فهرست مطالب

 • Volume:26 Issue: 1, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مصطفی اسدی*، امین زراعتکار صفحات 1-5
  گونه جدید Acantholimon saadii که نمونه های آن از استان فارس جمع آوری شده است، معرفی می گردد. گونه جدید به بخش Acantholimon sect. Tragacanthina subsect. Stenostoma تعلق دارد و نزدیک ترین گونه به آن A. karelinii است. انتشار گونه اخیر به شمال غرب و شمال ایران و همچنین نواحی نزدیک به این منطقه در قفقاز و شمال ترکیه محدود می گردد. اختلاف دو گونه در ویژگی های کاسه و برگک ها است. یک کلید شناسایی شامل گونه جدید برای زیربخش Stenostoma ارایه می گردد. گونه جدید انتشار subsect. Stenostoma را از کاشان به عنوان جنوبی ترین محدوده انتشار زیربخش به استان فارس توسعه می دهد.
 • آزاده اخوان روفیگر*، علی اصغر معصومی صفحات 6-15
  Astragalus lignipes به عنوان یک گونه جدید از بخشه Dissitiflori براساس داده های ریخت شناسی و مولکولی (توالی هایITS و matK) شرح داده می شود. تحلیل های تبارزایی بیشینه صرفه جویی و بیزین ما نشان می دهد که گونه جدید، خویشاوند نزدیک گونه های A. aestimabilis, A. aucheri و A. Xiphidium است. این گونه، به داشتن ساقه های قاعده ای بلند چوبی، براکته های کاغذی، و دمگل های بلند متمایز می شود. اطلاعاتی در خصوص پراکنش و زیستگاه گونه جدید به همراه نکات تاکسونومیک این گونه و خویشاوندان نزدیک آن ارایه شده است. همچنین وضعیت حفاظتی گونه جدید، مطابق معیارهای IUCN با درجه "در بحران انقراض" ارزیابی می شود.
 • مهری دیناروند* صفحات 16-18
  طی مطالعه پوشش گیاهی استان خوزستان و تکمیل جمع آوری گونه ها، برای اولین بار جمعیت کوچکی از جنس Clematis L. در ارتفاعات منگشت (منطقه حفاظت شده شالو و منگشت)، حاشیه رودخانه فصلی شیوند مشاهده شد. این گونه با ویژگی های منحصر به فرد بعنوان گونه جدید Clematis khuzestanica از ایران معرفی می شود.
 • کیوان صفی خانی*، محمد محمودی صفحات 19-21
  در این مقاله گونه Dianthus pendulus Boiss. & C. I. Blanche که پراکنش آن در عراق، لبنان، سوریه و فلسطین می باشد، برای اولین بار از استان همدان در غرب ایران گزارش می شود. شرح گونه، پراکنش و تصاویر آن ارایه شده است.
 • محمود بیدارلرد*، عطیه نژاد فلاطوری صفحات 22-28
  گونه Nonea echioidesکه یک گونه مدیترانه ای است از دو منطقه ساحل رودخانه ای (ارس و قزل اوزن) در استان اردبیل به عنوان گونه باز کشف شده برای فلور ایران گزارش می گردد. شرح دقیق و تصاویری از صفات تشخیصی این گونه تهیه گردیده و همچنین نکاتی در مورد ریزریخت شناسی، پراکنش و آخرین وضعیت نام گذاری این گونه ارایه می گردد.
 • حبیب زارع*، طیبه امینی صفحات 29-31
  جنس Asphodelus L. به عنوان یکی از پرگستره ترین جنس از تیره Asphodelaceae است که اغلب در مناطق مدیترانه ای و نواحی مجاور آن انتشار دارد و از بین حدود 20 گونه این جنس، گونه Asphodelus fistulosus L. از انتشار جغرافیایی گسترده و دامنه اکولوژیک وسیع تری برخوردار است و در ایران برای اولین بار با جمعیتی نسبتا فراوان از اراضی رها شده و حاشیه باغ های مناطق جلگه ای و نزدیک به ساحل دریای کاسپین در استان های گیلان و مازندران گزارش می شود.
 • امین زراعتکار، فرخ قهرمانی نژاد* صفحات 32-34
  گونه Physalis angulata L. برای نخستین بار از فلور ایران گزارش می شود. یک شرح تاکسونومیک به همراه تصاویری از این گیاه بر اساس چند جمع آوری از استان فارس در اینجا ارایه می شود.
 • فاطمه نصرالهی*، شاهرخ کاظم پور اوصالو، الهام امینی، ولی الله مظفریان صفحات 35-48

