فهرست مطالب

 • پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محمد حیدری خورمیزی* صفحات 5-22

  ولایت مطلقه به معنای سرپرستی و تدبیر مطلق امور عبادی و غیرعبادی (سیاسی و اجتماعی) برای مطلق افراد جامعه است. لذا فقیه از منظر اختیاراتی که دارد به دو شعبه مهم ولایت مطلقه فقیه و ولایت مقید به امور حسبیه تقسیم می شود. در ولایت مطلقه گاهی اطلاق ولایت در برابر تقیید آن به امور حسبیه و برخی واجبات کفایی امت مطرح می شودو گاه در برابر تقیید آن به احکام شرع اعم از اولیه و ثانویه.مقاله پیش رو به روش تحلیلی - توصیفی، با غور و تدقیق در ابعاد و زوایای موضوع، به واکاوی قید اطلاق و ارتباط آن با ولایت مطلقه و جامعه اسلامی با تاکید بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اینکه واژه اطلاق در بحث ولایت فقیه، نسبی و در عنوان وصفی محصور است، اطلاق ولایت، نسبت به امور حسبیه مقید نمی گردد، به خلاف احکام شرع که حتی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) استقلال در تشریع ندارد.

  کلیدواژگان: قید اطلاق، مطلقه، امور حسبیه، ولایت مطلقه فقیه، امام خمینی
 • مصطفی قربانی*، محمد شفیعی فر صفحات 23-40
  بحث از مشروعیت نظام های سیاسی از جمله در نظام مردم سالاری دینی، به سبب اهمیت و حساسیت آن، همواره مورد توجه اندیشمندان مختلف بوده است. در پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا ارکان و پایه های مشروعیت از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و روش کار نیز به طور عمده مبتنی بر تحلیل بیانات معظم له است. از دیدگاه ایشان، مشروعیت دارای پایه ها و ارکان چندگانه است مبنی بر اینکه حکومت و حاکمان باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های دینی، از مقبولیت عمومی نیز برخوردار بوده، قدرت خود را بر اساس رویه های قانونی اعمال کنند و برای توفیق در تحقق اهداف و انجام بهینه کارویژه های خود بایستی کارآمد باشند تا مشروعیت حکومت به طور تام تامین شود.
  کلیدواژگان: مشروعیت، حقانیت، مقبولیت، قانونیت، کارآمدی
 • مهدی جلالوند*، بهزاد جلالوند صفحات 41-63
  آتش به اختیار اصطلاحی نظامی است که توسط مقام معظم رهبری در عرصه فرهنگی به کار برده شده و افسران جنگ نرم به آن فرمان داده شده اند تا در زمان اختلال فرماندهی میادین جنگ نرم، با تشخیص خود وارد شده و اقدام نمایند. فرمان آتش به اختیار فرهنگی، بر اساس مبانی عقلی و نقلی ای صادر شده که استحکام و نفوذ آن را دوچندان می نماید. امر به معروف و نهی از منکر، جهاد کبیر، اصل قیام و اصل مسئولیت اجتماعی از مبانی نقلی آن دانسته شده و ماهیت کار فرهنگی، اصل وجوب حفظ نظام، اصل مصلحت و فرآیند تمدن سازی اسلامی را می توان به عنوان مبانی عقلی این فرمان به شمار آورد که تاکیدی بر صحت و جواز آن هستند.
  کلیدواژگان: آتش به اختیار، امام خامنه ای، فرهنگ، مسئولیت اجتماعی، جنگ نرم
 • محسن شیراوند*، سید علی محمد موسوی صفحات 65-81

  اخلاق، از دیدگاه اسلام افزون بر اینکه در کنار اعتقادات و احکام فقهی یکی از سه پایه اصلی معارف اسلامی تلقی می گردد، سبک زندگی اسلامی و حرکت به سوی کمال نهایی را تعلیم می دهد. اهمیت اخلاق و تهذیب نفوس بر کسی پوشیده نیست تا جایی که پس از اعتقاد به خدا و پیامبر اسلام (ص)، اخلاق، مهم ترین مسئله از دیدگاه اسلام به شمار می رود. از دیدگاه اهل بیت (ع) اخلاق امری «هویت ساز و وجودی» است و به هیچ وجه اعتباری و یا قراردادی به شمار نمی رود، تا بدانجا که نه تنها هویت انسان، بلکه هویت بسیاری از حقایق جهان را بر می سازد. این بدان معناست که فصل اخیر انسان و مقوم دیگر امور، اخلاق است. اخلاق خواه فضیلت خواه رذیلت، از امور تکوینی و واقعی به شمار رفته و سرنوشت این جهانی و آن جهانی فرد مربوط به این بخش اساسی از آموزه های معرفتی اسلام محسوب می گردد. اهمیت و البته شرافت اخلاق بدین جهت است که موضوع آن نفس ناطقه انسانی به شمار می رود. این پژوهش با روشی اسنادی-تحلیلی به دنبال تبیین این حقیقت است که اخلاق چگونه حقیقت واقعی انسان را برمی سازد؟ برای پاسخ به این سوال، نیازمند به کارگیری و تحلیل قاعده شاکله به عنوان مهم ترین رکن در تحلیل اخلاق خواهیم بود. از نتایج این پژوهش، اثبات این موضوع است که اخلاق، فضیلت و یا رذیلت، هسته واقعی انسان را تشکیل داده و مهم ترین رکن تکوینی انسان محسوب می گردد.

