فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سامان پویی، مرتضی طاهری نژاد* صفحات 1-11
  در این مقاله ترکیب جدیدی از یک سامانه فتوولتاییک - پمپ خورشیدی که برای برطرف کردن آب مورد نیاز، آبیاری ثقلی زمین های زراعی طراحی شده است بررسی می گردد. در بررسی صورت گرفته شده تلاش شده است تا طراحی مقرون به صرفه تری با توجه به مفهوم مشارکت چندین باغ در راه اندازی سامانه ارائه گردد. این سامانه آبیاری برای مناطق و مزارعی که از شبکه برق رسانی شهری دور بوده و رساندن برق شبکه بسیار سخت و پر هزینه می باشد گزینه ای مناسب خواهد بود. مطالعه انجام گرفته شده با توجه به پارامترهای مختلفی مانند تغییرات ماهانه در توان مورد نیاز به علت تغییر تابش، تغییرات در ولتاژ کل سامانه در ماه های مختلف براساس کمترین دما و ولتاژ حداکثری در دمای موثر پنل ها در هر ماه، توسعه یافته است. این سامانه برای آبیاری ثقلی 5 قطعه زمین هرکدام به وسعت 2 هکتار در اطراف شهر اراک طراحی گردیده است، سپس با توجه به دوره آبیاری و مساحت زمین زراعی، میزان آب مورد نیاز در هر روز محاسبه و در قدم های بعدی توان پمپ مناسب پمپاژ، تعیین شده است و در نهایت با توجه به بخش های یک سامانه فتوولتائیک مقدار انرژی مورد نیاز جهت کار پمپ در هر فصل محاسبه و میزان سطح پنلهای فتوولتائیک لازم برای تامین انرژی مورد نیاز سامانه برآورده گردیده است. در نهایت طراحی ارائه شده با متداول ترین طراحی سامانه های فتوولتائیک برای یک باغ مقایسه شده که نشان دهنده عملکرد بهتر و هزینه کمتر برای سامانه پیشنهادی است.
  کلیدواژگان: پمپ خورشیدی، پنل فتوولتائیک، تابش خورشید، آبیاری خورشیدی، سلول خورشیدی
 • نسیبه محمدی*، الیاس افرا صفحات 12-19

  استفاده از زیست توده به هدف انرژی در مسیر تامین پایدار انرژی و در پاسخ به افزایش تقاضای انرژی می تواند راهکار موثری باشد. سوخت زیستی با کاهش موثر انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی از پیامد های گرمایش جهانی که امروزه نگرانی اصلی کشورهای جهان است می کاهد. بریکت ها و پلت ها به عنوان سوخت های جامد زیستی مستقیم ترین راه استفاده از انرژی منابع زیستی هستند زیرا به جای تیمارهای پیچیده ترمو شیمیایی و زیست شیمیایی تنها نیاز به فرآیند متراکم سازی دارند. فرآیند تولید بریکت و پلت سوختی، متراکم کردن با اعمال فشار و دما است که منجر به تغییر شکل های الاستیک و پلاستیک و افزایش دانسیته در زیست توده می شود. همچنین دانسیته انرژی و دوام سوخت جامد تولیدی زیاد می شود. ایجاد پل های جامد بین ذرات و درهم رفتگی مکانیکی بین ذرات تا رسیدن به دانسیته اجزای آن، مکانیسم احتمالی پیوند ذرات است. اندازه گیری ویژگی های ذاتی ذرات مانند میزان خاکستر، مواد فرار، کربت ثابت و ارزش حرارتی که موثر بر احتراق هستند با آنالیزهای گروهی و نهایی انجام می شود. همچنین بریکت و پلت های سوختی به لحاظ کیفی با ویژگی هایی مثل دانسیته، دوام و ارزش حرارتی سنجیده می شوند. احتراق سوخت جامد، مراحل اتلاف جرمی خشک شدن، مواد فرار زدایی و احتراق زغال را متحمل می شود. مشکل عمده سوخت های جامد زیستی، میزان خاکستر بیشتر نسبت به زغال سنگ و درنتیجه رسوب گرفتگی و خوردگی تجهیزات است لذا پژوهش های مختلف می توانند در جهت کاهش مشکلات مربوط به خاکستر متمرکز شوند.

