فهرست مطالب

تحقیقات اقتصادی - پیاپی 131 (بهار و تابستان 1399)
 • پیاپی 131 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه بزازان*، یعقوب اندایش، عاطفه سادات فراهانی صفحات 267-296

  مطالعه حاضر اثر گردشگری خارجی را بر افزایش تولید بخشی مورد سنجش قرار می‎دهد و کانال‎های تاثیر‎گذاری اقتصادی آن را شناسایی می‎کند. برای این منظور از رویکرد ضریب فزاینده متعارف و رویکرد تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده می‎شود. مزایای استفاده از تحلیل مسیر ساختاری در این است که ضریب فزاینده تولید را تجزیه و کانال‎های اثرگذاری اقتصادی قطب مبدا بر قطب مقصد را به‏طور کامل نشان می‎دهد. به این منظور در این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش‎های مجلس و درآمد کل دریافتی از گردشگران خارجی سال 1390 در غیاب حساب‎های اقماری گردشگری در ایران، به‎عنوان پایه‎‎های آماری استفاده می‎شود. نتایج نشان می‎دهند که درآمد دریافتی از گردشگری خارجی (28.2 هزار میلیارد ریال) منجر به افزایش تولید کل بخش‎‎های اقتصادی به اندازه 62.1 هزار میلیارد ریال شده است و ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد ناشی از یک واحد مخارج گردشگری خارجی برابر 2.31 واحد می‏باشد. افزایش تولید در بخش‎های سایر خدمات، عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و خوابگاه به‎ترتیب 71/13، 66/13، 66/12 درصد از کل اثر تولیدی است. تجزیه ضرایب فزاینده در رویکرد تحلیل مسیر ساختاری نشان می‎دهد که در بخش‎های مرتبط با گردشگری: صنایع غذایی، رستوران، حمل و نقل‎های ریلی، جاده‎ای و هوایی اهمیت مسیرهای مستقیم و بدون‏واسطه بسیار بیشتر از مسیرهای غیرمستقیم است. در سایر بخش‎های مرتبط با گردشگری بالعکس است. افزون بر این، مهم‎ترین بخش‎های واسطه: عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل جاده‎ای، سایر خدمات و کشاورزی می‎باشند که در اثرگذاری درآمد گردشگران خارجی بر اقتصاد ایران نقش به‎سزایی دارند.

  کلیدواژگان: ماتریس حسابداری اجتماعی، گردشگری خارجی، تحلیل مسیر ساختاری
 • مصطفی خواجه حسنی رابری*، جواد شهرکی، محمدنبی شهیکی تاش صفحات 297-320

  صنعت تولید قند و شکر یکی از صنایع آب بر کشور است. این صنعت با تولید فاضلاب های آلوده به مواد آلی و شاخص BOD بالا، یکی از آلاینده ترین صنایع منابع آبی کشور محسوب می شود. در صورتی که قبل از دفع این فاضلاب ها به محیط‏زیست اقدامات لازم جهت تصفیه آن ها صورت نگیرد، این صنعت می تواند هزینه های جانبی بسیاری را به جامعه تحمیل کند. در این راستا این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل اولیه و دوگان SBM، به‎ترتیب کارایی محیط‏زیستی و هزینه های نهایی کاهش BOD را برآورد کرده و سپس برای تخمین مالیات پیگویی با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی به تخمین تابع هزینه های نهایی کاهش غلظت شاخص BOD پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن هستند که به‏طور میانگین کارخانه های فعال در کشور از نظر محیط‏زیستی حدود 40 درصد ناکارآمد عمل می کنند و میانگین قیمت سایه ای تولید هر کیلوگرم BOD در صنعت قند و شکر در حدود 433763 ریال می باشد. افزون بر این ، نتایج حاصل شده از تحلیل رگرسیونی نشان می‎دهند که مالیات پیگویی لازم بر تولید یک کیلوگرم BOD و در نتیجه کاهش غلظت این شاخص تا سطح استاندارد تعیین شده در کشور برای دفع مناسب فاضلاب در چاه های جاذب، آب های سطحی و همچنین زمین های کشاورزی به ترتیب حدود 739366، 739366 و 703069 ریال خواهد بود.

