فهرست مطالب

پژوهش های اعتقادی کلامی - پیاپی 33 (بهار 1398)
 • پیاپی 33 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/18
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمدرضا اسدی *، غلامرضا بدرخانی صفحات 7-27
  در فلسفه اسلامی حکمت عملی، قسیم حکمت نظری است. ولی چه از نظر حجم تالیفات و چه تفصیل و توسعه مباحث، در مقایسه با حکمت نظری کم رونق است. شناخت عوامل این کم رونقی، می تواند زمینه ساز توسعه ی آن، باشد. ورود فلسفه در فضای فکری جهان اسلام با دو موضع مخالف و موافق همراه بوده است در موضع مخالف، فلسفه جایگاهی برای ورود در عرصه حکمت نظری و عملی ندارد و در موضع موافق، نوعی تلاش در جهت بومی سازی فلسفه یونان در لایه های مختلف مشاهده می شود که نتیجه آن احاله حکمت عملی به شریعت شده است. عوامل منجر به این احاله را، می توان عدم امکان استنتاج حکمت عملی از حکمت نظری ارسطویی و تفصیل و احاطه شریعت بر تمام دقائق حکمت عملی و عدم احساس ضرورت حکما از ورود به حکمت عملی و اهمیت فلسفه اولی در نگاه حکمای مسلمان به حسب شرافت موضوعی، برشمرد.
  کلیدواژگان: حکمت عملی، اخلاق، فلسفه ی اولی، فلسفه اسلامی
 • محمد علی جهدی *، کماندار شریف اف صفحات 29-52
  در نوشتار حاضر ضمن بیان عفو و افتراق و اشتراک آن، اصطلاحات قریب آن نیز از دیدگاه قرآن و حدیث مورد بررسی قرار داده شده است مفسران و اندیشمندان اسلامی با شیوه های خاص خود هریک در اثبات اهمیت و فضیلت و محل عفو بسیار کوشیده اند و مفسران با استفاده از آیات قرآن بیان کردند که ما باید دیگران را عفو کنیم چنان که دوست داریم مورد عفو واقع شوید و خدا گناهانمان را نیز بیامرزد و همچنین یادآور شدند که نبودن عفو و گذشت، در افراد و ننشاندن خشم و غضب و نداشتن صبر و تحمل در برابر دیگران جامعه ما را دچار مشکل خواهد کرد، و نیز در تبیین فضیلت عفو بیان شده که عفو از اخلاق خدای تبارک و تعالی است و او عفو و غفور و بر و رحیم و رئوف و عطوف است و همچنین به استناد آیات، عفو را از اخلاق پیامبر اسلام شمرده اند و نهایتا در این مقاله محل لزوم وجو از عفو نیز از نظر اندیشمندان و صاحب نظران اسلامی عفو توضیح داده شده است.
  کلیدواژگان: عفو، صفح، حلم، صبر، کظم غیظ
 • سید محمد علی آل محمد، قدرت الله نوروزی *، منوچهر توسلی نایینی صفحات 53-72
  می توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مولفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سوال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی بررسی نقش وحی، تجربه و عقل بشر در الزام به پیروی از قوانین حائز اهمیت است.مهمترین پرسشی که در این تحقیق مورد مداقه و توجه قرار گرفته است بررسی مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران است.بر اساس یافته های این تحقیق عقل و تجربه بشر در نظام حقوقی کنونی ایران تنها در صورت تایید شرع دارای ارزش و اعتبار است . اکثریت مردم ایران معتقدند قوانین الهی زمینه سعادت و کمالشان را فراهم می آورد و این امر مهمترین دلیل پیروی آنان از قوانین الهی یا قوانین تایید شده توسط شرع می باشد.
