فهرست مطالب

تحقیقات سیاسی بین المللی - پیاپی 40 (پاییز 1398)
 • پیاپی 40 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • داود احمدزاده*، کیهان برزگر، حمید احمدی، سید اسدالله اطهری صفحات 1-22

  تحولات جاری در خاورمیانه نشان از امکان بالای فراگیری تنش در این منطقه دارد که بستر لازم را برای ائتلاف سازی های منطقه ای فراهم کرده است. بطوری که عربستان سعودی که نفوذ منطقه ای خود را در کانون های عمده رقا بت (عراق- سوریه ویمن...) ا فزایش دهد. در همین راستا،پرسش اصلی پژوهش حا ضر این است که «ایران در تقابل با ائتلاف سازی های منطقه ای عربستان در سال های بعد از 2011 چه سناریوهای بدیلی پیش رو دارد؟ »با نظر به ائتلاف سازی منطقه ای عربستان سعودی درخاورمیانه علیه ایران سناریوهای بدیل جمهوری اسلامی ایران در سطح خرد (بحران یمن) تثبیت جایگاه انصار الله در نظام سیاسی این کشور، درسطح منطقه ای،ایجاد شکاف وگسست در ائتلاف های منطقه ای و در سطح فرامنطقه ای، تنش زدایی وتقویت دیپلماسی فرهنگی، هستند. این پژوهش، بر اساس روش شناسی های آینده پژوهشی و بر مبنای رویکرد پیتر شوارتز انجام شده است.

  کلیدواژگان: : ایران، عربستان، سناریوسازی، ائتلاف سازی، کشورهای عربی
 • احسان شاکری خوئی*، علی محمدی ایروانلو، صمد ظهیری صفحات 22-39
  فرایند جهانی شدن به مثابه دگرگونی در سازمان فضایی و روابط فرهنگی و اقتصادی ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است و جهانی شدن با جریان آزاد اطلاعات، ارتباطات و تغییر در تعاملات و ارتباطات از سطح خرد تا کلان چالش ها و فرصت هایی را در مقابل جامعه جهانی ایجاد کرده است. یکی از حوزه های تاثیرپذیر از جهانی شدن مسئله قومیت ها در کشورهای با تنوع قومیتی مثل ایران بوده است هدف از این پژوهش پاسخ به این سوالات است که جهانی شدن چگونه موجب تقویت و تعمیق قومیت گرایی شده است؟ و چه راهکارهایی برای به حداقل رساندن چالش های قومیتی در ایران وجود دارد؟ نتایج پژوهش در چهار بخش: 1. تضعیف حاکمیت های ملی؛ 2. تشدید تنش های سیاسی و قومی؛ 3. قومیت گرایی در ایران بعد از انقلاب اسلامی؛ 4. راهکارها برای همگرایی و هم افزایی قومی و مذهبی در ایران ارائه شده است این مقاله از چارچوب نظری روش توصیفی تحلیلی با تاکید بر روایت تعامل بین رویکرد یکسان سازی و خاص گرایی به نگارش درآمده و روش گردآوری اطلاعات استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات است.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی جهانی شدن، ایران، قومیت، گروه های قومی، جهانی محلی شدن
 • مهدی پرهان، غلامرضا کریمی*، ارسلان قربانی شیخ نشین، سیدعلی منوری صفحات 23-44

   پس از پایان جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی علاوه بر پیگیری ایدئولوژی انقلاب اسلامی، الزامات و منافع ژئواستراتژیک ایران را نیز ملحوظ نظر قرار داده است. مقاله حاضر بر آن است تا با تحقیق درباره نحوه عملکرد جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته، تاثیرات همسویی میان ایدئولوژی و منافع ملی را در قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بررسی کند. بر این اساس سوال اصلی مقاله این است که چگونه همسویی ایدئولوژی و منافع ملی در روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران موثر واقع شده است؟ فرضیه مقاله قائل بر این است که تغییر رویکرد نظام و اقدامات آن در انطباق میان ایدئولوژی و منافع ملی کشور موجب افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه شده است. یافته های این پژوهش که به روش تبیینی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است نشان می دهند که پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز سیاستهای عمل گرایانه در کشور، همسویی ایدئولوژی و منافع ملی بر اساس برجسته شدن قدرت ملی و موقعیت ژئوپلتیک و باز تعریف شدن مفاهیم ایدئولوژیک در تصمیم گیری کلان نظام، موجب افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران شده است.

