فهرست مطالب

 • پیاپی 31-32 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد پورمحمود آقابابا*، امین بهادرانی صفحات 1-12
  با توجه به رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری،اهمیت موضوع مسیریابی پیش از گذشته شده است.اهمیت استفاده از شبکه های چندبخشی را امروزه نمی توان نادیده گرفت.بسیاری از برنامه های چندرسانه ای نیاز به ارسال یک بسته از یک منبع به چندین مقصد،از طریق یک شبکه ارتباطی دارند.برای پشتیبانی از چنین برنامه هایی نیازمند ایجاد یک درخت  چندبخشی بهینه می باشیم،که نشان دهنده مسیرهای بهینه دستیابی ازیک منبع ارسال کننده به چندین مقصد مورد نظر است.دستیابی به یک درخت بهینه جهت مسیریابی ،از جمله مسائلی است که دارای پیچیدگی فراوانی می باشد. در این مقاله به دنبال ارائه روشی برای مسیریابی در شبکه های   چندبخشی ،با توجه به پارامترهایی مانند هزینه و تاخیر می باشیم. همچنین این مقاله اهمیت ویژه ای به این موضوع داده است که هر یک از پارامترهای ذکر شده جهت مسیریابی، برای بسته های متفاوت دارای ارزش های متفاوت نیز می باشند و به تناسب ارزش هریک از این پارامترها، درخت های مسیریابی چندبخشی بهینه ای ایجاد می شود. جهت دستیابی به این هدف ازدو الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کولونی مورچه ها استفاده می شود.نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان داده است که الگوریتم های ارائه شده با توجه به تناسب بسته ها،توانایی ایجاد درخت های چندبخشی بهینه ای را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، کولونی مورچه، مسیریابی، شبکه های کامپیوتری
 • صادق حاجی محسنی*، محمدعلی دوستاری، محمدباقر غزنوی قوشچی صفحات 13-32
  در سالهای اخیر نوعی حمله سخت افزاری به نام تروجان سخت افزاری مطرح شده است که فرد متخاصم با تغییرات بدخواهانه بر روی تراشه، آن را برای رسیدن به مقصود خود آماده می کند. هدف از این حملات از کار انداختن تراشه، تغییر مشخصات و بدست آوردن اطلاعات حساس می باشد. در این مقاله ابتدا دسته بندی مناسبی از انواع تروجان های سخت افزاری و روش های کشف و مقابله با آن ها انجام شده است. در ادامه چهار نمونه عملی تروجان بر روی الگوریتم رمزنگاری DES پیاده سازی شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس سخت افزاری بر پایه مشخصه تاخیر مدار پیشنهاد شده است که ورودی آن فرکانس حلقه های نوسانگر تعبیه شده در مدار تحت تست و خروجی آن یک رشته بیت متناظر با چالش اعمال شده می باشد. سخت افزار پیشنهادی به گونه ای طراحی شده است که در صورت تغییر در مدار اصلی، با تغییر در فرکانس  حلقه های نوسانگر و در نتیجه رشته بیت مورد انتظار، وجود سخت افزار تروجان را مشخص می کند. از طرفی با بررسی عوامل موثر بر فرکانس حلقه نوسانگر از جمله دما، ولتاز و تغییرات پروسس، حلقه های نوسانگری برای تعبیه درون مدار توصیه شده است که باعث کاهش تغییرات فرکانس در برابر این عوامل شده و تغییرات فرکانس ناشی از این عوامل به منزله تغییر فرکانس ناشی از حمله به سخت افزار تلقی نمی شود و در نتیجه با حذف عوامل تاثیرگذار منفی محیطی در مدار طراحی شده، سخت افزار پیشنهادی با دقت بالایی برای کاربرد کشف تروجان پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: امنیت، تغییرات خرابکارانه، تروجان سخت افزاری، کشف تروجان، حلقه نوسانگر
 • نرگس رضایی ملک*، محمد رضایی ملک، رضا توکلی مقدم صفحات 33-44
  با پیشرفت تکنولوژی های نوین ارتباطی، بهره گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل موفقیت در سازمان های درحال توسعه مطرح شده است. از مهمترین صنایعی که باید خود را با تغییرات تکنولوژی هماهنگ نماید، صنعت بانکداری است. قابلیت های کاربردی برخی از بانکهای خصوصی در جذب و حفظ مشتری، آنها را در اولویت اول برای سرمایه گذاری قرار داده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه بر بهبود خدمات بانکی و وفاداری مشتریان می باشد. بانک ملت با تعداد 180 کارشناس مدیریت خدمات به عنوان جامعه آماری انتخاب و با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده، تعداد 130 پرسشنامه بین افراد نمونه پخش گردید. تعداد 120 پرسشنامه قابل قبول ارجاع داده شد. مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب گردید. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و مستقیم مدیریت دانش و بانکداری همراه بر بهبود خدمات ارائه شده و وفاداری مشتریان دارد.
