فهرست مطالب

 • پیاپی 61 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس
  مهدی منتظری، سید حسین صفایی*، منصور امینی، عباس قاسمی حامد صفحات 7-35
  سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقیما به دارنده حق می رسد، جبران شدنی می باشند ولی در انگلیس، زیان های غیر مستقیم (زیان به املاکی که در طرح واقع نشده ولی از طرح اثر پذیرفته اند) نیز قابل جبران اند. سپس از قواعد حاکم بر ارزیابی غرامت سخن به میان آمده است. بر خلاف حقوق انگلیس، این قواعد در حقوق ما شمارش نشده اند، اگر چهازقوانین ایران نیز می توان قواعد مشابهی را دریافت نمود. به کارگیری این قواعد از سوی دادگاه ها بسیار مهم است و از حیث انوع غرامت های قابل درخواست، می تواند تحولی در رویه قضایی ما بیافریند و از حقوق خصوصی در برابر سیاست های عمومی دفاع کند.
  کلیدواژگان: سلب مالکیت، خرید اجباری، غرامت، مرجع تملک (دستگاه اجرایی)، بهای روز
 • مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی های مجازی
  ابراهیم عبدی پور فرد، مرتضی وصالی ناصح صفحات 37-62
  بازی های گروهی رایانه ای به عنوان بخشی از صنعت سرگرمی، عمدتا از منظر اقتصادی و فرهنگی مورد بحث قرار می گیرند. اما ابعاد حقوقی آنها نیز قابل بحث و بررسی است. از مسائل حقوقی مهم این بازی ها، امکان خریدوفروش و مبادله برخی اشیاء مجازی توسط بازی کنندگان در حین بازی است که با چالش هایی همراه بوده است. مهم ترین این چالش ها، وضعیت حقوقی این معاملات بدلیل تردید برخی حقوقدانان در وجود شرایط اساسی عقد بویژه شرایط مورد معامله و حقوق قانونی بازیگر نسبت به اشیاء مجازی است. ازآنجا که همه چیز در فضای مجازی صورت می گیرد، مورد معامله نیز وجود مادی و عینی ندارد و آنچه مورد دادوستد قرار می گیرد فقط در همان بازی وصرفا برای بازی کنندگان آن مطلوبیت داشته و خارج از بازی کارکردی ندارد. تحقیق حاضر، معاملات درون بازی های گروهی برخط را از منظر شرایط اساسی صحت معامله و با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کامن لا مورد بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: بازی مجازی، اشیاءمجازی، اموال مجازی، معاملات درون بازی ، صحت و اعتبار
 • نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی
  عباس کلانتری خلیل آباد*، سید احمد میرخلیلی، معین فرزانه وشاره صفحات 63-90
  گذشت یکسال به عنوان یک اصل در فقه اسلامی بر اساس نصوص روایی در بسیاری موارد جهت یقینی شدن امور پذیرفته شده است. برخی از فقها، بهبودی عضو، بعد از گذشت یکسال را بر اساس روایات، موهبت جدیدی به جانی یا مجنی علیه به حساب آورده اند که موجب ایجاد آثاری مانند عدم بازگشت دیه ی پرداختی به جانی یا عدم اجرای دوباره ی قصاص جانی می دانند. نظر مقابل، با رد این ادله، گذشت این مدت را در مورد ثبوت دیه یا عدم آن بی تاثیر می داند. این گروه، عضو رویش شده را همان عضو از دست رفته محسوب نموده اند که موجب ترتب آثاری چون عدم ثبوت دیه و یا برگشت پذیری دیه ی پرداختی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی در مورد بهبودی، پس از گذشت زمان و تکلیف دیه در این مورد، ساکت است و هیچگونه اختیاری در رابطه با گذشت زمانی مانند یکسال، جهت مسلم شدن امر به حاکم اسلامی یا قاضی نمی دهد. در این مقاله ثابت می شود که گذشت یکسال به عنوان اماره ی احتساب عضو رویش شده به عنوان یک هدیه ی جدید خداوند به شخص، می باشد؛ به طوری که می توان در صورت پیدا شدن یقین از راه هایی مانند نظریه ی کارشناسی و یا عادی نبودن بهبودی عضو، به کمتر از این زمان نیز بسنده نمود.