  کلیدواژگان: قیمت سایه ای، مالیات پیگویی، مدل SBM، کارایی محیط‏زیستی
 • محمد رسولی*، حمید ابریشمی، محسن مهرآرا، هما اصفهانیان صفحات 321-345

  آنچه از ادبیات سیاست‫های مالی، پولی قابل برداشت است؛ رفتارهای دو گانه این سیاست‫ها بر پویایی بازار نیروی کار می باشد. به عبارتی پیامد مشخصی در صورت اجرای این سیاست‫ها در بازار نیروی کار قابل تصور نیست. در نتیجه با استفاده از مدل های پویا مبتنی بر بیزین (TVP-DMA و TVP-FAVAR)، سعی در تعیین نحوه اثرگذاری این سیاست‫ها بر متغیر نرخ بیکاری در طی زمان خواهیم نمود. بازه زمانی داده های فصلی بازه سال‫های 1:1370- 4:1397 می باشد.براساس نتایج TVP-DMA، نرخ رشد مخارج عمرانی در 92 دوره (از کل 112 دوره) تاثیر معناداری بر بیکاری داشته و مهم‫ترین عامل در ایجاد تغییرات این متغیر است. بر اساس نتایج TVP-DMA سیاست مالی (مخارج بخش عمرانی و جاری دولت، کل درآمدهای مالیاتی)؛ نسبت به سیاست‫های پولی (تغییر پایه پولی و حجم نقدینگی و نرخ ارز)، اثرگذاری بیشتری بر نرخ بیکاری داشته اند. نتایج TVP-FAVAR، بیانگر آن است که تمامی متغیرهای موثر بر بیکاری در بلندمدت موجب افزایش بیکاری شده اند. به عبارتی سیاست‫های اجرایی توانایی کاهش بیکاری را نداشته اند، ناسازگاری زمانی در اجرای سیاست‫ها و عدم توسعه در زیرساخت های بازار نیروی کار را، می توان از دلایل عدم اثرگذاری این متغیرها دانست. ارتباط مثبت مابین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیز بر اساس نتایج تحقیق گواهی بر پدیده رکود تورمی در کشور می‏باشد.

  کلیدواژگان: بیکاری، سیاست پولی، سیاست مالی، TVP-FAVAR
 • شهریار زروکی*، آرمان یوسفی بارفروشی، اکرم مقدسی سدهی صفحات 347-372

  طی چند دهه اخیر، اقتصاد ایران به دلایل متعددی درگیر معضلاتی همچون کسری بودجه و تورم دو رقمی است که بر اساس ادبیات نظری و شواهد تجربی رابطه ای دوطرفه بین این دو عامل وجود دارد. در مطالعه حاضر بر تحلیل اثر تورم بر کسری بودجه تمرکز شده است که در ادبیات اقتصاد به اثر تانزی معروف است. در راستای چنین رابطه ایی این امکان وجود دارد که افزایش‎ها و کاهش‎ها در تورم اثر متفاوتی بر کسری بودجه دولت (کل و ترکیب آن) بگذارد. بدین منظور، پژوهش حاضر، ضمن آزمون اثر تانزی در اقتصاد ایران، فرض نامتقارنی اثر تورم را بر کسری بودجه (کل و عملیاتی و سرمایه‎ای) در دوره 1369:1 تا 1397:2 مورد بررسی قرار داده است. جهت تحلیل و برآورد رابطه ی نامتقارن، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است که اولین بار توسط شین و همکاران (2014) به منظور تحلیل رابطه نامتقارن، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می‎دهد که در بلندمدت، افزایش‎ها و کاهش ها در تورم اثر معکوسی بر کسری بودجه کل و عملیاتی دارد که نشان دهنده وجود اثر پاتینکین در اقتصاد ایران است. همچنین اثرهای تانزی و پاتینکین در رابطه با کسری بودجه سرمایه‎ای یافت نشده است. علاوه بر این، تورم اثری غیرخطی بر کسری بودجه کل و عملیاتی داشته است. همچنین درآمد نفتی دولت به ترتیب اثر معکوس، مستقیم و معکوس بر کسری بودجه کل، عملیاتی و سرمایه‎ای دارد.