  کلیدواژگان: سوخت جامد، بریکت، پلت، متراکم کردن، خاکستر زیست توده
 • حسین سیفی داوری*، محسن سیفی داوری صفحات 20-27

  روش صفحات گردابه، بدون نیاز به شبکه بندی بر روی هندسه جریان و تعیین سرعت در تمام میدان سیال، سرعت در هر نقطه از جریان را تعیین می کند. با توجه به اهمیت آیرودینامیک پره در ضریب عملکرد توربین، برای مدل سازی ایرفویل از معادلات بیزیر استفاده شده است. جریان پیرامون پره توربین بادی عمود محور به صورت دو بعدی توسط دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی و ایرفویل NACA0012 انتخاب و مش زنی ایرفویل در دیزاین مدلر انسیس انجام و برای حل از فلوئنت که پایه اساس آن بر اساس روش حجم محدود می باشد، استفاده گردید. همچنین به منظور بررسی قابلیت های روش صفحات گردابه، نتایج حاصل از کد نویسی به زبان فرترن را با نتایج نرم افزار فلوئنت و Q-blade که با استفاده از مدل های مومنتم و الگوریتم صحیح، شبیه سازی را انجام می دهد، مقایسه شد. نتایج بدست آمده از روش صفحات گردابه با کدنویسی فرترن نشان داد که در مقایسه با مقادیر آزمایشگاهی از دقت قابل قبولی برخوردار است و روش صفحات گردابه در اعداد رینولدز پایین، ضرایب لیفت و درگ را به مراتب دقیقتر از نرم افزار فلوئنت و Q-Blade مدل می کند.

  کلیدواژگان: روش صفحات گردابه، ضریب لیفت، ضریب درگ، ایرفویل ناکا 0012، مدل بیزیر
 • ابوالفضل محمدی* صفحات 28-34

  هیدرات های گازی تکنولوژی جدیدی برای ذخیره سازی سرما هستند. این ترکیبات میزان ذخیره سازی بالایی داشته و دمای تغییر فازشان نسبت به آب بالاتر است پایداری سیکل حرارتی و خواص انتقال حرارتی هیدرات های گازی در مقایسه با نمک های اوتکتیک بهتر بوده که باعث می شود استفاده از این ترکیبات به عنوان ابزاری برای ذخیره سازی سرما در سیستم های تهویه مطبوع توجیه قابل توجهی داشته باشد. در کار حاضر هیدرات های تشکیل شده در حضور گازهای تبریدی به عنوان ابزاری مناسب برای ذخیره سازی سرما معرفی می شود. داده های تعادلی بهترین گازهای تبریدی اندازه گیری شده توسط محققین در این تحقیق آورده شده است و فشار تعادلی هیدرات تشکیل شده در حضور گازهای تبریدی مختلف بررسی و مقایسه شده اند. همچنین روش های مختلف سرمایش پایه هیدرات توسعه داده شده توسط پژوهشگران مختلف بررسی می شود و نقاط ضعف و قوت هر یک از این روش های سرمایش توضیح داده شد.

  کلیدواژگان: ذخیره سازی سرما، تهویه مطبوع، هیدرات، گازهای تبریدی
 • سیدکیوان ناطقی*، حسین یوسفی صفحات 35-42

