فهرست مطالب

 • پیاپی 54 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهاره باغچه ای، راضیه فرازکیش* صفحات 4-8

  در این مقاله سیستمی برای کنترل از راه دور متابولیسم در مدل های حیوانی با استفاده از نانو حسگرهای زیستی ارائه شده است. این سیستم با یکپارچه سازی نانو حسگرهای زیستی برای تشخیص تک متابولیت ها، نمای بیرونی الکتروشیمیایی ایجاد شده با قطعات استاندارد، سیستم فرعی ارتباطی فرکانس رادیویی و یک آنتن تولید می شود. سیستم برای نظارت مستمر روی چهار متابولیت متفاوت گلوکز، لاکتات، گلوتامات و آدنوزین تری فسفات کالیبره شده است. آزمایش ها با استفاده از مدل های حیوانی، به منظور بررسی التهاب بافت القا شده توسط نانو حسگرهای زیستی کاشته شده، اجرا می شوند. این آزمایش ها نشان می دهند که سیستم پیشنهادی، برای نظارت از راه دور متابولیت های واحد در آزمایش های مربوط به مدل های حیوانی، مناسب خواهد بود.

  کلیدواژگان: نانو حسگرهای زیستی، سیستم کنترل از راه دور، متابولیت های واحد
 • محمد الماسی کاشی، زهرا یعقوبی، سمیه سلمانی، عباس رهدار* صفحات 9-17

  در این کار، ساختار انواع میکروامولسیون و تاثیر مقدار آب WH2O/AOT بر روی اندازه نانومایسل های حاوی رنگینه رودامین بی و همچنین رفتار طیف سنجی فلورسانس رنگینه درون نانومایسل ها بررسی شد. نانومایسل ها با استفاده از میکروامولسیون آب در روغن در حضور سورفکتانت آنیونی AOT در مقدارW های مختلف 7و 20 و 40 سنتز شدند. نتیجه مطالعه دینامیک نانومایسل ها حاوی رنگینه با استفاده از دستگاه پراکندگی نور دینامیک DLS نشان داد که ضریب نفوذ تجمعی و اندازه هیدرودینامیکی نانو مایسل ها وابسته به مقدار W می-باشد. مطالعه رفتار فلورسانس رنگینه رودامین بی درون نانومایسل ها با استفاده از دستگاه فلورسانس نشان داد که میزان تغییرات در شدت فلورسانس رنگینه رودامین بی در نانومایسل ها با 7 Wخیلی بیشتر از میزان تغییرات در شدت فلورسانس رنگینه در نانومایسل ها با 40 و 20 W بود که به متفاوت بودن شکل نانومایسل ها در W های کمتر و بیشتر از 10 نسبت داده می شود.

  کلیدواژگان: : پراکندگی نور دینامیکی، رودامین بی، فلوئورسانس، کسر جرمی نانوقطرات آب، نانومایسل
 • مهرنوش توکلی صفحات 18-24

  امروزه با معرفی نانوساختارها و مواد افزودنی جدید، تحقیقات در زمینه ی بهبود ویژگی های کاغذ با هدف کاهش هزینه ها و دستیابی به ویژگی های مناسب تر انجام می شود. نانو الیاف سلولزی و نانوالیاف لیگنوسلولزی از جمله این نانوساختارها هستند که دارای مزیت-هایی چون تجدید پذیری، قابلیت بازیافت، فرآیند پذیری و سازگاری با محیط زیست می باشند. فیلم های حاوی این نانوالیاف با توجه به عملکرد خوب و مقاومت در برابر نفوذ اکسیژن به عنوان پوشش دهنده ، در محصولات بسته بندی و در فیلم ها و غشاهای سلولزی به کار می روند. با توجه به منشاء طبیعی این نانوالیاف، ضمن جایگزینی با برخی از تقویت کننده های مصنوعی می توانند از بار آلودگی محیط زیست بکاهند. نانوالیاف سلولزی و لیگنوسلولزی به صورت گسترده، در صنایع کاغذسازی به کار می روند. با توجه به تحقیقات متعددی که در این زمینه شده است، در تحقیق حاضر، ویژگی های نانوالیاف سلولزی و نانوالیاف لیگنوسلولزی، روش تهیه ی آنها و موارد مصرف آنها در صنایع کاغذسازی بررسی می شود.

