فهرست مطالب

نشریه دیدگاه های حقوق قضایی
پیاپی 90 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/05/11
 • تعداد عناوین: 15
|
 • اصغر عربیان، پرویز اکبری* صفحات 1-17

  عمده مباحث مطروحه از ناحیه پژوهشگران در قاعده تحذیر (هشدار) پیرامون عامل اصلی زیان است. هشداردهنده به عنوان عامل زیان پاسخگوی اصلی جبران خسارت است و با استناد به قاعده هشدار با جمع شرایط از مسئولیت مبرا می شود؛ ولی اشخاصی مانند عاقله، بیمه و بیت المال که به تبع عامل اصلی، مسیول تلقی می شوند، آیا با قاعده هشدار از ضمان مبرا می شوند؟ در پرسمان تاثیر قاعده مذکور و میزان و کیفیت آن در رفع ضمان از مسیولین تبعی پاسخی داده نشده است. قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد معتبر فقهی، برگرفته از یکی از داوری های علی (ع) است که آن حضرت فرمودند: «قد اعذر من حذر» یعنی: کسی که هشدار دهد معذور است. با استفاده از ملاک رفع مسئولیت، که در قوانین مختلف نیز جلوه گر است، درباره مسیولین تبعی مانند عاقله، بیمه و بیت المال نیز اثرگذار است. با این وصف در صورت تحقق شرایط و در نتیجه صدق قاعده هشدار، افزون بر رفع مسئولیت از عامل زیان، عاقله و بیت المال نیز تکلیفی به پرداخت خسارت ندارند ولی رفع مسئولیت از عامل اصلی زیان منافی با جبران خسارت زیان دیده از طریق مراجعه به بیمه نیست.

  کلیدواژگان: قاعده تحذیر، هشدار، عاقله، بیمه، بیت المال
 • بهرام تقی پور*، مهدی عباسی سرمدی، مهدی کریمی پنابندانی صفحات 19-48

  نظربه اینکه اغلب معاملات در داخل و تجارت بین الملل در قالب عقد بیع است، امروزه با توسعه تجارت، مبادلات متعدد روی یک کالا انجام می گیرد و در این بین ممکن است یکی از معاملات به علتی منحل شود و این انحلال در معاملات دیگر نیز تاثیر می گذارد. به خصوص در فروش کالاهای صنعتی، یک شرکت به تنهایی نمی تواند تمام لوازم یک کالا را تهیه کند و اشخاص و شرکت های متعدد در تولید نقش دارند و بر این اساس قراردادهایی را با هم منعقد می کنند و نقض هریک از آن ها که به صورت زنجیره ای به همدیگر مرتبط هستند، تاثیر مستقیم بر سایر معاملات دارد. در حقوق ایران اسباب انحلال ناظر به آینده است، اما در کنوانسیون با توجه به مواد 81 تا 84 فسخ اثر قهقرایی دارد. طبق قاعده کلی انحلال عقد اولی به معاملات مستقل و مرتبط لطمه ای وارد نمی کند و اصل عدم تسری حاکم است. اما درج شرط ضمن عقد در مدت خیار مبنی بر منع انتقال مبیع و شرط تاثیر انحلال عقد اصلی در عقد مرتبط، عدم رعایت اصول حسن نیت در معاملات بعدی و همچنین انعقاد معاملات جایز یا خیاری از مواردی است که اسباب انحلال به گذشته سرایت می کند. در رویه قضایی ایران، نظر غالب این است که اسباب انحلال تاثیری در معاملات قبلی ندارد، اما بعضی از محاکم فسخ را به گذشته تسری می دهند و در صورت عدم تایید فروشنده، معاملات بعدی را نیز باطل می کنند. رویه قضایی دچار تشت آراست، بین حقوق دانان و فقها نیز نظرات مختلفی وجود دارد. در تاثیر انحلال عقد اصلی به عقود مرتبط قانون مدنی و کنوانسیون ساکت است. این نوشتار سعی دارد با بررسی مقررات حقوقی و فقهی و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین در نظام حقوقی ایران یک نوع هماهنگی برقرار کند.

  کلیدواژگان: عقد بیع، آثار انحلال، معاملات مستقل، معاملات مرتبط، کنوانسیون
 • افشین جعفری*، عبدالکریم شاحیدر، سمیه رسول پور نالکیاشری صفحات 49-70

