فهرست مطالب

Pure Life - Volume:7 Issue: 22, 2020
 • Volume:7 Issue: 22, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نظیفه فتحی* صفحات 11-39

  این مقاله با هدف بررسی رابطه عدل الهی در ساحت تکوین و جزا با شرور طبیعی انجام شده است و برای این منظور آرای کلامی و فلسفه اسلامی درباره شرور واکاوی شده است. نتایج دو دیدگاه مورد بررسی در این پژوهش نشان می دهد نگاه متکلمان اسلامی قایل است که نظام آفرینش، نظام احسن است؛ شرور ابتدایی، کیفری و غیر کیفری است؛ حکمت شرور غیر کیفری برای معصوم و برخی اولیاء الله تکامل و رسیدن آن ها به درجات بالاتر است و ریشه شرور کیفری، گناه انسان است؛ لذا افرادی که مبتلا به شر کیفری می شوند، دو دسته هستند: افرادی که مورد غضب خداوند قرار می گیرند و گروهی که خداوند برای جلوگیری از مبتلا شدن آن ها به شرور نهایی، بر ایشان بلا فرو می آورد تا آن ها را تادیب کند. شرور طبیعی هم چون سیل و زلزله و بیماری از جمله شرور کیفری هستند که ریشه آن ها به گناهان انسان باز می گردد. نتایج دیدگاه فلاسفه اسلامی قایل است به این که شر، عدم ملکه خیر است؛ شرور نسبی و بالعرض به لحاظ شر بودن و نقص و جهات عدمی مورد تعلق اراده الهی قرار نمی گیرند، بلکه جهات کمال و خیرات آن ها است که متعلق اراده الهی واقع می شود؛ تضاد و تزاحم از ویژگی های ذاتی جهان مادی و لازمه نظام علیت است و نقایص و شرور فوایدی دارد که از جمله آن ها فراهم شدن زمینه تکامل برای انسان ها از راه تحمل سختی ها و بلاها و پند گرفتن از حوادث است. بر این اساس، بیماری کرونا از جمله شرور طبیعی است که بنابر دیدگاه نخست شامل شرور کیفری است و ریشه آن به گناه انسان برمی گردد؛ لذا جزا و پاداش کیفر نیز بر اساس رفتار انسان است که خداوند به مقتضای عدل خود با انسان ها رفتار می کند؛ اما مطابق با دیدگاه دوم، بیماری کرونا از جمله شرور نسبی و بالعرض است که به لحاظ شر بودن مورد تعلق اراده الهی قرار نمی گیرد.

  کلیدواژگان: عدل الهی، شر طبیعی، تکوین و جزا، کلام و فلسفه اسلامی، بیماری کرونا
 • محمدرضا کلان فریبایی* صفحات 41-71

  چگونگی مواجهه ارزش های دینی با بلایای همه گیر درطول تاریخ ادیان جهان برای پیروان آن ها مطرح بوده و چالش هایی به همراه داشته است. نگرش حداکثری ادیان به زندگی این چالش ها را تشدید کرده است؛ اما هر چه نگرش ها حداقلی شده است، چالش های علم دربرابر بلایای همه گیر افزایش پیداکرده است. ویروس کرونا صرفا یک بیماری عالم گیر نبود؛ بلکه شوک اجتماعی- سیاسی بود که زمینه انتقاد به سیاست های اقتصادی- اجتماعی را مهیا کرد، شوکی که می تواند تغییرات اساسی ایجاد کند؛ تغییراتی که تاریخ ایران شبیه آن را ممکن است تجربه نکرده باشد. به نظر می رسد استخراج نقاط قوت و ضعف این موضوع درحوزه ادیان با رویکرد دفاع از ارزش ها می تواند با مدل «سوات» مورد سنجش قرار گیرد. نکته مهم این که همواره خرافه در میان ارزش های دینی سبب کاهش نقش دین در زندگی شده و میزان ایمان پیروان ادیان را تنزل داده است. تیوری این مسیله با طرح گفتمان خرافه گرایی و غلو در فرایند گسترش دین در جامعه دینی ارتباط تنگاتنگ دارد. بر این اساس، این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال بوده است که مفاهیم و ارزش های دینی در مواجهه با بلایای همه گیر، چگونه می تواند امتداد داشته باشد؟ نتایج پژوهش در راستای پاسخ به این سوال، به طرح این فرضیه پرداخته است که ادیان هر گاه دچار افراط و غلو شده اند، در برابر بحران های اجتماعی و طبیعی توان رشد خود را از دست داده اند. از طرفی با توجه به هدف این پژوهش که عبارت بوده است از ایفای نقش اساسی ادیان در پیشرفت زندگی انسان، شاخص الگوی تعامل دین و علم است؛ لذا روش مورد استفاده در این پژوهش، مطالعات تطبیقی با روش میان رشته ای، تعامل گسترده میان دین و علم را ممکن ساخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق ارزش ها در عرصه نظری و عملی، عنصر کارآمد دین و علم در زندگی انسان است که پیشرفت را در ابعاد مادی و معنوی برای او فراهم می کند؛ لذا سودمندی ایده تعامل توامان علم و دین برای پیروان دین اسلام دستاورد این مقاله است.

