فهرست مطالب

شطرنج - پیاپی 340-341 (تیر و مرداد 1398)
 • پیاپی 340-341 (تیر و مرداد 1398)
 • 70 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
  سیدمحمدکاظم مرتضوی یزدی صفحه 5
 • چه کسی باور می کرد؟
  صفحه 6
 • جام جهانی بانوان
  صفحه 17
 • شطرنج قهرمانی آسیا
  صفحه 29
 • آخر بازی
  ترجمه: سیدکاظم مرتضوی صفحه 40
 • نکات کلیدی در رابطه با آخر بازی شطرنج
  صفحه 41
 • شیرین تر از عسل
  صفحه 43
 • استاد بزرگ 13 ساله هندی فاتح مسابقات بین المللی دانمارک
  صفحه 48
 • دیدگاه های نو در شطرنج
  ترجمه: سیدکاظم مرتضوی صفحه 54
 • تمرین طرح ریزی در مقیاس استاد بزرگی
  صفحه 64
 • از گوشه و کنار ایران و جهان
  میترا مرتضوی صفحه 66