  کلیدواژگان: حاکمیت قانون، معرفت شناسی، نظام حقوقی ایران
 • معصومه الوندیان *، علیاللهبداشتی صفحات 73-90
  تفکر انسان قدمتی به درازای حیات بشر دارد. یکی از مسایل اصلی انسان از همان آغاز، پرسش از خود و شرایط پیرامونی بوده است. حکما و متکلمان دینی در دوره های گوناگون، از اقصی نقاط دنیا، در مورد ابعاد مختلف انسان، نظریه پردازی های بسیاری نموده اند. از این میان می توان ابن سینا را نام برد که آرای فلسفی او تاثیر بسزایی در اندیشمندان دیگر داشته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، با مطالعه عمده مباحث شیخ الرئیس در علم-النفس، در کتب فلسفی اش همچون شفا، نجات و اشارات و تنبی هات در مراتب انسان شناسی، به تبیین و بررسی اندیشه های او در باب انسان پرداخته و انسان شناسی را در دو مرتبه و دو مرحله بررسی می کند: مرحله اول، فلسفی و نظری محض است که در آن به انسان و ابعاد وجودی او، با دیدگاهی عقلی و فلسفی نگریسته می شود؛ مرحله دوم که نقطه اوج انسان-شناسی اوست، مرحله اشراقی و شهودی است. او در رسائل عرفانی خود همچون رساله حی ابن یقظان، رساله الطیر و سلامان و ابسال، و در نمط های آخر اشارات و تنبی هات و خطوطی از کتاب مباحثات و کتاب شفا، با نگرشی اشراقی و عرفانی، به بحث از انسان پرداخته است.
  کلیدواژگان: انسان شناسی، عقل، نفس، ابن، سینا
 • مهدی ایمانی، کیهان برزگر * صفحات 91-122
  تروریسم یکی از موضوعات اصلی و درهم تنیده در حوزه امنیت ملی و فراملی در دنیای مدرن امروز می باشد. این مظهر امروزی به علت ارتباط با فن آوری های جدید، به یک مسئله راهبردی مبدل گشته و توانسته با اهمیت دادن به افراد و گروه های کوچک آنها را به یکی از بازیگران عرصه امنیتی جهان تبدیل نماید. به طوری که در یکی دو دهه اخیر، با بسط پدیده تروریسم، اجتماع انسانی مورد تهدید قرار گرفته است. با بررسی اخبار و خبرهای روزانه منتشر شده می توان دریافت که یکی از کانون های اصلی حملات تروریست ها پاکستان است . حال با توجه به ساختار پیچیده شرایط و حضور تروریسم در پاکستان ، این مقوله سعی دارد ریشه های تروریسم در پاکستان را از منظر سازه انگاری مورد بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: تروریسم، پاکستان، سازه انگاری، مذهب، اهل تسنن، بنیاد گرایی
 • محمد بدره *، محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور، محمدحسن رستمی صفحات 123-142
  در قرآن مجید واژه هایی وجود دارد که طول تاریخ اسلام، مفسران آراء گوناگونی را درباره ی آنها بیان نموده اند که از جمله ی آنها واژه ی «اعراف» است لذا در این جستار علمی سعی بر آن است که ضمن معنا شناسی لغوی، چیستی آن از نیز نظر مفسران مورد واکاوی قرار گرفته و از رهگذر آن بتوان به شناخت دقیقی در این باره دست یافت. از بررسی مجموع معانی «اعراف» به دست می آید که تقطه ی اشتراک همه ی آنها اشراف، بلندی مرتبه و اعتلاء است. «اعراف» در حقیقت قسمت‏های بالای حجابی است که حائل بین دوزخ و بهشت است، بطوری که اعرافیان در آنجا، هم دوزخیان را می‏بینند و هم بهشتیان را. این«رجال اعراف» در مقامی هستند که از خصوصیاتی که در سیمای فرد فرد اهل محشر است به جمیع امتیازات نفسانی و تفاصیل اعمال آنان پی می‏برند و حتی اهل دوزخ و بهشت را پس از رفتن به دوزخ و بهشت نیز می‏بینند، و این مقام بدون شک مقام و منزلت رفیعی است مخصوص آنان، نه دوزخیان دارای چنان خصوصیتی هستند و نه اهل بهشت، البته این مقام و منزلت معنوی هست که این برگزیدگان الهی از آن برخوردارند و دست دیگران از این مقامات عالیه کوتاه است.