  منطقه های دور افتاده در بسیاری از کشور ها، نیاز به آب شیرین قابل اعتماد و مقرون به صرفه دارند که باید از آب شور یا آب دریا تهیه شود. انرژی های تجدید پذیر نظیر باد، خورشیدی، زمین گرمایی و یا منابع دیگر ممکن است زمانی که دسترسی به برق محدود است، لازم باشد. این مقاله عمدتا بر روی نمک زدایی آب بر اساس استفاده از انرژی های تجدید پذیر متمرکز شده است. برداشت های جهانی آب حدود 4000 میلیارد متر مکعب در سال و در برخی مناطق - به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) - نمک زدایی آب به عنوان مهم ترین منبع آب برای مصارف نوشیدنی و کشاورزی تبدیل شده است. تولید آب آشامیدنی در جهان امروزه به حدود 65.2 میلیون متر مکعب در روز معادل 0.6 درصد از آب در جهان رسیده است. عمده تکنولوژی های نمک زدایی بر اساس فرآیندهای حرارتی با استفاده از حرارت و برق و تکنولوژی های غشایی فقط با استفاده از برق میباشد. فن آوری غالب، اسمز معکوس (RO) است که 60 درصد ظرفیت جهانی را دارد و به دنبال آن تقطیر ناگهانی چند مرحله ای (MSF) میباشد که 26.8 درصد سهم دارد. فن آوری های تجدید پذیر که برای نمک زدایی آب مناسب هستند شامل انرژی خورشیدی، فتوولتائیک، باد و انرژی زمین گرمایی میباشند. چون ذخیره سازی برق همچنان یک چالش به حساب می آید، ترکیب تولید برق و آب شیرین همچنین می تواند گزینه ای مناسب برای ذخیره برق در هنگام تولید بیش از تقاضا باشد.

  کلیدواژگان: انرژی های تجدید پذیر، آب شیرین، فرایند نمک زدایی
 • آرش اعتماد*، مهدی امیدی، سعید ناطق، سروش بخشی صفحات 43-56

  افزایش تقاضای انرژی و کاهش منابع سوخت های فسیلی ضرورت دستیابی به انرژی های پاک و قابل اطمینان را ایجاد کرده است. سیستم های انرژی بر پایه ی هیدروژن، یکی از راه حل های جدید در درازمدت به نظر می رسد. چالش اصلی این فناوری تهیه ی مقدار زیادی هیدروژن از منابع تجدید پذیر است.بعضی از فلزات واسطه و آلیاژهای آن ها در واکنش با گاز هیدروژن یا اتم آن از یک الکترولیت، هیدریدهای فلزی را ایجاد می کنند.واکنش برگشت پذیر هیدرید شدن این فلزات و آلیاژهایشان، آنان را به عنوان مخزنی برای ذخیره ی هیدروژن معرفی می کند. نانو، باعث افزایش سرعت فرایند جذب هیدروژن و دفع هیدروژن در فلزات و آلیاژهای آن ها می شود.استفاده از آسیاب گلوله ای کاربرد وسیعی در جداسازی دانه های هیدرید دارد. نانوبلورهای Mgو Mg2Niکه از آسیاب گلوله ای به دست آمده اند، سرعت بیشتری را در جذب هیدروژن نسبت به توده ای از این ذرات در دمای نسبتا پایین نشان داده اند؛ زیرا هم اثرات سطح افزایش می یابد و هم طول مسیر نفوذ نیز کم می شود .

  کلیدواژگان: ذخیره سازی هیدروژن، آسیاب گلوله ای، تغییر شکل پلاستیک شدید، هیبرید های فلزی، اتصال نورد تجمعی
 • مهشید گلستانه* صفحات 57-64

