فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسحاق طاهری صفحات 5-23

  آرمان های توحیدی، نه در برابر واقعیت، بلکه عین واقعیت و مراتب برتر آن را تشکیل می دهند؛ تحول و دگرگونی افراد و جوامع، تابعی از تحول و دگرگونی در آرمان های آنهاست. پیشوایان دینی و مخالفان آنان، هر دو، بر آرمان ها تمرکز کرده اند. دسته نخست بر تثبیت، تقویت و تحقق آرمان های توحیدی اهتمام ورزیده اند، اما دسته دوم کمر به نابودی آرمان های الهام بخش جامعه هدف بسته اند. سبب این دو حرکت متقابل آن است که فراز و فرود حرکت جوامع و صعود و سقوط آنان بسته به آرمان هایی است که به آن توجه کرده و دل بسته اند. نظر به نقش حیاتی آرمان های توحیدی در تعالی و پیشرفت جوامع، سازمان های فرهنگی، تربیتی و آموزشی در صف مقدم دفاع قرار می گیرند و لازم است با طراحی و تدوین نظام و برنامه های کارآمد و جامع، نسبت به جایگاه مهم خود در حفظ، تقویت و تحقق آرمان های توحیدی، نقش خود را ایفا نمایند. رفتار و گفتار رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) از سویی موجب شکست دشمنان در تعرض به آرمان ها گردیده و از سوی دیگر هشیاری ملت نسبت به اهمیت آرمان ها را در پی داشته است.

  کلیدواژگان: آرمان های توحیدی، آرمان های انقلاب، امام خامنه ای، آرمان و واقعیت
 • علیرضا میرزایی صفحات 25-46

  هر نظام حکومتی برای ادامه حیات، کارآمدی و جلب رضایت مردم نیازمند مدیرانی صالح، کاردان و متعهد است. این امر نیازمند تقویت بنیه اعتقادی و باورمندی دینی آنان است که با خودکنترلی و خویشتن بانی مستمر به حفظ صلاحیت های مورد نظر کمک می کنند و به عنوان پروژه مکمل رصد و پایش مستمر کارگزاران حکومتی و صاحبان قدرت، دارای ضرورت تام است که در معرض خطر انحراف هستند.ایمن سازی جامعه و حکومت نیازمند مرکزی هوشمند برای جمع آوری، تجزیه، تحلیل و پردازش اخبار واصله و تبدیل آن به اطلاعات قابل بهره برداری و تصمیم جدی بر اساس آن است. در منهج و مسلک علوی، حکومت، هدف محوری و در جهت تعالی جامعه و توسعه و تعمیق معنویت و پرورش انسان های ربانی است و  به همین دلیل به کنترل نظامند و رصد هوشمند و سیال و اقتضایی کارگزاران که در مهندسی فرهنگ عمومی نقش تاثیرگذاری دارند، توصیه اکید شده است. جامعه سازی سالم و پارسا در این منطق از حلقه نخبگان سیاسی و مدیریتی به صورت هدفمند شروع و به بدنه جامعه تسری می یابد. گماشتن عین (جاسوس) و ایجاد شبکه جمع آوری اخبار و جامعه اطلاعاتی و اشرافیت اطلاعاتی بر حوزه حکومتی و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات موثق، از ممشای مدیریتی امام علی (ع) قابل اصطیاد است. در این پژوهش با استناد به فرامین و رفتار مدیریتی آن حضرت، پایش و رصد مستمر کارگزاران به صورت یک فرهنگ قابل تاسی و هنجارساز مورد واکاوی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: نظارت، جمع آوری، اشرافیت اطلاعاتی، اخبار، اطلاعات
 • محسن محمدی الموتی صفحات 47-69

