فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید مهدی شریفی*، سمیه لبافی، بهاره رادمنش، رحمان میاح صفحات 11-30
  گسترش روزافزون فناوری های ارتباطی و شبکه جهانی اینترنت، عصری جدید در تاریخ اطلاع رسانی ارتباطات جمعی رقم زده است. این تغییرات فناورانه نه تنها زیرساخت های ارتباطی، بلکه سازمان های رسانه ای را نیز دچار تغییر و تحول کرده است. این تغییرات نیازمند الگوی مدیریتی نوینی در حوزه اطلاع رسانی است. دراین پژوهش، از رویکرد کیفی و روش تحلیل تم بهره گرفته شده است و مولفه های الگوی مدیریت بخش خبر رسانه ملی در فضای مجازی با بهره گیری از رویکرد ارتباطات آیینی و طی مصاحبه های عمیق با چهارد ه نفر از خبرگان حوزه رسانه استخراج شده است. بنا بر نتایج این پژوهش، مهم ترین مولفه ها عبارت اند از: کم کردن محدودیت های سیاسی و فرهنگی در تعامل با ذی نفعان، تعامل با سازمان های سیاست گذار در حوزه فضای مجازی، ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه ارتباطات آیینی در بخش خبر رسانه ملی و توسعه کاربرد محتوای کاربر ساخته با رویکرد آیینی در بخش های خبری.
  کلیدواژگان: ارتباطات آیینی، خبر، فضای مجازی، مدیریت رسانه
 • اکبر صمدی نیا*، فردوس آقاگل زاده صفحات 31-58

  روایت های کهن، سال ها در میان مردم زندگی کرده اند و در طی قرن ها دوام آورده اند. این روایت ها، گاه به صورت شفاهی و گاه به صورت نوشتار، از نسلی به نسل دیگر منتقل شده اند؛ اما شفاهی بودن و شنیداری بودن از شاخص های همیشگی این روایت ها بوده است. روایت ها و داستان های امروزی که در رسانه ها تولید و پخش می شود، به جز اندکی، ماندگاری روایت های کهن را ندارند. شناخت تک تک عناصر این روایت ها به ما امکان می دهد بتوانیم ساختار روایت هایمان را به روز کنیم و در یابیم که هر روایت باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند ماندگار شود. همچنین بشناسیم که شکل گیری هر روایت از کجا شروع و به کجا ختم می شود و روایت، چه زیرساخت ها و مشخصه های اصلی و فرعی دارد. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل کیفی استفاده شده است. تحلیل روایت، رویکردی تحلیلی در روش کیفی است. در این پژوهش، ساختار روایت تالشی منطقه گیلان به نام «لدوبه»از منظر ساختار دراماتیک بررسی و پژوهش شده است تا بتوان بر اساس این کنکاش، الگویی برای نوشتن در رادیو و بر مبنای ساختارشناسی روایت ارائه کرد.

  کلیدواژگان: روایت، روایت شناسی، ساختارگرایی، ساختار روایت، روایت های کهن، منظومه لدوبه
 • کاظم نظری* صفحات 59-88
  این پژوهش بر پایه نظریه ای بیانی در مورد نمایش تلویزیونی بر اساس نوع ارتباط بین فضای تولید و اجراء و فضای دریافت مخاطب صورت گرفته است. هدف مقالهءتعریف ماهیت و ساختار نمایش تلویزیونی با توجه به فنون و روش های ارتباطی برای دستیابی به بیان خاصی است که می توان از این گونه برنامه سازی انتظار داشت. به نظر نگارنده، نمایش تلویزیونی به‎عنوان رسانه ای که همزمان از امکانات نمایشی تئاتر و تکنیک های تلویزیون بهره می برد، سبب شکل گیری رسانه و البته هنری متفاوت با بیانی نو شده است. با سلطهء قطعی این بیان بر دو زبان تئاتر و تلویزیون، شاهد شکل گیری و پدیداری نظریه خاصی در عرصهء بیانی رسانه با عنوان نظریهء بیانی نمایش تلویزیونی؛ «پخش - اجرا» هستیم. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و براساس مقایسه تطبیقی و اسناد کتابخانه ای است و بر پایه آرای «ریچارد شکنر» و «بلا بالاش» استوار است. نتیجه پژوهش نشان می دهد نظریهء شکنر و نظریه فیلم بالاش؛ در مورد ماهیت نمایش تلویزیونی، با سه موضوع کلان ماده خام، تکنیک ساخت و در نهایت، پخش و اجرای زنده توام است.
  کلیدواژگان: پخش زنده، نمایش تلویزیونی، ریچارد شکنر، بلا بالاش
 • وحیدالله موسوی* صفحات 89-114

