فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مژده جوانشیری، تکتم حنایی*، سید مسلم سیدالحسینی، ساناز سعیدی مفرد صفحات 1-19

  اضطراب مسیریابی تاثیرات منفی متعددی بر رفتار مسیریابی گردشگران دارد و تصویر ذهنی نامناسبی از شهر در ذهن گردشگران ایجاد می کند. یک اصل اساسی در کاهش اضطراب مسیریابی گردشگران در شهرهای گردشگر پذیر، طراحی کاربر محور و در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی گردشگران است. زیرا گردشگری شهری از جابجایی انسان ها بافرهنگ های مختلف به وجودمی آید و هر یک از گردشگران با توجه به ویژگی های فرهنگی خود بر وجوه خاصی از مسیریابی تاکید می ورزد. بنابراین هدف اصلی پژوهش تبیین تاثیر ارزش های فرهنگی بر اضطراب مسیریابی گردشگران خرده فرهنگ های آذری و مازنی در منطقه 8 مشهد برای تسهیل مسیریابی این گردشگران می باشد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی بوده است. جامعه آماری، گردشگران داخلی مشهد در سال 98 است (30 میلیون نفر) که دو گروه گردشگر موردبررسی (تعداد 97 نفر) در منطقه 8 به صورت هدفمند نمونه گیری شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش های فرهنگی «فردگرایی/جمع گرایی، مرد طبعی/زن طبعی، اجتناب از عدم اطمینان، جهت گیری، سهل گیری/سخت گیری» با خرده فرهنگ گردشگران ارتباط برقرار کرده و تفاوت معناداری بین گردشگران آذری و مازنی ایجاد نمودند. طبق مقایسه مولفه های اضطراب مسیریابی، مولفه های «گم شدن، عدم آشنایی با محیط، پیچیدگی محیط، زمان محدود برای مسیریابی، محیط های ناامن، حافظه فضایی، میزان ماجراجویی، استراتژی پیمایشی» تفاوت معناداری بین گردشگران آذری و مازنی داشتند که بر اساس ارزش های فرهنگی هر یک از دو گروه گردشگر موردبررسی قابل تبیین هستند. نتایج، حاکی از ارتباط معنادار میان عوامل اضطراب مسیریابی گردشگران و ارزش های فرهنگی آنان است. زیرا میزان اضطراب و موقعیت های اضطراب آور در مسیریابی گردشگران آذری و مازنی و حتی نوع راهکارهای مورداستفاده توسط آن ها پس از احساس اضطراب کاملا متفاوت بوده و برگرفته از ارزش های فرهنگی آن ها است. بنابراین طراحی فرم ها، انتخاب عملکردها و ویژگی های معنایی عناصر راهنمای مسیریابی، متناسب باارزش های فرهنگی گردشگران، موضوعی مهم در تسهیل مسیریابی گردشگران بافرهنگ های مختلف می باشد.

  کلیدواژگان: ارزش های فرهنگی، اضطراب مسیریابی، گردشگری شهری، مسیریابی
 • عادل روستایی حسین ابادی، علی قلی پور سلیمانی*، محمود شبگو منصف، نرگس دل افروز صفحات 21-33

  در دنیای کنونی یکی از مهم ترین فعالیت هایی که در جوامع مختلف در جریان است، گردشگری است و پیامدهای آن اثرات مستقیم و غیرمستقیم به ارکان جامعه ازجمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست، هنر دارد. در این میان استان گیلان نتوانسته آن گونه که باید به نرخ مناسبی از ورود و خروج گردشگران دست یابد. این نقصان و مشکل را می توان در فعالیت های نامناسب بازاریابی در سطح استان و شهرستان های محدوده موردمطالعه بیان کرد. درواقع،به واسطه روش هایبازاریابی،می توانگردشگران بالقوه را جذب مقاصد موردنظر کرد.ازاین رو پژوهش حاضر باهدف ارایه مدل بازاریابی قابلیت های فرهنگی-تاریخی، گردشگری گیلان صورت پذیرفته است. روش پژوهش حاضر به صورت کیفی و با بهره گیری ازنظریه داده بنیاد و بر اساس گام های پیشنهادی گلیزر و استراوس به اجرا درآمده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان و نیز خبرگان رشته های مدیریت بازرگانی و گردشگری و مدیران ارشد سازمان های شهرداری، استانداری و فرمانداری است که در این میان 15 نفر از آنان به روش گلوله برفی به عنوان روشی هدفمند در قالب نمونه آماری جهت مصاحبه از طریق پرسشنامه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شده است. به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها از نرم افزار مکس کیو دی ای، و سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بازاریابی قابلیت های فرهنگی و بازاریابی قابلیت های تاریخی در دسته شرایط راهبردی قرار دارد که دراین بین عوامل مربوط به صنعت گردشگری شرایط زمینه حاکم است و شرایط محیطی کشور نقش تعدیل کننده را ایفا می کند. توسعه فرهنگی و اقتصادی گیلان از پیامدهای بازاریابی قابلیت های فرهنگی-تاریخی، گردشگری گیلان می باشد.

  کلیدواژگان: بازاریابی، قابلیت های فرهنگی-تاریخی، گردشگری گیلان
 • عبدالمهدی شیرشمسی، وحیدرضا میرابی*، اسماعیل حسن پور، محمدحسین رنجبر صفحات 35-47

  صنعت گردشگری به عنوان یکی از پیشروترین صنایع جهان و یکی از سریع ترین بخش های اقتصادی یک نیروی محرک قوی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، توانایی شکل دهی و دگرگونی ارگان های متعددی را داراست از جمله عواملی که می تواند توسعه این صنعت را بهبود بخشد. به کارگیری ابزارها و پارامترهای موثر بازاریابی الکترونیکی است ازاین رو میزان نیاز به تحقیق درباره بازاریابی گردشگری بیش ازپیش مطرح می گردد. در این راستا پژوهش حاضر جهت شناخت عوامل موثر بر توسعه بازاریابی الکترونیکی گردشگری شهر یزد و اولویت بندی استراتژی های تعیین شده از روش مدل سازی ساختاری (SEM) استفاده گردید و به همین علت اقدام به ایجاد ساختار سلسله مراتبی پژوهش متشکل از هدف، معیارها، زیرمعیارها و راهبردها می نماییم. پرسشنامه محقق ساخته پژوهش، مربوط به عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیکی گردشگری بر اساس مدل آمیخته بازاریابی 7P در شهر یزد است. معیارهای اصلی 7P الکترونیکی می باشد و زیر معیارها با توجه به عوامل الکترونیکی موثر در هر معیار اصلی و نظر خبرگان و متخصصین فعال در صنعت گردشگری داخل و خارج کشور تعریف شده است. حدود 35 پرسشنامه از مدیران دفاتر خدمات گردشگری شهر یزد، مدیران و کارشناسان معاونت خدمات گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی شهر یزد جمع آوری می گردد. مدل در دو حالت معناداری و حالت تخمین استاندارد اجرا می گردد که نتایج حاصل از آن معنادار بودن شش عامل نظارت مستقیم شرکت های هواپیمایی و هتل داران بر سایت ها و استفاده از سمبل ها و مکان های گردشگری در فیلم های سینمایی یا کارتونی و بازی های کامپیوتری و مجهز نمودن هتل های یزد به گوشی موبایل هوشمند، تبلیغات عکس و کلیپ های گردشگری در وبلاگ های شخصی، الکترونیکی کردن رستوران ها با میز لمسی یا کیوسک سفارش گیری، انقلاب در سرویس های بهداشتی تایید نشد. با تقویت بقیه عوامل می توان جهش مثبتی در صنعت گردشگری یزد ایجاد کرد.