  کلیدواژگان: بانکداری همراه، مدیریت خدمات بانکی، وفاداری مشتری، مدل معادلات ساختاری، بانک ملت
 • راحله بهشتی نژاد، محمد ابراهیم سمیع*، علی حمزه صفحات 45-56
  بشر در زندگی خود به منظور تامین مایحتاج زندگی، همواره از مشاوره و پیشنهادهای دیگران که به صورت شفاهی و یا نوشتاری ارائه می شوند، بهره گرفته و آن ها را در تصمیم گیری های خود لحاظ می نماید. امروزه با پیشرفت فناوری و گسترش کسب و کار الکترونیکی در بستر وب سایت های اینترنتی، فصل جدیدی از زندگی دیجیتال به کمک سیستم های توصیه گر آغاز گردیده است. مهم ترین هدف در این سیستم ها، جذب مشتریان و جلب اعتماد آن ها از طریق ارائه بهترین و مناسب ترین پیشنهاد خرید محصولات، با توجه به علایق و سلایق آن ها می باشد. در این پژوهش سعی گردیده است، به کمک ارتباطات موجود در هستان شناسی DBpedia اطلاعاتی در ارتباط با حوزه فیلم استخراج گردد. سپس ساختار سیستم توصیه گر طراحی و پیاده سازی شده و به کمک اطلاعات موجود برروی پایگاه داده MovieLens عملکرد سیستم توصیه گر مورد ارزیابی قرار می گیرد. بنابر تست های انجام شده، مدل پیشنهادی در میان سایر روش هایی که به نحوی از وب معنایی بهره میبرند، از کارایی بالاتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: سیستم های توصیه گر، وب معنایی، هستان شناسی، DBpedia
 • علی مهجور، مهرداد شهسواری* صفحات 57-66
  اولین و اساسی ترین شرط برای ورود موفقیت آمیز به یک پروژه، داشتن یک تخمین واقع بینانه و مستدل می باشد. ما در این مقاله در راستای افزایش دقت تخمین پروژه های نرم افزاری و کم کردن پیچیدگی فرایند تخمین، روشی را به نام "تخمین درجه تراکنش منطقی" پیشنهاد می کنیم. این روش مناسب نرم افزارهای تراکنشی می باشد. با استفاده از این روش می توان اندازه موارد کاربرد و کل نرم افزار را تخمین زد. در این مقاله اثبات گردیده است که روش پیشنهادی دقیق تر از روش های مشابه مانند روش درجه موردکاربرد بوده و بدلیل شفافیت و سادگی، به کارگیری آن راحت تر است. مبنای اصلی ما در ارائه این روش، روش تحلیل درجه عملکردی و روش تخمین درجه موردکاربرد می باشد.