  این پژوهش به بررسی دو بعد زیبا شناسی و کارکردی ژانر تلویزیون - واقعیت پرداخته است. به همین منظور، با تمرکز بر ماهیت پیوندی این ژانر- ابعاد گوناگون و مرتبط نظری، ریشه های تاریخی، تعاریف، زیرگونه ها، شیوه های متفاوت پیوندسازی و مسئله واقعیت - بررسی شده اند. داده ها از طریق مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و مشاهده ای گردآوری شده و در بررسی آنها از رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. استفاده از راهکار «پیوندسازی ژانری» حاکی از زمینه ها و شرایط متفاوت رسانه تلویزیون در عصر فناوری و موید تحولات قابل توجه در ساحت های گوناگون ژانری نظیر خالقان، مخاطبان، پژوهشگران و آثار تولیدشده است. پیوندسازی در ژانر تلویزیون - واقعیت حاکی از خلاقیت صنعت تلویزیون برای حفظ جایگاهش در بازار رقابتی (از طریق تلفیق عناصر داستانی و غیرداستانی یا واقعیت و قراردادهای ژانرهای از پیش موجود) است که برای بقا به همنوع خواری سبک ها و ژانرها و قراردادهای گذشته روی می آورد و همزمان با توجه به اصول استانداردسازی و تمایزگذاری، تنوعات گوناگون را عرضه می کند.

  کلیدواژگان: تلویزیون - واقعیت، پیوندسازی (دورگه سازی)، ژانرهای تلویزیونی
 • محمد صادق صادقی پور* صفحات 115-140
  ژان فرانسوا لیوتار؛ فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی چهار مقاله با موضوع سینما و مطالعات فیلم طی سال های 1973 تا 1995 نگاشته است که سپهر اندیشه او در این زمینه را تشکیل می دهند. این مقاله ها عبارت اند از: «ناسینما» (1973)؛ «ناخودآگاه در مقام میزانسن» (1977)؛ «دو دگردیسی امر اغواگر در سینما» (1979)؛ «ایده یک فیلم سلطه گر» (1995). گرچه دیدگاه فلسفی لیوتار در مقالات فوق منعکس است، لیکن ما در این پژوهش نظریه او را عطف به نظریه مونتاژ آیزنشتاین، توسعه می دهیم. این شیوه در کتاب هیولای هستی: سفری با هایدگر در راه سینمای ترس آگاهانه نیز به کار گرفته شده تا آرای هایدگر در تدوین نظریه ای سینمایی مبنی بر تجلی جلوه های ترس آگاهی، به مثابه رویداد حقیقت، تبیین شود.
  کلیدواژگان: فلسفه فیلم، نظریه سینمایی لیوتار، فیلم سلطه گر، امراغواگر، ناسینما، میزانسن
 • شهاب الدین عادل*، معصومه گنجه ای صفحات 141-168
  تصویر بر میل نگریستن مخاطب مبتنی است. فیلم داستانی با امکانات بصری خود، میل به تماشا را به سمت موضوع اصلی روایت می برد؛ به این معنا که موضوع را در قالب ابژه ای بصری ارائه می کند، آن را تماشایی می سازد تا پاسخگوی تمنای نگریستن مخاطب باشد. این ابژه بصری، بسته به مطلوب میل متنی فیلم، می تواند- از چهره و شمایل کاراکتری خاص گرفته تا مکان ها، اشیا و عناصر بصری تجریدی که یک مفهوم خاص را نمادین می کنند- صورت های گوناگون بپذیرد. با وجود این،گروهی از فیلم ها، از جمله فیلم هایی که به امور دینی می پردازند و اشخاص مقدس را به تصویر می کشند، ابژه مورد تمنا؛ یعنی کاراکتر مقدس را از تصویر حذف  و تمنای نگریستن مخاطب را حول محور غیاب شمایل او سازمان دهی می کنند.[1] این امر، موقعیت ویژه ای در مورد مخاطب و وضعیت روانی او در مواجهه با تصویر ایجاد می کند که توضیح و تحلیل آن، در چارچوب نقد روانکاوانه لکانی با محوریت ابژه a، مدنظر پژوهش حاضر است؛ به این صورت که پس از توضیح مفاهیمی همچون میل متنی، نگاه و ابژه a ضمن یک قیاس تطبیقی، وضعیت مخاطب  و رویارویی با ابژه حاضر و غایب؛ و در نهایت، تاثیر غیاب ابژه بر مخاطب، بررسی می شود.
  کلیدواژگان: تصویر، روان کاوی لکانی، غیاب، میل، ابژه
|
 • Seyd Mehdi Sharifi *, Somayeh Labafi, Bahare Radmanesh, Rahman Maiyahi Pages 11-30
  The increasingly expansion of communication technology together with the worldwide Internet has initiated a new era in the history of information and mass media. These technological changes not only has evolved the communication infrastructures but also caused changes in media organizations. Such changes need new management role models in the field of information. The present research is taking advantage of qualitative approach and thematic analysis. The components of news management model in Cyberspaces for Iran’s National Broadcaster have derived from deep interviews with 14 news reporters of the field and have been achieved by an approach of ritual communication. According to the outcomes of this research the components are as follows: Reducing the cultural & political limitations in interaction with users, interacting with policy making organizations in Cyberspace field, providing suitable infrastructures for developing ritual communication in news broadcast and expanding user made contents with ritual approach in news segments
  Keywords: Cyberspace, Media Management, News, ritual communication
 • Akbar Samadinia *, Ferdos Aghagolzadeh Pages 31-58