  کلیدواژگان: اثر تانزی، اثر پاتینکین، تورم، کسری بودجه، ایران
 • نورالدین شریفی*، فاطمه نجاری صفحات 373-388

  جدول‏های داده-ستانده اطلاعات مفیدی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها به‏دست می‏دهد. علاوه براین، جدول داده-ستانده جهانی، امکان بررسی همزمان جایگاه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف در عرصه جهانی را فراهم می‏سازند. کمیسیون اروپا اقدام به تهیه جدول داده-ستانده جهانی به تفکیک 27 کشور عضو این اتحادیه، 16 کشور غیر اروپایی مطرح جهان و سایر نقاط دنیا از سال 1995 تا 2014 نموده است. به‏دلیل تجمیع داد و ستد بخش‏های اقتصادی ایران با سایر نقاط دنیا، امکان بررسی جایگاه ایران در جدول جهانی و از آن مهم‫تر بررسی اثرات متقابل سیاست‫های اقتصادی ایران و کشورهای جهان بر بخش‏های اقتصادی یکدیگر وجود ندارد. این مقاله در پی جدا سازی جدول داده-ستانده ایران به عنوان چهل و چهارمین کشور در جدول داده-ستانده جهانی می‏باشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول آماری داده-ستانده سال 1390 ایران و جدول داده-ستانده جهانی برای سال 2011 تامین می‏گردد. به این ترتیب، زمینه بررسی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و بررسی سیاست‫های داخلی بر بخش‏های اقتصادی دیگر کشورها و سیاست‫های اقتصادی دیگر کشورها بر بخش‏های اقتصادی ایران فراهم شده است.

  کلیدواژگان: سیاست‫های اقتصادی ایران، جدول داده - ستانده بین‏المللی، جدول داده-ستانده ایران، مطالعات بین‏المللی، ایران
 • سعید فلاح پور، علی سوری، مصطفی گرگانی* صفحات 389-409

  خلق نقدینگی یکی از نقش هایی است که بانک ها در قالب تیوری واسطه گری مالی ایفا می کنند و مولفه های آن به‏طور نظری با اقتصاد در ارتباط هستند. در این مطالعه با استفاده از روش برگر و باومن (2009)، که شاخصی را برای اندازه گیری خلق نقدینگی معرفی کرده است و به کارگیری روش داده های پنل نامتوازن، خلق نقدینگی 21 بانک ایرانی پذیرفته شده در بازار سرمایه به صورت سالانه از سال 1385 تا 1397 مورد محاسبه قرار گرفته و اثر تحریم های اقتصادی و همچنین تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک های ایرانی بازبینی شده است. نتایج نشان دهنده اثرات منفی و معنادار تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک ها می باشد. همچنین نشان داده شده است که تکانه های قیمت نفت دارای اثرات منفی مستقیم بر خلق نقدینگی درون ترازنامه و نیز خلق نقدینگی کل می باشند. تحریم های اقتصادی نیز دارای اثرات منفی بر خلق نقدینگی هستند و اثرات منفی تکانه های قیمت نفت را تشدید می کنند. نتایج این مطالعه، کاربردهای سیاستی خوبی را برای سیاست گذاران پولی فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: تکانه های قیمت نفت، تحریم های اقتصادی، خلق نقدینگی، روش GMM سیستمی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • زهرا مژده، امیر منصور طهرانچیان*، احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی صفحات 411-436

  در پژوهش حاضر با استفاده از داده‏های تابلویی 138 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (1379-1396) و روش تحلیل مولفه اصلی، شاخص ترکیبی سلامت مالی محاسبه شده، سپس تاثیر سلامت مالی بر بقای بنگاه ها در بازار صادراتی در چارچوب نظریه بنگاه های ناهمگن با روش تحلیل بقای انعطاف پذیر، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای مالی یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی بنگاه ها بوده و  افزایش سلامت مالی به ‏عبارتی کاهش محدودیت مالی آن ها احتمال خروج از بازار صادراتی را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: صادرات، سلامت مالی، بنگاه های ناهمگن، تحلیل بقای انعطاف پذیر
 • سیاب ممی پور*، فرزانه گودرزی صفحات 437-462