  رژیم حقوقی تحدید حدود مناطق دریایی، یکی از شاخه های توسعه یافته حقوق بین الملل، سیر تحول تدریجی را از قرون وسطی تا عصر حاضر سپری کرده است و دارای دو جنبه اساسی: تعیین محدوده دقیق مناطق دریایی و تشخیص معیارهای قابل اجرا در حوضه های آبی گوناگون است. این فرایند در دریاهای بسته یا نیمه بسته همچون خلیج بنگال به دلیل شرایط جغرافیایی بیش از پیش دشوار است. با عنایت به عرفی بودن فرایند تحدید حدود، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال ابتکار عمل برای توسعه اصول و معیارهای دستیابی به راه حل منصفانه جهت تحدید حدود را آغاز نمود. از جمله پیچیده ترین قضایای مطروحه در این زمینه می توان به اختلافات مرزی در خلیج بنگال فی مابین بنگلادش، هند و میانمار اشاره کرد. تحدید حدود فراتر از 200 مایل و ابداع منطقه خاکستری توسط آراء صادره در خلیج بنگال برای اولین بار شاهدی بر امکان ارایه راهکارهای نوظهور با تکیه بر چهارچوب راه حل عادلانه در تحدید حدود است. این مطالعه سعی دارد به عنوان یک تلاش علمی با ماهیت تحلیلی توصیفی، ضمن تایید نقش رویه قضایی و داوری بین المللی در بسط قواعد تحدید حدود، نحوه عملکرد نهادهای قضایی و غیرقضایی در تحدید حدود مناطق دریایی را مورد بررسی قرار دهد.

  کلیدواژگان: بنگلادش، تحدید حدود، خلیج بنگال، دیوان بینالملل دریاها، داوری
 • فریدون جعفری*، علی محبی صفحات 71-93

  در این مقاله سعی شده است یکی از مصادیق جنایات جنگی که عبارت از هتک کرامت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز است، تبیین گردد. جنایت مذکور در جزء 21 قسمت ب بند 2 ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین الملل پیش بینی شده است. هر چند جنایات جنگی ارتکاب یافته در کمپ 9 عراق فقط به این جنایت منحصر نمی شود، لکن جنایت هتک حرمت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه اسرای جنگی از حقوق خاصی برخودارند. از جمله حقوق آنان طبق کنوانسیون سوم ژنو حق بر دسترسی به امکانات بهداشتی است. عدم تامین عمدی امکانات بهداشتی برای اسرای جنگی ممکن است موجب بروز بیماری در اسرا گردد و رفتاری توهین آمیز و تحقیرکننده محسوب شود. رویه قضایی مراجع بین المللی حقوق بشر همچون دیوان اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر نشان می دهد، عدم تامین حداقل شرایط مساعد در اردوگاه های اسرا یا زندانیان بازداشت شده از جمله مصادیق رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده و توهین آمیز است. آنچه در طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در کمپ 9 اسرای ایرانی در بند عراق اتفاق افتاد، مصداق بارز نقض مقررات کنوانسیون سوم ژنو و اساسنامه دیوان کیفری است. عدم تامین امکانات بهداشتی برای اسرای ایرانی و توهین و تحقیر آنان و شرایط نامساعد اردوگاه عراق به مدت زمان طولانی و در گستره ای وسیع (1200 اسیر) مسئولیت عراق را به سبب ارتکاب این جنایت جنگی در پی داشته است.

  کلیدواژگان: کمپ نهم عراق، جنایت جنگی، رفتار توهین آمیز و تحقیر کننده، کنوانسیون سوم ژنو، اساسنامه رم. 89، 5000 آیا منظور شما این است: کمپ نه عراق
 • کاظم خسروی*، حسین میرمحمد صادقی، سید محسن موسوی فر صفحات 95-112

  گاهی مرتکب تمامی مراحل ارتکاب جرم ر اسپری می کند، اما با این حال باز هم به نتیجه ای نایل نمی گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیله ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی تحلیلی) می باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی یابیم که اصولیین شیعه در تالیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته اند. به نظر می رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی شک فقط می تواند با جرم محال هم خوانی داشته باشد. در هرحال قانون گذار در تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قایل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می رسد این تفکیک قانون گذار، هم سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجری می باشد.

  کلیدواژگان: جرم، محال، عقیم، تجری، قطع
 • محمدهادی دارائی* صفحات 113-131

  وقف تاسیسی دایمی و با استحکامی فراتر از سایر عقود است به نحوی که بسیاری از فقهای امامیه و حقوق دانان کشورمان به کرات از دایمی بودن (تابید) وقف و غیرقابل فسخ و تفاسخ بودن آن سخن گفته اند. آمیختگی وقف با اعتقادات مذهبی و اجر اخروی مترتب بر آن و آثار نیکوی اجتماعی و اقتصادی این نهاد، بر پایداری آن افزوده است به گونه ای که امروزه برخی اوقاف دارای قدمت بیش از هزار سال می باشند. علی رغم تاکید بر موبد بودن وقف، بررسی آثار فقهی نشان می دهد که برخی فقها در فروض خاص، امکان درج شرط خیار را در وقف پیش بینی کرده اند. مشهور فقها چنین شروطی را مورد پذیرش قرار داده و توجیهات و ادله مختلفی برای اثبات صحت چنین شروطی مطرح شده است. قانون مدنی این دیدگاه را نپذیرفته است و از مواد مختلف آن استنباط می شود که تابید و غیر قابل فسخ بودن وقف از خصایص ذاتی و غیرقابل انفکاک این عقد هستند و تحت هیچ عنوان نمی توان در وقف، شرطی نمود که سبب بازگشت وقف به مالکیت واقف شود. لهذا آنچه به عنوان شرط فسخ یا تفاسخ در برخی آثار فقهی مطرح شده، اساسا خارج از تاسیس وقف بوده و تحت عنوان سایر احباس نظیر مطلق یا عمری قابل بررسی است.

