فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال هفتاد و ششم شماره 11 (پیاپی 215، بهمن 1397)
 • سال هفتاد و ششم شماره 11 (پیاپی 215، بهمن 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فاطمه مصائبی، ملیحه نصیری، مهدی عزیزمحمد لوها، فرید زایری * صفحات 708-714
  با پیشرفت علوم پزشکی استفاده از تست های تشخیصی به منظور تمایز افراد بیمار از سالم گسترش فراوانی پیدا کرده است. بنابراین بررسی دقت تست های تشخیصی تحت ارزیابی به منظور تعیین توانایی آن ها در جداسازی افراد بیمار از سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دقت یک تست را میزان تطابق نتایج آن تست با نتایج استاندارد طلایی تعیین می کند و این میزان براساس معیارهای حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و مساحت زیرمنحنی مشخصه ی عملکرد بیان می شود. استاندارد طلایی یک روش دقیق و بدون خطا برای تشخیص است که در برخی از بیماری ها به دلایلی مانند هزینه بر بودن وجود ندارد. در این وضعیت، استاندارد مرجع به عنوان بهترین روش جایگزین قابل دسترس برای تشخیص بیماری، مورد استفاده ی پزشکان قرار می گیرد. نتایج روش استاندارد مرجع لزوما بدون خطا نیست و گاهی نیز به دلیل داشتن حالت تهاجمی نمی توان آن را روی همه ی افراد مورد مطالعه اجرا کرد، همه ی این موارد به شرایطی اشاره می کند که در آن استاندارد طلایی موجود نیست. استفاده از استاندارد مرجع دارای خطا منجر به تفکیک درست افراد بیمار از سالم نمی شود و نمی تواند یک معیار مقایسه برای بررسی دقت تست های تشخیصی باشد. ازجمله روش هایی که در شرایط فاقد استاندارد طلایی به کار گرفته می شود، روش جانهی، روش تصحیح استاندارد مرجع ناقص و روش ساخت استاندارد مرجع است. هر کدام از این روش ها با توجه به ویژگی، مزیت و محدودیت هایی که دارند برای ارزیابی و تعیین دقت تشخیصی تست ها مورد استفاده قرار می گیرند. در مقاله کنونی به مرور و مقایسه ی این روش ها و نقاط ضعف و قوت آن ها پرداخته شد.
  کلیدواژگان: دقت، تست تشخیصی، استاندارد مرجع
 • مریم محمدلو، مریم عبداللهی، پرویز کوخایی * صفحات 715-723
  لوسمی مزمن لنفوسیتی (CLL) یا بدخیمی لنفوسیت های CD5+ شایع ترین لوسمی در بین بزرگ سالان محسوب می شود. تشخیص آزمایشگاهی این بیماری نیاز به شمارش سلول های خونی، اسمیر خونی و ایمونوفنوتایپینگ سلول های لنفوییدی دارد. مشخصه دیگر بیماری تجمع سلول های B CD5+ در خون محیطی و مغز استخوان و گره های لنفاوی می باشد. سیر بالینی CLL یکنواخت نیست، برخی از بیماران بلافاصله پس از تشخیص نیاز به درمان دارند و برخی دیگر تا سالیان زیاد پس از تشخیص نیازی به درمان ندارند. بیشتر بیمارانی که در مراحل پیشرفته بیماری (Binet یا Rai) هستند نیاز به درمان فوری دارند. افزون بر تعاملی که بین سلول های توموری CLL وجود دارد، سلول های CLL با انواع سلول های غیرتوموری ازجمله استرومال سل مغز استخوان (BMSC)، سلول های شبه پرستار (NLCs)، سلول های دندریتیک فولیکولاری (FDC)، سلول های اندوتلیال و سلول های T در ارتباط هستند. سیگنال های دریافتی از این سلول ها نقش مهمی در پاتوژنز CLL دارد. چندین فاکتور شامل موتاسیون Immunoglobulin variable region heavy chain (IGVH)، تغییرات ژنتیکی، سن بیمار و وجود اختلالات دیگر در تعیین استراتژی نوع درمان ارزشمند است. درمان های موجود شامل شیمی درمانی، ترکیب شیمی درمانی و ایمونوتراپی، داروهایی که سیگنالینگ سلول B را مورد هدف قرار می دهند و مهارکننده های آپوپتوز مانند BCL2 می باشد. شناخت بیولوژی CLL در شناسایی بیماران در معرض خطر، استفاده از داروها و روش های درمانی مناسب برای بیماران با اهمیت است. در این مقاله ضمن بررسی ریزمحیط اطراف تومور (Microenvironment) و اختلالات ژنتیکی موجود در سلول های توموری CLL چندین روش تشخیصی و درمانی جدید مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: لوسمی مزمن لنفوسیتی، آنتی بادی های مونوکلونال، ریزمحیط اطراف تومور