  کلیدواژگان: گذشت زمان، بازگشت دیه، بهبودی عضو، اختیارات حاکم اسلامی
 • بیع شرط به مثابه سازوکاری در تامین مالی تجاری بین المللی
  صفحات 91-112
  تسهیل تجارت نیازمند منابع مالی است و تامین کنندگان منابع مالی همواره نگران بازگشت پول خود هستند. با در نظر گرفتن این مهم، شیوه های متنوعی برای تامین مالی قراردادها و پروژه های تجاری بین المللی تعریف شده است که از آن با عنوان ساز و کارهای تامین مالی بین المللی یاد می شود. بیع شرط نهادی پذیرفته شده در فقه اسلامی است که با توجه به خصوصیات سنتی و منحصر به فردش، می تواند پاسخ گوی نیازهای تجار و بنگاه-های اقتصادی بوده و به عنوان شیوه ای مستقل در تامین مالی تجاری بین المللی مورد شناسایی قرار گیرد. بیع شرط قالبی حقوقی است که با فراهم کردن بستری برای تزریق سرمایه، وثیقه کافی را در اختیار تامین کننده مالی قرار می دهد، به این شکل که تامین کننده مالی پس از در اختیار گذاردن منابع مورد نیاز برای خرید کالا، یک قرارداد بیع با خریدار کالا منعقد نموده و کالا را از او می خرد، با این شرط که اگر خریدار(متقاضی منابع مالی)، در مدت زمانی معین مبلغ مورد نظر را مسترد کرد، قرارداد بیع فسخ شده و کالا به ملکیت او در آید.
 • ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته ای در شرایط اضطرار جنگی
  احمد احسانی فر* صفحات 113-142
  سلاح هسته ای را باید هراس انگیزترین و پرمخاطره ترین ابزار موجود در دست بشر بشمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایان بخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح می باشد، بستر گسترده ای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین می توان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته ای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار می دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محورقراردادن ادله نقلی و عقلی درصدد دست یابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی می باشد. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، می توان ضابطه «ضرر اقل» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارت بار ناشی از سلاح هسته ای می توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.
  کلیدواژگان: سلاح هسته ای، اضطرار، التحام، بیضه اسلام، حکومت اسلامی
 • چالش ها و رهیافت های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران
  سیداحمد حبیب نژاد*، محمد جواد حسینی صفحات 143-168
  امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که چندی است مطرح گردیده است. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت های عملی ناشایست از آن_ اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که رژیمی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است که با تغییر رژیم سیاسی کنونی و تبدیل آن به رژیم پارلمانی که غالبا در آن یک رئیس کشور- شخصیت اول غیرمسئول- و یک رئیس دولت- دارای مسئولیت سیاسی- حضور دارند ؛ نحوه تعاملات مقام رهبری و پارلمان و نیز دولت -به مفهوم قوه مجریه - با یکدیگر چگونه خواهد بود و چه مناسباتی در این میان مبتنی بر نظریه ولایت فقیه در روابط مزبور حاکم است؟در این تدقیق فروض متعددی به ذهن می آید که هرکدام نوعی از مسائل مختلف تلاقی این دو مهم در یک نظام سیاسی را به رخ می کشند و باید در پی پیدایی پاسخی برای آنان بود. حرکت به سوی رژیم پارلمانی در کشور نیازمند تغییرات بنیادین در هر دو حوزه ساختارها و هنجارهای کنونی مخصوصا در قانون اساسی می باشد. تشکیل پارلمانی قوی و نماد اراده واقعی مردم ، ایجاد مجلس دوم، ایجاد امکان استیضاح نخست وزیر منتخب ولی فقیه، مسئولیت بیشتر مجلس خبرگان در وظایف و اختیارات نظارتی خود و امکان انحلال پارلمان در موارد خاص توسط رییس کشور از ویژگی هایی است که از عناصر این تحول محسوب گردد.