  Onosma از لحاظ تاکسونومی سرده مشکلی است و تعیین حدود فرو سرده ای آن به طور واضح مشخص نیست. در این مطالعه روابط فیلوژنی با استفاده از نشانگر هسته ای (ITS) و دو نشانگر کلروپلاستی rpl32-trnL(UAG)) و (trnH-psbA بر روی 87 گونه از سرده Onosma از مناطق پراکنش مختلف بویژه ایران بازسازی شد. آنالیز شبکه فیلوژنتیک نشان داد که گروه های تشکیل شده بر کلادهای درختان فیلوژنی منطبق هستند. نتایج نشان می دهد که O. rostellata بیشتر به گونه های هندی-چینی Onosma مرتبط است. تحلیل صفات ریخت شناسی نشان داد که آنها در میان گونه های Onosma چندین بار تکامل پیدا کرده است، لذا میزان بالایی از هموپلازی را نشان دادند. از میان 10 صفت ریخت شناسی انتخاب شده، شش تا شامل عدد پایه کروموزومی، نوع کرک، طول جام، کرک در حلقه نوشجای، طویل شدن کاسه بعد از گلدهی و بریدگی کاسه گل در میان گونه ها مهمترین صفات پیشرفته مشترک می باشند.

 • الهام امینی*، شاهرخ کاظم پور اوصالو، فاطمه نصرالهی، علی اصغر معصومی صفحات 49-61
  بخشه Incani یکی از بخشه های غنی از گونه ی Astragalus است که در جنوب اروپا، شمال آفریقا، ترکیه، ایران، آسیای مرکزی و قفقاز پراکنش دارد. 92 گونه از 140 گونه این بخشه با استفاده از نشانگرهای هسته ای ITS و کلروپلاستیrpl32-trnL(UAG)، معرف تنوع ریخت شناسی و توزیع جغرافیایی گسترده مورد آنالیز قرار گرفتند. آنالیز شبکه همسایه، دو دودمان اصلی نشان دهنده پراکنش بیوجغرافیایی این بخشه را نشان داد. این آنالیز الگوی پراکنش شرقی-غربی، که معرف یک شکاف تبارزایشی بین دودمانهای شرقی و غربی است را آشکار کرد. اجتماع بزرگی (دودمان II) شامل اکثریت گونه های بخشه Incani از غرب و شمالغرب ایران و ترکیه بعلاوه A. incanus و A.monspessulanus، که هردو محدود به جنوب اروپا هستند و تنوع زیادی از گونه ها را نشان می دهند، مشخص شد. از نرم افزار مسکیت برای بازسازی تکامل ویژگی های ریخت شناسی صفات برای ارزیابی روند تکامل در بخشه استفاده شد. شش صفت مهم ریختی (فرم رویشی، رنگ جام، تعداد برگچه، حضور یا غیاب براکتیول، رنگ کرک کاسه و رنگ براکته) روی درخت ترکیبی با استفاده از نرم افزار مسکیت ترسیم شدند. تکیه بر صفات ریختی به تنهایی در تعیین مرز گونه های Incani منجر به نتایج تبارزایشی نادرست و استنتاج های نادرست آرایه شناختی می شود.
 • مریم حسنی نژاد، زیبا جم زاد، سعید افشار زاده*، حجت الله سعیدی صفحات 62-66

  تحقیق حاضر عدد کروموزوم سلول های غیر جنسی چهار گونه از جنس Nepeta L. شامل N. laxiflora (2n=18)، N. depauperata (2n=34)،N. archibaldii (2n=16) ،N. dschuparensis (2n=18)  را گزارش می کند. این گونه ها انحصاری ایران هستند و عدد کروموزومی آنها برای اولین بار گزارش می گردد.