 • منا مشیری، عباس میرشفیعی، معصومه دورقی، فرهاد رضایی، مهرداد غلامی، محمد مهدی سلطان دلال * صفحات 724-730
  زمینه و هدف
  گونه های لاکتوباسیلوس به دلیل داشتن توانایی تعدیل پاسخ های ایمنی در انسان و اثرات درمانی در اختلالات التهابی، به عنوان باکتری های پروبیوتیک در نظر گرفته شده اند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات استرین های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس بر روی بیان ژن های TLR2, TLR4 در رده ی سلول های سرطان کولون (HT-29) عفونی شده با سالمونلا انتریتیدیس بود.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی از فروردین تا اسفند 1395 در مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. در این مطالعه از دو سویه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس PTCC1643 و لاکتوباسیلوس کازیی PTCC 1608 استفاده شد. سلول های HT29 کشت داده شدند و سپس این سلول ها پیش و پس از چالش با پاتوژن، توسط سویه های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس تیمار شدند. پس از استخراج RNA تام از سلول ها و سنتز cDNA، توانایی ‏لاکتوباسیلوس ها در تعدیل بیان ژن های TLR-2 و TLR-4 توسط روش Real-time PCR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های ما نشان داد که پس از تیمار سلول های سالم و غیرعفونی HT29، با هر یک از دو باکتری پروبیوتیک، بیان ژن های TLR2-4 به طور چشمگیری افزایش داشت. برخلاف آن، میزان بیان این دو ژن در سلول های آلوده به سالمونلا انتریتیدیس، پیش و پس از درمان با هر یک از باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازیی به صورت معناداری کاهش یافت (0/05P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، لاکتوباسیلوس‏های ‏پروبیوتیکی دارای اثر چشمگیر ضدالتهابی در برابر بیماری‏زایی باکتری سالمونلا انتریتیدیس هستند. اما در این مطالعه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس فعالیت ضد التهابی قوی تری را نسبت به لاکتوباسیلوس کازیی از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس کازیی، پروبیوتیک، سالمونلا انتریتیدیس، گیرنده های شبه Toll
 • نازگل ملک زاده، رقیه آهنگری، فائزه کبیری * صفحات 731-735
  زمینه و هدف
  پاپیلوما ویروس، عامل بیش از نیمی از سرطان های حاصل از پاپیلوما از جمله سرطان دهانه ی رحم می باشد. اگرچه واکسن جهت پیشگیری از سرطان های حاصل از پاپیلوما ضروری است، اما هنوز عفونت این ویروس جزو مشکلات بهداشت جهانی محسوب می گردد. ادجوانت ها در کنار واکسن HPV16-E7d می تواند در ارتقای سیستم ایمنی مفید باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر ماده ی نالوکسان و آلوم به عنوان ادجوانت در کنار واکسن HPV16-E7d در ریز محیط توموری در موش های C57BL/6 بود.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی-مقطعی کنونی در بازه زمانی فروردین تا شهریور 1395 در انستیتو پاستور تهران بر روی 80 موش ماده C57BL/6 انجام گرفت. موش های توموری شده، با واکسن HPV16-E7d به همراه ادجوانت نالوکسان و آلوم و گروه های کنترل واکسینه شدند. سنجش تومور انجام گرفت. هموژنات تومور تهیه شد و سپس سایتوکین های IL-17, IL-4, IFN-γ, TGF-β با روش ELISA Capture مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  این پژوهش نشان می دهد که در موش های مورد آزمایش با ادجوانت نالوکسان و هیدروکسید آلومینیوم (آلوم) به همراه واکسن HPV16-E7d در موش های C57BL/6 به طور معناداری باعث کاهش نسبی رشد تومور (0.0001≤P) شده و پاسخ ایمنی سلولی در ریز محیط توموری را نسبت به گروه های کنترل تقویت می نماید.
  نتیجه گیری
  پ‍‍ژوهش کنونی بیانگر ایمنی زایی بیشتر واکسن ضد پاپیلومای ویروس HPV16-E7d فرموله شده با ماده ی نالوکسان و آلوم به عنوان ادجوانت، در مقایسه با گروه کنترل فسفات بافر سالین، در واکسن پاپیلومای ویروس در ریز محیط توموری در موش های ماده C57BL/6 می باشد.