  کلیدواژگان: ارزش های دینی، بلایای همه گیر، چالش ها و فرصت ها
 • حسین سلطان محمدی*، فاطمه سلطان محمدی صفحات 73-103

  یکی از اساسی ترین مسایل زندگی انسان بر اساس سنت الهی در قرآن و روایات، مسیله آزمایش و ابتلا است؛ بر این اساس در مقاله حاضر با هدف شناخت نقش آزمایش های الهی در تربیت انسان تلاش شده است به بررسی مباحثی هم چون آگاهی از اهداف، ویژگی ها، کارکردها و اثرات تربیتی آزمایش های الهی برای انسان و نقشی که این موارد در رشد، سعادت و کمال انسانی دارند، پرداخته شود. آزمایش های الهی بر مبنای قرآن کریم، اهدافی نظیر تشخیص مومنان واقعی و تمحیص اعمال آن ها، شناخت مجاهدان و صابران، تعیین بهترین سرنوشت برای انسان ها و تقویت صبر آن ها دارد. هم چنین اختصاصاتی نظیر افتراق در مراتب دشواری آزمایش ها، عام البلوی بودن ابتلایات الهی در زندگی، دایمی بودن و غیر مقطعی بودن و سنخیت ابتلایات با رشد فکری و اجتماعی انسان ها و جوامع بشری دارد. از مسایل مهم دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج و کارکردهای تربیتی آزمون ها و ابتلایات الهی است که در مواردی هم چون ایجاد معرفت و خودشناسی، تکامل ذات و ارتقای بشر، شایستگی پاداش و کیفر و استحکام اراده و تحریک انگیزه، بررسی و تحلیل شده است.

  کلیدواژگان: آزمون ها و ابتلائات الهی، کارکردهای تربیتی، آیات و روایات
 • فرزانه عبدلی*، فاطمه سادات علوی صفحات 105-127

  کرونا ویروسی طبیعی و جدید است که درباره منشا پیدایش آن آگاهی چندانی وجود ندارد؛ اما زندگی بشر را در ابعاد وسیع تمدنی تحت تاثیر قرار داده است، تاکنون که تنها چند ماه از عمر آن گذشته میلون‏ها نفر را مبتلا کرده، موجب مرگ صدها هزار نفر شده و جریان عادی حیات روی زمین را برای انسان ها مختل کرده است. با توجه به تاثیرات گسترده ای که ویروس کرونا بر حیات و زندگی بشر گذاشته است، پژوهش پیرامون آن از منظر منشا پیدایش، ابعاد اثرگذاری و آینده زیست محیطی از اهمیت زیاد برخوردار است. در این پژوهش ویروس کرونا به صورت توصیفی و کتابخانه ‏ای مورد پژوهش قرار گرفته و به نکات زیر دست یافته است: - کرونا پدیده رازآلودی است که تاکنون باعث ابتلای میلیون‏ها انسان و مرگ صدها هزار نفر شده، همه گیر شده و عنوان مهم ترین رویداد قرن را به خود اختصاص داده است. - تاکنون سه نوع تمدن در مواجهه با کرونا واکنش داشته است؛ تمدن شرقی، تمدن اسلامی و تمدن غربی که دو تمدن نخست هر چند از لحاظ مبانی با هم تفاوت دارند؛ اما به دلیل تاکید بر اخلاق و معنویت در مواجهه با کرونا مسیولانه و موفقانه عمل کرده اند. - همه تمدن‏ های کنونی بشری علی رغم تفاوت ها و برتری هایی که یکی بر دیگری دارند؛ حتی تمدن اسلامی برای بهتر عمل کردن و هر چه انسانی ‏تر بودن باید در مورد باورها، اندیشه ‏ها و عملکردهایشان به پرسش ‏های بیشتر جواب دهند و در زمینه‏ های مختلف تمدنی لازم است تامل و بازبینی هایی داشته باشند.

