فهرست مطالب

آموزه های قرآنی - سال چهارم شماره 13 (پاییز 1383)

مجله آموزه های قرآنی
سال چهارم شماره 13 (پاییز 1383)

 • 256 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/07/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سر مقاله
 • غلام نبی گلستانی صفحه 3
 • پژوهشها
 • ایرج گلدوزیان صفحه 7
  واقعه حقوقی ای که رخ می دهد، در مواردی ممکن است علاوه بر آنکه سببهای متعددی در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفری - حقوقی حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این گونه موارد، امری با اهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است. نوشتار مزبور به این موضوع پرداخته و کیفیت مقررات حاکم بر قبل غیر عمد ناشی از رانندگی را در صورتی که بر اثر تعدد سبب به وجود آمده باشد، به شکل کاربردی بررسی می کند و مقررات حاکم بر آن و درصد تقصیر هر یک از سببها را مشخص می سازد.
  کلیدواژگان: قانون حاکم، قتل غیر عمد، تعدد سبب، موجبات ضمان
 • سید محمد ناصر مبرقعی صفحه 19
  تحقیقات انجام شده در عرصه علوم جنایی در چند دهه اخیر نشان می دهد که توسعه قلمرو مداخله نظام کیفری و اتکای محض به شیوه های مورد توصیه در نظام عدالت کیفری کلاسیک، اعم از شکل سزادهنده و حتی بازپرورانه آن نمی تواند آن گونه که انتظار می رود، پاسخگوی مردم و افکار عمومی و در راستای تامین فضایی امن و آرام باشد. به تعبیری شفاف تر، اکنون کاستی های مدل سنتی نظام کیفری که با مشکلات زیاد ناشی از تراکم پرونده و تورم کیفری و کمبود امکانات در رسیدگی های قضایی عجین شده، کاملا آشکار شده است.
  کلیدواژگان: منطق بیمه ای، عدالت ترمیمی، طرح حمایت از بزه دیدگان، منابع جایگزین، جبران و ترمیم خسارتها
 • محمود جلالی صفحه 43
  کنوانسیون ایکسید یکی از مهم ترین معاهدات حقوق بین الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت می شناسد. بر خلاف کم توجهی نسبت به سرمایه گذاری در گذشته، کشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزونی دیدگاه های مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مسئله سرمایه گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کرده اند. این امر را می توان در قوانین ملی کشورها در خصوص سرمایه گذاری، معاهدات دو یا چند جانبه بین المللی آنها و رویکرد مثبت آها نسبت به حل و فصل این گونه دعاوی به خوبی مشاهده کرد.
  کلیدواژگان: کنوانسیون ایکسید، سرمایه گذاری، داوری، حقوق بین الملل، ایران، حل و فصل اختلافات
 • محمد علی پاک شیر صفحه 73
  وقوع حملات گسترده نظامی آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و وارد آمدن صدمات و خسارات فراوان اقتصادی به صادرات نفت ایران و همچنین امتناع دولت آمریکا در پذیرش آثار حقوقی مسئولیت خود، توجه متولیات تعقیب دعاوی بین المللی ایران را به توسل به رسیدگی قضایی بین المللی معطوف ساخت. دیوان بین المللی ایران را به توسل به رسیدگی قضایی بین المللی معطوف ساخت. دیوان بین المللی دادگستری نیز پس از یازده سال (طولانی ترین زمان رسیدگی دیوان) حکم نهایی خود را در پرونده سکوهای نفتی به طرفیت آمریکا صادر کرد.
  کلیدواژگان: دیوان بین المللی دادگستری، معاهده دوستی و مودت 1955 م، _ آزادی تجاری و کشتیرانی، دفاع مشروع، غرامت، مسئولیت بین المللی
 • محمدرضا ویژه صفحه 109
  مدت زمانی است که نظریه تعهدات مثبت به عنوان راهبردی نوین در ارتقای حقوق بشر مطرح شده است. به موجب این نظریه، دولتها در قبال تحقق حقوق بشر بی تفاوت و منفعال نبوده، بلکه متعهدند فعالانه برای تحقق این حقوق مداخله کنند. معاهده اروپایی حقوق بشر با هدف حمایت مؤثر از بشر شکل گرفت و بالتبع، تفسیر آن نیز باید در همین راستا انجام پذیرد. نظریه تعهدات مثبت، به مثابه ابزاری برای تحقیق این مهم، بسیاری در خور اعتناست، خصوصا با توجه به اینکه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز به عنوان نهاد قضایی حمایت از حقوق بشر در اروپا به گونه ای گسترده، این نظریه را به کار گرفته است.
  کلیدواژگان: تعهدات، حقوق بشر، دیوان اروپایی، سند، حمایت
 • محمدحسین رمضانی قوام آبادی صفحه 131
  جنگهای بین المللی و غیر بین المللی (داخلی) ناهنجاری های بسیاری، از جمله مختل کردن روابط حقوقی اشخاص و دولتها را در پی دارد. این امر باعث شده است تا حقوق دانان و نهادهای حقوقی مختلف، حجم گسترده ای از تلاشهای خود را به منظور جلوگیری از بروز جنگ، به تدوین مقررات و ضمانت اجراها و همچنین تشکیل مراجع رسیدگی به این موارد اختصاص دهند تا در صورت بروز مخصمات مسلحانه، آزادی انتخاب طرفهای متخاصم را در به کارگیری روش ها و وسایل جنگی، محدود و از حقوق قربانیان آن حمایت کنند.
  کلیدواژگان: مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، جرایم جنگی، حقوق بین الملل بشردوستانه، دیوان کیفری بین المللی
 • حسن نوری صفحه 157
  این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت ازمالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 م. ژنو مناسب ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنن است.
  کلیدواژگان: حقوق تجارت، سند تجاری، عدم قابلیت استناد به ایرادات
 • ترجمه ها
 • ادواردو گریبی ترجمه: دکتر ابراهیم بیگ زاده صفحه 177
 • گیلیان دوگلاس ترجمه: دکتر نسرین مهرا صفحه 187
 • پروفسور اولریش مگنوس ترجمه: مهدی علیزاده صفحه 217
 • گزارشهای علمی
 • صفحه 235
 • ترجمه چکیده ها
 • میرزا علیزاده ترجمه: میرزا علیزاده صفحه 241
 • رجبعلی محمد آبادی ترجمه: رجبعلی محمد آبادی صفحه 256