فهرست مطالب

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار - سال دوازدهم شماره 44 (زمستان 1398)
 • سال دوازدهم شماره 44 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سلمان ابراهیمی امام قیسی، سید محمدرضا داودی* صفحات 1-9

  پژوهش حاضر بعنوان یک پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی یک پورتفوی چند دوره ای ،کیفیت زیر جواب های  بهینه محاسبه شده به فرم تحلیلی اسکاف و بوید(2009) را برای مدل های با محدودیت هزینه های معاملاتی و با عدم امکان فروش استقراضی در  بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. اگر چه کمینه کردن ریسک و بیشینه نمودن بازده ی سرمایه به نظر ساده می رسد، اما در عمل روش های متعددی برای تشکیل پرتفوی بهینه به کار رفته است. در این پژوهش ابتدا 30 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران که دارای بالاترین رتبه ها در نقد شوندگی در بازه 1390 تا 1395 انتخاب شده وسپس با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و با استفاده از ورودی های شامل 1-حقوق صاحبان سهام، 2-مجموع دارایی ها و 3-بهای تمام شده کالای فروش رفته و  خروجی های شامل 1-فروش خالص و 2-سود خالص، 8 شرکت کارا از بین 30 شرکت انتخاب گردید.نتیجه پژوهش نشان می دهد زیر جواب های بهینه از کیفیت مناسبی برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: پورتفوی چند دوره ای، برنامه ریزی پویا، قضیه تصویر متعامد، پورتفوی خود تامین
 • علیرضا حیدرزاده هنزایی*، غزل حسین زاده ظروفچی صفحات 11-22
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر استراتژی تجاری و بیش‎ارزشیابی بر ریسک سقوط قیمت سهام است. استراتژی تجاری به پیروی از پژوهش‎های بنتلی و همکاران (2014)، ریسک سقوط قیمت سهام به پیروی از مدل هاتن و همکاران (2014) و بیش‎ارزشیابی به پیروی از مدل فودس و همکاران (2005) اندازه‎گیری شده است. تعداد 211 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله از 1390 تا 1395 طبق شرایط غربال جامعه انتخاب و تعداد 1266 مشاهده شرکت-سال در تحلیل‎های آماری منظور شده‎اند. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده‎اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که استراتژی تجاری و بیش‎ارزشیابی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معناداری و مثبتی دارند. در واقع سهام شرکت‎های با استراتژی تهاجمی در مقایسه با شرکت‎های پیرو استراتژی تدافعی، بیشتر در معرض ریسک سقوط قیمت سهام قرار دارند. اندازه شرکت و اهرم مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم و معناداری و سن شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس و معناداری دارند؛ همچنین ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده دارایی تاثیر معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام ندارند.
  کلیدواژگان: بیش ‎ارزشیابی، استراتژی تجاری، ریسک سقوط قیمت سهام
 • عبدالمجید عبدالباقی*، سیاوش صبور، مریم باقری رفیع صفحات 23-35
  معاملات اختلال زا به معاملاتی در بازارهای مالی اتلاق می شود که به تصمیماتی ناگهانی و غیر منطقی برای خرید، فروش یا نگهداری سهام وابسته است. حضور معامله گر اختلال زا می تواند عاملی برای واگرایی قیمت و ریسک دارایی شود اما عدم وجود این گروه از معامله گران نقد شوندگی بازارهای مالی را به شدت کاهش می دهد. در این پژوهش تحرکات معاملات اختلال زا بر اساس مدل ناهمسانی شرطی نمایی (E-Garch) در بازه زمانی 1391-1395 بر مبنای اطلاعات شاخص کل بورس اوراق بهادار ارزیابی شده  و سپس رابطه بین شاخص اختلال و نوسانات بازار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از وجود رابطه معنادار میان عامل اختلال و بازده دارد به طوریکه با افزایش تحرکات معامله گران اختلال زا در بازار بورس تهران، بازده افزایش یافته و با کاهش معاملات اختلال زا روند نوسانات کاهشی است. همچین یافته ها مبین افزایش نسبی حجم معاملات، ارزش معاملات و دفعات معاملات همزمان با افزایش معاملات اختلال ز است.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، معاملات اختلال زا، نوسانات بازار، ناهمسانی شرطی نمایی
 • یونس نوبخت* صفحات 37-48