  کلیدواژگان: تخمین پروژه های نرم افزاری، درجه عملکرد تراکنش، درجه عملکرد موردکاربرد، مدل هزینه ساخت، تحلیل درجه عملکردی
 • فرشاد خون جوش*، مینا عاشوری صفحات 67-78
  ضرب برداری ماتریس های تنک الگوریتمی ساده اما بخش بسیار مهمی از برنامه های جبر خطی و علمی در حوزهی ریاضی و فیزیک است و به دلیل طبیعت قابل موازی سازی آن، پردازنده- های گرافیکی یکی از گزینه های بسیار مناسب و مهم برای انتخاب بستر اجرایی آن است. در طی سالهای اخیر با توجه به تاکید محققان برای در نظر گرفتن انرژی مصرفی به عنوان یکی از اهداف اصلی طراحی در کنار کارآیی، تلاشهای بسیار کمی جهت بهبود انرژی مصرفی این الگوریتم بر روی پردازندهی گرافیکی انجام شده است. در این مقاله از منظر بهینگی مصرف انرژی در کارآیی به دست آمده، به این مسیله پرداخته شده است.

  با بهره وری از قابلیت تنظیم پیکربندی که در پردازنده های گرافیکی مدرن معرفی شده است، با بررسی آماری رفتار این الگوریتم هنگام استفاده از قالبهای مختلف ذخیره سازی ماتریس تنک و تنظیمات مختلف سخت افزاری برای بیش از 200 ماتریس نمونهی تنک، بهترین تنظیمات پیکربندی برای الگوریتم ضرب برداری ماتریس تنک با قالب های مختلف ذخیره سازی بر روی پردازندهی گرافیکی به دست آمده است. این پیکربندی برای هر قالب ذخیره سازی، به گونهای انتخاب شده است که در تمام نمونه های بررسی شده به عنوان بهترین پیکربندی نتیجه داده باشد.
  کلیدواژگان: ضرب برداری ماتریس های تنک، انرژی مصرفی، کارآیی، قالب های ذخیره سازی تنک، پردازنده ی گرافیکی
|
 • Amin Bahadorani Pages 1-12
  Due to the growth and development of computer networks, the importance of the routing topic has been increased. The importance of the use of multicast networks is not negligible nowadays. Many of multimedia programs need to use a communication link to send a packet from a sender to several receivers. To support such programs, there is a need to make an optimal multicast tree to indicate the optimal routes from the sending source to the corresponding sinks.  Providing an optimal tree for routing is a complicated problem. In this paper, we are looking forward a method for routing of multicast networks with considering some parameters such as the cost and delay. Also, this paper has emphasized the issue that every parameter in routing problem has different value for different packets. And in accordance to these parameters optimal routing multicast trees are proposed. To gain this end, the genetic algorithm and ant colony optimization approaches are adopted. The simulation results show that the presented algorithms are able to produce optimal multicast trees subject to the packets.
  Keywords: genetic algorithm, ant colony, routing, computer networks
 • Sadegh Hajimohseni*, Mohammadali Doostari, Mohammadbagher Ghaznavi Ghoushchi Pages 13-32
  A hardware attack that enables the attacker to alter the main circuit with malicious hardware during either design or the fabrication process is studied and analyzed. This attack, known as the hardware Trojan, has different objectives such as destroying hardware, changing circuit characteristics or extracting sensitive information. So hardware Trojan detection and hardware security are critical issues. First, we categorize the Trojans and Trojan detection methods and then implement four types of Trojan on DES algorithm. Then a hardware approach to the detection of hardware Trojans based on the characteristics of circuit delay is proposed. In this approach, ring oscillator frequencies are inputs of the circuit under test, and output is a string of bits corresponding to challenges. The proposed hardware is designed to address any changes in the main circuit that would affect the frequency of the ring oscillator factors, such as temperature, voltage, and process variations that influence the frequency of the ring oscillator are analyzed, and a suitable ring oscillator is recommended for embedding into the circuit. As a result, the frequency variation will be reduced dramatically, and it can be determined with higher certainty whether changes in frequency are result of a possible Trojan.As a result the output bit string, which is now unaffected by frequency changes due to process variation, can be used as a measure to detect hardware Trojans.
