فهرست مطالب

 • پیاپی 8 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدتقی اسلامی* صفحات 5-21

  در بسیاری از منابع و متون اخلاق مدیریت و سازمان بر مفهوم «مسئولیت اجتماعی سازمان» تکیه و تاکید شده است و از نظر بسیاری ، آموزش و ترویج این مفهوم ، هم می تواند مشکلات رفتاری و ساختاری سازمان را برطرف کند و هم می تواند قدرت پاسخ گویی سازمان را در مقابل شکایات مردم و نظارت های مقامات و سازمان های نظارت کننده افزایش و ارتقاء بخشد. البته ، بر سر کارآمدی و فواید به کارگیری این تعبیر و مفهوم اتفاق نظر وجود ندارد. سرسخت ترین مخالف به کارگیری این مفهوم ، میلتون فریدمن - از تاثیرگذارترین اقتصاددان معاصر - است. این مقاله ، به تبیین و نقد دیدگاه فریدمن درباره «مسئولیت اجتماعی سازمان» اختصاص یافته است. در این راستا و برای فهم دقیق دیدگاه فریدمن ، با استفاده از روش توصیفی و با استناد به مصاحبه مجله نیویورک تایمز با او - به تبیین و تحلیل نقطه نظرات او در این باره پرداخته شده و در ادامه ، و در مقام نقد - با بهره گیری از روش تفسیری۔انتقادی و با رویکردی کارکردگرایانه و نه مبنا گرایانه - این نتیجه حاصل شده است که جدا از نقدهای وارد بر مبانی لیبرالیستی فریدمن و نقدهایی که بر بعضی انگیزه خوانی ها ، خلط مبحث ها و سوگیری های او می توان وارد کرد ، تاکیدات او بر حذف نظارت های بیرونی و آمرانه ، تا اندازه ای قابل فهم و از نظر اخلاقی قابل تایید است ، ولی اصرار او بر حذف کلی این نظارت ها ، به توقع خود نظارتی یا نظارت درونی سازمان ها بر خود ، غیر واقع بینانه است.

  کلیدواژگان: مسئولیت اخلاقی سازمان، مسئولیت اجتماعی سازمان، اخلاق مدیریت، اخلاق کسب و کار، میلتون فریدمن
 • منا موسوی* صفحات 23-41

  رابرت مری هیو آدامز - فیلسوف اخلاق معاصر - نظریه ای وجودشناختی درباره خوبی ارایه کرده که به «نظریه شباهت با خدا» شناخته می شود. خوبی مد نظر آدامز ، نوعی خوبی ذاتی است که از آن به «علو» ، تعبیر می کند. با این حال ، حوزه نظریه پردازی آدامز هم خوبی اخلاقی و به تعبیر او «علو اخلاقی» را شامل می شود و هم آن دسته از خوبی های ذاتی غیر مرتبط با اخلاق ، مانند خوبی های زیبایی شناختی را دربر می گیرد. به اعتقاد آدامز ، خداوند ، خوب برتر و مصداق تام و کامل خوبی است و خوبی امور دیگر ناشی از شباهت آنها با خداوند است. بنا براین ، «خوبی» یا به تعبیرآدامز ، «عالی  بودن» هر چیزی بستگی به شباهت آن با خداوند دارد. حکمت صدرایی - بر اساس آموزه تشکیک وجود - بالاترین مرتبه وجود ، یعنی ذات حق را دارای بالاترین خیر می داند و خیر بودن مراتب دیگر را به میزان نزدیکی شان به ذات خداوند ارزیابی می کند. آدامز ، گر چه تبیینی الهیاتی برای غایت اخلاق ارایه می دهد ، اما نظریه او در پاسخ به مبنای بنیادین غیر الهیاتی در اخلاق ، برای رهایی از اشکال خودسرانگی ، ناکام مانده است. در این مقاله، ضمن مقایسه «نظریه متافیزیکی آدامز» در باب ارزش با «نظریه مراتب وجود» در فلسفه صدرایی، تلاش می کنیم برخی نواقص این نظریه را بر اساس تفکر موجود در فلسفه اسلامی برطرف سازیم.