  کلیدواژگان: قرآن، اعراف، حجاب، مفسران، تحلیل و بررسی
 • نسرین توکلی * صفحات 143-162
  دین با سفارش به دوری از رذایل اخلاقی سهم بسیار مهمی در اخلاقی بودن جوامع بشری دارد. لذا نظریه ارتباط دین و اخلاق با تاکید بر اینکه دین از اخلاق حمایت و پشتیبانی می کند به گسترش فضایل اخلاقی کمک می کند. در نوشته حاضر به بیان مفهوم اخلاق و دین پرداخته شده و همچنین دیدگاه های مختلف اندیشمندان و فیلسوفان اسلامی و غربی در خصوص ارتباط یا عدم ارتباط دین و اخلاق مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق بر اساس مطالعات اسنادی و کیفی است. هدف تحقیق بررسی ارتباط بین دین و اخلاق و بیان اهمیت دیندار بودن انسان و جوامع انسانی در جهت اخلاقی بودن و گسترش فضایل اخلاقی است. و تاثیر میزان دینداری و تاثیرات مثبت دیندار بودن در تحکیم ارزش های اخلاقی می باشد. یافته ها نشان می دهد دین عام تر و دارای اجزاء متعدد است و از طریق ابعاد متعدد خود ارزش اخلاق را محقق می کند. و از سوی دیگر اخلاق نیز مانند پدیده ای نیرومند زمینه توسعه ارزش های اجتماعی و سعادت پایدار را فراهم می کند.و هیچکس نمی تواند نقش دین را در حمایت از اخلاق منکر شود. برای اینکه مصادیق خاص دستورهای اخلاقی را به دست آوریم به دین نیازمندیم و این وحی است که می تواند دستورهای اخلاقی را در مورد خاصی با حدود خاص و شرایط و لوازمش تبین کند.
  کلیدواژگان: اخلاق، دین، ارتباط، دانشمندان اسلامی، دانشمندان غربی
 • نازی سنگ سفیدی، ابراهیم استاجی*، علی عشقی سردهی صفحات 163-186
  آثار ادبی را از جهت موضوع می توان در چهار دسته جای داد: حماسی، تعلیمی، نمایشی و غنایی. درخواست وتقاضا که در شعر شاعران از دوره های آغازین شعر فارسی تا دوره معاصر به صورت های گوناگون جلوه نموده است، از زیرشاخه های ادبیات غنایی به شمار می رو. تقاضا و درخواست در شعر شاعران به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند: 1) مادی، 2) غیر مادی (معنوی). در این پژوهش بر آن بوده ایم تا به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، مفهوم تقاضا و طلب معنوی را در قصاید مدحی برجسته ترین شاعران سبک خراسانی آسیب شناسی نماییم. تقاضا و طلب معنوی در این دوره را می توان در دو بخش با اهداف متعالی ( مانند دعا) یا با اهداف شخصی( مانند طلب جاه و مقام) طبقه بندی کرد. دعا و نیایش، اصلی ترین هدف متعالی تقاضا و طلب است که در شعر سبک خراسانی جایگاه ویژه ای دارد و کمتر آثاری است که در آن شاعر و نویسنده به ستایش و توصیف خداوند نپرداخته و ضمن آن نیایش هایی بیان نکرده باشد. به طور کلی تقاضا و طلب معنوی در آثار شاعران این دوره عبارتند از: دعا و شریطه، تقاضا و طلب وصال معشوق، تقاضا و طلب جاه و مقام، تقاضا و طلب اخلاقیات، تقاضا و طلب سایر موارد معنوی.