  کلیدواژگان: ایدئولوژی، منافع ملی، قدرت یابی، جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی
 • عبدالرضا سیفی، محمدباقر خرمشاد* صفحات 45-68

  جهان امروز در دوران گذار قرار داشته و ساختارهای منبعث از نظام دوقطبی و تک قطبی توان لازم را برای اداره وضعیت جدید جهان ندارند.قدرت های نوظهور برزیل،روسیه،چین،هند و افریقای جنوبی با تشکیل گروه کشورهای بریکس بلوک قدرت جدیدی را تشکیل داده اند که از قدرت قابل توجه و رو به رشدی در عرصه های اقتصادی،سیاسی و نظامی برخوردار بوده و می توانند نقش تعیین کننده ای در مناسبات بین المللی ایفا نمایند. در این مقاله به این سوال پاسخ داده می شود که چه عواملی در ارتقای سطح همگرایی بین ایران و بریکس موثر می باشد؟با توجه به رویه و اصول ثابت انقلاب اسلامی مبنی بر عدم وابستگی به قدرت های بزرگ،نفی سلطه پذیری و سلطه جویی،عدالت طلبی،عدم وابستگی،حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت ها و همچنین مخالفت و تلاش گسترده جمهوری اسلامی در نقد و به چالش کشیدن نظم تک قطبی امریکا محور، مشاهده می گردد همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.همسویی بریکس با جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای موازنه سازی نرم در قبال ایالات متحده نقشی اساسی در نگاه ج.ا.ایران برای ارتقای سطح همکاری با بریکس داشته است.

  کلیدواژگان: نظام بین الملل، قدرت های نوظهور، نظام چند قطبی، بریکس، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
 • مسعود کاوه، یوسف خان محمدی* صفحات 69-86

  در این پژوهش به بررسی تاثیر تبلیغات رسانه های غربی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق بحران هویت پرداخته شده و تاکید پژوهش قلمرو زمانی 1388 تا 1396 است. روش پژوهش، روشی کیفی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‎ای و تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. سوال اصلی پژوهش این است که تاثیر رسانه‎های بیگانه بر امنیت ملی ایران در طی سالهای 1388 تا 1396 چگونه بوده است؟ برای این پرسش فرضیه این گونه طراحی شد که رسانه‏ های خارجی با هدف قرار دادن ارزش ها و باورهای مردمی به عنوان مهمترین مولفه ‏های هویتی، امنیت ملی را در معرض آسیب قرار داده ‏اند. یافته‎های پژوهش حاکی از آن است که رسانه‏ های غربی با القای ارزش هایی مغایر با ارزش‎های اسلامی و انقلابی باعث بحران هویت در سه سطح فردی، اجتماعی و سطح ساختار قدرت شده و از این طریق امنیت ملی ایران را مورد تهدید قرار داده شده است.