  کلیدواژگان: رابرت آدامز، رابطه اخلاق و دین، نظریه متافیزیکی آدامز، آموزه تشکیک وجود، خوبی، ارزش
 • محمدصالح مازنی*، هادی صادقی صفحات 43-68
  بحث حسن  و قبح از مسایل مهم کلام ، فلسفه و اصول فقه است. از طرفی دیگر ، قضاوت درباره نیکویی و بدی ، به متغیرهایی نظیر «قصد فاعل» وابسته است. یکی از مسایل مورد کنکاش فقیهان اصولی و فیلسوفان اخلاق ، بررسی نقش قصد در ارزش عمل و حسن  و قبح افعال است. در این میان ، اندیشه های ملا محمد کاظم خراسانی (آخوند خراسانی) ، درباره تاثیر قصد بر حسن  و قبح افعال از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مقاله با روش تحقیقی۔ توصیفی ، ضمن مفهوم پردازی حسن  و قبح و تبیین دیدگاه های مختلف درباره معنای آنها ، نظر فقیه و اصولی بزرگ ، آخوند خراسانی درباره نقش قصد در حسن  و قبح اخلاقی تحلیل شده است. از نظر آخوند خراسانی ، « حسن  و قبح» همان ملایمت و منافرت فعل با قوه عاقله است. به این معنا که هر عملی که مورد تایید عقل باشد ، ملایم و اگر عقل آن را تایید نکند ، مورد تنفر است. قصد فاعل نیز یکی از معیارهای ملایمت و منافرت با عقل است. بدین ترتیب ، قصد خوب ، حسن فاعلی دارد ، چنان که قصد بد قبح فاعلی دارد ، یعنی عقل اراده انجام افعال قبیح را نمی پسندد و به قبح آن حکم می کند و به تبع قبح نیت عمل نیز قبیح شمرده می شود.
  کلیدواژگان: قصد، حسن اخلاقی، حسن فاعلی، حسن فعلی، اثر قصد جاهل، اثر قصد متجری، اثر قصد بر حسن و قبح
 • محمد سلیمی*، علیرضا آل بویه، فاطمه جمشیدی صفحات 69-88
  فناوری جزء لاینفک زندگی امروز است که در شکل گیری فرهنگ جوامع و تغییر سبک زندگی انسان ها نقش به سزایی دارد. فرهنگ اخلاق محور یا سبک زیستن اخلاقی همواره از خاستگاه های بشر بوده که تاثیر فناوری برآن قابل توجه است. یکی از زیرساخت های موثر در تحقق زیست اخلاقی ، فناوری و بهره گیری از آن در مدیریت بخش عمومی جامعه است. استفاده از فناوری در طراحی و ارایه زیرساخت های لازم ، می تواند موجب از بین رفتن زمینه مواجهه با تعارضات و چالش های اخلاقی و در نتیجه ، به حداقل رسیدن هزینه های اخلاقی عمل کردن در سطح جامعه شود. در این مقاله ، فرض بر این است که کاربست فناوری با طراحی و ملاحظاتی خاص ، موجب تغییر وضعیت فردی و اجتماعی افراد در سطح جامعه می شود؛ به گونه ای که زمینه قرارگرفتن در موقعیت هایی که ممکن است به عمل غیر اخلاقی بیانجامد ، به حداقل برسد. از این رو ، در این مقاله به دنبال تبیین و تحلیل این مسئله هستیم که طراحی و کاربست فناوری چگونه می تواند موجب بروز و ظهور رفتارها و اعمال اخلاقی و ارتقای سطح اخلاق در جامعه شود.
  کلیدواژگان: زیست اخلاقی، فناوری، فناوری و زیست اخلاقی، طراحی فناوری، عمل غیر اخلاقی
 • مسعود صادقی* صفحات 89-109
  «تواضع» یکی از فضایل تا حدی مغفول در دوران جدید است. بر همین مبنا ، در نوشتار پیش رو تعاریف متنوع و نسبتا پراکنده از این فضیلت به اجمال بیان و بررسی شده و در نهایت ، نقد و بررسی سه رویکرد اصلی و متفاوت به تواضع، محور کار قرار گرفته است. رویکرد ارسطو به عنوان نماینده تمام و کمال دوران باستان ، بر عدم فضیلت انگاری «تواضع» تکیه دارد. در رویکرد قدیس آگوستین به عنوان نماینده برجسته متفکران قرون وسطی نه تنها تواضع به مثابه یک فضیلت ، بلکه به عنوان مبنایی ترین فضیلت در زیست انسانی و ایمانی معرفی می شود. جولیا درایور - فیلسوف معاصر - با نگرشی کاملا متفاوت ، تواضع حقیقی را مستلزم نقص معرفتی و بی خبری نسبی از خود می داند. جمع بندی و پیشنهاد نوآورانه مقاله حاضر این است که «تواضع» در سه سطح رفتاری یا بیرونی ، روحی یا درونی و وجودی تعریف شود تا از این گذرگاه دست کم برخی از چالش های موجود در ارایه تبیین و تعریفی دقیق از تواضع مرتفع شود.
  کلیدواژگان: تواضع، اخلاق، فضیلت، ارسطو، سنت آگوستین، جولیا درایور
 • کبری هواسی*، محمدجواد فلاح صفحات 111-131

