویه بندی [1] استفاده شده است. نتایج حاصل از استخراج مفاهیم و مقوله ها و مضمون های حاصل از 4 مصاحبه با مدیران و فعالان صنعت شکلات، منجر به شناسایی متغیرها (مضمون ها) و مولفه های هر متغیر از دید فعالان و مدیران صنعت شده است. همچنین، با توجه به اینکه تمامی مصاحبه شوندگان از جمله فعالان در شرکت آی سودا می باشند، لذا کدهای به دست آمده حاصل از مصاحبه آزمودنی ها، قابلیت اتکای بیشتری پیدا می کنند. 9 مولفه تعیین کننده متغیر (مضمون) محتوای پیام تبلیغاتی شامل موارد ذیل است: نگرش به صنعت تبلیغات، نگرش به برند، نگرش به صنعت تولید، نگرش به بازار، نگرش به بسته بندی، نگرش به واردات، نگرش به صادرات، نگرش به خرید، نگرش به مصرف.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی پیام تبلیغاتی، تبلیغات چاپی، عوامل موثر محتوایی، نگرش به برند، نگرش به تبلیغات
 • داریوش زارعی، حسین وظیفه دوست*، وحید رضا میرایی صفحه 235

  یکی از اجزای بسیار تاثیر گذار در فرایند فروش الگویی است که برای ساختار بسته بندی طراحی و انتخاب می شود. این طراحی گاهی الهام گرفته از عناصر مرتبط با محصول مثل هندسه محصول، منشا محصول یا جغرافیای تولید محصول می باشد. در شرایطی که امروزه مشتری ها از قدرت انتخاب بیشتری نسبت به گذشته برخوردار هستند، تمایلی به مشاهده توضیحات و مواد تشکیل دهنده هر یک از این محصولات برای مقایسه آنها ندارند. البته با توجه به اینکه هنوز در کشور ما فرهنگ خرید بر مبنای خرید فله و باز است هنوز راه درازی در پیش داریم تا شاهد رشد و رونق بسته بندی های محصولات باشیم ولی این روزها صادرکنندگان متوجه این شده اند که بدون توجه به این بخش توفیقی در بازار جهانی نخواهند داشت و همگان می دانیم که به خاطر همین بسته بندی بود که بازار زغفران را به اسپانیا واگذار کردیم و اگر تولید کننده ای گوشه چشمی به بسته بندی نشان می دهد در راستای ارتقای بسته بندی محصولاتش از بد به متوسط است و هنوز جایی برای بسته بندی های خلاقانه در صنعت کشور در نظر گرفته نشده است. براین راستادراین نوشتارانواع مدل هاونظریه های بسته بندی راهم ازلحاظ اخلاقی و اعتقادی نظریه های مختلف دانشمندان موردبررسی قرارداده ایم, باشد که بتوانیم گامی درراستای کمک به تولیدکنندگان و افزایش فروش آن هابرداریم.

  کلیدواژگان: افزایش فروش، بسته بندی، مدل ها، رقایت، مصرف کننده، تولیدکننده، اخلاقی
 • مریم شمعونی اهوازی، منصور عطاشنه، باسم موالی زاده صفحه 247
  حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیری و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهای حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهای سیاسی خشکی در مرزهای سیاسی آبی نیز راه یافته است. در محیط دریایی، کشورهای ساحلی بعد از خطوط مبدا بر مناطق دریایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی صلاحیت دارند. در این راستا یکی از ریشه های اختلافات از اینجا نشات می گیرد که کشورهای توسعه یافته خواهان تسلط بر مناطق اقتصادی‏ و محدودیت تسلط دولتهای ساحلی بر آبهای پیرامون خود بود و هستند. ‏ ‏از سوی دیگر، ‏کشورهای استعمارزده و در حال توسعه خواهان عرض دریایی بیشتری برای حراست اقتصادی از مناطق خشکی خود را می باشند. در این پژوهش با هدف بررسی حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی بر آن هستین این منطلب را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات اقدام کنیم.
  کلیدواژگان: حقوق اقتصادی، آموزه های اخلاقی، کشورهای ساحلی، حاکمیت، کنوانسیون 1982
 • حبیب الله گرگیچ *، حبیب جدیدالاسلامی قلعه نو صفحه 269

