فهرست مطالب

گنجینه اسناد - پیاپی 118 (تابستان 1399)
 • پیاپی 118 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زینب قنبری نژاد، حبیب الله سعیدی نیا* صفحات 6-35
  هدف

  گزارش  ابعاد و روند اجرای اصلاحات ارضی و مشکلات آن در فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس.

  روش/ رویکرد پژوهش

  برای گرد آوری داده ها منابع آرشیوی و کتابخانه ای بررسی شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  اصلاحات ارضی در این منطقه تحت تاثیر حوادث فارس و برنامه سرکوب مالکان و خوانین منطقه در آرامش و بدون مخالفت پیش رفت. اکثر مالکان بدون مخالفت و داوطلبانه اسناد مالکیت خود را به سازمان اصلاحات ارضی تحویل دادند گرچه برخی کوشیدند با رشوه دادن به ماموران اصلاحات ارضی منافعی برای خود حفظ کنند. نبود سازمان مستقل اصلاحات ارضی در مرکز  و بخش ها  و کمبود امکانات مالی و نیروی انسانی آموزش دیده پیشبرد اصلاحات را دشوار کرد.

  کلیدواژگان: اصلاحات ارضی، استان بوشهر، استان هرمزگان
 • صلاح نصراللهی*، صالح امین پور صفحات 36-63
  هدف

  زیویه از محوطه های بااهمیت  باستان شناسی ایران در 48کیلومتری شمال شرق شهرسقز است. کشف اتفاقی مجموعه ای از اشیاء باستانی در این محوطه و سرازیرشدن آنها به مجموعه ها و موزه های جهان و سپس حفاری های تجارتی طی سال های 1325 تا 1332 به تخریب بخش عمده ای از آثار و شواهد معماری و غارت اشیاء آن انجامید.  از آنجا که این حفاری ها برای گنج یابی بود،  گزارشی از آن ها  عرضه نشده است. هدف این مقاله برملا کردن جزییات عملیات کاوش ها است.

  روش/ رویکرد پژوهش

  داده ها از اسناد آرشیوی، صورت جلسه های کشف مربوط به حفاری های تجارتی در زیویه، اسناد و مکاتبات خرید اشیاء منتسب به زیویه از دلالان عتیقه توسط موزه ایران باستان گردآوری شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  اشیاء منتسب به زیویه منحصرا حاصل حفاری های تجارتی زیویه نیست بلکه کلیه این اشیاء بدون مطالعه و بررسی زمینه های فنی، هنری و اصالت سنجی، به زیویه نسبت داده شده است.

  کلیدواژگان: سقز، مانا (ماننا)، زیویه، ایوب ربنو، اسناد آرشیوی
 • سیروان خسروزاده* صفحات 64-84
  هدف

  بعداز خاتمه جنگ جهانی اول و خروج قوای بیگانه از آذربایجان و  ضعف دولت مرکزی، اسماعیل آقا (سمکو) به قدرت بلامنازع منطقه تبدیل شد و درصدد بسط موقعیت خود برآمد. او در دی ماه 1299 ارومیه را تصرف کرد. مخبرالسلطنه، حکمران آذربایجان، با آگاهی از وخامت اوضاع، هنگ چهاردهم ژاندارمری تبریز را به فرماندهی ماژور ملک زاده به استقرار در مهاباد و مقابله با پیشروی سمکو مامور کرد. سمکو در مهرماه سال بعد به این شهر حمله برد و آن را تسخیر و هنگ چهاردهم ژاندارمری را متلاشی کرد. این مقاله زمینه ها، چرایی، و چگونگی سقوط مهاباد را بازمی نمایاند.

  روش/ رویکرد پژوهش

  داده ها از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای گردآمده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  حمله حساب شده سمکو و ضعف و کوتاهی حکمران آذربایجان و فرمانده ژاندارم ها سبب سقوط مهاباد و  کشتار صدها ژاندارم و تضعیف موقعیت حکومت مرکزی در این منطقه شد.

  کلیدواژگان: سمکو، مهاباد، ملک زاده، مخبرالسلطنه، ژاندارمری
 • مرجان رضایی، مرتضی دهقان نژاد*، مصطفی پیرمرادیان صفحات 86-116
  هدف

  بررسی اهمیت و چگونگی اعطای نشان  در سفرهای مظفرالدین شاه قاجار به اروپا.