  در منابع حدیثی «حسد» به عنوان تخریب کننده و از بین برنده ایمان معرفی شده است. این نگرش بر خواسته از متون دینی ، ضمن آن که رابطه معنادار مسایل اخلاقی با مسایل اعتقادی و حوزه باورها را نشان می‎دهد ، به عنوان یکی از ظرفیت های اساسی در اصلاح و بهبود عملکرد اخلاقی افراد - به  ویژه دوری از رذیله حسد - به شمار آمده است. در این مقاله - به روش توصیفی - تحلیلی - به تاثیرگذاری این دو حوزه حایز اهمیت پرداخته شده است؛ یکی ساحت شناختی و دیگری ساحت عاطفی و گرایشی. با توجه به این که مولفه‎های شکل دهنده ایمان دو عنصر باور قلبی و معرفت شناختی است ، «حسد» به عنوان یک رذیله درونی با تاثیر در این دو ساحت معرفتی و عاطفی انسان ، زمینه تخریب و نابودی ایمان را فراهم می آورد. ویژگی حسد که بیانگر اختلال در حوزه عقیده و باور اعتقادی افراد از یک‎سو و بیماری قلبی و روحی افراد از دیگرسوست ، می‎تواند به کاهش و فرسایش ایمان اعتقادی و قلبی افراد بیانجامد. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که مبتنی بر معارف قرآنی وحدیثی ، این رذیله اخلاقی با سه شاخصه شناختی و سه شاخصه عاطفی ، زمینه های تخریب ایمان را در انسان فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: اخلاق ایمانی، تاثیر اخلاقی حسد، تخریب ایمان، رذیله حسد، اخلاق اسلامی
|
 • M.T.Eslami* Pages 5-21

  The “social responsibility of organizations” figures prominently in many sources of management and organization ethics, and for many, this might solve behavioral and structural problems of organizations, as it might enhance its accountability to people’s complaints and higher supervisions. There is no consensus, however, over the efficiency and advantages of this concept. The most adamant opponent of the notion is Milton Friedman—a highly influential contemporary economist. This paper is devoted to an account and critique of Friedman’s view of the “social responsibility of organizations.” In order to have a more precise understanding of Friedman’s view, I deploy the descriptive method and draw on his interview with New York Times to account for his views, and then I begin my criticism by deploying the exegetical-critical method with a functionalist, rather than a foundationalist, approach. I conclude that, regardless of objections to Friedman’s liberalist foundations and critiques of certain motivations, confusions, and biases, it might be pointed out that his emphasis on elimination of external authoritative supervisions is understandable and acceptable to some extent, but his insistence on total elimination of such supervisions on the expectation of self-supervision or internal super-vision is not realistic.

  Keywords: Social responsibility of organizations, moral responsibility of organizations, management ethics, business ethics, organizational ethics, Milton Friedman
 • Mona Mosavi* Pages 23-41

  Robert Merrihew Adams‒the contemporary moral philosopher‒has offered an ontological theory of goodness known as the “theory of resemblance.” By “goodness” he means to refer to a kind of intrinsic goodness which he calls “excellence.” Nevertheless, Adams’s theory includes both moral goodness (in his own terms, “moral excellence”) and the intrinsic goodness which is irrelevant to morality, such as aesthetic goodness. In his view, God is the highest good and the most perfect instance of goodness, and the goodness of other things arises from their resemblance to God. On this account, “goodness,” or in Adams’s words, “excellence” of something depends on its resemblance to God. Ṣadrā’s philosophy introduces the theory of existential gradation (tashkīk) to establish the highest degree of goodness for the highest degree of existence‒that is, God. In his view, other degrees of existence count as good to the extent of their closeness to God’s essence. Although Adams provides a theological account of the moral end, in response to the fundamental non-theological ground of morality, his theory has failed to evade the problem of arbitrariness. In this paper, I compare Adams’s resemblance theory with the theory of existential gradation in Ṣadrāean philosophy, and then improve some flaws of the resemblance theory in terms of the Islamic philosophical account.

