فهرست مطالب

 • پیاپی 37 (فروردین 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سخن سردبیر
  دکتر شقایق حیدری صفحه 2
 • برآورد
 • مروری بر مهم ترین تحولات هویتی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397
  دکتر شقایق حیدری صفحه 4
 • سنجش
 • سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ «مراغه»
  صفحه 12
 • تحلیل
 • جایگاه نهاد خانواده در پایه گذاری و تحکیم هویت دینی و ملی در ایران
  دکتر داود میرمحمدی صفحه 18
 • راهبرد
 • راه کارهای گسترش گردشگری درون کشوری در راستای پرورش یکپارچگی مردمی
  رضا گرشاسبی صفحه 28
 • تحلیل
 • هویت ملی و ابعاد آن در آیینه مطبوعات
  سیدعباس اسدی صفحه 33
 • حمایت کشورهای اروپایی و آمریکا از اپوزیسیون؛ تداوم چهار دهه ناکامی مقابل جمهوری اسلامی
  علیرضا امیری صفحه 42
 • گزارش
 • بررسی و تحلیل اعلام موجودیت ائتلاف «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران»
  سالار سیف الدینی صفحه 49
 • تحلیل
 • آینده کردهای سوریه و تاثیر آن بر ایران
  نوذر خلیل طهماسبی صفحه 53
 • گزارش
 • افشای اسناد جدید ویکی لیکس پیرامون ایران؛ ارتباط میان جریان تجزیه طلب و دولت های متخاصم
  سالار سیف الدینی صفحه 59
|
 • Editorial
  Page 2
 • A Review of the Most Important Identity Developments in the Islamic Republic of Iran in 2018
  Dr. Shaghayegh Heidari Page 4
 • Assessment of Iranian Collective Identity, Maragheh
  Page 12
 • The Role of the Family Institution in Estaablishing and Consolidating the Religious and National Identity in Iran
  Dr. Davood Mir, Mohammadi Page 18
 • The ways of Expanding In-Country Turism in order to Foster Popular Integration
  Reza Garshasebi Page 28
 • National Identity and its Dimensions in the Mirror of the Press
  Seyed, Abbas Asadi Page 33
 • The Support of European and American Countries from the Opposition; the Continuation of Four Decades of Failure against the Islamic Republic
  AliReza Amiri Page 42
 • Reviewing and Analyzing the Exstence of the Coalition “Solidarity for Freedom and Equality in Iran”
  Salar Seifodini Page 49
 • The Future of the Syrian Kurds and its Impact on Iran
  Nozar Khalil, Tahmasebi Page 53
 • Disclosure of New WikiLeaks Documents About Iran; The Relationship Between Separatist and Hostile States
  Salar Seifodini Page 59