  روش /رویکرد پژوهش

  داده ها از منابع کتابخانه ای و اسناد وزارت خارجه و آرشیو ملی ایران به دست آمده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  مکاتبات اداری میان ایران و دیگر کشورهای اروپایی نشان می دهد اعطای نشان از جنبه های مهم سفرهای خارجی مظفرالدین شاه بود و بر روابط سیاسی و فرهنگی ایران با آنها تاثیر می گذاشت. اما رعایت نکردن پروتکل های مربوطه در اعطای نشان موجب بی نظمی می شد و گاه عواقب سیاسی نامطلوب دربرداشت.

  کلیدواژگان: نشان های ایرانی، نشان های اروپایی، نشان شیر و خورشید، قاجار، مظفرالدین شاه قاجار، سفرهای اروپایی
 • مصطفی نوری، کریم سلیمانی* صفحات 118-141
  هدف

  مرور تلاش دولت آلمان در ساخت راه آهن در ایران عصر قاجار و نقش شرکت های آلمانی در ساختن راه آهن سراسری ایران در دوره رضاشاه و تامین ملزومات آن.

  روش/رویکرد پژوهش

  داده ها از اسناد آرشیوی ایران، منابع کتابخانه ای فارسی، انگلیسی، آلمانی و دانمارکی استخراج شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  باوجود سربرآوردن آلمان ها در سپهر سیاست ایران در نیمه دوم سلطنت قاجارها، مخالفت های روس و انگلیس و تلاطم ناشی از جنگ جهانی اول، مانع از موفقیت آلمانی ها در ساخت راه آهن ایران شد. در مرحله اول ساخت راه آهن سراسری در دوران رضاشاه، آلمان ها توانستند کارنامه ای موفق از خود به جا بگذارند؛ ولی ازآنجاکه شریک آن ها در سندیکا یعنی آمریکایی ها در جنوب ضعیف عمل کرده بودند، شرکت های آلمانی نیز از ادامه کار بازماندند. در مرحله دوم و پایانی راه آهن سراسری نیز به دلیل کشاکش سیاسی در آلمان و رقابت شرکت های آلمانی با کنسرسیوم کامپساکس در ساخت راه آهن، نقشی کم رنگ از آنان به جای مانده است. آلمان در تامین تجهیزات موردنیاز راه آهن تلاشی درخور توجه داشت؛ ولی اشغال ایران در شهریور بیست به مناسباتی ازاین دست پایان داد.

  کلیدواژگان: راه آهن، قاجار، آلمان، رضاشاه، ایران، جنگ جهانی دوم
 • فاطمه اسفندیاری، زهره میرحسینی*، فهیمه باب الحوائجی صفحات 142-164
  هدف

  استخراج و ترسیم شبکه مفهومی اسناد شرعی موجود در آرشیو ملی ایران

  روش/ رویکرد پژوهش

  داده ها با با استفاده از سیاهه وارسی گردآوری شد. برای ماتریس سازی مفهوم-واژه از نرم افزار راورماتریس ، و برای استخراج، تحلیل و ترسیم مفاهیم از نرم افزار پروتژه 5 استفاده شد.

  یافته ها و نتیجه گیری

  استفاده از تحلیل محتوای کیفی روش مناسب برای تعیین سلسله مراتب «فرارده-زیررده» در ساخت هستی شناسی اسناد شرعی است. برای مفهوم شناسی شبکه ای، روابط معنایی افقی واژگانی بین نمایه واژه ها و توصیفگرهای اسناد شرعی با استفاده از نرم افزار پروتژه 5 در قالب زبان های استاندارد ا.دبلیو.ال و آر.دی.اف پیاده سازی و ترسیم و شبکه مفهومی طراحی شد تا به عنوان ابزاری استاندارد برای ذخیره و بازیابی اطلاعات به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: شبکه مفهومی، تحلیل محتوای کیفی، بازنمون دانش، اسناد شرعی، آرشیو ملی ایران
 • مهدی قربانی*، کورس سامانیان، مریم افشارپور صفحات 166-192
  هدف

  شناسایی عملکرد پلیمر کلوسل جی با افزودن نانوالیاف سلولز BCN[1] و NFC[2] در دمای نرم شوندگی (Tg) با هدف ایجاد ماده پلیمری اصلاح شده برای مرمت آثار کاغذی.