  بزرگان دین ما در طی قرون متمادی به ذکر ویژگی های نخبه و اخلاق نخبگی پرداخته اند و در این میان به ویژگی های نظیر: عبادت، علم و دانش، تفکر و تعقل، ولایت پذیری، حب الهی، تعهد و مسئولیت شناسی اجتماعی، معرفت و بصیرت، نقد و ارزیابی، عمل گرایی، عفا و پاکدامنی، امر به معروف و نهی از منکر، عدل و عدالت، راستی و راست گویی، مبارزه با ظلم و ستم، ریاستیزی، تقوی و پرهیزگاری، نفی تقلید کورکورانه، ایثار و از خودگذشتگی و تواضع و فروتنی اشاره کرده اند. نگارندگان در این مقاله به مواردی اشاره کرده اند که در آثار و شخصیت هر سه (ناصرخسرو، قشیری و هجویری) مشاهده می شوند و نمونه دارند. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است، با هدف پاسخ گویی به اصلی ترین سوال پژوهش، مبنی بر این که در راستای فرایند الگوسازی از نخبگان، چه ویژگی ها و خصوصیات برجسته ای، مبین اخلاق نخبگی در متون اسلامی– ایرانی (در آثار ناصرخسرو، ابوالقاسم قشیری و علی جلابی هجویری) ، است، به انجام رسیده است.