  کلیدواژگان: وقف، حبس، تابید، اشتراط خیار، فک ملک
 • حسن رهپیک*، محسن شمس الهی صفحات 133-167

  به واسطه ویژگی های خاص اوراق بهادار در قرارداد هایی که موضوع آن ها اوراق بهادار است، آگاهی یافتن طرفین بر آنچه سبب رغبت طرفین قرارداد نسبت به این اوراق می شود، دشوار است. بر همین اساس مطابق قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوطه، ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان درخصوص معامله بر اوراق بهادار است. بحثی که در این مقاله مطرح است این است که عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات چه تاثیری بر اعتبار و لزوم معاملات سهام خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعاتی که افشای آن ها لازم است ننماید و برخی سرمایه گذاران تحت تاثیر این موضوع اقدام به انعقاد معامله کنند؛ آیا معامله مذکور را می توان حسب مورد باطل یا قابل فسخ تلقی نمود؟ اجمالا می توان گفت که نمی توان به طور کلی امکان بطلان یا قابل فسخ شدن قرارداد مذکور را نفی نمود و در موارد محدودی ممکن است عدم رعایت الزامات مذکور حسب مورد زمینه ساز بطلان قرارداد یا ایجاد خیار فسخ در قرارداد شود.

  کلیدواژگان: تعهد به افشا، افشای اطلاعات، بطلان معاملات اوراق بهادار، فسخ معاملات اوراق بهادار
 • میرقاسم جعفرزاده، علی ساعت چی* صفحات 169-184

  در پژوهش حاضر حمایت از انتظار تجاری در قرارداد لیسانس اختراع مورد بررسی قرار گرفته است، پرسش اصلی این است که در حوزه حقوق اختراعات، معیار سنجش وجود انتظارات تجاری بر پایه چه اصول و معیارهایی قابل شناسایی و ارزیابی است؟ در پاسخ به پرسش طرح شده، انتظارات تجاری متعددی همچون به دست آوردن سود مورد انتظار در بازار، تولید انبوه، عدم نقص فنی در دانش مورد لیسانس و موارد مشابه قابل طرح است. بر این اساس، ضروری است بر مبنای تحلیل حقوق قراردادی و اقتضایات بازار به آن پاسخ داده شود. به همین منظور، پیشنهاد می شود تحلیل انتظارات تجاری باید بر مبنای موضوع قرارداد، قالب قراردادی، شروط حمایت همچون فایده (کاربرد صنعتی)، محتوای اظهارنامه خصوصا توصیفات و خلاصه و سند گواهی اختراع صورت بگیرد و یافته های پژوهش حاکی از این مطلب است که شناسایی انتظارات تجاری در نظام حقوق قراردادهای کالا در مقایسه با نظام قراردادهای اختراع محور در پاره ای از موارد متفاوت است.

  کلیدواژگان: انتظارات تجاری، عیب، موضوع قرارداد، قالب قراردادی، شرط فایده، اظهارنامه ثبت اختراع
 • نوروز کارگری* صفحات 185-207

  یکی از چالش های اساسی امروز، به ویژه در کشورهای درگیر در ناآرامی های داخلی، اقدامات تروریستی انتحاری است که هراس را به گونه گسترده ای در جوامع انسانی پراکنده است. در کنار پاسخ های سیاسی و حقوقی به این پدیده اجتماعی، یکی از راهکارهای پیشگیرانه، تحلیل شخصیتی مرتکبین این اقدامات است. بی تردید رسیدن به این شناخت می تواند در پیشگیری از این اقدامات موثر باشد. پژوهش حاضر با بررسی برخی از شاخص های فردی و اجتماعی در اقدامات تروریستی انتحاری، سعی بر آن دارد تا به یک نیم رخی از مرتکبین این اقدامات دست یابد. در راستای سیاست مدیریت خطر ارتکاب جرم، این شناخت می تواند ما را در اعمال کنترل های اجتماعی و حقوقی بیشتر بر مرتکبین بالقوه اقدامات انتحاری کمک نموده و در نهایت کاهش این اقدامات را موجب گردد. پژوهش حاضر پس از بررسی ویژگی های شخصی و اجتماعی مرتکبین اقدامات انتحاری به ما نشان خواهد داد که برخلاف برداشت های عامیانه، ترویسم انتحاری رابطه مستقیم معناداری با هیچ کدام از اندیشه ها یا گرایش ها سیاسی یا مذهبی ندارد.

