فهرست مطالب

پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران - سال سوم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال سوم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهرنوش توکلی، محمدهادی آریایی منفرد * صفحات 5-14
  امروزه بسته بندی مواد غذایی بخش مهمی از صنعت جهانی غذا را به خود اختصاص داده است که اهمیت آن در دنیا به دلیل افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای دستیابی به غذای ایمن، اهمیت مدت ماندگاری مواد غذایی بسته بندی شده، کاهش هزینه ها، مسائل زیست محیطی و رفاه بیشتر مصرف کنندگان، روز به روز در حال افزایش است. دردهه های اخیر، به علت افزایش کاربرد فناوری نانو، پیشرفت های جهانی درصنعت تولیدی به وجود آمده است. فناوری نانو طراحان را قادر می سازد تا ساختار عناصر بسته بندی را در مقیاس مولکولی تغییر دهند و ویژگی های آن را بهبود بخشند. صنعت غذایی از بسته بندی های اولیه به بسته بندی های نوین و هوشمند تغییر یافتند تا جواب گوی روند جهانی، پیشرفت های فناوری و نیازهای مشتری باشند. تحقیقات فعال درصنایع غذایی و دیگر زمینه های علمی برای توسعه بسته بندی های نوین شامل بسته بندی هوشمند و فعال موادغذایی، بسته بندی موثرتر و مناسب تر با مشکلات زیست محیطی کمتر، انجام شده است. مهم ترین مزیت استفاده از آن ها،کاهش هدررفت موادغذایی به دلیل افزایش عمر مفید آن هاست. در این تحقیق برخی از ویژگی های بسته بندی های پلیمری نوین موادغذایی و جنبه های زیست محیطی آن ها مطرح شده است.
  کلیدواژگان: زیست پلیمر، نانوفناوری، نانوکامپوزیت های زیست پلیمری، بسته بندی نوین، بسته بندی هوشمند، بسته بندی فعال، جنبه های زیست محیطی
 • میلاد انگورج تقوی * صفحات 15-23
  امروزه، ساخت وتهیه داربست های زیست سازگار و زیست تخریب پذیر برای جایگزینی و بهبود بافت های آسیب دیده به کمک مهندسی بافت، توجه محققان را به خود جلب کرده است.مواد زیستی ایده آل برای داربست های مهندسی بافتباید خواص سطحی مناسب،حداقل تطابق مکانیکی با بافت آسیب دیده،حمایتفرایندهای سلولی وتوانایی رگ زایی را داشته باشند.داربست ها با توجه به زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری مناسبوسطح تخلخل بالا،باید شرایط مطلوبی برای جایگزینی بافت آسیب دیده فراهم کنند.روش های متفاوتی برای ساخت داربست ها با اهداف مهندسی بافت وجود دارد.از مهم ترین اینفرایندها می توان به روش خودتجمعی، جدایش فازی، اسفنج گاز/فروشویی ذره ای، امولسیون انجماد-خشک کردن، اتصال رشته ای،الکتروریسیو... اشاره کرد. از میان روش های ذکر شده الکتروریسی توجه بیشتریرا به خود اختصاص داده است.روش الکتروریسی به دلیل راه اندازی آسان،مقرون به صرفه بودن، سطح مخصوص بالا، انتخابموادمتنوع، کنترل قطر الیاف، امکان صنعتی سازی و تشابه الیاف به ماتریس خارج سلولی نسبت به سایر روش ها برتری دارد. روش های دیگرمحدودیت هایی شامل زمان بر بودن،غیرقابل کنترل بودن آرایش الیاف وعدم امکان صنعتی سازی را دارند. هدف از این پژوهش، مطالعه مروری بر روش های تهیه داربست های پلیمری وکامپوزیتی برای ترمیم بافت آسیب دیده است.
  کلیدواژگان: داربست ها، زیست سازگار، مهندسی بافت، الکتروریسی، الیاف
 • نیلوفر قائدی دهقی * صفحات 25-33
  پلی وینیلیدن فلورید از پلیمرهای هوشمند پاسخگو به میدان الکتریکی و با خواص مناسب پیزوالکتریک است که کاربرد وسیعی در ساخت محرک های پیزوالکتریک (Piezoelectric Actuators) دارد. کارایی محرک ها مستقیما به نوع ساختار بلوری پلی وینیلیدن فلورید وابسته است. استفاده از نانوذرات علاوه بر آثار تقویت کنندگی سامانه نانو کامپوزیتی، با تغییراتی که در ساختار بلوری پلیمر ایجاد می کند بر کارایی پیزوالکتریک سامانه اثر می گذارد. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در کارهای پژوهشی انجام شده می پردازد.