  کلیدواژگان: نخبه، اخلاق نخبگی، ناصرخسرو، قشیری، هجویری
 • لیلا مرادی، سید محمد امیری، محبوبه خراسانی صفحه 297
  اخلاق کاربردی شاخه ای از اخلاق هنجاری است که به واسطه تمرکز بر جزئیات، از دو شاخه فرا اخلاق و نظریه های هنجاری متمایز می گردد. درباره ماهیت، محتوا و شیوه های استدلال آن، اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از مسائل مهم و کلیدی در ادبیات و بیانات ائمه اطهار (ع) که مورد توجه قرار گرفته؛ اخلاق کاربردی است. اخلاق کاربردی در جهان بینی توحیدی اسلامی و تبیین رابطه آدمی با خداوند در تعالیم اسلامی، از جایگاه ممتازی برخوردار است. در آموزه های ادبی واسلامی منابع اصلی واصیل دینی، یعنی: قرآن سنت پایبندی به مولفه ها وشاخص های اخلاق کاربردی لازمه نیکبختی بشروسعادت وی دردو جهان فانی وباقی شمرده شده است. اخلاق کاربردی با آسیب شناسی نفس آدمی و شناخت کمینگاه های شیطانی در نفس، درصدد اصلاح بیماری های درونی است. در این مقاله به بررسی تطبیقی اخلاق کاربردی در صحیفه سجادیه وبوستان سعدی می پردازیم.  
  کلیدواژگان: اخلاق کاربردی، مولفه، آموزه، صحیفه سجادیه، بوستان سعدی
 • رضا یادگاری، کمال الدین رحمانی، فرزین مدرس خیابانی صفحه 315
  هر سازمانی در تلاش است تا میزان تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان خود را به منظور کسب منافع پایدار توسعه و بهبود دهد. یکی از عوامل موثر که در پژوهش های مختلف و به ویژه در رویکرد دینی بر آن تاکید شده است ، نقش اخلاق در دستیابی به این مهم است. اخلاق کاری در سالیان اخیر به دنبال شکست شرکت های بزرگ و بحرانهای به وجود آمده در کسب و کار های مختلف اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد و وفاداری سازمانی کارکنان و تاثیر آن بر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی بود. در این تحقیق جامعه آماری مورد بررسی ، خوشه سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان مرکزی بود که از بین مدیران شرکت های فعال در این خوشه ، نمونه آماری از طریق فرمول کوکران انتخاب شد. جمع آوری داده ها از طریق مطالعه تحقیقات پیشین و پرسشنامه های استاندارد بهمراه پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت و جهت بررسی پایایی این پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس در نرم افزار Smart PLS فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین متغیر اخلاق کار اسلامی بر متغیر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی در جامعه آماری مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین متغیر تعهد سازمانی کارکنان در رابطه بین اخلاق کار اسلامی و ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی، نقش میانجی را ایفا می کند.  
  کلیدواژگان: اخلاق کار اسلامی، تعهد سازمانی کارکنان، ابعاد عملکردی، خوشه های صنعتی، معادلات ساختاری
|
 • Ali Isfahanian Semnani, Seyyed Mohammad Mousavi Bojnourdi, Seyyed Mohammad Hosseini Page 5
  Since the best criterion is to use the element of "expediency" in realizing high education for children in the face of new incidents, this study, using the features of expediency in jurisprudence and expressing the standards and guidelines of Islamic ethics, has a fundamental interest in education For children. The ethical and educational pattern with emphasis on the spirituality of children is described. Using the analytical and descriptive method and taking into account the dimensions of the lives of children and respecting the particularities of dealing with them, the weakness of the concept of pedagogical education as a means of inference and implementation is comprehensively reviewed and well-educated, which should be with moral values And the norms of Islamic law.
  How to implement ethical and ethical principles in pediatric education is a fundamental function of the growth and dignity of the child, and the diagnosis and parenting of the child has been delegated to parents and parents. The way of expressing the interests of the educational affairs and the powers of the parents and wives has many shortcomings and should be targeted by the main axis of the educational material, targeting the scope of parents and the wise in order to achieve good ethics in dealing with educational affairs and providing the best interests of the children.
  Keywords: Expediency, ethics, education, interests, support.
 • Beitollah Akbari Moghadam, Alireza Keshavarz Ghasemi Page 33
  In a turbulent world today, all countries are thinking of exporting their goods outside the domestic markets. Due to the rapid change in the business environment at the international level, it is important to examine factors affecting the export performance of enterprises. The present study has two parts. The first part involves a quantitative analysis using a quasi-gravity model. In the second part, based on the structural equation technique, the effect of individual and environmental factors on the export performance of the business enterprises has been investigated. Considering the fact that the number of exporting companies to Russia is limited in Qazvin and Tehran provinces, the sampling method (available) has been used and 39 questionnaires have been distributed among the main exporters. The research findings indicate that trade between Iran and Russia follows the Hakeshir-Oholian Relative Advantage Act, and the trade between the two countries for Iran is between industrial and non-industrial ones. In the qualitative analysis, the present study also concluded that factors such as the trust of Iranian exporters in the Russian importer's private sector and the existence of a reliable bank for currency transfers, as well as attention to other Russian regions (except Moscow) among other personal factors And the environment with the first to third ranks of the export performance of Iranian business firms.