  هدف از این مقاله مروری بررسی و مقایسه چگونگی انتقال سیستم انرژی دو کشور ایران و پاکستان به سمت یک سیستم انرژی 100% تجدیدپذیر تا سال 2050 است. ایران و پاکستان در همسایگی هم قرار دارند و منبع عمده تامین انرژی در هر دو کشور، سوخت های فسیلی است. اما ایران عمده ترین منابع فسیلی را در اختیار دارد، در حالی که پاکستان وارد کننده سوخت های فسیلی است. بنابراین در این مقاله با مرور مقالات انجام شده بر روی طراحی یک مدل انرژی 100% تجدیدپذیر برای ایران و پاکستان، سعی شده است تا مسیر انتقال انرژی در این دو کشور بررسی و مقایسه شود. برای شبیه سازی یک سیستم انرژی 100% تجدیدپذیر از یک مدل تقریبی ساعت به ساعت از سال 2015 تا سال 2050 استفاده شده است، که شامل بخش های تقاضای برق، شیرین کردن آب دریا و تولید گاز صنعتی سنتزی بدون انرژی است. براورد هزینه برق تولیدی نشان می-دهد که منابع تجدیدپذیر بهترین کارایی و کمترین هزینه را در میان تمام گزینه ها برای دستیابی به یک سیستم انرژی با نشر گازهای گلخانه ای صفر دارا هستند. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که انجام این انتقال از منظر فنی و اقتصادی شدنی است و دستیابی به آن در یک روش مقرون به صرفه امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: انتقال انرژی، سیستم انرژی 100% تجدیدپذیر، ایران، پاکستان
 • نیما ابوفاضلی، پویان هاشمی طاری*، رقیه گوگ ساز قوچانی، مجید زندی صفحات 65-73

  از مباحث چالش بر انگیز در بهره گیری از انرژی بادی، استفاده از توربین های بادی در مناطق شهری است. به علت ساختار پیچیده این مناطق، باد، مغشوش بوده و با تغییر سرعت ناگهانی همراه است. به این علت متداول است که در این مناطق از توربین های بادی محور عمودی (داریوس-ساوینیوس) که مستقل از جهت باد عمل می کنند استفاده شود. در پژوهش پیش رو مروری جامع و کامل بر مطالعه های اصلی در این حوزه انجام شده است. به علاوه، چالش های پیش رو در استفاده از انواع توربین های بادی محور عمودی مطرح گردیده اند. از چالش های مطرح در این حوزه استفاده ترکیبی (هیبریدسازی) دو نوع توربین بادی داریوس و ساوینیوس است. در توربین داریوس ضریب توان بالاتر بوده و در توربین ساوینیوس امکان راه اندازی در سرعت های پایین تر باد وجود دارد. در این پژوهش کاربردی تر کردن این سیستم (توربین بادی محور عمودی هیبریدی داریوس-ساوینیوس) مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهادها نیز ارائه شده است. طبق پژوهش انجام شده برای حذف تاثیر مخرب روتور توربین ساوینیوس بر روتور توربین داریوس در سرعت های بالای باد استفاده از یک کلاچ مکانیکی، برای جداسازی این دو روتور در سرعت های دورانی بالا، پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: انرژی تجدیدپذیر، مناطق شهری، توربین بادی محور عمودی، ساوینیوس، داریوس
 • سحر غفاریان*، حسین یوسفی، محمد یاراحمدی صفحات 74-83

  مطرح بودن مسائل توسعه پایدار و گرمایش جهانی و رو به اتمام بودن منابع سوخت های فسیلی،استفاده از انرژی خورشیدی را بیش از پیش حائز اهمیت کرده است. یکی از روش های استفاده از این منبع انرژی لایزال پنل های فتوولتائیک میباشند. یکی از ضعف های این پنل ها، کاهش بازده الکتریکی آن در اثر افزایش دمای آن میباشد، به طوری که با هر 1 درجه ی کلوین افزایش دمای عملیاتی آن بازده ی این پنل ها 0.5% کاهش پیدا میکند . روش های مختلفی برای کنترل کردن دمای این پنل ها وجود دارد که از میان آنها ذخیره سازی انرژی گرمایی ازطریق مواد تغییر فاز دهنده از اهمیت بیشتری برخوردار است. مواد تغییر فاز دهنده به ترکیبات آلی یا معدنی گفته می شود که قابلیت جذب و ذخیره سازی مقادیر زیادی از انرژی گرمایی را از طریق گرمای نهان ذوب دارند. با توجه به کارایی و قابلیت بالای مواد تغییر فاز دهنده در ذخیره سازی انرژی، استفاده از این مواد در سال های اخیر در جهت خنک سازی پنل های فتوولتائیک مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفته است. در همین راستا مقاله ی حاضر به مطالعه مروری تحقیقات و مطالعات انجام شده در این زمینه نیز پرداخته است. با توجه به تاثیر قابل ملاحظه مواد تغییر فاز دهنده در کنترل دمای پنل های فتوولتائیک و به دنبال آن افزایش بازده حرارتی و الکتریکی این پنل ها، این مواد میتوانند راهکار مناسبی برای بهبود عملکرد پنل های فتوولتائیک نیز باشند.