  کلیدواژگان: بازاریابی الکترونیکی، گردشگری، معادلات ساختاری، شهر یزد
 • فهیمه مولایی، زینب کرکه ابادی*، سعید کامیابی صفحات 49-60

  در قرن بیست و یکم رشد فناوری های نوین در همه حوزه ها به ویژه گردشگری یک امر اجتناب ناپذیر است. ازاین رو ایجاد زیرساخت های گردشگری هوشمند در کنار پتانسیل های بالقوه و بالفعل یک نیاز اساسی محسوب می شود. بندر انزلی نیز، به عنوان یکی از مهم ترین بندرها شمالی کشور و استان گیلان، قابلیت بالایی را در زمینه گردشگری طبیعی دارا می باشد. اینکه نگرش جامعه میزبان و مهمان به ایجاد یک دهکده گردشگری هوشمند در این بندر چگونه است؛ از دغدغه های اصلی این پژوهش بوده و لذا در این مقاله سعی شده است به صورت ویژه نیازسنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در بندر انزلی پرداخته شود. نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق، کاربردی و بر اساس مدل باتلر موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش به منظور نیازسنجی ایجاد گردشگری به صورت هوشمند، داده ها بر اساس آمار رسمی ارایه سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و نتایج پرسشنامه آماده سازی شده و پس ازآنجام تحلیل بر اساس شاخص های هوشمند سازی و گردشگری با بهره گیری از سنجش پایداری پرسکات آلن نهایی شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که با توجه به داده های پرسشنامه ای میزان رضایت از فعالیت گردشگری با ارزش 64/0 در مدل باتلر به میزان زیاد و در طبقه بندی پرسکات آلن در سطح پایداری بالقوه است. گویه میزان آشنایی با گردشگری هوشمند، با ارزش 27/0 در مدل باتلر به میزان کم و در طبقه بندی پرسکات آلن در سطح ناپایداری بالقوه است. گویه زیرساخت های سایبری در حوزه گردشگری، با ارزش 16/0 در مدل باتلر به میزان زیاد و در طبقه بندی پرسکات آلن در سطح ناپایدار است و درنهایت در شرایط کنونی نیاز گردشگری هوشمند در مرحله نیمه چرخه حیات و در حال گذار به مرحله تثبیت و بلوغ است که در شرایط پساکرونایی نیز نیاز آن بیشتر احساس می شود.

  کلیدواژگان: نیازسنجی، دهکده گردشگری، گردشگری هوشمند، شهر بندر انزلی
 • مهسا فرجی، نازنین تبریزی*، روزبه میرزایی صفحات 61-74

  در چند سال اخیر بازار گردشگری در شهر تبریز رشد قابل توجهی داشته و جذابیت چند حسی در این شهر می تواند قدرت جذب گردشگران داخلی و خارجی را افزایش دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حس مکان به عنوان یکی از شاخصه های گردشگری حسی و جذب گردشگر، به دنبال پاسخ سوال است که بین ابعاد حس مکان و جذب گردشگر در شهر تبریز چه ارتباطی وجود دارد؟ خصوصیات کالبدی، معانی و فعالیت ها، سه پایه هویت مکانرا شکل می دهند و تعامل انسان با این سه عنصر، حس مکان را خلق می نماید؛ بر این اساس، در این پژوهش، حس مکان با سه بعد کالبدی، معنایی و فعالیتی سنجیده شده و رابطه آن با جذب گردشگر موردبررسی قرارگرفته است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی بوده و کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران داخلی و بین المللی شهر تبریز در سال 97-98 و روش نمونه گیری احتمالی بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS و SmartPLS استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین متغیر کالبدی حس مکان و جذب گردشگر، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیر معنایی و فعالیتی حس مکان با متغیر جذب گردشگر نیز ارتباط معناداری برقرار است و در این بین، متغیر معنایی بیشتر از دو متغیر دیگر، تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند و متغیر کالبدی و فعالیتی در اولویت بعدی قرار می گیرند. نتایج این پژوهش آن دسته از شاخص های حس مکان را که در جذب گردشگر شهری نقش بیشتری را ایفا می کنند، شناسایی نموده است.

  کلیدواژگان: گردشگری چند حسی، حس مکان، شهر تبریز
 • سید یوسف هاشمی* صفحات 75-89

  گردشگری مذهبی گونه ای از گردشگری است که به دلیل شرایط ویژه و ریشه داشتن در فرهنگ دینی نقش مهمی در پایداری فرهنگی و اقتصادی سکونتگاه های دارای اماکن مذهبی دارد و همچنین ظرفیت های زیادی برای توسعه خدمات گردشگری در مناطق فراهم می نماید که برای استفاده از آن نیاز است که شرایط موجود بررسی و برنامه ریزی راهبردی با تکیه بر نقاط قوت و امکانات مناطق مذکور تدوین شود. مسئله پژوهش حاضر تدوین راهبردهای رقابت پذیر و توسعه گردشگری مذهبی در شهرستان رضوانشهر می باشد. جهت انجام این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شد و برای گردآوری داده ها ابتدا از مصاحبه ها و مشاهدات و پرسشنامه ها بهره گرفته شده است و سپس داده های به دست آمده با روش کمی و نرم افزار متاسوات مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. جامعه آماری تحقیق گروه خبرگان می باشند که 20 نفر از خبرگان از مدیران، مسیولان و خبرگان استان که در حوزه گردشگری فعالیت داشته اند و با محیط موردمطالعه آشنایی دارند به روش گلوله برفی انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که شهرستان های شفت، رشت، صومعه سرا، املش و لنگرود رقبای اصلی شهرستان رضوان شهر در زمینه گردشگری محسوب می شوند در بخش اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری نیز مشخص گردید که راهبردهای عواملی نظیر ایجاد اردوگاه ها و دهکده توریستی با امکانات توریستی و تفریحی در حاشیه مکان مذهبی، ایجاد کمپین های اقامتی، توریستی در زمین های حاشیه رودخانه چافرود و شفارود نزدیک با اماکن مذهبی، ارایه تسهیلات بانکی با کارمزد کم به سرمایه گذاران علاقه مند جهت ایجاد فضاهای گردشگری در مناطق مذهبی ییلاقی (سلطان برزکوه آق مسجد رینه) و مناطق کوهپایه ای (شیخ ابوالمعالی)، اطلاع رسانی از طریق تهیه برنامه های مستند صداوسیما، نقشه و بروشور، مجلات تخصصی، نشریات و سایت های رسمی برای گردشگران علاقه مند به بازدید از بناهای مذهبی و تاریخی، مرمت و بازسازی اماکن قدیمی اسپیه مزگت و آق مسجد دارای بیشترین تاثیرگذاری بوده و بیشترین وزن را در بین سایر عوامل دارند.

  کلیدواژگان: گردشگری مذهبی، راهبردهای توسعه، شهر رضوان شهر، متاسوات
 • سعیده مویدفر*، عبدالحمید شهامت صفحات 91-108

  فضاهای گردشگری در شهرها بسیار محدودتر و کوچک تر از فضاهای شهری بوده و برنامه ریزی در این خصوص، نیازمند شناخت صحیح از آن ها می باشد. این فضاها موردتوجه گردشگران داخلی و خارجی از همه اقشار و همه سنین است که بر اساس تنوع، جذابیت و امکان انتخاب متفاوت، باید حداقل امکانات و خدمات را به صورت یکسان در اختیار همگان و به ویژه معلولان قرار دهد. شهر شیراز به دلیل برخورداری از انواع جاذبه های گردشگری، یکی از مقاصد اصلی جذب توریست بوده که درصدی از آمار گردشگران این شهر را معلولان و سالمندان تشکیل می دهند. بر این مبنا این پژوهش به منظور افزایش حضور پذیری معلولان گردشگر، فضاهای گردشگری شهر شیراز را موردبررسی قرار داده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جهت تهیه پرسشنامه از تکنیک دلفی از نوع تصمیم گیری استفاده شده و 50 نفر از معلولان گردشگر و 20 نفر از مسیولان مرتبط با امر گردشگری در شهر شیراز، در تکمیل پرسشنامه ها مشارکت داشته و با آزمون تی تک نمونه ای و همبستگی پیرسون، متغیرهای تحقیق موردبررسی قرارگرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در برخی از فضاهای گردشگری شهر شیراز، زیرساخت های لازم برای پذیرایی از گردشگران معلول وجود ندارد و عمده ترین علت عدم حضور گردشگران معلول در فضاهای گردشگری، ضعف در امکانات و خدمات رسانی بهینه است. بر اساس نظرات ذی نفعان و تشکیل ماتریس SOAR، مهم ترین فرصت ها، امکان استفاده بهینه از فضاهای باز و اراضی بایر این شهر و مهم ترین قوت ها، مهیا بودن ارتباطات ریلی و هوایی فعال با شهرهای مختلف کشور به جهت جذب گردشگران ناتوان است که راهبرد برتر بر اساس مدل QSPM، تعادل بخشی بین کلیه مناطق شهری به ویژه مناطق گردشگری شیراز جهت استفاده عموم و به ویژه معلولین است که راهکارهایی همچون توسعه فضاهای عمومی جمع کننده و انگیزشی، ایجاد امنیت بیشتر و احداث پارکینگ ها و امکانات مختص معلولان پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ساماندهی، فضای گردشگری، حضور پذیری، معلولین، شهر شیراز
 • احمد پوراحمد، عبدالله شیخی*، رزگار حمزه پور، خسرو رحمتی صفحات 109-127

