فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زینب اسدی، محمد ولی پور خطیر*، عبدالحمید صفایی قادیکلایی صفحات 1-24
  مساله مسیریابی وسایل نقلیه از مهمترین مسائل برنامه ریزی حمل و نقل است. مساله مسیریابی در شرکت های توزیع و پخش که حمل و نقل بخش عمده هزینه ها را به خود اختصاص می دهد، بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش با توجه به نیاز موجود در شرکت های توزیع و پخش و در نظر گرفتن محدودیت های دنیای واقعی مانند زمان سرویس احتمالی، تقاضای فازی و محدودیت پنجره زمانی یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط ارائه گردید، سپس با کمک تکنیک های تحلیلی، مدل غیرخطی به مدل خطی تبدیل شد. از نرم افزار GAMS برای اعتبار سنجی مدل پیشنهادی استفاده شد، . با توجه به ان_پی سخت بودن مساله مذکور و به منظور حل آن در ابعاد بزرگ، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب نخبه گرا ((NSGA-II و الگوریتم بهینه سازی چندهدفه کلونی مورچگان (MOACO) طراحی شد. کارایی الگوریتم های طراحی شده، با استفاده از شاخص های سنجش کارایی الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از کارا بودن الگوریتم NSGA-II بوده است. در ادامه با استفاده از الگوریتم پیشنهادی به حل مساله مسیریابی شرکت مورد مطالعه پرداخته شد و راهکارهای عملی با توجه به نیاز مدیریت شرکت ارائه گردید.
  کلیدواژگان: مساله مسیریابی وسایل نقلیه چندهدفه، محدودیت های فازی و احتمالی، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب نخبه گرا، الگوریتم بهینه سازی چندهدفه کلونی مورچگان
 • سمانه بابایی مراد، حسن باقری، جواد بهنامیان* صفحات 25-53
  این پژوهش در زمینه مدل مکان یابی پوششی سلسله مراتبی با در نظر گرفتن رویکرد پویا و پارامترهای فازی (شعاع پوشش و مقدار تقاضا در دوره های مختلف به صورت فازی)، ارائه و بررسی می شود. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی برای مکان یابی و تخصیص بیمارستان ها و ماشین های واسطه که شامل تخصیص بالگرد امداد و آمبولانس به نقاط تقاضا، به منظور استقرار و پوشش نقاط تقاضایی که در شعاع پوشش آن ها قرار دارند، است. در این پژوهش، احتمال مشغول بودن تسهیلات نیز در نظر گرفته شده است. جایگاه بیمارستان های فوق تخصصی، بیمارستان و کلینیک یک مرتبه مکان یابی می شود و در دوره های مختلف ثابت هستند. برای نزدیکی بیشتر به واقعیت از مفهوم فازی استفاده شده است. مکان تسهیلات خدماتی شامل آمبولانس ها و بالگرد در دوره های مختلف متغیر است و برای این جابجایی ها هزینه هایی نیز در نظر گرفته شده است. ماشین خدماتی، بیمارستان ها و کلینیک ها دارای محدودیت ظرفیت هستند. با توجه به اینکه هدف فقط صحه گذاری مدل است، از داده های عددی استفاده شده است. با استفاده از مثال عددی در مقیاس های کوچک از روش قطعی نرم افزار گمز و برای مقیاس های بزرگ تر از الگوریتم فراابتکاری مصنوعی زنبوران[1] و رقابت استعماری[2] استفاده شده است. برای صحه گذاری مدل پیشنهادی آن را با مدل بشیری و همکاران مورد مقایسه قرار داده ایم که نتایج عددی نشان دهنده کارایی مطلوب روش حل پیشنهادی و مدل مسئله است.