  کلیدواژگان: اقدامات تروریستی، تروریسم انتحاری، ویژگی های شخصیتی و اجتماعی
 • فرید محسنی*، محسن رحمانی فرد صفحات 209-224

  امور رفاهی گروه های در آستانه خطر من جمله کارکنان متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری اجتماعی می تواند نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با قاچاق ایفا نماید. با توجه به ماهیت اقتصادی بزه قاچاق کالا و ارز، میزان ارایه خدمات عمومی و رفاهی توسط دولت و حاکمیت این دسته از کارکنان می تواند از عوامل مهم پیشگیری از ارتکاب بزه، محسوب شود. هنگامی که شهروندان در بهره مندی از شرایط اقتصادی از فرصتی برابر برخوردار نباشند، در پس بخشنامه ها و قوانین و مقررات اداری، محیط های آلوده مناسبی برای رانت خواری، رشوه خواری و فساد مالی پدید می آید؛ در چنین شرایطی، هرگونه مبارزه با مفسدان مبارزه با معلول خواهد بود. تغییر اوضاع نابسامان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز مبارزه با عوامل روانی ارتکاب جرم، هسته اصلی پیشگیری اجتماعی است. این مسئله در مقررات مختلف و حتی قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. مقاله حاضر درصدد است به بررسی راهکارهای «ساماندهی رفاه اقتصادی»، به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری اجتماعی از وقوع بزه قاچاق کالا و ارز پرداخته و جایگاه آن را در سیاست جنایی تقنینی کشور در پرتو اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، تحلیل نماید.

  کلیدواژگان: رفاه اقتصادی، تامین شغلی، پیشگیری اجتماعی، قاچاق کالا و ارز
 • مهدی منتظرقائم* صفحات 225-245

  تعزیرات، تادیب ها و مجازات های غیرحدی یا کمتر از حد است. در روایات 70 سبب تعزیر و 31 نوع تعزیر ذکر شده است که به آن ها تعزیرات منصوص گفته می شود. این اسباب و انواع تعزیرات منصوص، برای قانونی شدن، کاستی هایی دارد: «همه اسباب منصوص» لازم نیست جرم شمرده شود و «انواع منصوص» نمی تواند مانع به کارگیری انواع مجازات های عقلایی غیرمنصوص کمتر از حد بشود. تعزیرات در اختیار حکومت مشروع جامعه اسلامی است؛ اسباب و انواعش را او معین می کند و بنا به مصلحت، می تواند اسباب تعزیرات منصوص را جزء جرم ها بشمارد یا از جرم بودن خارج کند و مرتکبان آن ها را به انواع تعزیرات منصوص یا غیر آن ها مجازات کند. قانون گذار نباید برای تعزیرات منصوص حساب جداگانه باز کند، بلکه در جرم انگاری ها و مجازات های غیرحدی می تواند از اسباب و انواع تعزیرات منصوص عبور کند و به جرم ها و مجازات های عرفی روی آورد.

  کلیدواژگان: تعزیرات منصوص، اسباب تعزیر، انواع تعزیر، حکم تعزیر
 • سید درید موسوی مجاب*، سارا بشری صفحات 247-267

  تعزیرات، تادیب ها و مجازات های غیرحدی یا کمتر از حد است. در روایات 70 سبب تعزیر و 31 نوع تعزیر ذکر شده است که به آن ها تعزیرات منصوص گفته می شود. این اسباب و انواع تعزیرات منصوص، برای قانونی شدن، کاستی هایی دارد: «همه اسباب منصوص» لازم نیست جرم شمرده شود و «انواع منصوص» نمی تواند مانع به کارگیری انواع مجازات های عقلایی غیرمنصوص کمتر از حد بشود. تعزیرات در اختیار حکومت مشروع جامعه اسلامی است؛ اسباب و انواعش را او معین می کند و بنا به مصلحت، می تواند اسباب تعزیرات منصوص را جزء جرم ها بشمارد یا از جرم بودن خارج کند و مرتکبان آن ها را به انواع تعزیرات منصوص یا غیر آن ها مجازات کند. قانون گذار نباید برای تعزیرات منصوص حساب جداگانه باز کند، بلکه در جرم انگاری ها و مجازات های غیرحدی می تواند از اسباب و انواع تعزیرات منصوص عبور کند و به جرم ها و مجازات های عرفی روی آورد

  کلیدواژگان: تعزیرات منصوص، اسباب تعزیر، انواع تعزیر، حکم تعزیر
 • حمید میری* صفحات 269-295

  قراردادی که مقتضایش، منع مرد از ازدواج با زن دیگری است، می تواند به صورت عمل حقوقی ساقط کننده حق مرد برای ازدواج دیگری و یا تنها به شکل تعهد بر ترک انجام آن درآید. بررسی اعتبار و ضمانت اجرای هر دو فرض به عنوان یکی از چالش های پیچیده حقوقی، موضوع این نوشتار است که با بررسی دیدگاه های موجود، دیدگاه برگزیده ارایه می شود. در حقیقت، در حالت نخست، برجسته ترین دلیل برای تاختن بر درستی این عمل حقوقی حتی در فرضی که سلب حق به صورت جزیی انجام می گیرد، مسئله ناسازگاری آن با نظم عمومی است درحالی که اگر عمل حقوقی در قالب تعهد بر ترک ازدواج دوباره باشد، از این دید اصولا ایرادی برآن بار نبوده و تنها مسئله قابل گفت وگو، ضمانت اجرای نقض این تعهد است. پیرامون این مسیله، از یک سو، بی اعتباری و حتی عدم نفوذ ازدواج دوم از مقررات برداشت نمی شود و ازسوی دیگر، اعتقاد به امکان فسخ نخستین یا دومین ازدواج نیز چه برمبنای تصریح طرفین و چه به عنوان اثر قانونی تخلف از قرارداد، با لحاظ محدودیت موارد فسخ نکاح در حقوق ما قابل پذیرش نخواهد بود. سرانجام اینکه، اگرچه مانعی در برابر دریافت خسارت در مقابل چنین تخلفی دیده نمی شود ولی به دلیل دشواری ارزیابی خسارت معنوی، در کنار وجه التزام، بهترین ضمانت اجرایی که پیرو قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز می توان بدان باور نمود، امکان طلاق همسر نخست است.