  کلیدواژگان: ویروس پاپیلوما انسانی، نالوکسان، نئوپلاسم ها، واکسن
 • الناز عباسی، بهزاد خوانساری نژاد، احساناللهغزنوی راد * صفحات 736-741
  زمینه و هدف
  جنس کمپیلوباکتر یکی از علل اصلی گاستروانتریت حاد است. این مطالعه به منظور بررسی فراوانی کمپیلوباکتر کولی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی کمپیلوباکتر کولی جدا شده از نمونه های اسهال عفونی بیماران می باشد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی-توصیفی بین اردیبهشت تا آبان 1394 تعداد 200 نمونه اسهالی بیمارانی که در فاصله زمانی اردیبهشت تا آبان 1394 به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک (ولی عصر (عج) و کودکان امیرکبیر) مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. رنگ آمیزی گرم تغییریافته و کشت بر روی محیط های Modified charcoal-cefoperazone-deoxycholate agar (mCCDA) و بروسلا آگار همراه با فیلتر و Polymerase chain reaction (PCR) از ژن CeuE جهت شناسایی استفاده گردید. مقاومت آنتی بیوتیکی به صورت فنوتیپی و ژنوتیپی به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین، اریترومایسین، سیپروفلوکساسین، آمپی سیلین، جنتامایسین مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 200 نمونه اسهال عفونی با روش رنگ آمیزی گرم تغییریافته دو مورد (1%)، با استفاده از روش کشت پنج مورد ایزوله گردید که دو ایزوله (1%) از کشت بر روی محیط mCCDA و سه ایزوله (1/5%) از محیط بروسلا آگار همراه با فیلتر و با تکنیک PCR نیز پنج مورد (2/5%) کمپیلوباکترکولی تشخیص داده شد. میزان مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به تتراسایکلین، اریترومایسین، سیپروفلوکساسین پنج مورد (100%)، آمپی سیلین چهار مورد (%80)، جنتامایسین دو مورد (40%) و فراوانی ژن های CmeB، qnrS، tet(o) و وجود موتاسیون در 23srRNA پنج مورد (100%)، gyrA4 چهار مورد (80%)، gyrA5 سه مورد (60%)، gyrA6 پنج مورد (100%)، Oxa61 چهار مورد (60%)، aphA-3-1 یک مورد (20%) دیده شد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه کمپیلوباکتر کولی دارای مقاومت صد درصدی نسبت به سیپروفلوکسازین و اریترومایسین به عنوان عامل باکتریال ایجاد کننده دیسانتری البته با شیوع کم در منطقه مرکزی ایران معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، کمپیلوباکتر کولی، اسهال، ایران
 • شهناز شریفی، مهرداد صالحی، پانیذ میهن دوست، کیانوش صابری * صفحات 742-747
  زمینه و هدف
  آگاهی از میزان نسبی مصرف خون حین عمل جراحی عروق کرونر باعث بهبود توانایی مراکز انتقال خون در تامین خون سالم و کافی می شود. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین فاکتورهای موثر در میزان نیاز به خون در جراحی بای پس عروق کرونر انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه ی مقطعی بر روی 317 نفر از بیماران تحت جراحی ایزوله عروق کرونر در اتاق عمل جراحی قلب بیمارستان امام خمینی (ره) تهران از شهریور تا پایان بهمن 1396 انجام شده است. روش نمونه گیری در دسترس بوده است. متغیرهای این مطالعه با مراجعه به پرونده بیماران استخراج شدند. 0/05P< به عنوان معنادار گزارش شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، 317 بیمار تحت عمل بای پس شریان کرونر مورد بررسی قرار گرفتند. 236 مورد (74/4%) مرد و باقی زن بودند. میانگین تجویز گلبول قرمز فشرده شده در زنان 1/3±2/74 واحد و در مردان 1/09±2/24 واحد بوده است (0/001P<). میانگین تجویز گلبول قرمز فشرده شده در بیماران با سطح هموگلوبین کمتر از g/dl10، 1/8±3/27 واحد و در بیماران با سطح هموگلوبین بیشتر از g/dl10 0/99±2/25 واحد بوده است (0/0001P<).
  نتیجه گیری
  پژوهش کنونی نشان داد که میانگین تزریق گلبول قرمز فشرده شده در زنان بیشتر از مردان تحت جراحی بای پس شریان کرونر بوده است. همچنین میزان هموگلوبین فرد تنها فاکتوری بود که بر تزریق گلبول قرمز فشرده تاثیر معنادار داشت.