  کلیدواژگان: مکان یابی سلسله مراتبی، مکان یابی پوششی، مکان یابی پویا، مکانیابی تسهیلات اورژانس، مکان یابی فازی
 • علیرضا بالاوند*، علی حسین زاده کاشان، عباس سقایی صفحات 55-77
  به دلیل محل رشد تومورهای مغزی در سر انسان، معمولا احتمال مرگ بر اثر این تومورها، شش برابر بیشتر از تومورهای دیگر است. سیستم های کامپیوتری را می توان برای کاهش تجویز درمان های نامناسب و کمک به متخصصان در تشخیص این بیماری استفاده کرد. در این مقاله از یک الگوریتم جدید به منظور تشخیص تومورها در 900 تصویر ام آر آی استفاده شده است. این الگوریتم مشتمل بر چهار فاز اصلی است که در فاز اول بعد از ورود داده ها عملیات پیش پردازش بر روی تصاویر با استفاده از روش یکسان سازی هیستوگرام انجام می شود. در فاز دوم با استفاده از دو مدل پیش آموزش دیده شبکه عصبی کانولوشن، استخراج ویژگی انجام می شود. استفاده از مدل های پیش آموزش دیده شبکه عصبی کانولوشن باعث می شود که ویژگی ها با کیفیت بالاتر، نسبت به روش های سنتی از تصاویر استخراج شود. به علت ایجاد ویژگی های فراوان توسط مدل های شبکه عصبی کانولوشن، در فاز سوم از روش تحلیل مولفه های اصلی احتمالی به منظور کاهش ابعاد و وابستگی استفاده می شود که در نهایت 100 ویژگی اصلی از هر مدل استخراج می شود. در فاز چهارم طبقه بندی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان انجام می شود. به منظور مقایسه نتایج، از سه شاخص ویژگی، حساسیت، و دقت استفاده شده است. نتایج مقایسه ای نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی عملکرد مناسبی در اکثر داده ها دارد.
  کلیدواژگان: یکسان سازی هیستوگرام، مدل های پیش آموزش دیده شبکه عصبی کانولوشن، تحلیل مولفه های اصلی احتمالی، ماشین بردار پشتیبان
 • سامان سروری قره آغاج، رامین صادقیان*، رضا توکلی مقدم، احمد ماکوئی صفحات 79-99
  در این مقاله، چارچوبی برای تحلیل همکاری شرکت های هواپیمایی[1] رقیب پیشنهاد می شود. به دلیل افزایش تعداد مسافران، تعداد شرکت های هواپیمایی و منابع محدود آن ها و همچنین وجود تقاضای محدود در هر بازه زمانی و مسیر پروازی، بین شرکت های هواپیمایی رقابت وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از نظریه بازی ها به شرکت های هواپیمایی کمک می شود تا در خصوص همکاری یا عدم همکاری با رقبا به منظور کسب منافع بیشتر تصمیم گیری کنند. توابع مطلوبیت شرکت های هواپیمایی حداکثرسازی سود و حداقل سازی صندلی های خالی در پرواز است. برای حل مسئله از مدل نظریه بازی چندمعیاره استفاده می شود. به منظور تحلیل نتایج نظریه بازی ها، سه شرکت هواپیمایی رقیب در مسیر هوایی تهران- شیراز انتخاب شده است. نتایج حاصل از مدل سازی، استراتژی هر شرکت هواپیمایی را در نقطه تعادل نشان می دهد. تحلیل نقطه تعادل متناظر است با رضایت رقبا در کسب منافع یا افزایش سود شرکت های هواپیمایی، کاهش صندلی های خالی، حذف پروازهای اضافی و کاهش آلودگی هوای ناشی از مصرف سوخت؛ لذا این استراتژی در نقطه تعادل به افزایش بهره وری در ناوگان هوایی می انجامد.

  کلیدواژگان: نظریه بازی، همکاری، شرکت های هواپیمایی، بازی های چند معیاره
 • نفیسه سلیمانی، امیر البدوی*، محمد اقدسی، بختیار استادی صفحات 101-118
  ارزش کارکنان یکی از مفاهیم اصلی در مدیریت منابع انسانی است و اندازه گیری میزان آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تاکنون روش های اندازه گیری ارزش کارکنان به صورت کیفی بیان شده اند؛ به طوری که برای ارزش کارکنان مولفه هایی در نظر گرفته می شود و براساس تحلیل متغیرها، میزان ارزش کارکنان به دست می آید. البته در تحقیقات این حوزه حتی مولفه های یکپارچه و پرسشنامه منسجمی برای سنجش این مفهوم وجود ندارد اما می توان بر اساس تحقیقات میدانی روی مولفه ها، میزان ارزش کارکنان در دوره های مختلف را به دست آورده و مقایسه نمود. اشکال تحلیل میدانی در آن است که امکان تغییر نتیجه با تغییر نمونه ها وجود دارد و زمان بر است. در این تحقیق سعی شده است روش کمی در قالب یک فرمول ریاضی ارائه شود تا بتوان روند تغییرات ارزش کارکنان را سریع تر محاسبه نمود. فرمول ارائه شده که EVRFM نام گرفته است، از سال آخرین ارتقا و سال استخدام در رابطه EVR، تعداد ارتقا و سال استخدام در رابطه EVF و درصد افزایش حقوق سالیانه در رابطه EVM ساخته می شود. برای سنجش صحت فرمول، داده هایی از هفت شعبه اصلی یک شرکت بیمه خصوصی در شهر تهران جمع آوری و ارزش کارکنان با فرمول EVRFM محاسبه شده است. از همین جامعه آماری، تعداد 384 نمونه پرسشنامه جمع آوری شده که ارزش کارکنان را با سه مولفه جذب، رضایت و وفاداری سنجیده است. نتایج به دست آمده از فرمول EVRFM و تحلیل پرسشنامه ها نشان می دهد که هر دو روند افزایش و کاهشی یکسانی را در محاسبه ارزش کارکنان طی می کنند و فرمول EVRFM می تواند جایگزین مناسبی در سنجش روند ارزش کارکنان باشد.
