فهرست مطالب

پیمان - پیاپی 85 (پاییز 1397)
 • پیاپی 85 (پاییز 1397)
 • 176 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
  صفحه 4
 • مقاله ها
 • نگاهی بر بخش نسخه های خطی مرکز ماتناداران
  ترجمه: آرمیک نیکوقوسیان صفحه 6
 • مطالعه تطبیقی نمادها در قالی های ارمنی باف حجاری های ارمنیان در ایران
  سیده عذرا یوسفی دازمیری صفحه 18
 • گفت و گو با جونیت جنبویان ، مستندساز ترک
  گریگور قضاریان صفحه 41
 • باستان شناسی
 • کاوش های باستان شناسی در آرمگاه پادشاهان اشکانی ارمنستان
  شاهن هوسپیان صفحه 46
 • ویشاباکار
  شاهن هوسپیان صفحه 66
 • نگاهی به تاریخ
 • لشکرکشی نادرشاه به هندوستان
  آرداک ماقالیان ترجمه: گارون سرکسیان صفحه 77
 • فرمان های شاهی با موضع ارمنیان از سلطان حسین تا علی مرادخان زند
  سارا علی لو صفحه 92
 • ادبیات
 • یادنامه صدوپنجاهمین سال تولد هوهانس تومانیان : هوهانس تومانیان، شاعر همه ارمنیان
  ادوارد هاروتونیانس صفحه 105
 • رباعیاتی از هوهانس تومانیان (1)
  ترجمه: ادورد هاروطونیانس صفحه 112
 • رباعیاتی از هوهانس تومانیان (2)
  ترجمه: واراند صفحه 118
 • دوست من، نسو
  هوهانس تومانیان ترجمه: ادوارد هاروطونیاس صفحه 122
 • مرگ گوزن
  هوهانس تومانیان ترجمه: گارون سرکسیان صفحه 126
 • حکایت پانوس بدبیار
  هوهانس تومانیان ترجمه: گارون سرکسیان صفحه 128
 • مرگ گیگوس
  هوهانس تومانیان ترجمه: ورژیک محمودی صفحه 130
 • ارباب و نوکر
  هوهانس تومانیان ترجمه: ورژیک محمودی صفحه 134
 • آلکساندر توپچیان و گوشه های پنهان واقعه اشغال بانک عثمانی
  قوام الدین رضوی زاده صفحه 139
 • معرفی کتاب
 • معرفی کتاب عملیات نمسیس / ماجرای اعدام انقلابی طلعت پاشا، عامل اصلی نسل کشی
  دکتر کارن خانلری صفحه 155
 • با خوانندگان
 • آرامستان ارمنیان اصفهان، موزه ای بی نظیر از سنگ قبرها
  امیر جمشیدی صفحه 160