  کلیدواژگان: اخلاق، تهذیب نفس، قاعده شاکله، قرآن، فطرت
 • محمدتقی اقایی*، مجتبی سلطانی صفحات 83-100
  وحدت امت اسلامی و همگرایی بین کشورهای مسلمان، از مهم ترین موضوعات مورد توجه اندیشمندان و متفکران مذاهب اسلامی و یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران است که نقطه برجسته اندیشه رهبران آن را تشکیل می دهد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که مفهوم وحدت و همگرایی امت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خامنه ای (مدظله) دارای چه جایگاه و مختصاتی می باشد؟ این پژوهش با کاوش روشمند بیانات و فرمایشات معظم له بر پایه روش تحلیل عملیاتی گفتمان (پدام) نشان می دهد که نظام گفتمانی وحدت و همگرایی امت اسلامی در اندیشه سیاسی ایشان شامل چهار محور اصلی چیستی وحدت اسلامی، چرایی و ضرورت وحدت امت اسلامی، چگونگی تحقق وحدت و همگرایی امت اسلامی و موانع تحقق آن است.
  کلیدواژگان: وحدت اسلامی، همگرایی، امت اسلامی، امام خامنه ای، تحلیل عملیاتی گفتمان (پدام)
 • داود ابراهیم پور* صفحات 101-117
  بیداری اسلامی به معنای رفع غفلت از واقعیت وضعیت موجود و آشنایی با افق های ممکن است که خود موجد حرکت های اجتماعی برای تغییر در وضعیت موجود است. مقام معظم رهبری در افتتاحیه اجلاس بین المللی بیداری اسلامی در سال 1390، بیاناتی داشتند که به طور مدبرانه مولفه های قدرت ساز بیداری اسلامی را از منظر قرآن کریم می باشد و ما برآنیم در تحقیق حاضر آنها را مورد بررسی قرار دهیم. هدف از تحقیق، استخراج آیات قرآنی در خصوص مولفه های قدرت ساز بیداری اسلامی می باشد. نتیجه حاصل از تحقیق، سفارش موکد قرآن کریم به چهار مولفه مهم می باشد که عبارتند از: حفظ اصول اسلامی به معنای تمسک به قرآن و سنت، استقلال، عزت، ظلم ستیزی و حمایت از مستضعفان؛ هدایت بیداری اسلامی توسط رهبران و در راس آنها، ولی فقیه و در سطوح بعدی شخصیت های جریان فکری و جهادی، روحانیون و عالمان دینی؛ ایجاد تمدن که مستلزم نظام سازی و قانون مداری است؛ و حمایت و پشتیبانی مردم، که منظور برانگیختگی، آگاهی و اعتماد به وعده های الهی و خودباوری، ایستادگی و وحدت ملت است.
  کلیدواژگان: قرآن، مردم، وحدت، تمدن، بیداری اسلامی، مولفه های قدرت ساز، مقام معظم رهبری
|
 • Mohammad Heidari Khormizi * Pages 5-22

  Absolute guardianship is taken as supervising and administrating all social, political and religious affairs of all people in Muslim society. Faqih guardianship, therefore, with regard to its field of authority includes two branches of absolute guardianship and determined guardianship; the latter being restricted to hisbiyah affairs. The word absolute in some cases is put against its being limited to hisbiyah affairs and some kifayi religious obligations and in some other cases against its being limited to religious rules of primary and secondary levels both. The paper has studied the adjective of absolute in the expression and its meanings in the field with regard to Imam Khomeini`s view in an analytical and descriptive method. As concluded in the paper, as the word absoluteness in studying faqih guardianship is relative and restricted in descriptive title, applying it to hisbiyah affairs would not limit it contrary to religious rules that even the Prophet may not limit or change them on his will.