  کلیدواژگان: ارزش کارکنان، ارتقا، درصد افزایش حقوق
 • فاطمه صبوحی، علی بزرگی امیری* صفحات 119-137
  برنامه ریزی برای تخلیه افراد یکی از مسائل چالش برانگیز در زمان وقوع بحران است. ازآنجایی که وسایل امدادی جز یکی از منابع محدود در زمان بحران به حساب می آیند، استفاده ی موثر از آن ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، یک مدل دوهدفه مسیریابی و زمان بندی هم زمان وسایل امدادی جهت تخلیه افراد از مناطق آسیب دیده به پناهگاه ها پیشنهاد شده است. دو هدف در نظر گرفته شده در مدل شامل حداقل کردن کل زمان حمل ونقل و حداکثر کردن قابلیت اطمینان مسیرها است. برای حل مدل پیشنهادی از روش محدودیت اپسیلون توسعه یافته استفاده شده است. در مدل ارائه شده، امکان خدمت دهی به هر منطقه آسیب دیده توسط چندین وسیله، ناوگان ناهمگن از وسایل امدادی و محدودیت ظرفیت برای پناهگاه ها در نظر گرفته شده است. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، مدل بر روی یک مثال تصادفی اجرا و نتایج محاسباتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ناوگان ناهمگن وسایل، بهینه سازی دو هدفه، مسیریابی و زمان بندی، تخلیه ی اضطراری، تحویل جزئی
 • محمدتقی قندهاری*، منصور مومنی، محمدرضا مهرگان صفحات 139-166
  امروزه خطوط لوله گاز یکی از کانون‎های حادثه خیز است، به طوری‎که حوادث آن می‎تواند پیامدهای گوناگونی در ابعاد مختلف انسانی، اجتماعی، مالی، سیاسی و یا زیست محیطی داشته باشد. به همین جهت مدیریت و ارزیابی ریسک یکی از مهم‎ترین فعالیت‎ها برای شبکه‎های خطوط لوله گاز طبیعی مخصوصا در شهرها می باشد. این پژوهش یک برنامه جامع ارزیابی کمی ریسک برای خطوط لوله‎ و شبکه توزیع گاز که از مناطق حساس و پرجمعیت می‎گذرند، پیشنهاد می ‎کند. بدین منظور پس از بخش بندی شبکه خطوط منطقه مورد نظر با شاخص های مناسب، سناریوهای حوادث مختلف ممکن در رابطه با نشت گاز توسط تکنیک‎های FMEA وETA شناسایی می‎گردند و احتمالات و پیامدهای نهایی این سناریوها در ابعاد مختلف انسانی، مالی و اجتماعی به‎دست آورده می‎شوند، که بدین منظور نرم افزار شبیه‎ساز حوادث مرتبط با نشت مواد سمی جهت به دست آوردن پیامدهای انسانی استفاده شده است. سپس با استفاده از مفاهیم تئوری مطلوبیت، توابع مطلوبیت پیامدها استخراج شده و به‎وسیله آن‏ها و احتمالات محاسبه شده، ریسک بخش‎ها در رابطه با هر سناریو با واحد یکسان به‎دست می‎آید و بخش‎های مختلف منطقه مورد نظر از لحاظ ریسک رتبه‎بندی می‎گردند. مراحل مدل ارائه شده برای شبکه توزیع گاز شهر اصفهان، تشریح شده و مورد استفاده قرار گرفته است، که نتایج بیانگر کارایی مدل مذکور می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی کمی ریسک، شبکه خطوط لوله گاز، آنالیز درخت رویداد، تئوری مطلوبیت، حوادث نشت گاز
 • سیده راحیل موسوی، سید اسماعیل نجفی* صفحات 167-195