  کلیدواژگان: نانوالیاف سلولزی، نانوالیاف لیگنوسلولزی، تجدیدپذیری، زیست تخریب پذیری، صنایع کاغذسازی
 • هانیه بخشی، فهیمه حوری آباد صبور* صفحات 25-35

  وجود کاتالیست های گزینش پذیر به لحاظ شکل و اندازه مولکولی در بسیاری از واکنش های کاتالیستی در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شاخص ترین ویژگی ساختارهای فلزی-آلی در عدم وجود فضای مرده که قابلیت دسترسی به آن وجود ندارد، می باشد. در چارچوب های فلزی-آلی با ساختاری منظم، سایت های فعال بخوبی جدا از یکدیگر قرار گرفته و از طرف دیگر مساحت سطح بسیار بالای این ساختارها امکان داشتن دانسیته بالای سایت های فعال به ازاء واحد حجم کاتالیست را بخوبی فراهم می نماید. در مقاله مروری حاضر به بررسی یکی از مهمترین و کاربردی ترین ویژگی چارچوب های فلزی-آلی که همان قابلیت اصلاح ساختار و بعبارتی مهندسی ساختار این دسته از مواد برای دستیابی به خواص فیزیکی، شیمیایی و سطحی مورد نظر بویژه در کاربرد کاتالیست های ناهمگن پرداخته شده است. در این میان عاملدارکردن سطح حفرات در چارچوب های فلزی-آلی، سنتز ساختارهای جدید فلزی-آلی با الهام از ساختار آنزیم ها، سنتز چارچوب های فلزی-آلی مزوحفره، سنتز ساختارهای متخلخل بر پایه چارچوب های فلزی-آلی و همچنین مهندسی معایب ساختاری در چارچوب های فلز-آلی ازجمله مباحث رو به رشد و پرکاربرد بویژه در حوزه کاتالیست های ناهمگن می باشد که در این مقاله مروری به تفصیل مورد بررسی قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: ساختارهای متخلخل، چارچوب های فلزی آلی MOFs، چارچوب فلزی آلی مزوحفره، کاتالیست ناهمگن، کاتالیست زیست تقلید شده، مهندسی سطح
 • آرزو ساعی، حسن کوچک زاده، مونس رحمان دوست* صفحات 36-47

  از زمان کشف نقاط کوانتمی کربنی مطالعات مختلفی جهت بهبود خواص نانوساختارها و به کارگیری آنها در طیف گسترده ای از کاربردهای زیست پزشکی صورت گرفته است. خواص منحصربه فرد این نانومواد شامل پایداری فیزیکی، شیمیایی و نوری ، سمیت پایین و زیست سازگاری بالا، کاربردهای گسترده ای را برای این ساختار نیمرسانا تعریف می کند. در این مقاله مروری، خواص، کاربردها و روش های ساخت نقاط کوانتمی کربنی معرفی شده اند.

  کلیدواژگان: نقاط کوانتمی گرافنی، بازده کوانتمی، کاتالیزر، تابش فلوئورسانت، کاربردهای زیستی
 • سیده ثریا موسوی، بتول سجاد* صفحات 48-52

  در این مقاله، پیشرفت های اخیر در زمینه ی ساخت افزاره های فوتونیکی انعطاف پذیر در سایه ی توسعه ی روزافزون نانومواد جدید و طراحی های مکانیکی خلاقانه مرور شده است. سپس گستره ی وسیع کاربرد این دسته از افزاره ها در زمینه های مختلف صنعت، سلامت و فناوری مطالعه و ارائه شده است. در گام بعدی، چالش های پیش رو که مانع از عرضه ی این افزاره ها همگام با پیشرفت-های مشابه در صنعت الکترونیک شده است، مطرح شده و پس از آن روش های ارائه شده برای رفع موانع موجود در این زمینه را به صورت اجمالی بررسی شده است.

  کلیدواژگان: افزاره های فوتونیکی انعطاف پذیر، پلیمرها، کالکوژنایدها
 • کامبیز هدایتی، مجتبی گودرزی* صفحات 53-60

  در این مقاله، با استفاده از فرمول بندی کلاوسیوس و موسوتی ثابت گذردهی موثر ناشی از چندلایه ای هایی متشکل از مواد پلاسمونی و غیر پلاسمونی را برای دو حالت متجانس و نامتجانس از لایه های ، ، و و... با استفاده از شبیه سازی محاسبه شده است. در ادامه به محاسبه گاف انرژی مربوط به هر یک از ترکیب های اشاره شده پرداخته و با تحلیل نمودارهای بدست آمده نشان داده می شود که در محدوده های فرکانسی مختلف، خواص چند لایه ای ها تغییر کرده و این چند لایه ای ها از خود خاصیت مقاومتی، القاییدگی و خازنی نشان می دهند، همچنین میزان تاثیر، تغییر مواد پلاسمونی نسبت به غیر پلاسمونی در اندازه گیری کمیت های اشاره شده نیز بررسی شده است. با استفاده از نتایج بدست آمده، طراحی مدار های مجتمع حاصل از ترکیب نانو لایه های پلاسمونی و غیر پلاسمونی قابل شبیه سازی و تحلیل می باشد.