  Keywords: Robert Adams, relation between morality, religion, resemblance theory, theory of existential gradation, goodness, value
 • Mohammadsaleh Mazani *, Hadi Sadeqi Pages 43-68
  The problem of goodness and badness is an important problem in theology, philosophy, and principles of jurisprudence (uṣūl al-fiqh). Moreover, judgment of goodness and badness depends on variables such as the “agent’s intention.” One problem with which both Muslim jurists and moral philosophers are concerned is the intention’s role in the value of action and its goodness and badness. The views of Muḥammad Kāẓim Khurāsānī (known as Ākhūnd Khurāsānī) about the role of intention in goodness and badness of actions is very significant. In this paper, we deploy a descriptive method of research to conceptualize goodness and badness, and provide an account of different views here to analyze the view of Ākhūnd Khurāsānī about the role of intention in moral goodness and badness. For him, “goodness and badness” are respectively the agreement and disagreement of an action to the intellectual faculty. This means that any action confirmed by reason is agreeable, and any action rejected by reason is disagreeable. The agent’s intention is a criterion of such agreeability and disagreeability. Thus, a good intention has agential goodness, just as a bad intention has agential badness; that is, reason does not like bad actions and judges that they are bad, and the action is also judged as bad following the badness of its intention.
  Keywords: intention, moral goodness, agential goodness, goodness of action, the effect of an ignorant person’s intention, the effect of mutajarrī’s intention, the effect of intention on goodness, badness
 • Mohammad Salimi *, Fatemeh Jamshidi Pages 69-88
  Technology is an inseparable part of today’s life, which plays a crucial role in the formation of the cultures of societies and changes in people’s lifestyles. The moral culture or moral lifestyle has always been there from the origins of man, and the impact of technology on it is remarkable. One effective infrastructure in the realization of moral life is technology and its deployment in the management of the public. By deployment of technology in devising the requisite infrastructures, it is possible to eliminate the grounds for encounters with moral conflicts and challenges, and consequently, the minimization of the costs of moral action throughout the society. In this paper, we assume that the application of technology with certain considerations can change personal and social conditions of people in the society such that it might minimize the circumstances in which immoral action is possible. Thus, here we seek to account for how the development and application of technology might lead to moral actions and promote morality in the society.
  Keywords: Moral life, technology, technology, moral life, designing technologies, immoral action
 • Masoud Sadeghi * Pages 89-109
  Modesty is a rather neglected virtue today. In this paper, I consider different and divergent definitions of this virtue and finally I criticize the main three approaches to modesty. Aristotle’s approach as a full-fledged representative of the ancient world asserts that modesty is not a virtue. Saint Augustin not only characterizes modesty as a virtue but also as the most fundamental virtue in human and faithful life. Julia Driver, the contemporary philosopher, adopts a totally different approach, suggesting that true modesty implies epistemic flaws and relative ignorance of one’s own self. In this paper, I propose that modesty should be defined at three levels: behavioral or external, spiritual or internal, and existential in order to overcome some of the challenges before these three approaches
  Keywords: modesty, morality, virtue, Aristotle, Saint Augustin, Julia Driver
 • Kobra Havasi *, MohammadJavad Fallah Pages 111-131

  In sources of hadith, envy is characterized as what devastates the faith. This view which is grounded in religious texts indicates the significant relationship between moral issues and religious beliefs, and additionally, it counts as a great capacity in moral improvement of individuals—especially the avoidance of the vice of envy. In this paper, we deploy the descriptive-analytic method to deal with the impacts of the two areas: epistemic dimension and emotional or attitudinal dimension. Since the faith is constituted by heartfelt belief and epistemic belief, envy as an inner vice affects both epistemic and emotional dimensions in man, paving the path for the destruction of the faith. Envy is characteristically indicative of a problem in one’s beliefs, on the one hand, and spiritual problems, on the other, and thus, it might undermine religious and heartfelt faith. This research concludes that, according to the teachings of the Qur’an and hadiths, this moral vice ultimately undermines the faith.

  Keywords: Faith-based morality, moral impacts of envy, undermining the faith, the vice of envy, Islamic ethics