  Archaic narratives have lived among people and endured through ages. These narratives either verbal or scripted have been transferred by one generation to another. But being auditory & verbal has been regarded as an all-time feature for them. Recent Narratives & stories which are being produced in media & broadcasted do not have the persistence of archaic ones except a few. Recognition of each element of these narratives individually provides us the possibility of updating the structure of our narratives and consequently we recognize the features which make a narrative to become persisting through time. To achieve our goal, we have applied qualitative analysis methodology. Narrative analysis is analytical approach in qualitative analysis. In this research Narratology of Ledube has been studied from dramatic structure point of view in order to present a model for radio scripting based on Narratology.

  Keywords: Archaic Narrative, Ledube, Narratology, Narrative’s Structure, Structuralism, Today's Media
 • Kazem Nazari * Pages 59-88
  This research is based on a theory of rhetoric about Tele-Play according to a kind of connection between production & performance spaces and the spaces in which the audience receives it. The goal of this article is to define the essence & structure of Tele-Play by noticing the skills & methods of communication for attaining a special expression which we can expect from this kind of program making. In authors opinion the Tele-Play as a medium which simultaneously takes advantage of potentials of theatre & the techniques of TV production, causes the formation of  a medium & of course a different art with a new expression . By dominance of this rhetoric on the languages of theatre & television we witness the forming of a special theory in the rhetoric arena of media called the rhetoric theory of tele-play; “Broadcast-Performance”. This research is descriptive-analysis and based on comparative method and library documentation, following the views of “Richard Shakner” and “Bela Balazs. The outcome of the research shows the theory of Shakner and the theory of Balazs; about Tele-Play is intermingled with three issues of Raw Material, Technique of Production & finally Live Broadcast.
  Keywords: Live broadcast, Tele-Play, Richard Shakner, Bela Balazs
 • Vahid A. Moosavi * Pages 89-114

  The present research surveys on Aesthetic & Functional aspects of Reality TV genre. For this purpose, by concentrating on the hybrid essence of this genre, different related aspects like historical roots, definitions, sub-genres, various methods of hybridization and the issue of reality have been surveyed. Data have been compiled by library study of documents & observation. The survey has benefited from an analytical-descriptive approach. Using “generic hybridization” solutions indicates that the grounds & conditions of TV medium in the era of technology, justifies noticeable evolutions in different generic realms such as creators, audience, researchers & produced works.  Hybridization in Reality TV genre is an indication of creativity in TV industry for preserving its position in the competitive market (by mixing fiction & non-fiction elements or facts & pre-existing generic conventions).This leads to survival of this genre by cannibalization of past styles, genres & conventions, simultaneously considering the standardization principles & differentiation in diverse variations.

  Keywords: genre, Hybridization, reality, Reality TV, subgenre
 • Mohammadsadegh Sadeghipour * Pages 115-140
  Jean-Francois Leyotard has authored four articles in the field of cinema during 1973 to 1995 which forms his sphere of thoughts. The articles are as follows :                         “Acinema”(1973),” The Unconscious As Mise-en-scene”(1977),”Two Metamorphoses of the Seductive Cinema”(1979),” The Idea of a Sovereign Film”(1995). However Leyotard’s views are reflected in aforementioned articles but we try to develop Leyotard’s inclination to Eisenstein Theory of Montage. This method has also been applied in the book “A Journey with Heidegger…..” for expressing Heidegger’s views in relation to manifestation of Fear/Anxiety (Angst) in cinema as Truth.
  Keywords: Acinema, Leyotard, Mise-en-Scène, Philosophy of Film, The Seductive, Sovereign Film
 • Shahabeddin Adel *, Masoume Ganjehei Pages 141-168
  Image is rooted in the viewer’s desire to gaze. A narrative film, with all its visual capacities, draws the desire for viewing towards the main plot of the narrative; this is done by objectifying the plot as a visual object, making it spectacular in order to respond to the audience’s desire to gaze. This visual object, dependent on textual desire of the film, can be portrayed (as) - faces, iconic characters, places & objects, abstract visual elements which symbolize a special concept – in different shapes. However, a group of films based on religious issues which portray Saints, the desired object of gaze is eliminated from the visual realm. This would help to organize the desire of gaze around their iconic absence. The latter causes a special circumstance for the viewer and his psychological situation in confronting the images. This is the core axis of the present research which tries to give its explanations & analysis based on Lacanian psychology. The related critical framework of object  a  is the centre of focus in this research; this is done by explaining meanings such as textual desire, gaze and object a, while giving comparative analogy. The position of viewer and his confrontation with present & absent object and finally the effect of object’s absence on viewer are studied.
  Keywords: image, Lacan’s Psychoanalysis, Absence, Desire, object