فهرست مطالب

تاریخ اندیش - پیاپی 6 (زمستان 1398 و بهار 1399)

نشریه تاریخ اندیش
پیاپی 6 (زمستان 1398 و بهار 1399)

 • بهای روی جلد: 350,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/04/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آسیه ایزدیار صفحه 9
 • سرمقاله
 • دکتر محمود جعفری دهقی صفحه 11
 • دکتر ساسان طهماسبی صفحه 17

  پس از گرویدن ایرانیان به دین اسلام، پرستش آناهیتا خدای عشق، باروری و باران در ایران باستان رو به فراموشی نهاد. بااین وجود، رد پاهای پرستش این الهه را می توان در داستان ها و باورهای بختیاری ها جستجو کرد. آناهیتا در منطقه بختیاری با عنوان "دالو" شناخته می شود و بختیاری ها در یک مراسم آیینی، بارش باران را از دالو طلب می کردند. به علاوه، دالو پیام آور بهار است، گذر زمستان را تسهیل می کند و تعیین وضعیت آب و هوای روز عید نوروز را بر عهده دارد. حفاظت از طبیعت و حیات وحش و باروری حیوانات نیز توسط دالو انجام می شود. این گونه باورها و وجود امکانی که درگذشته دور و نزدیک، معابد آناهیتا در این مکان ها بودند، نشان دهنده بقای اسطوره این الهه میان بختیاری ها است.

  کلیدواژگان: آناهیتا، دالو، بختیاری ها، عید نوروز
 • دکترفاطمه کاتب، سیران چوپان، رحمت نادری صفحه 25

  "ایزدیان" مردمانی کرد زبان در دل کوه های سنجار و شهر و اطراف موصل، دارای آیین کهنه یکتا پرستی هستند. کتابهای "مصحف سیاه" و "جلوه" دو کتاب مقدس در میان ایزدیان، به اسطوره آفرینش جهان و انسان می پردازد. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سوالات است: 1. ایزدیها چه کسانی هستند و خاستگاه آنها به کجا بر می گردد ؟ 2. تحلیل اسطوره آفرینش ایزدیها، در دو کتاب مقدس، چگونه است ؟ یافته ی مورد پژوهش نشان می دهد که بنا به سرنوشت ایزدیها، چه از لحاظ مذهبی و چه از لحاظ آیینی، تاریخی نامحتوم دارند که وجود طیف گسترده ای از مطالعات و پرداختن به این کتابها از سوی غربیها در زمانهای استعماری، حاکی از جذابیت آنها نسبت به کشف دیدگاه آیین ایزدیها، در مورد چگونگی آفرینش جهان است و دیگر آنکه با توجه به یافته ها و وجود اشتراکات فراوان، وجه تفاوتش را با سایر تحقیقات در این زمینه، ربط دادن آیین ایزدیها بر اساس مستندات مشاهده شده به آیین قبل از اسلام یعنی "میترا" می داند. دوم آنکه تحلیل اسطوره آفرینش ایزدیها، مانند هر آیین دیگر، دارای خاستگاه ها و دیدگاه های مردمانش است که ریشه در باورهایشان دارد.

  کلیدواژگان: ایزدی، ملک طاووس، اسطوره، مصحف رش، جلوه، میترا
 • سورنا فیروزی صفحه 41

  درباره ی دو دودمان نیمه اسطوره ای پیشدادی و کیانی تاکنون دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است. برخی آن ها را به کل افسانه، برخی داستانی شده ی روزگارهای مادی و هخامنشی؛ برخی پیشدادیان را افسانه و کیانیان را تاریخی و برخی نیز هر دو را دو دودمان تاریخی مستقل می دانند. اما اینکه درباره ی آن ها یک کاوش میدانی رخ دهد یا یک گاهنگاری بر پایه ی محاسبه ی داده های کتابخانه ای طراحی شود؛ کوشش چندانی دیده نمی شود. یکی از مشکلات، این است که دودمان کیانیان در چه برشگاهی از تاریخ می تواند قرار گیرد تا به مسئله ی هخامنشیان و اسکندر که با آن ها گره خورده است مرتبط شود. در این مقاله برپایه ی داده های سندهای مرتبط گوناگون به این گاهنگاری پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: پیشدادیان، کیانیان، هخامنشیان، بلخ، کوروش
 • آسیه ایزدیار، بهمن انصاری صفحه 65