  پژوهش حاضر باهدف سطح بندی استان های کشور و اولویت بندی توسعه آن ها به لحاظ برخورداری از تاسیسات گردشگری بین راهی به نگارش درآمده تا ضمن شناخت نابرابری های بین استان ها، کمبود و اولویت توسعه هرکدام از آن ها مشخص شود. پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از بعد روش، توصیفی-تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای اسنادی و با استناد به آمار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بوده است. جهت رتبه بندی استان ها از تکنیک TOPSIS و آنتروپی شانون و برای سطح بندی آن ها از تحلیل خوشه ای استفاده گردیده که نتایج در نرم افزار ArcGIS تصویرسازی شده است. نتایج رتبه بندی استان های کشور دال بر وجود نابرابری در برخورداری از تاسیسات گردشگری بین راهی است، به گونه ای که مازندران از بین 9 شاخص به تنهایی ایده آل مثبت 3 شاخص را به خود اختصاص داده است. نتایج اولویت بندی توسعه نیز حاکی از آن است که استان ها از مجموع 270 بار، مجموعا 109 بار (3/40 درصد) در اولویت اول توسعه قرارگرفته اند و این بدین معنی است که استان ها در مجموع با کمبود قابل توجهی در زمینه تاسیسات گردشگری بین راهی مواجه هستند. استان های تهران، خوزستان و فارس با 9 بار (100 درصد) جای گرفتن در اولویت اول توسعه، بیشترین کمبود را در برخورداری از تاسیسات گردشگری بین راهی دارا بوده اند، درحالی که سمنان با 8 بار (8/88 درصد) قرار گرفتن در اولویت سوم، وضعیت مطلوبی را از این نظر داراست.

  کلیدواژگان: گردشگری، تاسیسات گردشگری بین راهی، توسعه گردشگری
 • سعیدرضا اکبریان رونیزی، ابراهیم رستگار* صفحات 129-143

  یکی از عوامل موثر در پایداری هر مقصد گردشگری سنجش رضایتمندی گردشگران از آن مقصد گردشگری است. سنجش رضایت مندی می تواند آگاهی و بینش لازم برای مدیران مقصدها و برنامه ریزان را به منظور ارتقاء امکانات و تسهیلات فراهم نماید. بنابراین شناخت وضعیت رضایتمندی در فرآیند برنامه ریزی و توسعه این فعالیت ضروری است. پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت رضایتمندی گردشگران و مولفه های موثر بر آن در شهر درگهان (واقع در جزیره قشم) انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق گردشگران داخلی بازدیدکننده از شهر موردمطالعه و نمونه آماری تعداد 180 گردشگر می باشد. بررسی رضایت مندی گردشگران به وسیله پرسشنامه و در قالب طیف لیکرت مورد ارزیابی قرارگرفته است. پردازش داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون های آماری کای اسکویر، فریدمن، روش رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد سطح رضایتمندی گردشگران در شهر درگهان بالاتر از حد متوسط است و مولفه های امکانات رفاهی و پذیرایی، فعالیت های سرگرمی، تفریحی و گذران اوقات فراغت و هزینه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی گردشگران دارند. همچنین بین رضایت مندی گردشگران با متغیرهای جنس، شغل، مدت اقامت و نحوه اقامت گردشگران رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: گردشگری شهری، رضایت مندی گردشگر، شهر درگهان
 • امید مبارکی*، علی ولیقلی زاده، عذرا نصیری صفحات 145-159

  گردشگری پزشکی به عنوان شاخه ای گردشگری سلامت است که می تواند نقش بسزایی در جهت توسعه گردشگری ایفا کند. این نوع از گردشگری به خاطر افزایش گردشگران در این حوزه، و درآمد بالای آن در مرکز توجه بسیاری از کشورها قرارگرفته است ایران با داشتن نیروی انسانی متخصص در امر پزشکی و امکانات پیشرفته پزشکی و با توجه به ظرفیت های بالا در جذب گردشگران پزشکی به عنوان مقصد مهمی برای گردشگری پزشکی در جهان و بخصوص در جهان اسلام به شمار می آید. با توجه به اهمیت گردشگری پزشکی و دارا بودن پتانسیل موجود در شهر تبریز (بیمارستان های دولتی و خصوصی و وجود کادر متخصص و توانمند و ارزانی خدمات پزشکی) و به دلیل موقعیت استراتژیک شهر تبریز به دلیل وجود کشورهای همسایه مثل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و همچنین به لحاظ نزدیکی فرهنگی به ویژه زبانی با کشور آذربایجان، شهر تبریز می تواند یکی از شهرهای مطرح در خصوص گردشگری پزشکی باشد بر این اساس هدف این پژوهش ارزیابی مولفه های موثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر تبریز است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. داده های پژوهش از طریق منابع کتب، اسناد، مقالات مرتبط و پرسشنامه جمع آوری و داده های پرسشنامه در نرم افزار SPSS با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل واقع شده است. نتایج تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد؛ بین قیمت و توسعه گردشگری پزشکی (98/-) رابطه منفی و بین کیفیت خدمات درمانی و توسعه گردشگری پزشکی (86/)، بین فرهنگ و گردشگری پزشکی (72/)، بین امکانات و تجهیزات پزشکی با گردشگری پزشکی (89/) و درنهایت بین فن آوری اطلاعات و ارتباطات با توسعه گردشگری پزشکی (83/) رابطه مثبت وجود دارد. بنابراین لازم است در جهت توسعه این صنعت به شفاف نمودن قیمت خدمات درمانی، بالا بردن کیفیت خدمات درمانی، افزایش و ارتقا فرهنگ گردشگر پذیری، به کارگیری امکانات، تسهیلات و تجهیزات درمانی و گردشگری دارای تکنولوژی بالا و استانداردهای جهانی و به کارگیری فن آوری اطلاعات در حوزه های پزشکی و گردشگری پرداخته شود تا بتوان از منافع سرشار این صنعت در جهت اشتغال زایی و ارزآوری بهره مند شد.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری پزشکی، کیفیت خدمات، فن آوری ارتباطات و اطلاعات، شهر تبریز
|
 • Mozhdeh Javanshiri, Toktam Hanaee *, Seyed Moslem Seyedolhosseini, Sanaz Saeedi Mofrad Pages 1-19
  Introduction

  Wayfinding is an important aspect that should be considered to help guide tourists to tourism cities. Citizens 'wayfinding behavior is different from tourists' wayfinding behavior due to differences in the degree of familiarity with the environment and different perceptions of the environment. This causes wayfinding anxiety among tourists. A basic principle in reducing tourists wayfinding anxiety in tourism cities is user-centered design and taking into account the cultural characteristics of tourists. Because urban tourism arises from the movement of human beings with different cultures, and each tourist, according to its cultural characteristics, emphasizes certain aspects of wayfinding. Considering the special cultural values of tourists and the impact on wayfinding behavior, there seems to be a significant relationship between cultural values of tourists and their wayfinding anxiety. Therefore, the main purpose of this study is to explain the effect of cultural values ​​on the wayfinding anxiety of Azeri and Mazani subcultural tourists in District 8 of Mashhad Municipality for facilitate the wayfinding of these tourists. This study also explains the differences and similarities between the wayfinding anxiety of the tourists of the subcultures by emphasizing their cultural values.