  امروزه نقش نظام‏های ارزیابی عملکرد در بهبود عملکرد سازمان غیرقابل انکار است. هر سازمانی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت‏های خود مخصوصا در محیط‏های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. مدل تعالی سازمانی یکی از مدل‏های سرآمد در خودارزیابی سازمانی است. مراکز بهداشتی درمانی نیز از مدل EFQM تخصصی بخش درمان استفاده می‏کنند و تجربه‏ اجرای مدل تعالی سازمانی در حوزه بهداشت و درمان بسیار کاربردی و موجب ارتقاء کیفیت می‏شود. وجود مدل تحلیل پوششی داده ها در کنار EFQM می‏تواند باعث بهبود تجزیه وتحلیل شود. در این پژوهش به دنبال ارائه یک مدل ترکیبی EFQM و تحلیل پوششی دومرحله ای برای تجزیه وتحلیل مناسب‏تر و همسویی با مفاهیم استراتژیک هستیم. برای پیاده‏سازی مدل ترکیبی از داده‏های 39 بیمارستان و برای حل این مدل از رویکرد نظریه بازی‏ها استفاده شد. نتایج حاصل از پیاده‏سازی نشان می‏دهد زمانی که مرحله نتایج به عنوان رهبر انتخاب شود، منجر به برنامه‏ بهبود مناسب‏تری می‏شود.
  کلیدواژگان: مدل تعالی سازمان، مدل دو مرحله‏ ای تحلیل پوششی داده ها، تئوری بازی‏ها، همکارانه، غیرهمکارانه
 • پوریا ناصری*، محمدحسین کریمی گوارشکی صفحات 197-218
  امروزه، تامین کنندگان نقش بسیار مهمی برای شرکت ها و سازمان ها دارند. انتخاب صحیح تامین کنندگان می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی مهم در بازار برای شرکت ها و سازمان ها مطرح شود. ازآنجایی که تامین کنندگان رابطه تنگاتنگی با سازمان ها دارند و تولید و خدمات نهایی آن ها، هم از لحاظ کیفیت و هم هزینه، به تامین کنندگان وابسته است. یکی از راهکارها در شرایط بحرانی و اختلال، استفاده از تامین کنندگان قابل اعتماد برای گذر از شرایط بحرانی و تامین مواد اولیه لازم است. در این مقاله با بررسی اختلالات تامین کنندگان و در نظر گرفتن رابطه موجود بین آن ها و با استفاده از روش تحلیل درخت خطا (FTA) و تبدیل آن به شبکه بیزین، قابلیت اطمینان تامین کننده تخمین زده شده است. به علت دقیق نبودن اطلاعات ورودی از رویکرد نظریه فازی استفاده می شود. در این مقاله برای اعتبار سنجی مدل ارائه شده قابلیت اطمینان دو تامین کننده پژوهشکده زیرسطحی اصفهان موردمطالعه قرار گرفته می شود.
  کلیدواژگان: تامین کننده، قابلیت اطمینان، شبکه های بیزین، تئوری فازی
|
 • Zeinab Asadi, Mohammad Valipour Khatir *, Abdolhamid Safaei Pages 1-24
  Vehicle routing problem is one of the most important problems in transportation programming. Vehicle routing problem plays an important role in distribution companies because the much of the system costs are related to it. In this paper, a mix integer nonlinear programming model is presented considering the existing demand in distribution companies and real world's restrictions, including Stochastic service time, fuzzy demand and time window limitation. Then, the nonlinear model is equated with the linear model using analytical techniques, for its validity evaluation, GAMS software was utilized. Also, With respect to the fact that this problem is NP-Hard, non-dominated sorting genetic algorithm and multi-objective ant colony optimization algorithm are designed. To demonstrate the efficiency of designed algorithms, evaluation indicators of multi-objective meta-heuristic algorithm's efficiency are utilized. The results indicates that the non-dominated sorting genetic algorithm is more efficient. The issue of the company in questioned via the proposed algorithm. And according to company's management need, practical approach are presented.