  تحقق اهداف انقلاب اسلامی، مستلزم فهم نظری دقیق و عالمانه مسیولان، نخبگان و آحاد مردم از ماهیت و چیستی انقلاب اسلامی و نسبت آن با جمهوری اسلامی است. تعابیر و خوانش های متعددی در این موضوع از سوی صاحب نظران در جامعه نخبگانی کشور ارایه شده که باور و ابتناء به هریک از آنها، تاثیرات مهم و اساسی در جهت گیری ها و سیاست های آینده نظام در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی برجای خواهد گذارد. نظر به نقش و جایگاه مهم ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی، این مقاله می کوشد ماهیت و چیستی انقلاب اسلامی و نسبت بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی) تبیین نماید. نتایج حاصل از تحقیق که پس از بررسی دیدگاه های موجود، مبانی فلسفی و تحلیل محتوای بیانات امام خامنه ای به دست آمد، نشان داد که از دیدگاه ایشان، انقلاب اسلامی حرکتی مستمر، بالنده، پیش رونده و رو به کمال با مجموعه ای از آرمان ها و ارزش های والای اسلامی و انسانی است که از جمهوری اسلامی جدا نبوده و بین این دو رابطه همزیستی از نوع روح و جسم وجود دارد. بدین معنا انقلاب اسلامی با پیروزی اش پایان نیافته و مثل روح در کالبد نظام جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه می دهد.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، دولت اسلامی، تمدن نوین اسلامی، امام خامنه ای
 • مهدی شوشتری*، سید محمد حیدری خورمیزی، حمید قنبری صفحات 71-87

  تقدیر معیشت یا عقل معاش، همان عقل زندگی، عقل اقتصادی و عقل اجتماعی است که به فردی که در جامعه زندگی می کند و به نوعی درگیر مسایل اقتصادی و اجتماعی است، توانایی فعالیت موثر را می دهد. پژوهش پیش رو با هدف تبیین چگونگی تاثیر این مهم در تعالی معنوی سازمان، با شیوه توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بهره گیری از آیات و روایات، ضمن تعریف مفاهیم پژوهش، میزان اهتمام تعالیم اسلامی به تقدیر معیشت را شرح داده و ضمن بیان وظیفه حکومت در تامین معاش جامعه، اشاره ای کوتاه به وضعیت معیشتی کارکنان دولت داشته و در پایان تاثیر عقل معاش بر تعالی معنوی فرد و سازمان را یادآور می شود و به این نتیجه رسیده که یکی از وظایف سازمان ها آن است که در جهت ارتقاء معنویت افراد و به تبع آن، معنویت سازمان، آموزش تقدیر معیشت و عقل معاش برای کارکنان را در اولویت قرار دهد.

  کلیدواژگان: عقل معاش، تقدیر معیشت، معنویت سازمان، معیشت کارکنان
 • امین جوادی صفحات 89-108

  در بررسی موضوع «عقیده» و «باور» از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) مشخص شد، مرحله ی علم و معرفت و شناخت هر چیزی «عقیده» نامیده می شود و اگر این مرحله با تصدیق قلبی اتصاف به عمل داشته باشد، تبدیل به ایمان و «باور» می شود. یعنی بین عقیده و باور تفاوت وجود دارد. از منظر ایشان، اعتقاد و علم، غیر از ایمان و باور است، چرا که پس از کسب معرفت، بایستی با ریاضات شرعی، تذکر، تفکر و دوام توجه و خلوت، حقایق را به قلب رسانده تا قلب، الهی شود و تبدیل به باور شود. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز با تفاوت قایل شدن بین عقیده و ایمان، چندین بار ایمان را همان باور معرفی کرده و معتقدند بالا رفتن معلومات دینی و مرحله ی «عقیده» در اولویت دوم قرار دارد؛ مهم، باور است که با جلسات موعظه، ذکر و تمسک به قرآن کریم و توسل به اهل بیت به دست می آید. ایشان ایمان آگاهانه را که ماندگارتر است، ایمان مطلوب اسلام و نجات بخش  و زاینده ی عمل معرفی می کند که مضاف بر تصدیق قلبی، همراه با تعهدات و لوازم آن باشد و ایمان مقلدانه و متعصبانه را رد می کنند، و شاید تنها تفاوت نظر حضرت امام با مقام معظم رهبری مطلب اخیر باشد که امام، ایمان و باور را همان تصدیق قلبی می دانند ولی مقام معظم رهبری (مدظله) علاوه بر تصدیق قلبی، التزام به لوازم و تعهدات آن را نیز شرط می دانند.

