فهرست مطالب

سپیده دانایی - پیاپی 129-130 (خرداد و تیر 1398)
 • پیاپی 129-130 (خرداد و تیر 1398)
 • 168 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/04/20
 • تعداد عناوین: 27
|
 • سرمقاله
 • شکوفایی و بالندگی / ضرورت آموزش مهارت های مثبت به کودکان و نوجوانان
  دکتر محمد گلزاری صفحه 6
 • روان شناسی اجتماعی
 • اثر آکراسیا / چرا کاری که شروع می کنیم دنبال نمی کنیم؟
  جیمز کلبر ترجمه: روح الله نخعی صفحه 16
 • پلیس احساسات / آیا ما مجاز به ابراز سوگ، خشم، پشیمانی، همدلی و نفر ت نیستیم؟
  اکنس کلرد ترجمه: روح الله نخعی صفحه 20
 • همه ی کیک را برندار / نقفش روان شناسی در تغییرات اقلیمی
  دیلان سلترمن ترجمه: آزاده وزیری صفحه 26
 • معرفی کتاب
  صفحه 30
 • روان شناسی فرهنگی
 • اشتراک در بقا / فرهنگ و وضعیت انسانی
  مایکل بی سالزمن ترجمه: روح الله نخعی صفحه 32
 • در جست و جوی معنا / فرهنگ و نیازهای انسان
  مایکل بی سالزمن ترجمه: حمید شرافت صفحه 44
 • معرفی کتاب
  صفحه 58
 • روان شناسی مثبت
 • دو یار جانی / خلاقیت و چارچوب ذهنی رشد یابنده
  انسیه جناب صفحه 60
 • نمی توان هر چیزی شد / فرمول دست یابی به عملکرد بهینه ورزشی
  زهره قربانی صفحه 64
 • می توانیم دموستن باشیم / نگاهی مصداقی به موضوع چارچوب ذهنی
  محمد فروهر صفحه 68
 • معرفی کتاب
  صفحه 78
 • روان شناسی خانواده
 • از تک شغلی تا تبادلی / جایگاه کار و تاثیر آن بر خانواده ی امروزی
  زهرا نعمتی پور صفحه 80
 • معرفی کتاب
  صفحه 90
 • روان شناسی وجودی
 • مختاریم یا مجبوریم؟ / توصیفی کوتاه از تجربه ی انتخاب
  حسن امیراحتشام صفحه 92
 • معرفی کتاب
  صفحه 106
 • روان شناسی هنر
 • وقتی که ترسی در میان نیست / تحلیل روان شناختی مستند «صعود آزاد»
  آزاده وزیری صفحه 108
 • معرفی کتاب
  صفحه 114
 • با روان شناسی
 • چنین یگانه که خواهد زیست؟
  دکتر محمود گلزاری صفحه 116
 • از این شرایط عبور می کنیم / گفت و گو با احمد محیط ، روان پزشک پیشکسوت و مستشار سابق بهداشت روانی سازمان بهداشت جهانی در منطقه ی مدیترانه ی شرقی
  مهدی ملک محمد صفحه 118
 • آسمان همین رنگ است / مشکلات ، سختی ها و چالش های پیش روی مشاوران هندی
  ماکسیم پری یرا ترجمه: سجاد اشتری صفحه 126
 • قصه ی ترسی که هم دست مرگ شد
  سپیده بخت صفحه 134
 • معرفی کتاب
  صفحه 138
 • روان درمانی و مشاوره
 • یک شغل خاص / چالش هایی که روان درمانگران در آغاز دوران کاری شان با آن مواجه می شوند
  لوردانا النا پروتی صفحه 140
 • با روان شناسی
 • پنج رواغیت / دشوارترین قسمت کار یک روان درمانگر چیست؟
  مارگاریتا تارتاکوفسکی صفحه 144
 • پیش به سوی دیالکتیک نظام مند / چالش های پیش روی مشاوران مدرسه ای خانواده محور
  پیتر گایگر صفحه 148
 • معرفی کتاب
  صفحه 160