  کلیدواژگان: کرونا، تمدن بشری، تمدن اسلامی
 • احمد موحدی* صفحات 129-150

  با شیوع جهانی بیماری کرونا ممکن است در ذهن برخی شیعیان و قایلین به موجود بودن امام زمان (علیه السلام) این سوال شکل گرفته باشد که آیا حضرت هم ممکن است دچار این بیماری شود؟ هم چنین اگر ایشان بیمار شود، آیا به پزشک مراجعه می کنند؟ مطابق با آیه 110 سوره مبارکه کهف در کنار کلیات برخی آیات دیگر چنین استنباط می شود که پیامبر اکرم و امامان معصوم (علیهم السلام) و به ویژه حضرت ولی عصر(علیه السلام) با همه عظمت وجودی و عصمتی که دارند، بشری از جنس خود انسان بوده و به حکم انسان بودن و جسم داشتن، تمایلات و نیازهای انسانی از قبیل بیماری و عارض شدن کسالت بر جسم را دارا هستند. وقوع بیماری در افراد به علل و عواملی هم چون عدم رعایت بهداشت و مراقبت های فردی، سوء مزاج به واسطه عدم اطلاع و رعایت تغذیه سالم، کفاره گناهان، ترفیع درجه معنوی، آزمایش و امتحان و نیز حکمت خاص الهی صورت می گیرد که در میان این عوامل، عوامل سه گانه نخست در حق انبیا و اوصیای الهی (علیهم السلام) ممتنع است؛ اما عوامل سه گانه دوم می تواند عامل قابل قبولی در برخی ابتلایات و گرفتاری های ایشان مثل بیماری و کسالت بدنی و جسمی باشد و محذور عقلی و شرعی نیز در پی ندارد. در عین حال و در پاسخ به سوال دیگر، امام معصوم که از یک طرف دارای علم عظیم به ابدان است و از طرف دیگر، قدرت تصرف در عالم کون و مکان دارد، نیازی به طبیب ندارد؛ چرا که خود طبیب حاذق و طبیب طبیبان است. بنابراین و مطابق با نتایج این تحقیق، اراده خداوند به این تعلق گرفته که امام زمان (علیه السلام) حفظ شود تا در زمان مناسب که تنها خدا می داند، حکومت عدل الهی را بر جهان بگستراند؛ لذا حضرت به یک بیماری مهلک که منجر به از دنیا رفتن ایشان تا قبل از ظهور شود، مبتلا نخواهد شد؛ هر چند ابتلای ایشان به بیماری های عادی و معمولی دور از انتظار عقل و شرع نیست و درمان این گونه بیماری ها نیز به دست علم حضرت و قدرت باطنی و با شفابخشی خداوند متعال متصور است و این مطلب، استبعاد عقلی و شرعی ندارد.

  کلیدواژگان: علم و دانش، ویروس کرونا، امام زمان (علیه السلام)
 • مالک مهدی خلصان* صفحات 157-173

  نتعرض فی هذا البحث إلی النظام السیاسی فی الإسلام والمتمثل فی حاکمیه الله وصلاحیته للتشریع ونتعرض إلی اهم النقاط التی نفترق فیها مع بقیه المذاهب من ناحیه إمتداد حاکمیه النبوه والإمامه إلی المرجعیه الدینیه فی عصر الغیبه لبناء الدوله الإسلامیه والدعوه العالمیه وایضاح النقاط الرییسیه من النص والإجتهاد والعصمه والادله علی ضرورتها تمهیدا لتصدیر الثوره الإسلامیه إلی العالم اجمع.