  با مطالعه کهن ترین داستانهای مربوط به ایران غربی به دو اسطوره عاشقانه بر می خوریم، اسطوره عاشقانه "زریادرس و اوداتیس" و داستان "استریانگایوس و زرینیا" که هر دو این داستانها منشا مادی- سکایی دارند. این داستان ها که توسط دو مورخ یونانی یعنی "خارس میتلینی" و "کتزیاس" روایت شده اند؛ به دلیل گذشت زمان و بیگانه بودن نویسندگان آنها با فرهنگ و اساطیر ایرانی، شاخ و برگ هایی به آنها افزوده شده وتحرفیاتی در اصل آنها صورت گرفته است. اما با مقایسه آنها با شخصیت ها و قهرمانان متون منابع ایرانی و با بررسی وقایع تاریخی که در این داستان ها شرح داده می شود؛ می توان مشابهت هایی در همه آنها یافت. بنظر می رسد وجود این اشتراکات نشان دهنده آن است که همه این داستان ها می بایست از یک منشا مشترک نشات گرفته باشند. در اینگونه اساطیر، ضمن روایت داستانها، یکسری از حوادث و وقایع تاریخی نیز بیان می گردد. در این مقاله کوشش شده است تا به این اساطیر عاشقانه پرداخته شود و مشخص گردد که آیا این اساطیر ساخته و پرداخته تخیل نویسندگان آنهاست؛ و یا اینکه از یک حقیقت تاریخی نشات گرفته اند.

  کلیدواژگان: اسطوره های عاشقانه، مادها، مورخین یونانی، ایران، گشتاسپ، زریر، هوخشتره
 • دکتر مریم دارا صفحه 77

  پیروزی در جهان باستان اهمیت بسیار داشت. گروهی از اقوام به دنبال پیروزی در نبرد با دشمن و کشورگشایی بودند و گروهی نیز پیروزی های معنوی یعنی پیروزی خیر بر شر و خصلت های نیک در برابر نیروهای درونی شر را مهم می دانستند. اورارتوها در حدود سده هشتم ق.م از سمت دریاچه وان به شمال غرب ایران نفوذ کردند و در آن زمان نیز آیین زردشت در ایران از سمت شمال شرق گسترش یافته بود. برای اورارتوها و زردشتیان نیز پیروزی اهمیت داشت و رب النوع پیروزی به نام "خالدی" در اورارتو و "بهرام"نزد زردشتیان پرستش می شد. حال این پرسش مطرح است که این دو چه شباهت ها و تفاوت هایی داشتند؟ و آیا یکی بر دیگری تاثیر گذاشته است؟ همچنین موضوع پیروزی برای هر یک از این مردم چه مفهومی داشته است؟

  کلیدواژگان: اورارتو، زردشتیان، خالدی، بهرام، پیروزی
 • اسماعیل پهلوان، شهناز مهری الوار صفحه 95

  در بین شخصیتهای اساطیری، شخصیت فریدون از ویژگی های خاصی برخوردار است. او که نامش در اوستا و شاهنامه به عنوان یکی از پادشاهان پیشدادی آمده؛ به نماد غلبه خیر و شر و عدالت گستری فردوسی تبدیل شده است. پیروزی فریدون بر دیوی چون ضحاک، نه تنها با شروع پادشاهی با عظمت ایرانیان همراه بود؛ بلکه سرفصل تقسیم جهان بین فرزندان فریدون و همزیستی تبارهای انسانی قلمداد شده است. فریدون تاثیر بسزایی بر روابط تاریخی ایران با دولتهای دیگر داشت و همچنین نکات مشترکی در داستان فریدون و اساطیر تمدنهای همجوار و برخی پیامبران سامی وجود دارد. روش پژوهش در این تحقیق بر شیوه تحقیقات نظری و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ایی می باشد.