  به دلیل اهمیت بالای مسیله پایداری مالی دولت در اقتصاد و تاثیر آن بر رشد و ثبات اقتصادی، در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوییچینگ، وضعیت پایداری یا ناپایداری مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1396-1352 مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های ریشه واحد خطی و غیرخطی، در طی دوره زمانی مورد بررسی، وضعیت مالی دولت در حالت ناپایدار قرار دارد و تفکیک دوره زمانی به رژیم های مختلف اعم از دوره های پرنوسان و کم نوسان، تاثیری بر نتایج به‏دست آمده ندارد و همواره سیاست مالی دولت، وضعیت ناپایدار را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، افزایش بدهی دولت در یک مقطع زمانی معین، در طی زمان از بین نرفته و روی بدهی‫های سال‫های آتی انباشت شده است و سیاست‫های مالی دولت بدون توجه به جبران بدهی‫های انباشت شده، سیاست انبساطی سمت مخارج یا هزینه ای را افزایش داده است.  بنابراین توجه جدی به این مساله و تدوین سیاست مالی به ویژه بودجه ریزی و تقویت راه های بازپرداخت بدهی های دولتی در بلندمدت برای دستیابی به وضعیت پایداری مالی از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است و انتظار می رود بدون توجه به این ملاحظات، اقتصاد ایران همواره از انباشت بدهی های دولت در طی زمان رنج ببرد و دولت های آینده به جای سیاست گذاری مالی در جهت اهداف و برنامه های پیش رو، به ناچار با مشکلات و مسایل انباشت شده گذشته در قالب بدهی های هنگفت مواجه شوند.

  کلیدواژگان: پایداری مالی، بدهی دولت، ریشه واحد غیرخطی، مدل مارکف سوئیچینگ، ایران
 • ناصر یارمحمدیان*، صبا گودرزی، نعمت الله اکبری صفحات 463-482

  شهرداری‏ها به منظور تامین مالی خدمات عمومی محلی از چهار شیوه کلی که شامل اخذ بهای خدمات محلی، اخذ مالیات‏های محلی، عوارض توام با مالیات و کمک‏های دولت مرکزی به دولت‏های محلی است، استفاده می‏کنند. در ایران با تصویب قوانینی چون قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخش عمده‫ای از درآمد شهرداری‏ها از محل عوارض توام با مالیات تامین می‏شود. توزیع عوارض توام با مالیات در ایران به‏صورتی است که ممکن است متضمن نوع خاصی از توهم مالی شود که به آن اثر کاغذ چسبنده گفته می‏شود. هدف این پژوهش بررسی وجود اثر کاغذ چسبنده در عوارض متمرکز توام با مالیات بر ارزش افزوده (موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده) در شهرهای ایران، است. برای این منظور از یک مدل رگرسیون با متغیرهای موهومی استفاده شده است و ضرایب اثر کاغذ چسبنده برای دسته‏های مختلف شهرداری‏ها به‏دست آمده است. مطابق با نتایج، اثر کاغذ چسبنده در عوارض متمرکز شهرداری‏ها وجود ندارد. با این حال، چسبندگی مخارج به استثنای شهرداری کلان شهرها، به نحوی است که هرچه شهرها بزرگ‏تر می‏شوند ضریب آنها کاهش می‏یابد.

  کلیدواژگان: توهم مالی، اثر کاغذ چسبنده، عوارض توام با مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، ایران
 • ساناز یونس پور*، سید کمیل طیبی صفحات 483-509