  کلیدواژگان: تقاضا، طلب، دعا، شریطه، وصال معشوق
 • سمیه صرامی *، نفیسه نکویی مهر صفحات 187-202
  با افزایش تکنولوژی های نوین ارتباطی و از جمله اینترنت ,فردگرایی افزایش یافته است و سبب شده است تا روابط جمعی و پیوندهای طبیعی و متعارف انسانی (به طور مثال روابط چهره به چهره و عاطفی) تضعیف شود.بر این اساس، چون نظر جمع و منافع جمعی تقدم و اولویت دارد، لذا هر نوع فردگرایی و اسبابی که به تقویت روحیه و فرهنگ فردگرایی کمک می کند، مذموم و نکوهش می شود.فردگرایی یا اصالت فرد، رکن مهم تئوریک در نظام «لیبرال - سرمایه داری » است و به تعبیری در قلب این نظام و ایدئولوژی بازار آزاد جای دارد. در این مکتب فرد و حقوق او بر همه چیز مقدم است . اگر دولتی هم تشکیل شده است باید در خدمت خواسته ای افراد جامعه باشد . مفاهیم جمع گرایانه مثل « نفع جامعه » موهوم است . هر کس بهتر از دیگران نفع شخصی خود را تشخیص می دهد و اگر هم به دنبال خیر و نفع خود باشد در نهایت جامعه هم به خیر خواهد رسید . ما هیچ خیر مطلق و فضیلتی نداریم که بخواهیم بر اساس آن در زندگی فردی انسانها دخالت کنیم . دین و اخلاق و دولت و مصلحان و متفکران حق ندارند برای افراد نسخه و دستور صادر کنند .دراین نوشتارضمن بررسی دیدگاه های مختلف درموردمکتب فردگرایی,به تناقصات وایراداتی که این مکتب بااسلام داردپرداخته شده است.
  کلیدواژگان: فردگرایی، لیبرالیسم، اسلام، حقوق، اصالت
 • معصومه میرزاجانی بیجارپسی، رقیه صادقی نیری *، علیرضا عبدالرحیمی صفحات 203-223
  این پژوهش با به کارگیری شیوه اسنادی و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی مراحل گفتمان سازی قرآن در باب مبارزه با مفسده اقتصادی احتکار پرداخته است. از جمله ناهنجاری های اقتصادی که در قرآن به شدت نکوهش شده احتکار است که عبارتست از انبارکردن ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم به هدف کمبود کالا و افزایش قیمت. به طوری که یکی از مهمترین مفاسد اقتصادی را شکل می دهد که قرآن کریم برای اقتصاد جوامع معرفی نموده است و به شیوع و ترویج آن در جوامع هشدار داده که زمینه ی فروپاشی جوامع از طریق تضییع حقوق افراد و افزایش تورم را فراهم می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که به رغم جدید بودن طرح مسئله گفتمان سازی قرآن در جهت مبارزه با احتکار، با توجه به اهمیتی که اقتصاد در جوامع بشری دارد و تمام جوانب بشری را تحت شعاع قرار می دهد و قوام جامعه به اقتصاد آن است و بروز مفسده ی احتکار چه پیامدهایی خواهد داشت به این مهم پرداخته شده است. گفتمان سازی، طراحی مطلوبیت های اقتصادی تشخیص داده شده بنا بر آموزه های قرآن است تا ارزش ها و هنجارهای قرآنی در جامعه حفظ شود و یک اندیشه دینی به ادبیات رایج جامعه و زندگی مردم تبدیل شود. به این منظور، گفتمان سازی قرآن برای مبارزه با مفسده احتکار به روش تدریجی است که ابتدا با شناخت و معرفی جامعه آغاز شده و سپس با تبلیغ و الگوسازی ارزش ها و فرهنگ سازی و تبیین پیامدها به گفتمان سازی پرداخته است.
  کلیدواژگان: گفتمان سازی، احتکار، قرآن کریم، تورم
 • محمد علی وثوقیان نجف آبادی، سید محمد امیری *، عطا محمد رادمنش صفحات 225-255
  با وجود تشابهاتی که ابن عربی و ژوزف مورفی در باب معجزه دارند ، اختلاف نظرهایی هم بین آنها دیده می شود . تفاوت در جدول وجودی و تاثیر پذیری ، یکی از علل اصلی اختلاف نظر است . ابن عربی قایل است که کرامت مخصوص اولیا و معجزه مخصوص انبیاست . اما مورفی تفاوتی بین کرامت و معجزه قایل نیست . او معتقد است که تمام انسانها دارای روحی واحد هستند ، بنابراین این روح های بالقوه وقتی شرایط بالفعل شدن را پیدا کنند ، تنها به یک صورت بالفعل می شوند . در این مقاله به ده مورد اختلاف اشاره شده است که اغلب آنها ریشه در نوع جهانبینی ، جدول وجودی ، تاثیرپذیری و تعریف شخص از «انسان » دارد.