  هدف این مقاله، مطالعه علم سنجی رساله های حوزه مالی اسلامی منتشر شده در ایران، با استفاده از روش تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری پژوهش از 153 عنوان رساله تشکیل شده است که در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور منتشر شده اند. داده های پژوهش با بکارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ دانشگاه امام صادق (ع) و حوزه علمیه قم هرکدام با 35 و دانشگاه علامه طباطبائی با 14 عنوان رساله، بیشترین تعداد رساله ها را در این حوزه تولید نموده اند. از کل رساله ها؛ 58 عنوان رساله (38 درصد) در موضوع فقه مالی اسلامی بوده، حقوق مالی اسلامی با 29 (19 درصد) و بانکداری اسلامی با 19 (12 درصد) عنوان رساله در رتبه های بعدی قرار دارند. بیشترین روش پژوهش بکارگرفته شده در نگارش رساله ها نیز روش تحلیلی توصیفی با رویکرد فقهی بوده است. همچنین رشته های آموزشی علوم اسلامی با 36 عنوان رساله، فقه و مبانی حقوق اسلامی با 26 و حقوق خصوصی و علوم اقتصادی هرکدام با 23 عنوان رساله، بیشترین تعداد رساله ها را در این حوزه منتشر نموده اند.

  کلیدواژگان: آموزش و پژوهش، تحلیل محتوا، علم سنجی، مالی اسلامی
 • حسین امیری*، محبوبه پیرداده بیرانوند صفحات 49-67
  از جمله عواملی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود مد نظر قرار می دهند، نرخ بازده سهام است. دستیابی به این بازده در شرایطی امکان پذیر است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. یکی از جنبه های ثبات اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند. به گونه ای که اگر نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی وجود داشته باشد، این نااطمینانی موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده ی اقتصاد خواهد شد و به دنبال آن صاحبان سرمایه دیگر قادر به تصمیم گیری برای آینده از جمله سرمایه گذاری نبوده و بازار پول و بازار سرمایه با مشکل مواجه خواهد شد. در این مقاله اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده بازار سهام با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی (مارکف سوئیچینگ) طی دوره زمانی 1395-1360 بررسی شده است. در پژوهش فوق از متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سود حقیقی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که نااطمینانی در سیاست های اقتصادی موجب کاهش بازده بازار سهام می شود. همچنین ارتباط بین بازده بازار سهام و نااطمینانی سیاست های اقتصادی غیرخطی و اثر نااطمینانی بر بازده سهام در رژیم با نوسانات بالا قوی تر و پایدارتر است. لذا اتخاذ سیاست های مناسب و پایدار اقتصادی از سوی سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و مالی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بازده سهام، نااطمینانی سیاست های اقتصادی، مدل مارکف سوئیچینگ
 • مریم دولو، سیدامیرمهدی هاشمی* صفحات 69-82
  هدف پژوهش حاضر آزمون نظریه قیاس اجتماعی در خصوص قیمت گذاری کمتر از واقع IPO است. براساس تئوری قیاس اجتماعی مادامی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری مردد باشند، در مواجهه با اطلاعات جدید به عرف رفتار جامعه و یا رفتار دیگران مراجعه می نمایند. بر این اساس، می توان استدلال کرد شرکت های درگیر IPO و موسسات تامین سرمایه در خصوص ارزش ذاتی IPO با عدم اطمینان مواجه بوده و برای تعیین قیمت عرضه به IPOهای گذشته همان صنعت رجوع می کنند. سرمایه گذاران نیز به واسطه فقدان سوابق معاملاتی، عملکرد IPOهای گذشته همان صنعت را برای IPO جدید متصور شده و با پیروی جو بازار، از خرد جمعی تبعیت کرده و به سوابق تصمیمات شرایط مشابه رجوع می کنند. جهت آزمون نظریه اخیر نمونه ای متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 1382 تا 1394 در چارچوب رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصله موید رابطه معنادار بازدهی غیرعادی IPOها است که به منزله تاثیر عملکرد قیمتی IPOهای گذشته بر عرضه اولیه جدید است. معناداری رابطه میان عوامل بنیادین شامل نسبت های قیمت به سود، قیمت به ارزش دفتری، سرمایه به کل دارایی و سرمایه به درآمد عملیاتی IPOهای یک صنعت حاکی از تایید نظریه قیاس اجتماعی در قیمت گذاری IPO است.
  کلیدواژگان: ارزش گذاری کمتر از اندازه، نظریه قیاس اجتماعی، عرضه عمومی اولیه سهام
 • محمدعلی رستگار*، محمدعلی امزاجردی صفحات 83-96