  کلیدواژگان: ازدواج، سلب حق، تعهد، طلاق، خسارت
 • عباس جغتائی، داود نصیران نجف آبادی*، رضا عباسیان صفحات 297-316

  طبق اصل 166 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات موظفند که در صورت ابهام یا فقدان قانون به استناد اصول حقوقی حکم دعاوی را صادر نمایند. در این قوانین اولا مفهوم اصول حقوقی در رابطه با قانون، روح قانون، فتاوی و قواعد فقهی مشخص نمی باشد. ثانیا هیچ معیاری در اختیار قاضی نیست تا بتواند یک اصل حقوقی را از اصل غیرحقوقی تشخیص بدهد. اصول حقوقی برخلاف قانون و منابع معتبر اسلامی و فتاوی به صورت مکتوب نیستنند، به همین دلیل اجرای آن ها پیچیده و دشوار است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی اصول حقوقی به عنوان یک معیار و اصلی راهنما در تفسیر قوانین می باشد. اصول حقوقی نماینده وبازگوکننده ارزش های موجود در یک جامعه هستند که قوانین بر اساس آن ها شکل می گیرند. بنابراین اصول حقوقی، معیاری درون قانونی و اصلی راهنما برای فهمیدن قانون می باشند؛ به این معنا که اصول حقوقی در صورت ابهام قانون، معیاری برای تفسیر قانون و در صورت فقدان قانون مبنا و مستندی برای احکام دادگاه ها می باشند. قاضی باید آن اصل حقوقی را اجرا کند که باعث انسجام قوانین و بهترین توجیه کننده برای آن ها باشد. تفسیر بر پایه اصول حقوقی باعث شکل گیری رویه واحد در محاکم می شود.

  کلیدواژگان: اصول حقوقی، قلمرو قانون، تفسیر قضایی، روح قانون
 • حامد نیکونهاد*، ژاله غنی کله لو صفحات 317-340
  در ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی نو برای تضمین برتری دیوان بر دستگاه های اداری پیش بینی شده است؛ تدبیر قانونی بدیعی برای تقویت خاصیت الزام آوری آراء هیئت عمومی در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون بر اداره و نیز کاستن از شکایات مشابه و کاهش مشکلات اجرایی ناشی از وضع مصوبات مشابه و ناقض مفاد آرای صادرشده. مطابق ماده درصورتی که مراجع اداری مصوبه ای وضع کنند که مغایر با رای هیئت عمومی و مشابه با مصوباتی باشد که قبلا در هیئت عمومی دیوان ابطال شده اند، با تشریفات دادرسی کم تر به درخواست ابطال مصوبات جدید رسیدگی می شود. تدقیق در آرای صادرشده از هیئت عمومی دیوان در اجرای این ماده، بیانگر ابهامات و چالش هایی در مورد شیوه اجرا و کیفیت استناد به ماده92 می باشد.در این مقاله آرای صادرشده مستند به ماده یادشده با رویکرد تحلیل رویه ای و بر مبنای فلسفه تاسیس این مقرره قانونی، بایسته های دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری نقد و ارزیابی شده اند و سپس پیشنهاد روشنی برای اصلاح و تکمیل ماده92 ارائه شده است. تفسیر موسع هیئت عمومی از عبارت «مراجع مربوط»، تشتت رویه ای رئیس دیوان در ارجاع شکایت از مصوبه جدید به هیئت تخصصی و عدم تسری اثر ابطال مصوبات جدید به زمان تصویب مصوبه، مهم ترین یافته های این پژوهش بوده است.
  کلیدواژگان: مصوبات مشابه، هیئت عمومی، ابطال، ماده92 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی
|
 • Asghar Arabian, Parviz Akbari* Pages 1-17

  Most of the discussions in the area of the researchers are based on the Tahzir rule(warning) about the main cause of the damage. The warner as the cause of the damage is the principal responsible for the compensation and, based on the rule of warning, is not bound by the terms of the terms; however, persons such as wise, Insurance and treasury , who are considered responsible for the main responsibility of the person, are subject to the rule of warning Is it broken? In the query, the effect of the abovementioned rule and its quality and quality has not been answered by the responsible authorities in removing the guarantee. Tahzir rule is one of the reliable jurisprudence rules that was taken from one of Imam Alichr('39')s verdicts, saying, “The one who warns others, is the one who will be forgiven.” Therefore,  provided that the conditions will be met and as a result of holding premonitory rule, the agent of that loss no longer will be liable and also the wise person and treasury are not required to compensate it. Therefore, disclaimer of the main agent is not against the rules of compensating the losses through referring to insurance company.