  Keywords: Hardware Trojan, Trojan detection, Ring oscillator, maliciouse changes
 • Narges Rezaei, Malek*, Mohammad Rezaei, Malek, Reza Tavakoli, Moghadam Pages 33-44
  With progress of communication technology in the past two decades, use of ICT has become a success factor in the world of competition. To increase competition in the banking industry of Iran, many banks are willing to offer a unique service to their customers. Investment of private banks has concentrated on the presenting special services. That has led to more successful in attracting and retaining customers. To evaluate the influencing factors on banking services improvement, information technology and knowledge management as key factors were identified. This paper is to identify the most effective indicators to assess the impact of knowledge management and information technology for improving customer service of bank on customer satisfaction.180 experts of Bank Mellat is selected as population. Sample size was calculated by using a random sampling method. 130 samples were obtained but 120 questionnaires Were returned. Data were collected through questionnaires. In order to analyze the data from the structural equation modeling and LISREL software was used. In order to ensure the accuracy of the results and sensitivity analysis, regression analysis were applied. Finally, the results show that the customer knowledge management and mobile banking have positive effect on performance of banking service, and improving this kind of services have positive effects on customer satisfaction.
  Keywords: service management, customer knowledge management, mobile banking, structure equation model, Mellat Bank
 • Raheleh Beheshtinejad, Mohammad Ebrahim Samie*, Ali Hamzeh Pages 45-56
  To buy his/her necessities such as books, movies, CD, music, etc., one always trusts others’ oral and written consultations and offers and include them in his/her decisions. Nowadays, regarding the progress of technologies and development of e-business in websites, a new age of digital life has been commenced with the Recommender systems. The most important objectives of these systems include attracting the customers and their confidences by detecting their interests and tastes and recommending them the most appropriate offer. Using the relationships between entities in the DBpedia ontology, this study tries to investigate the application of and extracting the information in the movie area. In the next step, the structure of Recommender System is designed and its performance is evaluated using information extracted from "MovieLens" database. This study’s endeavor is to present a comprehensive overview of Recommender systems and a proposed method based on the benefits of semantic web databases, along with the implementation compared to existing methods. Our results indicate that the proposed method outperforms in terms of efficiency and performance.
  Keywords: Recommender System, Ontology, Semantic web, DBpedia
 • Ali Mahjour, Mehrdad Shahsavari* Pages 57-66
  The first and most basic requirement for successful entry of a project, is have a realistic and reasonable estimation. In this paper, in order to increase accuracy of software projects estimation and reduce complexity of estimation process, we introduce a method called the "Logical Transaction Point (LTP)". Our method is most appropriate for transactional software. By use of this method can estimate the total size of use-case's and size of the whole software. In this paper we will prove the more accurate the same technique as UCP method and Due to more transparency and simplicity, its deployment is easier. We provide the main basis for this method, the degree of functional point analysis (FPA) and estimation the degree of use case point (UCP).
  Keywords: Software Project Estimation, Usecase Point, Function Point, Constructive Cost Model, Transaction Point
 • Farshad Khunjush*, Mina Aashori Pages 67-78
  Although Sparse matrix-vector multiplication (SPMVs) algorithms are simple, they include important parts of Linear Algebra algorithms in Mathematics and Physics areas. As these algorithms can be run in parallel, Graphics Processing Units (GPUs) has been considered as one of the best candidates to run these algorithms. In the recent years, power consumption has been considered as one of the metrics that should be taken into consideration in addition to performance.  In spite of this importance, to the best of our knowledge, studies on power consumptions in SPMVs algorithms on GPUs are scarce.  In this paper, we investigate the effects of hardware parameters on power consumptions in SPMV algorithms on GPUs. For this, we leverage the possibility of setting the GPU’s parameters to investigate the effects of these parameters on power consumptions. These configurations have been applied to different formats of Sparse Matrices, and the best parameters are selected for having the best performance per power metric. Therefore, as the results of this study the settings can be applied in running different Linear Algebra algorithms on GPUs to obtain the best performance per power.
  Keywords: SPMV, Power Consumptions, Performance, GPUs, Hardware Parameters