فهرست مطالب

نمایش - پیاپی 44 (مهرماه 1380)
 • پیاپی 44 (مهرماه 1380)
 • 82 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/07/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فرهنگ، وسیله دریافت واقعیت
  لاله تقیان صفحه 4
 • تثلیثی از خنده و قصه و محتوا
  علی اصغر دشتی صفحه 6
 • کلاسیک ادیپ وار، بدون قهرمان و لحظات مناسب
  صفحه 9
 • اعتباری دیگر برای تئاتر ایران
  بهروز غریب پور صفحه 11
 • یک هفته با نمایش های ایرانی در آلمان
  محبوبه آذر خیل صفحه 15
 • کانون های نمایشی در سومین جشنواره
  ایمان ذوقی صفحه 23
 • تکلیف استعدادها چیست
  حسن دولت آبادی صفحه 25
 • تئاتر در جامعه، جامعه در تئاتر
  ژان دووینیو ترجمه: جلال ستاری صفحه 30
 • یا سمینار ضا: از تئاتر تا خود تصویر پردازی
  لورنس ویدان ترجمه: نسرین نفریه صفحه 42
 • از خونخواهی تا دادگاه آتنا
  جعفر برقی کیوان صفحه 52
 • زبان کوهستانی
  هارولد پنیتر ترجمه: رضا سرور صفحه 69
 • اخبار تئاتر تهران
  صفحه 73
 • اخبار شهرستان
  صفحه 78
 • حرکت، رقص و بیان نمایشی
  رودولف لادیان ترجمه: یدالله آقا عباسی صفحه 545