  Keywords: Multi-objective Vehicle Routing Problem, Fuzzy, Stochastic Constraints, Elitist non-dominated sorting GA, Multi-Objective Ant Colony Optimization
 • Samaneh Babaeimorad, Hassan Bagheri, Javad Behnamian Behnamian * Pages 25-53
  In this study, the model in the framework of hierarchical covering location by taking a dynamic approach (the radius of coverage and the amount of demand in different periods dynamically) in the fuzzy provide and studied. Location and allocation model for hospitals and facilities that includs rescue helicopter and ambulance to the demand, to establish and cover of demand that they are in the radius of coverage, provided, and also considered the possibility of being busy facility. The status of Subspecialty hospital, hospital and clinic locate and in different periods of time are fixed. Fuzzy concept has been used to draw closer to reality. Site of the service facilities, including ambulances and helicopters are variable in different periods. Also in models for this movement is considered cost. Services machines and hospitals and clinics have limited capacity. Given the fact that the goal is just to validate the model, numerical data is used. The method of solving this problem is using the numerical example of the GAMs software definitive method, and for larger scales, the ABC algorithm and ICA are used. To validate the proposed model, it compares it with Bashiri et al. Model model. The numerical results show the optimal efficiency of the proposed solution method and the problem model.
  Keywords: Hierarchical location, Covering location, Dynamic covering, Emergency facility location, Fuzzy location
 • Alireza Balavand *, Ali Hosseinzadeh Kashan, Abbas Saghaei Pages 55-77
  Mortality in brain tumors is six times higher than other tumors due to its location. Computer systems can be used to reduce the use of inappropriate treatments and help clinicians to diagnose the disease. In this paper, a new algorithm has been used to identify tumors in 900 MRI images. This algorithm consists of four main phases, in the first phase after the input data, the preprocessing operation is performed on the images using the histogram equalization method. In the second phase, the extraction of the feature is performed using two pre-trained convolutional neural network models. The use of pre-trained convolutional neural network models makes it possible to extract higher-quality feature than traditional methods. Due to the creation of many features by convolutional neural network models, in the third phase, the probabilistic principal component analysis method is used to reduce the dimension and dependence, which ultimately extracts 100 main features of each model. In the fourth phase, using support vector machine, classification is done. In order to compare the results, three index of specificity, sensitivity, and accuracy have been used. Comparative results show that the proposed algorithm has a good performance in most data.
  Keywords: histogram equalization, pre-trained convolutional neural network models, probabilistic principal components analysis, Support Vector Machine
 • Saman Sorouri GhareAghaj, Ramin Sadeghian *, Reza TavakkoliMoghaddam, Ahmad Makui Pages 79-99
  In this research, a framework is introduced for analysis the cooperation of competing airlines. Because of increasing the number of passengers, airlines and their limited resources and also the limited passengers demand in each flight time and route, there is a competition between airlines. The airlines decide by using the game theory, about cooperation or non-cooperation with other airlines to gain more benefits. The pay-off functions of airlines are to maximise the benefits and minimize the empty seats in flights. For solving the problem, the multi-criteria game theory model will be used.
  For analyzing the result of the model, three competitor airlines were selected in a Tehran-Shiraz route. The result of the model shows the strategy in an equilibrium point of each airline. The consequences of analysing the equilibrium point are the satisfied competitors or increasing profits, decreasing the empty seats, removing additional flights and reducing the air pollution caused by fuel consumption. Therefore, the strategy in the equilibrium point increases productivity in the fleet.
  Keywords: Game Theory, cooperation, Airlines, Multi Criteria Games
 • Nafiseh Soleimani, Mohammad Aghdasi, Bakhtiar Ostadi Pages 101-118
  Employee value is a basic concept of human resource and more important in measuring. Measuring method for employee value introduced qualitatively till now. So that, consider component for employee value and achieved based on analysis. In literature there aren`t integrated component and any questionnaire for measuring, but could be compared the result based for fieldwork. Field researchers problems are that change the result by changing the sample and take time. In this paper we try to present the mathematical formula to calculate the trend of Employee value. Presented formula EVRFM composed of year of employment, last promotion year in EVR and number of promotion in EVF and percent of annual salary increased in EVM. To evaluate the formula data ware gathered from private insurance company in Tehran and calculating the employee value with EVRFM. Of the population 384 were gathered. Questioners evaluated employee value with 3components, attraction, satisfaction and loyalty. The result from EVRFM and analysis of questioners are as the same trend for evaluating the employee value. Thus EVRFM could be used for trend of employee value.