  کلیدواژگان: النظام، السیاسه، التقنین، الحاکمیه، الاسلام
|
 • Nazifeh Fathi * Pages 11-39

  This article has been done with the aim of investigating the relationship between divine justice in the field of creation and punishment and natural evil and for this purpose, theological views and Islamic philosophy about evil have been researched.The results of the two perspectives studied in this research show that the view of Islamic theologians believes that the system of creation is the best system; The primary villain is criminal and non-criminal; The wisdom of non-criminal evil is for the infallible and some of the saints of God to develop and reach higher levels, and the root of criminal evil is human sin; Therefore, there are two groups of people who are afflicted with evil: those who are angered by God, and those who are afflicted by God to punish them in order to prevent them from being afflicted with the ultimate evil. Natural evils such as floods, earthquakes, and disease are among the criminal evils that have their roots in human sins.The results of the view of Islamic philosophers believe that evil is the absence of the queen of good; Relative and transverse evils are not attributed to the divine will in terms of being evil and defects and non-existent aspects, but it is their aspects of perfection and charity that belong to the divine will; Conflict is one of the inherent features of the material world and a necessity of the causal system, and defects and evils have benefits, including providing the ground for human evolution through enduring hardships and calamities and learning from events.Accordingly, coronary heart disease is a natural evil that, according to the first view, includes criminal evil and its roots go back to human sin; Therefore, the punishment and reward of punishment is based on human behavior that God treats human beings according to his justice; But according to the second view, Corona is a relative and transcendental evil that does not belong to the divine will in terms of being evil.

  Keywords: Divine justice, natural evil, creation, punishment, Islamic theology, philosophy, Corona virus
 • Mohammad Raza Kalan Faribaei * Pages 41-71

  How religious values ​​have dealt with epidemics throughout the history of the world's religions has been a challenge for their followers. The maximum attitude of religions towards life has exacerbated these challenges; But as attitudes have been minimized, the challenges of science in the face of epidemics have increased. The coronavirus was not just a universal disease; Rather, it was the socio-political shock that gave rise to the critique of socio-economic policies, a shock that could bring about fundamental change; Changes similar to the history of Iran may not have experienced. It seems that extracting the strengths and weaknesses of this issue in the field of religions with the approach of defending values ​​can be measured by the "SWAT" model. The important point is that superstition among religious values ​​has always reduced the role of religion in life and has reduced the level of faith of followers of religions. The theory of this issue is closely related to the project of superstition and exaggeration in the process of spreading religion in the religious community.Accordingly, this study seeks to answer the question of how religious concepts and values ​​can be extended in the face of epidemics?In order to answer this question, the results of the research have hypothesized that whenever religions are exaggerated, they have lost their ability to grow in the face of social and natural crises. On the other hand, according to the purpose of this study, which was to play the essential role of religions in the development of human life, is an indicator of the pattern of interaction between religion and science; Therefore, the method used in this research, comparative studies with interdisciplinary method, has made possible the extensive interaction between religion and science.Findings show that the realization of values ​​in the theoretical and practical field is an effective element of religion and science in human life that provides progress in material and spiritual dimensions; Therefore, the usefulness of the idea of ​​the interaction of science and religion for the followers of Islam is the achievement of this article.

  Keywords: religious values, Epidemics, Opportunities, Challenges
 • Hossein Soltan Mohammadi *, Fatemeh Soltan Mohammadi Pages 73-103

  Accordingly, in the present article, with the aim of recognizing the role of divine experiments in human education, an attempt has been made to examine issues such as knowledge of the goals, characteristics, functions and educational effects of divine experiments for human beings and their role in growth, happiness and perfection. They have humanity, to be paid. Divine tests based on the Holy Quran have goals such as identifying the true believers and evaluating their deeds, recognizing the Mujahideen and the patient, determining the best destiny for human beings and strengthening their patience. It also has characteristics such as differentiation in the degree of difficulty of experiments, generality of divine diseases in life, permanence and non-intermittency, and the nature of diseases with the intellectual and social development of human beings and human societies. Other important issues that have been studied in this research are the results and educational functions of divine tests and afflictions, which are examined in cases such as the creation of knowledge and self-knowledge, the evolution of human nature and promotion, the merit of reward and punishment, and the strength of will and motivation. And analyzed.