  هدف از این پژوهش مطالعه ساختار همبستگی معیار های مختلف اندازه گیری ریسک است. معیار های این پژوهش شامل چولگی غیر سیستماتیک(IS)، کشیدگی غیر سیستماتیک(IK)، نوسانات، نوسانات غیر سیستماتیک(IV)، ارزش در معرض خطر کرنیش- فیشر(CFVaR)، شاخص دم چپ(EDR) و شاخص دم راست توزیع است. ابتدا رگرسیون فاما-فرنچ را تخمین زده و با استفاده از پسماندهای رگرسیون، مدل AR(p)-GARCH(p,q) را تخمین می زنیم و سپس با پسماندهای مدل برای 175 نماد بورسی معیار EDR و سایر معیارهای ریسک را برآورد می کنیم. نتایج نشان می دهد بیشترین همبستگی را روش IS و CFVaR با روش EDR دارد اما با توجه به پایین بودن مقادیر همبستگی نمی توان گفت به طور کل اثرات EDR را شرح می دهند. تنها معیارهای EDR و CFVaR بر دم چپ تمرکز دارند و با یکدیگر قابل قیاس هستند. نتایج پس آزمایی برای دو رویکرد CFVaR و EDR نشان می دهد که با توجه به تعداد تخطی های صورت گرفته در 53 درصد موارد روش EDR پیش بینی بهتری نسبت به روش CFVaR داشته است.

  کلیدواژگان: ارزش در معرض خطر، توزیع تعمیم یافته مقادیر حدی، ریسک حدی نامطلوب، فراتر از آستانه، ماکسیمم بلوک ها، نظریه ارزش آفرین
 • اکرم روشن پژوه، فریدون اوحدی* صفحات 97-109

  تشخیص عوامل موثر بر عملکرد شرکت و تحلیل آن در گذشته  و پیش بینی این عوامل در آینده برای تصمیم گیری در عرصه مالی بسیار مهم است. از عوامل مهمی که در تعیین چگونگی عملکرد شرکت ها و موسسات نقش حیاتی را بازی می کنند، می توان به ساختار سرمایه و استراتژی  شرکت ها اشاره نمود. هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تاثیرگذاری چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت ها و  تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد آنهاست. در یک مطالعه توصیفی- همبستگی با انتخاب شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1383 تا 1394 (جمعا 71 شرکت)به بررسی این رابطه پرداخته شده است. برای تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی پانل و نرم افزار8 Eviews استفاده شده است. نتایج به دست آمده دلالت بر عدم تاثیر معنادار چرخه تجاری بر ساختار سرمایه و تاثیر منفی و معنادار ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت در چرخه های مختلف تجاری است.