  Keywords: Tahzir rule, warning, wise, insurance, treasury
 • Bahram Taghipour*, Mahdi Abasi Sarmadi, Mehdi Karimi Panabandanh Pages 19-48

  Since most transactions in domestic and international trade is as the sale contract, today, with the development of international trade, there are many exchanges on a commodity, and in the meantime, one of the transactions may be terminated reasonably, and this liquidation may affect other transactions, especially in the sale of industrial goods with regard to the specialization of production, one company can not alone provide all parts of a product, and individuals and companies are usually involved in goodschr('39') production, and on that basis, they conclude contracts with together, and violating each of them are related to each other as a chain, it has a direct impact on other transactions. So after the conclusion of the sale contract, object of sale may be transferred to third parties before delivery or later. In Iranchr('39')s law, the liquidation tool is related to the future, and the Convention on the International Sale of Goods has its own system, but according to Articles 81 to 84, termination has the regressive effect. According to the general rule, the dissolution of the first contract does not harm to transactions between contracts until liquidation and related transactions and the non- extending principle is dominant. But inserting a stipulation or proviso within optional time based on non-transfer of the sale object, and the condition of the effect of the dissolution of original contract in the related contract, lack of respecting the good faith principles in subsequent transactions, as well as the conclusion of authorized or optional transactions are from the cases that the liquidation tools extend to the past. In Iranchr('39')s judicial precedent, the prevailing opinion is that liquidation has no effect on previous transactions, but in some judgments are seen that courts extend the liquidation tools especially termination in the previous transactions, and if seller does not verify, next transactions will also be canceled. The judicial precedent has diversity of views in this area; there are also different views among Iranchr('39')s lawyers and jurists. Civil Law and Convention are silent on the dissolution effect of the main contract on related contracts. This article tries to reveiw the legal and jurisprudential regulations and itchr('39')s compliance with the Convention on the International Sale of Goods 1980 Vienna and other countrieschr('39') laws by presenting a solution and communicating with the Iranian legal system.

  Keywords: Sale contract, termination effects, Convention, Independent transactions, relevant transactions
 • Afshin Jafari*, Abdolkarim Shaheydar, Somayeh Rasoulpour Nalkiyashary Pages 49-70

  The legal regime of maritime delimitations zones, one of the branches of international law, has undergone a gradual evolution from the Middle Ages to the present day, and has two basic aspects: the determination of the exact range of maritime zones and the identification of applicable criteria in the basin.This process is more difficult in closed or semi-closed seas, such as the Bengal Bay, due to geographical conditions. the International Court of Justice, in the  North Sea continental shelf case affair, initiated an initiative to develop principles and criteria for a fair solution to delimitation. Among the most complicated cases in this regard, we can mention the border disputes in the Bengal Bay between Bangladesh, India and Myanmar. Delimitation over 200 miles and innovation the gray area by judiciaries in the Bengal Bay for the first time is evidence of the possibility of emerging solutions based on the framework of a fair solution to the delimitation of maritime zones. This study tries to examine the role of judicial and non-judicial bodies in resolving disagreements over maritime areas as an analytical-descriptive analytical effort, while confirming the role of judicial process in extending the Delimitation rules.

  Keywords: Bangladesh, Maritime Delimitation, Bengal Gulf, International Tribunal Law of The Sea, Arbitration
 • F. Jaffari*, A. Mohebbi Pages 71-93

  In this article, one of the examples of war crimes is the destruction of human dignity, especially behavior and destruction and degradation. The crimes set forth in paragraph 21 of Part 2 of Article 8 of the Statute of the International Criminal Court are foreseen. Although the war crimes that took place at Camp 9 are not limited to this crime, the crimes of human dignity, especially destructive and humiliating behaviors, have been particularly studied. From the perspective of international humanitarian law, warlords abandon certain rights. Including their rights under the Third Geneva Convention, the right to access to health facilities. Lacking awareness of health facilities for fighters may lead to illness in prisons, and degrading behaviors. International law of international law International law of international law shows that the provision of minimum conditions for disputes in prison camps or prisoners is one of the examples of inhuman treatment and remission and destruction.

 • Kazem Khosravi*, Hossein Mirmohammadsadeghi Pages 95-112

  Sometimes he commit all crimes, but he does not achieve the result again. If this failure to fail to achieve the result is due to a lack of subject matter or a failure to act as a means of committing a crime, it would be impossible to commit a crime. Regarding the method of this research, which is fundamental (descriptive-analytic), by referring to the principled books, we find that the Shichr('39')a principals in their writings discussed the topic of discontinuance in its own literature and literature. It seemed to me that discourse was deliberately dealt with in the formulation of a procedural principle , Expressing the possibility of the occurrence of a result outside the field, which can undoubtedly only be compatible with the crime.However, the legislator, in the wording of article 122 of the Islamic Penal Code, regards the punishment of perpetrators of a crime as imposing a distinction between legal and material grounds. This separation of legislatures seems consistent and consistent with the correct view of some of the principals such as Sheikh Ansari (RA) In connection with the absence of eagles and punishments