  کلیدواژگان: عقیده، باور، امامین انقلاب اسلامی، ایمان، یقین
 • مهدی رضازاده قزآان صفحات 109-130

  غنای فرهنگی زبان و ادبیات فارسی که سرشار از ظرافت و زیبایی آفرینی است و همچنین پیوند ناگسستنی آن با آموزه های اسلامی، آن را از پس قرن های متمادی در خدمت ترویج و تعمیق باورهای معنوی و دینی قرار داده است. کارکردهای گوناگون ادبیات فارسی در عرصه ترویج و تعمیق معنویت با توجه به ظرفیت های فراوان آن، در انواع ادبی مختلف به ویژه ادبیات تعلیمی و قالب های نظم و نثر، ظهور و بروز یافته است. مقام معظم رهبری به عنوان ادیبی آشنا با فنون و ظرایف ادبی، همواره نسبت به این زبان و ادبیات اهتمام داشته و بر توانمندی و گنجایش عظیم آن تاکید نموده اند. ادبیات متعهد، شاعران و نویسندگان انقلابی و مسلمان، در فراز و نشیب های گوناگون انقلاب اسلامی نقش موثری در بیداری و آگاهی توده ها، ایفا نموده اند و شعر و نثر فارسی با ویژگی های منحصر به فرد خود، همچنان می توانند در خدمت اسلام و ترویج و تعمیق معنویت در جامعه اسلامی و فراتر از آن در جهان اسلام باشد.

  کلیدواژگان: زبان و ادبیات فارسی، کارکرد، معنویت، مقام معظم رهبری
|
 • Ishaq Taheri Sartishnizi Pages 5-23

  Monotheistic ideals are not only comparable to reality but are the reality itself in its highest levels and therefore change and variation in peoples and societies depends on change and variation in these ideals. Religious leaders and their opponents have both emphasized the ideals. The former group has strived toward preserving; strengthening and fulfilling these monotheistic ideals while the latter has resolved upon demolishing these inspiring ideals of the society. The logic behind this contrasting movement is that ups and downs of societies’ movement and their rise and fall depend on the ideals on which they have pinned their hopes. Considering the critical role of these monotheistic ideals in elevation and advancement of societies, the cultural, educational and training organizations which are in the front line of defense are required to design and develop a system and a comprehensive and effective program to perform their role in preserving, strengthening and fulfillment of these ideals. Words and actions of the supreme leader of the revolution on one hand have defeated the enemies invading these ideals and on the other, have made the nation aware of the weight of these ideals.

  Keywords: Ideal, reality, Imam Khamenei, Monotheistic ideals, Revolutionary ideals
 • Alireza Mirzaei Pages 25-46

  Every governmental system - to find peoples’ satisfaction, achieve efficiency and survive - stands in the need of righteous, expert and committed managers. This requires strengthening faith-related foundations and religious beliefs in managers which brings about continuous self-control and self-supervision in them and, in turn, helps them to hold these qualifications. This can also serve as necessary and supplementary project in supervising and controlling those governmental agents and power-owners that are exposed to deviation. Also, securing the society and government requires an intelligent center for collecting, analyzing and processing the received news and then changing them into useful information on the basis of which serious decisions are made. In Alavi’s doctrine, the government is goal-oriented and toward the elevation of society, development and deepening spirituality and training godly human beings. Therefore, occasional and undetermined but systematic control and intelligent supervision of agents who have critical role in public cultural engineering is strongly emphasized. In this logic, pious socialization starts from the circle of political and managerial elites in a targeted manner and then flows into the society. Recruiting spies and establishing intelligent networks and information look-over for inspecting governmental domains and then making decision on the basis of trusted information is a course of action that can be derived from the managerial policy of Imam Ali (a). The current research has relied on commandments and managerial behavior of Imam Ali to delve into continuous supervision and control of managers as an imitating and normalizing culture.