  Keywords: Moral components, Pseudo-Gravity Model, Relative Advantage of Heckscher-Oehlin, Export Performance, Industrial, Inland Industrial
 • Mohammad Saeed Ansari, Ali Al Boyah, Nader Mardani Page 49
  The Islamic Consultative Assembly in its most important task, that is, legislation in accordance with Article 71 of the Constitution, has general jurisdiction and can legislate in general matters. Nonetheless, the parliament has a constraint on this role, which is set out in various constitutional principles. Article 72, for example, states: "The Islamic Consultative Assembly can not legislate to comply with the principles and rules of the official religion of the country or the constitution ..."All laws must be approved by the Guardian Council. Without a Guardian Council, the Islamic Consultative Assembly has no statutory authority, except in the case of approval of the credentials of the representatives, and the election of six lawyers of members of the Guardian Council. In cases where the Assembly of the Islamic Consultative Assembly considers the Council of Guardians to be in violation of the Shari'a or the Constitution, and the Assembly shall not provide the Guardian Council with due consideration to the expediency of the system. The Expediency Council adopts the necessary decisions. In US law, the three executive powers, the judiciary and the legislature are completely independent of each other. The president will not vote for confidence from Congress, but for his ministers, he needs two-thirds of the senators to vote.
  Keywords: Legislature, parliament, government, constitution, guardian council, decrees, US, president
 • Habibullah Brahui Moghadam, Mohammad Abouata, Hamid Masjed Serai Page 69
  As national laws and regulations have been established for the purpose of resolving and resolving disputes between the corporate entities, governments have been created. In international relations, there has also been an imperfect, even incomplete, regulation of disputes between individuals and individuals, including a country and an international organization and a company that has been subject to these disputes. International trade was adopted as the latest and most important legislative change in Iran in the field of arbitration, mainly aimed at promoting arbitration and harmony with the international legal system. Foreign investment is one of the areas that has been heavily influenced by international arbitration, and the first step in this direction is to create a proper legal system for balancing and balancing through the application of financial mechanisms and the establishment of appropriate rules and regulations, Provide guarantees to investors. Therefore, in this research, the frameworks and ways of resolving disputes between foreign investors and governments are discussed at the time of the occurrence of the dispute.
  Keywords: Neglect, Investment, Bilateral Investment Treaties
 • Ali Beigzadeh, Jafar Kousha, Sayed Bagher Mir Abbasi Page 85
  Trade secrets are among the most valuable branches of intellectual property, which, like material possessions, need to be protected from any aggression or abuse of individuals. Therefore, the preservation and protection of trade secrets has led most developed and developing countries to formulate special legal rules for the criminal protection of this valuable asset. In this article, following the disclosure of intellectual property, trade secrets and its taxes, and some concepts related to this issue, and finally the evaluation of the criminal protection of trade secrets from the perspective of Imamiyya jurisprudence, the rights of Iran and the United States have been investigated. The results indicate that the opposition of the jurisprudents to the principle of intellectual property protection lacked legal reasoning and did not explicitly mention the criminal law, and that Iran's right to full protection of trade secrets was ineffective and weak, but American law and practice in this country have a favorable criminal law protection for any kind of infringement of trade of the development of this article.secrets.
  Keywords: Intellectual property, Trade secrets, infringement, Criminal Sanction
 • Mohammad Sadiq Chavoshi, Hadi Karamati Moez Page 105
  Children and teenagers are the most vulnerable in social networking telegrams and instagrams; social networks expose under-age users to a huge amount of information, partly because of their inappropriateness of age and rational growth and the rate The child's knowledge can have harmful effects. Therefore, it is essential that the skills needed to be present on the social networks of telegrams and instagrams are taught to children and their parents, as well as the causes and effects of the moral delinquency of this vulnerable stratum in social networks. Prevent possible damage.
  In this paper, through analytical-descriptive research method, a library is used to identify the causes and effects of moral delinquency of children and adolescents in the social networks of Telegram and Instagram.
  Keywords: Ethical Victimization, Social Telegraph Network, Instagram Network, Children, Adolescents
 • Rahele Seyed Morteza Hosseini, Bahram Taghipour, Mehdi Abbasi Sarmadi, Fatemeh Amiri Page 123