  کلیدواژگان: تزریق خون، عمل بای پس شریان کرونر قلب، پژوهش های مقطعی
 • مهرناز نیکخواه بداغی، ایرج ملکی، شهرام آگاه، آزیتا حکمت دوست * صفحات 748-756
  زمینه و هدف
  التهاب مزمن و استرس اکسیداتیو دو عامل تعیین کننده شروع و شدت بیماری کولیت اولسروز (Ulcerative colitis) می باشند. پژوهش کنونی با هدف بررسی اثر زنجبیل به عنوان یک ماده خوراکی ضد التهاب و آنتی اکسیدان بر کیفیت زندگی، فعالیت بیماری و نیز سطح سرمی برخی از فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو بیماران کولیت اولسروز خفیف تا متوسط فعال صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما بوده که در کلینیک تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بازه زمانی آبان 1396 تا تیر1397 به انجام رسید. 46 بیمار مبتلا به کولیت اولسروز خفیف تا متوسط فعال روزانه چهار عدد کپسول حاوی mg 500 پودر ریشه خشک شده زنجبیل یا دارونمای مشابه را به مدت شش هفته همراه با وعده های غذایی مصرف کردند. فعالیت بالینی بیماری، کیفیت زندگی افراد با استفاده از پرسشنامه های دقیق و معتبر و نیز سطح سرمی فاکتورهای Total antioxidant capacity (TAC)، Malondialdehyde (MDA)، Tumor necrosis factor-α (TNF-α)، High-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) و Nuclear factor kappa B (NF-κB) پیش و پس از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  مصرف زنجبیل سطح فاکتور MDA سرم را در گروه آزمون نسبت به گروه دارونما کاهش داد (0/04P=). افزون براین فاکتور TNF-α و فعالیت بیماری در گروه مصرف کننده زنجبیل پس از شش هفته مداخله نسبت به ابتدای مطالعه کاهش یافت درحالی که افزایش امتیاز کیفیت زندگی در این گروه نسبت به ابتدای مطالعه از نظر آماری معنادار نبود (0/05P>).
  نتیجه گیری
  مصرف g 2 پودر ریشه خشک شده زنجبیل به مدت شش هفته موجب کاهش استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به کولیت اولسروز خفیف تا متوسط فعال می شود.
  کلیدواژگان: زنجبیل، التهاب، استرس اکسیداتیو، کولیت اولسروز
 • محدثه حیدری، سپیده متولی، فرهاد ثبوتی، محمود موسی زاده، آویده معبودی * صفحات 762-766
  زمینه و هدف
  استئنونکروز فک ها وابسته به بیس فسفونات درمان بسیار مشکلی دارد و قابل پیشگیری می باشد. هدف از انجام مطالعه کنونی بررسی آگاهی و عملکرد جراحان فک و صورت شهر تهران در درمان بیماران مصرف کننده بیس فسفونات ها بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بوده است که از فروردین تا تیر 1395 به روش نمونه گیری سرشماری در گروه جراحان فک و صورت شهر تهران انجام شد. مطالعه مورد نظر براساس پروپزال طرح تحقیقاتی که در دانشکده دندانپزشکی ساری تصویب شد انجام گرفت. روایی و پایایی، پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از میان 123 جراح فک و صورت شهر تهران، 102 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. 77/2% جراحان پاسخ صحیحی به سوالات مربوط به کاشت ایمپلنت دادند که درصدش نسبت به سایر پروسه های درمانی بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  آگاهی و عملکرد جراحان فک و صورت شهر تهران در درمان بیماران مصرف کننده بیس فسفونات ها مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: استئنونکروز فک وابسته به بیس فسفونات، آگاهی، جراحان فک و صورت، عملکرد
 • لیلا پورعلی، امیرحسین جعفریان، مژگان سلطانی، علی مقیمی رودی، عطیه وطنچی * صفحات 767-771
  زمینه
  کیست هیداتید یک بیماری آندمیک در ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه می باشد. هدف از این مطالعه گزارش یک مورد تظاهر نادر کیست هیداتید امنتوم بود.
  معرفی بیمار: زن 26 ساله با درد شکمی در ناحیه هیپوگاستر به درمانگاه زنان بیمارستان قائم در سال 1396 مراجعه کرد. در سونوگرافی تصویر کیست به سایز mm 95×105 در آدنکس راست رویت شد. به علت ادامه درد شکمی، بیمار لاپاراتومی شد. یک کیست cm 15×10 با جدار نازک چسبیده به امنتوم و انتهای کوچک معده رویت شد که با یک پدیکول cm 6×3 به انحنای کوچک معده متصل بود. با گرفتن پایه پدیکول، کیست به صورت کامل و بدون پارگی خارج گردید. بافت خارج شده براساس گزارش پاتولوژی کیست هیداتید چسبیده به امنتوم بود.
