فهرست مطالب

درمانگر - پیاپی 55-56 (پاییز و زمستان 1396)

نشریه درمانگر
پیاپی 55-56 (پاییز و زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1397/12/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مدتی این مثنوی تاخیر شد
  فرشته فرخی صفحه 6
 • اهمیت همزمانی آموزش های بالینی با مباحث نظری (نگاهی به جایگاه آموزش های بالینی در دانشکده های طب ایرانی)
  محمد عبادیانی صفحه 9
 • درمان های ساده و آسان بر پایه طب سنتی، طب فولکلور و طب اسلامی
  محمد مهدی اصفهانی صفحه 12
 • ورم معده از دیدگاه مکتب طب ایرانی
  جمیله مهدوی جعفری صفحه 22
 • بیمار با شکایت جوش (بازخوانی پرونده های بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های تخصصی طب ایرانی - 13)
  ماریا کبیری صفحه 27
 • تاثیر خواب و بیداری معتدل بر ارواح و قوا
  مهدوی جعفری صفحه 33
 • مروری بر خواص گل سرخ در متون طبی
  ندا نایبی صفحه 39
 • معرفی کتاب: راهنمای درمان چاقی در مکتب طب ایرانی
  صفحه 43
 • سرآغاز پزشکی نویسی مطبوعاتی در ایران
  سیدفرید قاسمی صفحه 45
 • ریشه های گیاه شناسی پزشکی در جهان
  مایکل تییرا، سمیرا انواری صفحه 54
 • رویدادهای خبری
  صفحه 63