فهرست مطالب

ترجمان وحی - پیاپی 44 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 44 (پاییز و زمستان 1397)
 • 198 صفحه، بهای روی جلد: 90,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/02/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقالات
 • رهیافتی به مفهوم خلود در آیات قرآنی
  یعقوب جعفری صفحه 4
 • بررسی اجمالی ترجمه قرآنی که وقف عام شد
  نادعلی عاشوری تلوکی صفحه 15
 • واکاوی صنعت احتباک در ترجمه های معاصر قرآن کریم
  الهام سادات حجازی صفحه 54
 • کاربردهای فعل (کان) و تاثیر آن در ترجمه آیات قرآن کریم
  نبی الله پاک منش، علی سلیمی صفحه 73
 • دشواری های ترج-مه قرآن
  بهاءالدین خرمشاهی صفحه 93
 • نقد و بررسی ترجمه ها و تفاسیر آیه 10 سوره روم با تاکید بر نظریه علامه طباطبایی
  اکبر ساجدی صفحه 103
 • بررسی تطبیقی ترجمه سوره «سجده» درترجمه مکارم، فولاوند و خرم دل
  وفادار کشاورزی، محمدنبی قاسمی ترجمه: ل صفحه 124
 • اخبار ترجمه
 • بازنویسی و ویرایش جدید از ترجمه قرآن پیکتال (به ویرایش جین مک اولیف)
  صفحه 157
 • قرآن کریم، با ترجمه فارسی از علی شیروانی
  صفحه 159
 • خلاصه مقالات به زبان عربی
  محمدعلی تبریزیان صفحه 160
 • ترجمه ای جدید از قرآن کریم به زبان لوگاندا
  صفحه 167