  نتیجه گیری
  در صورت وجود توده سیستیک در فضای پریتوان باید کیست هیداتید را در نظر داشت. جهت پیشگیری از عوارض و عود بیماری بهتر است در حین جراحی تا حد امکان از پاره شدن کیست اجتناب گردد.
  کلیدواژگان: گزارشات موردی، کیست هیداتید، مزانتر، امنتوم، فضای پریتوان
|
 • Fatemeh Masaebi, Malihe Nasiri, Mehdi Azizmohammad Looha, Farid Zayeri * Pages 708-714
  Considering the advancement of medical sciences, diagnostic tests have been developed to distinguish patients from healthy population. Therefore, Determining and evaluation of the diagnostic accuracy tests is of great importance. The accuracy of a test under evaluation is determined through the amount of agreement between its results with the results of the gold standard, and this test accuracy can be defined based on sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and the area under the receiver operative characteristic curve (AUC). Gold standard is an accurate and error- free method to determine the presence or absence of disease of interest and classify patients, which is not available in some diseases and situations as this method is costly or invasive. In these cases, reference standard is a best available replacement method to be used by physicians to diagnostic disease. However, in some situation, the acceptable reference standard is invasive or costly and does not exist or unreliable. It can be imperfect and results of the reference standard method are not necessarily error- free and cannot be applied to everyone in the study; all these cases point to the conditions in which the gold standard is not available. The use of reference standard including error causes to incorrect separation of patients from healthy population and thus, it cannot be a comparing measure for other diagnostic tests and its results are inaccurate. Therefore, other alternatives methods are needed for evaluation and determine the diagnostic accuracy tests when the gold standard does not exist. Imputation method, correct imperfect reference standard method, the construct reference standard method, latent class models, differential verification, composite reference standard and discrepant analysis are of these alternative methods. Each of these methods, considering its features, advantages, and limitations can be used to evaluate the accuracy of diagnostic test in the absence of gold standard. The present study gave an overview of methods to evaluation of diagnostic accuracy tests when there is no gold standard and the focus of this study was on explain the concept of these solutions, review and compare them and their strengths and weaknesses.
  Keywords: accuracy, diagnostic test, reference standards
 • Maryam Mohammadlou, Maryam Abdollahi, Parviz Kokhaei * Pages 715-723
  Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a malignancy of B CD5+cells and is the most common type of leukemia in adults. The disease is more common in men over 50 years in western countries. CLL is associated with defective apoptosis in B cells. CLL was traditionally regarded as a disease that occurs before naïve B cells meet the antigen in the lymph nodes. Laboratory diagnosis requires white blood cell count, blood smear and immunophenotyping of lymphoid cells by flow cytometry. The disease most often associated with the accumulation of CD5+ CD19+ and CD23+ B cell with reduced number of surface membrane immunoglobulin in peripheral blood, bone marrow, and lymph nodes. Clinical progression of CLL is heterogeneous, some patients need treatment immediately after diagnosis, and others do not require treatment for many years after diagnosis. Over the past decades, considerable effort has been made to understanding the molecular mechanisms underlying the heterogeneous clinical course of the disease and finding prognostic markers for clinical classification. Patients with advanced Binet or Rai stages of disease require treatment. In addition to the interactions that exist between CLL cells, number of non-tumor cell types such as bone marrow stromal cells (BMSCs), nurse like cells (NLCs), follicular dendritic cells (FDCs), T cells, and some cytokines like IL-4 in tumor microenvironment play an important role in the CLL pathogenesis. Various factors including: IGVH mutation status, genetic variation, patient age and presence of other disorders are important for disease management and the type of treatment. CLL patients carrying p53 pathway dysfunction have poor prognosis and poor responses to therapy and very short survival. Available treatments include chemotherapy, chemoimmunotherapy, or drugs targeting B cell receptor signaling, Bruton's tyrosine kinase (BTK) or inhibitors of apoptosis, such as BCL2 and new class of small molecules. Understanding the CLL biology is important in identifying high-risk patients as well as the drug and relevant therapeutic methods for better management of patients. In this review paper, the microenvironment and genetic abnormalities in the CLL as well as new diagnostic and therapeutic approaches based on the new understanding of molecular biology of CLL are discussed.
  Keywords: chronic lymphocytic leukemia, monoclonal antibody, tumor microenvironment
 • Mona Moshiri, Abbas Mirshafiey, Masoumeh Douraghi, Farhad Rezaie, Mehrdad Gholami, Mohammad Mehdi Soltan Dallal * Pages 724-730
  Background
  Probiotics are living organisms that are beneficial for human health. Lactobacillus species has been considered as probiotic bacteria due to their adjustment of human immune responses and therapeutic effects in inflammatory disorders. The aim of the present study was to evaluate the effects of Lactobacillus probiotic strains on toll-like receptors (TLR2 and TLR4) expression in HT29 cell line (a human colon cancer cell line) infected with S. enteritidis.