  روش٫ رویکرد پژوهش

  داده ها با استفاده از گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)[3] به روش استاندارد ASTM[4] گردآوری و با استناد به تجربیات آزمایشگاهی مرتبط تحلیل و تفسیر شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  رفتار گرمایی فیلم های حاوی نانوکامپوزیت NFC+Klucel و BCN+Klucel به سبب افزایش دمای گذار شیشه ای (Tg)، در مقایسه با نمونه ماتریس های کلوسل بدون نانوافزودنی بهبود یافت.این افزایش در BCN به مراتب بیشتر از NFC بود. هم چنین، رفتار بازدارندگی نانوکامپوزیت های الیاف سلولزی NFC و BCN در برابر کهنگی ناشی از شرایط پیرسازی، در مقایسه با نمونه خالص کلوسل نیز به مراتب بیشتر افزایش یافت. این رفتار در نمونه فیلم های BCN در مقایسه با نمونه های NFC، بیشتری افزایش یافت. هم چنین، یافته ها نشان داد نانوالیاف NFC در زمان پیرسازی طولانی تر، دربرابر کاهش Tg بازدارندگی بیشتر نشان می دهند.

  کلیدواژگان: اسناد کاغذی، حفاظت و مرمت، نانوالیاف سلولز، کلوسل، دمای نرم شوندگی (Tg)، گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)
|
 • Zeynab Ghanbarynejad, Habibollah Saeedinia * Pages 6-35
  Purpose

  This paper reports how the 1960s land reform in Iran was implemented in the southern territory of Iran along the Persian Gulf.

  Method and Research Design

  Archival material and library resources were consulted to collect data.

  Findings and conclusion

  The reform in the territory proceeded smoothly after resistance by lanlords and tribal chiefs in the neigbering Fars province was suppressed. Landlords voluntarily handed over their ownership documents to the authorities, though some tried to bribe local officials to save their interests. Nonetheless, the absence of an independent department in the region to oversee the reform, lack of financial resources, and trained staff caused some delay in the process.

  Keywords: Land reform, Iran, Bushehr Province, Hormozgan Province
 • Salah Nasrollahi *, Saleh Aminpoor Pages 36-63
  Purpose

  Ziwiye is an important Iranian archeological site, located 48 km northeast of Saqez. An accidental discovery and subsequent flow of a collection of ancient objects into world collections and museums, fuled commercial excavations during the years 1948 to 1953. That resulted in the destruction of a large part of the artefacts and architectural evidence and the plundering of excavated objects. No report is yet provided about such operations. This paper aims to find out the details of such operations and objects.

  Method and Research Design

  Two groups of documents were examined to collect data for this paper: 1) Archival documents and discovery papers; 2. Documents and official correspondence of the National Museum of Iran regarding the purchase of objects from antique dealers

  Findings and Conclusion

  Not all of the objects provided by commercial diggers belonged to Ziwiye as no expert examination was carried out to assure their authenticity.

  Keywords: Saqez, Manna, ziwiye, Ayub rabno, Archival Documents
 • Sirvan Khosrozadeh * Pages 64-84
  Purpose

  Withdrawal of foreign forces from Azerbaijan after the end of WWI and at the same time the weakness of the central government in the region, encouraged Simko, the Kurdish warlord, to extend his power further. Simko captured Urmia in January 1921 and extended his power toward south to capture the Kurdish city of Mahabad. Mokhber o-Saltaneh, the governor of Azerbaijan, sent a regiment of the gendarms from Tabriz, commanded by Major Malekzadeh to defend the city. Simko invaded the city captured it in October the same year.  This paper ecamines the developments that led to the fall of  Mahabad in the hands of Simko.

  Method and Research Design

  Archival documents and library resources were examined to collect data for this study.

  Findings and Conclusions

  While emphasizing the inevitability of the war in Mahabad, evidnce show that several factors contributed to the fall of the city including the failure of the governor of Azerbaijan and the brigad’s commander to take effective actions. As the result, hundreds of gendarmes were killed the central government's position in the area considerably weakened.