  Keywords: crime, unproductive, sterile, tragic, interrupted
 • MohammadHadi Daraei* Pages 113-131

  Endowment under Islamic law is a permanent type of contract which cannot be revoked and it is a consensus among Shiite jurisprudents. It is a kind of contract which has been based upon a religious thoughts as well as provides great heavenly reward and includes social and economic effects. These are special characters which lead Endowment to be a more concrete contract with special imperative rules. But, a survey regarding jurisprudent books shows that, some of them sometimes let Endowment to be revocable by special stipulations in the contract, which is against the consensus on irrevocability of an Endowment. Although most of the Shiite jurisprudents accepted these stipulations, but some others are against them. In this article arguments relevant to both ideas are considered. These stipulations are not accepted under the civil law of Iran and it can be deducted from it that Endowment cannot be revoked and are bounded from the time of contract.

  Keywords: Endowment, Entail (right of exploitation), Eternality, Revocation
 • Hassan Rahpeyk*, Mohsen Shamsollahi Pages 133-167

  Due to the specific characteristics of securities, in securities contracts it is difficult for the investors to have the information which is necessary for entering into the contract. Accordingly, in accordance with the Securities Market Act and the relevant regulations, the issuers of securities, in the primary and secondary markets, are required to disclose material information about securities. The main purpose of imposing these requirements on issuers is to inform investors and make it possible for them to make informed decisions about securities transaction. The main question of  this article is if the failure to comply with legal disclosure requirements will affect the validity or necessity of securities transactions. In other words, if the issuer don’t disclose all the material information, and some investors buy or sell the securities for these information; can the transaction be considered void or voidable? In short, it can not be ruled out in general that the nullity or voidability of the contract is impossible, and in limited cases, the failure to comply with those requirements may result in nullity or voidability in the contract.

  Keywords: Duty to disclosure, information, nullity of securities contract, voidability of securities contract
 • Mirghasem Jafarzadeh, Ali Saatchi* Pages 169-184

  In this research, protection of commercial expectation has been examined. The main question is how we could identify and assess existence of commercial expectations. In response, commercial expectation are acquisition of expectable benefit in market, mass production, absence of technical failure in licensed knowledge and so on. Therefore, it is essential to response by analysis of contract law and market necessities. Therefore, it is suggested that commercial expectation should be analyzed by subject matter of contract, contractual framework, protect condition like usefulness (industrial application), content of Applications for patent particularly description and summary and document of patent. As a result, identification of commercial expectations in product contract law is different from patent contract law.

  Keywords: Commercial expectations, defect, subject-matter of contract, Usefulness, Applications for patent
 • Nourooz Kargari* Pages 185-207

  One of the principal challenges now days, especially in the countries which are engaged in inland riots, is suicide attack which spreads fear broadly in human societies. More than the legal and political reactions to this social phenomenon, one of the preventive ways, is to analyze the suicide terrorists personally. No doubt, achievement to this understanding can be influential in preventing these kinds of actions. Considering some of these personal and social criteria in suicide terrorism attacks, the present article tries to achieve to a profile of suicide terrorists. In line with the policy of risk management of crime, this understanding may help us in more social and legal controls over the potential suicide attackers and finally in decreasing such kind of actions. After consideration of personal and social characteristics of suicide terrorists, the present article will show us that the suicide attacks have no a direct, meaningful relationship with none of political and religious approaches and thoughts.

  Keywords: Terrorism Attacks, Suicide Terrorism, Personal, Social Characteristics
 • Farid Mohseni*, Mohsen Rahmanifard Pages 209-224

  The welfare of groups at risk, including staff engaged in the fight against trafficking in goods and currencies, as one of the social prevention strategies can play an effective role in preventing the occurrence of trafficking-related offenses. Given the economic nature of the crime of trafficking in commodities and currencies, the amount of public and welfare services provided by the government and the sovereignty of these employees can be important factors in preventing crime. When citizens are not afforded an equal opportunity to benefit from economic conditions, behind the circuits and administrative laws and regulations, favorable environments for rent-seeking, bribery, and corruption emerge; Fighting will be handicapped. Changing social, cultural and economic conditions, as well as combating the psychological factors of crime, are at the core of social prevention. This has been emphasized in various regulations and even the constitution. The present article seeks to examine "economic well-being" as one of the social prevention tools for trafficking in foreign exchange and its place in the countrychr('39')s criminal justice policy in the light of high-profile documents, including constitution and policy

  Keywords: economic welfare, job security, social prevention, commodity, currency trafficking
 • Mahdi Montazerqaem* Pages 225-245

  Ta’zirs are punishments and penalties which are less severe than Hadd. There are 70 causes and 31 forms of Ta’zir mentioned in Islamic narrations and regarded as ‘Mnsus (narrated) Ta’zirs’. However, there are drawbacks to the legitimization of these causes and forms of Ta’zir: not all ‘narrated causes’ are necessary to be criminalized, nor the ‘narrated forms’ could get in the way of using other none-narrated, but reasonable, forms of punishment which are less severe than Hadd. The legitimate government of the Islamic society is in charge of Ta’zier; it could define its causes and forms, and as the common good calls, it could criminalize or decriminalize the narrated causes and it could penalize the criminals according to the narrated forms or otherwise. The legislator should not be restricted to narrated Ta’zirs. Regarding the criminalization and the penalties of crimes other than Hadd, he should rather drop the narrated Ta’zirs and turn to a more common-sense approach.