  Methodology

  This research is applied in terms of purpose and survey in terms of data collection method. District 8 of MashhadMunicipality has been selected as the environment of research due to the high potentials of tourism and the high volume of tourists and the lack of proper measures to facilitate their wayfinding. According to field observations and questions from the authorities of tourist accommodation, two subcultures Azeri (Provinces of East, West Azerbaijan, Ardabil) and Mazani (Mazandaran province), which constitute a large volume of the population of domestic tourists to District 8 of Mashhad Municipality, have been selected as a case study. The statistical population is domestic tourists in Mashhad in 2020 (30 million people) that the two groups of tourists (97 people) were purposefully sampled in District 8. Based on the prototype and estimating the ratio of Azeri tourists to Mazani (2: 1), the sample size is obtained according to the Cochran's formula. In this research, a combined comparative method has been used. First, after forming the research topic and determining the research questions and purpose, the theoretical framework was developed with the help of theoretical propositions. Then, field information was collected from the samples using a questionnaire. The validity of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha method in SPSS software, "0.711", which indicates the optimal validity of the questionnaire. The reliability of the questionnaire has been evaluated by face validity method by experts and its reliability has been confirmed.

  Results and discussion

  According to the results of comparing the components of cultural values of tourists (Azeri and Mazani) in Mashhad using t-test, cultural values of "individualism/collectivism, masculinity/ femininity, uncertainty avoidance, orientation, negligence/strictness» with a significance rate of less than 0.05, have been associated with the subculture of tourists and have created a significant difference between Azeri and Mazani tourists. Also, by comparing the components of wayfinding anxiety of Azeri and Mazani tourists using t-test, the components of "getting lost, unfamiliarity with the environment, complexity of the environment, limited time for wayfinding, unsafe environments, spatial memory, adventure rate, survey strategy" with a significance level of less than 0.05, they have created a significant difference between Azeri and Mazani tourists, which can be explained according to the cultural values of each of the two groups of tourists under study. According to the findings from Chi-square and Kramer correlation tests, the amount of chi-square obtained by comparing the frequencies of Azeri and Mazani tourists in 5 variable classes of anxious situations in wayfinding is 21.094, which is statistically significant. The value of Kramer correlation coefficient is 0.466 and the criterion of decision is 0.000. Therefore, there is a significant relationship with high intensity between anxious situations and each two groups of tourists. Also the amount of chi-square obtained by comparing the frequencies of Azeri and Mazani tourists in 5 variable categories of wayfinding guidance tools is equal to 18.429 and the value of Kramer correlation coefficient is equal to 0.436 and the value of the decision criterion is 0.001. Therefore, there is a significant relationship with high intensity between wayfinding tools in times of anxiety and each of the two groups of tourists in this study. According to the results of qualitative analysis of tourist wayfinding anxiety factors and wayfinding strategies in times of anxiety, Azeri pointed to categories that can be explained by their low reliability and individualism and the mentioned categories from the point of view of Mazani tourists are derived from their high credibility and collectivism.

  Conclusions

  Facilitating the wayfinding process and identifying where a person is located, where they want to go, and from where and how they will reach their destination is an unavoidable necessity in the design and planning process of tourism cities to be considered. In none of the previous researches, the relationship between culture and tourism wayfinding behavior as well as the role of tourists' cultural values on wayfinding anxiety in tourism cities has not been studied. According to the results of this study, there is a significant relationship between the factors affecting tourist wayfinding anxiety and their cultural values, because the level of anxiety and anxious situations in the wayfinding of Azeri and Mazani tourists and even the type of strategies used by them after feeling anxious have been completely different. These differences are the result of the behavioral characteristics and cultural values of each of the Azeri and Mazani subcultures, which are described in the findings section. This explanation explains the relationship and impact of cultural values of tourists of each subculture on their wayfinding behavior.

  Keywords: Cultural Values, Wayfinding Anxiety, Urban Tourism, Wayfinding
 • Adel Roustaei Hossein Abadi, Ali Gholipour Soleimani *, Mahmood Shabgoomonsef, Narges Delafrooz Pages 21-33
  Introduction

  The rapid growth of tourism as an industry has led many countries to view tourism as an important element in the development of national economy and so from the perspective of development, tourism is the biggest industry in the world, and many countries are considering this dynamic industry as the main source of income, employment, private sector growth and infrastructure development. In this regard, historical-cultural tourism is one of the forms of tourism that has long been considered important. In the short term, this type of tourism has led to the unity and connection of more different ethnicities, religions and cultures. One important issue is how to attract more people to a particular destination and what factors influence their behavioral responses that ultimately lead to revisit and positive recommendation advertising to attract new tourists, so it is one of the new advertising and marketing solutions in tourism and also is especially important in introducing and advertising cultural attractions and capabilities due to its dynamic nature. The importance and necessity of conducting research in the field of tourism industry is highlighted by the fact that this industry, as one of the most advanced industries in the world and as a strong driving force in social, cultural and economic fields, has the ability to form and transform various organs. In the meantime, Gilan province, with its valuable and precious ancient buildings and sites, including the Paleolithic, Neolithic, Bronze Age, Iron Age and Islamic period, as well as the historical sites of Gilan, including ancient hills such as Clores in Rostamabad and the cemeteries of Marian, Agh-e Uler, Deilman, the famous Marlik Hill each have the treasures of the heritage of our past and the value of human heritage with many cultural capabilities. However, due to weak marketing and word-of-mouth advertising, it has not been able to take advantage of these capabilities. Therefore, it is necessary to use its capabilities in the development of tourism, and one of the things that can provide the ground is the use of effective marketing tools and parameters of marketing and advertising. Thus, the present study was conducted to investigate the marketing of cultural-historical capabilities of Gilan tourism. Also, in this regard, it tries to give a logical answer to the following question:What are the effective variables and factors on the marketing of cultural-historical capabilities in Gilan province?

  Methodology

   In the qualitative part, the data theory of the foundation has been used, which has been implemented based on the steps proposed by Glaser and Strauss. The statistical population includes all senior managers of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of Gilan Province, as well as experts in the fields of business and tourism management and senior managers of municipal and governorate organizations, from which 15 people were selected. For the validity of the interview, the validation method was used by the members during the interview. To evaluate the reliability using the percentage of agreement method was done between the two coders (researchers) that the figure of 75% agreement showed the reliability of the qualitative part. MAXQDA software was exerted in order to analysis interviews.

  Results and discussion

   In this section, with the aim of identifying the effective variables on the marketing segmentation of cultural-historical tourism, an in-depth and detailed review of the content of 15 domestic studies in the period 1391 to 1398 and 17 top foreign articles in the period 2012 to 2018, have been discussed and the main variables in these studies were extracted. The enumerated variables were provided to the participants so that the most important of these variables could be categorized in the main categories. At the end of the interviews and receiving the interviewers' point of view, the main components were identified with sub-categories and marker codes. These components are the historical branding of the destination (with sub-categories of historical characteristics of the destination and reflecting the historical aspect of the destination), cultural branding of the destination (with sub-categories of cultural characteristics of the destination and reflecting the cultural aspect of the destination), destination branding (with sub-categories of stakeholder management, participation in branding, destination brand image), tourism industry (with sub-categories of tourism infrastructure and tourism industry employees), environmental conditions of the country (with sub-categories of economic, political, cultural, social, legal, International factors), economic development (with sub-categories of economic prosperity), cultural development (with sub-categories of cultural prosperity), marketing of cultural capabilities (with sub-categories of cultural marketing), marketing of historical capabilities (with sub-categories of historical marketing). Each of these categories also has codes (indicators).

  Conclusion

  The research findings have identified  nine main categories in the form of " destination historical branding", "destination cultural branding", "destination branding", "factors related to the tourism industry", "environmental conditions of the country", "marketing of historical capabilities", "cultural development", " marketing of cultural capabilities, " economic development" and this means that the marketing model of cultural-historical capabilities, tourism of Gilan are realized through these main categories, so that the historical and  cultural characteristics of the destination are in the category of causal conditions. Marketing of cultural and historical capabilities are in the category of strategic conditions, among which the factors related to the tourism industry are the prevailing conditions and the environmental conditions of the country play a moderating role. Gilan cultural and economic development is one of the marketing consequences of cultural-historical capabilities of Gilan tourism.