  کلیدواژگان: ابن عربی، مورفی، معجزه، کرامت
 • مرتضی دارابی، یدالله ملکی *، جعفر تابان صفحات 257-284
  این پژوهش با هدف اثبات عمومیت جواز حدیث و جعل روایات منع تدوین شده است. روش مورد استفاده در مقاله توصیفی تحلیلی می باشد و تجزیه و تحلیل به صورت اسنادی تحلیلی است. در ارزیابی احادیث ممانعت از تدوین به دلیل ضعف و اضطراب در متن و سندشان و تعارض روایات با منش کلی قرآن و سنت و مخالفت این روایات با روایات اهتمام به نگارش علم و جواز حدیث، فاقد استحکام کافی بوده و مفاد این روایات باعث مناقشاتی شده که از اعتبار آن ها کاسته می شود.
  کلیدواژگان: حدیث، منع نگارش حدیث، ضعف و اضطراب سند حدیث، جواز حدیث
 • عزیزالله سالاری * صفحات 285-307
  علامه محمد اقبال لاهوری (1938 - 1877 م)، از فیلسوفان، شاعران و احیاگران بزرگ جهان اسلام بوده که با سروده های روشنگرانه و نیز گفتارها و نوشتارهای پرمایه اش، طرح فلسفه و نظامی فکری به نام «حکمت خودی» را درانداخت. وی با نفی از حکمت های بی فروغ غرب مدرن ، در پی نگاه واقعیت مدار، ژرف و دیده ورانه شرقی و قرآنی است که آمیزه ای از خداباوری، فطرت، عشق، عرفان، خردورزی، خودآگاهی، حماسه، غیرت، ایثار، تپش، انتخابگری، آفرینش گری و... است . دیدگاهی که مجموعا الهیات رهایی بخش او را شکل می دهند. او با درک و دریافت دقیق و سنجیده از قرآن و سنت و با سر مشق گرفتن از فیلسوف مجاهد شرق، سید جمال الدین اسد آبادی، تقدیر و مشیت الهی را - که از دیرباز بهانه ای برای رکود و سازش و واپس گرایی بود - از تفسیر های جبر باورانه و اشعری گرا رها کرد و عملا تفسیری شیعی و برآمده از مکتب اهل بیت(ع) را که به وفق انتخابگری، آزادی و سرنوشت سازی است، به رخ کشید. از این رو، روح شرقی را بر تن بی جان خفتگان دمید، تا بندگی قدرت های استعماری برهند و به اتحاد و اقتدار و آفرینش گری و پویایی و طرح و تحقق آرزوها دست یابند.
  کلیدواژگان: بال لاهوری، الهیات رهایی بخش تقدیرگرایی، حکمت خودی، امربین الامرین
|
 • Mohammad Reza Asadi *, Gholamreza Badr khani Pages 7-27
  Practical theosophy in Islamic philosophy is a sibling of theoretical theosophy. It is expected that it is paid attention to as much as theoretical theosophy; however, both in view of writings and inclusion of subjects, it is less booming. To recognize the factors causing this situation can be an introduction to its development in accordance with the needs of the contemporary era The arrival of philosophy in the intellectual space of the Islamic world has been accompanied by two opposing stances. On the opposite side, philosophy r does not have the ability to enter into theoretical and practical wisdom, and in a favorable position, some attempt to localize the philosophy of Greece, which has led to religion Responsible for discussing practical wisdom. The factors that led the religion to discuss practical wisdom are the impossibility of deriving practical wisdom from Aristotelian theoretical wisdom, and the extent to which religion is surrounded by all aspects of practical wisdom and the lack of awareness of the necessity of the intellectuals from entering practical wisdom and the controversy between jurisprudents and philosophers And the importance of the first philosophy of Muslim philosophers.