  کلیدواژگان: تبلیغات، رسانه های غربی، امنیت ملی ایران، بحران هویت، کارگزران
 • امیرحسین نعمتی، امیر محمد حاجی یوسفی* صفحات 104-124

  با تکیه ملک سلمان بر قدرت در سال 2015 و اعطای ولیعهدی با اختیارات و مسئولیت های گسترده به فرزندش محمد بن سلمان، که به روی کار آمدن نسل جدیدی از رهبران در این کشور منجر گردید، سیاست های این کشور در غرب آسیا در ارتباط با اسرائیل از پوسته محافظه کارانه خود خارج و در قالب یک صف آرایی در حال ظهور است. مقاله حاضر با بررسی این صف آرایی از منظر نظریات موازنه قدرت والتز، موازنه تهدید استفن والت و موازنه منافع رندال شولر، این سوال را مطرح می کند که کدام نظریه یا ترکیبی از نظریه ها بهتر می تواند ریشه های این صف آرایی را تبیین کند. در پاسخ به این سوال نویسندگان بر این باورند که رفتارسازی در سیاست خارجی عربستان سعودی نه تنها به واسطه تاثیرپذیری از عوامل ساختاری، بلکه به جهت ویژگی ها و عوامل داخلی موثر بر متغیر میانجی دولت است که به سمت صف آرایی جدید با اسرائیل و ایجاد موازنه در غرب آسیا به منظور مقابله با جمهوری اسلامی ایران پیش می رود. اگرچه نظریه توازن تهدید استفان والت در تبیین عوامل ساختاری از کارایی بهتری برخوردار است اما نظریه رندال شولر به جهت تاکید هم زمان بر عوامل داخلی و ساختاری قدرت در قالب توازن منافع، از قدرت تبیین کنندگی بالاتری برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: عربستان سعودی، اسرائیل، صف آرایی، رئالیسم نئوکلاسیک، موازنه منافع
|
 • Davoud Ahmadzadeh *, Kayhan Barzegar, Hamid Hmadi, Asadollah Athari Marian Pages 1-22

   Current developments in the Middle East indicate a high probability of tension in the region which provided the basis for regional coalitions. In a way that, Saudi Arabia, as one of the major players in the Middle East region and the main competitor of the Islamic Republic of Iran, has sought to increase its regional influence in the major conquest centers. In this regard, the main question of the research is that, what alternative scenarios does Iran face in dealing with Saudi regional coalitions in the years after 2011? Considering Saudi Arabia's regional alliance in the Middle East against Iran, Alternative Scenarios of the Islamic Republic of Iran are at the Micro Level (Yemen Crisis) Consolidation of Ansarollah's Position in the country’s Political System, at the regional level, creating gaps in regional coalitions and at the trans-regional level, the deterioration and reinforcement of Iranian cultural diplomacy. This study is based on future research methodologies and based on the deductive approach and the use of Peter Schwartz's Global Business Network Improvement Model.

  Keywords: : Iran, Saudi Arabia, Scenario Making, Coalition Building, Arab Countries
 • Ehsan Shakerikhoee *, Ali Mohammadi Iravanlu, Samad Zahiri Pages 22-39
  The process of globalization as a change in the spatial organization and cultural-economic relations has affected the various dimensions of human life, and the globalization of the free flow of information, communications and the transformation of interactions and communications from the micro to macro levels has created the challenges and opportunities against the international community. One of the influential areas of globalization is the issue of ethnicity in countries with ethnic diversity like Iran. The purpose of this research is to answer these questions of how globalization has promoted and deepened ethnicity. What are the strategies to minimize the ethnic challenges in Iran? The research results are presented in four sections: 1. weakening national sovereignty; 2. intensifying Political and ethnic tensions; 3. ethnicity in Iran after the Islamic Revolution; and 4. solutions for ethnic and religious convergence in Iran. This article is based on the theoretical framework of the methodology an analytical descriptive with emphasis on the narrative of interaction between the approach of codification and specificity, and the method of data collection is the use of library resources and articles.
  Keywords: Globalization, Iran, ethnicity, ethnic groups, Glocalization
 • Mahdi Parhan, Gholamreza Karimi *, Arsalan Ghorbani Sheikhneshin, Seyyed Ali Monavari Pages 23-44