  Keywords: Marketing, Cultural-Historical Capabilities, Gilan tourism
 • Abolmahdi Shirshamsi, Vahidreza Mirabi *, Esmaeil Hasanpour, Mohamadhosein Ranjbar Pages 35-47
  Introduction

  Tourism, is one of the fastest growing economic sectors and plays an important role in the growth and development of economic activities in many countries; therefore, it is important to use their capabilities in tourism development. One of the factors that can develop and improve the tourism industry is the use of effective marketing tools and parameters, especially e-marketing. In the field of tourism, all planning activities, preparation of tourism products and tourist attraction include e-marketing operations and activities. In this regard, combining marketing elements is one of the important steps in developing a marketing strategy and one of the main tasks of marketers. Finally, it can be said that the purpose of tourism marketing is to identify and anticipate the needs of tourists and provide facilities and motivate visitors to visit them, which will ensure the satisfaction of tourists and achieve organizational goals. Yazd is also one of the historical cities of the country and in terms of natural features such as having high mountains (Shirkuh) and deserts and low holes and vast plains with diverse environment (Bahadoran, Herat and Marvast plains) and many other tourist attractions with national monuments are still unknown to many people in the country and the world. One of the reasons for the lack of success in the development of tourism in this city is the weakness of electronic advertising and marketing and the lack of continuous information to identify attractions in the national and international electronic space. Due to the advantages of the new e-marketing method compared to traditional ones, it is necessary to use the advantages of this method with a model designed for e-marketing to develop the tourism industry in Yazd city. In this regard, the present study is a percentage to answer the following question: What is the effect of e-marketing model on the tourism industry?

  Methodology

  This research is an applied and descriptive-analytical one in terms of purpose and method, respectively. The statistical population of this study includes experts in the field of tourism. The sample size was 35 people who were selected by snowball method. Factors such as location, advertising, evidence and physical facilities, management and planning, staff, people, products, and price were examined in this regard. Structural Equation Modeling (SEM) was used to analyze the data.

  Results and discussion

  As can be seen from the results, the significance of all dimensions is evident. But some questions have a t value less than 1.96. Therefore, in response to the research questions, it can be said that all the factors identified in this research, which are mentioned in the questionnaire (appendices), except for questions 12, 15 and 44 have a significant effect on e-tourism marketing. The four factors (questions 12, 15, and 44) ​​whose effects were not confirmed are:Direct supervision of airlines and hoteliers on the sites to adjust costs and eliminate intermediaries, and the use of tourism symbols and places in movies or cartoons and computer games, respectively. Equipping Yazd hotels with smartphones to open and close the door, turn on and off switches and sockets, use other hotel facilities and contain maps of tourist attractions.Factor loads greater than 0.4 indicate a stronger effect of factors on tourism marketing. All dimensions have a factor load greater than 0.4, which once again confirms the significance of their effect. However, some questions (questions 20, 27 and 42), such as the previous step, have a factor load of less than 0.4. This shows that these factors also do not have a significant effect on e-tourism marketing in Yazd. These three factors are: advertisements of tourism photos and clips in personal blogs and travel agencies, electronic restaurants with touch desks or ordering kiosks, revolution in sanitary services (such as children's rooms, door intelligence, siphons, valves, butchers, etc.).

  Conclusion

  The results obtained from the analysis of research data show that the existence of virtual tours (virtual tour) for tourism areas of Yazd; computer simulation of recreational and historical sites with the ability to connect to the real environment (e-information); providing links to health centers, embassies, the Ministry of Foreign Affairs, tourism organizations, liaison with the police and necessary telephone calls to tourists; training centers to provide internet maps of all roads, bus stations, railways, terminals and airports; provide weather forecast sites; providing online map of Yazd tourism places, providing sites about culture, art, music, handicrafts of Yazd, providing e-visa services in embassies, consulates and airports are among the effective factors related to the product or service on the growth and development of e-tourism marketing in Yazd.

  Keywords: E-marketing, Tourism, Structural equations, Yazd city
 • Fahima Molaei, Zainab Karkehabadi *, Saeid Kamyabi Pages 49-60
  Introduction

  Today, tourism is one of the most dynamic activities in creating socio-economic transformation in the world, which has become increasingly important. Whereas coastal cities, as one of the most attractive spaces for tourists, have important economic, scientific, medical centers, etc..; therefore, in order to achieve sustainable tourism development, cities must be considered from all social, cultural, economic and environmental dimensions. Due to the advancement of technology and technological tools, the field of tourism also needs to be reviewed and changed. Therefore, a smart tourism destination with the level of utilization of innovative electronic and technological facilities and equipment is introduced. In other words, the development and quality of smart tourism platforms is an inevitable necessity and the importance of improving the level of intelligence of existing tourism infrastructure is always raised. But the fragmentation and vastness of this infrastructure is very costly and time consuming. Hence the need to create a tourist village in a smaller area, especially in coastal cities to accelerate its realization. Therefore, the present article as the main goal, assesses the need to establish a smart tourism village in Bandar-Anzali city, which has become one of the most important tourist attractions in Gilan province due to its beautiful beaches, natural attractions and beautiful landscapes.

  Methodology

  The present research is applied based on the purpose of the research, and in order to achieve the objectives of the research, on the one hand, the situation and position of tourism in the region should be recognized and on the other hand, its level of sustainability should be measured so that the necessity and need of creating a smart tourist village can be better explained. Therefore, the Butler life cycle model was selected to identify the situation and position of tourism in the region, and the Prescott Allen model was determined to distinguish the level of sustainability. In the present article, the data were prepared in two categories such as questionnaire information and data collected from related organizations. Therefore, in addition to the Delphi method, 20 experts in the field of tourism and 384 samples in the two groups of the host and guest community in equal numbers were sampled according to the Cochran table in winter 2020. Then, through Prescott Allen's sustainability model, the trend of smart tourism sustainability was classified.

  Results and discussion

  In order to provide a proper understanding of the current situation in the Butler life cycle explanation model, 21 items have been used in the questionnaire items in order to explaining the view of the host and guest community in terms of quantity, motivation and type of travel, the level of awareness of recognizing the tourism destination, the effects of tourism in different areas, the effects of management and planning, infrastructure and centralized intelligence activities. According to the results obtained from the Butler model, Bandar-Anzali city is in a range of sustainability stages. The level of satisfaction with tourism activity in the tourist village with a value of 0.64 in the Butler model has been largely satisfied by the host and guest respondents as well as experts. This degree of value in Prescott Allen's classification is at the level of potential stability. The level of familiarity with smart tourism, with a value of 0.27 in the Butler model, has been met to a small extent by the host and guest respondents as well as experts. This degree of value in Prescott Allen's classification is at the level of potential instability. The item of cyber infrastructure in the field of tourism, with a value of 0.16 in the Butler model, has been largely met by the host and guest respondents. This degree of value in Prescott Allen's classification is unstable. However, from the perspective of experts in this field, the value of this item is estimated to be 0.59 in the Butler model on average. This degree of value in Prescott Allen's classification is at a moderate level of stability. As a result, it can be said that the items related to smart tourism infrastructure are at the level of instability; which is very significant by those involved in this field and on the other hand, the level of satisfaction of the host community with tourism activities in the tourist village is at the level of potential sustainability and can be trusted and considered with a little focus and strategic plan.

  Conclusion

  According to the studies conducted in the current situation, the need for smart tourism is in the semi-life stage and in transition to the stage of consolidation and maturity, which is even more felt in the Post-Corona situation. Therefore, the need for this type of tourism (smart one) by strengthening the cyber infrastructure of the host community can put itself in the stage of stabilization and maturity for a long time. What seems more important than other factors, is to change attitudes and introduce the advantages of this type of tourism in the form of a smart village in the host community. If this situation is stabilized, it can be a good model for the development of smart tourism, especially in tourist villages.

  Keywords: Needs assessment, Tourism Village, Smart tourism, Anzali port
 • Mahsa Faraji, Nazanin Tabrizi *, Roozbeh Mirzaei Pages 61-74
  Introduction

  The "place" attitude has been expressed as an important component in many fields of knowledge and professional activities. However, little attention has been paid to this concept in tourism that place is a main element. The sense of place enables tourism destinations to maintain their own unique nature and to attract tourists. By studying the theoretical framework of the subject, the dimensions of the sense of place have been categorized into three physical, semantic and functional dimensions, and human interaction with these three elements forms the sense of place. On the other hand, in recent years, tourism market of Tabriz has grown significantly and multi-sensory attraction in the city can increase domestic and foreign tourists. Accordingly, in this research, the sense of place has been measured with three physical, semantic, and functional dimensions, and its relation with attracting tourists has been investigated. Also the research aims to investigate the relationship between the sense of place and attracting tourists in Tabriz city to answer the question whether there is a relationship between the sense of place dimensions and attracting tourists in Tabriz?