  کلیدواژگان: مواد تغییر فاز دهنده، ذخیره سازی انرژی، پنل های فتوولتائیک، ساختمان
 • مجتبی ساعی مقدم*، ریحانه ایزی، پدرام ناصحی صفحات 84-95

  نفت ابزاری که روزگاری قدرت و تکنولوژی را به جهان هدیه داد، امروزه آماده است تا نابودی دنیا را رقم بزند. ماده ای که با به کارگیری آن دنیایی مدرن را ایجاد کردیم، اما خود در حال نابودی دنیای ماست. در این مقاله تلاش شد تا به خوبی برایمان روشن شود دنیای امروز تا چه میزان نیازمند تغییر استفاده از این ماده است. تغییری که نفت را از جایگاه سوخت مصرفی به جایگاه ماده ی اولیه برای ساخت کالا ها تغییر می دهد. سپس راه کارهای عملی برای آینده ی انرژی های تجدیدپذیر و پایدار که متکی بر سه فاکتور محیط زیست، اقتصاد و دیدگاه اجتماعی استوار است، پرداخته شود. در این میان انرژی های خورشیدی، بیودیزل، آبی و زمین گرمایی بررسی شده و مشخص شد برای تولید 2/175 تراوات ساعت برق به روش سنتی، به 107×185/8 تن زغال سنگ نیاز است. در صورت استفاده از زغال سنگ 091/234 مگاتن دی اکسیدکربن وارد جو خواهد شد. با تولید برق با استفاده از نیروگاه های تجدیدپذیر می توان حدود 20 درصد از تقاضای انرژی را تامین کرد و بیش از 40 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به تولید انرژی را کاهش داد. میزان مصرف انرژی برق در ایران برابر با 255،000،000 مگاوات ساعت می باشد که نیروگاه خورشیدی سالانه 1898658 مگاوات ساعت انرژی تولید و سالانه به میزان 1846426 مگاوات ساعت برق به شبکه تزریق می کند.

  کلیدواژگان: نفت، انرژی های نو، انرژی های تجدید پذیر
 • حسین سیفی داوری*، محسن سیفی داوری صفحات 96-101

  از راه های افزایش توان تولیدی توربین بادی، استفاده از ایرفویل های با نسبت ضریب برآ به پسای بالا در پره های توربین بادی می باشد. در ایرفویل ها مقدار ضریب برآ و پسا علاوه بر وابستگی به زایه حمله و سرعت جریان باد عبوری از طرف ایرفویل، به هندسه و شکل ایرفویل نیز بستگی دارد. در این تحقیق پس از معرفی مفاهیم مهم در توربین های بادی، ایرفویل E387 انتخاب و با تغییر و بهبود هندسه ایرفویل مورد نظر، ایرفویل جدیدی طراحی شد. در ایرفویل طراحی شده، نسبت ضریب برآ به پسا به مقدار 21/14 درصد در مقایسه با مقدار همین نسبت در ایرفویل اولیه افزایش پیدا کرده است و بیشترین مقدار نسبت ضریب برآ به ضریب پسا برای ایرفویل اولیه در زاویه 5/2 درجه برابر 124 و برای ایرفویل جدید طراحی شده این مقدار در زاویه 4 درجه برابر با 142 بوده و در انجام محاسبات و طراحی صورت گرفته در این تحقیق از نرم افزار Q-Blade که با استفاده از مدل های مومنتم و الگوریتم صحیح، شبیه سازی را انجام و پارامترهای مورد نیاز طراحی را با مدل CMDMS تغییر می دهد که برای این کار از یک مدل مومنتم دو مرحله ای برای شبیه سازی آیرودینامیک توربین بادی استفاده می کند.استفاده شده است.

