فهرست مطالب

ژئوتکنیک و مقاومت مصالح - پیاپی 115 (پاییز 1397)
 • پیاپی 115 (پاییز 1397)
 • 68 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/02/25
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مبانی شاخص مقاومت زمین شناسی (GSI) ، کاربردها و محدودیت ها
  حمیدرضا ربانی، حسین جمشیدی، بهزاد روحبخش، محمدحسین طالبی صفحه 1
 • عوامل تاثیرگذار بر روی پارامترهای دینامیکی خاک
  شهربانو مقدسی، محمدحسین طالبی، سعیسد سراج پور صفحه 25
 • ارزیابی خصوصیات تغییر شکل پذیری توده سنگ با استفاده از آزمایش دیلاتومتری
  صابر اکبری صفحه 35
 • معرفی شاخص صیقلی شدن سنگدانه ها و نتایج آزمایش برخی مصالح سنگی ایران
  علی اصغر اکبری نسرکانی، سیاوش کردی، کورش نادری صفحه 45
 • بررسی مشخصات فنی مصالح بالادست و زیربالاست مندرج در فصل ششم مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن (نشریه 1384،301)
  فرهاد احمدنیا صفحه 57