  Methods
  This experimental study was done in Food Microbiology Research Center of Tehran University of Medical Sciences, Iran, from March 2016 to February 2017. In this study, two strains of Lactobacillus acidophilus PTCC 1643 and Lactobacillus casei PTCC 1608 were used. HT29 cells were cultured in RPMI medium containing fetal bovine serum and antibiotics. Then, the cells were treated with the Lactobacillus strains, after or before challenge with S. enteritidis. After total RNA extraction and cDNA synthesis, the capacity of probiotic lactobacilli to modulate TLR2 and TLR4 expression on treated and un-treated HT29 cells were assessed quantitatively using Real-time polymerase chain reaction technique with specific primers.
  Results
  Our findings indicated that after treatment of non-infected HT29 cells, with both the probiotics, the expression of TLR2 and TLR4 genes significantly increased. In contrast, the expression of these two genes in HT29 cells which were infected with S. Enteritidis was significantly reduced before and after treatment with each one of the probiotic bacteria. The anti-inflammatory effect of probiotic lactobacilli on S. enteritidis were confirmed in tests. This study showed that L. acidophilus and L. casei play a major role in boosting the innate immune responses, the TLR2 and TLR4 expression levels also decreased, pre and post-infection with S. enteritidis.
  Conclusion
  According to the results, both Lactobacillus strains have remarkable anti-inflammatory effect in pathogenicity of S. enteritidis, but L. acidophilus display greater anti-inflammatory activity than L. casei in this work. Additional in vivo and in vitro studies are required to further elucidate the mechanisms underlying this anti-inflammatory effect.
  Keywords: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, probiotics, Salmonella enteritidis, toll-like receptors
 • Nazgol Malekzadeh, Roghaye Ahangari, Faezeh Kabiri * Pages 731-735
  Background
  Papilloma viruses are pathogenic double-strand DNA viruses that genotypes 16 and 18 are the cause of more than 50 percent of cancers as cervical cancer. Although vaccination is one of the best options for the papilloma cancer prevention but that is the most of world healthy problem, it is attempted to evaluate both naloxone (NLX) and alum mixture used as adjuvants together with HPV16 E7d vaccine to change the tumor microenvironment for the benefit of the immune system. The aim of this study was to investigate the effect of naloxone and alum mixture as adjuvants in HPV16 E7d vaccine on C57BL/6 female mouse in tumor microenvironment.
  Methods
  This study is a descriptive and cross-sectional study type, which was conducted on 80 case of C57BL/6 female mouse in Pasteur institute of Iran, Tehran over a period of six months in 2016. In this study, mice were vaccinated with dose of vaccine containing naloxone and alum mixture and alum as adjuvants and proper phosphate buffered saline (PBS) as control groups are considered. Tumor bearing mouse vaccinated by vaccine containing naloxone and alum mixture as adjuvants and phosphate buffered saline (PBS) as control group. Tumor model created through surgery and then tumor measurement done, the homogenate was created and protein concentration measured by Bradford system. Finally, assessment of IL-17, IL-4, IFN-γ and TGF-β cytokines concentration were performed by capture ELISA kit (mybiosource company) according to the company manual.
  Results
  It was observed that utilization of naloxone and alum mixture as adjuvant in the HPV16-E7d vaccine formulation significant reduction in the tumor growth (P≤0.0001) and reinforced meaningfully the cellular immunity reaction in tumor microenvironment.
  Conclusion
  The results of our study show that vaccine formulated with the naloxone and alum mixture as adjuvant in the HPV16-E7d vaccine increase the cellular immunity reaction on C57BL/6 female mouse in tumor microenvironment compared to phosphate buffered saline (PBS) control group in this new formulation as a papilloma viruses vaccine on C57BL/6 female mouse.
  Keywords: human papilloma virus, naloxone, neoplasms, vaccination
 • Elnaz Abbasi, Behzad Khansarinejad, Ehsanollah Ghaznavi, Rad * Pages 736-741
  Background
  Campylobacter genus is considered some of the most important agents of bacterial gastroenteritis worldwide. Campylobacter coli (C. coli) is accounted to at least 25% of all Campylobacter related diarrheal diseases moreover, C. coli infections can result in severe complications, such as bacteremia, sepsis, meningitis and spontaneous abortion. Finally, there is evidence that the frequency of antimicrobial resistance is higher in C. coli, when compared to C. jejuni. There is no data regarding the frequency and antibiotic resistance profile of C. jejuni isolated from human gastroenteritis samples. The present study aimed to determine the frequency and antibiotic resistance patterns of Campylobacter coli isolated from infectious diarrhea samples.