  کلیدواژگان: ساختار سرمایه- عملکرد، چرخه تجاری- مدل رگرسیونی-بورس ایران
 • غلامرضا زمردیان، مریم سهرابی* صفحات 111-125
  با توجه به اهمیت صندوق های قابل معامله و پیشرفت آنها در بازارهای مالی، بررسی و رتبه بندی آنها بر اساس رویکردی فراتر از مقایسه بازدهی حائز اهمیت است. همچنین با توجه به اینکه دنباله های توزیع پهن در داده های مالی اهمیت خاصی در اندازه گیری ریسک های مالی دارد، در این تحقیق با درنظر گرفتن معیار ریسک و رویکرد ارزش در معرض ریسک بر اساس نظریه ارزش فرین و نسبت شارپ تعدیل شده به رتبه بندی صندوق های قابل معامله پرداخته شده است. برای بررسی کفایت دقت مدل های بکار گرفته شده، آزمون های نسبت شکست های کوپیک، کریستوفرسن را به کار برده ایم. به منظور بررسی این هدف، نمونه آماری شامل صندوق های ETF که در دوره شهریورماه 1393 تا شهریورماه 1396 در بازار سرمایه فعالیت داشته درنظر گرفته شد. نتایج بررسی نشان دهنده توانایی مناسب مدل های ارزش در معرض ریسک بر اساس رویکرد GARCH-EVT جهت ارزیابی ریسک این صندوق ها است.
  کلیدواژگان: صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، ارزش در معرض ریسک، نسبت شارپ، تئوری ارزش فرین
 • احسان قدردان*، خسرو فغانی ماکرانی، پرستو کریمی نصرت صفحات 127-139
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و نقد شوندگی سهام در شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور نمونه ای مشتمل بر 33 شرکت از میان شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1389 تا 1395(دوره هفت ساله) انتخاب گردیده است. جهت آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات معمولی(GLS) بهره گرفته شده است. معیارهای مورد استفاده جهت سنجش مکانیزم های حاکمیت شرکتی، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت می باشند. و از متغیر گردش معاملات سهام به عنوان معیاری برای نقد شوندگی سهام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره با نقدشونگی سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. یعنی با افزایش استقلال هیات مدیره، گردش معاملات سهام نیز افزایش می یابد. همچنین، بین تمرکز مالکیت با نقد شوندگی سهام رابطه منفی و معنادار برقرار است. به عبارتی، با افزایش تمرکز مالکان خانوادگی، گردش معاملات سهام نیز کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: گردش معاملات سهام، استقلال هیات مدیره، مالکیت متمرکز، شرکت های خانوادگی
 • فاطمه قدیمی، افسانه سروش یار* صفحات 141-151

  تصمیم گیری در خصوص شیوه تخصیص وجوه به خرید سهام، از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران است. چنین به نظر می رسد که سرمایه گذاران تصویری ذهنی از توزیع بازده های گذشته سهام ایجاد کرده و براین اساس به ارزیابی سهام بر پایه نظریه چشم انداز می پردازند. از این رو ارزش نظریه چشم انداز به عنوان یکی از عوامل موثر در تبیین بازده سهام، نظر بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ارزش نظریه چشم انداز بر بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است، شامل 104 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 می باشد. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل فاما و فرنچ (1992) استفاده شده است. برازش مدل پژوهش یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی به تفکیک پرتفوهای تدوین شده، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ارزش نظریه چشم انداز تاثیری منفی بر بازده آتی سهام دارد.

  کلیدواژگان: ارزش نظریه چشم انداز، بازده سهام، ریسک، توزیع بازده سهام
 • الهه کمالی، فرهاد حنیفی* صفحات 153-167

  بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت هایشان در معرض ریسک های گوناگون قرار دارند و مدیریت ریسک یکی از فعالیت های ضروری در اداره این موسسات می باشد. سودآوری ضعیف، پایین بودن کفایت سرمایه ، نقدینگی کم و همچنین کیفیت دارایی پایین سبب افزایش شکنندگی سیستم بانکی می شود. یکی از منابع قابل توجهی از ریسک، وجود پرتفوی وام ریسکی و دارایی‎های سمی در سیستم بانکی است که به نوبه خود پیامدهای منفی در تراز مالی بانک ها دارد. در تحقیق پیشرو با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت های مالی از طریق ترکیب مدل CAMEL و دوپانت، وضعیت مدیریت ریسک را در بانک های عضو بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران ارزیابی و رابطه آن با مدیریت دارایی های بانک بررسی می گردد تا مشخص شود که آیا وضعیت مدیریت ریسک در ایران بر ارتقای کیفیت دارایی ها در بانک اثرگذار است یا خیر.نتایج تحقیق نشان می دهد، بین حاشیه سود خالص بهره ای و کفایت سرمایه با کیفیت دارایی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد در حالی که نسبت وجه نقد به سپرده های دیداری با کیفیت دارایی رابطه ای معکوس دارد

  کلیدواژگان: دوپانت، مدل کمل، ریسک توان پرداخت تعهدات، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی
 • احسان محمدیان امیری*، احسان عاطفی، سیدبابک ابراهیمی صفحات 169-181
  بی ثباتی های اقتصادی در سال های اخیر و به دنبال آن ایجاد تغییرات سریع در فضای حاکم بر بازارهای مالی ، ریسک اکثر بنگاه ها و موسسات مالی را افزایش داده است، به گونه ای که مدیران ریسک نگران کاهش ارزش دارایی های خود در طی روزهای آتی می باشند. در مطالعات اخیر برای اندازه گیری و پیش بینی ریسک های موجود در بازارهای مالی از سنجه ی ارزش در معرض ریسک شرطی استفاده شده است. از همین رو در این پژوهش تلاش شده است تا در جهت معرفی، محاسبه و پیاده سازی یک مدل ترکیبی غیرخطی نوین برای پیش بینی ارزش در معرض ریسک شرطی گام برداشته شود، به همین منظور از مدل ترکیبی مبتنی بر تئوری مقدار فرین و روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز (HWES- EVT) که علاوه بر پویایی و ویژگی های خوشه ای، دنباله پهنی داده ها را نیز در نظر می گیرد به پیش بینی ارزش در معرض ریسک شرطی شاخص صنعت و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت بررسی و ارزیابی عملکرد روش ترکیبی پیشنهادی، این روش با روش مرسوم GARCH- EVT به وسیله سه آزمون پس آزمایی مقایسه شده است. نتایج حاصل شده نشان از آن دارد که رویکرد ترکیبی پیشنهادی جواب دقیق تری نسبت به روش مرسوم در پیش بینی ارزش در معرض ریسک شرطی برای شاخص های مذکور از خود ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: ارزش در معرض ریسک شرطی، تئوری مقدار فرین ، مدل HWES-EVT، مدل GARCH-EVT، رویکرد فراتر از آستانه
|
 • S. Ebrahimi Emamgheisi, S. Mohammad Reza Davoodi * Pages 1-9

  The present study is an applied and descriptive-analytic research, while investigating a multi-period portfolio, below the optimal calculated responses to the analytical form of Skaf and Boyd (2009) for models with limited transaction costs and the impossibility The sale of borrowings in the Tehran Stock Exchange is reviewed. In this research, the first 30 active companies in the Tehran Stock Exchange, which have the highest ratings in the period between 2011 and 2016, were first selected, and then, using data envelopment analysis, 8 efficient companies were selected among the 30 companies. The research result Show that the optimal answer is of good quality.envelopment analysis, 8 efficient companies were selected among the 30 companies. The research result Show that the optimal answer is of good quality.