  Keywords: Islamic philosophy, Prima Philosophia, Ethics, Practical Philosophy
 • Mohammad Ali Jahdi *, Kamandar Sharif of Pages 29-52
  and commentators of the Quran stated that we need others to forgive us if we would like to be forgiven and God our sins to forgive and also noted that lack of forgiveness, the people and Nnshandn anger and lack of patience And tolerance towards others will make our community difficult, and also in the explanation of the virtue of amnesty stated that the amnesty of God's morality The Islamic views of Amnesty are explained.
  Keywords: Amnesty, Psalm, Hellam, Patience, Kazem Ghayz
 • Godrato Allah Noruzy *, manoochehr Tavassol Naini Pages 53-72
  The concept of the rule of law can be defined with its least constituent component which is the adherence of all groups of society especially the rulers to the law. In the discussion of the principles of the rule of law, the fundamental question is: "What is the obligatory requirement for a person to legitimize law and adhere to it?" In answering this question, from an epistemological point of view, it is important to consider the role of revelation, experience, and wisdom in man's obligation to obey the law. The most important question that has been considered in this research is the study of the principles of the epistemology of the rule of law in the legal system of Iran. According to the findings of this research, the wisdom and experience of mankind in the current legal system of Iran are only valid in the case of the confirmation of the religion. The majority of people in Iran believe that divine law provides their prosperity and perfection, and this is the most important reason for their adherence to divine law or law approved by religion.
  Keywords: rule of law, epistemology, Reason, Experience, legal system of Iran
 • masome alvandiyan *, Ali alah behdashti Pages 73-90
  Human thinking has a long history of human life. One of the main human issues from the very beginning was the question of itself and the surrounding environment. Religious scholars and religious theologians have made many theories about different aspects of human life in different periods, from all over the world. Among these would be Ibn-e Sina, whose philosophical opinions had a tremendous impact on other scholars. This research is based on descriptive-analytic method, with the study of the topics of Sheikh Al-Rais in the sciences, in his philosophic books such as healing, salvation, hints and punishments in the fields of humanities, to explain his thoughts on human life. He examines humanity in two stages and two stages: the first stage is pure philosophical and theoretical, In which he looks at the human being and his existential dimensions with a rational and philosophical view; the second stage, which is the culmination of his anthropology, is the stage of enlightenment and intuition. In his mystical rhetoric, such as Haye Ibn Yaghazan, Al-Tha'ir, Salam and Abbasal, and in the final sentences of hints and punishments and lines from the book of discussions and the book of healing, with an illogical and mystical view, he has discussed the human.
  Keywords: anthropology, intellect, soul, ibn Sina
 • mahdi imani, keyhan bazegar * Pages 91-122
  Terrorism is one of the main and interconnected issues in the area of national security and transnationality in today's modern world. This modern manifestation has become a strategic issue for communicating with new technologies and has become one of the actors in the world's security arena by giving the attention of small individuals and groups. In the past two decades, with the development of the phenomenon of terrorism, the human community has been threatened. By reviewing news and daily news releases, one can find that one of the main terrorist attacks in Pakistan. Given the complex structure of the situation and the presence of terrorism in Pakistan, this category seeks to examine the roots of terrorism in Pakistan in terms of constructivism.