  تجارت درون صنعت، صادرات و واردات همزمان کالاها و خدماتی است که در یک یا چند گروه صنعتی مشابه دسته ‏بندی شده اند. تجارت درون صنعت به دو بخش تجارت درون صنعت افقی و عمودی تفکیک می شود که به ترتیب با تجارت محصولات در یک کیفیت مشابه و دیگری با کیفیت‏های متفاوت تعریف می شوند. این نوع تجارت در کالاهای تمام شده که بستگی به هزینه های حمل و نقل، تجارت فصلی و حتی تنوع محصول دارد، نسبت به تجارت بین صنعت به‏دلیل رقابت در کیفیت و ارزش افزوده بالاتر، بیشتر تحت فشارهای کمتری از ناحیه کنترل تجاری، سیاسی و تهدیدهای زیست محیطی قرار می گیرد. بر این اساس سهم کشورهای توسعه یافته در تجارت درون صنعت در محصولات نهایی و صنایع کارخانه ای بالاتر است که عامل کنترل کننده ای برای محیط‏زیست محسوب می شود. هدف از این مقاله، بررسی اندازه و تعیین نوع تجارت متقابل میان ایران و شرکای تجاری منتخب همسایه، شرق آسیا و تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا و شناسایی رابطه زیست محیطی آن براساس اندازه گیریشاخص های مهم گروبل- لوید، فونتان و فردنبرگ و شاخص اظهر و الیوت برای دوره زمانی (2015-2001) می‏باشد. براساس نتایج به دست آمده، سهم قابل ملاحظه ای از تجارت درون صنعت متقابل ایران و کشورهای منتخب به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد، که نشان می‏دهد فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده و با توجه به شاخص اظهر و الیوت، سهم عمده تجارت درون صنعت از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است. در نتیجه، با توجه به یافته های به‏دست آمده، ماهیت روابط تجاری ایران با شرکای تجاری منتخب بیانگر همراه نبودن بخش تجارت خارجی ایران با حفظ و بهبود کیفیت محیط‏زیست کشور بوده است. در مقابل تکیه بر استراتژی گسترش تجارت درون صنعتی به بهبود کیفیت محیط‏زیست کمک می کند.

  کلیدواژگان: تجارت درون صنعت عمودی، تجارت درون صنعت افقی، شاخص گروبل - لوید، شاخص فونتان-فردنبرگ- پریدی، شاخص اظهر - الیوت، کیفیت محیط‏زیست
|
 • fatemeh bazzazan *, yaghoub Andayesh, Atefeh Farahani Pages 267-296

  This study measures the impact of foreign tourism revenue on sectoral output growth and identifying its channels of economic impacts. For this purpose output multipliers and structural path analysis approaches in the social accounting matrix framework are employed. The most advantage of the structural path analysis is that provides a detailed technique of decomposing output multipliers and identifying a full network of path of economic influence from the origin sector to its ultimate destination. For this purpose main data bases are: the 2011 SAM of Parliament Research Center of Iran and the foreign inbound tourism revenue in 2017 in the absence of tourism satellite accounts in Iran.Results show foreign tourism revenue (28.2 thousands billion rials) has led to increased output of all economic sectors (62.1thousands billion rials), and total output multiplier is 2.31 unit, in which other services, wholesale and retail, and hotel sectors have received 13.71, 13.66, and 12.66 percent of the total output effects, respectively. The decomposition of output multiplier and structural path analysis results revealed that food, restaurant, road, rail and air transportation have the most direct paths and vice versa for the other related tourism sectors. Moreover, wholesale and retail, agriculture, road transportation, and other services play a significant role in influencing foreign tourists' incomes on the Iranian economy.

  Keywords: Foreign tourism, Social accounting matrix, structural path analysis
 • Mostafa Khajehhasani *, Javad Shahraki, MohammadNabi Shahiki Tash Pages 297-320

  The Sugar industry is one of the highest water-consuming industries and due to organic matter contaminations and high BOD index of its wastewater, it is one of the most water-polluting industries. It imposes costly externalities to society. This survey aimed first to assess environmental efficiency and marginal abatement costs of BOD and then to estimate marginal abatement cost function and calculate pigovian tax using regression analysis. The results show in order to be in compliance with Iran’s national standard level of BODC, appropriate required pigouvian tax per kilogram of BOD for appropriate wastewater disposal to absorbent wells, surface waters and farmlands are respectively 739366, 739366 and 703069 Rials.