 • سید محمود غفاری*، شهلا احمدی، سعید شیرزادیان، اختر توسلی صفحات 67-70
  شمارش کروموزومی در تقسیم میوزی برای هفت گونه متعلق به چهار تیره از خزه های ایران به قرار ذیل گزارش می شود: Amblystegium serpens (n=19), Anomodon rugelii (n=11), Didymodon tophaceus (n=13), Drepanocladus exannulatus (n=11), Eucladium verticillatum (n=11), Fissidens viridulus var. tenuifolius (n=10) and Grimmia pulvinata (n=13). شمارش کروموزومی گونه Fissidens viridulus var. tenuifolius (n=10) برای اولین بار گزارش می شود. گزارش پنج گونه دیگر برای فلور ایران جدید می باشد.
 • سارا صادقیان*، احمد حاتمی صفحات 71-74
  عدد کروموزومی 6 گونه متعلق به 3 خانواده در این تحقیق بررسی گردید. شمارش کروموزومی برای 3 گونه شامل: Pycnocycla caespitosa (2n=22), Dicyclophora persica (2n=22) و Phlomis polioxantha (2n=20) برای اولین بار گزارش شده است. همچنین عدد کروموزومی گونه (2n=16) Halimodendron halodendron برای نخستین بار برای فلور ایران گزارش می شود. عدد کروموزومی برای گونه های Pycnocycla spinosa و Eremostachys macrophylla نیز 2n=22 بدست آمد. پارامتر های کروموزومی آنها بررسی شد و ایدیوگرام هر گونه رسم گردید.
 • روح انگیز عباس عظیمی*، عادل جلیلی، غلامرضا بخشی خانیکی، حمید سبحانیان، محمد متینی زاده صفحات 75-90
  اثر عوامل اکولوژیکی و میان کنش آنها بر تغییرات کمی20 صفت آناتومیکی و دو صفت مورفولوژیکی در شش جمعیت مختلف توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey.) در غرب و شرق جنگل های هیرکانی در سه طبقه ارتفاعی پایین بند، میان بند و بالابند بررسی و مورد مقایسه آماری قرار گرفت. صفات سطح برگ، کرک های غده ای، ضخامت سلول های کوتیکولی و تراکم روزنه ها از غرب به شرق کاهش و در سه طبقه ارتفاع از سطح دریا اختلاف معنی دار داشته و بین صفات نیز همبستگی مثبت وجود دارد. ضخامت برگ و ضخامت سلول های اپیدرم فوقانی از غرب به شرق روند افزایشی و میان کنش ویژگی های اکولوژیکی نیز معنی دار بوده است. ضخامت و پهنای سلول های نردبانی، ضخامت سلول های اسفنجی، تعداد لایه های اسفنجی و ضخامت رگبرگ اصلی از شرق به غرب معنی دار نبوده است، اما اختلاف آنها از نظر ارتفاع از سطح دریا معنی دار هستند. همچنین، همبستگی مثبت بین سطح برگ، تراکم روزنه، طول کرک، ضخامت کوتیکول با ضخامت رگبرگ نیز دیده می شود. تعداد لایه های کلانشیم رگبرگ اصلی در سطح تحتانی، ضخامت سلول های پارانشیمی و تعداد لایه های آن در سطح تحتانی و ضخامت دستجات آوندی در رگبرگ اصلی نیز با تغییر ارتفاع از سطح دریا افزایش معنی دار داشته است. تیپ های مختلف روزنه نیز در این گونه مشاهده شده است.
|
 • Mostafa Assadi *, Amin Zeraatkar Pages 1-5
  Acantolimon saadii is described as a new species, the specimens of the new species have been collected from a locality in Fars province. The new species belongs to Acantholimon sect. Tragacanthina subsect. Stenostoma and is most closely related to Acantholimon karelinii, a species confined to N. and NW. of Iran and adjacent areas in Caucasus and Tuekey. The differences are in the length of calyx and bracteole characters. An identification key is prepared for the species of subsection Stenostoma to include the new species. Acantholimon saadii extends the distribution of the subsection Stenostoma from Kashan area as the southernmost distribution in Isfahan province to Fars province.
  Keywords: Acantholimon, sect. Tragacanthina subsect. Stenostoma, new taxon, Identification key, Fars province, Iran