  Keywords: Terrorism, Pakistan, Constructivism, Religion, Sunnis, Fundamentalism
 • Mohammad Badreh *, Mohammad Ali Rezaei Kermani Nasabpur, Mohammad Hasan Rostami Pages 123-142
  In the Holy Quran, there are some words that have been expressed by various commentators on the history of Islam, including the word "Arabah." Therefore, in this scientific research, it is attempted, in the meanwhile, The views of the commentators have also been analyzed and through this, accurate knowledge of this subject can be found. A comprehensive review of the meanings of "Araf" comes from which the subsistence of all of them is aristocracy, degree of elevation and exaltation. "Arabah" is in fact the upper parts of the veil that holds out between hell and paradise, so that the Arabs are there, both the inmates and the paradises. These "Rejal A'rafs" are in the position that the characteristics which are in the image of the individual of the Hazir is based on all the concessions of the soul and their actions, and even see the people of hell and heaven after going to hell and heaven. And this official is undoubtedly an honorable dignity for them, not those who have such qualities, and not from paradise, but this is the spiritual status that these divine choices enjoy, and the hands of others are short of these great officials.
  Keywords: Quran, Arabs, Hijab, commentators, analysis, review
 • Nasrin Tavakoli * Pages 143-162
  Religion, by commanding to avoid moral evils, has a very important contribution to the ethics of human societies. Therefore, the theory of the relationship between religion and ethics, which emphasizes that religion supports ethics, helps to expand moral virtues. In this article, the concept of morality and religion is discussed and also the views of various Islamic and Western thinkers and philosophers on the relationship or non-relevance of religion and ethics are reviewed. The research method is based on qualitative and documentary studies. The purpose of this study is to investigate the relationship between religion and ethics and to emphasize the importance of religiousness of man and human societies in the pursuit of morality and the spread of moral virtues as well as the effect of religiousness and the positive effects of religiosity on the consolidation of moral values. The findings show that religion is more general and has different components and realizes ethical value through its multiple dimensions. Morality, on the other hand, like a strong phenomenon provides the development basis for social values and sustainable prosperity, and nobody can deny the role of religion in advocating morality.
  Conclusion
  In order to gain specific examples of moral commands, we need religion. And this is inspiration that can elucidate moral commands in a particular sense with certain limits, conditions and devices.
  Keywords: Ethics, religion, relationship, Islamic scholars, Western scholars
 • Nazi Sang Sefidi, Ebrahim Estagi *, Ali Eshghi Sardehi Pages 163-186
  The literary works can be classified into four categories: epic, educational, dramatic and lyrics. The demand and the desire that manifests in poetry from the beginning of Persian poetry to the contemporary period in various forms, is one of the subcategories of lyrical literature . Demand and desire in poetry is classified into two general categories: 1) material, 2) immaterial (spiritual). This a descriptive-analytical paper aiming at pathology of the concept of spiritual demand and desire in the poetry of the most prominent poets of Khorasani style. Spiritual demand and desire in this course can be classified into two parts with transcendental goals (such as prayer) or for personal purposes (such as position). Prayer is the main purpose of the transcendent demand and desire, which has a special place in Khorasani style poetry and there are fewer works in which the poet and the writer did not praise and describe God and have not expressed their prayers. In general, spiritual demand and desire in the works of poets of this period include prayer, the demand and desire of beloved joining, the demand and desire for position, the demand and desire for morals, the demand and desire for other spiritual matters.
  Keywords: demand, desire, prayer, beloved joining
 • Somayyeh Sarami *, Nafiseh Nekouie Mehr Pages 187-202
  With the rise of modern communication technologies, including the Internet, individualism has increased and has led to a weakening of the collective relations and normal human links (eg face-to-face relationships and emotional relations). For this reason, because of the viewpoint of aggregation and interests Collectively, it is a priority and priority. Therefore, any kind of individualism and motivation that contributes to the strengthening of the spirit and the culture of individualism is denied and denounced. Humanism or individuality is a major theoretical element in the "liberal-capitalist" system, and in the sense of The heart of this system and free market ideology is in place. In this school, his person and his rights prevail over everything. If a government is formed, it must be at the service of the people of the community. Collectivist concepts, such as the "benefit of society," are false. Everyone recognizes his or her own interests better than others, and if they seek their own good and good, then society will eventually be good. We have no absolute goodness and virtue to interfere in human life. Religion, ethics and government, as well as reformers and thinkers, have no right to issue copies to prescribers. In this paper, I also examine the different perspectives on individualism, the controversies and the ways in which this school is with Islam.