  Keywords: multi-period portfolio, dynamic programming, orthogonal projection theorem, self-finance portfolio
 • A. Heidarzadeh Hanzaee *, Gh. Hosseinzadeh Zorofchi Pages 11-22
  The purpose of this study is to examine the impact of business strategy and overvalued equity on stock price crash risk. Business strategy Following Bentley et al. (2014) research, the stock price crash risk has been measured following Houghton et al. (2014) and overvalued equity, following the model of Foods et al. (2005). Business strategy and overvalued as independent variables, the stock price crash risk as a dependent variable and firm size, company's age, financial leverage, market value to book value and return on assets as control variables. A total of 211 companies listed in the Tehran Securities Exchange have been selected in the Tehran Securities Exchange during the period of six years from 2012 to 2017 according to the society's screening conditions and 1266 company-year observations are included in the statistical analyzes. The research hypotheses have been tested using multivariate regression analysis using Panel data with fix effects. The results of the research show that business strategy and overvalued equity have a significant and positive effect on the crash risk. In fact, stocks of companies with a Prospector strategy are more exposed to the stock price crash risk compared to Defender Strategy companies. If firm size, company's age, financial leverage have a significant effect on the Stock Price Crash Risk, but the market value to book value and return on assets does not have a significant effect on the stock price crash risk.
  Keywords: Business Strategy, Overvalued, Stock Price Crash Risk
 • Abdolmajid Abdolbaghi *, Siavash Sbour, Maryam Bagheri Rafi Pages 23-35
  The presence of noise traders with fanatical attitude in financial markets is considered as a reason for the divergence of price and risk from predicted levels, but on the other hand the absence of noise traders might cause dwindling of market volatility. Generally, those who execute their trades based on market noise have poor understanding of the validity of receiving information, nevertheless a major part of traders falls into this category. The following study evaluated fluctuation of noise trading, using EGARCH (exponential general autoregressive conditional heteroscedastic) model for the price index of the Tehran stock exchange market from 2012 to 2016. There was a meaningful relation between the noise and market return, so that an increase in noise trading resulted in market return growth and a decline in noise trading altered fluctuation to a smoother trend. Furthermore, the growth of trade value, turnover and number of trades was related to the rise in noise trading.
  Keywords: Behavioral Finance, Noise Trading, Market Fluctuations, E-Garch
 • Younes Nobakht * Pages 37-48

  The purpose of this article is to scientometrics study of treatises in the Islamic finance sphere in Iran with using the content analysis technique. The statistical population of the study consists of 153 thesis published in universities and educational centers of the country. Research data were collected by using a check list tool and analyzed by Excel software. The findings of the research show that Imam Sadegh University and Qom Seminary each with 35 and Allameh Tabataba'i University with 14 thesis titles produced the highest number of treatise in this field. Of all the treatises; 58 titles (38%) were in the subject of Islamic jurisprudence, Islamic financial law with 29 (19%) and Islamic banking with 19 (12%) titles of theses are in the next rank. The most research method used in the writing of treatises is a descriptive-analytic research method that has been used with a jurisprudential approach. Also, educational disciplines of Islamic sciences with 36 titles, Jurisprudence and principles of Islamic law with 26 titles and Private law and economics each with 23 titles, have published the highest number of dissertations in this field.