  Methodology

  The type and method of this research is applied and descriptive-analytical one and also it is a survey in the form of a questionnaire. The study area is Tabriz city. It is the most visited city in northwestern Iran, one of the historical capitals of Iran and the current center of East Azerbaijan province. The statistical sample of the research includes tourists who visited Tabriz from summer 1397 to spring 1398.The sample size of tourists by using of the Cochran formula was estimated to be 384 people and SPSS and PLS statistical software programs have been also used to analyze the data obtained from the questionnaire.

  Results and discussion

  In this study, the average age of the respondents was, 20.1% under 20 years old, 29.7% between 29-20, 33.6% between 30-39, 20.8% between 50-40 and 14.1% above 50 years old,respectively. Most people had a bachelor's degree (37.5%) and a private job (31% of respondents). Also, 48.4% of the statistical sample have stayed in Tabriz for more than two nights and 47.9% of them have visited Tabriz for the first time. Most of the research indicators have substantially expressed the research structure. Among the indicators related to the physical dimention variable, "facade" (0.76) and "element" (0.72) had the highest factor load and "Permeability" (0.35) and "Color" (0.35) had the lowest factor load Due to the path coefficient, the intensity of the relationship between the semantic dimension variable and tourist attraction to the value of (0.37) is higher than other  variables.The t-value between the physical, semantic and functional variables with the tourist attraction variable is 3.79, 4.7 and 3.57, respectivelythat indicates a significant relationship between mentioned variables at the 99% confidence level.

  Conclusion

  The results of this research show that there is a significant relationship between the physical variable of the sense of place and attracting tourist. Also, there is a significant relationship between the semantic and functional variables of the sense of place with the attracting tourist variable. The semantic variable also explains more than the other two variables of the dependent variable changes, and the physical and functional variables are the next priority. The results of the study can be used to identify important indicators of the sense of place that are extremely notable in attracting urban tourists. It can also be considered by tourists and urban planners. According to the physical dimension of the sense of place expresses 31% of the tourist attraction variable, so it indicates the importance of this dimension in attracting urban tourists. The urban elements and building facades indicators are effective on encouraging visitors to walk around the city, and the "permeability" and "color" ones have the lowest factor load. It was also found that the semantic variable with more impact than other variables expresses 37% of the changes in the attracting tourist variable that indicates the importance of maintaining sense in the city for tourists. In this variable, the beauty and legibility of the city have become more important for tourists. But the collective/ individual memories and security indicators, as compared to other indicators, require more attention. Among the indicators of functional variable that describes 26% of the changes in tourist attraction, tourist satisfaction, recreational diversity and compliance with expectations demonstrate the highest amount, and the event indicator had the lowest factor load. This indicative that there is the lack of local events and ritual in Tabriz city. In fact, Tabriz has performed very poorly in terms of them.

  Keywords: Multi-Sensory Tourism, Sense of Place, City Tabriz
 • Seyed Yousef Hashemi * Pages 75-89
  Introduction

  Iran has a special capability in the development of tourism services due to its rich environmental resources and the use of several thousand years of historical-cultural support, but due to the single-product economy based on oil revenues, it has prevented attention to this part of the country's economy. Meanwhile, the country, with its religious cities such as Mashhad, Qom, Shahr-e-Rey, etc., is one of the important centers for attracting religious tourism, which annually attracts countless religious tourists with the aim of visiting holy places.  Despite religious attractions, this type of tourism faces problems such as lack of planning. Therefore, comprehensive planning is needed to develop coordinated strategies for organizational development that are consistent with predictable and unpredictable future conditions and requirements and also it is essential in order to better manage tourism development, planning and providing appropriate strategies at all levels. Because experience has shown that wherever tourism develops randomly and without specific planning and strategy, it creates many environmental and social problems, and in the long-time, the problems of tourism outweigh the benefits. Also, unplanned tourism destinations cannot compete effectively with planned ones. Meanwhile, Rezvanshahr city with its holy places and religious monuments and buildings such as the White Mosque in terms of historical antiquity, Aq Mosque and Sultan Barzkuh in terms of up-country location, Gharib-Bandeh and Seyyed Sharaf al-Din tomb and having special and original religious ceremonies of Ta’zieh in the days of Tasu'a and Ashura have long been considered by religious tourists, especially tourists in the northern region of the country. Therefore, due to the existence of tourism attractions in this city, it has the potential to become one of the poles of religious tourism (at least at the regional level).

  Methodology

  The present study is an applied research in terms of purpose and also descriptive-analytical one in aspects of method. The paradigm of the present research is quantitative and qualitative. The information and data has been collected in the form of field, library and documentary. In such a way that studies related to theoretical foundations have been done in a documentary way and a questionnaire tool has been used for data related to the findings. Data collection is based on the Delphi method. The statistical population of the study is a group of experts. As a sample, 20 people who have studied in the field of tourism and are familiar with the urban environment of Guilan province were selected as the statistical sample size. Then, the designed questionnaire was provided to the statistical sample of the research in order to assess its validity. Then, for reliability, it was evaluated by Cronbach's alpha test, which was equal to 0.832 and was confirmed. Meta-SWOT software was exerted to analyze the findings.

  Results and discussion

  All the inputs of this research are based on objectives such as introducing the religious attractions of Rezvanshahr city at the provincial, regional and national levels, increasing the presence of religious tourists, developing religious tourism, and economic prosperity of the region. in order to weight these goals, the opinions of a group of experts have been used and the results have been entered in Meta-SWOT software. Then, resources and capabilities were identified and evaluated, and according to them, the existing competitors in the region were obtained. And it was found that the five cities of Rasht, Shaft, Someh Sara, Amlash and Langarud are the main competitors in the region for the city of Rezvanshahr. Based on this information, a competitive map was drawn. After these steps, with the help of expert opinions, strategies for the development of religious tourism have been presented. After weighing and drawing a strategic plan, it was determined that the establishment of tourism camps and villages with tourism and recreational facilities on the outskirts of the religious place of Sultan Barzkuh, the establishment of tourism residential camps on the marginal lands of the Chafroud and Shafaroud rivers in front of religious places of Sheikh Kamel Naqshbandi and Agha Mohammad Shafie, providing low-fee banking facilities to interested investors in creating tourism spaces in the up-country religious areas (Sultan Barzkuh, Aq Mosque Rineh) and foothill areas (Sheikh Abolmaali), information through preparation broadcasting documentaries, maps and brochures, specialized magazines, publications and official sites for interested tourists in visiting religious and historical monuments, renovation of the old places of White and Aq Mosque are the most important factors as the attractions of religious tourism.

  Conclusion

  The results show that the resources and capabilities of Rezvanshahr city have different weights. As the fame of holding special religious ceremonies in shrines such as mourning and Ta’zieh ceremonies on the day of Ta’soa in Hazrat Seyyed Sharaf al-Din (Darsara) tomb, the existence of religious places in the beautiful landscapes of up-country and mountainous areas, foothills and plains , holding weekly markets in Rezvanshahr, Pareh-e-Sar and Chouka as the economic and cultural symbol of the region, special cultural attractions of different regions such as the customs and livelihood of the Gilakis, Talyshs and Turks, the existence of historical monuments and cultural sites such as the old mosques of White Mosque along the Dinachal River and the ancient cemetery of Mianroud and Vaskeh are the most important resources and capabilities of Rezvanshahr city for tourism development, respectively.

  Keywords: Religious tourism, development strategies, Rezvanshahr, Meta-SWOT
 • Saeedeh Moayedfar *, Abdlhamid Shahamat Pages 91-108
  Introduction

  All societies are facing disability as a biological and social phenomenon, regardless of the level of development. According to the World Health Organization (2011), currently more than one billion people in the world suffer from disabilities due to various physical, psychological and social reasons, which constitute 15% of the world's population and 80% of these people live in third world countries.  Also, it is predicted that by 2050, about 20% of the world's population will be elderly and the significant relationship between old age and disability.Given the boom in global and domestic travel and tourism in recent years, most families are usually encouraged to do so, and of course the existence of disability can be an obstacle in this regard; therefore, the right to travel and access to tourism spaces should be considered as one of the key social rights for the disabled and their families.Shiraz city has been introduced as the most standard city in Iran in the field of planning and special design for the disabled in 2016, but the main tourist spaces of this city do not have a special space for the disabled.The main purpose of this study is to evaluate tourism spaces in order to increase the attendance of the disabled in Shiraz. This means that by observing the standards and laws of urban design, the needs of the disabled in recreational places and tourist attractions can be met.