  Keywords: Modifier of Absoluteness, Absolute, Hisbiyah Affairs, Absolute Guardianship, Faqih Absolute Guardianship
 • Mostafa Qorbani *, Mohammad Shafieefar Pages 23-40
  Legitimacy of political systems has always been the center of attention due to its importance and sensitivity. Many opinions and viewpoints, therefore, have been mentioned in relation to the legitimacy of the religious democracy. In this paper we aim to analyze fundamental factors of legitimacy in Ayatollah Khamenei’s viewpoint. The paper has been carried out in a descriptive-analytical method and is based mostly on the words and speeches given by the supreme leader. Studies show that from in his viewpoint, legitimacy has multiple pillars and factors. In fact, from Ayatollah Khamenei’s viewpoint, the government and the ruling body are required to have religious legitimacy as well as public acceptance. They also have to enforce their power in line with legal procedures and be efficient and successful in realizing their goals and objectives in order to provide total legitimacy for the entire government.
  Keywords: Legitimacy, Rightness, Acceptance, Legality, Efficiency
 • Mahdi Jalalvand *, Behzad Jalalvand Pages 41-63
  Fire at will is a military term which was used by the supreme leader in the cultural field and the officers of soft war were given orders to act accordingly based on their assessment during the time of soft war. The cultural fire at will command, was given based on rational and traditional foundations which strengthens its influence and solidity. Commanding good and forbidding evil, as great jihad, the principle of uprising and social responsibility are counted as its reasons and the nature of cultural work, the necessity of keeping the government, the principle of expediency and the process of creation of Islamic civilization could be counted as rational foundations of the command which prove its authenticity and permission.
  Keywords: Fire at Will, Imam Khamenei, culture, Social Responsibility, Soft War
 • Mohsen Shiravand *, Seyed Ali Mohammad Mousavi Pages 65-81

  Morality along with beliefs and Fiqh commands from an Islamic viewpoint is deemed as one of the three important pillars of Islamic teachings. It also guides us towards a final perfection and a healthy life. The Importance of morality and edification is apparent to everyone to the point where it’s counted as an important matter after belief in God and the Prophet from Islam’s viewpoint. From Ahl al-bayt’s perspective, morality is an identity-making matter and is not counted as an arbitrary thing. Not only it creates the human identity but it creates the identity of many facts in the world also. This means that part of human nature that strengthens other matters is morality. Whether it is excellence or impurity, it is counted as formative and real matters and the fate of this world and the other one depends on it. The importance and honor of morality is due to being considered as part of human’s rational self. This research uses a documentary-analytical method seeking for an explanation of the fact that how morality forms the genuine truth of human. In order to answer this question, we need to apply and analyze the shakele as the most important factor in analyzing morality. This research has proved that morality has formed excellence or impurity of human core and is deemed as human’s most important formative factor.

  Keywords: Morality, Edification of Self, Shakeleh, Quran, nature
 • Mohammadtaghi Aqaie *, Mojtaba Soltani Pages 83-100
  Unity between Islamic nations and their convergence as one of the most important issues has been dealt with by Islamic thinkers and is regarded as one of the main objectives and the milestone of the Iranian Islamic Revolution and its leader’s ideas. This research has intended to answers the question: What is the place of the concept of unity and convergence between Muslim nations in political views of Ayatollah Khamenei? This research, with a systematic analysis of his words based on the analytical method of operational discourse shows the discourse system of convergence and solidarity of Islamic nations in political views of Ayatollah Khamenei includes four important axes such as the whatness of Islamic unity, whyness and necessity of Muslim nation unity, how to realize unity and convergence of Islamic nation and the hurdles on the way.
  Keywords: Islamic unity, Convergence, Islamic Nation, Imam Khamenei, Analytical Method of Operational Discourse
 • Davood Ebrahim Pour * Pages 101-117
  Islamic awakening means elimination of negligence from the truth of the status quo and getting to know the possible horizons which leads to social movements that change the status quo. The supreme leader in the opening ceremony of the international convention of Islamic awakening in 2012, has given speeches which shrewdly mentioned the strength making components of Islamic awakening based on the holy Quran. In the present research the strength making components of Islamic awakening in the speeches of the supreme leader in the international convention of Islamic awakening are analyzed. The purpose of research is to extract Quranic verses regarding the strength making components of Islamic awakening. The result of the research is Quran’s frequent commendations on four important components including: preservation of Islamic principles meaning tammasok to Quran and traditions, independence, honor, anti-cruelty and supporting the weak, guidance of Islamic awakening by leaders which include Faqih Guardian as the head and on other levels intellectual and Jihadi figures and clerics, creation of civilization which requires system formation and law abidance and the support of people.
  Keywords: Quran, People, unity, Civilization, Islamic awakening