فهرست مطالب

صنایع هوایی - پیاپی 323 (آذر 1398)
 • پیاپی 323 (آذر 1398)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 90,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/10/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هواپیما
 • جت آموزشی پیشرفته «یاسین»
  مهدی علیزاده صفحه 2
 • سازمان و مدیریت
 • درس آموخته هایی از مدیریت توسعه فناوری موتورهای توربینی
  سید محمد واعظی صفحه 10
 • نظامی
 • پاکبازان عرصه عشق
  محسن شیرمحمد صفحه 19
 • خرس بزرگ در سرزمین شامات: بخش نخست
  حامد نادم صفحه 20
 • فناوری
 • فن بازاری
  سجاد یاوری صفحه 26
 • تاریخ هوانوردی
 • ملخ های عجیب دکرفوکر C.I
  علیرضا صارمی صفحه 28
 • خبر
 • خبرهای داخلی
  مهدی علی زاده صفحه 30
 • بالگرد
 • بالگرد تهاجمی یوروکاپتر «تایگر»
  محسن هنرمند صفحه 33
 • فناوری
 • تهویه مطبوع: بخش سوم و پایانی
  مهدی شیران صفحه 36
 • بالگرد
 • رادارهای بالگردهای تهاجمی روسیه
  محسن هنرمند صفحه 44
 • خبر
 • خبرهای خارجی
  صفحه 50
 • دیگه چه خبر؟
  محمدحسین بختیاری صفحه 60