فهرست مطالب

دامپرور - پیاپی 102 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • پیاپی 102 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • 52 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/03/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
 • چه کسی مقصر گرانی ها است؟
  دکتر انوشیروان خلعت بری صفحه 2
 • رویدادهای خبری
  صفحه 4
 • فرهنگ و اصطلاحات دامپروری
  دکتر حسام طالقانی صفحه 8
 • بررسی تاریخچه و نگاهی به وضعیت موجود پرورش اسب در ایران به تفکیک استانها همراه با دستورالعمل های احداث جایگاه های نگهداری بهینه آن
  مهندس تیرداد مهراد صفحه 11
 • ارتباط کلسیم، منیزیم و تب شیر در تغذیه گاو شیری
  دکتر محمود شماع صفحه 14
 • کاربرد آستاکسانتین در آبزی پروری
  اسماعیل پورکاظم صفحه 16
 • آیا می دانید؟
  صفحه 20
 • سخن دل: شیخ محمود شبستری
  دکتر عباس خالصی صفحه 21
 • مسمومیت با سالینومایسن در بوقلمون
  دکتر محمدحسین دهقانپور باروج صفحه 22
 • دام های کشتاری و تشخیص تفریقی لاشه آن ها
  صفحه 24
 • سموم قارچی در سیلاژ پیدایش، اثرات و راهکارهای کاهش آن
  رسول رضایی صفحه 26
 • خلیج فارس
  صفحه 28
 • کاربرد انتخاب ژنتیکی برای افزایش مقاومت به بیماری ها در حیوانات اهلی
  یوسف نادری صفحه 30
 • ضرروت تناسب در دفاع مشروع
  آنیتا میرحسینیان صفحه 33