  کلیدواژگان: اساطیر ایرانی، فریدون، ضحاک، خیر و شر
 • سید محمود حسینی صفحه 105

  اساطیر قدمتی به درازای تاریخ دارند و از دل فرهنگهای بومی و قومی هر منطقه ای سر بر می آورند و با داستانها و افسانه ها پیوند می یابند. اسطوره انسان- عقرب که نقش حکاکی شده آن بر روی ظروف تمدن جیرفت یافت شده است، دارای پیچیده گی های معنایی زیادی است و در نمونه های مختلف با قرارگیری در موقعیت های متفاوت، معانی متفاوتی را با خود حمل می کند و رسیدن به نتایج روشن و قطعی در این زمینه نیاز به بازخوانی الواح گلی کشف شده از تمدن جیرفت دارد تا با واکاوی های تصویری و معنایی به نتایج مطقن دست یابیم. با بررسی های صورت گرفته در این زمینه و جستجو در میان تصاویر نقش انسان- عقرب بر روی گلدانهای جیرفت، ارتباط روشنی میان ادبیات مکتوب این دوره و نقوش ارایه شده بر روی ظروف دیده می شود و از سویی با تفحص بیشتر در متن این داستانها، ارتباط معنایی میان تصاویر انسان- عقرب و مرگ و زندگی و داستان "گیلگمش" و داستان "اتنا" روشن گردید که نشان از ارتباط مستقیم معنایی این اسطوره با مرگ و زندگی دارد. تا جایی که تقابل زندگی و مرگ(جاودانگی و میرایی) در این نقش اسطوره ای جای داده شده است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: انسان-عقرب، جیرفت، مرگ، اسطوره
 • دکتر پژمان خسروی صفحه 123

  مازندران یا تبرستان به عنوان جزیی از سرزمین ایران از نظر آریاییان دارای اهمیت ویژه بوده است. در اوستا و متون مذهبی مزدیسنی و اسطوره های ایرانی از مناطق مختلف تبرستان به عنوان جایگاه های اولیه نخستین شاهان و پیشدادیان ذکر شده است. از جمله به رود هراز و دماوند و البرز کوه و دریای مازندران به نامهای مختلف یاد شده است. از مناطق شانزده گانه یاد شده در بندهش نامی از دو جا برده نشده است؛ تبرستان و ایران ویچ. با توجه به این مطالب می توان به این مطلب فکر کرد که این دو جا یکی بوده اند.

  کلیدواژگان: تبرستان، ایران ویچ، رود هراز، دماوند، البرز کوه، دریای مازندران
|
 • Dr.Sasan Tahmasbi Page 17

  After Iranian conversion to Islam, the worship of Anahita as goddess of love, fertility and rain in the pre-Islamic Iran was being forgotten, whoever, the trace of worshiping this goddess can be found in the stories and beliefs of Bakhtiyaris. In the Bakhtiyari region, Anahita is known as Dalou and in a ritual ceremony, Bakhtiyaries requested Dalou to rain. In addition, Dalou is the messenger of spring and facilitates the passing of winter and determines the condition of weather in the day of Nauruz Celebration. Protecting environment and wild life and fertilizing animals are also undertaken by Dalou . Such beliefs and places which were the temples of Anahita in the near and remote past, indicates the survival of the goddess among the Bakhtiyaris.

  Keywords: Anahita, Dalou, Bakhtiyaris, Nauruz Celebration
 • Dr.Fatemeh Kateb - Siran Chupan - Rahmat Naderi Page 25

  religionThe Yazidis, a Kurdish-speaking people in the heart of the Sinjar Mountains and the city and around Mosul, have a long history of monotheism. The books “Black Mus’haf” and “Jelveh”, two holy books among the Yazidis, deal with the myth of the creation of the world and man. This research seeks to answer the following questions in a descriptive-analytical way: 1. Who are the Yazidis and where does their origin go? 2. What is the analysis of the myth of the creation of the Yazidis in the two Bibles? The findings show that Yazidis, both religiously and ritual, have a history of uncertainty about the existence of a wide range of Western reading and dealing with these books during the colonial period. Discovering the views of the Yazidi religion is about how the world was created, and that, given the findings and the many commonalities, the difference between it and other research in this field is that the Yazidi religion is related to pre-Islamic documents. Mitra knows. Second, the analysis of the myth of the creation of the Yazidis, like any other religion, has its origins and the views of its people, which are rooted in their beliefs.

  Keywords: Yazdi, Melek Taus, Myth, Blacka Mushaf, Jelveh, Mitra
 • Sorena Firouzi Page 41

  So far different views have been put forward about two semi-mythical dynasties of Pishdadids and Kayanids. Some call them whole legends, some believe they are the storied versions of the Medes and Achaemenid era, some claims Pishdadids were legend but the Kayanids were historical and some others believe both were two historical distinct dynasties. But whether there is a field exploration about them or design a chronology based on computing library data, Not much effort could be observed. One of the problems is in which part of historical eras could Kayanids dynasty be placed that could be connected to the Achaemenids and Alexander periods. In this article based on the data of various related documents, this chronology is the issue.