  Methods
  In a descriptive cross-sectional study, 200 infectious diarrhea samples collected in Arak University of Medical Sciences Hospitals, Markazi Province, Iran, from May to November 2015 were subjected to the study. In order to identify C. coli modified Gram stain, modified charcoal-cefoperazone-deoxycholate agar (mCCDA) and Brucella agar media with filter and CeuE gene polymerase chain reaction (PCR) were accomplished. Antibiotic resistance against tetracycline, erythromycin, ciprofloxacin, ampicillin and gentamicin was evaluated phenotypically and genotypically.
  Results
  In total, out of 200 modified gram stained samples, 2 cases (1%) of C. coli were identified. Cultivating methods using mCCDA medium found 2 isolates (1%), 3 isolates (1.5%) were grown on Brucella agar with filter and 5 cases (2.5%) were determined as C. coli using PCR assay. Antibiotic resistance was observed in 5 cases against tetracycline, erythromycin and ciprofloxacin (100%), in 4 cases against ampicillin (80%), in 2 cases against gentamicin (40%), in 5 cases with CmeB, 23srRNA mutation in, qnrS, tet (o) (100%), in 4 cases with gyrA4 (80%), in 3 cases with gyrA5 (60%), in 5 cases with gyrA6 (100%), in 4 cases with Oxa61 (60%) and in 1 case with aphA-3-1 (20%).
  Conclusion
  In this present study C. coli with low prevalence and entire resistance to ciprofloxacin and erythromycin which are the first line antibiotic for the treatment of campylobacter gastroenteritis is introduced as a causative agent of gastroenteritis in patients at central part of Iran.
  Keywords: antibiotic resistance, Campylobacter coli, diarrhea, Iran
 • Shahnaz Sharifi, Mehrdad Salehi, Paniz Mihandoost, Kianoush Saberi * Pages 742-747
  Background
  Coronary artery bypass surgery is one of the surgeries in which high blood transfusions are needed. About 20% of all surgical operations require a blood transfusion. Packed cell administration increases perioperative morbidity and mortality. In the United States, from every 1000 people, one has undergone a coronary artery bypass graft surgery, and it is estimated that around 800,000 coronary artery bypass grafts undergo each year. Knowledge about relative blood administration during coronary artery bypass graft surgery improves the ability of blood transfusion centers in healthy and adequate blood donations. For this purpose, this study was conducted to determine the effective factors in the need for blood in a coronary artery bypass graft surgery.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 317 patients undergoing coronary artery bypass graft surgery in the heart surgery operating room of Imam Khomeini Hospital in Tehran, Iran, from September 2017 to February 2018. Sampling method has been available. The data of this study were extracted from patient files. The products analyzed in the study included packed cell, fresh frozen plasma and platelets. Demographic data, type of surgery, transfusion of blood and products, and hemoglobin level have been reported. P-value less than 0.05 was reported as meaningful.
  Results
  In this study, 317 patients underwent coronary artery bypass graft surgery. 236 cases (74.4%) were male and the rest were women. The mean of administration of packed cell in women was 2.74±1.3 and in men it was 2.29±1.09 (P<0.001). The mean packed cell administration in patients with hemoglobin levels less than 10 g/dl was 3.27±1.8 and in patients with hemoglobin levels greater than 10 g/dl was 0.99±2.25 (P<0.0001).
  Conclusion
  The present study showed that the mean transfusion of packed cells in women were more than men in coronary artery bypass graft surgery. Also, hemoglobin levels were the only factor that had a significant effect on infusion of packed cells.
  Keywords: blood transfusion, coronary artery bypass, cross-sectional studies
 • Mehrnaz Nikkhah Bodaghi , Iradj Maleki , Shahram Agah , Azita Hekmatdoost * Pages 748-756
  Background
  Chronic inflammation and oxidative stress are the two essential factors determining ulcerative colitis (UC) onset and severity status. In present study, we aimed to investigate short-term effects of ginger (Zingiber officinale) as a well-known antioxidant and anti-inflammatory agent on the quality of life, disease activity index and some of inflammatory and oxidative stress factors in patients with active mild to moderate UC.