  Keywords: Mansus (narrated) Ta’zirs, the causes of Ta’zir, the forms of Ta’zir, the position of Ta'zir
 • Seyed Doraid Mousavi Mojab*, Sara Bashari Pages 247-267

  One of the main concerns of any society is the attention paid to the employment of women and preventing victimization of them.In the present study,meanwhile investigating and adapting criminological and victimological theories,by establishing a logical relationship among them,the subject is discussed.The present research is descriptive-analytic in terms of research method and in terms of information gathering method,the research method is survey.The statistical population of all women working in public and private sectors of Qom(26.142people),is chosen by a sampling method of simple random sampling of120people.For data collection,a researcher-made questionnaire with direct questioning mechanism,closed questions and multiple choice of spectral or grading type were used and to summarize the data,descriptive statistics and For confirming or rejecting the hypotheses, inferential statistics have been used.According to the findings of the research,preventive measures are the most effective supportive mechanism in the scope of preventing the misery of women practitioners.Strengthening oversight measures on job units and intensifying penalties for criminal offenses has an impact on reducing injuries.The Findings indicate the most important supporting mechanism is civil mechanism and other mechanisms are regulatory,judicial and legal mechanisms respectively.The results show that the pathological problems in both areas of womenchr('39')s employment(public and private)are the same and follow a single pathological pattern.

  Keywords: Women, Employment, Victimization, Prevention
 • Hamid Miri* Pages 269-295

  Non-remarriage contract or clause either deprives the right of manchr('39')s remarriage or just creates a not to do obligation of remarriage. Analayzing the validity and consequences of both situations as an one of most complicated legal issues is our mission in this essay. In the first case, the most important reason to anuul this contract or clause, even in the case of partially elimination of manchr('39')s right for remarriage, is itchr('39')s inconsistency with public policy.Thus, if such clause is incorporated in the manner of a not do to obligation, it is true and therefore, surveying on its sanctions remins. In any case, we can not infer any regulation about nullity of this contract from civil code or any possibility to rescind the first or senond marriage either as an agreed or statute sanction. Although, we can not see any obstacle on the possibility of damages as a sanction for breach of contract or clause, but because there is a problem in the field of allocating the moral damage, based on the Family Protection Act 2012, we can infer that the best sanction is the right of divorce.

  Keywords: Right deprivation, Tahrim Hilal, Not to Do Obligation, Legal Power Elimination, Nullity of second Marriage, Right to Divorce
 • Abbas Joghataey, Davood Nassiran*, Reza Abbasian Pages 297-316

  According to articles 3 of laws of civil procedure, judges are responsible for issuing verdicts according to legal principles when there is ambiguity or lack of law. In these laws at first, the concept of legal principles is not distinctive on the relationship with laws, the spirit of law, judicial decrees and jurisprudential rules. Second, there is not any standard for judges to distinguish legal principle from non-legal principle. Legal principles in spite of law and Islamic reliable sources and judicial decrees are not collected into a book; therefore, their performances are complicated and difficult. The main goal of this investigation is the recognition of legal principles as the   better standard for the interpretation of laws. Legal principles are representative of the community values that laws constitute according to it. So, legal principles are the best standard for comprehending law in this sense when the law is ambiguous, the legal principles are standards for interpretation of law and on the lack of law as the base for issuing verdicts on the courts. The judge must perform those legal principles that are as the best vindicator. The interpretation base on legal principles makes formation of uniform procedure on the courts.

  Keywords: legal principles, judicial interpretation, spirit of law, law territory
 • Hamed Nikoonahad*, Zhale Ghani Kolahloo Pages 317-340

  In Article92 of the Law on the organization and Procedure of Administrative Justice Court,a new executive guarantee has been foreseen to ensure the superiority of Administrative Justice Court as a judicial authority administrative agencies;a new legal measure to strengthen the mandatory nature of General Boardchr('39')s decisions in order to ensure the principle of the rule of law on the Administration as ‌well as reduction of similar complaints in the Court and the reduction of executive problems caused by adoption of similar regulations that violate provisions of the issued decisions.According to this article,if administrative authorities adopt regulations that are in contradiction with General Boardchr('39')s decision and same regulations as those previously denounced by the General board,they will be dealt with less rules of procedures for annulment request of new regulations.Exploring in the decisions issued by General Board of  Court in exercising this article,raises ambiguities and challenges regarding manner of applying and referencing to Article92.The broad interpretation of General Board by the term "relevant authorities",procedural agitation of the Chief Justice of the Court in referring a complaint from new regulation to the Specialized Board,and non-retroacting of revocationchr('39')s effect of new regulations since the adoption of ratifying,were the main findings of this study.

  Keywords: General Board of Administrative Justice Court, Revocation of Acts, Article 92 of the Law on the Organization, Procedure of Administrative Justice, judicial supervision, Similar regulations, General Board, Revocation