  Keywords: Divine tests, Afflictions, Educational Functions, Verses, Narrations
 • Farzaneh Abdoli *, Fatemeh Sadat Alavi Pages 105-127

  Coronavirus is a natural, new virus whose origin is little known; But it has affected human life on a large scale in civilization, so far in just a few months of its life it has infected millions, killed hundreds of thousands and disrupted the normal flow of life on earth for humans. Given the wide-ranging effects that the coronavirus has had on human life, research on it is of great importance in terms of its origin, dimensions of impact, and environmental future. In this study, the corona virus has been studied descriptively and in a library and has achieved the following points:Corona is a mysterious phenomenon that has so far infected millions of people and killed hundreds of thousands, has become a pandemic and has become the most important event of the century.So far, three types of civilizations have reacted to Corona; Eastern civilization, Islamic civilization and Western civilization, the first two civilizations, although fundamentally different; But because of the emphasis on morality and spirituality, they have acted responsibly and successfully in the face of Corona.- All current human civilizations, despite their differences and advantages over each other; Even Islamic civilization, in order to act better and be more humane, must answer more questions about their beliefs, thoughts and actions, and in various fields of civilization, it is necessary to reflect and review.

  Keywords: Corona, Human Civilization, Islamic Civilization
 • Ahmad Movahedi * Pages 129-150

  With the global outbreak of coronary heart disease, the question may have arisen in the minds of some Shiites and those who believe in the existence of the Imam of the Age (pbuh) whether he may also suffer from this disease? Also, if he gets sick, do they see a doctor?According to verse 110 of Surah Al-Kahf, along with the generalities of some other verses, it is inferred that the Holy Prophet and the infallible Imams (pbuh) and especially the Imam of the Age (pbuh), with all their existential greatness and infallibility, are human beings of their own kind. Being human and being human and having a body, they have human desires and needs such as illness and boredom on the body.Occurrence of the disease in people due to causes and factors such as lack of health and personal care, bad mood due to lack of information and observance of healthy nutrition, atonement for sins, spiritual promotion, trials and tests, as well as special divine wisdom. Factors, the first three factors are forbidden in the right of the prophets and divine testators (PBUH); But the second three factors can be an acceptable factor in some of their illnesses and troubles, such as illness and physical and mental illness, and there is no intellectual or religious limitation.At the same time, and in answer to another question, the Infallible Imam, who on the one hand has great knowledge of the body and on the other hand has the power to occupy the world of space and place, does not need a doctor; Because he is a skilled physician and a physician.Therefore, and in accordance with the results of this research, God's will is to preserve the Imam of the Age (pbuh) in order to extend the rule of divine justice to the world at the appropriate time, which only God knows; Therefore, he will not suffer from a deadly disease that will lead to his death before his reappearance; However, their suffering from ordinary diseases is not far from the expectation of reason and religion, and the treatment of such diseases is conceivable by the knowledge of the Imam and esoteric power and with the healing of God Almighty, and this matter has no intellectual or religious exception.

  Keywords: Science, Knowledge, Corona virus, Imam Zaman (as)
 • Malek Mehdi Khalsan * Pages 157-173

  In this study, we deal with the political system in Islam, which is represented in the rulership of God and his validity for legislation. On its necessity as a prelude to exporting the Islamic revolution to the whole world.

  Keywords: system, politics, Legalization, governance, İslam
 • Rövşən Əhmədzadə * Pages 180-188

  Allah-təalanın insanlıq üçün qoyduğu qanunlar Qiyamətə qədər öz aktuallığını qoruyacaq. Əziz Peyğəmbərimizin (salləllahu ələyhi və alihi və səlləm) zamanında ümmətin etdiyi günahlar, O Həzrəti narahat etdiyi kimi, bu gün edilən günahlar da Zəmanə Sahibini (əccələllahu təala fərəcəhuşşərif) narahat edir. Bəli, həmin gühanlardan biri də hicabsızlıqdır. Dünyaya yayılan “korona” adlı virusun insanların həyatına təsiri də heç kimə gizli deyil. Biz bu hadisəni bir fürsət sayıb əziz bacılarımıza bəzi nəsihətləri edirik.

  Keywords: İslam, Korona, Qadın, Hicab