  Keywords: Shadow Price, Pigouvian tax, SBM Model, Environmental Efficiency
 • Mohammad Rasouli *, Hamid Abrishami, Mohsen Mehrara, Homa Esfahanian Pages 321-345

  The literature has addressed the interaction and dual behaviors of fiscal and monetary policy on the labor market. Generally, if these policies are implemented in the labor market, it is not possible to have a specific outcome. In this study using the dynamic Bayesian models (TVP-FAVAR, TVP-DMA) we try to determine how these policies affect unemployment rate for The quarterly data during the period 1991Q1 - 2018Q4. According to TVP-DMA results, the growth rate of government construction expenditures has been one of the most important factor that affect unemployment rate changes significantly during 92 periods(out of 112 periods). Based on results of TVP-DMA model, fiscal policy such as Current and construction government expenditures and total tax revenues have had a greater impact on the unemployment rate than monetary policies; changes in the monetary base and the amount of liquidity and exchange rates. The result, based on TVP-FAVAR model, reflect that all variables affecting unemployment have positive effect on this variable in the long run. In other words, executive policies have not been able to reduce unemployment. The time inconsistencies in the implementation of policies and lack of development in labor market infrastructure can be considered as reasons for the ineffectiveness of these variables. Clearly, the positive relationship between unemployment rate and economic growth shows phenomenon of stagflation in the country.

  Keywords: Unemployment, monetary policy, financial policy, TVP-FAVAR
 • Shahryar Zaroki *, Arman Yousefi Barfurushi, Akram Moghadasi Sedehi Pages 347-372

  Iran's economy has been overwhelmed by problems such as budget deficit and chronic inflation in recent decades, which based on theoretical literature and experimental evidence, a bilateral relationship exists between these two factors. This study assesses the impact of inflation on the budget deficit, known as Tanzi effect. Due to this relationship, it is possible that increases and decreases in inflation have different impacts on government deficit (total and mixed). This study examines the asymmetric effect of inflation on budget deficit (total, operating, and capital) from 1190:2 to 2018:3, and testing the Tanzi effect in the meantime. To analyze and estimate the asymmetric relationship, a Nonlinear Autoregressive Distributed Lag has been used, which first used by Shin et al. (2014) to analyze an asymmetric relationship. The results show that increases and decreases in inflation have an indirect effect on the total and operating budget deficits in the long run, which indicates the Patinkin effect in Iran's economy. In addition, Tanzi and Patinkin effects have not been found in the capital budget deficit. Moreover, findings indicate that inflation has had a non-linear (asymmetric) effect on the total and operating budget deficits. Furthermore, government oil revenue has indirect effect on the total budget, direct one on the operational budget, and indirect one on the capital budget.

  Keywords: Tanzi Effect, Patinkin Effect, Inflation, budget deficit, Iran
 • Nooraddin Sharify *, Fatemeh Najari Pages 373-388

  The input-output tables provide useful information regarding the economic and social situations of countries. The world input-output database (WIOD) enables simultaneous comparison of economic and social situations of countries worldwide. The Europe Commission has provided the WIOD for 27 members of the commission, 16 large non-Europe countries and rest of the world from 1995 to 2014. The input-output of the economic sectors of Iran are aggregated with those of the rest of the world. Hence, it is not possible to study the situation of Iran in the world table. In addition, it is not possible to examine the reciprocal effects of the economic policy of Iran or other countries on production sectors of each other properly. To this end, the Iran input-output table for the year 2011 is highlighted, where, in the same year, Iran stood 44th in WIOD. Thus, in addition the new table allows the researcher to study the situation of Iran in the world economy, it make possible to reveal the effect of internal policy on economic sectors of other countries and vice versa.

  Keywords: Iran’s Economic Policy, International Input-Output Table, Input-Output Table of Iran, International Studies, Input-Output, Iran
 • Saied Falahpor, Ali Souri, Mostafa Gorgani * Pages 389-409

  Liquidity Creation is one of the roles that banks play in the theory of financial intermediation, and its components are theoretically related to the economy. In this study, using the methodology of Berger and Bouwman (2009) to compute banks' liquidity creation, we examine the impact of economic sanctions, as well as oil price shocks on the liquidity creation of Iranian banks. Using annual unbalanced panel data and systematic GMM method, the results show the negative and significant effects of oil price shocks on banks' liquidity creation. It has also been shown that oil price shocks have a direct negative effect on liquidity creation within the balance sheet as well as the total liquidity creation. Economic sanctions also hurt liquidity creation and exacerbate the negative effects of oil price shocks. The results of this study provide good policy applications for monetary policymakers.