  Keywords: Collecting, Information, Information look-over, News, Supervision
 • Mohsen Mohammadi Alamoti Pages 47-69

  Realizing the goals of Islamic revolution requires accurate and wise theoretical understanding of authorities, elites and the whole people of nature of the Islamic revolution and its relation to Islamic republic. Authorities and elite community of the country have offered various understandings and explanations of this topic, believing in each of which exerts great effects on government’s future policies toward fulfillment of the goals of the Islamic revolution. Considering the critical role and position of the authority of jurisprudent and leadership of Islamic society, the current research is an attempt to shed light on the nature of the Islamic revolution and its relation to Islamic republic in the view of Imam Khamenei.The results of investigating current viewpoints and philosophical foundations and content analysis of the words of Imam Khamenei showed that Islamic revolution is a continuous, boasting, advancing movement toward perfection which is endowed with a collection of human and Islamic sublime values which are the integral part of the Islamic republic. Therefore Islamic revolution and Islamic republic coexist peacefully both in body and spirit. In other words, the Islamic revolution has not ended with its victory and lives his life in the body of the Islamic republic as a spirit.

  Keywords: Islamic Revolution, Islamic Republic, Islamic State, New Islamic Civilization, Imam Khamenei
 • Mahdi Shoshtari *, Seyed Mohammah Heidari, Hamid Qanbari Pages 71-87

  The fate of livelihood or the knowledge of home economy is also known as the life knowledge, economy knowledge and social knowledge which helps people who are living in a society and are dealing with economical and social affairs to act effectively.  Aimed at explaining the quality of the effect of fate of livelihood on the spiritual elevation of the organization, the current research has adopted a descriptive-analytical framework, used library sources and enjoyed Quranic verses and tradition to define the concepts and uncover the duty of government in securing the livelihood and then considering the livelihood conditions of the state employees, underscore the importance of the knowledge of home economy on spiritual elevation of individuals and organization. The research has concluded that organizations, for promoting spirituality of individuals and then the organization, are charged with the duty of instructing their employees the knowledge of home economy.

  Keywords: knowledge of home economy, Fate of livelihood, Spirituality of Organization, Employees’ livelihood
 • Amin Javadi Pages 89-108

  Investigating the difference between faith and belief, it was found that in the view of Imam Khomeini “belief” is the level of knowledge, insight and understanding about everything while “faith” is the level at which belief is confirmed by heart and put into practice. In other words, belief and faith are different concepts. According to Imam Khomeini, belief and knowledge is different from faith because after acquiring knowledge, it is required to undergo religious mortification, think and remember God in abundance, suffer isolation and bring truth into heart to make heart divine and then belief is changed into faith. The supreme leader, Imam Khamenei, also holds the same distinction and believes that acquiring religious knowledge and level of belief is the second priority while faith is more important and is acquired through resorting to holy Quran and the household of the prophet. He also believes that “faith” informed with knowledge is enduring, productive, deliverer and the ideal one in Islam which, in addition to heartily confirmation, brings about commitment and practice. He adds that such a faith denies imitating and dogmatic faith. The only difference between Imam Khomeini and Imam Khamenei is that the former believes in faith as confirmation by heart while the latter believes that further on than confirmation, commitment and practice is required.

  Keywords: Belief, faith, Leaders of the revolution, Certainty
 • Mahdi Rezazade Ghazaa’N Pages 109-130

  Cultural wealth of Persian language and literature which is abundant in delicacy and beautifying and its un-dissolved integrity with Islamic doctrines has put this language at the service of propagating Islam and deepening religious and spiritual beliefs for centuries. The various functions of Persian language and literature in deepening and propagating religious spirituality has become manifest in different literary genres especially in poetry, prose and instructional literature. The supreme leader who is familiar with literary techniques and finenesses has devoted continuous attention to this language and emphasized enormous capacities and capabilities of this language. Besides, this faithful language and Muslim revolutionary poets and writers have played a critical role in awakening people in ups and downs of the revolution. Persian prose and poetry with its exclusive characteristics can serve Islam and propagate and deepen spirituality in the country and beyond it in the world.