فهرست مطالب

رشد فناوری - پیاپی 59 (تابستان 1398)
 • پیاپی 59 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی خلجی* صفحات 1-8
  این مقاله به بررسی و تبیین مفهوم شکاف دیجیتال در سطح جهانی و سطح درون کشورها می پردازد. برای این منظور به مطالعه و تحلیل پژوهش های انجام گرفته در حوزه شکاف دیجیتال در کشورهای مختلف پرداخته و از آمارهای بین المللی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شکاف دیجیتال مفهومی گسترده، پیچیده، چندبعدی و فراتر از دسترسی فیزیکی به فناوری های ارتباطی است. شکاف دیجیتال که در دو گستره، اول بین الملل و در بین کشورهای مختلف و دوم در داخل کشورها مطرح می شود، می تواند در چهار سطح شکاف دسترسی، شکاف استفاده و انگیزه، شکاف دانش و شکاف تولید رخ دهد. نداشتن دسترسی فیزیکی یک منطقه به آی سی تی، شکاف دسترسی بین مردم آن منطقه با سایر مناطق را ایجاد می کند. شکاف استفاده و انگیزه زمانی بروز می یابد که با وجود در دسترس بودن کامپیوتر و اینترنت، به دلیل نداشتن انگیزه و نیز درآمد کافی، همچنان بسیاری از گروه های جمعیتی از این امکانات استفاده نمی کنند. شکاف دانش در میزان سواد تکنولوژیکی و توانایی دسترسی به محتوا و خدمات آن لاین مناسب مطرح می شود. شکاف تولید توضیح می دهد که با وجود داشتن ویژگی تعاملی بودن و مشارکت در محتوای فناوری های جدید، همچنان بین تعداد تولیدکنندگان محتوا و مصرف کنندگان آن فاصله زیادی دارند. همچنین شکاف دیجیتال پدیده ای پویاست به طوری که با پر شدن شکاف دیجیتال در یک سطح، در سطح دیگر شکاف ایجاد می شود. در آخر پژوهش مدلی برای تببین و مطالعه سطوح شکاف دیجیتال و متغیرهای دخیل در آن پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: شکاف دیجیتال، شکاف دسترسی، شکاف استفاده، شکاف دانش، فراگیری دیجیتال، شکاف تولید
 • سیدقاسم سلیمی زاویه*، رکسانا فکری صفحات 9-18
  رشد سریع تکنولوژی، افزایش ریسک پذیری و مخاطره در بازارهای جهانی و تغییر روزافزون درنیازهای مشتریان،تیم های توسعه محصول جدید را با فشارها و ریسک های متعددی مواجه نموده است..ریسک های بسیاری در فرآیند توسعه محصول جدید در تمام صنایع به طور ذاتی وجوددارد. بنابرین درک ، شناسایی و رتبه بندی ریسک ها مورد اهمیت می باشد. در این راستا ، براساس ادبیات پژوهش و مصاحبه های تخصصی انجام شده با خبرگان، شاخص های اصلی ایجاد ریسک در توسعه محصول جدید در صنایع خودرو سازی ایران شناسایی شده اند. با توجه به اینکه میان معیارها و زیرمعیارها رابطه وجود دارد از تکنیک دیمتل برای شناسایی الگوی روابط استفاده شده و با در نظر گرفتن شبکه روابط شناسایی شده در نهایت از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP) با بکارگیری نرم افزار استراتژیک برای شرکت ها دارد. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه بندی ریسک ها در فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع خودرو سازی ایران می سوپر دسیژن (Super decision) برای رتبه بندی معیارها و زیر معیارها استفاده شده است. نتیجه حاصل از تکنیک های به کار گرفته شده حاکی از این است که ریسک سازمانی از بیشترین اهمیت در مدیریت ریسک فرآیند توسعه محصول جدید صنعت خودرو کشور برخودار بوده و ریسک فنی کمترین اهمیت را دارا می باشد. از طرفی زیر معیار برنامه ریزی نادرست منابع دارای بالاترین اهمیت و زیر معیار فقدان ارتباطات کافی دارای کمترین اهمیت در صنایع خودروسازی ایران می باشد.
