فهرست مطالب

 • پیاپی 72 (تابستان 1398)
 • 230 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/04/20
 • تعداد عناوین: 19
|
 • هنر شهرهای ایران
  صفحه 1
 • شهر و جغرافیای هنر
  مهدی نصراله زاده صفحه 2
 • فضای مرکز و سقف حاشیه
  بانوند بهپور صفحه 9
 • تاریخ های هنر ایران / میزگردی درباره تفاوت ها و شباهت های هنر شهرهای ایران با حضور خیزران اسماعیل زاده، ایمان افسریان، مسلم خضری، آرش صداقت کیش، زهرا قراخانی
  صفحه 12
 • تصویر و تجسم به شیوه ی اصفهان
  زهرا قراخانی صفحه 22
 • اصفهان عکس
  حامد قصری صفحه 44
 • نقاشی معاصر شیراز
  آرش صداقت کیش صفحه 57
 • عکاسی شیراز: چند نگاه
  سجاد آورند، غلامرضا یزدانی صفحه 78
 • تصویر کهن تبریز
  ارسلان آقاخانی صفحه 86
 • عکاسی در تبریز؛ از میان بود و هست
  محسن بایرام نژاد صفحه 102
 • نفت و نوستالژی، خورشید و خاک، هم نشینی و هنر؛ یک روایت از عکاسی در اهواز
  امیرحسین کردونی صفحه 107
 • کویر و فرهنگ کیمیاگری
  مسلم خضری صفحه 116
 • تماشای امر قدسی
  کیارنگ علایی صفحه 132
 • از روسیه تا تهران در ایستگاه رشت؛ نظری به نقاشی گیلان
  خیزران اسماعیل زاده صفحه 142
 • جایی دورتر
  کیارنگ علایی صفحه 154
 • درس گفتار
 • دیباچه ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران
  آریاسپ دادبه صفحه 163
 • نگاه به چهارمین سالانه ی هنرهای شهری بهارستان
  صفحه 187
 • هنر شهری، فضا ، امکان حیات جمعی
  هادی مومنی صفحه 188
 • درباره ی سه اثر از جشنواره ی بهارستان 1398
  مانی اسدزاده صفحه 198