  کلیدواژگان: رژیم پارلمانی، نخست وزیر، مجلس خبرگان، انحلال پارلمان، ولایت فقیه
 • آسیب شناسی تقنینی ملی نسبت به حوزه عملکرد قاضی اجرای احکام کیفری
  مهدی امیری، احمد رمضانی*، ایرج گلدوزیان، سهراب صلاحی صفحات 169-196
  مرحله اجرای احکام که برآمد فرآیند جزایی به شمار می رود به جهت انعکاس تمامی زحمات کنشگران دستگاه عدالت کیفری و همچنین عملیاتی نمودن اهداف مجازات ها، از جایگاه ممتازی در دکترین بازدارندگی مجازات برخوردار است. اهتمام به این موضوع موجب شده است تا تخصصی نمودن این مرحله از رهگذر گزینش و به کارگیری اشخاص مختلف ازجمله قاضی اجرای احکام، کارشناسان دانش جرم شناسی و متخصصان علوم اجتماعی مطمح نظر سیاستگذاران و مسئولان تقنینی دنیا قرار گیرد. در این مسیر، قانونگذار ایران هرچند در مقررات کیفری مصوب 1392 نسبت به شناسایی و احصاء نظام تکالیف و اختیارات قاضی مجری حکم کوشیده است لیکن به لحاظ نارسایی های برجسته ای که عمدتا ناشی از عدم تفویض استقلال لازم در حوزه عملکرد آن مقام قضایی است، نتوانسته به طرز مناسبی از مدیریت مرحله موصوف درآید و برای رسیدن به این هدف ، قاضی باید علاوه بر استقلال مادی، دارای خودباوری، استقلال فکری و آزاداندیشی باشد و لازم است که از وابستگی به گروه های سیاسی و جناح های درگیر در حاکمیت پرهیز کند. به این مناسبت و در این تحقیق، قصد بر آن است تا به موازات انجام آسیب شناسی تقنینی مربوط به اختیارات قاضی مجری حکم به ترسیم پیشنهاد هایی برای ترمیم وضعیت موجود نیز پرداخته شود.
  کلیدواژگان: فرآیند کیفری، اجرای حکم، قاضی اجرای احکام، شخصی نمودن اجرای مجازات
 • قلمرو اعتبار قسامه در تعدد دعوا بر موضوع واحد (نقدی بر ماده 325 قانون مجازات اسلامی)
  اسماعیل آقابابایی* صفحات 197-220
  غایب بودن یا حاضر به طرح دعوا نشدن برخی از صاحبان حق، موجب می شود دعوای قتل در دو یا چند مرحله مطرح گردد که ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یا مرتبط ساختن آن ها با هم جای بحث دارد. ماده 325 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) فرض دو دعوای مستقل با آثار و نتایج متفاوت را مطرح کرده است که به نظر می رسد مفاد ماده تنها در محدوده قابلیت طرح دعوا در چند مرحله قابل قبول است و ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یاد شده که به دلیل اشتراک در جرم ارتکابی با هم مرتبط اند، در برخی مصادیق با اشکال تعارض ادله مواجه است و نیاز به اصلاح دارد. با این بیان که در دعاوی متعدد بر موضوع واحد، چنان چه در دعوای دوم ادله اثباتی قاضی را به نتیجه ای متفاوت از دعوای اول رهنمون ساخت، نمی توان به استناد استقلال دو دعوا و به استناد امر مختوم کیفری برای دعوای اول، به احکام متفاوت ملتزم شد و لازم است ادله دو یا چند دعوا مرتبط با هم ارزیابی گردد.