 • Azadeh Akhavan Roofigar *, Ali Asghar Maassoumi Pages 6-15
  Astragalus lignipes (Fabaceae), a new species of sect. Dissitiflori will be described here based on morphological and molecular data (ITS and matK sequences). Our Maximum Parsimony and Bayesian Phylogenetic Inference analyses show that the new species is most closely related to A. aestimabilis, A. aucheri and A. xiphidium. It is characterized by long woody basal stems, chartaceous bracts and long pedicels. We provide information on the distribution and habitat of the new species with taxonomic notes about it and its sister taxa. We also assess the conservation status of the new species according to IUCN criteria as Critically Endangered.
  Keywords: Fabaceae, Taxonomy, flora of Iran, Zagros Mountains, Isfahan province, Iran
 • Mehri Dinarvand * Pages 16-18
  During the working on vegetation of the Khuzestan province, and recently plant collection the author found a small community of Clematis L. in Shalo and Mongasht protected area, beside Shivand seasonal river, this species with special characters, introduced as new species, Clematis khuzestanica from Iran.
  Keywords: new species, Ranunculaceae, Dehdez, protected area, flora of Iran, Khuzestan
 • Keivan Safikhani *, Mohammad Mahmoodi Pages 19-21
  Dianthus pendulus Boiss. & C.I. Blanche that was previously reported from Iraq, Lebanon, Syria and Palaestine, is described as a new record for the first time, from Hamedan Province in the west of Iran. Morphological description, distribution and photographs of this new record are given.
  Keywords: new record, Dianthus pendulus, Caryophyllaceae, Hamedan Province, Iran
 • Mahmood Bidarlord *, Atiye Nejad Flatouri Pages 22-28
  Nonea echioides, a species native to the Mediterranean area, is reported from Aras and Qizil Üzan riversides as a rediscovered species for the flora of Iran. A detailed description and photographs of diagnostic features are provided as well as some notes on its micromorphology, distribution and the last state of nomenclature are presented.
  Keywords: Boraginaceae, Aras, Aq-dagh, Ardabil, Qizil Üzan
 • Habib Zare *, Tayebeh Amini _ Pages 29-31
  Asphodelus L. is a widespread genus with about 20 species in the Asphodelaceae family. Most of its species are distributed in Mediterranean regions and among them Asphodelus fistulosus as a species with a broad ecological range is recorded from Gilan and Mazandaran provinces in North of Iran for the first time. The populations of this species are observed on the roadside, abandoned, disturbed farms and gardens.
  Keywords: Asphodelus fistulosus, new record, Mediterranean, introduced species, Gilan, Iran
 • Amin Zeraatkar, Farrokh Ghahremaninejad * Pages 32-34
  Physalis angulata L. is reported as a new record for the flora of Iran. A taxonomic description along with the illustrations of the species are prepared on the basis of some collections from Fars province, Iran.
  Keywords: new record, weed, Exotic, Solanaceae, Physalis, Iran
 • Fatemeh Nasrollahi *, Shahrokh Kazempour-Osaloo, Elham Amini, Valiollah Mozaffarian Pages 35-48