  Methods
  This study was a double blind placebo controlled randomized clinical trial conducted in nutrition and diet therapy clinic of Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran, from October 2017 to June 2018. Forty-six patients with active mild to moderate UC daily consumed four capsules of 500 mg dried ginger powder or similar placebo through eating their meals for 6 weeks. Before and after intervention, we analyzed patient´s scores of disease activity index, by simple clinical colitis activity index questionnaire (SCCAIQ) as well as their quality of life using inflammatory bowel disease questionnaire-9 (IBDQ-9). We also measured serum concentrations of total antioxidant capacity (TAC), malondialdehyde (MDA), tumor necrosis factor (TNF-α), high sensitive (hs)-CRP and nuclear factor κB (NF-κB) in fasted blood samples of each participant. Additionally, anthropometric and dietary intake values of energy, macro/micronutrients and minerals of all of participants were assessed at the same time.
  Results
  While the mean of anthropometric measures and dietary intake values remained unchanged during the study, MDA level decreased in ginger group (P=0.04) compared with placebo group. Additionally, ginger supplementation successfully lowered serum levels of TNF-α and disease activity index after 6 weeks of intervention compared with baseline in ginger consumer group, however the increase of quality of life score was not statistically significant in mentioned group versus baseline values. No significant change in other study outcomes was observed at the end of 6 weeks within and between groups.
  Conclusion
  Our data indicates that two grams per day supplementation with dried ginger powder can reduce oxidative stress level of patients with active mild to moderate UC.
  Keywords: ginger, inflammation, oxidative stress, ulcerative colitis
 • Mohadeseh Heidari, Sepideh Motevali, Farhad Sobouti, Mahmood Moosazadeh, Avideh Maboudi * Pages 762-766
  Background
  Although the treatment of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ) is very difficult, it can be prevented. The aim of this study was to investigate the knowledge and practice of oral and maxillofacial surgeons in the treatment of bisphosphonates user patients.
  Methods
  This was a cross-sectional study carried out by census sampling of oral and maxillofacial surgeons in Tehran, Iran from March to June 2016. The employed instrument was a questionnaire including 4 sections. The first section was to collect the demographic information of the participants. In the second part including 7 questions, the knowledge of the participants was measured. The third section with 6 questions was to assess the participants’ practice in the treatment of patients using bisphosphates. Finally, the last sections contained 4 questions. The content validity of the questionnaire was evaluated by 5 specialists in the field (two oral and maxillofacial surgeons, two periodontists, and one endodontist). To assess the reliability of the questionnaire, it was given twice with a 10-day interval to 10 of target group members. The calculation of Spearman-Brown formula revealed a correlation coefficient of 0.79.
  Results
  In the treatment of BRONJ, most subjects responded to risk, 1 and 2 stages patient education and symptom relief. Treatment with antibiotics and debridement surgery was chosen for patients with higher stages. From 123 oral and maxillofacial surgeons, 102 answered the questionnaires. 77.2% of the surgeons answered correctly to questions about implant insertion. This percentage was higher than other therapeutic procedures.
  Conclusion
  The knowledge of oral and maxillofacial surgeons as final line of referral and treatment of patients using bisphosphonates should be increased.
  Keywords: bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw, knowledge, oral, maxillofacial surgeons, practice
 • Leila Pourali, Amir Hosein Jafarian, Mojgan Soltani, Ali Moghimi Roudi, Atiyeh Vatanchi * Pages 767-771
  Background
  Hydatid cyst is an endemic disease in Iran and many middle eastern countries. The clinical presentation of Echinococcus granulosus infection depends upon the site of the cysts and their size. Small and/or calcified cysts may remain asymptomatic indefinitely. However, symptoms due to mass effect within organs, obstruction of blood or lymphatic flow, or complications such as rupture or secondary bacterial infections can result. The most common involved organs with this parasite are the liver and lung. Unusual areas of the disease include breast, adrenal, appendix, peritoneum, omentum and mesenteric. The purpose of this study was to report a rare case of abdominal hydatid cyst with presentation of ovarian cyst in ultrasonography.
  Case Presentation
  A 26-year-old virgin woman with abdominal pain in the hypogastric region and lower and right quadrant of the abdomen, with gastric fullness and without nausea and vomiting referred to an emergent unit of Ghaem Hospital (an academic hospital of Mashhad University of Medical Sciences) in June 2017. In an ultrasound, a cyst of 95×105 mm in right adnexa of uterus was seen. Due to continued abdominal pain, laparotomy was performed for the patient. At the time of laparotomy, the ovaries, uterus and adnexa were completely normal. A 10×15 cm cyst was seen with a thin wall which adhering to the omentum and the small end of the stomach. Frozen section biopsy reported hydatid cyst.
  Conclusion
  Considering that hydatid cyst is endemic in Iran, the presence of cystic mass in the peritoneal cavity, hydatid cyst should be considered. To prevent complications and relapse, it is best to avoid cyst rupture during surgery as much as possible.
  Keywords: case reports, hydatid cyst, mesentery, omentum, peritoneal cavity