  کلیدواژگان: ریسک، محصول، فرآیند توسعه محصول جدید، صنایع خودروسازی ایران، ANP-DEMATL
 • محمدمهدی احمدیان دیوکتی*، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیرمنصور طهرانچیان صفحات 19-28
  رشد و توسعه اقتصادی، ازجمله اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی است که سبب شده آن ها همواره به دنبال یافتن عواملی باشند که موجب تسریع در رشد اقتصادی شود. در این زمینه، نظریه های مختلفی وجود دارد که هرکدام به یکسری از عوامل موثر بر رشد اقتصادی می پردازند؛ یکی از دلایل ناکامی در مسیر توسعه اقتصادی نداشتن الگویی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی با توجه به تجربیات دیگر کشورها می باشد. این پژوهش به منظور فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه پیچیدگی اقتصادی طی چند سال گذشته صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مربوط به کلیه تحقیقاتی است که طی سال های 2011 تا انتهای سال 2017 به مقوله پیچیدگی اقتصادی پرداخته اند. از میان 35 پژوهش بررسی شده 22 مورد برای فرا تحلیل مناسب تشخیص داده شد. این مقالات در دو بخش «یافته های توصیفی فراتحلیل» و «ارزیابی کیفی مقاله ها» بررسی شده اند. یافته های توصیفی شامل بازه زمانی، فراوانی مقالات، جنسیت پژوهشگران و توزیع جغرافیایی نویسندگان و سطح منطقه مورد بررسی (ملی، منطقه ای یا جهانی) می باشد. در بخش ارزیابی کیفیت مقاله ها بر اساس شاخص سه گانه « بلیکی» به سه گروه چیستی، چرایی و چگونگی دسته بندی و تحلیل شده اند. سپس با بررسی تمامی مقالات مورد بررسی، عوامل مورد تاکید در پیچیدگی اقتصادی استخراج گردید و در پایان با توجه به این عوامل، مدلی پیشنهادی در راستای تحقق پیچیدگی اقتصادی ارائه شده است، که می تواند به عنوان چراغ راهی پیش روی مدیران و سیاست گذاران عرصه های اقتصادی و صنعتی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، اقتصاد دانش بنیان، محصولات پیچیده، سیستم های پیچیده، رویکرد پیچیدگی اقتصادی، شاخص بلیکی
 • محبوبه گاپله*، غلامرضا فرخی صفحات 29-36
  امروزه فناوری اینترنت اشیاء (IoT) به یکی از بزرگترین محورهای توسعه کشاورزی تبدیل شده است. جدا از اینکه IoT یک مفهوم جدید در صنعت کشاورزی محسوب می شود، به دلیل مزایایی که این فناوری در کشاورزی هوشمند دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. فناوری IoT اطلاعات قابل اطمینانی در مورد بذری که باید کشت شود ، میزان بذر، بهترین زمان کاشت و برداشت و میزان محصولی که پیش بینی می شود برداشت شود به کشاورز می دهد. با استقرار IoT، کشاورز می تواند از طریق حسگرهایی که برای تعیین رطوبت خاک، پیش بینی شرایط جوی، میزان رشد گیاه، وضعیت خاک، وجود آفات و یا بیماری در گیاهان، در مزرعه کشاورزی مستقر شده اند، از راه دور و با استفاده از تلفن هوشمند اطلاعات مناسب را در قالب گرافیکی و یا ویدئویی دریافت و اقدامات و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. همچنین با استفاده از حسگرهای اندازه گیری رطوبت و اطلاعاتی که این حسگر در مورد میزان رطوبت خاک ارسال می کند و با توجه به میزان آب مورد نیاز گیاه موجب کاهش هدر رفت آب و در نتیجه بهینه سازی آب خواهد شد. همچنین با نظارت آنلاین بر وضعیت رشد گیاه و شناسایی به موقع آفات و بیماری ها موجب افزایش عملکرد محصول می شود. با بهره گیری از خدماتی که فناوری IoT در اختیار کشاورزان قرار می دهد عملکرد محصولات افزایش و هزینه ها به شکل چشمگیری کاهش می یابد ضمن اینکه مداخلات انسانی نیز با استفاده از این فناوری کاهش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: اینترنت اشیاء، شبکه های حسگر بی سیم، کشاورزی دقیق، کشاورزی هوشمند، نظارت آنلاین