  کلیدواژگان: پلاسمون، گذردهی موثر، گاف انرژی و شبیه سازی
 • آرش کردانی، مهدی خدایی، عباس منتظری هدش* صفحات 61-69

  با ورود علم نانو به عرصه پزشکی، سرفصل جدیدی در بخش درمان با عنوان نانو زیست فناوری باز شده و مطالعات در این حوزه در بخش های نانو زیست مواد، نانو زیست مکانیک و نانو زیست الکترونیک در جریان است. تحقیقات نشان می دهد نانو بایو مواد به دلیل خواص مکانیکی برجسته و همچنین به دلیل دارا بودن ویژگی های اصلاح شده سطحی اعم از تخلخل و زبری در مقیاس نانو و قابلیت عبور بالا از غشاء سلولی، چسبندگی بهتر پروتئین و سلول های بدن را موجب شده، که این امر موفقیت درمان با کاشتنی های درمانی و سیستم های رهایش دارویی را دوچندان می کند. در مطالعه حاضر نیز ضمن متمایز ساختن بافت نرم از بافت سخت بدن انسان، فاکتورهای مهمی که لازم است در انتخاب نانو مواد درمان گر مورد توجه باشد مورد بررسی قرار گرفته و کاربردهای نانو مواد به منظور درمان بافت نرم بدن انسان مرور شده است.

  کلیدواژگان: نانومواد، درمان، بافت نرم، کاشتنی های درمانی، زیست سازگاری، زیست فعالی
|
 • Razieh Farazkish Pages 4-8

  <![CDATA[This paper presents a system for controlling metabolism in animal models using bio-nano sensors. The system is developed by incorporating biological nanoscale sensors to detect single metabolites, electrochemical exterior facets created with standard parts, radio frequency communication subsystem and an antenna. The system is continuously monitored for four different metabolites of glucose, lactate, glutamate and adenosine triphosphate. Experiments are carried out using animal models to examine the inflammation of the tissue injected by the nano-biological sensors that are implanted. These experiments indicate that the proposed system would be appropriate for remote monitoring of single metabolites in animal model experiments.]]>

  Keywords: Biological nano sensors, Remote control system, Single metabolites
 • Abbas Rahdar Pages 9-17

  <![CDATA[In the current work, a review was made on effect of W value on nanomicelle size containing Rhodamine B as well as spectroscopy of Rhodamine B within nanomicelles. Nanomicelles with different W values were prepared by water-in-oil AOT microemulsion. Dynamics of nanodroplets containing Rhodamine B RhB including diffusion and hydrodynamic radius of nanodroplets according to autocorrelation function and also spectroscopy of RhB at different concentrations within water-in-decane AOT microemulsion at different water amount WH2O/AOT 7, 20, 40 were studied by dynamic light scattering DLS and fluorescence techniques. The characterization results of nanodroplets by the DLS showed that the nanodroplet size are depends on W value. Study of fluorescence behavior of RhB within nanomicelles using a fluorescence technique showed that the variations in fluorescence intensity of RhB within nanomicelles with the W value higher and smaller than 7, which it attributed to the different shape of nanomicelles depends on W value.]]>

  Keywords: Dynamic light scattering, Rhodamine B, fluorescence, mass fraction of water, nan- droplets
 • Mehrnoosh Tavakoli Pages 18-24

  <![CDATA[Nowadays, with the introduction of nanostructures and new additives, researches will be done to improve paper properties with the point of reduction in costs and achievement to better features. Cellulose Nanofiber and lignocellulose nanofiber are the part of these nanostructures that have advantages such as renewability, recyclability, processability, and biodegradability. Films containing this nanofiber are used as a coating, in the packaging products, cellulosic films, and membranes based on their good performance and resistance to oxygen penetration. Because of the natural origin of this nanofiber, they can reduce environmental pollution loading, while being replaced with some artificial reinforcements. Cellulose and lignocellulose nanofiber are widely used in the paper industries. According to numerous studies in this field, this study has investigated the properties of cellulose nanofiber and lignocellulose nanofiber, Method of preparation and their applications in the paper industries.]]>