  Keywords: Employee value, Promotion, Percent annual salary increases
 • Fatemeh Sabouhi, Ali Bozorgi Amiri * Pages 119-137
  When a region is hit by a natural or man-made disaster, planning people evacuation is one of the most challenging issues. Since relief vehicles represent a scarce resource in the disaster situations, their efficient usage plays a major role. In this paper, a simultaneous routing and scheduling of relief vehicles model are proposed to transport evacuees from affected areas to shelters. Our model has introduced two objectives. The first objective function measures the total transportation time. The second objective function represents routes reliability. We apply the augmented epsilon constraint method to determine the Pareto solutions. During the people evacuation, issues such as the feasibility of serving each affected area with multiple vehicles, heterogeneous fleet of relief vehicles and capacity constraint for shelters has been regarded. In order to represent the proposed model efficiency, we selected a random example, ran the model on it, and present solution results.
  Keywords: Heterogeneous fleet of vehicles, Bi-objective optimization, Routing, Scheduling, Emergency evacuation, Split delivery
 • Mohammadtaghi Ghandehari *, Mansour Momeni, Mohammadreza Mehregan Pages 139-166
  The gas pipeline is a central focus of accident-prone, so that events can be various outcomes in different aspects of human, social, financial, political or environmental is. That is why one of the most important activities for the management and risk assessment networks of natural gas pipelines, especially in towns. This is a comprehensive program of quantitative risk assessment for pipelines and gas distribution networks from sensitive areas and densely populated pass, suggests. To this end, the area of network segmentation with appropriate indicators, different possible scenarios of events in relation to gas leaks can be detected by techniques FMEA and ETA and The ultimate consequences of these scenarios and possibilities and different aspects of human, financial and social are earned, for that purpose simulator software-related incidents leakage of toxic substances have been used to obtain human consequences. Using utility theory and safety managers and experts, extracted consequences utility functions and probabilities calculated by the risk categories in relation to each scenario is obtained with the same unit. And thus different parts of the region to be ranked in terms of risk. The model presented as a case study with data collected plenty of Isfahan gas pipeline network and its events, have been described.
  Keywords: Quantitative risk assessment, network gas pipelines, Event Tree Analysis, utility theory, incidents of gas leak
 • Seyedeh Raahil Mousavi, Seyed Esmaiel Najafi * Pages 167-195
  Todays the role of performance evaluation systems to improve organization performance is undeniable each organization needs an evaluation system in order to be aware of the quality of its activities, especially in complex and dynamic environments. EFQM model is one of main models for organization self-evaluation. Health centers also use  model. Specialized model of treatment sector and EFQM model implementation experience in health sector is very effective and upgrades the quality.Using DEA along with EFQM can improve analysis process. In this research we want to offer a mixed model of EFQM and Two stage DEA to improve analysis and make it more complatible with strategic meanings. A mixed of 39 hospitals data was used to implement the model and game theory approach was used to solve this model. Implementation results shows that when results stage is selected as leader , it leads to more appropriate improvement program.
  Keywords: 'EFQM', 'two stage DEA', 'game theory', 'cooperative', 'noncooperative'
 • Pourya Naseri *, Mohammad Hossine Karimi Pages 197-218
  Today, suppliers have a very important role for companies and organizations and Proper choice of suppliers can be considered as an important competitive advantage in the market for companies and organizations. Since suppliers have a close relationship with organizations, their final production and services depend on suppliers both in terms of quality and cost. One of the solutions in critical situations and disruptions is the use of reliable suppliers to overcome critical situations and provide raw materials. In this paper, the reliability of the supplier is estimated by examining supplier disturbances and considering the relationship between them and using the Failure Tree Analysis (FTA) technique and transforming it into the Bayesian networks. Fuzzy theory approach is used due to the precision of input information. In this paper, the validation model provided of the two suppliers of the sub-surface research institute in Isfahan has been evaluated for validation of the model.
  Keywords: Supplier, Reliability, Bayesian networks, fuzzy theory