فهرست مطالب

سپیده دانایی - پیاپی 133-134 (مهر و آبان 1398)
 • پیاپی 133-134 (مهر و آبان 1398)
 • 192 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/08/22
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
 • از کجا آمده است و به کجا می رود؟
  محمود گلزاری صفحه 6
 • روان شناسی اجتماعی
 • هیولا سازی / آیا فناوری های جدید و رسانه های اجتماعی در حال نابودی یک نسل هستند؟
  لیدیا دنورث ترجمه: روح انگیز خدادادی صفحه 16
 • دنیای پایه، دنیای ابر / اگر ذهن تان تا ابد در اینترنت زندگی کند، چه اتفاق هایی رخ می دهد؟
  مایکل گرازیانو ترجمه: روح الله نخعی صفحه 26
 • معرفی کتاب
  صفحه 32
 • روان شناسی مثبت
 • نگران نهادینه شدن زودرس روان شناسی مثبت گرا هستم / گفت و گو با مغز روان شناسی مثبت گرا؛ پروفسور میهای چیک سنت میهای
  سیمین شجاعی باغینی صفحه 34
 • روان شناسان مثبت گرا باید متواضع باشند / گفت و گو با دکتر طیب رشید روان درمان گر برجسته مثبت گرا
  ترجمه: عادل معصومی صفحه 40
 • ضرورت پیوستگی روان شناسی مثبت گرا با روان شناسی اجتماعی و عصب شناسی / گفت و گو با باربارا فردریکسون روان شناس و نظریه پرداز مثبت گرا
  ترجمه: سیمین شجاعی صفحه 50
 • روان شناسی مثبت گرا بدون پیشوا و تعصب / گفت و گو با دکتر پاول ونگ
  ترجمه: سیمین شجاعی صفحه 54
 • برای جهانی بهتر باید شبکه ی مثبت گرا ایجاد کنیم / گفت و گو با رایان نیمیک درباره توانمندی ها
  ترجمه: سیمین شجاعی صفحه 60
 • عناصر ارزشمند کننده ی زندگی سوژه های روان شناسی مثبت گرا
  ترجمه: روح الله نخعی صفحه 66
 • روان شناسی مثبت در خاورمیانه و شمال آفریقا
  فرید براتی س صفحه 76
 • معرفی کتاب
  صفحه 80
 • امن و ناامن / روابط زناشویی و سبک دل بستگی
  زهرا نعمتی پور صفحه 82
 • روان شناسی وجودی
 • اضطراب های بشر / گفت و گوی فرضی با «لولو می» و فیلسوف وجودی
  ترجمه: فریال خسروی صفحه 95
 • تجربه ی تغییر: کاوشی پدیدارشناسانه
  ارنستو اسپاینلی ترجمه: فریال خسروی صفحه 100
 • روان شناسی هنر
 • یک اختلال و داوری عشق خانواده / تحلیل روان شناختی مستند «زندگی پویانمایی شد»
  آزاده وزیری صفحه 108
 • با رو ان شناسی
 • روان شناسی در مملکت ما نصفه نیمه پیاده شده است / گفت و گو با دکتر رضا زمانی برجسته ترین روان شناسی بین المللی در سال 2019
  مهدر ملک محمد صفحه 116
 • با روان شناسی
 • روان شناسی و جست و جوی شادکامی
  رونالد دبلیو دورکین ترجمه: روح انگیز خدادادی صفحه 131
 • روان درمانی و مشاوره
 • دو روایت خیلی دور و خیلی نزدیک / اهمیت داستان های مراجعان و درمانگران درباره ی روان درمانی
  جاناتان ام ادلر ترجمه: روح الله نخعی صفحه 148
 • بیش از یک دانش فنی / روان درمانی به عنوان یک دانش انسانی
  ماریانو پرز آلوارز ترجمه: سجاد اشتری صفحه 164