  Because of the long-term nature of the upstream contracts of the oil industry, it is always possible for these contracts to be subject to fundamental changes in the situation. In such a way that economic, political, technical or economic, economic or economic changes will overcome, in such a way that it is difficult for one party to fulfill the obligation, while the other party may benefit from these conditions. In such a case, re-negotiation is one of the solutions that can help resolve this problem. What many of these contracts today are of interest to the parties. Using this method, the parties can review the contract and allow it to continue to be implemented, the parties are required to observe ethics and goodwill to pave the way for an agreement to resolve the problem and exit the stalemate. . Re-negotiation may be entered in the conditional condition at the time of the conclusion of the contract or after agreement of the terms of the parties. This condition will stabilize the contract, and this will encourage foreign companies to invest in oil projects, which will result in economic development of the host country. In fact, this is a condition of a dispute resolution mechanism that prevents the liquidation of the contract in the event of a change of circumstances. However, observance of ethics and good faith requires the contracting party to seriously negotiate and make rational and enforceable proposals.

  Keywords: upstream contracts of the oil industry, fundamental change of circumstances, re-negotiation, re-negotiation ethics, economic equilibrium, partnership agreement, concession contract, service contract.
 • Mohammad Javad Sami, Mohammad Yousef Nayeri Page 145
  Serenity in the behavior and speech of Hakim Sobzavari is a product of his peaceful thought. The current paper aims at illustrating the effect of the peacefulness and symbiosis of the speaker's behavior. This issue comes from Hakim friendship with Rumi and Hafez. This moral and mystical position may not be achieved unless for the experience of various disasters such as diseases, famine, civil war, Bob insurrection, Tbilisi Wars and catastrophic wars of Kerman, the ten-year war with Russia separating the lands of northwest Iran from the country. In this age Sabzevari's wisdom prevails the Qajar era and rationalism dominates militant thoughts. In Hakim view, the fragrance of peace and friendship is a substitute for war and conflict. The argument is that why wise men, poets and mystics are more peaceful than others. This concept is doubled in Hakim thought influenced by Mulla Sadra's transcendent wisdom as well as the poetry of Rumi and Hafez. This paper studies the cooperation of mystics and people using library sources. This move occurs when Hakim Sabzevari wields rationalism in the pursuit of philosophy and adheres to decent ethical behaviors in a time when people of the both conflicting parties seek refuge at Salar Al-dole home.
  Keywords: Hafez, Wisdom, Salaam, Masnavi, cooperation
 • Abdul Mohammad Saniri, Ahmad Asadiyan Page 157
  Obviously, obtaining the legal claims of the claimant or government apparatus of the claimant requires the submission of the necessary documents and documents to give a clear vote of authority from the competent authority, which in turn requires the important procedures of the hearing, especially the process of exchange of bills with the party to the dispute. In this case, the question arises, what are the conditions for the handling of litigation and disputes between individuals and the government, or the lawsuits and disputes of government agencies? And what are the principles behind it? In the cases and disputes of individuals with the state, the question of whether the person seeking and being heard complies with all the lawsuits brought before the Administrative Court by a single procedure and that the order in the Tribunal's case includes claims against non-governmental organizations, In this research, one can conclude that the results of this research reveal that the personality is different from each other and demands that every person is a natural and legal person of private law, and that the reader is composed of both governmental units and their agents and revolutionary institutions and institutions, and In the Tribunal's case, the reader must also include officials and NGOs. But sometimes there may be disagreements between government agencies, in which case we will examine the regulations and approvals that all disputes of executive agencies are referred to the legal assistants of the devices. Unless the cause of the problem is due to the lack of knowledge of the laws, regulations and unconditional legal principles, the issue will be resolved by agreeing on the existence of a specific ruling in the abovementioned sources, and if resolution of the dispute is not possible, The issues will be discussed and decided by a commission composed of the Legal and Legal Affairs deputies and the deputies of the Ministry of Economic Affairs and Finance of the Organization for Management and Planning of the country, and the principles governing the procedures of judicial proceedings do not address these differences.
  Keywords: Personality analysis, Competent authority, lawsuits, disputes, government, executive agencies.
 • Reza Soudi Page 187
  The World Trade Organization (WTO), as a regulator, has begun to harmonize some of the principles governing intellectual property protection. Although the role of resolving disputes by the organization is also remarkable, it should be noted that part of the activities of the World Trade Organization include the principles that underpin the protection of intellectual property. Since nanotechnology is one of the technologies that requires serious intellectual property protection from its inventions, it seems necessary to provide a framework for supporting this technology. On the other hand, it should be pointed out that the frameworks specified in the TRIPs are sometimes not in line with the existing situation, and it seems that some features of nanotechnology are not well considered. It is therefore proposed that the Nanotechnology Doctrine be considered in support of nanotechnology in the framework of the WTO rules, because the features in nanotechnology have made some conditions for supporting this technology different from other inventions of technology. In this paper, we try to place the World Trade Organization as a regulator in relation to intellectual property, especially nanotechnology, and, finally, consider the framework of the Nanotechnology Support Doctrine in accordance with the foundations of the World Trade Organization.
  Keywords: Ethical approach, Nanotechnology, Invention, World Trade Organization, Support, Regulator
 • Nima Shojaei, Kambiz Heydarzadeh, Ahmad Rousta Page 207

  The purpose of this study is to present a model of the effective factors of the content of a printed advertisement message based on the phenomenological approach. In this research, the phenomenological method has been used. In this study, employees of the I-Soda Company were interviewed as interviewees, with an interview with 4 people, theoretical saturation. To confirm the reliability of the study, raw data was presented to compare the construction of the theory with raw data. Audit techniques have also been used and the angle method has been used to assess validity. The results of the extraction of concepts, categories and themes from four interviews with managers and chocolate industry activists have led to identifying the variables (themes) and the components of each variable from the viewpoint of the activists and industry managers. Also, given that all the interviewees are among the activists in the company, they will be more reliant on the results obtained from interviewing the subjects. 9 The determinant component of the content (content) of the message is the following: Advertising attitudes, Brand Attitudes, Attitudes toward the Manufacturing Industry, Attitudes toward the Market, Attitudes towards Packaging, Attitudes towards Imports, Attitudes towards Exports, Attitudes to Shopping , Attitude towards consumption.

  Keywords: Phenomenology of advertising message, print advertising, effective content factors, brand attitude, attitude towards advertising
 • Dariush Zarei, Hossein Vazifeh Dust, Vahid Reza Mirayei Page 235

  One of the most influential components in the sales process is the design and design of the packaging structure. This design is sometimes inspired by product-related elements such as product geometry, product origin, or product geography. As customers nowadays have more power than ever, they tend to look at the descriptions and ingredients of each These products are not comparable to them. Of course, given the fact that there is still a bulk buying culture in our country, there is still a long way to see the growth of packaging products, but these days, exporters have realized that No matter, this sector will not succeed in the global market, and we all know It was because of this package that we handed over the zooghfran to Spain, and if the manufacturer of the corners of the box shows that it is in order to improve the packaging of its products from bad to medium and still a place for innovative packaging in the country's industry It is not intended to be included in this paper. In this paper, we have reviewed the packaging packing protocols, so that we can take steps to help producers and increase sales.