  کلیدواژگان: ادله اثبات، قسم، تعارض ادله، حق مکتسب، اختلاف اولیای دم
|
 • Kinds of compulsory purchase compensation and it's assessment rules in iranian and english law
  Mehdi Montazeri, Hossein Safaei *, Mansoor Amini, Abas Qasemi Hamed Pages 7-35
  expropriation (compulsory purchase) can be operated if there is public benefit and compensation is paid. In this essay, first we inquired about kinds of compensation must be paid to whom affected of compulsory purchase in Iranian and English law. in spite of common imagination in Iran compensation is not only the price of land which owner deserved, but includes all direct damages of all beneficiary e.g damages of whom their land or rights was acquired not whom their land only affected of plan without any entry, in Iran and all damages (not only direct damages) of all beneficiary in England. Then we infer rules which govern assessing and recognizing of compensation from Iranian statute. In contrast to English law, in our judicial precedent and doctrine this rules have been neglected and use of them will create a great change in our law and in defensing of private rights against public policies.
 • a comparative study of the legal status of In-game Transactions in Virtual Environments
  Ebrahim Abdipour Fard, Morteza Vesali Naseh Pages 37-62
  The virtual games, as a part of entertainment industry, are basically considered with Cultural and economic approaches, but its legal aspects must be considered. One of important legal issues of these games, is the possibility of buying and selling virtual goods and items within the context of games which has faced challenges. The most important of these challenges is the legal status of these transactions due to the fact that some lawyers are skeptical of the essential requirements of the contract, in particular the terms of the subject maters of contract and the actor's legal rights over the virtual objectsSince everything occurs in a virtual environment, so the objects of transactions are intangible and in fact don't exist. Moreover, what purchased and sold are just beneficial and valuable for game players through the game, so that they have no function and benefit out of the game. This paper tries to have a legal analysis on transaction of virtual items from the point of essential requirements of contract in common law and Iranian legal system .
  Keywords: virtual games, virtual goods, items, In-game Transactions, Validity
 • The Role oforgan recovery with Time Passing for Dia in Juries Prudence
  Abbas Kalantari *, Sayyed Ahmad Mirkhalili, Moein Farzaneh Veshareh Pages 63-90
  Improvement of organ after of passing of one year categories according to valid documents, as a new gift that make the effects such as: exclusion of return of payed dia. Oppositely, passing of this time(1 year) has no effect on the dia confirmation. All of jurists think that the grown or return of organ before one year makes the Hokoma. In fact, this time express that the new gift behalf of God is given and make sure to acceptance even in shorter times. Valid document reasons believed in this subject specified to some abilities such as vision, hearing and some organs such as teeth. But this be able to generalized to other organs. In some other valid documents, passes one year is accepted as a rule. Islamic punishment rule has no idea into the return back or improvement of organ after of time and judgment has no authority to the time passing for the certainty or the mistake of experts about missed organ or ability. According to valid documents, this subject can be lack of Islamic punishment rule related to governor authorities.
  Keywords: Time passing, returning of dia, organ improvement, islamic governor authorities
 • conditional sale as a mechanism in international commercial financing
  Pages 91-112
 • Jurassic Prohibition on the Use of Nuclear Weapons in war emergency conditions
  Ahmad Ehsanifar * Pages 113-142
  Nuclear weapons must be considered as the most dangerous and frightening tools in the mankind’s hand. On one side, its high performance in stopping war immediately has forced some countries to make and even use it; on the other hand, deplorable consequences caused by its producing and its using have opened a broad field for ethical and legal issues. It can also be accessible to find the situation of these issues in jurisprudence knowledge based on traditional and rational evidence and suggest a clear position of Islam legal system in this domain. The following article will study the use of nuclear weapons in war emergency situations which survival and not failing in war requires to use this weapon. This article tries to access assertive sentence of using this weapon in war emergency situations based on jurisprudential approach and by focusing on traditional and rational evidence. The criterion “minimum loss” can be suggested as one of the Implementing Criteria by rewriting the emergency rule in Shiite jurisprudence and its inference sources. By understanding this rule’s contents and damaging consequences from nuclear weapons, we can obtain the reverence sanctions of using this weapon in war emergency conditions.