  کلیدواژگان: توان، ایرفویل E387، توربین بادی، نسبت ضریب برآ به ضریب پسا، Q-Blade
 • حسین بیکی* صفحات 102-108

  انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژی بی پایان و ارزان قیمت در جهان است. تولید الکتریسیته به کمک سیستم فتوولتائیک، یکی از عمده ترین موارد استفاده از انرژی خورشیدی است. تلفیق سیستم فتوولتاییک با ساختمان یکی از طرح های مورد توجه مهندسان و معماران است. در این پژوهش سه طرح متفاوت از سیستم فتوولتاییک یکپارچه با ساختمان و یک طرح سیستم فتوولتائیک نصب بر پشت بام در یک شهرک مسکونی جهت تولید برق شبیه سازی شده است. پنل های مورد استفاده در شبیه سازی ها از جنس مونوکریستال، کادمیوم تلراید و فیلم نازک می باشد. با توجه به ویژگی های متفاوت پنل ها، برق متفاوتی توسط آنها تولید می شود. نتایج شبیه سازی ها نشان دادند که سیستم یکپارچه با پنل مونوکریستال بیشترین میزان برق تزریقی (MWh/year 2/871) به شبکه را داراست. سیستم یکپاراچه با پنل فیلم نازک کمترین میزان برق تزرقی به شبکه و همچنین کمترین ضریب عملکرد را دارد. محاسبات اقتصادی نشان دادند که با استفاده از تلفیق سیستم های یکپارچه و نصب بر پشت بام می توان در مدت زمان 65/3 سال بازگشت سرمایه داشت. نرخ تورم و قیمت خرید برق تولیدی در نیروگاه، نقش مهمی را در سرمایه گذاری در این حوزه ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: پنل فتوولتائیک، سیستم یکپارچه با ساختمان، انرژی خورشیدی، تولید برق
 • مصطفی سفیدگر*، شبنم منصوری، علی آبکتی صفحات 109-117
  پلتفرم های شناور تولید، ذخیره و فراورش یا FPSO به طور فزاینده ای برای اکتشاف نفت در آب های عمیق و دور از ساحل مورد استفاده قرار می گیرند. برای تحقق بهبود و پیشرفت در فرآیند تولید و همچنین تولید الکتریسیته در فازهای تولیدی آن، ضروری است بر تکنولوژی های کارآمد که هزینه ها و انتشار کربن دی اکسید به اتمسفر را کاهش می دهند، سرمایه گذاری شود. از این دیدگاه، ORC دارای پتانسیل بالایی در بازیابی انرژی از منابع حرارتی دارای خصوصیات مختلف موجود در پلتفرم FPSO، می باشد. در این مقاله، علاوه بر حالت پایه، دو سناریوی مختلف جهت استفاده از گرمای خروجی اگزاست توربین هایی که در سرویس هستند مورد بررسی قرار گرفته شد. پیشنهادی دارای جذابیت بیشتری است که در تمامی زمان های تولیدی، تولید توان با دو توربین از سه توربین موجود انجام گیرد. از این طریق می توان از گرمای اگزاست توربین ها، نیاز به حرارت را تامین کرده و از تامین تقاضا برای انرژی الکتریسیته سهیم بود و با استفاده از ORC (با بازیابی کننده حرارت) در بازیابی حرارت، میزان انتشار دی اکسیدکربن را کاهش داد. بازده کل سیستم نیز به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد، زیرا توربین گازی، نزدیک به نقطه اسمی عمل می کند، که در این حالت بازده حرارتی آنها افزایش می یابد. این مطالعه، نتایج امیدبخشی را در استفاده از ORC برای بازیابی حرارت نشان داده، که یک متوسط 5/22 درصدی در کاهش مصرف سوخت و انتشار کربن دی اکسید در طول عمر FPSO را ارائه می کند.
  کلیدواژگان: پلتفرم شناور تولید ذخیره و فراورش، سیکل رانکین ارگانیک، بازیابی حرارت
 • راضیه پوردربانی* صفحات 118-124