  کلیدواژگان: پیزوالکتریک، پلی وینیلیدن فلورید، ساختار بلوری، نانوذرات
 • محسن گرجی *، علی رضایی صفحات 35-52
  با توجه به پیشرفت روزافزون در زمینه تولید الیاف با کارایی بالا، در این مقاله مروری سعی بر معرفی و واکاوی تولید الیاف پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین و همچنین بررسی خواص و ویژگی های آن شده است. الیاف پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین، الیافی هستند که وزن مولکولیشان بین 3 تا 6 میلیون است و به علت خواص مکانیکی منحصر به فردشان، در صنایع نظامی (زره های شخصی و وسایل نقلیه ضدگلوله)، دریایی، ماشین آلات، دستکش های ضدبرش، تجهیزات کوه نوردی، نخ ماهی گیری، طناب های چتر ورزشی، پاراگلاید ر، کشتی و... کاربرد ویژه ای دارند. در این تحقیق روش های مختلف تولید این الیاف ارائه شده و روش صنعتی ژل ریسی همراه با کشش داغ مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. با توجه به ویژگی ها و خواص الیاف تولیدی از جمله خواص مکانیکی (استحکام کششی، مدول و ازدیاد طول و...) و خواص حرارتی، به بررسی تاثیر مولفه های مختلف مواد و فرایند بر تولید هرچه بهتر این الیاف پرداخته شده است. در انتها، به استفاده از فناوری های نوین در تولید الیاف پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین توجه و به اختصار قابلیت های مختلف این حوزه معرفی شده است.
  کلیدواژگان: ژل ریسی، پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین، خواص مکانیکی، ریسندگی
 • آرزو مشاک *، آزاده غایی صفحات 53-63
  بهبود کیفیت و کمیت دارودرمانی، مستلزم تلاش برای ابداع داروهای جدید یا ساخت ابزارهایی با توانایی دارورسانی کنترل شده است. اخیرا گرافن و مشتقات آن به دلیل خصوصیات منحصر به فرد فیزیکی- شیمیایی و نوری از قبیل مساحت سطح بالا، گروه های فعال قابل تغییر، زیست سازگاری و اثر حرارتی- نوری، به عنوان حامل های دارو مورد توجه قرار گرفته اند. گرافن، اکسیدگرافن و نوع کاهش یافته آن، نقاط کوانتومی گرافن و کامپوزیت های گرافن به عنوان گزینه های امیدبخش برای رهایش کنترل شده داروهای مختلف از قبیل داروهای ضدسرطان، داروهای با انحلال پذیری کم، آنتی بیوتیک ها، آنتی بادی ها، پپتیدها و ژن ها معرفی شده اند. در این مقاله برخی از پیشرفت های اخیر در مورد کاربرد گرافن و مشتقات آن در سامانه های دارورسانی نوین بررسی شده است.
  کلیدواژگان: گرافن، اکسیدگرافن، اکسیدگرافن کاهش یافته، نقاط کوانتومی گرافن، سامانه های دارورسانی نوین
 • زهرا محسنیان * صفحات 65-76
  پلیمرهای حافظه شکلیدر اثر تحریک حرارتی،توانایی«به خاطرآوری» شکل دائمی خود را دارندو تحت برنامه ای معین می توانند در هر شکل موقتی تثبیت شوند.پلیمرهایخودترمیم شوندهتوانایی ترمیم آسیب و بازگرداندن عوامل یا کارایی از دست رفته یا تضعیف شده را به صورت درونی و بیرونیدارند. چالش اصلی در سامانه هایخودترمیم شونده حذف دخالت انسان در فرایند ترمیم برای برقراری تماس در قطعات آسیب دیده است. به همین دلیل امروزه از اثر حافظه شکلی در سامانه های خودترمیم شونده استفاده می شود. استفاده از این اثر، سبب بسته شدن ترک و ترمیم آن می شود و کاهش عوامل ترمیم و تسریع و بهبود ترمیم شوندگی را نتیجه می دهد.
  کلیدواژگان: مواد هوشمند، پلیمرهای حافظه شکلی، پلیمرهای خودترمیم شونده
 • هوری میوه چی صفحات 79-84
  چند طی پلیمر آموزش با مرتبط برزیلی علمی مراکز چشمگیری افزایش کیفیت، و تعداد نظر از اخیر، دهه کنونی وضعیت از جامعی تصویر گزارش این داشته اند. اهداف با آن انطباق چگونگی و برزیل در پلیمر آموزش اهمیت و می گذارد بحث به را کشور آن آموزشی مقطع های در پلیمر آموزش منطقه ای و جغرافیایی ارائه آن کشور در را تکمیلی تحصیات و کارشناسی در پلیمر آموزش گسترش نحوه به همچنین می دهد. مراکز توسط مواد مهندسی و شیمی مهندسی برنامه های بنگاه های اهمیت و می پردازد برزیل پژوهشی آموزشی سطح در پلیمر پژوهش و آموزش حمایت در مالی پلیمر انجمن و کلیدی مهم نقش و تکمیلی تحصیات می کند
  کلیدواژگان: آموزش پلیمر، برزیل