  Methodology

  This research has a qualitative basis and an applied nature and is descriptive-analytical in terms of method. Library resources and field surveys in the form of a questionnaire were used to collect information. The statistical population in this study includes the disabled visiting the tourism places of Shiraz and the responsible people and experts (planners and urban designers) in the whole city are considered as the second pillar of the statistical population in this study.To prepare the research questionnaire, first the Delphi decision-making method was used to examine the opinions of experts about the researcher-made questionnaire based on this systematic method. Twenty urban experts related to the research topic participated in this process, each of whom commented on the same questions at least twice, and finally the questions and questionnaire items were prepared based on the consensus of these people. Questionnaire items were designed in two sections as the situation of tourism spaces in Shiraz and the attendance of tourists with disabilities in the form of questions. In order to assess the validity of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used and 0.79 was obtained.For data analysis, the one-sample t-test and Pearson correlation statistical method as well as SOAR and QSPM techniques have been used. The SOAR model is a combination of the SWOT model and the positive view that Stavors has invented. In this model, the greatest strengths and opportunities in the community will be discovered through the participants and shareholders, and then the same group will suggest the ideals that they prefer to achieve in the future.

  Results and discussion

  Using the results of the questionnaires and SPSS software, a one-sample t-test was performed for the data. The results of one-sample t-test indicate that the average obtained from the research items is higher than 2.5, i.e. the main average, and indicates that by creating better conditions for the disabled in tourism spaces, their presence in tourism environments can be increased. The significance level of the test was less than 0.50, which indicates the confirmation of the test.Pearson correlation test was used to measure the correlation between independent and dependent variables. The independent variable consisted of 8 questions and the dependent variable consisted of 3 questions which were aggregated. Considering the correlation coefficient of 0.68, which is more than 0.5, it can be said that there is a direct and somewhat appropriate relationship between items; this means that by adapting tourism spaces in Shiraz and improving the conditions in these spaces, we can better and faster see the presence of disabled tourists in Shiraz.

  Conclusion

  The results show that one of the most touristic cities in Iran does not yet have the necessary infrastructure to receive disabled tourists in all urban areas. Although the city of Shiraz has been somewhat successful in accepting and attracting disabled tourists compared to other cities in Iran, this city does not fully meet the needs of the disabled in tourism spaces. Also, the main reason for the absence of disabled tourists in tourism spaces is the lack of facilities and services. Officials also believe that special urban equipment for the disabled should be used more in Shiraz. Based on the results of SOAR matrix, the most important opportunities and strengths of Shiraz city include the possibility of optimal use of open spaces and barren lands in the city and suburbs; it is possible to create special tourism hubs for the disabled in the tourist areas of this city and the existence of active rail and air connections with different cities of the country.

  Keywords: adaptation, Tourism Space, Attendance, Disability, shiraz city
 • Ahmad Pur Ahmad, Abdullah Sheikhi *, Rozgar Hamzehpour, Khosrow Rahmati Pages 109-127
  Introduction

  As one of the most important infrastructures, roadside facilities play a key role in meeting the passengers’ needs, communication facilities, children’s parks, relief and health facilities and so on; so that at present, the integration of road welfare services in the form of road welfare-service complexes is considered as a common accepted method in the world. For several years now, the construction of welfare- service complexes between roads and tourism facilities on Iran’s roads has been considered in order to organize road services and enhance the welfare of road travelers. What is obvious is that Iran’s provinces do not equally benefit from these facilities and do not have these facilities depending on their needs and the volume of passenger and tourist traffic. Accordingly, the current study has been conducted based on the available statistics and with the purpose of ranking the Iranian provinces in terms of having urban tourism facilities, so that while recognizing the inequalities among the provinces, the weakness of each province are identified and the development of each of the nine elements of roadside tourism in the country’s provinces are prioritize.

  Methodology

  In terms of purpose, this is an applied study of descriptive-analytical type. The data collection method is library and with the main emphasis on the documents of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran. To achieve a logical answer to the main purposes of the research, nine main indicators of roadside tourism facilities of the provinces of the country have been utilized that were leveled by TOPSIS technique and the distance of each province to the ideal positive was determined. Moreover, Shannon entropy coefficient was used for weighing the indicators. After ranking the provinces, they were leveled based on the average distance from the positive ideal by cluster analysis and the provinces with similar status were assigned to similar clusters. After leveling the provinces, the extent of passenger traffic volume was compared with the performance level of each of the roadside tourist facilities of the provinces of the country to investigate the needs of this sector as well as the development priorities.

  Results and discussion

  According to the TOPSIS technique, among the options in the welfare-service complex facilities of Isfahan province, catering complexes and restaurants of Khorasan Razavi province, Tir Park of Zanjan province, food store of Qom province, chelokebabi (kebab and rice), kebabi and Jegaraki (liver selling store), traditional restaurant, coffee house and tea house of Mazandaran, and the mosque and prayer hall of Hamedan province are the ideal options.Then, “cluster analysis” was employed to examine homogeneous areas in benefiting from the nine indicators of roadside tourism facilities in order to identify homogeneous levels. The level of passenger traffic volume was also compared with the performance level of roadside tourism facilities in the provinces of the country. “Yellow” color shows the first prioritized provinces in need of development; “green” color represents “proportionality” with the second priority of development; and “orange” color represents the “optimal level” with the third priority of development. In this section, the provincial priorities for the development of roadside tourism facilities are determined according to the comparisons made, as follows:West Azerbaijan, Isfahan, Bushehr, Tehran, Chaharmahal and Bakhtiari, Khorasan Razavi, Khuzestan, Sistan and Baluchestan, Fars, Kurdistan, Kermanshah, Golestan, Hamedan provinces are in the first priority of development in terms of “chelokebabi” index. East and West Azerbaijan, Isfahan, Tehran, Chaharmahal and Bakhtiari, Khuzestan, Sistan and Baluchistan, Fars, Qazvin, Kurdistan, Kermanshah, Gilan, Lorestan, Markazi, and Hamedan provinces are in the first priority in terms of “food sales” index.East and West Azerbaijan, Isfahan, Bushehr, Tehran, Chaharmahal and Bakhtiari, Khorasan Razavi, Khuzestan, Sistan and Baluchistan, Fars, Qazvin, Golestan, Gilan, Markazi, and Hamedan provinces are in the first priority of “kebabi and jegaraki” index development. Moreover, East Azerbaijan, Bushehr, Tehran, Chaharmahal and Bakhtiari, Khuzestan, Sistan and Baluchistan, Fars, Qazvin, Kurdistan, Kerman, Kermanshah, Golestan, Gilan, Lorestan, Mazandaran, and Hamedan provinces are in the first priority of “hospitality complex and restaurants” index development. Regarding the “traditional restaurant, coffee and tea house” index, it can be claimed that East Azerbaijan, West Azerbaijan, Isfahan, Tehran, Chaharmahal and Bakhtiari, Khorasan Razavi, Khuzestan, Sistan and Baluchistan, Fars, Kermanshah, Gilan, Lorestan, Central, and Hamedan provinces are the first priority of development. This is while, in terms of “restaurant” index, East Azerbaijan, West Azerbaijan, Isfahan, Bushehr, Tehran, Chaharmahal and Bakhtiari, Khuzestan, Sistan and Baluchistan, Fars, Qazvin, Kurdistan, Kermanshah, Golestan, Gilan, Lorestan, and Hamedan provinces are in the first priority of development.

  Conclusion

  Out of 270 times, provinces have been in the first priority of development 109 times (40.3%). This means the provinces are totally facing a significant shortage of roadside tourism facilities. Furthermore, they have been in the second priority of development 95 times (35.1%), and they are in the third priority of development 66 times (24.4%). With nine times (100%) being in the first priority of development, Tehran, Khuzestan and Fars provinces are the ones with the most shortages in roadside tourism facilities. As a general recommendation, the interaction of two public and private complexes should be recognized as a model in the country in order to attract investors, ensure them for investment, and as a factor in creating large and well-known investment movements in the context of tourism facilities. Prioritization of the development of provinces in terms of roadside tourism facilities appropriate to the volume of passengers may be an effective factor in declining the current inequalities among the provinces of the country.