  Keywords: Sales increase, Packaging, Models, Competition, Consumer, Producer.
 • Maryam Shamouni Ahvazi, Mansour Atashaneh, Basem Mavalizadeh Page 247
  Governance is one of the most fundamental concepts related to the formation and sustainability of the state-state, which gives the legitimate and objective faculties of the government of that country. This concept defines the scope of the authority of the political system and governing institutions within the country and in foreign relations. In addition to the political borders of the land, the sovereignty of the countries has come at the blue borders. In marine environments, coastal countries are qualified after considering the economic bases of the maritime zones. In this regard, one of the roots of the disagreements arises here from which developed countries want to dominate economic zones and limit the domination of governments The coast was around the waters around you. On the other hand, colonized and developing countries are demanding more seaweed for economic protection from their land areas. In this study, the purpose of this study was to examine the economic rights of coastal countries in different marine areas. And then collect information using the library method and phishing.
  Keywords: Economic rights, coastal states, sovereignty, 1982 convention
 • Habibollah Gargiche, Habib Jadid, ol eslami Ghale no Page 269

  The elders of our religion over the centuries have mentioned the elite and elite morality, among which are the characteristics of worship, science and knowledge, thinking and reasoning, authority, divine, commitment and responsibility Social justice, knowledge and insight, critique and evaluation, pragmatism, perfection and purity, good faith and forbidding evil, justice and righteousness, truth and righteousness, the fight against oppression, presidency, piety and piety, negation Immortal blindness, sacrifice, sacrifice, humility and modesty. In this article, the authors point out that in the works and character of all three (Naser Khosrow, Ghashiri and Hojaviri) are observed and samples. The present study utilizes a qualitative method based on information gathering from library resources with the aim of answering the main research question that in the process of modeling of elites, what features and The prominent features that illustrate the elitism of ethics in Islamic-Iranian texts (in the works of Naser Khosrow, Abolqasem Ghashiri and Ali Jabbani Hojawiri) have been accomplished.

  Keywords: Elite Ethics, Patterns of Elite Explained Based.
 • Leila Moradi, Seyed Mohammad Amiri(responsible author), Mahboubeh Khorasani Page 297
  Applied ethics is a branch of normative ethics that is distinguished from the two branches of meta-ethics and normative theories by focusing on details. There is no consensus on the nature, content and methods of reasoning. One of the key issues in the literature and the statements of the Imam (PBUH), which has been considered, is applied ethics. Applied ethics in the Islamic world of monotheism and the explanation of the human relationship with God in the Islamic teachings are of prime importance. In the literary and Islamic teachings, the main sources of religion, namely, the Quran, are the tradition of adhering to the components and practicalities of the necessary ethics for the goodness of his innocence in the two mortal worlds and the rest. Applied ethics with human pathology and knowledge of evil spirits in the soul, seeks to correct internal diseases. In this paper, we will review the comparative application of ethics in Sajjadiyeh and Bostan Saadi.
  Keywords: KeywordsApplied Ethics, Component, doctrine Sajjadiye Sahifeh, Bostan Saadi
 • Reza Yadegari, Kamaleddin Rahmani, Farzin Modarres Khiyabani Page 315
  Each organization is trying to develop and improve the level of organizational commitment and loyalty of its employees in order to obtain sustainable benefits. One of the effective factors, emphasized in various researches, especially in the religious researches, is the role of ethics in achieving this aim. In recent years, ethics has become especially important because of the failure of large companies and crises in various businesses. The main purpose of this study was to investigate the relationship between Islamic labor ethic and organizational commitment and loyalty of employees and its impact on the functional dimensions of industrial clusters. In this research, the statistical population of the survey was the cluster of oil, gas and petrochemistry equipment manufacturers in Markazi province. the sample was selected among managers of companies active in this cluster through the Cochran formula. Data were collected through studying previous study and standard questionnaires and researcher-made questionnaires. To assess the reliability of these questionnaires, Cronbach's alpha test was used. The research hypotheses were tested using the Structural Equation Modeling (VAR) method via Smart PLS software. The results showed that there is a positive and significant relationship between Islamic labor ethic and the functional dimensions of industrial clusters in this statistical population. Also, the organizational commitment of employees plays a mediating role in the relationship between Islamic Labor ethic and functional dimensions of industrial clusters.
  Keywords: Islamic Labor Ethics, Organizational Commitment, Functional Dimensions, Industrial Clusters, Structural Equations