  Keywords: Oil Price Shocks, economic sanctions, Liquidity creation, System GMM
 • Zahra Mojdeh, Amirmansour Tehranchian *, Ahmad Jafari Samimi, Saeed Rasekhi Pages 411-436

  This paper examines the impact of financial health on firms’ survival in export market based on heterogeneous firm hypothesis by using data of 138 companies in Tehran Stock Exchange during the 1379-1396. Initially, for determining financial health index, principal component analysis is used and then, by using flexible survival analysis, the effect of financial health on firm survival in export market is tested. The results show that financial variables are one of the Heterogeneous factors among firms and increase of financial health (decrease of financial constraint) reduces the possibility of exit from export market.

  Keywords: Export, Financial Health, Firm Heterogeneity, Flexible Survival Analysis
 • Siab Mamipour *, Farzaneh Godarzi Pages 437-462

  Because of the importance of the state of financial stability in the economy and its impact on economic growth, we tried to test the fiscal sustainability in Iran by using the nonlinear Markov Switching unit root test from 1973 to 2017. The results obtained from the linear and nonlinear unit root tests show that the fiscal state is unstable in two different regimes entitled high and low fluctuations, and the fiscal policy during the studied period has been experienced an unstable situation. In other words, increasing government debt at a given period has not declined over time and has accumulated in the coming years, and government fiscal policies, regardless of accumulated debt compensation, expands spending policies. Therefore, serious consideration of this issue and formulation of fiscal policy, especially budgeting and strengthening of long-term government debt repayment paths to achieve financial sustainability status, is one of the policy recommendations of this paper for economic planners and decision-makers in Iran. Also, it is expected that, regardless of these considerations, the Iranian economy has always suffered from the accumulation of government debts over time.

  Keywords: Fiscal Policy Sustainability, Government Debt, Nonlinear Unit Root, Markov Switching Model, Iran
 • Nasser Yarmohamadian *, Saba Gudarzi, Nemat Akbari Pages 463-482

  Municipalities use three kind of resource including toll, local tax, sharing tax revenue and intergovernmental transfers. By acting laws such as Value Added Tax law, major revenue of municipalities is financed from sharing tax revenue associated with VAT. Distributing sharing tax revenue associated with VAT is in a way that involves sum kind of fiscal illusion that is called flypaper effect. This paper is trying to test flypaper effect in concentrated sharing tax revenue associated with VAT (adapted in Note (2), Article (39) VAT law) in cities of Iran. For this purpose, a regression model with dummy variables is used and flypaper effect coefficient is estimated separately for municipalities with different grades. Results show there is no flypaper effect in concentrated sharing tax revenue for none of municipalities; however, flypaper effect coefficient for metropolitans and small towns are larger than other municipalities. It could be a basis for choosing the intergovernmental grants methods for different municipalities.

  Keywords: Fiscal Illusion, Flypaper Effect, Sharing Tax Revenue, Value Added Tax, Iran
 • Sanaz Younespour *, Seyed Komail Tayebi Pages 483-509

  Intra-industry trade (IIT) in final goods, which depends on transport costs, seasonal trade and even product diversification, is often subject to lower pressures from commercial, political and control levels due to competition in industry for higher quality and higher value added, which is a controlling factor for the environment. The purpose of this article is to determine the type of cross-trade between Iran and selected trading partners and to identify its environmental impact. For this purpose, the different types of Iran’s IIT with its selected trading partners were calculated based on the Globel-Lloyd (GL), Fontan, Friedenberg and Peridy (FFP) and the Azhar and Eliot (AE) indexes over the period (2001-2015). Emprical Results show that a significant share of intra-industry trade between Iran and selected countries (including neighbours, countries from East Asia and Europe) relies on vertical intra-industry trade, indicating that there is little competitive pressure on Iranian tradable goods. According to Azhar and Eliot's index, the major share of intra-industry trade is made from low quality goods. Hence, choosing such a trade strategy has not led to improvement of Iran's environmental quality. The implication of the empirical findings figures out the policy of IIT flows expansion in order to preserve the quality of the country’s environment.

  Keywords: Vertical Intra-Industry Trade, Horizontal Intra-Industry Trade, Globel-Lloyd Index, Fontagn-Friedenberg-Peridy Index, Azhar-Elliott Index, Environmental quality