  امروزه با کاهش مصرف سوخت های فسیلی در جهان، استفاده از انرژی ها نو نقش مهمی در سبد انرژی جهان، بدست آورده است. استفاده از انرژی های نو و روش های سازگار با محیط زیست برای تولید برق یکی از اولویت های امروز کشورهای توسعه یافته هست؛ ایران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی خاص، ظرفیتهای زیادی برای استفاده از انرژیهای نو دارد و در صورت سرمایه گذاری های تازه می توان از این نعمت خدادادی بهره مند شد. در این تحقیق سعی بر آن بود که مروری بر وضعیت کنونی انرژی و تقاضاهای آینده انرژی تجدیدپذیر در ایران انجام گیرد تا پتانسیل های انتقال و ارتقای فناوری انرژی های تجدیدپذیر و اقدامات انجام پذیرفته مشخص گردد. وجود منابع بزرگ نفت و گاز و ارزان بودن قیمت انرژی از طریق پرداخت یارانه در ایران، سبب شده تا کشورمان در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی از قافله انرژی های نو، عقب بماند. در ایران طی سال های اخیر ضرورت جای دادن انرژی های پاک در سبد انرژی کشور، مورد توجه قرار گرفته است، اما نبود تخصیص اعتبارات کافی اجازه نداده تا نیروگاه های بزرگی احداث شود .چنین ظرفیتی بلا استفاده کشور موجب شده است که تولید برق در ایران، اعم از احداث و نگهداری نیروگاه ها و تولید برق، سالانه ده ها میلیارد دلار سوخت و درآمد ارزی کشور را ببلعد. سرمایه گذاری در صنعت انرژی نو، سرمایه گذاری برای استقلال انرژی است و کشورهایی که بتوانند زیرساخت های انرژی نو و شبکه برق خود را سریع تر گسترش دهند، در رقابت برای تولید برق و توسعه اقتصادی، یک گام جلوتر از رقیبان خود خواهند بود‎.‎

  کلیدواژگان: انرژی تجدیدپذیر، ایران، بازاریابی، سوخت فسیلی
 • حسن مجدم*، حسین یوسفی صفحات 125-132

  با توجه به خطر اتمام سوخت های فسیلی در آینده نزدیک و افزایش مشکلات ناشی از آلودگی محیط زیست، امروزه جوامع بشری سعی در تغییر الگوی عرضه و تقاضا انرژی خود شده اند به طوری که با پیشرفت فناوری، استفاده از منابع تجدیدپذیر به عنوان جایگزین مطمئن منابع فسیلی مطرح می شوند ازاین رو نقش منابع زمین گرمایی به عنوان یکی از مهم ترین منابع انرژی تجدیدپذیر بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. این انرژی به عنوان یک منبع پایدار، باقابلیت انطباق به عنوان جایگزین سوخت های فسیلی معرفی می گردد. در این مقاله به بررسی استفاده از انرژی زمین گرمایی در کاربرد های کشاورزی در جهان و ایران پرداخته شده است. در همین راستا ابتدا انرژی زمین گرمایی و کاربردهای آن در بخش های مختلف به ویژه گلخانه ها معرفی می شود. سپس پارامتر ها و متودهای متعارف طراحی انرژی زمین گرمایی برای استفاده در گلخانه ها ارائه می شود. در نتیجه این بررسی ها مشخص شد که پنج متود برای گرمایش فضای گلخانه ها و دو متود برای سرمایش گلخانه ها مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نیاز واحد متقاضی و شرایط منطقه ای باید انتخاب شوند. درنهایت وضعیت ایران در بهره گیری از منابع زمین گرمایی در بخش کشاورزی ارزیابی می شود.

  کلیدواژگان: انرژی زمین گرمایی، کشت های گلخانه ای، انرژی های تجدیدپذیر