  Keywords: Individualism, Liberalism, Islam, Law, Originality
 • Masoumeh Mirzajani Bijar pasi, Roghayyeh Sadeghi Nayyeri *, Alireza AbdulRahimi Pages 203-223
  This research, using a documentary method and using a descriptive-analytical method, has investigated the stages of Qur'anic discourse on the fight against economic corruption in hoard. The nature of the hoard was explained in such a way that it is Stocking goods and goods needed by the people for the purpose of shortage of goods and price increase, in which one of the most important economic mistakes that the Holy Qur'an introduced to the society of the society, and its prevalence and promotion in warning communities It provides the basis for the collapse of societies through the violation of the rights of individualsa and Increase inflation.The results of the research show that in spite of the novelty of the Qur'anic discourse problem in the fight against hoard, considering the importance of the economy in human societies and all aspects of human development, and the consistency of society in its economy, The incidence the consequences of this mistake are discussed. Discourse designing the design of economic utility identified is based on the teachings of the Qur'an in order to maintain the Quranic values and norms in the community and become a religious thought to the common literature of society and people's lives. To this end, the Qur'an's discourse is to combat the corruptions of the hoard by a gradual approach which first began with the knowledge and introduction of society and then, through the promotion and modeling of values and culture, and the explanation of the consequences of discourse.
  Keywords: Discourse, Bribe, The Holy Quran, inflation
 • mohammad Ali vosooghian najafAbady, Mohammad Amiri *, Ata mohammad rad manesh Pages 225-255
  Despite similarities between the views of Ebn Arabi and Josef Murphyregarding miracle, there are disagreement between them as well.Difference in existential table and effectiveness are among the maincauses of disagreement. Ebn Arabi believes that dignity is specialized forsaints and miracle is specialized for prophets. However, Murphy thinksthere is no difference between dignity and miracle. He thinks that allhuman beings have a single soul, thus, such potential souls can beactualized in one form when the grounds are made. In this section, we aregoing to mention ten differences, most of which have their root in thetype of worldview, existential table, effectiveness and one’s definition ofa human..
  Keywords: Ibn Arabi, Murphy, Miracle, Dignity
 • morteza darabi, yadollah maleki *, jafar taban Pages 257-284
  This research was conducted to prove the generality of hadith authorization as well as the forgery in the hadith whose transcriptions were prohibited. The research method was descriptive-analytical and the data was analyzed through document analysis. Having caused some controversies, these hadith are not strong enough to rely on due to the weakness and discrepancy in their texts and documents as well as the contradiction of their narrations to the holy Quran and the transcribed hadith.
  Keywords: Hadith, Prohibition of hadith transcription, Weakness, discrepancy in hadith, Hadith authorization
 • Azizollah Salari * Pages 285-307
  Allama Mohammad Iqbal Lahouri (1877-1938) is one of the great philosophers, poets and revivals of the Islamic world, who, with enlightened poetry, as well as his speeches and writings, developed a philosophical and military philosophical plan called "Self Wisdom." With the rejection of the wisdoms of the untapped modern West, he is looking for a realist, profound, visionary, and Qur'anic who is a mixture of Goddess, nature, love, mysticism, wisdom, self-consciousness, epic, neglect, selflessness, thirst, oppression, creativity ... . Is . A view that is collectively a liberation theology They form him. With the understanding and precise understanding of the Qur'an and the Sunnah, and with the example of the Mujahideen Orientalist philosopher, Seyyed Jamal al-Din al-Assadabadi, he forswear the divine predestination - which has long been a pretext for stagnation and reconciliation and retrogression - from abstract and Ash'arist interpretations And practically brought a Shi'ite commentary from the school of the Ahlul-Bayt (AS), which is in accordance with the choices of liberty and decisiveness. Thus, the Eastern spirit was blown away by the idolatry, so that the bondage of colonial powers would go away, and to unity, authority and creativity. And the dynamism, design and realization of the aspirations
  Keywords: Iqbal Lahouri, Theology of the Liberation of Fidelity, Inner Wisdom, Emarbeen Alamrine