فهرست مطالب

اقتصاد انرژی - پیاپی 68 (بهمن 1383)
 • پیاپی 68 (بهمن 1383)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/12/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
 • جابه جایی در قدرت
  صفحه 2
 • خبر
 • گاز شیرین ایران در هندوستان
  صفحه 4
 • اوپک و دبیرکل تحمیلی
  صفحه 5
 • نتایج اجلاس 134 اوپک
  صفحه 6
 • دریچه
 • اظهارات وزیر نفت در مورد کاهش تولید
  صفحه 7
 • خلاصه مقالات
 • خلاصه مقالات
  صفحه 8
 • اخبار انرژی
 • اخبار انرژی
  صفحه 13
 • سخنرانی
 • ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری
  صفحه 18
 • مقالات
 • ارزیابی اثرات توسعه بخش انرژی کشور
  محمدصادق احدی صفحه 19
 • عربستان صعودی، محیط زیست و انرژی
  عبدالله مصطفایی، محمد طغرایی صفحه 25
 • سرمایه گذاری خارجی از منظر اقتصاد سیاسی
  شهلا باقری صفحه 30
 • آینده نیروگاه های زغال سوز
  دکتر محمد یزدی صفحه 39
 • نمودار ماهانه
 • نمودار ماهانه
  صفحه 43
 • گزارش
 • هدفمند شدن یارانه حامل های انرژی
  صفحه 44
 • کتاب شناسی
 • قانون حداکثر
  سید مجتبی حسینی یزدی، سعید جلالی صفحه 48