 • محمد صالحی* صفحات 37-43
  شرکت برق منطقه‏ای فارس یکی از 16 شرکت برق منطقه‏ای کشور است که وظیفه مدیریت انتقال برق را در سطح استانهای فارس و بوشهر بر عهده دارد. این شرکت برای ارتقاء ارائه خدمات خود از سیستم‏های مختلف مدیریتی بهره می‏برد که نظام پیشنهادها یکی از این سیستمها است. مطابق روش اجرایی نظام پذیرش، بررسی و اجرای پیشنهادها، در هر مرحله پذیرش و اجرای پیشنهاد، به منظور ارج نهادن به جایگاه تفکر و اندیشه، پاداشی نیز در نظر گرفته شده است. پاداش هر پیشنهاد متناسب با امتیازی است که آن پیشنهاد پس از تایید از کمیته تخصصی مربوط به خود دریافت می‏کند. به منظور استانداردسازی امتیازدهی به هر پیشنهاد، شاخص‏‏ها و معیارهایی نیز در روش اجرایی مدون این شرکت پیش‏بینی گردیده است که در سه حوزه معیارهای فنی، غیرفنی و مالی طبقه‏‏بندی می‏گردد. با توجه به عدم وجود ابزار مکانیزه‏ محاسبه شاخص‏ها ابتدا باید هر شاخص به زبان انسانی توصیف شده و سپس تبدیل به یک عدد به عنوان امتیاز گردد. در این مقاله ضمن معرفی شرکت برق منطقه‏ای فارس، نظام پیشنهادها و شیوه امتیازدهی کنونی به هر پیشنهاد در این شرکت، با استفاده از استنتاج فازی، یک سیستم تصمیم‏‏یار امتیازدهی به پیشنهادها طراحی و پیاده‏سازی گردیده است که با استفاده از معیارهای مختلف هر پیشنهاد، امتیازی نزدیک به نظر خبرگان را پیشنهاد می‏نماید. نتایج حاصل از بهره‏گیری از این سیستم نشان می‏دهد کیفیت تصمیم در تخصیص امتیاز به هر پیشنهاد افزایش یافته و قواعد موجود در موتور استنتاج فازی سیستم، امتیاز بهینه‏ تری را ارائه می‏نماید.
  کلیدواژگان: منطق فازی، موتوراستنتاج فازی، سیستم پشتیبان تصمیم، نظام پیشنهادها، امتیازدهی، شرکت برق منطقه ای فارس
 • سحر کوثری*، علی شریفی، علیرضا یاری صفحات 44-54
  شبکه های اجتماعی با بیش از یک دهه تجربه ارائه خدمات و با جذب کاربران بیشمار در سطح جهانی به سودآوری اقتصادی قابل ملاحظه ای رسیده اند. ورود به بازار شبکه های اجتماعی نیازمند ایجاد محیطی نوآور، کارآفرین و مطمئن برای کسب و کار است. این امر در دیدگاه توسعه شبکه های اجتماعی فراگیر بومی علاوه بر الزامات فوق نیاز به حمایت های مالی و زیرساختی و همچنین اتحاذ راهبرد جامع و توانمند دارد. در ایران نیز همگام با روند جهانی فناوری، شبکه های متعدد ارتباطی و پیام رسان راه اندازی گردیده اند که در بیشتر موارد تجربه آنها موفقیت آمیز نبوده است. در این مقاله با بررسی نیازها و ضرورت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی توسعه شبکه های اجتماعی در کشورهای دیگر و نیز بررسی تجربه های موفق در این زمینه، الزامات وجودی و ایجابی فراگیر شدن این شبکه ها در کشور تعیین گردیده و عوامل موفقیت شبکه های اجتماعی مشخص شده اند. در نهایت بر پایه نتایج بدست آمده و مدل سازی عوامل موفقیت شبکه های اجتماعی از منظر کسب و کار و کاربران، چالش های فراگیر شبکه های اجتماعی بومی استخراج گردیده و برای هر یک از چالش ها، سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی معرفی شده اند. توجه به نیازهای جوانان، استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی برخط موجود، شفاف سازی قوانین و مقررات مرتبط، ارائه مشوق ها و حمایت های زیرساختی، ملاحظه معیارها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، نوآوری در مدل های کسب و کار و ایجاد دسترسی آزاد به داده ها و اطلاعات عمومی از جمله راهبردهای پیشنهادی به منظور توسعه شبکه های اجتماعی بومی می باشد.