  Keywords: Pishdadids, Kayanids, Achaemenids, Bactria, Cyrus
 • Asiyeh Izadyar- Bahman Ansari Page 65

  Having studied the most ancient stories concerning western Iran, come to love myths, namely love myth of Zaryaders and Odatis and tale of Astryangayos and Zarina, both of which are of Median- Saka origin. The tsles which related by two Grecian historian namely Thales of Miletus and Ctesias went iton excessive details and some distortions were made in their origin, because their writer were unfamiliar with the Iranian culture and myths, but it is possible to find similarities in all of them by comparising them. It seems that such similiraties show that all these tales are of common origin. In these myths,along with relating stories, a series of historical events are also stated.In this paper, it is tried to study these love myths and to clear that whether they are made by the imagination of their authors or originated from a real origin.

  Keywords: love myths, Medes, Grecian Historian, Iran, Gushtasp, Zarir, Huvakhshatra
 • Dr.Maryam Dara Page 77

  Triumph was a significant subject in the antiquity. Some nations were after the victory in the battles with their enemies and others were interested in the triumph of the good over evil. The Urartians developed their borders from the shores of Lake Van to the north west of Iran in about 8th century B.C. The victory was crucial for Urartians and Zoroastrians. Ḫaldi in Urartu and Bahrām in Iran were worshiped accordingly. It is the aim of this paper to answer the question of the possibility of their similarities and differences as Triumph Deities and what was the meaning of triumph for these two nations

  Keywords: Urartu, Zoroastrians, Ḫaldi, Bahrām, Triumph
 • Esmael Pahlavan - Shahnaz Mehri Alvar Page 95

  Among the mythological characters, Fereydoon’s personality has certain characteristics. He named as one of the Pishdadi kings in Avesta and the Shahnameh, has become a symbol of Ferdowsi’s conquest of good and evil and justice. The victory of Fereydoon over a dave like Zahak was not only the beginning of the reign of great Iranians but also the headline of the division of the world between Fereydoon’s children and the coexistence of human beings is considered. Fereydoon had a profound impact on Iran’s historical relations with other states, and also there are some common points with the story of Fereydoon and the myths of neighboring civilizations and some Sami prophets. The method of this research is based on theoretical research and library studies.

  Keywords: Iranian mythology, Fereydoon, Zahak, Good, Evil
 • Seyyed Mahmood Hosseini Page 105

  Myths have a long history and root in native and ethnic cultures of each region and are linked to stories and legends. The human-scorpion myth, which is engraved on the pottery`s of Jiroft civilization, has a great deal of semantic complexity and carries different meanings in different instances with different positions. Reaching clear and conclusive results in this field requires the recollection of the clay tablets discovered during Jiroft civilization. In order to reach to conclusive results, visual and semantic analysis are required. By examining this field and looking through the human-scorpion motifs on Jiroftian pots, there is a clear link between the written literature of this period and the themes presented on the dishes. There is an obvious linkage between the context of these stories and schemes recognizable. The semantic relationship between human-scorpion images and death and life notions on one hand, and Gilgamesh’s story and Etna’s story on the others, became clear where it indicates the direct semantic connection between this myth and life and death notions. This study is conducted to investigate the duality between life and death (immortality and diminution) as pure notions in accordance to this mythical role characterized in above mentioned stories. The research method in this study is descriptive-analytical and using library resources.

  Keywords: human-scorpion, jiroft, death, myth
 • Dr.Pezhman Khosravi Page 123

  Mazandaran or Tabarestan as a part of the Iranian land has been of great importance to the Aryans. In the Avesta and the religious texts of Mazdiseni and Iranian myths are mentioned different areas of Tabaristan, as the earliest places of the earliest kings and Pishdadian. The Haraz River, Damavand and Alborz Mountains and the Mazandaran Sea have been mentioned by various names. There is no mention of two of the sixteen areas mentioned in his section; Tabarestan and Iran Vich. Given this, one can think that the two places were one.

  Keywords: Tabarestan, Iran Vich, Haraz River, Damavand, Alborz Mountain, Mazandaran Sea