   After the end of imposed war, Islamic Republic has considered geostrategic requirements and interests of Iran in addition to pursuing the Islamic revolution ideology. This paper examines the effects of the attunement between ideology and national interests in promoting the regional status of Islamic Republic through examining its function in the past three decades. Accordingly, the main question is how the alignment of ideology and national interests has been effective in regional empowerment of Islamic Republic? The hypothesis of the article is that changing the system's approach and its actions in accordance with the ideology and national interests of the country has increased the power of the Islamic Republic of Iran in the region. The findings of this research, which have been done through explanatory-analytical methods using library and documentary sources, show that it has increased the regional power of the Islamic Republic of Iran by the alignment of ideology and national interests with the emergence of national power and the geopolitical position and redefinition of ideological concepts in macro-decision-making after the end of the imposed war and the beginning of pragmatic policies in the country.

  Keywords: Ideology, National Interest, empowerment, Islamic Republic of Iran, Foreign policy
 • Abdilreza Seifi, Mohammadbagher Khorramshad * Pages 45-68

  BRICS is the acronym for an association of five major emerging national economies: Brazil, Russia, India, China and South Africa. Originally the first four were grouped as "BRIC" (or "the BRICs"), before the induction of South Africa in 2010. The BRICS members are all leading developing or newly industrialized countries, but they are distinguished by their large, sometimes fast-growing economies and significant influence on regional affairs; all five are G-20 members.As of 2015, the five BRICS countries represent over 3.6 billion people, or about 41% of the world population; all five members are in the top 25 of the world by population, and four are in the top 10. The five nations have a combined nominal GDP of US$16.6 trillion, equivalent to approximately 22% of the gross world product, combined GDP (PPP) of around US$37 trillion and an estimated US$4 trillion in combined foreign reserves Overall the BRICS are forecasted to expand 4.6% in 2016, from an estimated growth of 3.9% in 2015. The World Bank expects BRICS growth to pick up to 5.3% in 2017.In this article analyze Foreign Policy Strategies of the Islamic Republic of Iran and BRICS politics in the international system.

  Keywords: International system, Emerging Powers, multipolar, BRICS, The foreign policy of Islamic Republic of Iran
 • Masoud Kaveh, Yusof Khanmohammadi * Pages 69-86

  The effect of Western media propaganda on the national security of the Islamic Republic of Iran through identity crisis In this study, the impact of Western media propaganda on the national security of the Islamic Republic of Iran through identity crisis is investigated and emphasis is placed on the temporal realm of 2009-2017.The research method was qualitative and the data collection method was library and data analysis was done by descriptive-analytic method.The main question of the research is how the impact of foreign media on Iran's national security during 2009-2017?To this question, the hypothesis was designed that the foreign media had exposed national security to targeting popular values ​​and beliefs as the most important components of identity.The findings of the study suggest that the Western media is causing an identity crisis by instilling values ​​contrary to Islamic and revolutionary values At the individual, social and power levels, it has threatened Iran's national security.

  Keywords: Advertising, Western Media, National Security of Iran, Identity Crisis, Workers
 • Amirhossein Nemati, Amir Mohammad Hajyousefi * Pages 104-124

  With King Salman coming to power in 2015 and granting the Crown Prince with extensive powers and responsibilities to his son, Mohammed bin Salman, which led to the emergence of a new generation of leaders, this country’s policy in West Asia released from the conservative condition in respect to Israel, and a new alignment is emerging. This article by considering the theories of Waltz's balance of power, Stephen Walt's balance of threat and Randall Schuler's balance of interests, reply to this question that which theory or combination of theories can explain the origin of this alignment. To this end, the authors believe that Saudi Arabia's foreign policy making is based on, structural factors, and effective characteristics on government as a mediating variable which is in toward to the new alignment with Israel and balancing in west Asia in order to confront with I.R. of Iran. Although Stephen Walt's balance of threat is more efficient in explaining structural factors, Randall Schuler's theory has a higher explanatory power for simultaneously emphasizing the internal and structural factors of power in the form of balance of interest.

  Keywords: Saudi Arabia, Israel, Alignment, Neoclassical Realism, Balance of Interest