  Keywords: Simko, Mahabad, Malekzadeh, Mokhber aSaltaneh, Gendarmerie
 • Marjan Rezayi, Morteza Dehghan Nejad *, Mostafa Pirmoradian Pages 86-116
  Purpose

  Iinvestigates the importance of exchange of State Orders during the two visits by Mozzafar al-Din Shah (r. 1896 -1907) to Europe.

  Method and Research Design

  Data is collected from archival materials held at the Iranian Ministry of Foreign Affairs and National Archives of Iran, as well as library resources.

  Findings and conclusion

  Official correspondence between Iran and the European countries visited shows that the importance the exchange of such Orders was consid-ered singnificane and could have influence on mutual relationship. However, failing to observe diplomatic protocols caused irregularities with negative implictions for Iran in some cases.

  Keywords: Iranian Orders, Foreign Orders, Lion, Sun Order, Mozzafar al-Din Shah, Qajar, European voyages
 • Mostafa Noori, Karim Soleymani * Pages 118-141
  Purpose

  To review the efforts of the German government in the construction of the Iranian railway in the Qajarid era. Also, the role of German companies in the construction of Iran cross country railway and supplying the equipment during the time of Reza Shah is investigated.

  Method and Research Design

  Data was gathered from records held at in the Iranian archival centers, as well as Persian, English, German, and Danish library materials.

  Findings and Conclusions

  Despite the increasing presence of the Germans in the political sphere of Iran in the second half of the Qajarid period, Russian and the British opposed the involvement of the Germans in construction of railway in Iran during WWI. In the first stage of the construction of the nation’s cross country railway during Reza Shah time, Germans left a successful record behind. However, as their American partners in the syndicate did not perform well in the southern part of the project, German companies stopped their operations. In the second and final stage, however, because of political turmoil in Germany and competition with the Compax consortium, only a small role was given to Germans. Germany had an outstanding role in the supply of equipment of the project. Eventually, the occupation of Iran by the Allied Forces in mid 1941put an end to their role.

  Keywords: Iron Road, Qajar, Germany, Reza Shah, Iran, World War II
 • Fatemia Esfandiari, Zohreh Mirhosseini *, Fahimeh Bobolhavaeji Pages 142-164
  Purpose

  To identify the conceptual-lexical network and the semantic relationships of the thesaurus at Iran National Archives.

  Method and Research Design

  Qualitative Contents Analysis applied in order to identify and analyse ontological relationships. Data was collected using a checklist and analysed using RaverMatrix software to make matrix of concept-word and protege 5 for extracting, analysing and delineating lexical concepts.

  Findings and Conclusion

  Qualitative Contents Analysis is suitable for determining "ultra-category, sub-category" in constructing ontologies for religious documents. For the Network conceptualization, the semantic, horizontal, lexical relationships between the indexes and the descriptors of the religious records were constructed and drawn up using Protege 5 software in the standard languages of O.W.L. and R.D.F. The conceptual network of religious records was designed to be used as a standard tool for information storage and retrieval.

 • Mahdi Ghorbani *, Koros Samanian, Maryam Afsharpour Pages 166-192
  Purpose

  The application of materials with lasting and durability physical properties is one of the main criteria for preservation of paper works. In this study we examined physical/thermal function of NFC and BCN cellulose nanofibers into the polymer matrix of Klucel-G, as a modified polymeric material in terms of Glass Transition temperature (Tg), for restoration of paper documents.

  Method and Research Design

  Firstly, the Nano-cellulose suspensions by solution casting method with Hydro-solvents in Klucel-G matrix with %2 contents (%Wt) were prepared. Then, films were made by air drying method. Finally, the Tg temperature behavior of these solid samples was studied by Differential Scanning Calorimetry/DSC method. Findings and

  conclusion

  Thermal behavior of nanocomposite films containing NFC+Klucel and BCN+Klucel improved compared to the pure Klucel samples (no Nano-additive) due to the increasing glass transition temperature (Tg). This was much higher with BCN than to NFC. The inhibition behavior of NFC and BCN nanofibers composites against aging resulted from the aging conditions, increased significantly compared to pure Klucel sample. On the other hand, this behavior faced with increase for BCN films compared to the NFCs. Findings also showed that NFC nanofibers tend to create significantly higher Tg inhibition during a longer aging interval.

  Keywords: Paper works, Preservation, Cellulose Nanofibers, Klucel, Tg, DSC