  Onosma is taxonomically a problematic genus and its infrageneric delimitation is not clear. Using nuclear (ITS) and two plastid (rpl32-trn L(UAG) and trnH–psbA) markers on 87 species of Onosma throughout their distribution range, phylogenetic relationships within Onosma was reconstructed. Morphological character evolution was mapped on the previously studied nr DNA ITS tree. In the NeighborNet analaysis, the groups formed in the splits graph are correlated to the clades retrieved in the phylogenies. The results suggested that O. rostellata is more closely related to Sino-Indian species of Onosma. Among 10 morphological characters selected, six characters including basic chromosome number, type of indumentum, corolla length, nectar trichome, sectioned calyx and calyx cleft represent the most important synapomorphies for Onosma species.

  Keywords: Boraginaceae, character evolution, Morphology, NeighborNet analaysis, Onosma
 • Elham Amini *, Shahrokh Kazempour-Osaloo, Fatemeh Nasrollahi, Ali Asghar Maassoumi Pages 49-61
  Section Incani is one of the most species-rich section of Astragalus, ranging throughout Southern Europe, North Africa, Turkey, Iran, central Asia and Caucasus. Ninety-two of 140 species in the section were analyzed using nuclear ITS and chloroplast rpl32-trnL(UAG)markers representing the full range of morphological variation and geographical distribution. The NeighborNet analysis revealed two major lineages, reflecting the biogeographical distribution of sect. Incani. This analysis postulates an east-west pattern of dispersal revealing a major phylogenetic split between eastern and western lineages. A large assemblage (lineage II) comprises the great majority of species of section Incani s.s. from west and northwestern Iran and Turkey along with A. incanus and A. monspessulanus, both restricted to southern Europe and exhibits the bulk of species diversity. We used Mesquite software to reconstruct patterns of evolution of morphological characters within the section. Six morphological diagnostic characters (life form, corolla color, leaflet number, presence or absence of bracteole, hair color of calyx and the bracts color) were mapped on the concatenated tree using Mesquite software. The reliance on morphological characters alone in the delimitation of species in Astragalus sect. Incani may well lead to erroneous phylogenetic results and thus to incorrect taxonomic conclusions.
  Keywords: character evolution, Astragalus, section Incani, NeighborNet analysis, nrDNA ITS
 • Maryam Hasaninejad, Ziba Jamzad, Saeed Afsharzadeh *, Hojatollah Saeedi Pages 62-66

  In the present study we report somatic chromosome numbers of four Nepeta species including: N. laxiflora (2n=18), N. depauperata (2n=34), N. archibaldii (2n=16) and N. dschuparensis (2n=18). These species are endemics of Iran and the chromosome number for these species are reported here for the first time.

  Keywords: Lamiaceae, chromosome number, new counting, Nepeta, Iran
 • Seyed Mahmood Ghaffari *, Shahla Ahmadi, Saeed Shirzadian, Akhtar Tavasoli _ Pages 67-70
  Original meiotic chromosome numbers are reported for seven species in four families of mosses from Iran including: Amblystegium serpens (n=19), Anomodon rugelii (n=11), Didymodon tophaceus (n=13), Drepanocladus exannulatus (n=11), Eucladium verticillatum (n=11), Fissidens viridulus var. tenuifolius (n=10) and Grimmia pulvinata (n=13). Chromosome count for Fissidens viridulus var. tenuifolius is reported here for the first time. Report for five other species are new for flora of Iran.
  Keywords: bryophyte, chromosome number, meiosis, Mosses, Iran
 • Sara Sadeghian *, Ahmad Hatami _ Pages 71-74
  Somatic chromosome numbers of 6 species from 3 families were studied in this research. The chromosome numbers for 3 taxa including Dicyclophora persica 2n=22,Pycnocycla caespitosa 2n=22, and Phlomis polioxantha 2n=20 are new reports.Also, the chromosome number of Halimodendron halodendron 2n= 16 has been reported here for the first time for the flora of Iran. ThechromosomenumberofPycnocyclaspinosaandEremostachys macrophylla is2n=22. Ideograms are depicted for each species.
  Keywords: Chromosome counts, ideogram, Karyotype, Iran
 • Rouhangiz Abbas-Azimi *, Adel Jalili, Gholamreza Bakhshi-Khaniki, Hamid Sobhanian, Mohammed Matinizadeh Pages 75-90
  The effect of ecological factors and their interactions on quantitative changes of 20 anatomical and two morphological traits of leaves in six different populations of Alnus subcordata C. A. Mey. in the west and east of the Hyrcanian forests in three elevation classes include lowland, midland and highland were analyzed and compared. Leaf area, glandular trichomes, thickness of cuticle cells, and stomatal density decreased from west to east and were significantly different in three classes of altitude. There is a positive correlation between traits. Leaf thickness and thickness of adaxial epidermal cells, from west to east, were also significantly influenced by the interaction of ecological features. The decrease rainfall from west to east and altitude have affected the mentioned anatomical traits. Thickness and width of palisade cells, thickness of spongy cells, number of spongy layers and the thickness of the main veins from east to west were not significant, but in terms of elevations, their differences were significant. Also, there was a positive correlation between leaf area, stomatal density, glandular trichome maximal length, cuticle thickness and vein thickness. Number of adaxial collenchymas layers of vein, thickness of vein abaxial parenchyma cells, number of abaxial parenchyma layers of vein and thickness of vascular bundle of vein also increased significantly as altitude increased. Various types of stomata have also been observed in this species.
  Keywords: leaf anatomy, Morphology, Altitude, rainfall, Guilan, Golestan, Iran