  Keywords: Content analysis, Education, research, Islamic finance, scientometrics
 • Hossein Amiri *, M. Pirdadeh Beyranvand Pages 49-67
  One of the factors that investors consider in their decisions is the return on equity. Achieving this return is possible in a situation where economic stability exists. One of the aspects of economic stability is the stability of economic policies that plays an important role in the economy of the country. So, if there is uncertainty about economic policies, this uncertainty will unconscious of the economic activists towards future economic developments, and the subsequent owners of the capital will be able to make decisions for the future, including capital and the money market and the capital market will be in trouble. Considering the importance of the issue in this paper, using the Markov Switching Model and applying annual data, we investigate the effect of economic policy uncertainty on the return on Iranian stock market during the period of 1981-2016. In this research, the variables of economic growth rate, inflation rate, unemployment rate, interest rate and liquidity growth rate are used as independent variables. In order to measure economic policy uncertainty, exchange rate fluctuations and government budget deficits are also used. The findings of the paper show that dynamic communication of uncertainty in economic policies and stock market returns is always negative, as the increase in uncertainty in economic policies significantly reduces capital market returns. Also, the relation between stock market returns and the uncertainty of nonlinear economic policies and the uncertainty about the return on capital during a period of high-fluctuation diet is stronger and more stable.
  Keywords: Stock Returns, Economic policy uncertainty, Markov switching model
 • Maryam Davallou, Seyed Amirmahdi Hashemi * Pages 69-82
  Being a general stock, is one of the progressive option for under developing companies in which in addition to attract required sources to develop activities they can easily access to financial markets such as debt markets and stock markets. In Iran according to privatization capital policy new IPOs enter to capital market that determining appropriate price to offer which is a big distress for these companies’ managers. Exact evaluation is of being importance when IPO is really high and price offering and investors don’t participate in offering process. And this matter leads to great financial or intellectual expanses to both supply investment institute and applicant company or the offering price is really lower than what is expected that the applicant company, benefit would be ignored. Therefore to determine a realistic price to offer the initial IPO which supply the success offering process would be of great importance. One of the important economical and financial matter, is to offer the stocks in a public form and to convert the proper ownership to the public one. And because of its great benefit such as new investment equipment, higher competition, tax’ exemption, and access to cheap financial resources would be welcomed to the companies.
  Keywords: underpricing, Comparison Theory in Behavioral Sociology, Initial Public Offering
 • Mohammad Ali Rastegar *, Mohammad Ali Amzajerdi Pages 83-96

  The aim of this paper is to study the correlation structure of different risk measures. These measures include idiosyncratic skewness (IS), idiosyncratic kurtosis (IK), volatility, idiosyncratic volatility (IV), Cornish-Fisher VaR(CFVaR), extreme downside risk (EDR) and right tail index. The GARCH(p,q) model is estimated by Fama-French regression innovations and then using the residuals to calculate the EDR and other measures for 175 stocks in TSE. In this research, Extreme Value Theory (EVT) is used to estimate Extreme downside risk and Cornish-Fisher expansion of value at risk. The results show that the IS and CFVaR methods have the highest correlation coefficient with the EDR method, but given the low correlation values, this implies that the EDR effect cannot be completely subsumed by other risk measures. Only the EDR and CFVaR measures focus on left tail of distribution and are comparable to each other. Back testing results for Cornish-Fisher expansion of value at risk and Extreme downside risk approaches show Extreme downside risk has a better prediction in compare with Cornish-Fisher expansion of value at risk.

  Keywords: risk
 • Akram Roshanpazhooh, Fraydoon Ohadi * Pages 97-109

  Identifying the factors affecting company performance and its analysis in the past and its future prediction for decision making in the financial area is very important. Important factors that play a critical role in determining how firms and institutions work are corporate capital structure and firm strategies.The purpose of this study is to examine the impact of the business cycle on the capital structure and the impact of capital structure on their performance. Hence, in a descriptive-correlation study،a total of 71 companies fromTehran stock exchange from 2004to2015 were selected. For data analysis, panel regression model and Eviews8 software were used. The results indicate an insignificant effect of the business cycle on capital structure، also indicate the negative and significant effect of capital structure on the company's performance in different business cycles.

