فهرست مطالب

جامعه پزشکی تهران - پیاپی 32-33 (آبان و آذر 1383)
 • پیاپی 32-33 (آبان و آذر 1383)
 • 128 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/11/15
 • تعداد عناوین: 23
|
 • سخنی با همکاران
 • بگذرد این روزگار
  صفحه 2
 • مصوبات و رویدادها
 • گزارش جلسه چهل و سوم هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
  صفحه 4
 • گزارش جلسه چهل و چهارم هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
  صفحه 11
 • گزارش مراسم افطاری سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
  صفحه 18
 • گزارش نشست سرانجام آزمون دستیاری
  صفحه 24
 • اخبار
 • اخبار
  صفحه 36
 • اجتماعی
 • تصویب قانون جدید نظام پزشکی؛ یک گام به پیش
  صفحه 52
 • درباره طرح غیرکارشناسی و خلاف قانون معاونت سلامت وزارت بهداشت
  صفحه 58
 • درس هایی از زلزله بم
  صفحه 60
 • برندگان نوبل 2004 پزشکی
  صفحه 62
 • بحث درباره الحاق آموزش پزشکی به وزارت علوم
  صفحه 64
 • ویژه انتخابات سراسری نظام پزشکی
 • مصاحبه با رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات
  صفحه 66
 • آیین نامه انتخابات
  صفحه 78
 • از ریز و درشت انتخابات
  صفحه 80
 • اقتصاد پزشکی
 • محاسبه هزینه هر بار ویزیت بیماران
  صفحه 86
 • توسعه
 • گزارش جهانی سلامت 2004
  صفحه 92
 • دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده زایمان
  صفحه 100
 • تاریخ پزشکی
 • تقویم تاریخ
  صفحه 104
 • تجربیات شخصی
 • تجربیات شخصی
  صفحه 108
 • دانش پزشکی
 • جلوگیری اورژانس از بارداری (دارای امتیاز بازآموزی)
  صفحه 110
 • تازه های پزشکی
  صفحه 119
 • فهرست برنامه های آموزش مداوم زمستان 83
  صفحه 124
 • بازتاب
 • اظهارات نشریه نظام پزشکی و پاسخ آن
  صفحه 126