فهرست مطالب

حسابرس - پیاپی 106 (فروردین و اردیبهشت 1399)
 • پیاپی 106 (فروردین و اردیبهشت 1399)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/04/07
 • تعداد عناوین: 13
|
 • رویدادها
 • فراتر از اخبار
  صفحه 4
 • مصاحبه ها
 • پیش نویس پیشنهادی جدید؛ مفید و جامع / گفتگو با آقای میثم قاسمی، رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
  صفحه 12
 • پیش نویس پیشنهادی جدید؛ نیاز به کاهش پیچیدگی صورتهای مالی بانک ها / گفتگو با آقای احمد فاضلی، معاون مالی بانک صادرات ایران
  صفحه 18
 • پیش نویس پیشنهادی جدید؛ نوآوری و جلوگیری از سکون / گفتگو با دکتر کیهان مهام، رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
  صفحه 22
 • پیش نویس پیشنهادی جدید؛ اطلاعات بهتر / گفت و گو با دکتر الهام حمیدی، کارشناسی ارشد واحد تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی
  صفحه 30
 • پیش نویس پیشنهادی جدید؛ اطلاعات آینده نگر / گفتگو با هوشنگ مهدوی، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری غدیر
  صفحه 34
 • مقاله های محوری
 • استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی / پیش نویس پیشنهادی : ارائه و افشای عمومی؛ جمع های فرعی در صورت سود یا زیان
  صفحه 38
 • پیش نویس پیشنهادی : ارائه و افشای عمومی؛ تفکیک اقلام
  صفحه 44
 • پیش نویس پیشنهادی : ارائه و افشای عمومی؛ سنجه های عملکرد مدیریت
  صفحه 48
 • حسابداری بخش عمومی
 • اصلاحات نظام حسابداری و اجرای حسابداری تعهد در ایران؛ پرسش و پاسخ
  ترجمه: دکتر علی فعال قیومی، دکتر محمدحسین قدیریان صفحه 52
 • ماهیت بودجه دریافتی از خزانه توسط واحدهای گزارشگری بخش عمومی
  دکتر حلیمه رحمانی، دکتر سیده سمانه شاهرخی صفحه 60
 • اخلاق و رفتار حرفه ای
 • حسابرسی اخلاق
  حمزه پاک نیا صفحه 70
 • اکنون باید به سلامت روان توجه کنیم
  معصومه امیری صفحه 74