  کلیدواژگان: توسعه فراگیر، شبکه های اجتماعی، سواد آوری اقتصادی، فناوری، کسب و کار، سیاستهای پیشنهادی
 • سیمین محبی آشتیانی*، پیمان اخوان صفحات 55-62
  در این پژوهش، هدف، بررسی و تبیین تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی گری مدیریت دانش بود. جامعه آماری کارکنان9 شعبه از بانک کشاورزی ایران در تهران بودند که براساس جدول مورگان 52 پرسشنامه در بین کارکنان توزیع شد. روش تحقیق،توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. یک پرسشنامه ی جامع که برای سنجش یادگیری سازمانی - بر طبق مدل استاندارد، مدیریت دانش - بر طبق مدل تسنگ و عملکرد -از مدل آقای امیری طراحی و بکار گرفته شد. آلفای کرونباخ حاصل از پایایی کل پرسشنامه برابر970/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی توسط نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS3 صورت گرفت. از تجزیه و تحلیل داده نشان داد که1-یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی و مدیریت دانش تاثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد2- مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد 3- مدیریت دانش رابطه بین یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی را میانجی گری می کند.4-یادگیری سازمانی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق مدیریت دانش، بر عملکرد سازمانی تاثیر معنی داری دارد. نتایج نشان می دهد که یادگیری سازمانی نقش مهمی در شکل گیری عملکرد سازمانی، برای مدیریت عالی و بهبود عملکرد سازمانی، به وسیله ایجاد محیطی مناسب برای اتخاذ تصمیماتی دارند که تولید و کاربرد موفقیت آمیز دانش را در سازمان ارتقا دهد. عملکرد سازمانی نیازمند یادگیری سازمانی است که باید براساس تلاش همه کارکنان برای مدیریت دانش نوین، کسب تجربه از اشتباهات و یادگیری سازمانی نهاده شود.
  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، میانجی، عملکرد سازمانی، سازمان یادگیرنده
 • مهدی گودرزی*، فرزانه خالوئی صفحات 63-70
  یکی از مسائلی که مجموعه علوم انسانی و اجتماعی ایران با آن روبروست، به کارگیری و تجاری سازی دانش در این حوزه و ایجاد کسب و کار است . ماحصل این موضوع، تهی شدن حوزه های کسب و کار از مزایا و ظرفیت های رشته های علوم انسانی و اجتماعی، اتلاف سرمایه های کشور، بیکاری تعداد زیادی از فارغ التحصیلان و عوارض ناشی از آن (نظیر مهاجرت و اشتغال در کسب و کارهای غیر مرتبط) می باشد. از این رو در این مقاله تلاش شده با بررسی ادبیات موجود در زمینه کارآفرینی دانشگاهی، زیست بوم حامی کارآفرینی و مطالعه دو دانشگاه داخلی و خارجی راهکارهایی در جهت توسعه کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که در دانشگاه های جامع، ابتدا دانشکده های فنی و مهندسی و سپس دانشکده های علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت اقدام به کارآفرینی می کنند اما سایر دانشکده ها در قبال کارآفرینی مقاومت می کنند. بنابراین در یک دانشگاه علوم انسانی، تحریک تمام دانشکده ها به شیوه های نوآورانه برای کارآفرینی در کنار انجام وظایف علمی و تحقیقاتی باید به دقت صورت گیرد و ابتدا دانشکده هایی که محصولات و خدمات آنها به بازار نزدیک تر است وارد گود کارآفرینی شوند. در ضمن یک ساختار جهان شمول برای ایجاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی وجود ندارد. بنابراین مسئولان دانشگاه های فعال در حوزه علوم انسانی باید بتوانند فضایی را ایجاد کنند که در آن ضمن حفظ ارزش های سنتی آموزش و پژوهش، ظرفیت تجاری سازی ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه در مرکز توجه دانشجویان و کارکنان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، علوم انسانی واجتماعی، تجاری سازی، کارآفرینی، مطالعه موردی
|
 • ali khalaji * Pages 1-8
  This paper examines the concept of digital divide at the global level and within the countries level. To this end, we have been studying and analyzing research on digital divide in different countries and using international statistics. The research results show that the digital divide is a broad, complex, multidimensional concept and beyond physical access to communication technologies. The digital divide,which is posed in two spheres,first international and among different countries and within the countries , can occur at four levels of access gap, gap of use and motivation, knowledge gap, and production gap. The lack of physical access to an ICT area creates an access gap between people in that area and other areas. The use and motivation gap occurs when, despite the availability of computers and the Internet, many of the population groups do not use these facilities due to lack of motivation and sufficient income. The gap in knowledge lies in the level of technological literacy and the ability to access appropriate online content and services. The manufacturing gap explains that, despite being interactive and participating in the content of new technologies, it remains far between the number of content producers and consumers. Also, the digital divide is a dynamic phenomenon, so that when the digital divide fills up at one level,at the other level, another gap is created. At the end of the study, a model is proposed for the study of the digital divide levels and the variables involved in it.