  Keywords: Tourism, Roadside Tourism Facilities, Tourism Development
 • SaeedReza Akbarian Ronizi, Ebrahim Rastegar * Pages 129-143
  Introduction

  Urban tourism is one of the important types of tourism that is considered in the development of cities. The city is considered as a tourism destination in researches. One of the important points for a tourism destination is the ability to create a unique image in such a way that tourists are impressed. Tourist satisfaction is one of the most important competitive factors and the best indicator to ensure the growth of future profits and the level of satisfaction of tourists to the title is considered as a significant criterion for measuring the quality of work. The results of previous domestic and foreign research show that place-spatial conditions cause differences in tourist satisfaction. This study seeks to investigate the effective factors on the satisfaction of tourists in the research area, i.e. the city of Dargahan with special structural and functional elements. Dargahan city is one of the branded tourism destinations in the southern half of the country located in Qeshm Island (Hormozgan province) which due to its various attractions has different types of tourism including coastal tourism, historical tourism, geo-tourism and most importantly commercial tourism. Every year, at different times, especially in autumn and winter, countless tourists come to this city. Based on the important role of tourism development in the structure of cities, especially the economic dimension, it is necessary to recognize the satisfaction of tourists in order to plan and improve urban tourism services and facilities. Therefore, in the present study, the satisfaction of tourists in Dargahan has been explained and analyzed. Satisfaction structure of tourism destinations at three levels before, during and after the trip has different structural components that in this study has addressed the dimensions of satisfaction before and during the trip.

  Methodology

  The research is applied and its method is descriptive-analytical. The statistical population of the study is domestic tourists visiting the city and the statistical sample is 180 tourists. The survey of tourist satisfaction has been evaluated by a questionnaire in the form of a Likert scale. Data processing from the questionnaire was performed by using of chi-square, Friedman, multiple regression and correlation coefficients.

  Results and discussion

  Findings of the research on several levels have sought to recognize the satisfaction of tourists.In the first stage, the results of test show that the focus of tourism sector activists as well as managers of welfare and hospitality facilities is more on providing a type of service and facilities that objectively have specific standards and these standards in a specific form of management and their management is basically in the hands of individuals, especially the private sector.In the second stage, using Kendall correlation coefficient, to understand the statistically significant relationship between the ten components with each other (independent variables) and also with the dependent variable (overall satisfaction of tourists) (p value<0.05), although the results confirm the significance, but the intensity of the correlation is different. In the third stage and in order to recognize descriptive indicators (characteristics of tourists) in the level of satisfaction with the tourism destination, according to the Phi Kramer and Kendall tests, the indicators of gender (0.93), job (0.947) and travel (0.946) showed a high level of relationship. While travel experience (0.118) and length of stay (0.145) indices have a low level of relationship and age (0.09) and education (0.052) have no significant relationship.
  In the final stage, in recognizing the coefficient of influence of each component on the dependent variable of the research, by using of regression method (step by step) and calculation of the beta coefficient of each component was performed.In the first step, the components of welfare and hospitality facilities (0.698) and in the second step, the components of welfare and hospitality facilities (0.431) and entertainment, recreational and leisure activities (0.356) and in the final step, the components of welfare and hospitality facilities (0.382) and entertainment, recreational and leisure activities (0.291) and cost component (0.184) are more than other components.

  Conclusion

  The results of this study prove that the issue of tourist satisfaction can be effective on the stability of the tourism destination and especially the economic stability of the tourism destination.Since the level of tourists' satisfaction is affected by the expectations and motivations of tourists to travel to the tourism destination on the one hand and receiving various services and behavioral interactions of the host community with the tourist on the other hand, including this mechanism in the strategic planning process of each tourism destination. The success of that destination is very effective on attracting sustainable tourists. Because it provides a proper image of the destination in the mind of the tourist and sets the stage for re-visit and word of mouth promotion and in general the tourist's loyalty to the destination. This process begins with understanding the expectations and motivations of tourists from the trip to the destination, and proceeds with the tourist’s assessment of the existing realities, and at the end can continue to record the tourist’s emotional reactions from the destination.Lee et al. (2014), Oviedo-García et al. (2019), Chen and Tsai (2007), Song et al. (2012) suggest this structure in different dimensions for targeted management of tourism destinations and optimal economic and social productivity.

  Keywords: Urban Tourism, tourism destination, tourist satisfaction, Dargahan City
 • Omid Mobaraki *, Ali Valigholizadeh, Ozra Nasiri Pages 145-159

  Introduction 

  The tourism industry is one of the most lucrative and at the same time healthy and clean industries for the economy of any country. This prosperity industry represents the political, economic, social, security, cultural and scientific stability of the world. In other words, the tourism industry, with its unique privileges, simultaneously provides several goals in the national space of a country. While other industries just provide part of the desired goals. Medical tourism as one of the dimensions of tourism contributes to the sustainable development and dynamism of countries. This type of tourism is in the center of attention of many countries due to its low cost and high income, and many developing countries are making big plans for the development of this industry. Iran is considered as an important destination for medical tourism in the world, especially in the Islamic world, with its specialized human resources and advanced medical facilities and due to its high capacities in attracting medical tourists. Due to the importance of medical tourism and the existing potential in Tabriz city and the fact that Tabriz is one of the most important cities in terms of medical tourism, so this study was intended to analyze the effective components on the development of medical tourism in Tabriz. 

  Methodology:

  The research type is applied and its method is descriptive-analytical. Data collection was through books, articles, dissertations and related researches and field data and questionnaire (based on Likert scale). Also, the statistical population of the study consists of medical tourists in Tabriz in 2019. The statistical population was 132,125 people. Cochran's formula was used to determine the sample size which according to it, the sample size is 384 people. In the present study, simple random sampling method has been exerted. Questionnaire data in SPSS software were analyzed through Spearman correlation coefficient and regression test.

  Result and discussion :

  According to the relationship between price and development of medical tourism with respect to the R-value, which is -0.986, and this value is less than the critical value of Spearman with a degree of freedom of 383, which is 0.001, so there is an inverse and negative relationship between prices and the development of medical tourism. However, regarding the relationship between the quality of medical services and the development of medical tourism at a significant level of one domain, the significance level of Spearman test was 0.000, and this level was less than the minimum significant level of 0.05, and also calculated according to the R-value which is 0.869, and this value is greater than Spearman's critical value with a degree of freedom of 383, which is 0.001, therefore, there is a significant relationship between the quality of medical services and the development of medical tourism. Regarding the relationship between culture and the development of medical tourism, according to the R-value, which is 0.720, and this value is greater than Spearman's critical value with a degree of freedom of 383, which is 0.000, therefore, there is a significant relationship between culture and development medical tourism in Tabriz. Concerning the relationship between medical facilities and equipment and the development of medical tourism, this level was less than the minimum level of 0.05, therefore, there is a significant relationship between medical facilities and equipment and the development of medical tourism in the city of Tabriz. Finally, the relationship between information technology and the development of medical tourism is calculated according to the R-value, which is 0.834, so there is a significant relationship between information technology and the development of medical tourism.

  Conclusion:

   Tourism makes up the bulk of a country's foreign exchange earnings. The growing industry ranked third in international trade in 2000, according to the World Trade Organization. It is known as the world's largest industry after oil and automobile manufacturing. One of the types of tourism is medical tourism. According to the World Health Organization in 2004, about $ 50 billion is spent annually on the treatment of patients in the region in European and American countries. Attracting a percentage of this amount can have a significant impact on the medical tourism economy of Asian countries. As the research results show, the price of medical and tourism services as well as the quality of medical and tourism services, culture and facilities, medical tourism facilities and equipment, and information and communication technology are among the effective factors on the development of medical tourism in Tabriz metropolis. Therefore, in order to develop this industry, it is necessary to make the price of medical services and tourism transparent; increase the quality of medical services and tourism; increase and promote the culture of tourism; utilization of medical and tourism facilities and equipment with high technology and international standards; and utilization of information technology in the fields of medicine and tourism to benefit from the extraordinary advantages of this industry in order to create employment and currency for the country.

  Keywords: Tourism, Medical Tourism, quality of service, Information, communication technology, Tabriz City