  Keywords: Capital Structure, Performance, Business Cycle, Regression Model, Tehran Stock Exchange
 • Gholamreza Zomorodian, Maryam Sohrabi * Pages 111-125
  Given the importance of exchange-traded funds and their ever-increasing advancement in financial markets, it is important to review and explain their ranking based on criteria beyond the examination of returns. Also, considering that broad distribution sequences in financial data are of particular importance in measuring financial risk, in this study, based on criteria beyond the efficiency and considering the value of risk, based on the Extreme -Value Theory (EVT) and the modified Sharpe Ratio, the rating of exchange-traded funds has been dealt with. Then evaluation their models with different back testing such as Kupiec test, Christoffersen test. For the purpose of this study, the first period of September 2014 until the end of September 2017 was considered for the funds that were active in the capital market during this period. The results indicate the proper capabilities of VaR models which is based on GHARCH-EVT approach.
  Keywords: exchange-traded fund, Sharp Ratio, Value at risk, Extreme -Value Theory
 • Ehsan Ghadrdan *, Khosro Faghani Makrani, Parastoo Karimi Nosrat Pages 127-139
  The purpose of this study was to investigate the relationship between corporate governance mechanisms and stock liquidity in family firms accepted in Tehran Stock Exchange. For this purpose, a sample of 33 companies has been selected among the family companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period of 2010-2016 (seven years). To test the hypotheses, the least squares (GLS) method has been used. The criteria used to measure corporate governance mechanisms are the independence of the board of directors and the concentration of ownership. And the stock trading turnover variable is used as a criterion for stock liquidity. The results of the research show that there is a positive and significant relationship between the percentage of non-executive directors and stock liquidity. That is, with the increase in the independence of the board, the turnover of stock exchanges also increases. Also, there is a negative and meaningful relationship between the concentration of ownership and stock liquidity. In other words, with the increase in the focus of family owners, turnover of stock transactions is also reduced.
  Keywords: Stock Turnover, Board independence, concentrated ownership, Family Firms
 • Fatemeh Ghadimi, Afsaneh Soroushyar * Pages 141-151

  The way of allocating money to stock is the one of investors’ concerns. Investors mentally represent the stock by the distribution of its past returns and then evaluate this distribution in the way described by prospect theory. Therefore, prospect theory value as an influential factor in explaining stock returns has attracted many researchers. The purpose of this study was to investigate the effect of the prospect theory on future stock returns in listed companies in Tehran Stock Exchange. The statistical sample of the research, which has been selected by systematic elimination method, includes 104 companies from the companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2016. In this research, Fama and Franch model (1992) have been used to test the research hypotheses. The research model is fitted twice separately, once using panel data and again by the time series method, by the formulation of the portfolios. The results of the research show that the prospect theory value has a negative effect on stock returns.

  Keywords: Prospect Theory Value, Stock Returns, Risk, Distribution of Stock Returns
 • Fatemeh Ghadimi, Afsaneh Soroushyar * Pages 153-167

  The way of allocating money to stock is the one of investors’ concerns. Investors mentally represent the stock by the distribution of its past returns and then evaluate this distribution in the way described by prospect theory. Therefore, prospect theory value as an influential factor in explaining stock returns has attracted many researchers. The purpose of this study was to investigate the effect of the prospect theory on future stock returns in listed companies in Tehran Stock Exchange. The statistical sample of the research, which has been selected by systematic elimination method, includes 104 companies from the companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2016. In this research, Fama and Franch model (1992) have been used to test the research hypotheses. The research model is fitted twice separately, once using panel data and again by the time series method, by the formulation of the portfolios. The results of the research show that the prospect theory value has a negative effect on stock returns.

  Keywords: Prospect Theory Value, Stock Returns, Risk, Distribution of Stock Returns
 • Ehsan Mohammadian Amiri *, Ehan Atefi, Seyed Babak Ebrahimi Pages 169-181
  The political and economic instability in recent years and followed by rapid changes in the realm of financial markets, has increased the risk of most financial institutions. So that risk managers at these institutions are worried about the decline in their asset value over the coming days. In recent studies, generally the Conditional Value at Risk is used to measure and forecast the risks existing in financial markets. Therefore, in this research, it has been attempted to introduce, calculate and implement a nonlinear hybrid model for forecasting the Conditional Value at Risk. For this purpose, the new hybrid model based on the Extreme Value Theory and the Holt-Winters exponential smoothing (HWES-EVT) that, in addition to dynamics, cluster characteristics and broad data sequence, also takes into account the forecast Conditional Value at Risk of the industry and Tehran Stock Exchange Indices. For evaluating the accuracy the performance of proposed hybrid model, this modek is compared with the GARCH-EVT model. The results of backtesting show that the proposed hybrid approach provides a more accurate answer to the forecasting of Conditional Value at Risk for these indicators Indices.
  Keywords: Conditional Value at Risk, Extreme Value Theory, HWES-EVT model, GARCH-EVT model, Peak Over Thershold approach