  Keywords: digital divide, Access gap, usage gap, knowledge gap, Digital Inclusion, production gap
 • seyyed ghasem salimi zaviyeh*, roksana fekri Pages 9-18
  The rapid growth of technology, increased risk-taking in global markets and the ever-increasing changes in customer needs have put pressure on new product development teams.There are many risks in the process of developing new products in all industries intrinsically. Therefore, understanding, identifying and ranking the risks is of strategic importance for companies. The purpose of this study is identifying and ranking the risks in the process of developing a new product in Iran's automotive industry, based on the literature of research and specialized interviews conducted with experts, the main indicators have been identified. The main risk indicators in the new product development process are (organizational, managerial, financial, manufacturing, marketing, and technical) and related to the phases of new product development. Therefore, these indicators will be ranked in this study. Regarding to the relationship between the criteria and the sub-criteria, the DEMETL technique will be used to identify the relationship model, and based on the network of identified relationships, the network analysis process (ANP) technique has been used for ranking the criteria And Sub-criteria with Super Decision software. The result of these techniques suggests that organizational risk is the most important parameter in risk management of the new product development process and the technical risk is the least important. On the other hand, sub-criterion of incorrect planning of resources has the highest importance and sub-criterion of lack of sufficient communications is the least important in the automotive industry in Iran.
  Keywords: Risk, Product, New Product Development Process, Iran's Automotive Industry, ANP-DEMATEL
 • Mohammad Mahdi Ahmadian Divkoti *, Hassanali Aghajani, Amir Mansour Tehranchian, Meisam Shirkhodaee Pages 19-28
  Economic growth and development are among the main goals of economic policymakers, which have led them to always look for factors that accelerate economic growth. There are different theories in this regard, each of which is one of the factors influencing economic growth. One of the reasons for failure in the path of economic development is lack of a model for realizing economic complexity, taking into account the experiences of other countries. This research has been carried out for the purpose of a meta-analysis of research conducted in the field of economic complexity over the past few years. The statistical population of this research is the research on the complexity of the economy between 2011 and the end of 2017. Of the 35 studies reviewed, 22 cases have been identified for proper meta-analysis. These articles have been reviewed in two sections: "Meta-analysis descriptive findings" and "Qualitative assessment of articles". Descriptive findings include the time scale, the frequency of articles, the gender of the researchers and the geographical distribution of the authors and the level of the region studied (national, regional or global). In the quality assessment section, the articles are divided into three groups based on the "Blaikie" triple indicator, why and how they are categorized and analyzed. Then, by examining all the articles studied, the factors emphasized in economic complexity were extracted and in the end, considering these factors, a proposed model is proposed to achieve the complexity of the economy, which can be a way forward for managers and policymakers in the fields Economic and industrial.
  Keywords: Meta-analysis, Knowledge-based economics, Complex products, Complex systems, Economic complexity approach, Blaikie index
 • GholamReza Farrokhi, Mahboobeh Gapeleh* Pages 29-36
  Nowadays, the Internet of Things Technology (IoT) has become one of the biggest aspects of agricultural development. Apart from this fact that IoT is a new concept in the agricultural industry, the benefits of this technology in the field of smart farming have been greatly taken into consideration. IoT technologies gives the farmer a reliable information about the seeds to plant, the amount of seed, the best planting and harvesting time, and the amount of product expected to be harvested. With the establishment of IoT, the farmer can use the sensors to determine soil moisture, predict weather conditions, plant growth, soil condition, pests or disease in plants, remotely and using smart phones. Also, using the moisture sensor and the information that the sensor sends about the moisture content of the soil and, given the amount of water required by the plant, it reduces the waste hedge and therefore optimizes the water. It also increases the yield of the product by online monitoring the plant's growth and the identification of pests and diseases. Appropriate information is available in graphical form or video format, and the necessary actions and decisions are made. Utilizing services that provide IoT technology to farmers, product performance increases and costs are dramatically reduced, while human interventions are also reduced using this technology.
