فهرست مطالب

پیمان - پیاپی 97 (پاییز 1400)
 • پیاپی 97 (پاییز 1400)
 • 247 صفحه، بهای روی جلد: 250,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1400/09/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله
  صفحه 4
 • چهره
 • برسابه هوسپیان / ماریا مونته سوری ایران
  رافی آراکلیانس صفحه 7
 • چهره ها
 • به یاد ساموئل کاراپتیان
  شاهن هوسپیان صفحه 57
 • سرگئی پاراچانف هنرمندی که مصمم به نجات زیبایی ها بود
  سیرانوس گالستیان ترجمه: آرا آوانسیان صفحه 81
 • سرگئی پاراجانف از دیدگاه دوربین عکاسی مچیتف
  دکتر ایوت تجریان ترجمه: آرا آوانسیان صفحه 110
 • گزیده رویدادها
 • سرژ آواکیان، ساده رنگی
  ساناز آرین فر صفحه 137
 • معرفی فرهنگ ایرانی در دوران قاجار در ماتناداران ایروان
  آرمینه آراکلیان صفحه 179
 • نگاهی به تاریخ
 • ملکه قراقویونلو و فرمانی تاریخی در حمایت از ارامنه اقلیت حامی اقلیت
  دکتر محسن نیک بین، سید قاسم یاحسینی صفحه 189
 • مقاله ها
 • نگاهی به منسوجات و سوزن دوزی های موزه کلیسای وانک / بخش نخست: آیین عشای ربانی
  زویا خاچاطور صفحه 206
 • ادبیات
 • ماراتن
  آناهیت توپچیان ترجمه: دکتر قوام الدین رضوی زاده صفحه 227
 • چند شعر از روزان هواساپیان
  ترجمه: واهه آرمن صفحه 233
 • ده شعر کوتاه از ده شاعر نامی و معاصر ارمنستان
  ترجمه: واهه آرمن صفحه 239