  Keywords: Cellulose Nanofiber, Lignocellulose Nanofiber, Renewability, Biodegradability, Paper Industries
 • Fahimeh Horabadsaboor Pages 25-35

  <![CDATA[In most industries, applying a shape- and molecular size-selective catalysts in many catalytic reactions is very important criteria. The most characteristic feature of metal-organic frameworks MOFs as a catalyst is the absence of dead-zones in their structure. In metal-organic frameworks with well-ordered structure, active sites are well separated and the high surface area of these structures can provide a high density of active sites per unit volume of catalyst. In this review, one of the most important and most applicable features of metal-organic frameworks, i.e. the structural modification capability in MOFs, namely, the structural engineering or surface engineering of MOFs is thoroughly discussed. Surface engineering of MOFs makes possible to achieve the desired physical, chemical and surface properties, especially in the heterogeneous catalysis applications. More recently, pore surface functionalization of MOFs, synthesis of new MOFs inspired by the structure of enzymes, synthesis of mesoporous metal-organic frameworks, synthesis of porous structures based on MOFs, as well as engineering the structural defects of MOFs are some of the most growing and widely discussed research areas, especially in the heterogeneous catalysis application which is discussed in detail in this review.]]>

  Keywords: Biomimetic catalysis, Heterogeneous catalysis, Metal-organic frameworks (MOFs), Mesoporous metal-organic frameworks, Porous structures, Surface engineering
 • Mones Rahmandoost Pages 36-47

  <![CDATA[Due to advanced and stable physical, chemical, and optical properties, low-toxicity and high-biocompatibility, carbon quantum dots have attracted significant attention
  for employment in bioimaging, biomedicine and therapeutics. Although several studies have focused on improving the major properties of these semiconducting quantum dots, there are still a lot more investigations required to make them reliable agents for biological applications. In this paper, characteristics, applications and synthesis methods of graphene quantum dots have been introduced.]]>

  Keywords: graphene quantum dots, quantum yield, catalysis, fluorescent emission, biological applications
 • Batol Sajad Pages 48-52

  <![CDATA[In this paper, recent advances have been made in the field of the fabricating the flexible photonic devices in the context of the ever-expanding progress of novel nanomaterials and innovative mechanical designs, reviewed. Then, the wide range of applications of this category of devices in different fields of industry, health and technology has been studied. In the next step, the challenges ahead preventing the provision of these devices in line with similar advances in the electronic industry have been raised, and then proposed methods to remove barriers in this field, briefly discussed.]]>

  Keywords: Flexible photonic devices, polymers, Chalcogenides
 • Mojtaba Godarzi Pages 53-60

  <![CDATA[In this paper, using the formulation of Clausius–Mossotti, effective permittivity of plasmonic and non-plasmonic multilayer material consisting of homogeneous and heterogeneous for , , , and ... with the use of simulation is calculated. Then, energy gap any of the constituents is calculated. By analyzing the obtained figures show that in different frequency range, have changed the properties of multi-layered and multi-layered nature of their resistance, inductance and capacitance show these multilayers property of resilience, inductance and capacitance. Furthermore, the effect, Plasmonic and non-plasmonic material changes in measured quantities referred were investigated. Using these results, the design of integrated circuits made from plasmonic and non-plasmonic nano-layers can be simulated and analyzed.]]>

  Keywords: Plasmon, effective permittivity, energy gap, simulation
 • Abbas Montazeri Pages 61-69

  <![CDATA[With the ever-increasing use of nanoscience in medicine, a new concept called as nano-biotechnology has attracted a great deal of attention from scientific communities in recent years. Relevant studies are ongoing in the distinct fields of nanoscience, nano-biomechanics and nano-bioelectronics. It has been shown that nanobiomaterials can be successfully utilized in drug delivery systems and also, as medical implants. This is attributed to their outstanding mechanical properties and improved surface characteristics including porosity and roughness at the nanoscale and also, their high permeability into the cell membranes. In the present study, soft tissue diseases are distinguished from their hard tissue counterparts. Accordingly, important factors needed to consider in the selection process of nano-therapeutic materials are thoroughly investigated. Moreover, the most common applications of nanomaterials in treatment of human soft tissues are reviewed. ]]>

  Keywords: Nanomaterials, treatment, soft tissue, implants, biocompatibility, bioactivity