  Keywords: Internet of things, Wireless Network sensor, Precision agriculture, Smart farming, Online monitoring
 • mohammad salehi Pages 37-43
  Fars Regional Electric Company is one of 16 regional energy companies in the country, which is responsible for managing power transmission in the provinces of Fars and Bushehr. The company uses a variety of management systems to promote its offering of services, which is one of these systems Suggestion System. In accordance with the executive procedure of the admission, examination and implementation system of the Suggestion System, each stage of acceptance and implementation of the Suggestion is also intended to reward the position of thought and thought. The reward of each offer is proportional to the score that it receives after approval by its specialized committee. In order to standardize the scoring for each suggestion, indicators and criteria are also included in the company's method of implementation, which is categorized in three areas of technical, non-technical and financial criteria. Given the lack of tools for calculating indices, each index must first be described and then converted into a number as a score. In this paper, while introducing the Fars Regional Electric Company, the position of the Suggestion System and the current scoring method for any Suggestion in this company, using a fuzzy inference, Using the various criteria of each Suggestion, system suggest a total score for each suggestion is close to expert opinion. The results of using this system indicate that the decision quality in the allocation of score to each Suggestion is increased and the rules in the system fuzzy inference engine provide a better score.
  Keywords: Fuzzy logic, Fuzzy Inference Engine, Decision Support System, Suggestion System, Scoring, Fars Regional Electric Company
 • Sahar Kousari*, ali sharifi, Alireza Yari Pages 44-54
  Social networks with more than a decade of experience in providing services and attracting countless user globally have reached a significant economic profitability. Entrance into the social networking market requires creating an innovative, entrepreneurial and secure environment for business. From the viewpoint of native social networking, in a addition to the above requirements, this requires financial and infrastructures support as well as a comprehensive strategy. In Iran, along with the global trend of technology, numerous communication and social networks have been launched, which in most cases, their experience has not been successful. In this paper, by studying successful experiences in this field, the existential and obligatory requirements of the coverage of these networks in the country are determined and successful factors of the social network identified. Finally, based on the results obtained and modeling the successful factors of social networks from the perspective of business and users, the vast challenges of native social networks have been extracted and policies and solutions proposed for each of challenges. Attention to the needs of young people, using existing on-line social network analysis, transparency of related lows and regulations, providing incentive and infrastructure supports, considering criteria and cultural and social norms, innovating in business models and creating free-to-access suggested strategies for developing native social networks.
  Keywords: Inclusive development, social networks, economic literacy, technology, business, proposed policies
 • simin mohebbi ashtiani*, Peyman Akhavan Pages 55-62
  In this study, the purpose evaluation and explain the impact of organizational learning on performance with the mediation of knowledge management. The population of 9 branch of Agricultural Bank of Iran in Tehran employees who, according to Morgan table 52 questionnaires were distributed among employees. The research, Descriptive- Survey and data gathering tool was a questionnaire Cronbach's alpha coefficient of reliability of the questionnaire was to 0/970. Analyze the data, descriptive and inferential statistics by SPSS 16 software and Smart PLS3 took place. The data analysis showed: 1.organizational learning on knowledge management and organizational performance is a direct and significant positive impact 2.Knowledge management on organizational performance is a direct and significant positive impact 3.Knowledge management mediates between on organizational learning and organizational performance 4.Learn the organization directly and indirectly through knowledge management, has a significant impact on performance.
  Keywords: organizational learning, performance, knowledge management
 • mehdi goodarzi*, farzaneh khalouei Pages 63-70
  One of the issues encountered by the Iranian Humanities and Social Sciences Society is the commercialization of knowledge and the creation of a business in this field. As a result, the deprivation of business areas from the benefits and capacities of the humanities and social sciences, the wasting of the country's capital, the unemployment of a large number of graduates and the resulting consequences (such as immigration and employment in irrelevant businesses). Therefore, this paper attempts by reviewing the literature on entrepreneurship, the supporting ecosystem of entrepreneurship and the study of two domestic and international universities, provide some solutions for developing university entrepreneurship in the field of humanities and social sciences. The results show that in comprehensive universities, firstly, engineering faculties and then social sciences, economics and management schools engage in entrepreneurship. However, other colleges are resisting entrepreneurship. Therefore, at a humanities university, the stimulation of all faculties for entrepreneurship innovatively, along with the pursuit of scientific and research tasks, should be carefully addressed and start with the colleges whose products and services are closer to the market. In addition, there is no universal framework for creating an academic entrepreneurship ecosystem. Thus, the officials of the universities in the field of humanities must be able to create a environment in which, while preserving the traditional values of education and research, put the commercialization capacity of creating entrepreneurial culture in the university at the center of attention of students and staff.
  Keywords: Entrepreneurial University, Humanities, Social Sciences, Commercialization, Entrepreneurship, case study