  Keywords: Nuclear Weapons, Emergency, cicatrization, the testicles of Islam, Islamic State
 • Challenges and Approaches to Establishment of the Parliamentary Regime in the Islamic Republic of Iran
  Sayyed Ahmad Habibnejad *, Mohammad Javad Hosseini Pages 143-168
  The possibility of establishing a parliamentary regime is one of the issues that has been raised recently. The bugs and shortcomings of the challenges in the relationship between brokers-whether due to some constitutional defects or some interpretations of practical perceptions unnecessarily-have left the minds to transition from the current political regime, a semi-presidential and semi-parliamentary regime to the parliamentary regime has led.But the important thing is that by changing the current political regime and turning it into a parliamentary regime that often with a head of state, a first person to be irresponsible, and a head of government with a political responsibility, How will the interactions between the leadership and the parliament, as well as the government, in the meaning of the executive branch, will be with each other? How will the responsibilities and the scope of the powers of the Wali Faqih be? What are the relations between them in the relations between the Provincial Law and the jurisprudence? What is the relationship between the leadership and the parliament and how much will the powers of each one be?In this study, there are numerous assumptions that each of the different issues of the cross between these two important occur in a political system and should be followed by a response to them.The move to the parliamentary regime needs fundamental changes in both areas of existing structures and norms, especially in the constitution.
  Keywords: Parliamentary regime, Prime minister, Assembly of Experts, Dissolution of the parliament, Gurdianship of the jurisconsult
 • National Legislation Pathology in relation to the scope of the judge's execution of criminal sentences
  Mehdi Amiri, Ahmad Ramezani *, Iraj Goldozyan, Sohrab Salahi Pages 169-196
  The execution phase of the sentences, which is the result of the criminal procedure, is a peculiar place in the doctrine of deterrence in order to reflect all the efforts of the activists of the criminal justice system, as well as the practice of punishing them. The focus on this topic has led to the specialization of this stage through the selection and implementation of various individuals, including the judge of the execution of judgments, criminology experts and social science experts, to be addressed to policy-makers and regulators of the world. In this way, the Iranian legislator, although in its penal code of 1392, attempted to identify and review the system of duties and powers of the executing judge, but in terms of outstanding deficiencies, mainly due to the lack of delegation of the necessary independence in the area of the judicial authority, it was not able to Appropriate to manage the stage and to achieve this goal, the judge must, in addition to material independence, self-control, independence and free-thinking, avoid affiliation with political parties and factions involved in the rule of law. On this occasion and in this research, the intention is to simultaneously draw up proposals for the restoration of the present situation along with the legislative pathology of the judge's powers
  Keywords: criminal process, execution of sentence, judge of execution of sentences, personality execution of punishment
 • The validity of Qasamah (Compurgation by Oath) in the number of lawsuits on a single issue (Criticism of Article 325 of the Islamic Penal Code)
  Esmaeel Aghababaee * Pages 197-220
  When some of the claimants are unavailable or dont initiate a lawsuit, the murder lawsuit may be raised in several stages and the outcome of the claims can be different and the question is whether claims should be considered independently or linked together? Article 325 of the Islamic Penal Code (adopted in 1392) considered them independent.It seems that this article is acceptable only in order to make a claim by different claimants in several stages, but those claims should not be considered independently. In some cases, conflict of evidence occurs and the legal provision needs to be reformed. In other words in multiple cases with a single subject, if the evidence in the second case had a different outcome to the first one, the result will not be acceptable based on that the cases are independents and criminal proceedings have been completed. It is necessary to evaluate the evidence of two or more related cases together.
  Keywords: Evidence, oath, Contradiction of Evidence, Obtained right, Disagreement of claimants